Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Sedlčany, k.ú. Libíň, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 3053/06
Nejnižší podání
180.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Sedlčany
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše chybí žlaby se svody. Střecha domu je opatřena komínem. Stáří budovy je cca 100 let. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří malá zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP domu se nachází předsíň, spíž, kuchyně a 2 pokoje. WC je suché. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté PVC a prkny. Obklady jsou keramické. Dům je v původním stavu, určen ke kompletní rekonstrukci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je kamny.

Na pozemku parc. č. St. 9 stojí stavba rodinného domu č.p. 14. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 198 m2. Pozemek parc. č. 2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 9 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 42 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází porosty, chlév, stodola a kolna. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 312 ve vlastnickém právu města Sedlčany.

Pozemek parc. č. 648 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 3 242 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha přírodní. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 626 ve vlastnickém právu města Sedlčany. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu s pozemky v obci Sedlčany, k.ú. Libíň, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 3053/06
Nejnižší podání
270.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Sedlčany
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsem žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Dům byl postaven roku 1930. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP domu se nachází zádveří, kuchyň, ložnice, obývací pokoj, koupelna, WC a spíž. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a parkety. Obklady jsou keramické. Dům je v původním stavu, určen k rekonstrukci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, dvou studní, jímky a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je kamny.

Na pozemku parc. č. St. 19 stojí stavba rodinného domu č.p. 25. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 444 m2. Pozemky parc. č. 248/1, parc. č. 319 a parc. č. St. 19 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty, 2 studny, jímka a zděná dílna. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 421 ve vlastnickém právu města Sedlčany.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 3053/06
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Vysoký Chlumec
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 372/9 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 9 918 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek má podlouhlý tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 680 ve vlastnickém právu městysu Vysoký Chlumec. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Nová Ves nad Popelkou, okres Semily

Spisová značka
030 EX 30701/13
Nejnižší podání
132.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Nová Ves nad Popelkou
Okres
Semily
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 100 - 800 m jižně od okraje zastavěné části obce Nová Ves nad Popelkou. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 39 298 m2. Na severní straně je soubor pozemků ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní straně lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byl soubor pozemků udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5246, který je ve vlastnictví obce Nová Ves nad Popelkou.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Zacléř, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 14517/15
Nejnižší podání
100.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Zacléř
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
 
Objekt je veden v katastru jako bydlení. Objekt je nepodsklepený, základy domu jsou kamenné s nefunkční izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo objektu je cihelné tl. 45 cm, bez zateplení bez viditelných deformací. Komín je zděný ve špatném technickém stavu. Stropy jsou trámové, s rovným podhledem s omítkou na rákosové rohoži. Střešní konstrukce je dřevěný vázaný krov s drobnými deformacemi. Střešní krytina je z falcovaného plechu, napadená korozí. Klempířské konstrukce jsou z pozinku s nátěrem napadené korozí. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové poškozené vlhkostí. Fasáda je štuková stříkaná, poškozená vlhkostí, ve spodní části nesoudržná a opadaná. Sokl objektu je kamenný. Vnitřní obklady nejsou. Schody do půdního prostoru jsou vnitřní, dřevěné, ve spodní části po napadení hnilobou chybí spodní dva schody. Dveře v objektu jsou původní dřevěné náplňové do dřevěných obložek. Okna jsou původní dřevěná dvojitá špaletová. Podlahy jsou dřevěné prkenné, napadené hnilobou bez další životnosti. Vytápění objektu je lokální kamny v kuchyni na tuhá paliva. Elektroinstalace je odpojena od sítě, provedení je v hliníkových vodičích, lze předpokládat nefunkčnost. Bleskosvod není proveden. Vnitřní vodovod není. Ohřev vody není. Veřejný vodovod je v dosahu. Plyn je v dosahu. Kanalizace není provedena, WC je suché. Technický stav objektu  ke dni prohlídky je velmi zhoršený až havarijní, stavba není delší dobu užívána a chátrá. Údržba není prováděna. Objekt pochází z roku kolem 1920, stáří je tedy cca 100 let. Energetická náročnost budovy není zpracována.
 
Na východní straně objektu je provedena ze dřevěné jednostranně obité konstrukce přístavba kůlny a suchého WC. Základy nejsou provedeny, pouze cihly položené na terén, spodní část dřevěné konstrukce je napadena hnilobou. Chybí část podlahy. Konstrukce jsou kompletně dožité, zdeformované a neúnosné. Celá přístavba je v havarijním stavu.
 
Pozemek leží na mírně skloněném terénu skloněném k jihovýchodu, pozemek je možné napojit na sít elektro, plyn a vodovod. Kanalizace není v dosahu. Přístup a příjezd je možný z veřejného pozemku. Na pozemku je delší dobu neudržovaný porost.
 
