Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům v obci Velká Lhota, k.ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 1951/04
Nejnižší podání
76.667 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Velká Lhota
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 54:
Přízemní stavba v malé části podsklepená (sklep byl ale částečně zasypán), se sedlovou střechou, bez užitného  podkroví. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno ve znaleckém posudku v tabulce na str. 5. Stavba je v podstatě v původním stavu bez významnějších oprav a modernizací. Celkově je objekt však ve velmi špatném stavebně technickém stavu s vysokým stupněm opotřebení veškerých konstrukcí a prvků, a to včetně těch, které nejsou zcela původní.

Pozemek:
Předmětem ocenění je pozemek p.č.St. 90/1, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na části se nachází stavba rodinného domu č.p. 54, zbývající část tvoří pozemkové zázemí kolem domu, které nebylo k datu místního šetření nijak udržováno. Pozemek je nepravidelného půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt (podíl 57/542 na bytovém domě) v obci Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 9364/08
Nejnižší podání
456.667 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Z dostupných podkladů a informací vyplývá, že k oceňovanému spoluvlastnickému podílu náleží užívání bytu pravděpodobně s dispozicí 2+1 o výměře 57 m2, který je umístěný v 3.NP bytového domu. Dle označení na zvonkovém panelu u vstupu do domu se jedná o byt č. 8.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 2568 je celopodsklepený, má 3 nadzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou. Vybudován je jako polovina bloku dvou stejných bytových domů na dvou pozemcích, které jsou samostatně vedené v KN. Pozemek p.č. St. 3527 je kompletně zastavěn bytovým domem. Svislé konstrukce domu jsou zděné, stropy betonové, střecha je plochá krytá pravděpodobně živičnou krytinou, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, schodiště teracové. Fasádu do ulice Moravská tvoří břízolitová omítka, další dvě stěny mají fasádu zateplenou s povrchovou vrstvou tvořeno z plastových lamel. Vstupní dveře do domu kovové, prosklené, okna jsou plastová, s výjimkou oken bytu č. 8 ve 3.P do ulice Moravská, která jsou původní dřevěná. Do domu je zaveden vodovod, připojen je na kanalizační síť, zaveden je plyn a teplovod z dálkového centrálního zdroje (výměník je umístěn v suterénu domu a má samostatný vstup).
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 70. letech 20. stol. V pozdější době došlo k zateplení dvou fasádních stěn, výměně většiny oken za plastová (viz výše), výměně vstupních dveří a zvonkové systému. Datování těchto úprav, ani zda došlo k případným dalším úpravám, jež nejsou z venku viditelné není známo. Celkový stavebně technický stav domu je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.

Byt č. 8
Vzhledem k nemožnosti provést místní šetření přímo v tomto bytě, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se jeho konkrétní dispozice, výměr místností, provedení konstrukcí, vybavení a stavu. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných odkladů. Z dostupných podkladů a informací, zejména velikosti zastavěné plochy domu, velikosti spoluvlastnických podílů vedených v KN a uváděného počtu 9 bytů v domě, lze odvodit, že předmětný byt má podlahovou plochu 57 m2, předpokládané
dispoziční řešení je 2+1. Stavebně technický stav uvažován zhoršený, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb se zanedbanou údržbou, s vyšším/vysokým stupněm morálního opotřebení prvků krátkodobé životnosti. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění dálkové a ohřev vody uvažován rovněž centrální, okna dřevěná, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Uvažován sklep nebo sklepní kóje.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Benátky nad Jizerou, k.ú. Nové Benátky, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 29795/13
Nejnižší podání
42.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Benátky nad Jizerou
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,6 km západně od okraje zastavěné části města Nové Benátky. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky dohromady tvořící obdélníkový tvar. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 14 825 m2. Na jižní straně jsou pozemky ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. Rovinné pozemky byly v době oceňování částečně využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1053, který je ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou.V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy přírodní.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Městec Králové, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 36142/13
Nejnižší podání
320.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Městec Králové
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. K domu patří oplocená zahrada se studnou (viz podklad: Ocenění nemovitostí č. 2013-265/35). Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je získána ze studny. V dosahu nemovité věci se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části pozemku parc. č. 538 stojí stavba rodinného domu č.p. 222 spolu s hospodářskými stavbami. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 434 m2. Pozemek parc. č. 539/1 navazuje na stavební pozemek parc. č. 538 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 340 m2. Na pozemku parc. č. 539/1 se nachází stavba garáže, která není zapsána v Katastru nemovitostí. Jedná se o zděnou garáž s dřevěnými vjezdovými vraty. Střecha garáže je plochá. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hosp. stavby. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1422/1 ve vlastnickém právu města Městec Králové. Stavba garáže, která je umístěna na pozemku parc. č. 539/1 je přístupná přes pozemky cizích vlastníků.

