Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 zahrady (stavební pozemek) v obci Šatov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 22890/15
Nejnižší podání
80.500 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Šatov
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v zastavěném území městyse Šatov, ve vedlejší boční ulici, kde je okolní
zástavba tvořena rodinnými domy s přilehlými zahradami. Jedná se o pozemek, který je mírně svažitého charakteru a pravidelného půdorysného obdélníkového tvaru. Dle platného územního plánu je oceňovaný pozemek veden v návrhové ploše pro bydlení s označení Br, a tudíž se na pozemek pohlíží jako na stavební, resp. určený k výstavbě. V den místního šetření se na pozemku nacházely trvalé a náletové porosty, a také vyskládané palivové dřevo.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Dobřínsko, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 38/10
Nejnižší podání
233.333 Kč
Výše jistoty
23.000 Kč
Město
Dobřínsko
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům je přízemní, zděný, nepodsklepený, bez užitného podkroví, které je zastřešeno sedlovou střechou (z části přechází do pultové střechy), která je pokryta betonovou krytinou. K domu náleží i vedlejší stavba garáže.

Stáří, technický stav :
Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, ale dle dostupných informací proběhla výstavba v 1. polovině 20 století. Celkově je objekt při pohledu z exteriéru ve špatném stavebně technickém stavu. Okenní výplně vykazují značné opotřebení, dochází k odpadání venkovních omítek a kabřincového soklu. V hřebenu krovu je patrná díra ve střešní konstrukci, což má za následek zatékání do konstrukce objektu. Střešní krytina již také vykazuje značné morální opotřebení. Stavebně-technický stav objektu se jeví jako špatný, bez jakékoli prováděné rekonstrukce či modernizace, které by byly patrné z exteriéru.

Stavba garáže:
Jedná se o zděnou přízemní stavbu, nepodsklepenou, zděnou z cihel pálených tl. 30 cm s pultovou střechou, která je pokryta izolačními pásy asfaltovými. Objekt stojí na betonových pasech, které jsou izolovány proti zemní vlhkosti. Strop je pravděpodobně řešen z keramických tvarovek Hurdis do ocelových I nosníků, okna jsou z luxfer a dřevěná kastlová, plechová vjezdová vrata, klempířské konstrukce pozinkované. Stavebně technický stav garáže je špatný, na objektu chybí fasádní omítka, střešní konstrukce je značně opotřebená, kde došlo pravděpodobně k části propadnutí střechy.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Nová Ves, k.ú. Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 38352/13
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Nová Ves
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 22 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 198/5 se nachází v budově č.p. 198 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny, WC a sklepa.

Užitná plocha jednotky je 58,2 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada a 1/150 pozemků v obci Obrnice, k.ú. České Zlatníky, okres Most

Spisová značka
030 EX 16708/13
Nejnižší podání
127.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Obrnice
Okres
Most
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 172/1, parc. č. 172/76, parc. č. 172/85, parc. č. 172/113, parc. č. 172/118 a parc. č. 172/138 se nacházejí v severozápadní zastavěné části obce České Zlatníky. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. Jsou částečně svažité k severozápadní straně a částečně rovinné.

Na pozemku parc. č. 172/113 se nachází vodní nádrž. K pozemku nevede příjezdová cesta. Je k němu přístup přes pozemek parc. č. 172/112.

Na pozemku parc. č. 172/118 se nacházejí porosty a dřevěná chatka s přístřeškem, která není předmětem ocenění (majitel má zájem o prodej chaty). Pozemek je ze všech stran ohraničený drátěným oplocením a na jihozápadní straně dřevěným oplocením. Přípojka el. proudu je na hranici pozemku.

Na pozemcích parc. č. 172/1, parc. č. 172/76, parc. č. 172/85 a parc. č. 172/138 se nachází zpevněná komunikace a nezpevněná cesta.

V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace.

Oceňované pozemky parc. č. St. 102 a parc. č. 172/86 se nacházejí v severozápadní zastavěné části obce České Zlatníky. Jedná se o sousedící rovinné pozemky pravidelných tvarů. Na pozemku parc. č. St. 102 se nachází zděná chatka bez čp/če se sedlovou střechou, která není předmětem ocenění. Pozemek parc. č. 172/86 je ze všech stran ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty, zpevněné plochy, dřevěná kolna a skleník. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta. Přípojky IS (el. proud, voda) jsou v dosahu.

Oceňované pozemky parc. č. 486/45, parc. č. 486/49 a parc. č. 486/50 se nacházejí v severozápadní zastavěné části obce České Zlatníky. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. Na pozemcích se nachází zpevněná komunikace. V době oceňování byly pozemky využívané.

 

 

 

 

 

Fotogalerie

 

Pozemek s chatou nezapsanou v katastru nemovitostí v obci Klíny, k.ú. Rašov u Litvínova, okres Most

Spisová značka
030 EX 16665/13
Nejnižší podání
93.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Klíny
Okres
Most
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 97/3 je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 658 m2. Pozemek je využíván jako zahrada. Pozemek je situován v lokalitě určené k bydlení, územním plánem obce Klíny je navržen jako plocha zemědělská - zahrada. Pozemek má lichoběžníkový tvar, je mírně svažitý k západu a je oplocený dřevěným plotem. Pozemek je travnatý a udržovaný. Na pozemku se nachází porosty, studna, dřevěná kolna, skleník a rekreační chata.

