Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Byt v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51145/13
Nejnižší podání
154.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Jirkov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům zděné konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 36 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1079/1 se nachází v budově č.p. 1079 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a parkety. Byt je v původním stavu. K bytu patří sklepní kóje (4,9 m2). Podlahová plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 51,5 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemcích parc. č. 2425, parc. č. 2426 a parc. č. 2427 stojí bytový dům s č.p. 1077, 1078, 1079. Pozemky jsou obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2431 ve vlastnickém právu města Jirkov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Slabce, k. ú. Rousínov u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 21858/16
Nejnižší podání
44.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Slabce
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 42 a parc. č. 43/1 se nacházejí v severní zastavěné části obce Rousínov. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 1 486 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemku parc. č. 43/1 se nachází malá vodní nádrž, dřevěné oplocení, studna, skleník, kolna, přístřešek a porosty. Přes pozemky vede koryto Rousínovského potoka. Pozemek parc. č. 43/1 je podmáčený. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1707/1, který je ve vlastnictví městyse Slabce. Přípojky IS jsou v dosahu.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Huslenky, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 437/14
Nejnižší podání
105.700 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Huslenky
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek situovaný cca 3,7 km JV od centra Huslenek, v lokalitě Uherská Javořina. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter. Na pozemku se nachází trvalé porosty lesního charakteru (v původním porostu pruhy mladých stromů, smrky, jedle a buky, stáří cca 50 let, smrky, buky a bříz kolem 10 let a smrky, jedle, buky a modříny ve věku cca 80 let). Přístup k pozemku je možný přes sousední lesní pozemky v různém vlastnictví.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Huslenky, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 437/14
Nejnižší podání
286.900 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Huslenky
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 6103/5 - Jedná se o pozemek situovaný cca 3,5 km JV od centra Huslenek, v lokalitě Kychová. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter. Na pozemku se nachází trvalé porosty lesního charakteru (převažují mladé porosty, přirozeného původu, buky, smrky a jedle, do 20 let, lokálně javory a vrby, starší porost smrků a buků do 40 let). Přístup k pozemku je možný přes sousední lesní pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 10034/45Jedná se o pozemek situovaný cca 3,7 km JV od centra Huslenek, v lokalitě Uherská Javořina. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter. Na pozemku se nachází trvalé porosty lesního charakteru (v původním porostu pruhy mladých stromů, smrky, jedle a buky, stáří cca 50 let, smrky, buky a bříz kolem 10 let a smrky, jedle, buky a modříny ve věku cca 80 let). Část holiny po těžbě. Přístup k pozemku je možný přes sousední lesní pozemky v různém vlastnictví.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Praha, k.ú. Dejvice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 20986/14
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 5.4.2018
Odročeno na
28.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepenou rekreační chatu. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Okna budovy jsou dřevěná jednoduchá, vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda chaty je částečně zateplená. Okolo chaty je oplocená zahrada, která je ve vlastnictví České republiky a hlavního města Prahy. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně připojena na přípojku elektřiny a sezónního vodovodu.

Chata stojí na pozemku p.č. 4765/16. Část pozemku p.č. 4765/1 tvoří zahradu okolo chaty. Oba pozemky jsou zapsány na LV 8332, který je ve vlastnictví České republiky a hlavního města Prahy.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Vykáň, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 33349/13
Nejnižší podání
187.090 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Vykáň
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Obec Vykáň se nachází cca 5 km severozápadně od města Český Brod, cca 10 km jihozápadně od města Lysá nad Labem a cca 5 km jihovýchodně od města Čelákovice. 

Oceňovaný pozemek se nacházejí cca 500 - 1000 m západně od okraje zastavěné části obce Vykáň. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda o výměře 26.289 m2

 

 

 

Fotogalerie

 

1/5 pozemků v obci Jimlín, okres Louny

Spisová značka
030 EX 7035/09
Nejnižší podání
46.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Jimlín
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 - 1000 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Jimlín. Jedná se o dva nesousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 19 130 m2. Pozemek parc. č. 497/37 je na severní a jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 463/11 je na východní straně ohraničený listnatými doprovodnými porosty a nachází se v lánu. Pozemky jsou převážně rovinné. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 497/61, který je ve vlastnictví obce Jimlín a parc. č. 857/1, který je ve vlastnictví obce Jimlín.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Suchdol, k.ú. Suchdol u Kutné Hory, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 37086/13
Nejnižší podání
312.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Suchdol
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 750 m západně od okraje zastavěné části městyse Suchdol. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 10 414 m2. Na severní straně je pozemek ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1187, který je ve vlastnictví městyse Suchdol.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu v obci Praha, k.ú. Michle, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 25848/15
Nejnižší podání
590.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je dle databáze RŮIAN celkem 11 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1172/5 se nachází v budově č.p. 1172 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, předsíně u jádra, komory, koupelny a WC. Okna bytu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a koberci. Byt je v původním stavu. K bytu patří lodžie (6,32 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 55,72 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 310/13 stojí bytový dům s č.p. 1172. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 235 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 310/136 a parc. č. 310/135 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 bytu v obci Hradec Králové, k.ú. Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 3022/12
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 11 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 80 jednotek (40 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je odpovídající průměrné údržbě. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 1389/34 se nachází v budově č.p. 1389 v 10. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, koupelny s vanou a WC a komory. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Na podlahách v místnostech je PVC a koberce. Obklady jsou keramické. Jádro bytu je původní umakartové. Byt je v původním stavu. Orientace bytu je na jihovýchodní světovou stranu. K bytu patří sklep. Plocha sklepa není započtena do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 45,28 m2. Užitná plocha bytu byla vypočtena z vlastního měření při ohledání.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001