Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky v obci Skalice, k.ú. Číbuz, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 20406/15
Nejnižší podání
170.000 Kč
Výše jistoty
17.000 Kč
Město
Skalice
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 1140/2 a parc. č. 1301 se nacházejí na severozápadním okraji zastavěné části obce Čibuz. Jedná se o sousedící, rovinné a travnaté pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako 9 446 m2. Na jižní straně je pozemek parc. č. 1301 ohraničený zdí. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy a porosty. Pozemek parc. č. 1301 je na severní straně ohraničený zdí a na západní straně zděnou stavbou. V době oceňování byly pozemky využívané a neudržované. K pozemkům je přístup přes sousední areál.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako zemědělská plocha - trvalý travní porost a území výroby, podnikatelských aktivit.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Konětopy, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 35129/13
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Konětopy
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 109, parc. č. 132, parc. č. 140, parc. č. 141, parc. č. 303 a parc. č. 372 se nacházejí cca 500 - 1000 m severně od okraje zastavěné části obce Konětopy. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků pásových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 53 707 m2. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. Pozemky jsou v souboru ohraničené z jedné strany nezpevněnou cestou a lesním porostem a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 416, parc. č. 400/1, parc. č. 400/2 a parc. č. 398, které jsou ve vlastnictví obce Konětopy.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské a plochy smíšeného nezastavěného území - přírodní.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Návsí, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 12456/15
Nejnižší podání
300.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Návsí
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, zděný, pravděpodobně částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Stavba je zastřešena valbovou střechou bez užitného podkroví, které je zastřešeno  azbestocementovými šablony (eternit). K domu náleží i vedlejší stavba hospodářské budovy, která se nachází za domem na pozemku p.č. 5047. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrickou energii a vodovodní řád. Po prohlídce objektu z exteriéru je zřejmé, že objekt k bydlení je v  původním stavu. Na objektu v posledních letech nebyla prováděna žádná rekonstrukce ani běžná údržba a tudíž objekt vykazuje z exteriéru značné opotřebení a jeho technický stav je špatný.

Předmětem ocenění jsou tři pozemky p.č. 5047, p.č. 5048 a p.č. 5050. Pozemek p.č. 5047 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, přičemž je tento pozemek z části zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 427 a z části vedlejší stavbou. Pozemek p.č. 5048 je v KN vedený jako orná půda o výměře 386 m2, přičemž tento pozemek tvoří část zahrady za domem. Pozemek p.č. 5050 je v KN veden jako zahrada o výměře 946 m2, kdy tento pozemek tvoří pozemková zázemí okolo domu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a mírně svažitého charakteru.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Zásada, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 37103/13
Nejnižší podání
19.667 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zásada
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1 km severně od okraje zastavěné části městyse Zásada a cca 150 m východně od okraje obce Zadní Zbytky. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek a trvalý travní porost o výměře 7 223 m2. Pozemky jsou částečně svažité k východní straně. Travnatý pozemek je na jihovýchodní a severovýchodní straně ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 1015/2 se nachází smrkový lesní porost starý cca 64 let. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Hrob, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42899/13
Nejnižší podání
32.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Hrob
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná garáž bez č.p. a č.e. se nachází z části na pozemku parc. č. St. 152/2 o velikosti 40 m2 . Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je přístupný přes pozemek č. 850/1, který je ve vlastnictví města Hrob.

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou a přízemní garáž zděné konstrukce, pravděpodobně založenou na základových roštech. Střecha garáže je plochá s živičnou krytinou. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o žlaby. Vrata do garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Na čelní straně garáže je okno z luxsfer. Fasáda budovy není zateplená. Část vnějších omítek je opadaná. Garáž je v původním stavu, vhodná k modernizaci. Přístup je po zpevněné komunikaci.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Nová Ves, k.ú. Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov (dražba zbývajícího spoluvlastnického podílu id. 1/2 proběhne dne 26.10.2017 ve 14:10 hod. prostřednictvím portálu www.exdrazby.cz, číslo dražby: 43122)

Spisová značka
030 EX 38352/13
Nejnižší podání
22.500 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Nová Ves
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

V exekučním řízení soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, vedeného pod sp. zn. 094 EX 00780/11, proběhne dne 26.10.2017 v 14:10 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz dražba zbývajícího spoluvlastnického podílu ideální 1/2 Ladislava Kudíka - spoluvlastníka této bytové jednotky (číslo dražby: 43122).

Jedná se o samostatně stojící bytový dům se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 22 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 198/5 se nachází v budově č.p. 198 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny, WC a sklepa.

