Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemků v obci Šťáhlavy, k.ú. Šťáhlavice, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 7386/15
Nejnižší podání
14.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Šťáhlavy
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 127/22 a parc. č. 127/62 se nacházejí cca 300 m západně od okraje zastavěné části obce Šťáhlavice. Jedná se o sousedící rovinné zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 2 592 m2. Pozemky jsou na severní straně ohraničené listnatým porostem a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 orné půdy v obci Šťáhlavy, k.ú. Šťáhlavice, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 7386/15
Nejnižší podání
3.200 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Šťáhlavy
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází cca 70 m západně od okraje zastavěné části obce Šťáhlavice. Jedná se o zemědělský rovinný pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 428 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemku v obci Štětí, k.ú. Počeplice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 32408/13
Nejnižší podání
4.000 Kč
Výše jistoty
400 Kč
Město
Štětí
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 750 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Počeplice. Jedná se o rovinný pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 909 m2. Travnatý pozemek je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Přes pozemek vede nadzemní el. vedení. V době oceňování byl pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 944, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

V územním plánu je pozemek vedený jako státní silniční síť - silnice II. třídy.

Pozemek je určený ke stavbě cyklostezky a nachází se v ochranném pásmu komunikace.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Mariánské Lázně, k.ú. Úšovice, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 8334/16
Nejnižší podání
73.000 Kč
Výše jistoty
7.300 Kč
Město
Mariánské Lázně
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.
Odročeno na
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Lesy

Pozemek parc. č. 1484/2 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 20 m2. Pozemek parc. č. 1484/3 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 695 m2. Pozemky na sebe nenavazují a netvoří spolu jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako lesy lázeňské.

Orná půda

Pozemek parc. č. 1412/7 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 5 990 m2. Pozemek parc. č. 1413/2 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 292 m2. Pozemky na sebe nenavazují a netvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy zemědělsky využívané půdy.

Trvalý travní porost

Pozemek parc. č. 1381/3 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 20 672 m2. Pozemek parc. č. 1382 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 679 m2. Pozemek parc. č. 1383 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 2 495 m2. Pozemek parc. č. 1384 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 1 518 m2. Pozemek parc. č. 1385/2 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 5 081 m2. Pozemky na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako zeleň ostatní. Pozemek parc. č. 1401/2 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 287 m2. Pozemek parc. č. 1402/2 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 2 038 m2. Pozemky na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako zeleň ostatní.

 

Fotogalerie

 

1/12 rodinného domu v obci Mariánské Lázně, k.ú. Úšovice, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 8334/16
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
5.600 Kč
Město
Mariánské Lázně
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2017 v 13:00 hod.
Odročeno na
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí s koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná, z cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z eternitových šablon. Krov je dřevěný tesařsky vázaný. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. K domu patří oplocená zahrada a vestavěná garáž s plechovými dvoukřídlými vraty. Oplocení je dřevěné a zděné. Dům je určen k rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V domě se nachází 3 bytové jednotky. V 1. NP domu se nachází kotelna, garáž a sklad na uhlí a dřevo. Ve 2. NP jsou 2 bytové jednotky, které jsou dispozičně řešeny jako 2+1 (nevyužívaná bytová jednotka, k celkové rekonstrukci) a 3+1 (využívaná bytová jednotka, v původním udržovaném stavu). V podkroví se nachází bytová jednotka s dispozicí 3+1 (nevyužívaná bytová jednotka, k celkové rekonstrukci) a volný půdní prostor. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelny v domě jsou s vanou. WC jsou samostatně. Podlahy jsou betonové, pokryté keramickou dlažbou a koberci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva, kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje karma.

Pozemek p.č. 182/1 je mírně svažitý k východu, travnatý a udržovaný. Pozemek je oplocený zděným a dřevěným plotem. Na pozemku se nachází zpevněné plochy a kolna. Konstrukce kolny je dřevěná. Střecha kolny je pultová. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 168/1 ve vlastnickém právu města Mariánské Lázně.

