Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/10 rodinného domu v obci Lobendava, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 12113/13
Nejnižší podání
15.000 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Lobendava
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům. Dům má obytná dvě nadzemní podlaží, volný půdní prostor a je podsklepený. V přízemí domu se nachází vestavěná garáž. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá dobré údržbě. Budova není zateplená. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Garážová vrata jsou plechová. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Dům je po částečné vnitřní rekonstrukci.

V 1. NP domu je vestavěná garáž, chodba, pokoj a WC. Ve 2. NP se nachází 2 pokoje, jídelna, kuchyň, chodba, koupelna, WC a schodiště.

Z IS je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je z vlastní studny. Odpady jsou řešeny septikem. Vytápení domu je ústřední kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je elektrickým bojlerem. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na stavební pozemek navazuje pozemek p.č.160/5 a tvoří s ním jednotný funkční celek využívaný jako zahrada. Zahrada má lichoběžníkový tvar, je mírně svažitá a je oplocená drátěným plotem. Na zahradě se nacházejí zpevněné plochy, porosty a zahradní domek. Zahrada je travnatá a udržovaná.

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu v obci Konice, k.ú. Runářov, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 9123/13
Nejnižší podání
66.667 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Konice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím Stavebně-technický stav je velmi špatný, odpovídá špatné údržbě. Dům je postaven na pozemku ve vlastnictví České republiky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/36 pozemků v obci Konice, k.ú. Runářov, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 9123/13
Nejnižší podání
16.425 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Konice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky, které jsou  zapsány v katastru nemovitostí jako zahrada, ostatní plocha, zahrada, orná půda a lesní pozemek. Jsou roviné i svažité. Pozemky evidované jako orná půda jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Na některých pozemcích se nachází trvalé porosty - delší dobu neudržované jabloně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemku v obci Konice, k.ú. Runářov, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 9123/13
Nejnižší podání
4.796 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Konice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o rovinatý pozemek, který je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného lánu, bez trvalých porostů. Přístup k nemovité věci je přes pozemek ve vlastnictví obce.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Březová, k.ú. Březová u Sokolova, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 7830/13
Nejnižší podání
430.880 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Březová
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům se zanedbanou údržbou.Objekt je připojen na přípojku kanalizace, vodovodu a elektřiny. Vytápění je řešené kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým bojlerem.

Některé pozemky se nachází mimo zastavěné území obce, jedná se o lesní pozemek, který je určený k plnění funkci lesa a pozemky podél  polní cesty. Pozemky jsou zaplevelené a zarostlé. Část pozemků tvoří příjezdovou cestu mezi zahradami a zahradu u domu.

Na pozemku p.č. 456/1 se nachází vysokotlaké plynovodní potrubí a nadzemní elektrické vedení a na pozemcích p.č. 474/48 a 473/2 se nachází nadzemní elektrické vedení včetně stožárů.

 

Fotogalerie

 

Zahrada a 1/96 pozemku v obci Ivančice, k.ú. Kounické Předměstí, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 5150/16
Nejnižší podání
5.133 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Ivančice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

P.č. 2600/6 - jedná se o přístupový pozemek, sloužící k přístupu ke všem rekreačním objektům v dané oblasti. Na pozemku se nachází v převážné části výměry štěrková cesta, zbývající část zeleň kolem cesty. Bez dalšího příslušenství. Lokálně několik okrasných trvalých porostů (převážně náletové).

P.č. 2600/24 - jedná se o pozemek situovaný v severní části rekreační (chatové) oblasti. Pozemek je obdélníkového půdorysu, mírně svažitého charakteru. Pozemek je využívaný jako zahrada, resp. z převážné části je osázen vinicí (nekomerční, zahrádkářský charakter). V severním rohu se nachází drobná stavba kůlny – zahradní chatky (jednoduchá dřevěná stavba, opláštění z OSB desek, pultová střecha, jednoduchá okna, bez přípojek sítí). Na pozemku se nachází trvalé porosty – réva vinná a ovocné stromy. Příslušenství – opěrná konstrukce vinice (drátěnka), betonové schody, opěrná zídka z betonových bloků a další drobné venkovní úpravy. Přístup je možný po štěrkové účelové komunikaci na pozemku p.č. 2600/6.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Sudice, k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 21666/08
Nejnižší podání
17.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Sudice
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o dva sousedící zemědělské pozemky, které se nachází cca 1 km severně od obce Sudice, mimo zastavěné území obce. Pozemky jsou součástí většího zemědělského lánu, které budou pravděpodobně pravidelně obhospodařovány. Pozemky jsou půdorysného tvaru připomínající protáhlý obdélník, který je zakončen do tvaru trojúhelníku.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný a bezproblémový přes pozemek p.č. 1768/3, ve vlastnictví Obec Sudice, Obec Sudice, č. p. 11,675 73 Sudice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rodinného domu se zahradou v obci Vrbice, k.ú. Mastířovice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35999/13
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Vrbice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, patrový rodinný dům č.p. 23 Mastířovice s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova má celkem 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží. Dům je využívaný, neudržovaný a ve špatném stavu. Dům je podsklepený. Fasáda je nezateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. V 1.NP je samostatné suché WC. Podlahy jsou v 1.NP hliněné a ve 2.NP prkenné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V suterénu budovy se nachází sklepní prostory. V přízemí jsou celkem 2 místnosti, suché WC a chodba. V patře domu jsou také 2 místnosti a chodba.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu.

