Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Zemědělská stavba v obci Velká Bíteš, k.ú. Březka u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 12090/14
Nejnižší podání
53.333 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Velká Bíteš
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovými střechami, která je tvořena dvěma částmi, a to uliční částí, původně pravděpodobně obytnou, která je zděná z kamene a kolmo orientovanou zadní hospodářskou částí, která je zděná z pálených cihel. Tato zadní část navazuje na štítovou zeď sousedního objektu a je tak situována jako pravá koncová část řadové zástavby. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho omezeně zjistit při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 5.
 
Na základě místního šetření provedeného pouze z exteriéru a fotodokumentace interiéru pořízené rozbitými okny lze uvést pouze předpokládanou vnitřní dispozici, kdy v přední části se nachází původní obytná místnost a zřejmě vstupní chodba a v zadní části se nacházejí dvě místnosti. Stáří nebylo zjištěno. Dle konstrukčního provedení a řešení objektu lze předpokládat původní stáří minimálně 100 let, přičemž žádné pozdější rekonstrukce nejsou na objektu patrné. Stavebně technický stav objektu je velmi špatný až havarijní.
 
Předmětem ocenění je pozemek p.č. 44, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če ( v KN vedena jako zemědělská stavba). Pozemek p.č. 44 má nepravidelný tvar blízký tvaru písmene L a je téměř v celém rozsahu zastavěn výše popsaným objektem. Nezastavěný je pouze úzký pás na pravé straně mezi oceňovaným objektem a zděným oplocením zahrady sousedního objektu, kde se nachází úzký průchod.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt v obci Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50252/13
Nejnižší podání
250.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový vnitřní bytový dům o dvou vchodech č.p. 578, 579 Klášterec nad Ohří. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Konstrukce domu je panelová. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Bytový dům je zateplený. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v dobrém, udržovaném stavu.

Oceňovanému družstevnímu podílu odpovídá užívání bytu č. 6 v budově č.p. 579. Byt se nachází ve 2. NP, jeho dispozice je 3+1. Byt sestává z kuchyně (11,17 m2), tří pokojů (20,32 m2, 12,42 m2, 12,06 m2), předsíně, koupelny, WC a sklepa. K bytu patří balkon. Užitná plocha bytu je 68,50 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie nájemní smlouvy.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je teplovodní s rozvody ústředního topení do radiátorů. Ohřev teplé vody je centrální. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné na parkovišti před domem.

Budova č.p. 578, 579 stojí na pozemcích parc. č. 2173/38 a parc. č. 2173/39, na kterých má Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří spoluvlastnický podíl. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2173/3, který je ve vlastnictví města Klášterec nad Ohří.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Kraslice, k.ú. Tisová u Kraslic, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 8723/08
Nejnižší podání
630.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Kraslice
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům pravděpodobně není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří částečně oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je v původním stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 41 stojí stavba rodinného domu č.p. 69. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 168 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je částečně oplocený dřevěným plotem. Na pozemku se nachází porosty a kolna, která navazuje na rodinný dům. Konstrukce kolny je smíšená. Střecha kolny je pultová. Dveře kolny jsou dřevěné plné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1008 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 12692/13
Nejnižší podání
86.667 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Kostelní Vydří
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 2 je samostatně stojící stavba, dřevěné konstrukce, bez podsklepení, přízemní a s využitým podkrovím v prostoru pod sedlovou střechou. Stavebně technický stav objektu se z exteriéru jeví jako poměrně dobrý.
Stavební pozemek p.č. st. 124 s chatou obklopuje ze tří stran pozemek p.č. 179/2 a ze předu k němu přiléhá pozemek 178/2. Na těchto pozemcích se nachází příslušenství, které tvoří studna, dřevník navazující vzadu na chatu, dřevník vlevo od chaty, opěrná zídka, v zemi upevněný stolek s lavičkami, betonové schodky a betonový chodník po pravé straně chaty. Dle údajů uvedených v posudku č. 1066 – 02806, který vypracoval znalec Ing.
Josef Nekvapil dne 26.1.2006, je objekt napojen na elektrickou energii a je do něho přivedena voda ze studny. Tyto skutečnosti nebylo ovšem možno při místním šetření ověřit. Jiné IS nejsou v místě k dispozici.
Oceňované nemovitosti se nachází mimo zastavěné území, ve východním cípu katastrálního území při hranici s obcí Malý Pěčín, na rozhraní lesa a louky mezi řekou Moravská Dyje a silnicí č. 406 z Dačic do Telče. Jedná se o samotu ve vzdálenosti cca 1,5 km východně od centra obce Kostelní Vydří, po silnici dostupnou pouze přes město Dačice.
Přístup k oceňovanému majetku je možný pouze přes soukromý pozemek, tedy nikoliv z veřejné komunikace, cesty. Konkrétně z krajské silnice č. 406 v přilehlém úseku na pozemku p.č. 783 ve vlastnictví obce Kostelní Vydří přes pozemek 178/1, trvalý travní porost ve vlastnictví fyzické osoby, tedy přes louku. Příjezd je s ohledem na terén technicky problematický.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Třebenice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 27452/13
Nejnižší podání
61.500 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Třebenice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná/kamenná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě nejsou osazeny. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové kryté keramickou dlažbou (v koupelně) nebo PVC. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Dům je využívaný, neudržovaný, ve špatném stavebně technickém stavu.

