Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/18 rodinného domu v obci Vraňany, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 34027/13
Město
Vraňany
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 pozemku p.č. St. 26 (jehož součástí je stavba Vraňany, č.p. 24, bydlení) v obci Vraňany, evidovaných na listu vlastnictví č. 297, v katastrálním území Vraňany, okres Mělník.

Podíl id. 1/8 pí. Polákové Emílie bude dražen JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M., soudním exekutorem, Exekutorský úřad Klatovy, dne 3.5.2018 od 11:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb www.drazby-exekutori.cz.

Rovněž podíl id. 1/24 pí. Bodišové Ireny bude dražen JUDr. Milanem Usnulem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 9, dne 3.5.2018 v 11:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a její stavebně - technický stav je zanedbaný. Budova je vhodná k rekonstrukci. Stáří budovy je více jak 100 let. Střecha budovy sedlová s krytinou z pálené tašky (z jedné strany střechy je položena krytina typu bobrovka). Pod střechou je volný půdní prostor. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vytápění budovy je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody pomocí kamen. WC pouze suché. Na podlahách je položeno PVC. Dispozice domu je následující: kuchyně pokoj, pokoj, místnost, místnost. K domu patří zahrada, na které se nachází zpevněné plochy. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Dům pro rodinnou rekreaci v obci Felbabka, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 46180/13
Město
Felbabka
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 100, jehož součástí je stavba Felbabka č.p. 15, rod.rekr., a pozemku p.č. 704 (zahrada), v obci Felbabka, zapsané na listu vlastnictví č. 73, k.ú. Felbabka, okres Beroun.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Dům není podsklepený. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše se nacházejí dva komíny a žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dvojitá dřevěná a opatřena parapety. Vstupní dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou podle povinného dřevěné plné. Podlaha je v jedné místnosti dřevěná z prken a v druhé betonová. K domu patří zahrada s drátěným oplocením. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. V přízemí domu se nachází 2 místnosti a samostatné WC. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Dle sdělení v domě není odpad. Vytápění je lokální a v jedné místnosti je topení na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 100 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 296 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 704, který je Katastru nemovitostí veden jako zahrada o výměře 1035 m2. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, udržované a středně svažité. Na pozemcích se nachází porosty a dřevěná kolna. Pozemky jsou oploceny a jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1135/1, který patří obci Felbabka.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt v obci Brno, k.ú. Bohunice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9830/15
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - členského podílu v bytovém družstvu s nímž je spojeno právo užívat bytovou jednotku č. 695/13 na pozemku p.č. 3225 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 1427 k.ú. Bohunice, okres Brno-město.

Bytová jednotka a je ve 4. nadzemním podlaží budovy, přístup je z chodníku a komunikace ulice Vedlejší.
Panelový bytový dům byl kolaudován v 1991, je samostatně stojící s jedním vchodem, má celkem 8 nadzemních podlaží a 1 podzemní, s plochou střechou, krytina foliová, umakartová a vyzdívaná bytová jádra, plastová okna, nezateplená fasáda s omítkou. Podlahy jsou ve spol. prostorách teracové, v prostoru sklepních kojí betonové, v budově je osobní výtah. V budově je v 1.PP technické zázemí a sklepní kóje, v dalších 8 NP jsou bytové jednotky, v 1.NP je nebytový prostor. V budově je celkem 32 bytů a 1 nebytový prostor. Budova je napojena na přípojky elektro, vody, kanalizace, dálkového vytápění, kabel. TV, internet; přístup ze severu z veřejné komunikace ulice Vedlejší na pozemcích Statutárního města Brna. Revitalizace budovy nebyla provedena.
Byt č. 695/13 s dispozicí 3+1 nebyl zpřístupněn, pro účely ocenění předpokládám standardní vybavení a průměrný stavebně-technický stav. Podrobnosti viz. tabulka konstrukce a vybavení stavby na str. 6 znaleckého posudku.
Dispoziční řešení: vstup z podesty 4.NP do předsíně, odtud vstupy do koupelny a na WC, pokojů a kuchyně. Orientace bytu: volný výhled do zeleně.
Dle sdělení pracovnice Bytového družstva Družba je bytová jednotka k datu ocenění užívána pro rodinné bydlení.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Podsedice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34171/13
Město
Podsedice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemků p.č. 89/3  a p.č. 913/20 v obci Podsedice, evidovaných na listu vlastnictví č. 403, v katastrálním území Podsedice, okres Litoměřice.

Oceňované pozemky parc. č. 89/3 a parc. č. 913/20 se nacházejí v severozápadní zastavěné části obce Podsedlice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a ostatní plocha o výměře 161 m2. Je svažitý k jižní straně. Na severní a východní straně je pozemek ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku parc. č. 89/3 se nacházejí náletové porosty. Na pozemku parc. č. 913/20 se nachází část zpevněné komunikace. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 913/19, který je ve vlastnictví obce Podsedice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Třebenice, k.ú. Kololeč, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34171/13
Město
Třebenice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemků p.č. 246/1, p.č. 247/1, p.č. 247/3,  a p.č. 254 v obci Třebenice, evidovaných na listu vlastnictví č. 690, v katastrálním území Kololeč, okres Litoměřice.

