Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 bytu v obci Březová, k.ú. Březová u Sokolova, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 12448/13
Město
Březová
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 bytové jednotky č. 104/5 v budově Březová č.p. 102, 103, 104, 105 (bytový dům, LV 1558) na pozemku parc. č. 255 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 556/13541 v kat. území Březová u Sokolova, obec Březová, část obce Březová, okres Sokolov, zapsáno na LV 1672.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům o čtyřech vchodech č.p. 102, 103, 104, 105 Březová. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Konstrukce domu je zděná. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Na střeše je bleskosvod. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v dobrém, udržovaném stavu.

Oceňovaná jednotka č. 104/5 se nachází v budově č.p. 104 ve 3. NP, její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže a dvou sklepů. Okna bytu jsou plastová. Místnosti v bytě jsou orientované na severní a jižní světovou stranu. Byt je v původním stavu, vhodný k rekonstrukci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je teplovodní s rozvody ústředního topení do radiátorů. Ohřev teplé vody je centrální. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky ve zjednodušené evidenci v obci Dolní Beřkovice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 38282/13
Město
Dolní Beřkovice
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 464/4 a 467/2, v obci Dolní Beřkovice, zapsané na listu vlastnictví č. 157, k.ú. Dolní Beřkovice, okres Mělník.

Jedná se o pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) - parc. č. 464/4 a parc. č. 467/2. Pozemky se nacházejí v extravilánu obce v zemědělsky obhospodařovaném území. Pozemky se nachází cca 2 km severozápadně od centra obce Dolní Beřkovice. Pozemky jsou pravidelného tvaru a jsou přístupné přes okolní navazující pozemky ve vlastnictví cizích vlastníků. Pozemky jsou v územním plánu obce vedené jako plochy zemědělské.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Olbramovice, k.ú. Tomice u Votic, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 38282/13
Město
Olbramovice
Okres
Benešov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 42/1, jehož součástí je rodinný dům č.p. 47 a pozemku p.č. 10/2 (zahrada), v obci Olbramovice, zapsané na listu vlastnictví č. 67, k.ú. Tomice u Votic, okres Benešov.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný (krov je v havarijním stavu-propadlá střecha). Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek (velmi špatný stav). Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Celkový stav nemovité věci je havarijní, ke kompletní rekonstrukci, nebo demolici.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny.

Na pozemku parc. č. St. 42/1 se nachází stavba domu č.p. 47. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 88 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 10/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 170 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. St. 42/2 nebo přes pozemek parc. č. 10/1.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Občanská vybavenost (sklad, obchod, bydlení) v obci Lubenec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8288/13
Město
Lubenec
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 36/1, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 102 a pozemků p.č. St. 36/2-5, v obci Lubenec, zapsané na listu vlastnictví č. 648, k.ú. Lubenec, okres Louny.

Budova č.p. 102 na pozemku p.č. St. 36/1 je v Katastru nemovitostí vedená jako občanská vybavenost. Jedná se o samostatně stojící stavbu. Budova je využívaná ke skladování, jako obchodní prostor a zřejmě i k bydlení. Půdorys stavby je ve tvaru písmene "L". Uliční část je dvoupodlažní, kde v 1.NP se nachází obchodní a skladový prostor a 2. NP je zřejmě využíváno k bydlení. Navazující stavba je přízemní, využívaná ke skladování a jako obchodní prostor. Celková zastavěná plocha budovy je cca 890 m2. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a stavebního kamene a její stavebně - technický stav odpovídá mírně zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s novou krytinou. Budova není zateplená. Okna domu jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Budova je po výměně střešní krytiny a oken, vhodná k rekonstrukci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na stavební pozemek navazují pozemky p.č. St 36/2-5 a tvoří s ním jednotný funkční celek využívaný jako manipulační plocha. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a jsou částečně oplocené kovovým a drátěným oplocením. Pozemky tvoří převážně zpevněné plochy. na pozemcích se nachází malá vodní nádrž.

S oceňovanou nemovitou věcí je spojeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě kanalizačního řádu a chůze a jízdy dle GP pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany s povinností k pozemku p.č. St. 36/1.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Občanská vybavenost (motorest) v obci Lubenec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8288/13
Město
Lubenec
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č.St.37/1, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti/motorest č.p. 26 a pozemku p.č. St. 37/2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, v obci Lubenec, zapsané na listu vlastnictví č. 648, k.ú. Lubenec, okres Louny.

Budova č.p. 26 byla využívána jako motorest a obchodní prostor. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu. Budova má 2 NP. Půdorys budovy je nepravidelný. Zastavěná plocha budovy je cca 500 m2. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je plochá. Okna budovy a vchodové dveře jsou plastové. Vstup do budovy je ze západní, jižní i východní strany. 2.NP je přístupné rovněž po vnějším schodišti na západní straně budovy. Ze severu navazuje na budovu přízemní zděná přístavba na pozemcích p.č. St. 37/2 a p.č. St. 38/3.

