Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 pozemku v obci Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3823/14
Nejnižší podání
34.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Bílovice nad Svitavou
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná  se o pozemek, který je v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda o celkové výměře 5.110 m2. Z větší části je součástí velkého zemědělsky obdělávaného lánu. Z menší části slouží jako nezpevněná příjezdová cesta k okolním rekreačním objektům. Přes pozemek vede nadzemní vedení el. energie. Je svažitého charakteru.

 

Fotogalerie

 

1/12 rodinného domu v obci Milovice, k.ú. Milovice u Mikulova, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 21563/07
Nejnižší podání
40.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Milovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o třípodlažní (dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží) samostatně stojící rodinný dům, bez využitého podkroví. Dům je zděný se sedlovou střechou. Příslušenství rodinného domu tvoří menší hospodářská stavba na pozemku p.č. 209/1 (pravděpodobně sklad), vinný sklep a venkovní úpravy.
Přístup a příjezd k oceňovaným nemovitostem je možný ze zpevněné silnice na pozemku parc. č. 344/91 (v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Milovice a dále přes pozemek parc. č. 344/92 (v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace) rovněž ve vlastnictví obce Milovice.

 

Fotogalerie

 

1/8 pozemků v obci Dětenice, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 7233/16
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Dětenice
Okres
Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky p.č. St. 314/2, p.č. 825/10 a p.č. 825/103 jsou situovány v okrajové, nezastavěné části obce Dětenice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1120/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové.

Pozemek p.č. 542/15 je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1150/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové a přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle informací ČSÚ v obci Dětenice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod.

Dle platného územního plánu obce Dětenice jsou pozemky zahrnuty v plochách jako:
- pozemek p.č. St. 374/2 - „plochy smíšené nezastavěného území přírodně-zemědělské“
- pozemek p.č. 542/15 - „plochy zemědělské“
- pozemek p.č. 825/10 - „plochy smíšené nezastavěného území přírodně-zemědělské“
- pozemek p.č. 825/103 - „plochy smíšené nezastavěného území přírodně-zemědělské“
Informace získány z www stránek obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 zahrádkářské chatky v obci Těšovice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 11951/13
Nejnižší podání
4.933 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Těšovice
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o volně stojící zahrádkářskou chatu v zahrádkářské kolonii na svažitém pozemku navazujícím na obec. Přístup a příjezd k oplocení kolonie je po nezpevněné komunikaci. Vlastní pozemek s chatkou má přístup po pozemku uvnitř  kolonie. Nemovitost je napojená na el rozvody, bez napojení na VO a KA. Údržba je podprůměrná. Vlastní pozemek p.č. 3998/40 má výměru 16m2 a na tomto pozemku je postavena podsklepená zahrádkářská chatka s rozměry 4,28*3,58 =15,32*(2,3+2,6+1,31*0,5) = 85,18m3. Stáří stavby je 43 roků. Sávající uživatel a většinový vlastník si na svém pozemku přistavěl jednoduchou otevřenou vstupní verandu - ta není předmětem ocenění.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Morávka, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 30454/14
Nejnižší podání
188.261 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Morávka
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 2749/11, který je veden jako trvalý travní porost je ve skutečnosti zalesněný. U pozemku p.č. 2749/41, který je v KN veden jako lesní pozemek je jeho část (pás při hranici s p.č. 2774) bez lesního porostu a ve skutečnosti se na této části nachází travní porost. Pozemek p.č. 2778/1 je porostlý travním porostem místy se stromy a pozemek p.č. 2778/4, který je veden jako ostatní plocha, neplodná půda je ve skutečnosti zalesněný. Na pozemcích p.č. 2774 a p.č. 2779/1 se pak nachází převážně travní porost, částečně keře a vede přes ně mlatová přístupová cesta k domu, na p.č. 2774 s  odbočkou k sousedním pozemkům jiného vlastníka. Pozemky dohromady tvoří v podstatě funkční celek, jsou  nepravidelného půdorysného tvaru a svažitého charakteru.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Zlín, k.ú. Jaroslavice u Zlína, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 13251/13
Nejnižší podání
133.333 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Zlín
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nachází v severovýchodní části Jaroslavic, v kopcovitém terénu, v zastavěném území obce, v okolí rezidenční zástavba. Na pozemku p.č. 277/12 se nachází stavba rodinného domu (tento není předmětem dražby). V místě jsou provedeny veřejné rozvody vody a elektřiny, dům má vlastní jímky, plynovod není proveden.

Pozemek p.č. 277/5

Jedná se o pozemek tvořící jeden funkční celek s pozemek p.č. 277/12 a rodinným domem č.p. 263. Pozemek je užíván jako zahrada, svažitý charakter, nepravidelný tvar. Na pozemku se nachází veškeré příslušenství a  několik trvalých porostů – ovocné i okrasné. Přístup k pozemku je možný po veřejné zpevněné komunikaci, ulici Dubovina na pozemku p.č. 1318 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Statutárního města Zlín.