Oceňované pozemky parc. č. 246/1, parc. č. 247/1, parc. č. 247/3 a parc. č. 254 se nacházejí cca 700 m západně od okraje zastavěné části obce Kololeč. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, ostatní plocha a orná půda o výměře 1 791 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Mezi soubory prochází silnice I. třídy. Na pozemcích parc. č. 247/3, parc. č. 254 a parc. č. 246/1 se nacházejí náletové listnaté porosty. V době oceňování byly pozemky nevyužívané a neudržované. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Pozemky parc. č. 246/1, parc. č. 247/1, parc. č. 247/3 a parc. č. 254 se nacházejí v CHKO České středohoří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

20/700 rodinného domu v obci Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeček, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 35622/13
Město
Kralupy nad Vltavou
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 20/700 (odpovídající bytové jednotce o velikosti 1+1) pozemku p.č. St. 764 (jehož součástí je stavba Lobeček, č.p. 714, rod.dům) v obci Kralupy nad Vltavou, zapsané na listu vlastnictví č. 3592 k.ú. Lobeček, okres Mělník.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce s jedním vchodem a jedním číslem popisným. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je polovalbová. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 2 se nachází v budově č.p. 714 v 1. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. St. 764 stojí bytový dům s č.p. 714. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 226 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 153/27 ve vlastnickém právu města Kralupy nad Vltavou.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Hradec Králové, k.ú. Svinary, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 32251/13
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 pozemků p.č. St 363 (na pozemku stojí stavba Svinary, č.e. 127, rod.rekr., LV 794), p.č. 395/21, p.č. 401/3, p.č. 401/12, p.č. 401/13, p.č. 401/28, p.č. 401/34 a p.č. 401/35 v obci Hradec Králové, evidovaných na listu vlastnictví č. 469, v katastrálním území Svinary, okres Hradec Králové.

Oceňované pozemky parc. č. St. 363, parc. č. 401/34, parc. č. 401/35 a parc. č. 401/36 se nacházejí cca 600 m východně od okraje zastavěné místní části Svinary. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a lesní pozemky o výměře 586 m2. Na pozemku parc. č. St. 363 se nachází dřevěná chatka, která není předmětem ocenění. Na ostatních pozemcích se nachází smíšený lesní porost (bříza, smrk, dub, olše) starý cca 134 let. Na pozemku parc. č. 401/36 se nachází dřevěná kolna. V době oceňování byly pozemky neudržované a částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 457/2, který je ve vlastnictví pana Jaroslava Suchánka. Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha rekreačních chat a chatových osad.

Oceňované pozemky parc. č. 395/21, parc. č. 401/3, parc. č. 401/12, parc. č. 401/13, parc. č. 408/28, parc. č. 401/37, parc. č. 401/42, parc. č. 401/62, parc. č. 401/72, parc. č. 408/4 a parc. č. 408/6 se nacházejí cca 600 m východně od okraje zastavěné městské části Svinary. Jedná se o soubor sousedících travnatých a zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, vodní plocha, lesní pozemek a trvalý travní porost o výměře 10 360 m2. Soubor pozemků je na zápasní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jihozápadní straně lesním porostem a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou převážně rovinné. Na pozemcích parc. č. 401/3, parc. č. 401/28, parc. č. 401/37 a parc. č. 408/6 je porost vykácený. Na pozemcích se nachází mokřad. Na pozemku parc. č. 401/72 se nachází koryto místního potoka. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 457/2, který je ve vlastnictví pana Jaroslava Suchánka. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha rekreačních lesů a plocha luk a pastvin.

Všechny pozemky se nacházejí v Přírodním parku Orlice.

 V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Brno, k.ú. Černovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 12729/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 2596 (zahrada) v obci Brno, zapsaného na listu vlastnictví č. 1045 k.ú. Černovice, okres Brno-město.

Oceňovaný pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii, poblíž ulice Vinohradská v k.ú. Černovice. Jedná se o pozemek mírně svažitého charakteru, který postupně přechází až ke svažitému charakteru. Pozemek je pravidelného půdorysného obdélníkového tvaru. Dle platného územního plánu města Brna se oceňovaný pozemek nachází v plochách nestavebních - volných, s funkčním využitím jako: plochy s objekty pro individuální rekreaci.Tudíž je na pozemku možná výstavba rekreačních.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Blovice, k.ú. Komorno, okres Plzeň-jih

Spisová značka
030 EX 304/16
Město
Blovice
Okres
Plzeň-jih

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemků p.č. 7/56, p.č. 132/8, p.č. 132/12, p.č. 134/2 a p.č. 136/6 v obci Blovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 48, v katastrálním území Komorno, okres Plzeň-jih.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Komorno. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a vodní plocha o výměře 15 111 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 132/8 se nachází koryto Komorenského potoka. Pozemky jsou mírně svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

 V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/45 pozemků v obci Sukorady, k.ú. Sukorady u Hořic, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 21108/14
Město
Sukorady
Okres
Jičín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/45 pozemků p.č. 167/2, p.č. 168/10 a p.č. 174/59 v obci Sukorady, evidovaných na listu vlastnictví č. 85, v katastrálním území Sukorady u Hořic, okres Jičín.

Pozemek p.č. 167/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - Účelová komunikace, nezpevněná v nezastavěném území. Situovaná na severním okraji lesního pozemku. Možnost kontaminace pozemku z provozu zemědělské techniky.

Pozemek p.č. 168/10 - lesní pozemek - Úzký parcelní phuh v souboru lesních pozemků situovaných na jih od obce Sukorady. Pozemek s porostní skupibou ozn. jako kmenovina.

Pozemek p.č. 174/59 - orná půda - Úzký parcelní pruh přístupný pouze ze sousedících zemědělských pozemků.

 V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001