 

 

Fotogalerie

 

5/12 pozemků v obci Třebušín, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 33740/13
Nejnižší podání
385.500 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Třebušín
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 637/1, parc. č. 638/1, parc. č. 638/4, parc. č. 647/1, parc. č. 647/3, parc. č. 647/5, parc. č. 647/6, parc. č. 648 a parc. č. 679 se nacházejí v západní zastavěné místní části Všeradiště. Jedná se o soubor sousedících pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitosti jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha o výměře 4827 m2. Soubor travnatých pozemků je na severovýchodní straně ohraničený drátěným a dřevěným oplocením. Přes severovýchodní okraj souboru vede nadzemní vedení VN.

Na pozemku parc. č. 648 se nachází dřevěná kolna s plechovou střechou. Na pozemku parc. č. 647/3 se nacházejí porosty, zahradní jezírko, dřevěné oplocení a skleník. Je svažitý k jižní straně.

V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 866, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 20 m.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

5/14 rodinného domu se zahradou v obci Štětí, k.ú. Brocno, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 27458/13
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Štětí
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova č.p. 15 na pozemku parc. č. St. 33 je využívaná jako rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící patrový rodinný dům. Dům má obytná dvě nadzemní podlaží, volný půdní prostor a je částečně podsklepený. Půdorys domu je obdélníkový. Část budovy je hospodářská. Zastavěná plocha celého domu je cca 175 m2. Konstrukce budovy je smíšená (zděná a dřevěná roubená) a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné částečně prosklené. Podlahy jsou prkenné. Podlahové krytiny tvoří keramické dlaždice a plovoucí podlahy. Obklady jsou keramické. V koupelně je vana. WC je samostatné. K domu patří oplocená zahrada. Dům je v původním, udržovaném stavu, vhodný k částečné rekonstrukci a modernizaci.

V přízemí domu se nachází kuchyně (18,40 m2), pokoj (16,28 m2), chodba (11,86 m2), koupelna (7,23 m2) a WC (1,02 m2). Celková obytná plocha přízemí je 56,25 m2. Dispoziční řešení v 2. NP je stejné jako v 1. NP, nebylo umožněno ohledání v 2. NP budovy.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 33 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 15. Na stavebním pozemku se dále nachází stodola, dřevník a pergola. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 191 a tvoří s ním jednotný funkční celek využívaný jako zahrada. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a jsou oplocené drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy, porosty a septik. Pozemky jsou travnaté a udržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1385/1 ve vlastnictví města Štětí.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Hradčany - Kobeřice, k.ú. Hradčany u Prostějova, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 9315/07
Nejnižší podání
91.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Hradčany - Kobeřice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o dvojdům, nepodsklepený, jednopodlažní rodinný dům se sedlovou střechou, bez obytného podkroví. Odhadem se jedná o dům z druhé poloviny 19.století. V r.2006 byla provedena rekonstrukce koupelny a byla vyměněna okna do dvora za nová plastová a na části střechy byla vyměměna krytina. Přibližně od roku 2010 je dům opuštěný a není na něm prováděna žádná údržba. Celkově je stavebně technický stav domu hodnocen jako velmi špatný, vyžadující kompletní rekonstrukci. K domu patří oplocená zahrada o výměře 239 m2.

Dispozice rodinného domu - 1. NP: 5+1.

Příslušenství pozemků a rodinného domu tvoří kůlna v havarijním stavu, neudržovaný bazén, oplocení, jímka a přípojky inženýrských sítí (el. energie a vodovod). Vše ve velmi špatném stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Čížkovice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 32085/13
Nejnižší podání
112.500 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Čížkovice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Stavebně-technický stav odpovídá průměrné údržbě. Fasáda domu je z části zateplená. K domu patří oplocená předzahrádka i dvorek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

V přízemí rodinného domu se nachází chodba, 2 pokoje a kuchyň. K dispozici je suché WC mimo dům. Vytápění budovy je lokální s kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťují kamna na tuhá paliva.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Mšené-lázně, k.ú. Vrbice u Mšeného-lázní, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 37693/13
Nejnižší podání
290.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Mšené lázně
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s půdním prostorem Půdorys budovy je ve tvaru písmene "L". Její stavebně-technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. K domu patří uzavřený dvůr. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Pozemky na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek, nepravidelného tvaru. Pozemek p.č. 27/2 je mírně svažitý, travnatý a oplocený. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy a porosty.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001