Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům v obci Vidnava, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 10491/16
Nejnižší podání
400.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Vidnava
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zděný, dvoupodlaţní, nepodsklepený, řadový koncový rodinný dům č. p. 53 v k. ú. Vidnava. Dům je ve velmi špatném technickém stavu, na první pohled patrná dlouhodobá nulová údrţba, bez investic. V minulosti v I.NP byl obchod, v současnosti z důvodu špatného stavu nelze bez oprav pronajmout. Dům slouží k bydlení. Stáří domu je 150 let.
Dům má základy kamenné, svislé konstrukce zděné, stropy dřevěné, krov dřevěný vázaný, krytina i klempířské konstrukce z pozinku, dům má bleskosvod, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky vápenocementové, dveře dřevěné, okna špaletová, schody dřevěné, povrchy podlah z palubek, plynová přípojka, zdrojem teplé vody je karma, rozvody vody v kovu, vnitřní hygienické zařízení tvoří splachovací WC a vana, vybavení kuchyně je standardní. Z důvodu odpojení od energií je dům bez vytápění.
Příslušenství domu tvoří dva zděné sklady. Sklad I. - stavebně navazuje na rodinný dům a je stejně jako on ve velmi špatném technickém stavu, je dvoupodlaţní s dřevěnými dveřmi. Sklad II. - je zděný s plechovými vraty, kovovými okny, technický stav skladu je velmi špatný. Stáří příslušenství je 150 let.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Objekt občanské vybavenosti v obci Starý Jičín, okres Nový Jičín

Spisová značka
030 EX 3920/13
Nejnižší podání
400.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Starý Jičín
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený objekt občanské vybavenosti. Původně byl objekt velice pravděpodobně členěn na 3 nadzemní podlaží, v současné době však chybí původní dřevěné trámové stropy a celý prostor včetně prostoru střešní konstrukce tvoří jeden otevřený celek. S ohledem na charakter stavby a původní konstrukci včetně stropů, lze usuzovat, že byl objekt původně užíván ke skladování obilovin (sýpka), v současné době je prázdný a nevyužívaný. Příslušenství pozemku a stavby je pouze minimálního rozsahu a tvoří ho pouze betonová rampa, přiléhající k objektu a zastřešená plechovým přístřeškem, kovová konstrukce přístřešku nad plechovými vraty a další drobné venkovní úpravy včetně přípojky elektřiny (nyní nefunkční).

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Žatec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 15575/15
Nejnižší podání
454.000 Kč
Výše jistoty
45.000 Kč
Město
Žatec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 39 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné omezeném množství u domu.

Oceňovaná jednotka č. 2284/9 se nachází v budově č.p. 2284 v 5. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, komory, spíže (mimo byt), sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

K bytu patří lodžie (3,71 m2). Užitná plocha jednotky je 62,25 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 objektu občanské vybavenosti v obci Rýmařov, k.ú. Ondřejov u Rýmařova, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 16623/13
Nejnižší podání
153.333 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Rýmařov
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt občanské vybavenosti č.p. 95 je samostatně stojící, o jednom nadzemním podlaží, pravděpodobně nepodsklepený, s neobytným podkrovím a sedlovou střechou, pokrytou plechovou krytinou. Ke stavbě občanské vybavenosti nenáleží žádné pozemky, jen příslušenství menšího rozsahu, mezi které patří: betonové venkovní schodiště, ocelové zábradlí, dřevěný plot a přípojky IS.

Přesné stáří objektu občanské vybavenosti se nepodařilo zjistit. Stavebně technický stav domu je z pohledu z exteriéru průměrný. Z pohledu exteriéru se jako novější jeví uliční fasáda (nátěr), zbývající fasáda objektu ze zadní části neprošla rekonstrukcí a lokálně dochází k odpadávání.

Při místním šetření bylo zjištěno, že objekt občanské vybavenosti je rozdělen na dvě části, kdy jedna část slouží jako pohostinství, která se zdá být v dobrém stavu. V druhé části objektu probíhá částečná rekonstrukce, která je stavebně nedokončena. Stavba je v průměrném stavu, s běžně prováděnou údržbou. Objekt je napojen na elektrickou energii, vodu, není zde přípojka plynu.

Objekt stojí na pozemku p.č. 127, který je ve vlastnictví města Rýmařov.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Nové Sedlo, k.ú. Loučky u Lokte, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 25967/15
Nejnižší podání
1.500.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Nové Sedlo
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, patrový rodinný dům s obytným podkrovím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Budova má celkem 3 NP, včetně podkroví. Střecha budovy je sedlová. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné plné. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V domě se nachází celkem 3 jednotky, 2 byty o dispozici 3+1 (skládající se z ložnice, obývacího pokoje, kuchyně, pokoje, chodby, koupelny a WC) a 1 byt o dispozici 2+k.

Za hlavní stavbou ve dvoře se nachází vedlejší zděná, přízemní stavba bez čp/če, která je užívána jako garáž a nebytové prostory. Budova má pultovou střechu. Vrata do garáží jsou dřevěná, dveře jsou dřevěné.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění domu je plynové kotlem, ohřev teplé vody je bojlerem.

 

Fotogalerie

 

5/6 rekreační chaty s pozemkem a 1/8 pozemku v obci Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 32789/07
Nejnižší podání
392.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Ochoz u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, dvoupodlažní rekreační objekt zděné konstrukce. Pravděpodobně má stavba upravený půdní prostor. Pozemky na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Nezastavěná část pozemku tvoří přilehlý dvůr a oplocená obdélníková zahrada.