Pozemek p.č. 277/12

Pozemek p.č. 277/12 je zcela zastavěn rodinným domem č.p. 263 (tento však není předmětem dražby). Mírně  svažitý až svažitý charakter pozemku, obdélníkový půdorysný tvar pozemku. Přístup je možný pouze přes  sousední pozemek p.č. 277/5, který je rovněž předmětem ocenění.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Občanská vybavenost (sklad, obchod, bydlení) v obci Lubenec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8288/13
Nejnižší podání
1.993.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova č.p. 102 na pozemku p.č. St. 36/1 je v Katastru nemovitostí vedená jako občanská vybavenost. Jedná se o samostatně stojící stavbu. Budova je využívaná ke skladování, jako obchodní prostor a zřejmě i k bydlení. Půdorys stavby je ve tvaru písmene "L". Uliční část je dvoupodlažní, kde v 1.NP se nachází obchodní a skladový prostor a 2. NP je zřejmě využíváno k bydlení. Navazující stavba je přízemní, využívaná ke skladování a jako obchodní prostor. Celková zastavěná plocha budovy je cca 890 m2. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a stavebního kamene a její stavebně - technický stav odpovídá mírně zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s novou krytinou. Budova není zateplená. Okna domu jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Budova je po výměně střešní krytiny a oken, vhodná k rekonstrukci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na stavební pozemek navazují pozemky p.č. St 36/2-5 a tvoří s ním jednotný funkční celek využívaný jako manipulační plocha. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a jsou částečně oplocené kovovým a drátěným oplocením. Pozemky tvoří převážně zpevněné plochy. na pozemcích se nachází malá vodní nádrž.

S oceňovanou nemovitou věcí je spojeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě kanalizačního řádu a chůze a jízdy dle GP pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany s povinností k pozemku p.č. St. 36/1.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Občanská vybavenost (motorest) v obci Lubenec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8288/13
Nejnižší podání
1.700.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova č.p. 26 byla využívána jako motorest a obchodní prostor. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu. Budova má 2 NP. Půdorys budovy je nepravidelný. Zastavěná plocha budovy je cca 500 m2. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je plochá. Okna budovy a vchodové dveře jsou plastové. Vstup do budovy je ze západní, jižní i východní strany. 2.NP je přístupné rovněž po vnějším schodišti na západní straně budovy. Ze severu navazuje na budovu přízemní zděná přístavba na pozemcích p.č. St. 37/2 a p.č. St. 38/3.

Budova je nevyužívaná, neudržovaná, vhodná k rekonstrukci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemky p.č.St. 37/1 a 37/2 jsou částečně zastavěnou plochou pod budovou č.p. 26 a přístavbou. Nezastavěná část pozemku je využívaná jako manipulační plocha.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 lesních pozemků v obci Žihle, k.ú. Přehořov u Žihle, okres Plzeň-sever

Spisová značka
030 EX 30134/14
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Žihle
Okres
Plzeň-sever
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 m východně od okraje zastavěné části obce Přehořov. Jedná se o nesousedící lesní pozemky obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek o výměře 3 636 m2. Pozemky jsou mírně svažité k východní straně. Na severní straně jsou ohraničené nezpevněnou cestou, na východní a jižní straně travnatým porostem a jsou součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází borovicový lesní porost starý cca 112 let. Jedná se o hospodářský les. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 590, který je ve vlastnictví obce Žihle. Mezi pozemky parc. č. 453/3 a parc. č. 453/6 a nezpevněnou cestou se nachází úzký pás travnatého pozemku parc. č. 454, který vlastní několik vlastníků.

Fotogalerie

 

1/2 penzionu v obci Frymburk, okres Český Krumlov

Spisová značka
030 EX 29406/16
Nejnižší podání
1.755.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Frymburk
Okres
Český Krumlov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrovou stavbu občanské vybavenosti, která je využívána jako penzion. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Budova je částečně podsklepená. Střecha budovy je valbová s krytinou z osinkocementových tašek, ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavby je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K stavbě patří oplocený pozemek. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V přízemí budovy se nachází výčep (24,98 m2), pokoj (14,28 m2), jídelna (20,81 m2), kuchyň (13,1 m2) chodba (1,69 m2), koupelna (5,15 m2), WC (1,01 m2), chodba se schodištěm (20,93 m2), WC (2,74 m2) a 2. WC (4,18 m2). V mezipatře je předsíň (3,73 m2), komora (1,01 m2) a pokoj (9,77 m2). V patře se nachází chodba (6,26 m2), pokoj č. 1 (10,37 m2), předsíň (2,10 m2) a koupelna s WC a sprchovým koutem (3,13 m2); pokoj č. 2 (14,99 m2), předsíň (2,76 m2), koupelna s WC a sprchovým koutem (3,97 m2); pokoj č. 3 (9,52 m2), předsíň (2,94 m2), koupelna s WC a sprchovým koutem (3,92 m2); pokoj č. 4 (29,23 m2), pokoj č.5 (13,68 m2), chodba (8,32 m2), koupelna s WC a sprchovým koutem (4,04 m2). Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné částečně prosklené. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a jímky. Vodovod není pitný. Vytápění stavby je ústřední, novým kotlem na uhlí. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler.

Na pozemku parc. č. 1220 stojí stavba občanské vybaveností č.p. 20. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 165 m2. Pozemky parc. č. 1220, parc. č. 1222/7 a parc. č. 1222/8 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky parc. č. 1222/7 a parc. č. 1222/8 jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, jímka a pergola. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 144/5 ve vlastnickém právu Jihočeského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001