Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/16 rodinného domu s pozemky v obci Turnov, k.ú. Mašov u Turnova, okres Semily

Spisová značka
030 EX 4695/13
Nejnižší podání
10.500 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Turnov
Okres
Semily
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná  a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy je polovalbová s vikýřem. Střešní krytina je tašková. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Fasáda budovy není zateplená (opadaná omítka). K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je špatný, před kompletní modernizací. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 188 se nachází stavba rodinného domu č.p. 48. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 269 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 7/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 179 m2, dále stavební pozemky parc. č. St. 434, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 20 m2, pozemek parc. č. St. 435, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 20 m2, pozemky jsou zastaveny garážemi (LV 2275, 2220). Výše uvedené pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Pozemky jsou oploceny. Na pozemku se dále nachází hosp. budovy, zemní sklep, udírna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1313/1, který je ve vlastnictví města Turnov.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 garáže v obci Turnov, k.ú. Mašov u Turnova, okres Semily

Spisová značka
030 EX 4695/13
Nejnižší podání
1.500 Kč
Výše jistoty
200 Kč
Město
Turnov
Okres
Semily
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž bez čp/če na pozemku parc. č. St. 434 je přizemní, zdené kontrukce, s plochou střechou s plechovými vraty. Garáž navazuje na oceňovaný rodinný dům. Garáž je pložena na mírně svažitém pozemku s přístupem z hlavní silnice přes pozemek parc. č. 1313/1. Garáž je v původním stavu, neudržovaná, vhodná ke kompletní rekonstrukci

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Dolní Rychnov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 33211/13
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Dolní Rychnov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní bytový dům zděné konstrukce s jedním vchodem. Dům má 4 NP, kde se nacházejí jednotky a 1 PP, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V domě není výtah. V budově je celkem 13 jednotek. Okna budovy jsou plastová s parapety. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Vnější omítky chybí. Fasáda domu není zateplená. Budova je v původním stavu vhodná k rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Parkování je možné u domu.

Bytová jednotka č. 175/1 se nachází v 1.NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu.

Fotogalerie

 

Stavba bez čp/če (dřevěná hala) v obci Žulová, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 5055/09
Nejnižší podání
78.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Okres
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o jednopodlažní, jednolodní, dřevěnou halu, která je zastřešena sedlovou střechou, pokrytou plechovou krytinou. Objekt je situován v menším skladově - výrobním areálu na okraji obce Žulová. Objekt je, resp. byl dle zjištěných informací napojen pouze na elektrickou energii a pravděpodobně byla také dříve do objektu přivedena voda, nicméně jak bylo sděleno/zjištěno, velmi pravděpodobně již jsou tyto případné vnitřní instalace (vč. přípojek) nefunkční, ať již z důvodu vnějšího poškození (a odcizení) nebo havárie vzhledem k dlouhodobému nevyužívání.

Objekt byl dříve využívaný pro skladování, případně jako příležitostná „klubovna“. V současné době a dle sdělení je objekt již 15 let nevyužívaný a pouze chátrá. Okenní výplně vykazují značné opotřebení, dřevěné fasádní obložení je v převážné míře strávené, interiér vykazuje značné morální opotřebení, klempířské konstrukce jsou zcela zkorodované nebo chybí, plechová krytina je také pokrytá rzí, případné vnitřní instalace je možno s velkou pravděpodobností uvažovat jako zcela nefunkční nebo již chybějící. Na objektu nebyly v posledních více letech prováděny žádné rekonstrukce ani běžná údržba. Dle skutečností zjištěných při místním šetření je technický stav objektu ve špatném stavebně technickém stavu. Objekt vykazuje velmi zanedbanou údržbu s vysokým stupněm opotřebení.

 

Fotogalerie

 

1/2 bytu v obci Svitavy, k.ú. Svitavy-předměstí, okres Svitavy

Spisová značka
030 DD 1/18
Nejnižší podání
400.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Svitavy
Okres
Svitavy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům

Bytový dům č.p. 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 a 1767 (blok o 6 vchodech) je celopodsklepený a má 8 nadzemních podlaží a je postaven na pozemku p.č.St. 2257, který je ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě. Svislé konstrukce domu jsou panelové, stropy taktéž, střecha je plochá pravděpodobně krytá natavovanými živičnými pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda zateplená kontaktním zateplovacím systémem, schodiště teracové, podesty dlážděné. Osazen vždy jeden osobní výtah (ocel. kce šachty+drátosklo) v každém vchodě, okna ve společných prostorách původní dřevěná, lodžie zasklené, vstupní dveře do domu hliníkové. Stáří objektu je dle zjištění z roku 1978. V roce 2002 byla provedena výměna stoupacího vedení a střešní krytiny, dále byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a byla osazeny nové vstupní domovní dveře včetně schránek. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
 
Bytová jednotka č. 1765/6
 
Jedná se o dvoupokojový byt umístěný ve 3.NP bytového domu. Předpoklad: vnitřní omítky vápenné hladké, pravděpodobně vnitřní obklady v koupelně s WC, umakartové jádro, povrchy podlah lino nebo dlažba, vytápění ústřední s dálkovým zdrojem, okna dřevěná zdvojená, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná (původní) KL, zařizovací předměty - vana, umyvadlo a splachovací WC, z ostatního pouze zvonkový telefon a satelitní příjem signálu.
K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 a 1767 a na pozemku p.č.St. 2257ve výši id. 622/73998. Pozemek p.č.St. 2257 je zcela zastavěn bytovým domem.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada v obci Stárkov, k.ú. Bystré u Stárkova, okres Náchod

Spisová značka
030 EX 14578/15
Nejnižší podání
37.600 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Stárkov
Okres
Náchod
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek zahrady se nachází v jihozápadní části severně 50 m od průjezdné komunikace. Přístup a příjezd je možný z nezpevněné komunikace jiného vlastníka na západní straně pozemku a další přístup je možný z východní strany ze zpevněné komunikace vedoucí k zemědělskému komplexu, ale bez vjezdu na vlastní pozemek. Pozemek je svažitý se sklonem k jihovýchodu. Na pozemku se nachází vedlejší stavby dřevníků a porosty. Využití nemovitosti - zahrada, souhlasí se zápisem v katastru. Obec nemá schválený územní plán.

