Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 pozemku v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 36161/13
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 4714 (zahrada) v obci Ústí nad Labem, zapsané na listu vlastnictví č. 1260 k.ú. Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4714 - zahrada, v k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, který je situován v okrajové, zastavěné části města Ústí nad Labem, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 4562/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem.
Dle informací ČSÚ ve městě Ústí nad Labem je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu města Ústí nad Labem (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území: „bydlení v rodinných domech městské a příměstské.“
Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu v obci Brno, k.ú. Černá Pole, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 31841/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/3 bytové jednotky č. 1662/6 v budově Černá Pole č.p. 1662 (bytový dům, LV 1985) na pozemku parc. č. 1095/2 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5869/86268 v kat. území Černá Pole, obec Brno, okres Brno-město, zapsáno na LV 4685.

Bytový dům je do uliční zástavby začleněn jako řadový koncový, obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Oceňovaný byt se nachází ve 2.NP, celkem se v domě nachází dvanáct bytů (na každém nadzemním podlaží čtyři) a pět garáží v 1.PP. Dle dostupných informací byl bytový dům postaven v r. 1960, kromě výměny oken za plastová zde jiná rekonstrukce nebyla provedena. V bytě byla v r. 2005 provedena rekonstrukce koupelny a výměna oken. Technický stav je průměrný, dle sdělení spoluvlastníka bytu je kotel ústředního vytápění a průtokový ohřívač TUV nefunkční, stejně jako elektrický sporák v kuchyni, kde je zapojen dvouplotýnkový vařič. Celkově je v bytě zanedbaná údržba a byla by zde vhodná částečná rekonstrukce a modernizace.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Újezd u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 11879/07
Město
Újezd u Brna
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemku p.č. 4494 (orná půda) v obci Újezd u Brna, zapsané na listu vlastnictví č. 1510 k.ú. Újezd u Brna, okres Brno-venkov.

Pozemek parc.č. 4494  v k.ú. Újezd u Brna se nachází severozápadně od okraje města. Pozemek parc.č. 4494 je úzký cca 6,50 m a protáhlého tvaru, je přístupný z veřejné komunikace – silnice vedoucí ze Sokolnice do Prace. Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu. Pozemek se dle platných územních plánů jednotlivých obcí nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě, resp. není určen pro výstavbu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 bytu v obci Hodonín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 21968/08
Město
Hodonín
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/14 bytové jednotky č. 2934/1 v budově Hodonín č.p. 2934 (bytový dům, LV 13951) na pozemku parc. č. St. 2947 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 6718/104116 v kat. území Hodonín, obec Hodonín, okres Hodonín, zapsáno na LV 13719.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/6 bude dražen v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 46/06.

Bytový dům
Bytový dům je podsklepený a má celkem 3 nadzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou, na části podkroví. Bytový dům má 2 samostatné vchody. Pozemek p.č. St. 2947 je zcela zastavěn bytovým domem č.p. 2934 a 2935. Běžné betonové základy, zděné svislé konstrukce, stropy železobetonové s rovným podhledem. Schodiště dvouramenné, uvažováno běžné s teraco povrchem. Střecha sedlová, dřevěný krov, pálené tašky, v části vybudováno podkroví. Klempířské konstrukce z barveného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Okna plastová, vstupní dveře hliníkové. Bez výtahu. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 60. letech 20. stol. V posledních letech prošel dům revitalizací, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna okna za plastová, nové vstupní dveře do domu.  Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.
 
Jednotka č. 2934/1 (byt)
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných odkladů. Dle informací z KN má bytová jednotka podlahovou plochu 67,18 m2, předpokládané dispoziční řešení je 3+1. Stavebně technický stav uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. Situování bytu v rámci domu uvažováno v přízemní části, pravděpodobně přímo v 1.NP. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění ústřední, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - sprcha, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie. Podlahová plocha bytu bude uvažována dle evidence v katastru nemovitostí ve výši 67,18m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit. K jednotce č. 2934/1 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 2934 a 2935 a pozemku p.č. St. 2947 (LV č. 13951) ve výši id. 6718/104116.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu v obci Praha, k.ú. Malá Strana, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 33975/16
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/6 bytové jednotky č. 401/9 v budově Malá Strana č.p. 401 (bytový dům, LV 1220) na pozemku parc. č. 358 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 760/12594 v kat. území Malá Strana, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 1371.

Jedná se o řadový, vnitřní bytový dům zděné konstrukce. Dům se nachází v památkově chráněném území. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 5 nadzemních podlaží (včetně podkroví), kde se nacházejí jednotky V budově je celkem 13 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy jsou vikýře. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné dvoukřídlé. Fasáda domu není zateplená a obsahuje ozdobné architektonické prvky. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí komerční prostory. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 401/9 se nachází v budově č.p. 401 ve 4. NP a její dispozice je 2+kk. Jednotka sestává z pokoje 1, pokoje 2, chodby a WC. Plocha jednotky je 55,7 m2. K bytu patří velký sklep (20,3 m2). Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. 358 (LV 1220) stojí bytový dům s č.p. 401. Pozemek je pravidelného tvaru. Celková plocha pozemku je 384 m2. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemek je přes pozemek parc. č. 1053, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha.

