Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/6 pozemků v obci Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 5409/10
Nejnižší podání
13.703 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Bystřice nad Pernštejnem
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky p.č. 2323/2 a p.č. 2324/2 - Pozemky leží cca 2,7 km západním směrem od centra Bystřice po levé straně silnice ve směru na Lesoňovice, Štěpánov nad Svratkou a Kunštát. Jedná se o dva navazující pozemky, které se nachází mimo zastavěné území. Pozemky společně tvoří přibližně lichoběžníkový tvar o rozměrech cca 47 x 48 m. Terén je v části svažitý, v části rovinatý. Dle zjištění při místním šetření a mapových podkladů byly pozemky p.č. 2323/2 a p.č. 2324/2 užívány jako paintballové hřiště. V místě se nachází pozůstatky dřevěných zábran a v jihozápadním rohu pozemku p.č. 2324/2 je umístěna jednoduchá dřevěná bouda bez základů, která sloužila zřejmě jako zázemí hřiště. Dle stavu plochy zjištěného na místě nebyla plocha zřejmě delší dobu užívána. Většinu povrchu pozemků zaujímá travní porost, místy se vyskytují náletové keře a dřeviny. Na pozemky není přístup z žádné komunikace, neboť jsou obklopeny dalšími obdobnými pozemky ve vlastnictví fyzických osob. 
 
Pozemky p.č. 2337/3, p.č. 2341/1, p.č. 2344/2 - Pozemky leží cca 2,7 km západním směrem od centra Bystřice s odstupem cca 220 m po pravé straně silnice ve směru na Lesoňovice, Štěpánov nad Svratkou a Kunštát, za chatovou lokalitou. Jedná se o tři navazující pozemky, které se nachází mimo zastavěné území. Pozemky společně tvoří nepravidelný útvar o délce cca 83 m a šířce v části cca 19 a v části až cca 38 m. Terén je v místě svažitý. Část povrchu pozemků zaujímá travní porost, část je zaplevelená porostem a místy se vyskytují náletové keře a dřeviny. Na pozemky není přístup z žádné komunikace, neboť jsou obklopeny dalšími obdobnými pozemky, východní strana pak lesem ve vlastnictví fyzických osob.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Josefův Důl, k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 28069/15
Nejnižší podání
598.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Josefův Důl
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 198/9, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 1070 m2, pozemek parc. č. 198/11, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 79 m2, pozemek parc. č. 198/12, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 140 m2, pozemek parc. č. 198/13, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 102 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou částečně oploceny, travnaté, svažité. Na pozemcích se nachází kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 641/1. Dle platného územního plánu jsou pozemky vedeny jako plochy bydlení v rodinných domech.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Olomouc, k.ú. Neředín, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 46424/13
Nejnižší podání
523.333 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Olomouc
Okres
Olomouc
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o bytovou jednotku, která se nachází v 8. NP panelového, podsklepeného, typového, bytového domu (celkem s 8 NP). Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici
Jílová. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 144/2, který je ve vlastnictví Statutárního města Olomouc. Pozemek pod objektem p.č. St. 622 (LV č. 1176) je ve spoluvlastnictví České republiky a vlastníků jednotek ve výše uvedeném bytovém domě. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem nebo na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2006 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu. V roce 2008 byla provedena výměna střešní krytiny, dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2012 byla provedena oprava výtahu. V roce 2015 byla provedena výměna stoupacího vedení.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Dražbu druhé poloviny připravuje soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, Exekutorský úřad Olomouc, pod sp.zn. 196 EX 4791/11.

 

 

Fotogalerie

 

1/3 pozemků v obci Bohdíkov, k.ú. Dolní Bohdíkov, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 46424/13
Nejnižší podání
6.834 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Bohdíkov
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky, které se nachází v jižní části obce. Na pozemku se nenachází trvalé porosty a příslušenství. Pozemek p.č. 540 slouží jako veřejná  zeleň a není nikterak zpevněn. Přístup k nemovitým věcem je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví Olomouckého kraje.

 

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Tuřany, k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 27801/13
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Tuřany
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné místní části Návrší. Jedná se o travnatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý tavní porost o výměře 2 053 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na severní a východní straně drátěným oplocením s betonovými sloupky. Travnatý pozemek je rovinný a nacházejí se na něm porosty. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 446/2, který je ve vlastnictví obce Tuřany. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN.

Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení venkovského typu a částečně jako plocha ostatní nelesní zeleně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradami v obci Určice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 27662/07
Nejnižší podání
600.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Určice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 227 se nachází cca 250 m severovýchodně od centra obce Určice v řadové zástavbě obdobných domů. Jedná se o patrový objekt s uliční a dvorní částí, který je zřejmě nepodsklepený a zastřešený sedlovými střechami. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení, ovšem je pravděpodobné, že řada prvků v interiéru byla demontována nebo zničena, což nebylo možno ověřit.
Dispoziční řešení nebylo možno blíže zjistit. Z pohledu z ulice je ovšem zřejmé, že dům nesloužil v minulosti pouze jako obytný, ale byl zde i obchodní prostor a zřejmě i další hospodářské prostory. Lze předpokládat, že obytné bylo zejména patro domu.
Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle sdělení sousedky při místním šetření je zástavba v místě stará minimálně kolem 100 let, přičemž v místě se historicky vyskytoval rybník. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence opravován a modernizován, nicméně v současné době je ve špatném stavu včetně narušení vlhkostí, s kterou je v místě zvýšený problém. Dle sdělení sousedky při místním šetření není dům již několik let obýván a je ve velmi špatném stavu, neboť řada konstrukcí a vybavení z interiéru stavby byla údajně demontována a odvezena,
případně zničena. Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při místním šetření, tvoří vedlejší stavby v dezolátním stavu ve dvoře, některé venkovní úpravy ve dvoře, rovněž v dezolátním stavu, oplocení zahrady a přípojky na IS.
 
Předmětem ocenění jsou tři pozemky, a to p.č. 279, p.č. 280 a p.č. 281. Pozemek p.č. 279 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 227. Pozemky p.č. 280 a p.č. 281 jsou v KN vedeny jako zahrady. Pozemek p.č. 279 není v celém rozsahu zastavěn a jeho část sloužila jako dvůr. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, ovšem mezi pozemky p.č. 280 a p.č. 281 prochází koryto vodního toku na pozemku p.č. 15 ve vlastnictví obce Určice. Na pozemcích se nachází uvedené příslušenství a trvalé porosty.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu v obci Frýdek-Místek, k.ú. Místek, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 46040/13
Nejnižší podání
171.667 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Frýdek-Místek
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

 

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Dům je situován jako řadový, koncový, neboť se jedná o 1/3 bytového bloku, který je situován s odstupem kolmo k ulici Pionýrů. Má celkem 5 podlaží, přičemž nejnižší podlaží, které je pouze částečně zapuštěno pod terén, je technické. V domě je situováno celkem 11 bytů. Pozemek p.č. 1989/4 je zcela zastavěn bytovým
domem č.p. 808. Svislé konstrukce domu jsou montované ŽB panelové, stropy železobetonové panelové, střecha plochá, krytina uvažována PVC folie, příp. natavované živičné pásy s nátěrem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Schodiště betonové s keramickou dlažbou. Okna plastová, vstupní dveře hliníkové. Výtah v domě není. Do domu je zaveden plyn. Vytápění je centrální dálkové. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 70. letech 20. stol. V posledních letech prošel dům revitalizací, v rámci které bylo provedeno zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna oken za plastová, nové vstupní dveře do domu, modernizace společných prostor a pravděpodobně alespoň částečná rekonstrukce střešního pláště. Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.
 
