Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 pozemku v obci Jestřebí, k.ú. Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 652/09
Město
Jestřebí
Okres
Česká Lípa

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 725/31 v obci Jestřebí, zapsané na listu vlastnictví č. 429 k.ú. Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 90 m východně od okraje zastavěné části obce Jestřebí. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 2 048 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty, základová deska a dřevěná bouda. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 727, který je ve vlastnictví obce Jestřebí.

Věcné břemeno zřízení, provozu, údržby, oprav zařízení distribuční soustavy s povinností k pozemku parc. č. 725/31, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Moravany, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 15515/14
Město
Moravany
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 1200/15 (orná půda) v katastrálním území Moravany u Brna, evidovaného na listu vlastnictví 348, v obci Moravany, okres Brno-venkov.

Pozemek parc.č. 1200/35 - orná půda o výměře 1.505 m2 je cca 500 m jihozápadně vzdušnou čarou od centra obce Moravany (obecního úřadu). Pozemek je rovinný, protáhlého obdélníkového tvaru ve směru sever – jih s šířkou cca 18 m a délce cca 83 m. Na pozemku nejsou žádné stavby a trvalé porosty; při jižní hranici pozemku je nadzemní VN el. vedení vč. ochranného pásma. Pozemek je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Okolní pozemky jsou jižně a západně zemědělsky obhospodařované, dále východně je zastavěné území obce Moravany, severně jsou pozemky s náletovou zelení a dále provozní areály. Přístup je z nezpevněné polní cesty z jihu. Z hlediska územního plánu obce Moravany u Brna je pozemek parc.č. 1200/35 součástí zemědělských ploch – I.třída ochrany.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu se zahradou v obci Nová Ves I, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 36482/13
Město
Nová Ves I
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 pozemku p.č. St 415 (jehož součástí je stavba Ohrada, č.p. 112, rodinný dům) a pozemku p.č. 926/1 (zahrada) v obci Nová Ves I, evidovaných na listu vlastnictví č. 70, v katastrálním území Nová Ves I, okres Kolín.

Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající spíše podprůměrné údržbě. Střecha budovy je plochá s krytinou z lepenky. Do střechy zatéká. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou prosklené nebo plné. Budova není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení. Dům je o dispozici 1+1. Na dům navazuje garáž, dílna a chlév. Garáž je zděná, střecha garáže je pultová. Na střeše jsou žlaby a svody. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá. Zděná dílna a chlév navazují na garáž. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné a nezpevněné komunikaci.

V 1. NP se nachází kuchyň (12,94 m2), pokoj (16,12 m2), předsíň (3,42 m2) a koupelna s WC (4,18 m2). Na podlahách je beton, PVC, koberce a keramická dlažba. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Zdrojem vody je studna. Vytápění domu je elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody je bojlerem. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 415, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 89 m2, je zastavěn plochou pod domem a garáží. Na pozemek parc. č. St. 415 navazuje pozemek parc. č. 926/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 931 m2 a je z části zastavěn plochou pod dílnou a chlévem. Pozemky jsou udržované, mírně svažité, travnaté a oplocené drátěnkou. Přístup na pozemek je přes pozemek ve vlastnictví obce a pozemek, který je ve vlastnictví části spoluvlastníků nemovité věci č.p. 112. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Kopidlno, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 5106/13
Město
Kopidlno
Okres
Jičín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 694/31 v obci Kopidlno, evidovaného na listu vlastnictví č. 987, v katastrálním území Kopidlno, okres Jičín.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 2,8 km západně od okraje zastavěné části města Kopidlno. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 4 329 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 694/11, který je ve vlastnictví několika vlastníků.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Nová Ves nad Popelkou, okres Semily

Spisová značka
030 EX 30701/13
Město
Nová Ves nad Popelkou
Okres
Semily

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 pozemků p.č. 4317, p.č. 4319, p.č. 4324, p.č. 4329 a p.č. 4335 v obci Nová Ves nad Popelkou, evidovaných na listu vlastnictví č. 465, v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou, okres Semily.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 100 - 800 m jižně od okraje zastavěné části obce Nová Ves nad Popelkou. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 39 298 m2. Na severní straně je soubor pozemků ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní straně lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byl soubor pozemků udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5246, který je ve vlastnictví obce Nová Ves nad Popelkou.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost ZEOS LOMNICE a.s. nemá s panem Miroslavem Golisem uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Jenčice, okres Litoměřice (další spoluvlastnický podíl bude dražen v řízení 030 EX 12324/17)

