Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Pozemky v obci Lhota u Olešnice, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 12009/08
Město
Lhota u Olešnice
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 248/2, p.č. 279/1, p.č. 280, p.č. 281/1, p.č. 290/17, p.č. 290/18 a p.č. 290/25 v obci Lhota u Olešnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 39, v katastrálním území Lhota u Olešnice, okres Blansko.

Pozemek p.č. 248/2 - Jedná se o lesní pozemek, který se nachází na okraji západní strany obce Lhota u Olešnice. Pozemek je situovaný v prudkém severním svahu cca 50 za místními domy. Pozemek je zastoupen porostní skupinou borovice, buku, břízy, habru a smrku. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 5 let, jelikož k dosazování nárosty. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes okolní lesní pozemky p.č. 248/3, p.č. 255 a p.č. 248/1, které jsou ve vlastnicví jiných fyzických osob. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.

Pozemek p.č. 279/1 -  Jedná se o lesní pozemek, který se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice. Pozemek je situovaný v prudkém severním svahu, ve východní polovině se nachází louka. Pozemek je zastoupen porostní skupinou borovice, smrku, jasanu, topolu a javoru. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 86 let. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice.

Pozemek p.č. 280 - Jedná se o lesní pozemek, který přímo navazuje na předešlý pozemek p.č. 279/1. Pozemek se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice. Pozemek je situovaný v prudkém severním svahu, ve východní polovině se nachází louka. Pozemek je zastoupen porostní skupinou borovice, smrku, jasanu a náletových porostů. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice.

Pozemek p.č. 281/1 - Jedná se o louku, která se nachází opět ve vzdálenosti cca 500 m m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice. Na pozemku se nachází náletový travní porost a pozemek v současné době slouží jako pastva pro dobytek. Pozemek je situovány v prudkém svahu. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice a pozemek p.č.290/44 (trvalý travní porost), který je ve vlastnictví jiné fyzické osoby. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.

Pozemek p.č. 290/17 - Jedná se o lesní pozemek, který přímo navazuje na předešlý pozemek p.č. 279/1. Pozemek se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice. Pozemek je situovaný v prudkém severním svahu, ve východní polovině se nachází louka. Pozemek je zastoupen porostní skupinou borovice, smrku, jasanu a náletových porostů. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice a přes vlastní pozemek p.č. 279/1. 

Pozemek p.č. 290/18 - Jedná se o pozemek, který je z části pokryt lesním porostem a z části se na pozemku nachází náletový travní porost. Pozemek se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice a v prudkém svahu. Na pozemku se nachází trvalé a náletové porosty. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice a přes vlastní pozemek p.č. 280. 

Pozemek p.č. 290/25 - Jedná se o pozemek, který je z části pokryt lesním porostem a z části se na pozemku nachází náletový travní porost. Pozemek se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice a v prudkém svahu. Na pozemku se nachází trvalé a náletové porosty. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice a přes vlastní pozemky p.č. 290/17 a p.č. 279/1.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu v obci Polerady, okres Most

Spisová značka
030 EX 1303/08
Město
Polerady
Okres
Most

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 pozemku p.č. 43 jehož součástí je stavba Polerady, č.p. 7 (rod.dům) a pozemku p.č. 44 (ostatní plocha) v obci Polerady, zapsaného na listu vlastnictví č. 45, v katastrálním území Polerady, okres Most.

Jedná se o nemovité věci, které tvoří pozemek parc. č. 43, s domem Polerady č.p. 7 a dalšími doprovodnými stavbami u tohoto domu (budovy bývalé zemědělské usedlosti) a dále pozemek parc. č. 44 s pozůstatky stavby na tomto pozemku. Hlavní stavba je dům samostatně stojící, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím.  Situování je v centru obce Polerady. Dům je napojen na vodovod, rozvod el. energie je odpojen, kanalizace je svedena do žumpy. Další příslušenství tvoří již zmíněné stavby bývalé zemědělské usedlosti - bývalý chlév a sklad strojů, suché záchody, udírna, zpevněné plochy z cihelné dlažby, zděné oplocení s plotovými vraty do ulice a zadními, jeden vzrostlý ořešák a dále pozůstatek stavby (obvodové zdivo) na parc. č. 44. Území je rovinné až mírně svažité směrem na jihozápad. 

