Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Družstevní byt v obci Krupka, k.ú. Maršov u Krupky, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 7478/13
Nejnižší podání
75.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Krupka
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 72 jednotek (18 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaný podíl v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice je spojen s užíváním bytu č. 4601-0115. Byt č. 4601-0115 se nachází v budově č.p. 263 v 5. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří lodžie. Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 78,99 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie nájemní smlouvy. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 409 stojí bytový dům s č.p. 263, 264, 265, 266. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 907 m2. Pozemek je ve vlastnictví Okresního stavebního bytového družstva Teplice a soukromého vlastníka. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 689/10 ve vlastnickém právu města Krupka.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 39747/13
Nejnižší podání
13.200 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 1 356 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

5/12 pozemků v obci Třebušín, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 33740/13
Nejnižší podání
90.000 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Třebušín
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 637/1, parc. č. 638/1, parc. č. 638/4, parc. č. 647/1, parc. č. 647/3, parc. č. 647/5, parc. č. 647/6, parc. č. 648 a parc. č. 679 se nacházejí v západní zastavěné místní části Všeradiště. Jedná se o soubor sousedících pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitosti jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha o výměře 4827 m2. Soubor travnatých pozemků je na severovýchodní straně ohraničený drátěným a dřevěným oplocením. Přes severovýchodní okraj souboru vede nadzemní vedení VN.

Na pozemku parc. č. 648 se nachází dřevěná kolna s plechovou střechou. Na pozemku parc. č. 647/3 se nacházejí porosty, zahradní jezírko, dřevěné oplocení a skleník. Je svažitý k jižní straně.

V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 866, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 20 m.

 

Fotogalerie

 

1/6 pozemku v obci Sobotovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2794/12
Nejnižší podání
19.287 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Sobotovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 5.4.2018
Odročeno na
04.06.2018 v 09:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek začleněný v zemědělském lánu, a to na jeho okraji podél polní cesty. Pozemek má přibližně lichoběžníkový tvar (délka cca 225 m a šířka od cca 19 do 34 m). Terén v místě je téměř rovinatý. Polní cesta sousedící s pozemkem leží na obecních pozemcích.
V rámci podkladů byla předložena Smlouva o pronájmu, uzavřená dne 1.3.2007 mezi Krčálem Miroslavem, Ledce 58 jako pronajímatelem a Janou Matouškovou, Sobotovice 27 jako nájemcem včetně přílohy č. 1. Ve smlouvě ani v její příloze není uvedena přesně specifikace předmětu pronájmu. Pouze v příloze je uvedeno – vlastník Krčal, list vlastnictví: č. 514, výměra: 6244, katastr. území: Sobotovice. Kolonka pro číslo parcely je prázdná, kolonka pro podílový nárok je rovněž prázdná. Z uvedené výměry a č. LV lze dovodit, že předmětem je pozemek p.č. 1415.
 

Fotogalerie

 

1/6 pozemků v obci Sobotovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2794/12
Nejnižší podání
33.013 Kč
Výše jistoty
3.500 Kč
Město
Sobotovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 5.4.2018
Odročeno na
04.06.2018 v 09:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky, které se nacházejí v zahrádkářské kolonii situované po pravé straně silnice procházející kolem obcí Ledce a Sobotovice ve směru na Rajhrad, a to cca 400 m od této silnice. Pozemek p.č. 913/1 má úzký pásový tvar (délka cca 130 m a šířka cca 8 až 10 m) a táhne se od obslužné prašné cesty, která leží v této části na pozemku p.č. 933/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví fyzické osoby, do poměrně prudkého svahu směrem na sever. Na pozemku se nachází staré, neudržované ovocné stromy a vzhledem k tomu, že pozemek není udržován, tak i náletová vegetace, místy téměř nepropustná. V horní části pozemku je postavena chata (viz výše), která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 909/1 navazuje vlevo nahoře na pozemek p.č. 913/1. Jedná se o pozemek přibližně obdélníkového tvaru (cca 16x18 m). Tento pozemek již leží v méně svažitém terénu. Na pozemku se nachází neudržovaný travní porost a několik náletových keřů. Pozemek p.č. 909/5 je velmi úzký a protáhlý pozemek (šířka cca 2 m a délka přes 150 m) mezi dalšími zahradami, který navazuje na pozemek p.č. 909/1. Táhne se, již mírně svažitým terénem, severním směrem k další obslužné polní cestě, která leží v této části na pozemku p.č. 908/2 a 1414 (ostatní plochy, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Vojkovice. Na pozemku se nachází neudržovaný travní porot a místy náletová vegetace.
 