Bylo zjištěno věcné břemeno: věcné břemeno užívání váznoucí na vestavbách ozn. byt B, A v domě č.p. 401 s povinností k jednotce č. 401/9 pro Stavební bytové družstvo Zahradní Město.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Sedlčany, k.ú. Libíň, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 3053/06
Město
Sedlčany
Okres
Příbram

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St. 9 (jehož součástí je stavba Libíň, č.p. 14, bydlení), pozemku p.č. 2 (ostatní plocha) a pozemku p.č. 648 (ostatní plocha) v obci Sedlčany, evidovaných na listu vlastnictví č. 22, v katastrálním území Libíň, okres Příbram.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše chybí žlaby se svody. Střecha domu je opatřena komínem. Stáří budovy je cca 100 let. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří malá zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP domu se nachází předsíň, spíž, kuchyně a 2 pokoje. WC je suché. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté PVC a prkny. Obklady jsou keramické. Dům je v původním stavu, určen ke kompletní rekonstrukci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je kamny.

Na pozemku parc. č. St. 9 stojí stavba rodinného domu č.p. 14. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 198 m2. Pozemek parc. č. 2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 9 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 42 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází porosty, chlév, stodola a kolna. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 312 ve vlastnickém právu města Sedlčany.

Pozemek parc. č. 648 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 3 242 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha přírodní. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 626 ve vlastnickém právu města Sedlčany. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu s pozemky v obci Sedlčany, k.ú. Libíň, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 3053/06
Město
Sedlčany
Okres
Příbram

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku p.č. St. 19 (jehož součástí je stavba Libíň, č.p. 25, bydlení), pozemku p.č. 248/1 (zahrada) a pozemku p.č. 319 (zahrada) v obci Sedlčany, evidovaných na listu vlastnictví č. 134, v katastrálním území Libíň, okres Příbram.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsem žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Dům byl postaven roku 1930. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP domu se nachází zádveří, kuchyň, ložnice, obývací pokoj, koupelna, WC a spíž. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a parkety. Obklady jsou keramické. Dům je v původním stavu, určen k rekonstrukci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, dvou studní, jímky a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je kamny.

Na pozemku parc. č. St. 19 stojí stavba rodinného domu č.p. 25. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 444 m2. Pozemky parc. č. 248/1, parc. č. 319 a parc. č. St. 19 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty, 2 studny, jímka a zděná dílna. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 421 ve vlastnickém právu města Sedlčany.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 3053/06
Město
Vysoký Chlumec
Okres
Příbram

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 725/31 v obci Jestřebí, zapsané na listu vlastnictví č. 429 k.ú. Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa.

Pozemek parc. č. 372/9 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 9 918 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek má podlouhlý tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 680 ve vlastnickém právu městysu Vysoký Chlumec. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Pohořelice, k.ú. Smolín, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2544/14
Město
Pohořelice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. 34 (jehož součástí je stavba Smolín, č.p. 68, bydlení) a pozemku p.č. 33 (orná půda) v obci Pohořelice, evidovaných na listu vlastnictví č. 984, v katastrálním území Smolín, okres Brno-venkov.

Objekt č.p. 68 se nachází přibližně uprostřed obce Smolín, kde okolní zástavbu tvoří převážně další rodinné domy s přilehlými zahradami. Obec Smolín se nachází poblíž rychlostní silnice R52 spojující Brno s Mikulovem. Jedná se o menší přízemní objekt, pravděpodobně nepodsklepený, bez užitného podkroví, které je zastřešeno sedlovou střechou, která je pokryta pálenou krytinou. Konstrukční provedení a vybavení, alespoň tak, jak bylo zjištěno z exteriéru, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, námi odhadována výstavba proběhla mezi lety 1950 - 1960. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě probíhá menší rekonstrukce, která spočívá v zateplení fasády z uliční části. Po prohlídce objektu z exteriéru je zřejmé, že objekt je v horším stavebně technickém stavu, což dokazuje i velké opotřebení a částečně chybějící prvky střešní konstrukce objektu. Tato absence části krovu bude pravděpodobně způsobovat jisté zatékání do střešní konstrukce objektu, přičemž střešní krytina již také vykazuje značné opotřebení. Objekt se při pohledu z exteriéru jeví v podprůměrném stavebně technickém stavu.
 
Předmětem ocenění jsou dva pozemky p.č. 33 a p.č. 34. Pozemek p.č. 34 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m2, přičemž je tento pozemek z části zastavěn stavbou č.p. 68. Pozemek p.č. 33 je v KN veden jako orná půda, přičemž tento pozemek slouží jako zahrada za oceňovaným domem. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou půdorysného obdélníkového tvaru a rovinatého charakteru.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Objekt občanské vybavenosti v obci Jablonec nad Jizerou, k.ú. Buřany, okres Semily

Spisová značka
030 EX 10950/15
Město
Jablonec nad Jizerou
Okres
Semily

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 584 (jehož součástí je stavba Hradsko, čp. 182, obč. vybavenost) a pozemku p.č. 4084 (ostatní plocha) v obci Jablonec nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 1428 k.ú. Buřeny, okres Semily.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a na některých místech opadává fasádní omítka. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše chybí žlaby se svody. Okna stavby jsou ocelová s parapetními deskami. Vstupní dveře jsou částečně prosklené. Vjezdová vrata jsou ocelová dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 584 stojí stavba obč. vybavenosti č.p. 182. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 803 m2. Pozemek parc. č. 4084 je v katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 294 m2. Pozemky společně netvoří jeden funkční celek a jsou odděleny komunikací, která je na pozemku parc. č. 4089. Pozemky jsou rovinaté, částečně travnaté a udržované. Pozemky nejsou oploceny. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 4085 a parc. č.4089, které jsou ve vlastnickém právu města Jablonec nad Jizerou.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001