 

Fotogalerie

 

Rodinný dům s pozemky v obci Šumperk, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 548/14
Nejnižší podání
700.000 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Šumperk
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 173 je řadový, koncový, z velmi malé části podsklepený (sklep byl dle sdělení z části zasypán), se dvěma nadzemními podlažími, zastřešený sedlovou střechou bez obytného podkroví. Do domu jsou přivedeny všechny rozvody inženýrských sítí. Stavebnětechnický stav je špatný, spousta konstrukcí zcela chybí (bylo demontováno/ rozkradeno). Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem dřevěné trámové. Střecha je sedlová, dřevěný krov, azbestocementová krytina. Klempířské konstrukce jsou neúplné z pozinkovaného plechu. Schodiště železobetonové s nátěrem. Okna dřevěná, vstupní dveře dřevěné. Interiérové dveře dřevěné do dřevěných obložkových zárubní. Podlahové krytiny – PVC, koberce, dlažba, místy bez podlahové krytiny. Omítky vnitřní dvouvrstvé vápenné. Vnitřní obklady běžné keramické. Vnější povrch VPC omítka ve špatném stavu. V domě byly částečně odstraněny rozvody elektroinstalace, vody i kanalizace. Radiátory byly demontovány a částečně bylo odstraněno také přívodní potrubí. Na schodišti chybí kovové zábradlí. Přesné stáří objektu se nepodařilo zjistit, dle architektonického řešení, použitých materiálů a konstrukcí, lze odhadovat výstavbu přibližně na počátku 20. stol. Stavebně technický stav je špatný a pro případné užívání/znovuzprovoznění bude nutná rozsáhlá rekonstrukce. V 1. NP se nachází 4 pokoje, sklad a pravděpodobně bývalá koupelna. Ve 2. NP se nachází 4 pokoje, bývalá koupelna a průchod na bývalou pavlač.

Předmětem ocenění je soubor tří pozemků. Pozemek p.č. st. 485, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je zcela zastavěn objektem č.p. 173. Na pozemcích p.č. 476/3 a p.č. 477, které jsou v KN zapsány jako zahrada se nachází zahrada k oceňovanému objektu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, přibližně obdélníkového půdorysného tvaru, rovinatý charakter. Na oceňovaných pozemcích se nachází několik trvalých porostů různého druhu a stáří.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Varnsdorf, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 11402/13
Nejnižší podání
42.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Varnsdorf
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné části města Varnsdorf. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 647 m2. Na severní a východní straně je pozemek ohraničený plotem sousedních pozemků a na jižní straně korytem místního potoka. Je svažitý k jihovýchodní straně. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup pěšinou pro pěší.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Obříství, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 34387/13
Nejnižší podání
144.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Obříství
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 101 Obříství. Rodinný dům má obytné přízemí, volný půdní prostor a je podsklepený. Půdorys domu je obdélníkový. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rodinný dům není zateplený. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vstupní dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Podlahy jsou betonové, kryté keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické. K domu patří oplocená zahrada. Rodinný dům je v původním stavu, se zanedbanou údržbou, pouze v roce 2002 provedena rekonstrukce fasády. Rodinný dům je vhodný k modernizaci a rekonstrukci.

