Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/8 rodinného domu se zahradou v obci Ovesné Kladruby, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 22416/13
Nejnižší podání
72.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Ovesné Kladruby
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, dřevěná dvojitá. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo prkny. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. V přízemí domu je bytová jednotka 2+1. V podkroví budovy jsou dvě místnosti. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je získána ze studny. Vytápění je lokální, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 102 se nachází stavba rodinného domu č.p. 96. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 361 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 2735, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 852 m2 a pozemek parc. č. 2309/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 3571 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, udržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází kolna, dřevník. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2723. Pozemky jsou dle platného územního plánu, vedeny jako plochy bydlení, v rodinných domech, venkovské.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 12510/15
Nejnižší podání
304.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Radonice
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 293/2, parc. č. 294/1, parc. č. 312/7, parc. č. 313/5 a parc. č. 313/7 se nacházejí na severovýchodním okraji zastavěné části obce Radonice. Jedná se o nesousedící pozemky různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ovocný sad, orná půda a ostatní plocha o výměře 5 695 m2. Rovinné pozemky parc. č. 294/1 a parc. č. 293/2 jsou na západní straně ohraničené drátěným oplocením a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 294/1 se nacházejí ovocné porosty (sad). Na travnatých pozemcích parc. č. 313/7, parc. č. 312/7 a parc. č. 313/5 se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k jižní straně. V době oceňování byla část pozemků udržovaná a využívaná. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 283/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje a parc. č. 314/6, který je ve vlastnictví obce Radonice. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 100 m.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha pro bydlení - v rodinných domech městské a příměstské, zeleň na veřejných prostranstvích a část pozemku parc. č. 294/1 jako plocha zemědělská - sady a zahrada.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Malotice, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 29914/13
Nejnižší podání
14.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Malotice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 250 m severně a jihozápadně od okraje zastavěné části obce Malotice. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 8 463 m2. Rovinný pozemek parc. č. 522/29 je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 390/1 je na severní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemku parc. č. 598, který je ve vlastnictví obce Malotice a na pozemku parc. č. 607, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Vracov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 28965/07
Nejnižší podání
220.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Vracov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům je řadový koncový, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a je zastřešen sedlovou střechou bez vybudovaného podkroví. Dispozičně řešen jako 2+1. Popis konstrukčního provedení a vybavení stavby je uveden v tabulce na str. 4 znaleckého posudku. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 2+1. 1.NP: 2x pokoj, kuchyně, koupelna, chodba (zádveří).
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení, lze odhadovat výstavbu přibližně ve 20. letech 20. stol. Přibližně před 15-ti lety nová koupelna a cca před 5-ti lety nová podlaha v jednom z pokojů. Jinak prakticky v původním stavu, patrná zvýšená vlhkost zdiva. Současný stavebně technický stav objektu je zhoršený, lokálně vykazují některé prvky krátkodobé životnosti již vyšší stupeň morálního opotřebení, pro splnění současných požadavků pro bydlení předpoklad alespoň částečné modernizace. Patrná zvýšená vlhkost zdiva, lokálně praskliny. Nebyly zjištěny žádné závažné poruchy nebo vady bránící užívání objektu.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemku v obci Žiželice, k.ú. Končice, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2186/06
Nejnižší podání
6.000 Kč
Výše jistoty
600 Kč
Město
Žiželice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1194 (LV 1946) se nachází cca 500 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Končice. Jedná se o rovinný a zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda o výměře 13 210 m2.  V době oceňování byl pozemek zemědělsky využívaný a udržovaný. 

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Šternberk, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 5470/09
Nejnižší podání
40.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Šternberk
Okres
Olomouc
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou vnitřní garáž, přízemní, zděnou z CPP, která je zastřešena pultovou střechou. Střešní krytina je z rovného plechu, bez dalších úprav. V garáži je dle sdělení proveden pouze rozvod elektrické energie, ačkoli není na tuto síť napojen. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější omítky břizolitové, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, podlaha je betonová. Pro vjezd slouží plechová otvíraná garážová vrata. Dle sdělení majitele pana Sedlára se na objektu garáže neprováděla v minulých letech žádná větší rekonstrukce či modernizace. Dle kolaudačního rozhodnutí ze dne 10.12.1990, se datuje rok výstavby, neboli stavebního povolení z roku 1986. Zároveň bylo objektu garáže přiděleno číslo evidenční 904. Technický stav objektu je průměrný, resp. odpovídající stáří a patrné absenci zásadnějších oprav nebo modernizací.
 
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemku v obci Žiželice, k.ú. Končice, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2186/06
Nejnižší podání
267 Kč
Výše jistoty
100 Kč
Město
Žiželice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 734/3 (LV 1348) se nachází cca 1,1 - 1,6 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Končice. Jedná se o rovinatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha o výměře 256 m2. Pozemek parc. č. 734/3 je na jihozápadní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. K pozemku parc. č. 743/3 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 734/1, který je ve vlastnictví České republiky.

Fotogalerie

 

1/10 pozemku v obci Žiželice, k.ú. Končice, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2186/06
Nejnižší podání
1.200 Kč
Výše jistoty
200 Kč
Město
Žiželice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. PK 384/1 (LV 1937) se nachází cca 500 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Končice. Jedná se o zemědělský rovinný pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 2 822 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes pozemky cizích vlastníků.

Fotogalerie

 

1/5 pozemku v obci Žiželice, k.ú. Končice, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2186/06
Nejnižší podání
8.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Žiželice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1186 (LV 1947) se nachází cca 1,1 - 1,6 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Končice. Jedná se o rovinatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda o výměře 5.852 m2. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Městec Králové, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 36142/13
Nejnižší podání
320.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Městec Králové
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. K domu patří oplocená zahrada se studnou (viz podklad: Ocenění nemovitostí č. 2013-265/35). Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je získána ze studny. V dosahu nemovité věci se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části pozemku parc. č. 538 stojí stavba rodinného domu č.p. 222 spolu s hospodářskými stavbami. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 434 m2. Pozemek parc. č. 539/1 navazuje na stavební pozemek parc. č. 538 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 340 m2. Na pozemku parc. č. 539/1 se nachází stavba garáže, která není zapsána v Katastru nemovitostí. Jedná se o zděnou garáž s dřevěnými vjezdovými vraty. Střecha garáže je plochá. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hosp. stavby. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1422/1 ve vlastnickém právu města Městec Králové. Stavba garáže, která je umístěna na pozemku parc. č. 539/1 je přístupná přes pozemky cizích vlastníků.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001