V přízemí domu jsou čtyři místnosti, chodba a koupelna s WC. Vytápění je lokální na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Na pozemku parc. č. St. 96/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 254. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 90 m2. Pozemek je oplocen, mírně svažitý, neudržovaný. Na pozemku se dále nachází dřevěný kurník. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2526/1, který je ve vlastnictví města Třebenice.

 


Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 28676/13
Nejnižší podání
132.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, patrový dům č.p. 187 Krásné Březno. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná a je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody (ve špatném stavu). Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, nebo luxfery. Fasáda budovy není zateplená (omítka opadává). Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je velmi špatný.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Praha, k.ú. Strašnice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 15673/13
Nejnižší podání
2.103.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 60 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod a komín. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1877/9 se nachází v budově č.p. 1877 ve 4. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. K bytu patří sklepní kóje (2,3 m2) a lodžie (3,5 m2). Podlahová plocha lodžie a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 51,52 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Šluknov, k.ú. Království, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 11994/13
Nejnižší podání
315.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Šluknov
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s podkrovím. Konstrukce budovy je z velké části dřevěná z části je vyzděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Budova je podsklepena. Dům je využívaný a neudržovaný, předpokladem je rekonstrukce. Fasáda domu je nezateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Střecha je opatřena komínem a vikýřem. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 216/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 209 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku je postaven dřevěný dům nepravidelného tvaru. Pozemek je oplocený dřevěným oplocením. Dále je pozemek rovinatý, travnatý a udržovaný. Na pozemku je dále kolna a dřevník s pultovou střechou s krytinou z plechu. Je přístupný z pozemku parc. č. 2887/3.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Chata v obci Brno, okr. Brno-město

Spisová značka
030 EX 26649/07
Nejnižší podání
28.667 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Stavba rodinné rekreace č. e. 164 se nachází v zahrádkářské kolonii Zaječí hora. Přístup je po zpevněné, později  částečně nezpevněné veřejné lesní cestě na hranici zahrádkářské kolonie; vstup do kolonie je branou a je uzamčen a dále je možný pouze vstup pro pěší. Částečně zpevněná komunikace s možností příjezdu motorovým vozidlem je ve vzdálenosti cca 100 m jižně od stavby chaty, kde je rovněž možné odstavení vozidla. Stavba je napojena na přípojku elektro. V celé lokalitě není možnost napojen na vodovodní řad ani kanalizaci; řešeno individuálně jednotlivými nájemci pozemků.  Chata je ve svahu přivrácenému k jihu.

Chata je samostatně stojící přízemní, částečně zděná v tl. zdiva 150 mm, částečně dřevěná oboustranně obíjená se sedlovým nízkým krovem. Krytina jsou eternitové šablony. Klempířské konstrukce, tzn. oplechování střechy, žlaby a svody jsou z plechu pozinkovaného. Fasáda je vápenná a nátěr dřevěného opláštění, vnitřní omítky jsou vápenné. Stropy je tvořen konstrukcí střechy s podhledem, podlahy jsou dřevěné prkenné s textilní krytinou. Okna jsou dřevěná jednoduchá s okenicemi, dveře jsou pouze vstupní. Elektroinstalace je světelná i motorová. Vytápění je kamny na tuhá paliva.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Načeradec, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 1568/13
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Načeradec
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,5 km severně od okraje zastavěné části městyse Načeradec. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 4 000 m2. Soubor pozemků je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně ornou půdou a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 950/41 se nacházejí listnaté porosty. Na pozemku parc. č. 950/67 se nachází koryto Brodeckého potoka. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 956/26, který je ve vlastnictví městyse Načeradec.

Pozemky se nacházejí v CHKO Blaník.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001