Budova je nevyužívaná, neudržovaná, vhodná k rekonstrukci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemky p.č.St. 37/1 a 37/2 jsou částečně zastavěnou plochou pod budovou č.p. 26 a přístavbou. Nezastavěná část pozemku je využívaná jako manipulační plocha.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Hrob, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42899/13
Město
Hrob
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 stavby (garáže) stojící na pozemku St. 152/2, v obci Hrob, zapsané na listu vlastnictví č. 512, k.ú. Hrob, okres Teplice.

Oceňovaná garáž bez č.p. a č.e. se nachází z části na pozemku parc. č. St. 152/2 o velikosti 40 m2 . Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je přístupný přes pozemek č. 850/1, který je ve vlastnictví města Hrob.

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou a přízemní garáž zděné konstrukce, pravděpodobně založenou na základových roštech. Střecha garáže je plochá s živičnou krytinou. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o žlaby. Vrata do garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Na čelní straně garáže je okno z luxsfer. Fasáda budovy není zateplená. Část vnějších omítek je opadaná. Garáž je v původním stavu, vhodná k modernizaci. Přístup je po zpevněné komunikaci.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/36 pozemků v obci Brno, k.ú. Chrlice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1803/15
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 5/36 pozemků p.č. 1474/1 a p.č. 2181, v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 1702, k.ú. Chrlice, okres Brno-město.

Pozemky leží v mírně svažitém terénu, který se zvedá od ulice U viaduktu směrem k ulici Písníky. Pozemek p.č. 1474/1 je velmi úzký pásový pozemek, který začíná v částečně zastavěném území severovýchodně od centra městské části Brno - Chrlice, po levé straně ulice U viaduktu. Pozemek p.č. 2181 na něj pak ve stejné šíři navazuje na severním konci. Společně tvoří pás šířky od cca 4 m do 5 m a délky cca 370 m.

Pozemky se dle faktického stavu v terénu jeví neužívané a neudržované. Jsou porostlé různorodou zelení od náletových keřů a stromů po původní ovocné stromy ve špatném stavu, nijak pěstebně neudržované.

Dle územního plánu se části pozemků nachází v různých funkčních plochách - p.č. 1474/1 - jižní část, cca 1/3, určena jako stavební návrhová plocha bydlení, plocha předměstského bydlení BP, index podl. plochy 0,4, další část, cca 2/3, je určena jako nestavební – volná, stabilizovaná plocha s objekty pro individuální rekreaci, p.č. 2181 - určena jako nestavební – volná stabilizovaná plocha krajinné zeleně všeobecné KV.

Po levé straně pozemku při ulici U Viaduktu se nachází rodinný dům se zahradou, vpravo a ve střední a zadní části vlevo pak leží pozemky obdobného charakteru jako oceňovaný. Přístup k oceňovanému pozemku je možný z komunikace ulice U Viaduktu s pásem zeleně a chodníkem na pozemcích p.č. 2127/1, 2127/6, 1509/2 a 1509/5 přes zatravněnou plochu na pozemku p.č. 1509/1, ostatní plocha, jiná plocha, přičemž všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví města Brna.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Morašice, k.ú. Morašice u Chrudimi, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 8599/16
Město
Morašice
Okres
Chrudim

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 108/1, v obci Morašice, zapsané na listu vlastnictví č. 397, k.ú. Morašice u Chrudimi, okres Chrudim.

Pozemek je vedený v KN jako ovocný sad. Má nepravidelný tvar, jednou stranou přiléhá ke zdi hřbitova, dále sousedí se stavbami venkovských rodinných domů a dalšími obdobnými pozemky, sloužícími jako zahrady. Konfigurace pozemku je rovinatá, v části velmi mírně svažitá. Na pozemku se nachází nepravidelně rozmístěné staré ovocné stromy různého druhu v počtu 17 ks, dále se zde nachází 3 jehličnany a několik keřů, části pozemku jsou pouze zatravněné.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný z místní komunikace v prostoru před kostelem na pozemku p.č. 600/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Morašice. Směrem k této komunikaci oceňovaný pozemek vybíhá svou zúženou částí (nejužší část cca 3,4 m) mezi zdí hřbitova a sousední zemědělskou stavbou. V současné době je přístup zarostlý náletovou zelení.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Cvrčovice, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 38889/13
Město
Cvrčovice
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 115/3, p.č. 281/4 a p.č. 281/17, v obci Cvrčovice, zapsané na listu vlastnictví č. 340, k.ú. Cvrčovice, okres Kladno.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 900 m jihozápadně a cca 700 severovýchodně od okraje zastavěné části obce Cvrčovice. Jedná se o nesousedící rovinné zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 8 299 m2. Pozemek parc. č. 115/3 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a spolu s ostatními pozemky se nachází v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemku parc. č. 115/3 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 589, který je ve vlastnictví obce Cvrčovice.

Přes pozemek parc. č. 115/3 vede nadzemní vedení VN.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/8 pozemku v obci Bratčice, k.ú. Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 979/07
Město
Bratčice
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/8 pozemku p.č. 1322, v obci Bratčice, zapsané na listu vlastnictví č. 10033, k.ú. Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 450 m jižně od okraje zastavěné části obce Bratčice. Jedná se o rovinný zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 8 403 m2. Na severozápadní straně je pozemek ohraničený listnatým porostem, na jihovýchodní straně zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1284, který je ve vlastnictví obce Bratčice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001