Na pozemku p.č. 1029 se nachází několik okrasných a ovocných stromů.

Předmětem ocenění je soubor tří pozemků (p.č. 1028, p.č. 1029, p.č. 1034, v k.ú. Ochoz u Brna. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru. Na pozemku p.č. 1028 se nachází oceňovaný objekt pro rekreaci (část je samotný objekt a část přilehlá terasa). Na pozemku p.č. 1029 se nachází obdélníková oplocená zahrada, dále přilehlý dvůr, který je oplocen a se zpevněnou plochou. Zbytek pozemku slouží jako přístup podél zahrady k objektu a za ním přilehlé terase. Pozemek p.č. 1034 slouží jako přístupová cesta podél oceňovaných nemovitostí a dále dalších pozemků p.č. 1031, p.č. 1033, p.č. 1035.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt v obci Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava - město

Spisová značka
030 EX 49755/13
Nejnižší podání
420.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Zábřeh nad Odrou
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o dražbu členského podílu v družstvu, jemuž odpovídají práva a povinnosti člena Bytového družstva Mezírka 16, Petruškova 2764/16, 700 30 Ostrava, IČ: 03033228. S členským podílem v družstvu je spojeno právo užívat družstevní byt - družstevní byt č. 2, na ulici Petruškova 2764/16, 700 30 Ostrava, který je v bytovém domě stojícím na pozemku parc. č. St. 4601, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, stavba zapsána na listu vlastnictví č. 9747.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 2764 je celopodsklepený, má celkem 13 nadzemních podlažích a je zastřešen plochou střechou. Pozemek p.č. St. 4601 je kompletně zastavěn bytovým domem s přístupovým schodištěm. Svislé konstrukce domu jsou panelové, stropy taktéž, střecha je plochá krytá živičnou krytinou, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda zateplená, do 5. NP oplechovaná, výše s tenkovrstvou omítkou, schodiště teracové. Okna jsou plastová, vstupní dveře do domu kovové, ve společných prostorách je instalován kamerový systém.
Dům byl dle sdělení  postaven v roce 1983. V roce 2004 byly provedeny nové výtahy, bylo provedeno zateplení fasády, v roce 2011 byla vyměněna okna. V letošním roce pak proběhla instalace kamerového systému a v současné době proběhla výměna stoupacího vedení vodovodu. Celkový stavebnětechnický stav je dobrý, přičemž se jedná o dobře udržovaný bytový dům.
Byt č. 2
Jedná se o dvoupokojový byt umístěný v 1.NP bytového domu, vzhledem ke svému umístění poměrně tmavý, částečně zastíněn stromy. V 1. PP k bytu náleží sklepní kóje. Vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni, povrchy podlah PVC, koberce a dlažba, vytápění ústřední dálkové, okna plastová, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka s plynovým sporákem a digestoří, zařizovací předměty – plechová vana, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon, TUV připravována dálkově, v kuchyni je litinový žebrový radiátor, jinak v bytě plechové. Koupelnové jádro umakartové.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 bytu v obci Jaroměř, k.ú. Josefov u Jaroměře, okres Náchod (druhou 1/2 lze koupit v insolvenčním řízení - viz info níže)

Spisová značka
030 EX 9069/16
Nejnižší podání
115.000 Kč
Výše jistoty
11.000 Kč
Město
Jaroměř
Okres
Náchod
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Bytový dům není vybaven výtahem. Bytový dům je situován v části obce Josefov, a to na ulici Ivanovova. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 721, která je ve vlastnictví města Jaroměře. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je pravděpodobně standardně vybaveno. Vytápění bytové jednotky je pravděpodobně ústřední. Celkový stavebně - technický stav a údržba se ke dni ocenění jeví jako zanedbané.

Druhý spoluvlastnický podíl id. 1/2 bytové jednotky ve vlastnictví Jany Molnárové se zpeněžuje v insolvenčním řízení sp. zn. KSHK 41 INS 136/2014,  případní zájemci mohou kontaktovat insolvenčního správce dlužnice Mgr. Davida Švrčka na tel. č. 724 283 566, či e-mailem insolvence@aksvrcek.cz . Prodej možný ihned.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Beňov, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 19579/08
Nejnižší podání
33.433 Kč
Výše jistoty
3.400 Kč
Město
Beňov
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o  pozemky mimo zastavěné území obce Beňov. Pozemky jsou součástí rozsáhlého zemědělsky užívaného lánu, na němž jsou pěstovány běžné zemědělské plodiny. K pozemkům se nevztahuje žádné příslušenství a jsou mírně svažitého charakteru.

Je zde sjednáno nájemní právo na základě Pachtovní smlouvy uzavřené mezi povinnou a obchodní společností SALIX MORAVA. Pachtovní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 1.1.2016 s pětiletou výpovědní lhůtou.

Fotogalerie

 

1/4 pozemku v obci Beňov, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 19579/08
Nejnižší podání
3.761 Kč
Výše jistoty
400 Kč
Město
Beňov
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o  pozemek mimo zastavěné území obce Beňov. Pozemek je součástí rozsáhlého zemědělsky užívaného lánu, na němž jsou pěstovány běžné zemědělské plodiny. K pozemku se nevztahuje žádné příslušenství a je mírně svažitého charakteru.

Je zde sjednáno nájemní právo na základě Pachtovní smlouvy uzavřené mezi povinnou a obchodní společností SALIX MORAVA. Pachtovní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 1.1.2016 s pětiletou výpovědní lhůtou.

 

 

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001