Rekreační chata není zapsaná v Katastru nemovitostí a dle sdělení stavebního úřadu je nepovolenou stavbou. Rekreační chata je samostatně stojící, přízemní stavbou. Chata má obytné přízemí, volný půdní prostor a zřejmě není podsklepená. Konstrukce chaty je dřevěná. Střecha je sedlová s krytinou z živičných šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Budova není zateplená. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Rekreační chata sestává z jedné místnosti s kuchyňským koutem a sociálního zázemí. Podlahy jsou kryté koberci a PVC. Vytápění chaty je lokální.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem na pozemku parc. č. 97/1 ve vlastnictví obce Klíny.

 

 

 

 


 

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Holasice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 25078/16
Nejnižší podání
4.933.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Holasice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je pozemek p.č. 611/179, který je v KN veden jako orná půda o výměře 626 m2. Pozemek p.č. 611/179 je z části zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 379, dále se zde nachází venkovní úpravy, zbylé volné plochy slouží jako zahrada okolo domu. Pozemek je obdélníkového půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.

Rodinný dům je samostatně stojící, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený, bez užitného podkroví. 1.NP – předsíň, pokoj, chodba, garáž, technická místnost, chodba, pokoj, pokoj, WC, koupelna, ložnice, koupelna a WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, venkovní terasa.

Rodinný dům je dle Souhlasu s užíváním stavby užíván od března 2012. Stavebně technický stav objektu
se z exteriéru jeví jako dobrý, prováděna je pravděpodobně běžná údržba.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Plasy, k.ú. Babina, okres Plzeň-sever

Spisová značka
030 EX 6794/13
Nejnižší podání
80.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Plasy
Okres
Plzeň-sever
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,7 km severně od okraje zastavěné části obce Babina. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky tvaru úzkých pásů. Mezi pozemky parc. č. 1498 a parc. č. 1561 vede nezpevněná cesta. Všechny pozemky se nacházejí v lánu. Jsou mírně svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1629, který je ve vlastnictví města Plasy.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Rožďalovice, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 34943/13
Nejnižší podání
68.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Rožďalovice
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům o třech vstupech. Půdorys domu je obdélníkový. Budova má obytné přízemí a volný půdní prostor. Dům není podsklepený. V přízemí se nachází 3 jednotky, každá se samostatným vstupem do domu. Krajní jednotky mají vstup z jižní strany přes vlastní verandy a prostřední jednotka ze severní strany. Verandy jsou postaveny na pozemku p.č. St. 2/2 ve vlastnictví jiného vlastníka (Středočeský kraj). Konstrukce domu je zděná z pálených cihel a stavebního kamene. Střecha budovy je polovalbová se střešní krytinou z pálených tašek ve špatném stavu. Budova není zateplená. Vnější omítky jsou částečně opadané. Okna jsou dřevěná dvojitá. Budova je v původním stavu se zanedbanou údržbou, vhodná k celkové rekonstrukci a modernizaci.

Bytová jednotka č.2/3 se nachází v budově č. p. 2 jako krajní, její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, koupelny, komory a špíže. Vchodové dveře do bytu jsou dvoukřídlé dřevěné plné. Okna bytu jsou dřevěná dvojitá. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Na podlahách jsou parkety a PVC. Obklady jsou keramické. V koupelně je vana a WC. Vytápění bytu je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je el.bojlerem. Byt je v původním stavu, vhodný k rekonstrukci a modernizaci.

Z IS je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 pozemků v obci Most, k.ú. Most II, okres Most

Spisová značka
030 EX 51410/13
Nejnižší podání
54.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Most
Okres
Most
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 4990/3 se nachází na východním okraji zastavěné části města Most. Jedná se o lesní pozemek lichoběžníkového tvaru. V terénu není blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Pozemek je velmi svažitý k severní straně. Na pozemku se nachází listnatý porost (dub, jasan,..) starý cca 30 - 60 let. Nejedná se o hospodářský les.

Pozemek p.č. 4954/45 se nachází na jižní zastavěné části města Most. Jedná se o travnatý a rovinatý pozemek nepravidelného tvaru. Na severní straně je pozemek ohraničen zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Na pozemku se nacházejí náletové keřové porosty. Pozemek je neudržovaný a nevyužívaný. V územním plánu je pozemek vedený částečně jako plocha parků a veřejného prostranství a částečně jako plocha bydlení v nízkopodlažní zástavbě.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba bez čp/če (dřevěná hala) v obci Žulová, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 5055/09
Nejnižší podání
110.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Žulová
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o jednopodlažní, jednolodní, dřevěnou halu, která je zastřešena sedlovou střechou, pokrytou plechovou krytinou. Objekt je situován v menším skladově - výrobním areálu na okraji obce Žulová. Objekt je, resp. byl dle zjištěných informací napojen pouze na elektrickou energii a pravděpodobně byla také dříve do objektu přivedena voda, nicméně jak bylo sděleno/zjištěno, velmi pravděpodobně již jsou tyto případné vnitřní instalace (vč. přípojek) nefunkční, ať již z důvodu vnějšího poškození (a odcizení) nebo havárie vzhledem k dlouhodobému nevyužívání.

Objekt byl dříve využívaný pro skladování, případně jako příležitostná „klubovna“. V současné době a dle sdělení je objekt již 15 let nevyužívaný a pouze chátrá. Okenní výplně vykazují značné opotřebení, dřevěné fasádní obložení je v převážné míře strávené, interiér vykazuje značné morální opotřebení, klempířské konstrukce jsou zcela zkorodované nebo chybí, plechová krytina je také pokrytá rzí, případné vnitřní instalace je možno s velkou pravděpodobností uvažovat jako zcela nefunkční nebo již chybějící. Na objektu nebyly v posledních více letech prováděny žádné rekonstrukce ani běžná údržba. Dle skutečností zjištěných při místním šetření je technický stav objektu ve špatném stavebně technickém stavu. Objekt vykazuje velmi zanedbanou údržbu s vysokým stupněm opotřebení.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001