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Sobotovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2794/12
Nejnižší podání
25.133 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Sobotovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 5.4.2018
Odročeno na
04.06.2018 v 09:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 909/3 navazuje vlevo na střední část pozemku p.č. 919/5. Jedná se o pozemek přibližně obdélníkového tvaru (cca 48x12 m). Tento pozemek již leží v mírně svažitém terénu. Na pozemku se nachází neudržovaný travní porost, staré, neudržované ovocné stromy a vzhledem k tomu, že pozemek není udržován, tak místy i náletová vegetace. Vlastní přístup z veřejné cesty pozemek nemá, je obklopen dalšími pozemky zahrad.
 

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu s pozemky v obci Ledce, k.ú. Ledce u Židlochovic, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2794/12
Nejnižší podání
255.555 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Ledce
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 5.4.2018
Odročeno na
04.06.2018 v 09:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům se nachází na severním okraji obce Ledce, mimo souvisle zastavěnou část, po levé straně silnice ve směru na Rajhrad, od které je vzdálen cca 70 m. Hlavní část rodinného domu je zděná, dvoupodlažní, nepodsklepená a zastřešená plochou střechou. Dále má dům v levé části menší přístavbu, která je rovněž zděná a bez podsklepení, ale pouze přízemní a zastřešená sedlovou střechou. Patro domu je přístupné samostatně po krytém schodišti umístěném v přístavbě. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 14 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření pochází původní část domu, tj. převážná část přízemí z roku 1968. Následně došlo cca před 20 lety k rozšíření přízemí v levé zadní části přístavbou (sklad) a k vybudování nástavby patra se související přístavbou schodiště v zadní části. Nedokončená zůstala fasáda a některé další prvky, např. povrch schodiště, část podhledu v patře apod. Objekt byl původně vytápěn ústředním topením s kotlem na tuhá paliva. V současné době je ústřední topení nefunkční (chybí kotel) a vytápění j řešeno náhradním způsobem – lokální kamna na tuhá paliva, ovšem pouze v některých místnostech. Stav objektu lze hodnotit jako zanedbaný. Dům působí dojmem stavby ve špatném stavu, i když hlavní dlouhodobé konstrukce poruchy nevykazují, což je dáno zejména zanedbanou údržbou a značným opotřebením interiérových prvků. K pozemku p.č. 333, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 58 je na LV č. 514 dále zapsáno věcné břemeno bytu a užívání pro paní Františku Krčálovou.
 
Jedná se o soubor sousedících a navazujících pozemků o celkové výměře 14.819 m2, které společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar. Přibližně uprostřed je umístěn výše uvedený rodinný dům č.p. 58, jenž je součástí pozemku p.č. 333. Pozemky jsou situovány po levé straně silnice ve směru na Rajhrad, ve středně svažitém terénu, který se zvedá od této silnice severozápadním směrem. Od okolních pozemků jsou předmětné pozemky převážně odděleny oplocením z pletiva. Lokalita je přístupná z uvedené silnice, která leží v místě na pozemku p.č. 384/1 (ostatní plocha, silice) ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a to odbočující prašnou cestou vedoucí přes pozemek p.č. 384/2 (ostatní plocha, silice), u kterého je v KN zapsáno duplicitní vlastnictví Jihomoravského kraje a fyzické osoby, a dále již pokračující po oceňovaných pozemcích.
 
