Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu v obci Loket, k.ú. Údolí u Lokte

Spisová značka
030 EX 9102/08
Nejnižší podání
65.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Loket
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Loket je město v severovýchodní části okresu Sokolov, na úpatí Slavkovského Lesa, v meandru řeky Ohře. Objekt je umístěn v údolí vlevo u silnice ve směru na Horní Slavkov. Osada Údolí u Lokte navazuje přímo na město Loket a nachází se v CHKO Slavkovský les. Dům se nachází cca 1,5 km od centra obce Loket, mimo souvislou městskou zástavbu.

Stavba č. p. 6 splňuje parametry rodinného domu. RD je volně stojící, přízemní s pultovou střechou, bez podsklepení. Dispozičně je dům řešen jako 3+kk. Pozemek parc. č. St. 36 je přístupný z chodníku při místní zpevněné komunikaci.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Lipová, k.ú. Seč u Lipové, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 46730/13
Nejnižší podání
9.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Lipová
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky situované v jižní části rekreační (chatové) oblasti Seče. Pozemky jsou obdélníkového půdorysu, svažitého charakteru. Na pozemku p.č. 132/96 se nachází torzo rozestavěného rekreačního objektu (přízemní zděná část, havarijní stav). Dále se na pozemcích nachází několik trvalých porostů, bez jakékoliv pěstební údržby.

Přístup je možný přes pozemek p.č. 132/2 (trvalý travní porost), který je ve vlastnictví Obce Lipová. Přístup není možný po zpevněné komunikaci.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Brno, k.ú. Starý Lískovec, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 6437/16
Nejnižší podání
4.133.333 Kč
Výše jistoty
300.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou jedním nadzemním podlažím a podkrovím pod sedlovou střechou. Dům o dispozici 4+kk byl postaven v roce 2007. Okolí rodinného domu tvoří stávající zástavba rodinných a bytových domů, v docházkové vzdálenosti se nachází Úřad městské části, nedaleko škola, školka a sportoviště.

Stavebně konstrukční charakteristika:
Základové konstrukce jsou betonové s izolací, svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová krytá taškami, klempířské konstrukce jsou titanzinkové, krov je dřevěný, stropy mají rovný podhled. Fasáda je zateplená se strukturovanou omítkou, soklová omítka, vnitřní omítky jsou vápenné, vnitřní obklady jsou keramické. Schody do podkroví jsou ocelové, podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Okna jsou dřevěná EURO, dveře dřevěné do obložkových zárubní. Je provedeno napojení na elektřinu (elektroinstalace je 220/380 V), plyn, vodovod a kanalizaci. Vytápění je ústřední plynové, zdrojem teplé vody je zásobník. Vnitřní hygienické zařízení tvoří v 1.NP: sprcha, umyvadlo, WC, v podkroví: vana, bidet, WC, umyvadlo.

Ostatní: zabezpečovací zařízení, krb, centrální vysavač.

Dispoziční řešení:
- 1.NP – zádveří, obývací pokoj s kk, hala, koupelna s WC, schodiště, garáž,
- podkroví – chodba, 3x pokoj, koupelna s WC, balkón.

Venkovní úpravy:
Jedná se o venkovní bazén (vybudovaný v roce 2013), oplocení, zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Úžice, k.ú. Úžice u Kutné Hory, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 27991/14
Nejnižší podání
18.000 Kč
Výše jistoty
18.000 Kč
Město
Úžice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m severně od okraje zastavěné části obce Úžice. Jedná se o sousedící, rovinné a zemědělské pozemky lichoběžníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 14 854 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Dvory, k.ú. Dvory u Nymburka, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 27060/13
Nejnižší podání
90.667 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Dvory
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 110/58 má výměru 552 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a je oplocen dřevěným oplocením s betonovou podezdívkou a betonovými sloupky. Na pozemku je postavena dřevěná kolna s pultovou střechou a s krytinou z plechu.

Předmětem dražby je pouze zahrada, viz Opravné usnesení v dalších souborech

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Vnorovy, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 11304/15
Nejnižší podání
25.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Vnorovy
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

p.č. 2555/21 - jedná se o menší zemědělský pozemek, který se nachází jihovýchodně od centra obce Vnorovy, mimo zastavěné území obce. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného obdélníkového tvaru. V den místního šetření se na pozemku nacházela vinice. Pozemek je užíván společností AGRO Vnorovy, a.s. bez uzavřené nájemní smlouvy. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 2555/11 (vinice) ve vlastnictví obce Vnorovy, případně přes pozemky jiných fyzických osob.