Vnitřní dispozice rodinného domu je 3+1. Dům sestává z chodby (7,69 m2), kuchyně (10,85 m2), pokoje (17,36 m2), pokoje (17,51 m2), pokoje (23,72 m2) a koupelny s WC (5,64 m2). V koupelně je umístěna vana, WC, umyvadlo. Podlahová plocha přízemí je 82,77 m2. Vnitřní vybavení rodinného domu je podstandardní.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Ve městě se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 209 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 101. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 356 m2. Zbývající část pozemku tvoří zahradu (dvůr) u domu. Pozemek má obdélníkový tvar, je rovinatý a je oplocený zdí. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy, porosty a kolna. Jedná se o přízemní zděnou kolnu v zadní části pozemku. Pozemek je travnatý a udržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc. č. 7/6 ve vlastnictví obce Obříství.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemky se stavbou v obci Lahošť, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 7912/12
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Lahošť
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky nacházející se ve středu zastavěné části obce Lahošť. Jedná se o sousedící stavební pozemky nepravidelných tvarů. Na pozemku p.č. St. 296 stojí zděná stavba určená k demolici. Pozemek p.č. 409/11 je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. Pozemky jsou neudržované a nevyužívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes pozemky cizích vlastníků.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení v individuálních domech.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Křinec, okres Nymburk (další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v řízení 030 EX 32742/13)

Spisová značka
030 DD 9/17
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Křinec
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v řízení 030 EX 32742/13 dne 2.11.2017 ve 13:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby a komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou a PVC. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je špatný.

V přízemí domu je kuchyň (11,64 m2), pokoj (19,93 m2), pokoj (9,08 m2), pokoj (16,57 m2). Vytápění je lokální na tuhá paliva, teplá voda není zajištěna. Suché WC.

Stavba je bez inženýrských sítí, které jsou v dosahu (elektřina, vodovod, kanalizace). Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 90 se nachází stavba rodinného domu č.p. 130. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 241 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 159, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 234 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté. Na pozemku se dále nachází venkovní sklep, zděný dřevník, zděná kolna se sedlovou střechou, kotec na psa. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1033/2, který je ve vlastnictví obce Křinec. Dle platného územního plánu jsou pozemky vedeny jako všeobecné obytné území - bydlení v rodinných domech.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Jívka, k.ú. Horní Vernéřovice, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 23474/16
Nejnižší podání
100.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Jívka
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Nemovitost se nachází na okraji zastavěného území na jihu střední části obce na svažitém terénu skloněném k východu. Objekt č.p. 59 s pozemky a příslušenstvím je postaven jako původní roubená stavba určená k bydlení a jako malé hospodářství. Objekt je částečně zděný ze smíšeného zdiva a částečně roubený. Poloha nemovitosti je nedaleko centra obce Jívka, v blízkosti zemědělských pozemků. Přístup a příjezd je po zpevněné prašné komunikaci, na vlastním pozemku je cesta nezpevněná, parkování na vlastním pozemku není. V dosahu jsou turistické objekty a cíle. Pozemky leží v ochranném pásnu CHKO na vyvýšeném místě bez rizika povodní.

Objekt je zděný a roubený na kamenných základech,  má jedno podlaží a podkrovní prostor. Na severní straně roubené části objektu je hospodářská část. Vstup je z východní strany. Vlastní objekt je nepodsklepený, v přízemí je obytná místnost bez kuchyně a chodba. Koupelna není, WC suché mimo stavbu, jiné vybavení není. Stavba je zchátralá, staticky poškozená. Objekt vyžaduje zásadní rekonstrukci, je ve velmi špatném technickém stavu, který označuji za havarijní. U objektu je mělká studna pro zachycení, při jarním tání sněhu, povrchové vody z blízkých polí na západní straně nemovitosti. Veřejný vodovod je ve vzdálenosti 50 m, kanalizace není v dosahu, okolní RD mají jímky. Elektřina je přivedena vzduchem, v době prohlídky odpojena. Objekt je delší dobu opuštěný. Střecha je sedlová. Nemovitost není oplocena. Na pozemcích jsou neudržované porosty a nálety.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001