Bližší popis pozemků je uveden na str. 16 až 18 znaleckého posudku.
 

Fotogalerie

 

1/4 pozemku v obci Vrcovice, okres Písek

Spisová značka
030 EX 6790/15
Nejnižší podání
6.667 Kč
Výše jistoty
600 Kč
Město
Vrcovice
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc, zapsaná na LV 242 se nachází severně od středu obce, v lokalitě Za Hubáčkovými. Jedná se o neoplocený pozemek v honu, užívaný jako pole. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby, ani trvalé porosty.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s penzionem v obci Starý Poddvorov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 3193/17
Nejnižší podání
2.600.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Starý Poddvorov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt je veden na LV 1151 jako víceúčelový objekt, který je součástí pozemku parc.č. 4/4. Rodinný dům s penzionem je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je dvoupodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V 1. NP uliční části RD se vpravo nachází průjezd domem do dvora odkud je po schodišti vstup do 2.NP, kde se nachází 4 pokoje s koupelnami se sprchovým koutem a WC využívané jako penzion. V 1.NP se nachází samostatný byt 4+kk s příslušenstvím.Základy jsou betonové s izolací, nosné zdivo z tvárnic Porotherm, stropy nespalné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová vazníková a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové s nátěrem. Vnitřní obklady jsou keramické, okna plastová s izolačním dvojsklem, dveře plné s kovovými zárubněmi, podlahy plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je etážové ústřední s plynovými kotli. V objektu jsou provedeny rozvody vody, kanalizace, plynu a elektro. Koupelna bytu v 1.NP obsahuje vanu, sprchový kout a umyvadlo. Koupelny v 2.NP jsou vybaveny sprchovým koutem, umyvadlem a splachovacím WC. Objekt rodinného domu s penzionem byl stavebně dokončen a dán do užívání v září 2009 jako novostavba. Technický stav rodinného domu s penzionem je velmi dobrý, nejsou zde patrny známky nadměrného opotřebení či poškození.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek se stavbou zahradního domku v obci Opatovice, k.ú. Opatovice u Rajhradu, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 47587/13
Nejnižší podání
93.800 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Opatovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je pozemek parc.č. 889/1 o výměře 339 m2 vedený jako zahrada a pozemek parc.č. 889/2 o výměře 16 m2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného / evidenčního.
Oceňované pozemky jsou přístupné ze severní strany přes nezpevněnou místní komunikaci na pozemku parc.č. 893/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), která je ve vlastnictví obce Opatovice. Oceňované pozemky sousedí s pozemky vedenými jako zahrada – jde o pozemek parc.č. 887/1 na východní straně, pozemek parc.č. 888/1 na západní straně a pozemek parc.č. 881 na jižní straně.
Oceňovaný pozemek parc.č. 889/1 - zahrada má celkovou výměru 339 m2 a tvar přibližného obdélníka. Měří zhruba 37 m na délku a 9 m na šířku. Na jižním konci zahrady se nachází stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 889/2 (zastavěná plocha a nádvoří) – výměra pozemku činí 16 m2. Jedná se o zděný zahradní domek s pultovou střechou, se zanedbanou údržbou. Zastavěná plocha činí přibližně 17 m2. Na pozemku zahrady p.č. 889/1 je umístěna kopaná studna, stav nebylo možné ověřit, údajně obsahuje užitkovou vodu, je bez čerpadla (dle tel. sdělení povinného p. Mareše), cena je zahrnuta v ceně pozemku. Dále jsou na uvedeném pozemku neošetřované ovocné porosty, jejich cena je rovněž zahrnuta v ceně pozemku.
Oceňované pozemky jsou orientovány jižním směrem a jsou rovinné. Dle platného územního plánu vydaného městem Židlochovice jde o plochy zeleně soukromé a vyhrazené – s přípustným využitím jako soukromá zeleň zahrad a ploch drobné pozemkové držby.
 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001