 

 

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Týn nad Bečvou a pozemky v obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 27742/15
Nejnižší podání
821.200 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Týn nad Bečvou, Lipník nad Bečvou
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Stavba č.pop. 59 na pozemku parc.č.St. 98/2 je v západní dvoupodlažní části k datu ocenění užívána pro rodinné bydlení s tím, že přízemní část v části sloužila k datu ocenění jako kancelářské zázemí pro podnikatelskou činnost – správa lesů; stavba č.pop. 59 svým stavebně-technickým uspořádáním odpovídá stavbě pro rodinné bydlení, tj. rodinný dům. Dům je samostatně stojící, má obdélníkovou zastavěnou plochu, je přízemní bez podsklepení se sedlovou střechou s valbami, s dřevěným nezatepleným krovem s betonovou taškovou krytinou. Nosná konstrukce je zděná v tl. 450 mm, stropní kce je dřevěná s rovnými podhledy, fasádní omítky jsou dvouvrstvé vápenné částečně opadané, vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné, schody dřevěné, okna v 1.NP dřevěná dvojitá, ve 2.NP plastová s izolačním zasklením, dveře hladké plné a prosklené, vnitřní obklady – keramické v koupelně, kolem kuch. linky, podlahy v obytných místnostech PVC a plovoucí, ostatní ker. dlažba. Vytápění – ústřední s kotlem na tuhá paliva, ohřev TUV – el. bojler, rozvod elektro – světelný i motorový, rozvod vody v plastu, rozvod kanalizace v plastu, rozvod zemního plynu. Vybavení kuchyně – zánovní kuch. linka, plynový sporák, koupelna: vana, umyvadlo, odd. WC. Stavba rodinného domu je napojena na přípojky elektro, vody, zemního plynu, splaškové kanalizace do jímky na pozemku parc.č.St. 98/2.

Pozemek parc.č. 322/2 – zahrada o výměře 167 m2 je lichoběžníkového tvaru, rovinný a navazuje východně na stavbu stodoly na východní části pozemku parc.č.St. 98/2. Pozemek parc.č. 324 – zahrada o výměře 404 m2 je obdélníkového tvaru, rovinný a navazuje západně na stavbu rodinného domu na západní části pozemku parc.č.St. 98/2. Pozemek parc.č. 1076/6 – zahrada o výměře 1.003 m2 je obdélníkového protáhlého tvaru, rovinný a navazuje jihovýchodně na stavbu stodoly na východní části pozemku parc.č.St. 98/2.
 
Předmětem ocenění jsou pozemky parc.č. 2411/3 – orná půda o výměře 8.738 m2 a parc.č. 3399 – zahrada o výměře 350 m2, vše včetně součástí a příslušenství, v kat. úz. a obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov, k datu 5.6.2017. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1482 v k.ú. Lipník nad Bečvou u KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov. Pozemky na sebe navazují a k datu ocenění jsou užívány společně s pozemky parc.č.St. 98/2, součástí je stavba č.pop. 59 užívaná jako rodinný dům s hospodářskými stavbami – stodolou, chlévy a s pozemky zahrad parc.č. 322/2, 324, 1076/6 vše v k.ú. Tým nad Bečvou; oceňované pozemky navazují východním směrem a jsou užívané rovněž jako pastvina, nejsou oploceny. Pozemky jsou rovinné, nepravidelného tvaru. Na pozemcích nejsou žádné stavby a trvalé porosty. Celková plocha pozemků činí 9.088 m2.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Broumov, okres Náchod

Spisová značka
030 EX 1411/08
Nejnižší podání
76.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Broumov
Okres
Náchod
Místo konání dražby
www. okdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na těchto nemovitých věcech proběhne dne 22.3.2018 v 13:00 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 167 EX 2433/09 (Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad pro Prahu 10).

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova je vhodná ke kompletní modernizaci. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech chybí. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Nemovitá věc je napojena na elektřinu. V dosahu se nachází vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části stavebního pozemku parc. č. St. 504 stojí stavba pro bydlení č.p. 57. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 300 m2. Pozemek parc. č. 737/3 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 504 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 109 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny zděným a drátěným plotem. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 737/20, který je ve vlastnickém právu města Broumov. Součásti nemovité věci jsou IS. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10991/07
Nejnižší podání
9.025 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o soubor zemědělských pozemků, situovaný cca 1 km jihozápadně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „V hlavách“. Pozemky jsou užívány jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez příslušenství a trvalých porostů. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru, přístupné přes sousední zemědělské
pozemky nebo po polních cestách.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10991/07
Nejnižší podání
2.535 Kč
Výše jistoty
300 Kč
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o soubor dvou pozemků, situovaný cca 1,3 km východně od části Staré Hvězdlice a cca 1,3 km severovýchodně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „Močidla“. Pozemky jsou užívány jako veřejná zpevněná komunikace a část tvoří okraj kolem silnice. Bez trvalých porostů.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 35735/13
Nejnižší podání
142.500 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Povrly
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je plochá. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 127/2 se nachází stavba č.e. 526. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 120 m2. Na pozemku se dále nachází oplocení a porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 127/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001