Spisová značka
030 EX 612/06
Město
Jenčice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St 136 (jehož součástí je stavba Jenčice, č.p. 86, rodinný dům), pozemku p.č. 257/1(zahrada), pozemku p.č. 258/6 (ovocný sad) a pozemku p.č. 259/5 (orná půda) v obci Jenčice, evidovaných na listu vlastnictví č. 106, v katastrálním území Jenčice, okres Litoměřice.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše verandy se nacházejí žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Pod střechou se nachází půda. Dům je částečně podsklepený. Fasáda domu není zateplená. Okna domu jsou v 1. NP plastová a v 2. NP dřevěná zdvojená. Okna jsou osazeny parapety z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. V 1. NP se nachází chodba (12,37 m2), kuchyň (9,31 m2), obývací pokoj (13,61 m2), pokoj (12,22 m2), ložnice (17,58 m2), WC (1,92 m2), koupelna (3,44 m2), spíž (0,97 m2), veranda (8,64 m2) a schodiště (8,55 m2). V koupelně se nachází vana. Obklady jsou v kuchyni a koupelně keramické. Podlahy jsou v koupelně, verandě a na WC z keramické dlažby, v obývacím pokoji se nachází PVC a v kuchyni, pokoji a ložnici jsou koberce. K domu patří zahrada oplocená zděným plotem. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Na pozemku se nachází septik, do kterého jsou svedeny odpady. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem a krbovými kamny v pokoji. Ohřev teplé vody je bojlerem. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na stavebním pozemku parc. č. St. 136, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 347 m2 se nachází stavba RD. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 257/1, který je v Katastru nemovitostí vedené jako zahrada o výměře 307 m2. Pozemky jsou užívané jako zahrada k RD. Pozemky jsou neudržované, travnaté a svažité. Na pozemcích se nachází zděná, neudržovaná, samostatně stojící garáž s dřevěnými vraty, dřevěná stodola, kolna, kotec pro psa, skleník a přístřešek u stodoly. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné přes parc. č. 874/1, který vlastní stát Česká republika.

Pozemek parc. č. 258/6, který je v Katastru nemovitostí veden jako ovocný sad o výměře 91 m2 a pozemek parc. č. 259/5, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o výměře 4314 m2. Pozemky jsou neudržované, travnaté a svažité. Pozemky jsou přístupné přes parc. č. St. 136 a parc. č. 257/1, který vlastní stejný majitel. Pozemky jsou z velké části v územním plánu obce vedené jako plochy zahrad a zahrádkářských kolonií.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Jenčice, okres Litoměřice (další spoluvlastnický podíl bude dražen v řízení 030 EX 612/06)

Spisová značka
030 EX 12324/17
Město
Jenčice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St 136 (jehož součástí je stavba Jenčice, č.p. 86, rodinný dům), pozemku p.č. 257/1(zahrada), pozemku p.č. 258/6 (ovocný sad) a pozemku p.č. 259/5 (orná půda) v obci Jenčice, evidovaných na listu vlastnictví č. 106, v katastrálním území Jenčice, okres Litoměřice.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše verandy se nacházejí žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Pod střechou se nachází půda. Dům je částečně podsklepený. Fasáda domu není zateplená. Okna domu jsou v 1. NP plastová a v 2. NP dřevěná zdvojená. Okna jsou osazeny parapety z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. V 1. NP se nachází chodba (12,37 m2), kuchyň (9,31 m2), obývací pokoj (13,61 m2), pokoj (12,22 m2), ložnice (17,58 m2), WC (1,92 m2), koupelna (3,44 m2), spíž (0,97 m2), veranda (8,64 m2) a schodiště (8,55 m2). V koupelně se nachází vana. Obklady jsou v kuchyni a koupelně keramické. Podlahy jsou v koupelně, verandě a na WC z keramické dlažby, v obývacím pokoji se nachází PVC a v kuchyni, pokoji a ložnici jsou koberce. K domu patří zahrada oplocená zděným plotem. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Na pozemku se nachází septik, do kterého jsou svedeny odpady. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem a krbovými kamny v pokoji. Ohřev teplé vody je bojlerem. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na stavebním pozemku parc. č. St. 136, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 347 m2 se nachází stavba RD. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 257/1, který je v Katastru nemovitostí vedené jako zahrada o výměře 307 m2. Pozemky jsou užívané jako zahrada k RD. Pozemky jsou neudržované, travnaté a svažité. Na pozemcích se nachází zděná, neudržovaná, samostatně stojící garáž s dřevěnými vraty, dřevěná stodola, kolna, kotec pro psa, skleník a přístřešek u stodoly. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné přes parc. č. 874/1, který vlastní stát Česká republika.

 

Pozemek parc. č. 258/6, který je v Katastru nemovitostí veden jako ovocný sad o výměře 91 m2 a pozemek parc. č. 259/5, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o výměře 4314 m2. Pozemky jsou neudržované, travnaté a svažité. Pozemky jsou přístupné přes parc. č. St. 136 a parc. č. 257/1, který vlastní stejný majitel. Pozemky jsou z velké části v územním plánu obce vedené jako plochy zahrad a zahrádkářských kolonií.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada v obci Stárkov, k.ú. Bystré u Stárkova, okres Náchod

Spisová značka
030 EX 14578/15
Město
Stárkov
Okres
Náchod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 841/5 v obci Stárkov, evidovaného na listu vlastnictví č. 252, v katastrálním území Bystré u Stárkova, okres Náchod.

