Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 pozemku v obci Újezd u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 11879/07
Nejnižší podání
20.667 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Újezd u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 4494  v k.ú. Újezd u Brna se nachází severozápadně od okraje města. Pozemek parc.č. 4494 je úzký cca 6,50 m a protáhlého tvaru, je přístupný z veřejné komunikace – silnice vedoucí ze Sokolnice do Prace. Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu. Pozemek se dle platných územních plánů jednotlivých obcí nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě, resp. není určen pro výstavbu.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 bytu v obci Hodonín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 21968/08
Nejnižší podání
51.333 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Hodonín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/6 nemovité věci proběhne dne 19.4.2018 ve 13:00 hod. na dražebním portálu www.okrazby.cz pod sp. zn. 030 EX 46/06.
 
Bytový dům
Bytový dům je podsklepený a má celkem 3 nadzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou, na části podkroví. Bytový dům má 2 samostatné vchody. Pozemek p.č. St. 2947 je zcela zastavěn bytovým domem č.p. 2934 a 2935. Běžné betonové základy, zděné svislé konstrukce, stropy železobetonové s rovným podhledem. Schodiště dvouramenné, uvažováno běžné s teraco povrchem. Střecha sedlová, dřevěný krov, pálené tašky, v části vybudováno podkroví. Klempířské konstrukce z barveného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Okna plastová, vstupní dveře hliníkové. Bez výtahu. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 60. letech 20. stol. V posledních letech prošel dům revitalizací, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna okna za plastová, nové vstupní dveře do domu.  Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.
 
Jednotka č. 2934/1 (byt)
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných odkladů. Dle informací z KN má bytová jednotka podlahovou plochu 67,18 m2, předpokládané dispoziční řešení je 3+1. Stavebně technický stav uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. Situování bytu v rámci domu uvažováno v přízemní části, pravděpodobně přímo v 1.NP. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění ústřední, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - sprcha, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie. Podlahová plocha bytu bude uvažována dle evidence v katastru nemovitostí ve výši 67,18m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit. K jednotce č. 2934/1 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 2934 a 2935 a pozemku p.č. St. 2947 (LV č. 13951) ve výši id. 6718/104116.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Březí, k.ú. Ondrušky, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 25684/16
Nejnižší podání
141.187 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Březí
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Ondrušky. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře10.589 m2.  Pozemek je rovinnatý. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků se zahrádkářskou chatkou v obci Orlová, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 19/13
Nejnižší podání
52.500 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Orlová
Okres
Karviná
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt s možností využití podkroví se sedlovou střechou. V dezolátním stavu. Nachází se na mírně svažitém terénu na okraji zastavěné části obce, v zahrádkářské osadě. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Pozemky s chatkou nebyly v době ocenění udržované, byly plné plevele a náletových porostů. Na pozemku se nachází kůlna v zanedbaném stavu.

S nemovitými věcmi váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou - viz znalecký posudek.

 

 

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Zlechov, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 4108/06
Nejnižší podání
19.083 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zlechov
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1522/3 a p.č. 1522/4 Jedná se o dva zemědělské pozemky, které se nachází cca 200 m východně od obce Zlechov, mimo zastavěné území obce. Pozemky jsou pravidelně obhospodařovány v rámci většího zemědělského lánu. Pozemky jsou rovinatého charakteru a dohromady tvoří půdorysný obdélníkový tvar. Přístup k oceňovanému pozemku je možný a bezproblémový přes pozemky p.č. 1556/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1556/15 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4.