Dům je zděný, s valbovou střecho, opatřenou krytinou z pálených tašek, včetně částečných klemp. kontrukcí z pozink. plechu, s fasádou z břizolitu, do ulice složitou. Obvodové stěny zděné v tl. do 50 cm, stropy klenbové, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, podlahy prkenné částečně kryté PVC nebo kobercem a z cementové dlažby, schody betonové. Jsou osazena dřevěná dvojitá rámová okna a náplňové dveře. Nefunkční rozvod světelné a motorové elektroinstalace, pouze rozvod studené vody a kanalizace z koupeny. Vytápění lokální kamny na tuhá paliva pouze v některých místnostech, částečně instalované ústřední topení s kotlem na tuhá paliva je nefunkční. Osazena vana a umyvadlo, záchod je suchý ve dvoře, sporák na PB v kuchyni.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Ohaře, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 32064/13
Město
Ohaře
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemku p.č. St. 79 jehož součástí je stavba Ohaře, č.p. 68 (bydlení) v obci Ohaře, zapsaného na listu vlastnictví č. 31, v katastrálním území Ohaře, okres Kolín.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 68 Ohraře s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda je nezateplená, omítka břízolitová. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace. Voda je získána ze studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 79 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o ploše 607 m2. Na pozemku se nachází zděný rodinný dům. Pozemek má nepravidelný tvar, je oplocen dřevěným oplocením se zděnými sloupky. Dále je pozemek rovinatý, travnatý, udržovaný. Na pozemku se nachází stodola a zděná kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1051/3, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Konice, k.ú. Runářov, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 17486/14
Město
Konice
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 na stavbě Runářov, č.p. 18 (rod.dům) stojící na parc. č. St. 142 (LV 10002) v obci Konice, zapsané na listu vlastnictví č. 220, v katastrálním území Runářov, okres Prostějov.

Rodinný dům č.p. 18, který se nachází na pozemku p.č. st. 142 je samostatně stojící, zastřešený sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a stavebně neupraveným podkrovím. Půdorysný tvar domu je přibližně ve tvaru písmene „L“. Rodinný dům je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Pozemek p.č. st. 142, na kterém se oceňovaný rodinný dům nachází, je majetkem České republiky. Konstrukční provedení a vybavení tak, jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném pouze z exteriéru, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, odhadem pochází dům ze čtyřicátých let dvacátého století. Dle skutečností zjištěných při místním šetření dne 28.2.2016 je technický stav domu velmi špatný. Dům má velmi zanedbanou údržbu, fasádní omítka je lokálně poškozená, klempířské konstrukce jsou na hranici životnosti, rovněž tak i okna.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 12510/15
Město
Radonice
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemků p.č. 293/2, p.č. 294/1, p.č. 312/7, p.č. 313/5 a p.č. 313/7 v obci Radonice, evidovaných na listu vlastnictví č. 138, v katastrálním území Radonice u Kadaně, okres Chomutov.

Oceňované pozemky parc. č. 293/2, parc. č. 294/1, parc. č. 312/7, parc. č. 313/5 a parc. č. 313/7 se nacházejí na severovýchodním okraji zastavěné části obce Radonice. Jedná se o nesousedící pozemky různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ovocný sad, orná půda a ostatní plocha o výměře 5 695 m2. Rovinné pozemky parc. č. 294/1 a parc. č. 293/2 jsou na západní straně ohraničené drátěným oplocením a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 294/1 se nacházejí ovocné porosty (sad). Na travnatých pozemcích parc. č. 313/7, parc. č. 312/7 a parc. č. 313/5 se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k jižní straně. V době oceňování byla část pozemků udržovaná a využívaná. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 283/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje a parc. č. 314/6, který je ve vlastnictví obce Radonice. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 100 m.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha pro bydlení - v rodinných domech městské a příměstské, zeleň na veřejných prostranstvích a část pozemku parc. č. 294/1 jako plocha zemědělská - sady a zahrada.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 rodinného domu se zahradou v obci Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

Spisová značka
030 EX 10136/16
Město
Kostelec nad Orlicí
Okres
Rychnov nad Kněžnou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/16 pozemku p.č. 2064 (součástí je stavba Kostelec nad Orlicí, č.p. 688, rod. dům) a pozemku p.č. 2065 (zahrada) v obci Kostelec nad Orlicí, zapsané na listu vlastnictví č. 747, k.ú. Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Objekt rodinného domu je polovinou samostatně stojícící stavbou v Erbenově ulici stojící v zástavbě rodinných domů v obci Kostelec nad Orlicí, podsklepený s jednou bytovou jednotkou v přízemí a půdou. Stáří stavby bylo zjištěno na stavbním úřadě v Kostelci nad Orlicí, kde byl dohledán Protokol o povolení k obývání domu ze dne 1.7.1915. Dům do dnešní podoby přestavěn v roce 1974. Objekt je zděný, založený na základových pásech vč. izolace, se šiknou střechou, krytina pálené tašky, klempířské kontrukce pozinkovaný plech, stropy z tvárnic, vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní omítky břizolit, sokl obložen keramickým obkladem, okna zdvojená, dveře dřevěné plné  nebo částečně prosklené, vnitřní keramické obklady a dlažby v soiálním zařízení, podlahy betonové, podklahová krytina obytných místností PVC. Elektroinstalace světelná  motorová, bleskosvod chybí, vytápění akumulačními kamny, ústřední příprava TÚV v el. boileru, vybavení kuchyně el.sporákem. Objekt nemá žádné zvláštní vybavení. Plyn není zaveden. Příslušenství tvoří garáž s dřevníkem, která je samostatnou stavbou. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/22 rodinného domu se zahradou v obci Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 5812/13
Město
Vysoké Mýto
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/22 pozemku p.č. 2393 (součástí je stavba Pražské Předměstí, č.p. 306, rod. dům) a pozemku p.č. 404 (zahrada) v obci Vysoké Mýto, zapsané na listu vlastnictví č. 1739, k.ú. Vysoké Mýto, okres Ústí nad Labem.

