Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/24 rodinného domu se zahradou v obci Brno, k. ú. Černovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8187/08
Nejnižší podání
110.000 Kč
Výše jistoty
11.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem, základními venkovními úpravami a pozemky. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, je podsklepený, dvoupodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku. Základy jsou betonové, nosné zdivo zděné, příčky jsou zděné. Stropy jsou nad PP nespalné, nad NP polospalné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová, krov dřevěný vázaný s taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, fasáda břízolitová. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelnách. Okna v 1.NP jsou dřevěná dvojitá, ve 2.NP plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře jsou dřevěné plné, vstupní plastové. Schodiště je betonové s teracem, podlahy jsou dřevěné a z keramických dlažeb. Vytápění je lokální plynovými topidly, v 1.NP nefunkčními. Jsou zde elektro rozvody 220/380 V, vody, plynu a kanalizace, ohřevem TUV je pomocí elektrického bojleru. Vnitřní vybavení je tvořeno v každém bytě koupelnou s vanou a umyvadlem a samostatným WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem byl dům postaven kolem roku 1930. V domě byla provedena výměna oken za plastová ve 2.NP a vchodové dveře a byla položena nová střešní krytina včetně parozábrany a laťování (cca 10 let). Žádná další rekonstrukce zde nebyla prováděna, pouze běžná údržba a i ta byla v posledních letech zanedbaná. Technický stav je průměrný, je zde vhodná modernizace a rekonstrukce.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Dolní Němčí, okres Uhreské Hradiště

Spisová značka
030 EX 18932/14
Nejnižší podání
65.667 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Dolní Němčí
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v souvisle zastavěné části obce, na východním okraji obce, v lokalitě mezi ulicemi Vinohradská a Nivnická. Pozemky se nacházejí mezi zahradami náležejícími k rodinným domům při ulici Vinohradská nebo Nivnická.
Dle platného územního plánu obce Dolní Němčí se oceňované pozemky nacházejí v plochách individuálního bydlení. K pozemkům však není zajištěný právně ošetřený přístup stejně jako možnost přivést k nim veřejné inženýrské sítě po veřejných pozemcích. Přístup k pozemkům je po pozemcích ve vlastnictví jiných soukromých subjektů.
 
 

 

Fotogalerie

 

Garáž v obci Brno, k.ú. Slatina, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 13666/14
Nejnižší podání
124.667 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je tvořena garáží bez č.p./č.e. Pozemek parc.č. 2295/20, na kterém se garáž nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Garáž je začleněna do zástavby řadových garáží jako řadová vnitřní. Základy jsou betonové izolované, nosné konstrukce zděné, střecha s dřevěnými trámy, pultová s mírným spádem, střešní krytinu tvoří eternitové vlnovky, vnitřní omítky vápenocementové, vnější břízolitové (na zadní stěně opadané), vrata plechová. Stáří oceňované garáže není známé, odhadem se jedná o objekt starý cca 40 let. Technický stav oceňované garáže je zhoršený, běžná údržba je zanedbaná.

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Býšť, k.ú. Bělečko, okres Pardubice

Spisová značka
030 EX 4449/04
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Býšť
Okres
Pardubice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 200 m severně od okraje zastavěné části obce Bělečko. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 9 098 m2. Pozemek je na jižní straně částečně ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. Na severozápadním okraji pozemku se nacházejí mladé listnaté porosty. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Poděbrady, k.ú. Kluk, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 32077/13
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Poděbrady
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné části obce Kluk. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 1 448 m2. Na severní straně jsou pozemky ohraničené zpevněnou komunikací a na západní straně ornou půdou. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 349/4, který je ve vlastnictví města Poděbrady. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Radkov, k.ú. Radkov u Tábora, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 6258/07
Nejnižší podání
110.000 Kč
Výše jistoty
11.000 Kč
Město
Radkov
Okres
Tábor
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 - 1200 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Radkov. Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 16 490 m2. Pozemky jsou z jedné strany ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. Na pozemku parc. č. 783 se nachází převážně smrkový lesní porost starý cca 25 let. Na pozemcích parc. č. 814 a parc. č. 850/1 je porost vykácený. Na pozemku parc. č. 829 se nachází smrkový lesní porost starý cca 37 let. Na pozemku parc. č. 828/1 se nachází smrkový lesní porost starý cca 50 - 80 let. Na pozemku parc. č. 997/1 se nachází smíšený lesní porost starý cca 10 let. Jedná se o hospodářské lesy. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1071, který je ve vlastnictví obce Radkov a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1057/2, který je ve vlastnictví České republiky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Žlutava, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 4105/15
Nejnižší podání
9.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Žlutava
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1267/24 - převážná část pozemku je využívána k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na malé části trvalé porosty – okraj lesa, část pouze náletové porosty bez údržby. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1267/31 - pozemek je vyžíván k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1267/32 - Převážná část pozemku je využívána k zemědělské činnnosti - orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na malé části trvalý travní porost. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě "Na hanáckých", v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1269/2 - jedná se o pozemek s trvalými porosty lesního charakteru (duby, buky, habry, apod.). Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1276/27 - Část pozemku je využívána k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na zbývající části trvalý travní porost. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 zahrady v obci Cvikov, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 15682/16
Nejnižší podání
42.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Cvikov
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v jihozápadní zastavěné části města Cvikov v zahrádkářské oblasti. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 615 m2. Je svažitý k jižní straně. Na jižní straně je pozemek ohraničený ocelovými sloupky bez pletiva. Na pozemku se nacházejí porosty a dvě dřevěné chatky ve velmi špatném stavu. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3628/3, který je ve vlastnictví města Cvikov. Mezi pozemkem parc. č. 1352/22 a nezpevněnou cestou se nachází pozemek parc. č. 1352/44, který je ve vlastnictví města Cvikov.