 

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Jimramov, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 2621/10
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Jimramov
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o dvoupodlažní zděný dům s půdorysem tvaru L, která je zastřešený sedlovými střechami. Dům je zasazen do strmého svahu, tudíž spodní podlaží (suterén) je vpředu v úrovni přilehlé komunikace a vzadu je pod úrovní terénu. Pravá část domu s hřebenem střechy rovnoběžným s komunikací, která pravou stěnou přiléhá k sousednímu domu, je od této komunikace odsazena, čím je vytvořen dvorek oddělený od komunikace zděným oplocením. V prostoru pod střechou je zřejmě pouze půdní prostor bez účelového využití. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho omezeně zjistit při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Lze předpokládat, že původní stáří domu bude minimálně 80 let. V současné době je ovšem dům ve zhoršeném stavebně technickém stavu, zřejmě není delší dobu obydlen a není udržován. Další využití pro bydlení bude vyžadovat kompletní rekonstrukci a modernizaci.
 
Předmětem ocenění jsou dva pozemky, a to p.č. st. 193/1 a p.č. 196/1. Pozemek p.č. st. 193/1 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 188. Pozemek p.č. 196/1 je v KN veden jako zahrada. Pozemek p.č. st. 193/1 je téměř v celém rozsahu zastavěn rodinným domem a navazující stodolou, zbývající část pak zaujímá dvorek mezi komunikací a odsunutou pravou částí domu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek přibližně tvaru L, neboť zahrada navazuje pouze v pravé části od komunikace. Terén v místě je prudce svažitý. Zahrada na pozemku p.č. 150 je zjevně delší dobu neudržovaná a je porostlá náletovou vegetací.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Městec Králové, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 27644/13
Nejnižší podání
1.380.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Městec Králové
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům č.p. 179 Městec Králové s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Dům je využívaný a udržovaný. Dům je částečně podsklepený. Fasáda je nezateplená, omítka je břízolitová. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek. Střecha byla rekonstruována cca před 10 roky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, obklady jsou keramické. V kuchyni a na WC jsou obklady keramické. Na chodbě je keramická dlažba. Podlahy v ostatních místnostech jsou betonové, pokryty PVC nebo koberci. K domu patří oplocená zahrada. V levé části domu je průjezd. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Dispozice rodinného domu: ložnice, dětský pokoj, koupelna, chodba, obývací pokoj, kuchyň, chodba, spíž, WC a průjezd. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Voda také ze studny. K vytápění slouží akumulační kamna. K ohřevu vody slouží bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 53 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 245 m2. Na pozemku je postaven zděný rodinný dům, dále je na pozemku zděná kolna. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný, oplocen zdí. Přístup je z pozemku parc. č. 1475 ve vlastnictví města. Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Konice, k.ú. Runářov, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 17486/14
Nejnižší podání
66.667 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Konice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 18, který se nachází na pozemku p.č. st. 142 je samostatně stojící, zastřešený sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a stavebně neupraveným podkrovím. Půdorysný tvar domu je přibližně ve tvaru písmene „L“. Rodinný dům je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Pozemek p.č. st. 142, na kterém se oceňovaný rodinný dům nachází, je majetkem České republiky. Konstrukční provedení a vybavení tak, jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném pouze z exteriéru, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, odhadem pochází dům ze čtyřicátých let dvacátého století. Dle skutečností zjištěných při místním šetření dne 28.2.2016 je technický stav domu velmi špatný. Dům má velmi zanedbanou údržbu, fasádní omítka je lokálně poškozená, klempířské konstrukce jsou na hranici životnosti, rovněž tak i okna.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/22 rodinného domu se zahradou v obci Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 5812/13
Nejnižší podání
7.061 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Vysoké Mýto
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná stavební parcela č. 2393 a p.č. 2394 a rodinný dům se nachází v Pražském Předměstí v Hradecké ulici. Dům je postaven jako levá polovina dvojdomku. Hradeckou ulicí prochází silnice I/35, která zatěžuje své okolí (hluk, otřesy, zplodiny). Z jedné strany obklopují nemovitost rodinné domy a za strany přes silnici areál výrobní firmy IVECO, a.s. výrobce autobusů. Rodinný dům má jedno P.P. a dvě N.P. a stavebně neupravené podkroví. Dům je zděný s valbovou střechou. Parcela je přístupná z veřejné zpevněné komunikace. Nemovitost je možno napojit na všechny inženýrské sítě ve městě. Nemovitost je mimo záplavové území. V obci Vysoké Mýto se nachází pošta, základní škola, učiliště, střední školy, obchody a služby. V městě se nachází poliklinika s nemocnicí a lékárna. Dále museum, divadlo, restaurace, hotely, sportovní zařízení, výstavní síň, plavecký bazén, obecní úřad s přenesenou pravomocí, banky, policie a veřejná sportoviště. Ve městě je automobilový průmysl, stavební firmy, zemědělské firmy, obchodní firmy a soukromí podnikatelé. V obci je veřejná kanalizace, vodovod a plynofikace. Vysoké Mýto leží na železniční trati Choceň - Litomyšl a je zde autobusové spojení do krajských a okresních měst. Obec Vysoké Mýto nemá pro toto území vypracovanou cenovou mapu pozemků.
 
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001