Pozemky parc. č. St. 4/1, parc. č. St. 4/2 a parc. č. 9 na sebe vzájemně navazují a tvoří jeden funkční celek. Pozemek parc. č. St. 4/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 911 m2. Na pozemku se nachází pozůstatky obvodového zdiva po budově č.p. 4. Pozemek parc. č. St. 4/2 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 108 m2. Na pozemku je postaven zděný, patrový rodinný dům ve špatném stavu. Pozemek parc. č. 9 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a jeho výměra je 119 m2. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, neudržovaný a je přístupný z pozemku parc. č. 486/2.

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/25 pozemků (část ve zjednodušené evidenci) v obci Měšín, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 28504/13
Nejnižší podání
31.053 Kč
Výše jistoty
3.100 Kč
Město
Měšín
Okres
Jihlava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elekronického systému dražeb.

p.č. 480/2 - Jedná se o menší zemědělský pozemek, který se nachází západně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce v blízkosti dálnice D1. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného obdélníkového tvaru. V den místního šetření se na pozemku nacházela zasetá plodina řepky olejky. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín a dále přes pozemek p.č. 859 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro: Státní pozemkový úřad.

p.č. 541/1 a p.č. 541/3 - Jedná se o menší zemědělské pozemky, které se nachází západně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce v blízkosti dálnice D1. Pozemky jsou rovinatého charakteru, půdorysného trojúhelníkového tvaru. V den místního šetření se na pozemcích nacházela zasetá plodina řepky olejky. Přístup k pozemkům je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín a dále přes pozemek p.č. 857 (ostatní plocha, ostatní komunikace), který není evidovaný na žádném LV.

p.č. 635/6 a p.č. 635/7 - Pozemky se nachází 500 m severozápadně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce. Pozemky jsou rovinatého charakteru, trojúhelníkového půdorysného tvaru. Na pozemcích se nachází náletové porosty. Přístup k pozemkům je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín a dále přes pozemek p.č. 488/1 (trvalý travní porost), který není evidován na LV, a přes pozemek p.č. 869/8 (vodní plocha) ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro: Povodí Vltavy, státní podnik.

p.č. 476/1 - Jedná se o menší lesní pozemek, který se nachází 500 m severozápadně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce. Na lesním pozemku je zastoupena různověká porostní skupina ve formě smrku, břízy, mezi kterým se nachází náletové porosty. Na pozemku se nenachází žádné příslušenství. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín a dále přes pozemek p.č. 470/2 (trvalý travní porost), který není evidovaný na žádném LV.

p.č. 477 - Jedná se o část menšího zemědělského pozemku a část lesního pozemku. Pozemky se nachází severozápadně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce. Na části lesním pozemku se nachází porostní skupina ve formě smrku, břízy, mezi kterým se nachází náletové porosty. Zbylá část menšího zemědělského pozemku je obdělávána. Pozemek je nepravidelného půdorysného tvaru, rovinatého charakteru. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín a dále přes pozemek p.č. 470/2 (trvalý travní porost), který není evidovaný na žádném LV.

p.č. 480 - Jedná se o větší zemědělský pozemek, který se nachází západně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce v blízkosti dálnice D1. Pozemek je pravidelně zemědělsky obhospodařován, v den místního šetření byla na pozemku zaseta pravděpodobně nějaká obilovina. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného tvaru připomínající protáhlý obdélník. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín a dále přes pozemky p.č. 470/2 (trvalý travní porost) a p.č. 480/1 (orná půda), které nejsou evidované na žádném LV.

p.č. 481 - Jedná se o menší zemědělský pozemek, který se nachází západně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce v blízkosti dálnice D1. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného trojúhelníkového tvaru. V den místního šetření se na pozemku nacházela zasetá plodina řepky olejky. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín.

p.č. 514 - Jedná se o větší zemědělský pozemek, který se nachází západně od obce Měšín, mimo zastavěné
území obce v blízkosti dálnice D1. Pozemek je pravidelně zemědělsky obhospodařován, v den místního šetření byla na pozemku zasetá plodina řepky olejky. Na části pozemku se nachází náletový travní porost a keře. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného tvaru připomínající protáhlý obdélník. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín.

p.č. 548/2 - Jedná se o zemědělský pozemek, který se nachází západně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce v blízkosti dálnice D1. Pozemek je pravidelně zemědělsky obhospodařován, v den místního šetření byla na pozemku zasetá plodina řepky olejky. Pozemek je rovinatého charakteru, nepravidelného půdorysného tvaru. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín, a dále přes pozemek p.č. 857 (ostatní plocha, ostatní komunikace), který není evidovaný na žádném LV.

p.č. 549/2 - Jedná se o menší lesní pozemek, který se nachází 1000 m severozápadně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce. Na lesním pozemku je zastoupena porostní skupina ve formě smrku, mezi kterým se nachází náletové porosty. Na pozemku se nenachází žádné příslušenství. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín, a dále přes pozemek p.č. 857 (ostatní plocha, ostatní komunikace), který není evidovaný na žádném LV.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/25 pozemku ve zjednodušené evidenci v obci Měšín, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 28504/13
Nejnižší podání
2.098 Kč
Výše jistoty
200 Kč
Město
Měšín
Okres
Jihlava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází 500 m severozápadně od obce Měšín, mimo zastavěné území obce. Pozemek je rovinatého charakteru, obdélníkového půdorysného tvaru. Pozemek je v současné době z části využíván jako orná půda, z druhé části se na pozemku se nachází náletové porosty a keře. Na zemědělském pozemku byla v den místního šetření zasetá plodina řepky olejky. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 856/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Měšín.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001