Pozemek zahrady se nachází v jihozápadní části severně 50 m od průjezdné komunikace. Přístup a příjezd je možný z nezpevněné komunikace jiného vlastníka na západní straně pozemku a další přístup je možný z východní strany ze zpevněné komunikace vedoucí k zemědělskému komplexu, ale bez vjezdu na vlastní pozemek. Pozemek je svažitý se sklonem k jihovýchodu. Na pozemku se nachází vedlejší stavby dřevníků a porosty. Využití nemovitosti - zahrada, souhlasí se zápisem v katastru. Obec nemá schválený územní plán.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Rodinný dům se zahradou v obci Zacléř, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 14517/15
Město
Zacléř
Okres
Trutnov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 552, jehož součástí je stavba Žacléř, č.p. 433 (bydlení), pozemku parc. č. 1370 (trvalý travní porost) a pozemku parc. č. 1371 (zahrada) v obci Žacléř, zapsané na listu vlastnictví č. 615, v katastrálním území Žacléř, okres Trutnov.
 
Objekt je veden v katastru jako bydlení. Objekt je nepodsklepený, základy domu jsou kamenné s nefunkční izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo objektu je cihelné tl. 45 cm, bez zateplení bez viditelných deformací. Komín je zděný ve špatném technickém stavu. Stropy jsou trámové, s rovným podhledem s omítkou na rákosové rohoži. Střešní konstrukce je dřevěný vázaný krov s drobnými deformacemi. Střešní krytina je z falcovaného plechu, napadená korozí. Klempířské konstrukce jsou z pozinku s nátěrem napadené korozí. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové poškozené vlhkostí. Fasáda je štuková stříkaná, poškozená vlhkostí, ve spodní části nesoudržná a opadaná. Sokl objektu je kamenný. Vnitřní obklady nejsou. Schody do půdního prostoru jsou vnitřní, dřevěné, ve spodní části po napadení hnilobou chybí spodní dva schody. Dveře v objektu jsou původní dřevěné náplňové do dřevěných obložek. Okna jsou původní dřevěná dvojitá špaletová. Podlahy jsou dřevěné prkenné, napadené hnilobou bez další životnosti. Vytápění objektu je lokální kamny v kuchyni na tuhá paliva. Elektroinstalace je odpojena od sítě, provedení je v hliníkových vodičích, lze předpokládat nefunkčnost. Bleskosvod není proveden. Vnitřní vodovod není. Ohřev vody není. Veřejný vodovod je v dosahu. Plyn je v dosahu. Kanalizace není provedena, WC je suché. Technický stav objektu  ke dni prohlídky je velmi zhoršený až havarijní, stavba není delší dobu užívána a chátrá. Údržba není prováděna. Objekt pochází z roku kolem 1920, stáří je tedy cca 100 let. Energetická náročnost budovy není zpracována.
 
Na východní straně objektu je provedena ze dřevěné jednostranně obité konstrukce přístavba kůlny a suchého WC. Základy nejsou provedeny, pouze cihly položené na terén, spodní část dřevěné konstrukce je napadena hnilobou. Chybí část podlahy. Konstrukce jsou kompletně dožité, zdeformované a neúnosné. Celá přístavba je v havarijním stavu.
 
Pozemek leží na mírně skloněném terénu skloněném k jihovýchodu, pozemek je možné napojit na sít elektro, plyn a vodovod. Kanalizace není v dosahu. Přístup a příjezd je možný z veřejného pozemku. Na pozemku je delší dobu neudržovaný porost.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Vejprty, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51339/13
Město
Vejprty
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. 1962 (jehož součástí je stavba Vejprty, č.p. 753, rodinný dům), pozemku p.č. 1963 (zahrada), pozemku p.č. 2168/4 a pozemku p.č. 2182/1 (ostatní plocha) v obci Vejprty, evidovaných na listu vlastnictví č. 166, v katastrálním území Vejprty, okres Chomutov.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům č.p. 753 Vejprty s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená z cihel a kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Budova vyžaduje kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýř a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda domu není zateplená. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá a jsou osazená parapety z pozinkovaného plechu. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na stavebním pozemku parc. č. 1962, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m2 se nachází stavba RD. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 1963, parc. č. 2168/4 a parc. č. 2182/1, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako zahrada, respektive ostatní plocha. Pozemky jsou užívané jako zahrada k RD. Pozemky jsou neudržované, travnaté a rovinaté. Na pozemcích se nachází garáž a hospodářská budova ve špatném stavu. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné přes parc. č. 2168/1, který vlastní Ústecký kraj. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001