Jednotka č. 808/11 (byt)
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných podkladů. Dle informací z KN se k předmětné bytové jednotce váže podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 5737/67060. Dle tohoto údaje by měla podlahová plocha bytové jednotky činit 57,37 m2. Předpokládané dispoziční řešení je 2+1. Stavebně technický stav bytové jednotky uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. Situování bytu v rámci domu uvažováno v nejvyšším podlaží (dle jeho čísla 11 a sdělení uživatelky jiného bytu z téhož vchodu při místním šetření). Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění dálkové a ohřev vody uvažován rovněž centrální, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie. Podlahová plocha bytu bude uvažována, jak je výše uvedeno, o velikosti
celkem 57,37 m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Červené Pečky, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 38492/13
Nejnižší podání
11.233 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Červené Pečky
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 900 m jihozápadně od okraje zastavěné části městyse Červené Pečky. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 5 106 m2. Na jihozápadní straně jsou pozemky ohraničené zpevněnou cestou a plotem sousedního pozemku a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité k severní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 515, který je ve vlastnictví městyse Červené Pečky. Pozemky jsou pronajímané společnosti POLINE s.r.o. na dobu neurčitou.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 3279/14
Nejnižší podání
36.200 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Suchá Loz
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky p.č. 2601 a p.č. 2602 - Oceňované pozemky se nachází cca 4 km jižně od centra obce Suchá Loz a přibližně 1,6 km SZ od centra obce Březová, v lokalitě „Březovské role“. Jedná se o dlouhý pás dvou prakticky navazujících pozemků, oddělené pouze zpevněnou komunikací. Mírně svažitý až svažitý charakter pozemků. Na pozemcích se nachází trvalé porosty lesního charakteru, na pozemku p.č. 2601 zastoupeny borovice a javory, stáří cca 40 let, na pozemku p.č. 2602 smrkový porost, stáří cca 30 let. Přístup k pozemkům je možný ze zpevněné pozemní komunikace na pozemku p.č. 2362/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Zlínského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, případně přes sousední lesní pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 2670 -Oceňovaný pozemek se nachází cca 4 km jižně od centra obce Suchá Loz a přibližně 1,6 km SZ od centra obce Březová, v lokalitě „Březovské role“. Jedná se o pozemek nepravidelného podlouhlého tvaru. Svažitý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalé porosty, stromy a keře, nálety, neudržované, částečně charakter lesního pozemku. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné pozemní komunikace na pozemku p.č. 2362/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Zlínského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, případně přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 2671Oceňovaný pozemek se nachází cca 4 km jižně od centra obce Suchá Loz a přibližně 1,6 km SZ od centra obce Březová, v lokalitě „Březovské role“. Jedná se o lesní pozemek, mírně svažitý až svažitý charakter, na pozemku trvalé porosty lesního charakteru – smrky, stáří cca 30 let, pěstebně zanedbané. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné pozemní komunikace na pozemku p.č. 2362/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Zlínského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, případně přes sousední lesní pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 2724Oceňovaný pozemek se nachází cca 4 km jižně od centra obce Suchá Loz a přibližně 1,6 km SZ od centra obce Březová, v lokalitě „Březovské role“. Jedná se o pozemek nepravidelného podlouhlého tvaru. Svažitý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalé porosty, stromy a keře, nálety, neudržovaném, částečně charakter lesního pozemku. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné pozemní komunikace na pozemku p.č. 2362/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Zlínského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, případně přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 4636 -  Oceňovaný pozemek se nachází cca 4 km jižně od centra obce Suchá Loz a přibližně 1,6 km SZ od centra obce Březová, v lokalitě „Březovské role“. Jedná se o pozemek pravidelného podlouhlého tvaru. Mírně svažitý charakter pozemku. Bez trvalých porostů (stromů a keřů) a příslušenství, pouze travní porost – louka. Přístup k pozemku je přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 4651Oceňovaný pozemek se nachází cca 4 km jižně od centra obce Suchá Loz a přibližně 1,6 km SZ od centra obce Březová, v lokalitě „Březovské role“. Jedná se o pozemek pravidelného podlouhlého tvaru. Mírně svažitý charakter pozemku. Bez trvalých porostů (stromů a keřů) a příslušenství, pouze travní porost – louka. Přístup k pozemku je přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 4676 Oceňovaný pozemek se nachází cca 4 km jižně od centra obce Suchá Loz a přibližně 1,6 km SZ od centra obce Březová, v lokalitě „Březovské role“. Jedná se o pozemek pravidelného podlouhlého tvaru. Mírně svažitý charakter pozemku. Bez trvalých porostů (stromů a keřů) a příslušenství, pouze travní porost – louka. Přístup k pozemku je přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 zahrady v obci Třebenice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 42023/13
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Třebenice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

 Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 550 m severně od okraje zastavěné části obce Třebenice. Jedná se o travnatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 3.282 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty (keře, ovocné stromy). Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2578, který je ve vlastnictví města Třebenice. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako louka. Pozemek se nachází v CHKO České středohoří.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001