Pozemek p.č. 3316 - Jedná se o menší zemědělský pozemek, který se nachází cca 300 m východně od obce Zlechov, mimo zastavěné území obce. Pozemek je pravidelně obhospodařován v rámci většího zemědělského lánu. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Přístup a příjezd k oceňovanému pozemku je možný a bezproblémový přes pozemek p.č. 3363 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Zlechov, č. p. 540, 68710 Zlechov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 1+1 (20/700 rodinného domu) v obci Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeček, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 35622/13
Nejnižší podání
360.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Kralupy nad Vltavou
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce s jedním vchodem a jedním číslem popisným. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je polovalbová. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 2 se nachází v budově č.p. 714 v 1. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. St. 764 stojí bytový dům s č.p. 714. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 226 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 153/27 ve vlastnickém právu města Kralupy nad Vltavou.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Hradec Králové, k.ú. Svinary, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 32251/13
Nejnižší podání
55.153 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. St. 363, parc. č. 401/34, parc. č. 401/35 a parc. č. 401/36 se nacházejí cca 600 m východně od okraje zastavěné místní části Svinary. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a lesní pozemky o výměře 586 m2. Na pozemku parc. č. St. 363 se nachází dřevěná chatka, která není předmětem ocenění. Na ostatních pozemcích se nachází smíšený lesní porost (bříza, smrk, dub, olše) starý cca 134 let. Na pozemku parc. č. 401/36 se nachází dřevěná kolna. V době oceňování byly pozemky neudržované a částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 457/2, který je ve vlastnictví pana Jaroslava Suchánka. Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha rekreačních chat a chatových osad.

Oceňované pozemky parc. č. 395/21, parc. č. 401/3, parc. č. 401/12, parc. č. 401/13, parc. č. 408/28, parc. č. 401/37, parc. č. 401/42, parc. č. 401/62, parc. č. 401/72, parc. č. 408/4 a parc. č. 408/6 se nacházejí cca 600 m východně od okraje zastavěné městské části Svinary. Jedná se o soubor sousedících travnatých a zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, vodní plocha, lesní pozemek a trvalý travní porost o výměře 10 360 m2. Soubor pozemků je na zápasní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jihozápadní straně lesním porostem a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou převážně rovinné. Na pozemcích parc. č. 401/3, parc. č. 401/28, parc. č. 401/37 a parc. č. 408/6 je porost vykácený. Na pozemcích se nachází mokřad. Na pozemku parc. č. 401/72 se nachází koryto místního potoka. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 457/2, který je ve vlastnictví pana Jaroslava Suchánka. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha rekreačních lesů a plocha luk a pastvin.

Všechny pozemky se nacházejí v Přírodním parku Orlice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Brno, k.ú. Černovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 12729/07
Nejnižší podání
29.333 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii, poblíž ulice Vinohradská v k.ú. Černovice. Jedná se o pozemek mírně svažitého charakteru, který postupně přechází až ke svažitému charakteru. Pozemek je pravidelného půdorysného obdélníkového tvaru. Dle platného územního plánu města Brna se oceňovaný pozemek nachází v plochách nestavebních - volných, s funkčním využitím jako: plochy s objekty pro individuální rekreaci.Tudíž je na pozemku možná výstavba rekreačních.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Blovice, k.ú. Komorno, okres Plzeň-jih

Spisová značka
030 EX 304/16
Nejnižší podání
14.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Blovice
Okres
Plzeň-jih
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Komorno. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a vodní plocha o výměře 15 111 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 132/8 se nachází koryto Komorenského potoka. Pozemky jsou mírně svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Petrovice I, k.ú. Hološiny, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 8687/16
Nejnižší podání
96.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Petrovice I
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 905/20, parc. č. 905/47, parc. č. 905/48, parc. č. 907/5, parc. č. 907/8, parc. č. 921/20, parc. č. 921/21, parc. č. 927/20, parc. č. 927/38, parc. č. 927/43, parc. č. 927/44, parc. č. 927/56, parc. č. 927/57, parc. č. 949/6 a parc. č. 950/11 se nacházejí cca 100 - 200 m západně až jižně od okraje zastavěné části obce Hološiny. Jedná se o soubor nesousedících pozemků různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha, trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 34 304 m2. Pozemky parc. č. 949/6, parc. č. 921/20, parc. č. 921/21, parc. č. 927/43, parc. č. 927/44, parc. č. 927/56 a parc. č. 927/57 jsou na východní straně ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Pozemky parc. č. 905/20, parc. č. 905/47, parc. č. 905/48, parc. č. 907/5 a parc. č. 907/8 jsou na severní straně ohraničené keřovými porosty. Na pozemcích parc. č. 905/47 a parc. č. 905/48 se nachází Koryto Zbožňuvského potoka. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 921/22, který je ve vlastnictví pana Antonína Polívky a zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1030/5, který je ve vlastnictví obce Petrovice I.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001