Užitná plocha jednotky je 58,2 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu se zahradami v obci Újezd, k.ú. Újezd u Uničova, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 16643/14
Nejnižší podání
25.646 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Újezd
Okres
Olomouc
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a pravděpodobně neužívaným podkrovím. Na obytnou část je napojena stodola, na kterou je dále napojena zděná hospodářská část. Půdorysný tvar objektu k bydlení je tedy přibližně ve tvaru písmene „U“.Technický stav domu je průměrný. Přístup k pozemkům je přes komunikaci ve vlastnictví obce.

Pozemek p.č. 1016 tvoří s pozemkem p.č. 1015 jeden funkční celek, jedná se o zahradu, která je kompletně zarostlá náletovými dřevinami a jeví známky velmi zanedbané údržby.

Pozemek p.č. 999 je pravidelně zemědělsky obděláván, slouží k zemědělským účelům, charakter je rovinatý, tvar obdélníkový. Přístup je zajištěn komunikací na pozemku p.č. 1002 (ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví obce Újezd). Na pozemku se nachází několik listnatých stromů různého druhu a stáří.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Nebytový prostor (sklep - 279/9) v obci Brno, k.ú. Žabovřesky, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 2372/11
Nejnižší podání
529.747 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Nebytová jednotka (sklep)
Jedná se o nebytovou jednotku o celkové ploše vč. příslušenství činí 40,7 m2, která je umístěna v 1.PP a sestává se ze zádveří se schodištěm, předsíně, WC, skladu a sklepa. Přesné konstrukční řešení a vybavení jednotky nebylo možno zjistit z důvodu znepřístupnění samotné jednotky, proto je uvažováno předpokládané standardní vybavení jednotky. Vybavení náležející k jednotce dle prohlášení vlastníka budovy: umyvadlo a baterie, WC a vest. splachovadlo.

Bytový dům
Bytový dům stojí v řadové zástavbě ulice Králova, má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Půdorys domu je obdélníkový 15 x 11,09 m s obdélníkovým výběžkem směrem do dvora 3,05 x 1,9 m, výška do hřebene je 10,6 m, krov sedlový s vikýři do ulice a do dvora, 3.NP je řešeno jako podkroví, obsahující dva byty 3+kk a 2+kk bez půdy. Stáří domu je přibližně 100 let. Nadstavba 3.NP, resp. podkroví, byla provedena v roce 2008 (kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.8.2008).
Dům má cihelné základy s dodatečným podbetonováním, svislé nosné konstrukce a obvodové stěny jsou zděné z pálené cihly na úrovni 1.PP až 2.NP, ve 3.NP, resp. podkroví, jsou zděné z Ytongu, krov je dřevný vázaný sedlového typu, krytinu tvoří pálená taška Tondach, stropy jsou dřevěné trámové vyztužené, schodiště je železobetonové s nadbetonovanými stupni, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, okna plastová s termoizolačními skly, střešní okna jsou dřevná Velux, vstupní dveře jsou plastové s termoizolačními skly, vnitřní pak dýhované zn. Sapelli, podlahy společných prostor jsou s keramickou dlažbou, vytápění je ústřední s kombinovanými plynovými kotli, elektro třífázové (230 a 400 V), proveden je rozvod teplé a studné vody, rozvod vody a kanalizace.
Společné prostory sestávají z domovní centrální chodby v 1.NP (přístupné z ul. Králova) a dvouramenného schodiště s podestami do 2.NP a 3.NP. Přístupy do jednotlivých jednotek jsou z chodby, případně z podesty, vchod do nebytové jednotky v 1.NP je jak z chodby, tak samostatných vchodem přímo z ulice Králova. Celková výměra společných prostor v domě (chodby, podesty, schodiště) činí 44,4 m2.

 

 

Fotogalerie

 

Kancelářské prostory (279/8) v obci Brno, okr. Brno-město

Spisová značka
030 EX 2372/11
Nejnižší podání
863.853 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.


Nebytová jednotka
Jedná se o nebytovou jednotku, která je umístěna ve 1.NP o celkové ploše vč. příslušenství 31,9 m2, sestávající se ze zádveří, WC, dvou kanceláří. Přesné konstrukční řešení a vybavení jednotky nebylo možno zjistit z důvodu znepřístupnění samotné jednotky, proto je uvažováno předpokládané standardní komfortní vybavení jednotky. Vybavení náležející k jednotce dle prohlášení vlastníka budovy: umyvadlo a baterie, WC a vest. splachovadlo. Jednotka je přístupná jak z domu tak přímo z ulice Králova a k datu místního šetření byla využívána jako recepce. Na oknech a dveřích do jednotky z ulice jsou provedeny venkovní shrnovací žaluzie.