Oceňovaná stavební parcela č. 2393 a p.č. 2394 a rodinný dům se nachází v Pražském Předměstí v Hradecké ulici. Dům je postaven jako levá polovina dvojdomku. Hradeckou ulicí prochází silnice I/35, která zatěžuje své okolí (hluk, otřesy, zplodiny). Z jedné strany obklopují nemovitost rodinné domy a za strany přes silnici areál výrobní firmy IVECO, a.s. výrobce autobusů. Rodinný dům má jedno P.P. a dvě N.P. a stavebně neupravené podkroví. Dům je zděný s valbovou střechou. Parcela je přístupná z veřejné zpevněné komunikace. Nemovitost je možno napojit na všechny inženýrské sítě ve městě. Nemovitost je mimo záplavové území. V obci Vysoké Mýto se nachází pošta, základní škola, učiliště, střední školy, obchody a služby. V městě se nachází poliklinika s nemocnicí a lékárna. Dále museum, divadlo, restaurace, hotely, sportovní zařízení, výstavní síň, plavecký bazén, obecní úřad s přenesenou pravomocí, banky, policie a veřejná sportoviště. Ve městě je automobilový průmysl, stavební firmy, zemědělské firmy, obchodní firmy a soukromí podnikatelé. V obci je veřejná kanalizace, vodovod a plynofikace. Vysoké Mýto leží na železniční trati Choceň - Litomyšl a je zde autobusové spojení do krajských a okresních měst. Obec Vysoké Mýto nemá pro toto území vypracovanou cenovou mapu pozemků.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Velký Borek, k.ú. Mělnická Vrutice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 35719/13
Město
Velký Borek
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci -  pozemku p.č. 31 (zahrada), zapsaného na listu vlastnictví č. 812, k.ú. Mělnická Vrutice, obec Velký Borek, okres Mělník.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v okrajové zaststavěné části obce ve smíšené zástavbě. Zastávka autobusu "Velký Borek, Mělnická Vrutice, žel. zast." se nachází cca 250 m od oceňované nemovité věci. Železniční stanice "Mělnická Vrutice" se nachází cca 300 m od oceňované nemovité věci.

Pozemek p.č. 31 je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 1412m2.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Dolní Řasnice, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 18441/16
Město
Dolní Řasnice
Okres
Liberec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemků p.č. 532, p.č. 543/3, p.č. 2681/4 a p.č. 2685/4 v obci Dolní Řasnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 156, v katastrálním území Dolní Řasnice, okres Liberec.

Oceňované pozemky se nacházejí na severozápadním okraji zastavěné části obce Dolní Rašnice. Jedná se o soubor travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 17 701 m2. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Soubor pozemků je na jižní a východní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na severní a západní straně drátěným oplocením. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 2681/4 a parc. č. 2685/4, které jsou předmětem ocenění. V územním plánu je soubor pozemků vedený jako louka a pastvina, orná půda a ostatní místní komunikace.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Brno, k.ú. Obřany, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 27427/16
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 745 (ostatní plocha) a p.č. 746 (zahrada) v obci Brno, zapsaných na listu vlastnictví č. 1505, k.ú. Obřany, okres Brno-město.

Stavba č.e. 45 (rod. rekreace):
Objekt č.e. 45 je samostatně stojící stavba, pravděpodobně nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží, bez užitného podkroví, která je z části zastřešena sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, tak jak bylo alespoň hrubě zjištěno, resp. je předpokládáno, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku. Přesné stáří objektu se nám nepodařilo zjistit, nicméně výstavbu objektu odhadujeme mezi lety 1975-1985. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat aktuální vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti, a proto je technický stav odvozen pouze na základě vizuálního pohledu. Objekt se z exteriéru jeví v dobře udržovaném stavu, pravděpodobně i vnitřní část objektu bude v dobrém stavebně technickém stavu.
 
Předmětem ocenění jsou dva pozemky p.č. 745 a p.č. 746, vše v k.ú. Obřany.
Pozemek p.č. 745 je v KN veden jako ostatní plocha, jiná plocha, přičemž je tento pozemek zcela zastavěn objektem č.e. 45, který není evidovaný v KN. Pozemek p.č. 746 je v KN veden jako zahrada, přičemž tento pozemek i ve skutečnosti slouží jako zahrada. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek obdélníkového půdorysného tvaru. Pozemky mírně svažitého charakteru.
 

V případě zájmu o tuto nemovitost nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001