p.č. 3084 - Jedná se o menší pozemek, který se nachází na západním okraji obce Vnorovy, mimo zastavěné územ, avšak v území zastavitelném. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného obdélníkového tvaru. V den místního šetření se na části pozemku nacházela zoraná půda, na části travní porost se dvěma ovocnými stromy. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek 3079 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Vnorovy nebo přes pozemky p.č. 536/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 3094 (koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha), oba ve vlastnictví obce Vnorovy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Olšany, k.ú. Olšany nad Moravou, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 23437/14
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Olšany
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a užitným podkrovím, je zastřešen sedlovou střechou. Pozemek p.č. St. 91/3 je kompletně zastavěn tímto objektem. Svislé konstrukce domu jsou smíšené cihelné a kamenné, stropy s rovným podhledem, střecha je sedlová, dřevěný krov s keramickou krytinou (bobrovka), klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda s VPC omítkou, schodiště betonové monolitické, okna dřevěná, v některých bytech plastová, vstupní dveře dřevěné do ocelových zárubní.
Objekt je součástí tzv. Doubravského dvora, který se nachází na severovýchodním okraji obce Olšany. V minulosti se jednalo o komplex hospodářských budov v Olšanech spadající pod rudský zámek, první zmínka o něm pochází již z roku 1458. V polovině 19. stol. se dvůr skládal ze čtyř budov s velikým nádvořím do čtverce. Byly zde stáje, stodoly, sklepy, vozovny a sýpky. Za 1. světové války zde byl zajatecký tábor pro desítky ruských a italských vojáků. Roku 1919 koupila dvůr i s okolními zahradami olšanská papírna a přestavěla ho na byty pro své zaměstnance. Jednotlivé byty jsou vybaveny koupelnou a WC, část bytů má společné WC na chodbě domu. V domě se nachází několik vchodů, zpravidla vždy pro tři bytové jednotky. Objekt je ve špatném stavebnětechnickém stavu bez pravidelné údržby, jeví se jako vhodné provést jeho kompletní rekonstrukci. U bytového domu jsou dostupné veškeré veřejné inženýrské sítě.

Jednotka ev. č. 53 (byt)
Dle zjištění by se mělo jednat o byt 1+1 umístěný ve 2.NP bytového domu. Dle dostupných informací se předpokládají vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah prkna a PVC, vytápění kamny na TP, ohřev vody v současné době není, okna dřevěná, vnitřní dveře dřevěné do ocelových nebo dřevěných zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC. Rozvod plynu v bytě není proveden.
Byt je napojen na elektro (nyní odpojeno), veřejný vodovod a kanalizaci. Je možné napojit byt na plyn, který vede před domem.
K bytu dle sdělení povinné náleží laťková sklepní kóje.
Dle sdělení povinné je byt prakticky v původním stavu, bez jakýchkoli rekonstrukcí či modernizací.
Dispozice bytu: Kuchyň, pokoj, koupelna s WC.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Mariánské Lázně, k.ú. Úšovice, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 8334/16
Nejnižší podání
73.000 Kč
Výše jistoty
7.300 Kč
Město
Mariánské Lázně
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Lesy

Pozemek parc. č. 1484/2 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 20 m2. Pozemek parc. č. 1484/3 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 695 m2. Pozemky na sebe nenavazují a netvoří spolu jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako lesy lázeňské.

Orná půda

Pozemek parc. č. 1412/7 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 5 990 m2. Pozemek parc. č. 1413/2 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 292 m2. Pozemky na sebe nenavazují a netvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy zemědělsky využívané půdy.

Trvalý travní porost

Pozemek parc. č. 1381/3 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 20 672 m2. Pozemek parc. č. 1382 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 679 m2. Pozemek parc. č. 1383 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 2 495 m2. Pozemek parc. č. 1384 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 1 518 m2. Pozemek parc. č. 1385/2 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 5 081 m2. Pozemky na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako zeleň ostatní. Pozemek parc. č. 1401/2 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 287 m2. Pozemek parc. č. 1402/2 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 2 038 m2. Pozemky na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako zeleň ostatní.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu v obci Mariánské Lázně, k.ú. Úšovice, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 8334/16
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
5.600 Kč
Město
Mariánské Lázně
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí s koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná, z cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z eternitových šablon. Krov je dřevěný tesařsky vázaný. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. K domu patří oplocená zahrada a vestavěná garáž s plechovými dvoukřídlými vraty. Oplocení je dřevěné a zděné. Dům je určen k rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V domě se nachází 3 bytové jednotky. V 1. NP domu se nachází kotelna, garáž a sklad na uhlí a dřevo. Ve 2. NP jsou 2 bytové jednotky, které jsou dispozičně řešeny jako 2+1 (nevyužívaná bytová jednotka, k celkové rekonstrukci) a 3+1 (využívaná bytová jednotka, v původním udržovaném stavu). V podkroví se nachází bytová jednotka s dispozicí 3+1 (nevyužívaná bytová jednotka, k celkové rekonstrukci) a volný půdní prostor. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelny v domě jsou s vanou. WC jsou samostatně. Podlahy jsou betonové, pokryté keramickou dlažbou a koberci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva, kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje karma.

Pozemek p.č. 182/1 je mírně svažitý k východu, travnatý a udržovaný. Pozemek je oplocený zděným a dřevěným plotem. Na pozemku se nachází zpevněné plochy a kolna. Konstrukce kolny je dřevěná. Střecha kolny je pultová. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 168/1 ve vlastnickém právu města Mariánské Lázně.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Křenek, okres Praha - východ

Spisová značka
030 EX 36268/13
Nejnižší podání
322.500 Kč
Výše jistoty
32.000 Kč
Město
Křenek
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostaný, přízemní rodinný dům s půdním prostorem a s navazující hospodářskou částí.  Konstrukce domu je zděná a jeho stavebně - technický stav odpovídá špatné údržbě. Dům se jeví jako využívaný, zanedbaný a je ve špatném stavu. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Fasáda domu je nezateplená, omítka je břízolitová a jsou na níviditelné známky opotřebení. Střecha domu je ve špatném stavu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá v horším stavu a okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Odpad je sveden pravděpodobně do žumpy/jímky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001