Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Pozemek v obci Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 20142/15
Město
Dolní Čermná
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 2286/6,  v obci Dolní Čermná, zapsaný na listu vlastnictví č. 723, k.ú. Dolní ČVermná, okres Ústí nad Orlicí.

Oceňovaná nemovitost je situována v obci Dolní Čermná. Jedná se o bývalý ovocný sad v lokalitě zvané Elisův důl, která leží jihozápadně od obce Dolní Čermná v kolonii zahradních chat. Pozemek je neudržovaný, na celém pozemku je travní stařina. Rovněž ovocné stromy nejsou ošetřované a z velké části jsou přestárlé a neperspektivní. Na pozemku stojí dřevěná kůlna a suchý dřevěný venkovní záchod. Všechny stavby jsou zanedbané a svým technickým stavem určeny k demolici.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Libáň, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 1673/07
Město
Libáň
Okres
Jičín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 stavby Libáň, č.p. 60 (rod.dům), která stojí na pozemku p.č. St. 164 (LV 1523) v obci Libáň, evidovaný na listu vlastnictví č. 1657, v katastrálním území Libáň, okres Jičín.

Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající nulové údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřební a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek, ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, ve špatném stavu. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. V domě se nachází 4 pokoje, chodba a WC. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté PVC. Dům je ve velmi špatném stavu, určen ke kompletní rekonstrukci či demolici. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. V dosahu je přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody není.
 
Na pozemku parc. č. St. 164 stojí stavba rodinného domu p.č. 60. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 357 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je oplocený zděným plotem. Pozemek není předmětem ocenění. Pozemek je ve vlastnickém právu pana Ing. Michala Koutného. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1488/2 ve vlastnickém právu města Libáň.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu v obci Praha, k.ú. Krč, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 6806/15
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/4 bytové jednotky č. 29 v budově Krč č.p. 1126 (bytový dům, LV 2083) na pozemku parc. č. 2869/10 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 342/34341 v kat. území Krč, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 5757.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 12 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 66 jednotek (33 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 1126/29 se nachází v budově č.p. 1126 v 11. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, koupelny se sprchovým koutem, WC a komory. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené a dřevěné plné. Na podlahách v místnostech je PVC. Obklady jsou keramické (kuchyň). Jádro bytu je umakartové. Byt je v původním stavu, vhodný k celkové modernizaci. K bytu patří lodžie (6,8 m2). Dle sdělení pí Kukrálové je k bytu užíván sklep v 9. NP budovy. Plocha lodžie a sklepa se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 34,2 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemcích parc. č. 2869/10 (LV 2083) a parc. č. 2869/11 (LV 2083) stojí bytový dům s č.p. 1126, 1127. Pozemky jsou v Katastru vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 503 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemek je přes pozemek parc. č. 2869/273, který je ve vlastnictví hlavního města Praha.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Květov, okres Písek

Spisová značka
030 EX 10/08
Město
Květov
Okres
Písek

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - byt č.2, v bytovém domě č.p. 45 (LV 249), na pozemku parc.č. St. 56, vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5624/42085, v obci Květov, zapsané na listu vlastnictví č. 254 k.ú. Květov, okres Písek.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce s jedním vchodem a jedním číslem popisným. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 3 podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 6 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová. Na střeše je komín. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 45/2 se nachází v budově č.p. 45 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, chodby, sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC, keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické. Byt je v původním stavu. Užitná plocha jednotky je 56,24 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na studnu, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody je bojlerem.

Na pozemku parc. č. St. 56 stojí bytový dům s č.p. 45. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 742 m2. Pozemek parc. č. 425/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 56. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 216 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 425/3 ve vlastnickém právu obce Květov.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/40 pozemků v obci Polná, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 21811/07
Město
Polná
Okres
Jihlava

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 3/40 na pozemcích p.č. 971, p.č. 973, p.č. 988, p.č. 1137, p.č. 1138, p.č. 1163/5, p.č. 1163/6, p.č. 1165/36 a p.č. 1165/37 v obci Polná, zapsané na listu vlastnictví č. 123 k.ú. Polná, okres Jihlava.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 - 1000 m severně od okraje zastavěné části města Polná. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 70 612 m2.

Soubor pozemků parc. č. 971, parc. č. 973 a parc. č. 988 je na severní a jižní straně ohraničený listnatým porostem nacházející se i na pozemcích parc. č. 973 a parc. č. 988 a nachází se v lánu. Soubor je mírně svažitý k západní straně.

Soubor pozemků parc. č. 1137, parc. č. 1138, parc. č. 1163/5, parc. č. 1163/6, parc. č. 1165/36 a parc. č. 1165/37 je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Přes soubor pozemků vede nadzemní vedení VN. Soubor pozemků je převážně rovinný.

V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 2450/3, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina.


V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Areál s rodinným domem, zázemím pro chov koní a jezdectví včetně pozemků v obci Olšany, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 1/17
Město
Olšany
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 230, pozemku parc. č. St. 394, stavby bez čp/če na pozemku St. 396, pozemku parc.č. St. 396, pozemků parc.č. 203, 206, 215 a 240/1, vše evidované na listu vlastnictví č. 1443, v katastrálním území Olšany, obec Olšany, okres Vyškov.

Jedná se o areál tvořený obytným domem (rodinnou vilou) a zázemím pro chov koní a jezdectví včetně pozemků. Hlavní část domu orientovaná podélnou osou rovnoběžně s ulici je částečně podsklepená s přízemím a podkrovím v sedlové střeše, z této hlavní části uprostřed vybíhá rozšířené přízemí, jehož střechu tvoří terasa, vpravo dozadu pak navazuje spojovací křídlo, které je podsklepené s přízemím a plochou střechou. Na spojovací křídlo pak vzadu navazuje objekt stájí, která má přízemí a podkroví pod pultovou střechou.