Bytový dům
Bytový dům stojí v řadové zástavbě ulice Králova, má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Půdorys domu je obdélníkový 15 x 11,09 m s obdélníkovým výběžkem směrem do dvora 3,05 x 1,9 m, výška do hřebene je 10,6 m, krov sedlový s vikýři do ulice a do dvora, 3.NP je řešeno jako podkroví, obsahující dva byty 3+kk a 2+kk bez půdy. Stáří domu je přibližně 100 let. Nadstavba 3.NP, resp. podkroví, byla provedena v roce 2008 (kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.8.2008).
Dům má cihelné základy s dodatečným podbetonováním, svislé nosné konstrukce a obvodové stěny jsou zděné z pálené cihly na úrovni 1.PP až 2.NP, ve 3.NP, resp. podkroví, jsou zděné z Ytongu, krov je dřevný vázaný sedlového typu, krytinu tvoří pálená taška Tondach, stropy jsou dřevěné trámové vyztužené, schodiště je železobetonové s nadbetonovanými stupni, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, okna plastová s termoizolačními skly, střešní okna jsou dřevná Velux, vstupní dveře jsou plastové s termoizolačními skly, vnitřní pak dýhované zn. Sapelli, podlahy společných prostor jsou s keramickou dlažbou, vytápění je ústřední s kombinovanými plynovými kotli, elektro třífázové (230 a 400 V), proveden je rozvod teplé a studné vody, rozvod vody a kanalizace.
Společné prostory sestávají z domovní centrální chodby v 1.NP (přístupné z ul. Králova) a dvouramenného schodiště s podestami do 2.NP a 3.NP. Přístupy do jednotlivých jednotek jsou z chodby, případně z podesty, vchod do nebytové jednotky v 1.NP je jak z chodby, tak samostatných vchodem přímo z ulice Králova. Celková výměra společných prostor v domě (chodby, podesty, schodiště) činí 44,4 m2.

 

 

Fotogalerie

 

Byt 1+kk (279/7) v obci Brno, k.ú. Žabovřesky, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 2372/11
Nejnižší podání
698.007 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.


Bytová jednotka
Jedná se o byt dispozičního řešení 1+kk, situován v 1.NP, celková plocha vč. příslušenství činí 22,6 m2. Přesné konstrukční řešení a vybavení bytu nebylo možno zjistit z důvodu znepřístupnění samotného bytu, proto je uvažováno předpokládané standardní vybavení bytové jednotky odpovídající dnešnímu standardu bydlení. Vybavení náležející k jednotce dle prohlášení vlastníka budovy: umyvadlo a baterie, sprchový kout a baterie, WC a vest. splachovadlo, pračkový ventil, topný systém jednotky.


Bytový dům
Bytový dům stojí v řadové zástavbě ulice Králova, má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Půdorys domu je obdélníkový 15 x 11,09 m s obdélníkovým výběžkem směrem do dvora 3,05 x 1,9 m, výška do hřebene je 10,6 m, krov sedlový s vikýři do ulice a do dvora, 3.NP je řešeno jako podkroví, obsahující dva byty 3+kk a 2+kk bez půdy. Stáří domu je přibližně 100 let. Nadstavba 3.NP, resp. podkroví, byla provedena v roce 2008 (kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.8.2008).
Dům má cihelné základy s dodatečným podbetonováním, svislé nosné konstrukce a obvodové stěny jsou zděné z pálené cihly na úrovni 1.PP až 2.NP, ve 3.NP, resp. podkroví, jsou zděné z Ytongu, krov je dřevný vázaný sedlového typu, krytinu tvoří pálená taška Tondach, stropy jsou dřevěné trámové vyztužené, schodiště je železobetonové s nadbetonovanými stupni, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, okna plastová s termoizolačními skly, střešní okna jsou dřevná Velux, vstupní dveře jsou plastové s termoizolačními skly, vnitřní pak dýhované zn. Sapelli, podlahy společných prostor jsou s keramickou dlažbou, vytápění je ústřední s kombinovanými plynovými kotli, elektro třífázové (230 a 400 V), proveden je rozvod teplé a studné vody, rozvod vody a kanalizace.
Společné prostory sestávají z domovní centrální chodby v 1.NP (přístupné z ul. Králova) a dvouramenného schodiště s podestami do 2.NP a 3.NP. Přístupy do jednotlivých jednotek jsou z chodby, případně z podesty, vchod do nebytové jednotky v 1.NP je jak z chodby, tak samostatných vchodem přímo z ulice Králova. Celková výměra společných prostor v domě (chodby, podesty, schodiště) činí 44,4 m2.

 

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001