Přípojka el. proudu je v dosahu.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Olšany, k.ú. Olšany nad Moravou, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 23437/14
Nejnižší podání
90.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Olšany
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a užitným podkrovím, je zastřešen sedlovou střechou. Pozemek p.č. St. 91/3 je kompletně zastavěn tímto objektem. Svislé konstrukce domu jsou smíšené cihelné a kamenné, stropy s rovným podhledem, střecha je sedlová, dřevěný krov s keramickou krytinou (bobrovka), klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda s VPC omítkou, schodiště betonové monolitické, okna dřevěná, v některých bytech plastová, vstupní dveře dřevěné do ocelových zárubní.
Objekt je součástí tzv. Doubravského dvora, který se nachází na severovýchodním okraji obce Olšany. V minulosti se jednalo o komplex hospodářských budov v Olšanech spadající pod rudský zámek, první zmínka o něm pochází již z roku 1458. V polovině 19. stol. se dvůr skládal ze čtyř budov s velikým nádvořím do čtverce. Byly zde stáje, stodoly, sklepy, vozovny a sýpky. Za 1. světové války zde byl zajatecký tábor pro desítky ruských a italských vojáků. Roku 1919 koupila dvůr i s okolními zahradami olšanská papírna a přestavěla ho na byty pro své zaměstnance. Jednotlivé byty jsou vybaveny koupelnou a WC, část bytů má společné WC na chodbě domu. V domě se nachází několik vchodů, zpravidla vždy pro tři bytové jednotky. Objekt je ve špatném stavebnětechnickém stavu bez pravidelné údržby, jeví se jako vhodné provést jeho kompletní rekonstrukci. U bytového domu jsou dostupné veškeré veřejné inženýrské sítě.

Jednotka ev. č. 53 (byt)
Dle zjištění by se mělo jednat o byt 1+1 umístěný ve 2.NP bytového domu. Dle dostupných informací se předpokládají vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah prkna a PVC, vytápění kamny na TP, ohřev vody v současné době není, okna dřevěná, vnitřní dveře dřevěné do ocelových nebo dřevěných zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC. Rozvod plynu v bytě není proveden.
Byt je napojen na elektro (nyní odpojeno), veřejný vodovod a kanalizaci. Je možné napojit byt na plyn, který vede před domem.
K bytu dle sdělení povinné náleží laťková sklepní kóje.
Dle sdělení povinné je byt prakticky v původním stavu, bez jakýchkoli rekonstrukcí či modernizací.
Dispozice bytu: Kuchyň, pokoj, koupelna s WC.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku v obci Újezd u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 15/17
Nejnižší podání
470 Kč
Výše jistoty
100 Kč
Město
Újezd u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek - orná půda se nachází v katastrálním území Újezd u Brna. Celková výměra pozemků je 91 m2. Pozemek se nachází v extravilánu katastrálního území Újezd u Brna. Při prohlídce pozemků bylo zjištěno, že skutečný stav pozemku odpovídá údajům uvedeným ve Výpisu z katastru nemovitosti podle LV č. 1799 pro obec a k.ú. Újezd u Brna, okres Brno-venkov. Pozemek není oplocen a není osázen trvalými porosty - ovocnými a okrasnými dřevinami. Pozemek se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001