Příslušenství hlavních objektů a pozemků má různý charakter a je poměrně rozsáhlé, což odpovídá rozsahu areálu a charakteru a velikosti hlavních staveb (větší rodinná vila s navazující hospodářskou budovou pro chov koní a venkovní jízdárnou). Celý areál dotváří na nezastavěných a nezpevněných částech travnaté plochy s okrasnými stromy a keři.

Předmětné nemovitosti (areál tvořený obytným domem a zázemím pro chov koní a jezdectví včetně pozemků) se nachází na jižním okraji zastavěného území obce Olšany jako poslední po pravé straně místní komunikace směřující dále z obce jižním až jihovýchodním směrem do obce Habrovany. Zástavba v bezprostředním okolí oceňovaného majetku je tvořena rodinnými domy (volně stojící domy, dále pak i řadové domy) po obou stranách ulice. Vlevo od areálu se nachází pastvina v níž jsou začleněny i oceňované pozemky p.č. 215 a p.č. 240/1, za areálem je pak pás pozemků široký cca 30 až 40 m rovněž s travním porostem, za kterým následuje les.

Přístup a příjezd je zajištěn z místní veřejné komunikace umístěné na pozemku p.č. 735/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), ve vlastnictví obce Olšany.

Dle dostupných informací a podkladů došlo při budování oplocení k odchýlení jeho linie od hranice pozemku p.č. 203 a byla zaplocena i část sousedního obecního pozemku. Dle aktuálního stavu v katastrální mapě se jedná o část pozemku p.č. 260/84, nikoliv o část pozemku p.č. 260/21 jak je uvedeno ve sdělení obce Olšany ze dne 7.3.2018.

Dle platného územního plánu obce Olšany se pozemky p.č. st. 394, p.č. st. 396, p.č. 203 a p.č. 206 nachází ve stabilizované ploše bydlení s označením BIv – bydlení individuální – venkovského charakteru. Pozemek p.č. 215 se nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením Zl – trvalé travní porosty a pozemek p.č. 240/1 se pak nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením Zd – orná půda v drobné držbě.

Podrobnější popis nemovitých věcí je uveden v přiloženém znaleckém posudku.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Vykáň, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 33349/13
Město
Vykáň
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 244/10 (orná půda), v obci Vykáň, zapsaný na listu vlastnictví č. 313, k.ú. Vykáň, okres Nymburk.

Obec Vykáň se nachází cca 5 km severozápadně od města Český Brod, cca 10 km jihozápadně od města Lysá nad Labem a cca 5 km jihovýchodně od města Čelákovice. 

Oceňovaný pozemek se nacházejí cca 500 - 1000 m západně od okraje zastavěné části obce Vykáň. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda o výměře 26.289 m2

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

 

Byt v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 4813/17
Město
Jirkov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - byt č.2, v bytovém domě č.p. 1047 (LV 3908), na pozemku parc.č. St. 2503, vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 210/12527, v obci Jirkov, zapsané na listu vlastnictví č. 3927 k.ú. Jirkov, okres Chomutov.

Jedná se o řadový krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše je bleskosvod a komín. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v původním udržovaném stavu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda domu není zateplená.

Oceňovaná jednotka č. 1047/2 se nachází v budově č.p. 1347 v 1. NP, její dispozice je 1+kk. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na jihovýchodní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna bytu jsou plastová. Podlahy jsou kryté PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Jádro bytu je zděné se sprchovým koutem a WC.

K bytu patří sklepní kóje (1,6 m2). Plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 21,00 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci u domu.

Na pozemku parc. č. 2504 stojí bytový dům s č.p. 1047. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 197 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek ve vlastnictví města.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Jimlín, okres Louny

Spisová značka
030 EX 7035/09
Město
Jimlín
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/5 na pozemcích p.č. 463/11 a p.č. 497/37 v obci Jimlín, zapsané na listu vlastnictví č. 493 k.ú. Jimlín, okres Louny.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 - 1000 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Jimlín. Jedná se o dva nesousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 19 130 m2. Pozemek parc. č. 497/37 je na severní a jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 463/11 je na východní straně ohraničený listnatými doprovodnými porosty a nachází se v lánu. Pozemky jsou převážně rovinné. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 497/61, který je ve vlastnictví obce Jimlín a parc. č. 857/1, který je ve vlastnictví obce Jimlín.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39840/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemcích p.č. 3408,  p.č. 3409 a p.č. 3415/1 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 838 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemky se nachází v podstatě v lesním porostu na okraji zahrádkářské osady. Společně tvoří pozemky nepravidelný útvar v mírně svažitém terénu, jsou neudržované a zcela pokryté neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). Na pozemcích se nenachází žádné stavby ani jiné příslušenství a nejsou oplocené. Pozemky nemají přístup z veřejné komunikace na městském pozemku, neboť jsou obklopeny z větší části pozemky  soukromých vlastníků, případně sousedí i s pozemky ve vlastnictví města Brna, ovšem vedenými jako lesní pozemky nebo ostatní plocha, dobývací prostor. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí plochy s objekty pro individuální rekreaci. Jedná se tedy o nestavební plochy, na kterých nelze stavět novostavby objektů, mimo kůlny na nářadí o max. zastavěné ploše 4 m2.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001