Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Byt 3+1 v obci Lysá nad Labem, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 40359/07
Město
Lysá nad Labem
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 149/1 v bytovém domě č.p. 1491 (LV 3619) na parcele St. 1751 (LV 3619), vč. podílu na společných částech domu o velikosti 1/31, v obci Lysá nad Labem, zapsané na listu vlastnictví č. 10093, k.ú. Lysá nad Labem, okres Nymburk.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 31 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou ocelové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1491/1 se nachází v budově č.p. 1491 v 1. NP a její dispozice je 3+1. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 74,31 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 1751 stojí bytový dům s č.p. 1491. Pozemek je pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 428 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2673/1 ve vlastnickém právu města Lysá nad Labem.

 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 5409/10
Město
Bystřice nad Pernštejnem
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 2323/2, p.č. 2324/2, p.č. 2337/3, p.č. 2341/1 a p.č. 2344/2, v obci Bystřice nad Pernštejnem, zapsané na listu vlastnictví č. 50, k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou.

Pozemky p.č. 2323/2 a p.č. 2324/2 - Pozemky leží cca 2,7 km západním směrem od centra Bystřice po levé straně silnice ve směru na Lesoňovice, Štěpánov nad Svratkou a Kunštát. Jedná se o dva navazující pozemky, které se nachází mimo zastavěné území. Pozemky společně tvoří přibližně lichoběžníkový tvar o rozměrech cca 47 x 48 m. Terén je v části svažitý, v části rovinatý. Dle zjištění při místním šetření a mapových podkladů byly pozemky p.č. 2323/2 a p.č. 2324/2 užívány jako paintballové hřiště. V místě se nachází pozůstatky dřevěných zábran a v jihozápadním rohu pozemku p.č. 2324/2 je umístěna jednoduchá dřevěná bouda bez základů, která sloužila zřejmě jako zázemí hřiště. Dle stavu plochy zjištěného na místě nebyla plocha zřejmě delší dobu užívána. Většinu povrchu pozemků zaujímá travní porost, místy se vyskytují náletové keře a dřeviny. Na pozemky není přístup z žádné komunikace, neboť jsou obklopeny dalšími obdobnými pozemky ve vlastnictví fyzických osob. 
 
Pozemky p.č. 2337/3, p.č. 2341/1, p.č. 2344/2 - Pozemky leží cca 2,7 km západním směrem od centra Bystřice s odstupem cca 220 m po pravé straně silnice ve směru na Lesoňovice, Štěpánov nad Svratkou a Kunštát, za chatovou lokalitou. Jedná se o tři navazující pozemky, které se nachází mimo zastavěné území. Pozemky společně tvoří nepravidelný útvar o délce cca 83 m a šířce v části cca 19 a v části až cca 38 m. Terén je v místě svažitý. Část povrchu pozemků zaujímá travní porost, část je zaplevelená porostem a místy se vyskytují náletové keře a dřeviny. Na pozemky není přístup z žádné komunikace, neboť jsou obklopeny dalšími obdobnými pozemky, východní strana pak lesem ve vlastnictví fyzických osob.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemku v obci Křtiny, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 2291/06
Město
Křtiny
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/10 pozemku p.č. 38/64, v obci Křtiny, zapsané na listu vlastnictví č. 132, k.ú. Křtiny, okres Blansko.

Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, a to cca 600 m severozápadně od centra obce, poblíž hranice s obcí Habrůvka, a to v rámci většího půdního celku, na kterém je v současné době travní porost. Pozemek má nepravidelný, členitý tvar připomínající široké písmeno T a leží v mírně zvlněném terénu. Trvalé porosty ani jiné příslušenství se na pozemku nenachází. Přístup k pozemku z komunikace nebo cesty není, je obklopen parcelami vedenými v KN jako orná půda ve vlastnictví městyse Křtiny a fyzických nebo právnických osob.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/12 pozemku v obci Zlechov, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 1245/07
Město
Zlechov
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 2/12 pozemku p.č. 3286, v obci Zlechov, zapsané na listu vlastnictví č. 551, k.ú. Zlechov, okres Uherské Hradiště.

Pozemek se nachází v rozsáhlejším zemědělském lánu mimo zastavěné území obce Zlechov, jihovýchodním směrem od jejího centra, a to cca 500 m od okraje zástavby při západní hranici obce s městem Staré Město. Konfigurace terénu v místě je téměř rovinatá. Pozemek má tvar protáhlého lichoběžníku o délce cca 200 m a šířce cca 5,5 m. Jihovýchodní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 3306, ostatní plocha, zeleň ve vlastnictví obce Zlechov, který lemuje zemědělský lán a odděluje ho od polní cesty na pozemku p.č. 6805, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště ve vlastnictví města Staré Město. Severozápadní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 3257, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Zlechov, který sloužil původně jako cesta, ovšem nyní je rozorán a začleněn do lánu. Další dvě strany pozemku pak sousedí s parcelami vedenými jako orná půda ve vlastnictví právnické a fyzické osoby. V době místního šetření byla na pozemku pěstována zemědělská plodina.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/12 pozemku v obci Zlechov, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 1245/07
Město
Zlechov
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 2/12 pozemku p.č. 1156, v obci Zlechov, zapsané na listu vlastnictví č. 1242, k.ú. Zlechov, okres Uherské Hradiště.

Pozemek p.č. 1156 se nachází v rozsáhlejším zemědělském lánu mimo zastavěné území obce Zlechov, severovýchodním směrem cca 2,5 km od jejího centra, v severním cípu území obce na hranici s obcí Velehrad. Konfigurace terénu v místě je velmi mírně svažitá. Pozemek má tvar lichoběžníku o délce cca 110 m a šířce cca 33 m. Severovýchodní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 1944/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Velehrad ve vlastnictví obce Velehrad, jihozápadní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 2689/2, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Zlechov. Uvedené pozemky dnes jako komunikace neslouží, byly rozorány a začleněny do zemědělského lánu, přičemž původní cesta na p.č. 1944/4 byla napřímena a v současné době vede po části pozemku p.č. 1156. Další dvě strany pozemku pak sousedí s parcelami vedenými jako orná půda ve vlastnictví fyzických osob. V době místního šetření byla na pozemku započata sklizeň pšenice.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/6 pozemku v obci Polepy, k.ú. Okna u Polep, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 36446/13
Město
Polepy
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 5/6 pozemku p.č. 73/2, v obci Polepy, zapsané na listu vlastnictví č. 51, k.ú. Okna u Polep, okres Litoměřice.

Oceňovaný pozemek parc. č. St. 73/2 se nachází v severní zastavěné části obce Okna. Jedná se o rovinný pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený drátěným oplocením a na východní straně dřevěným oplocením. Na pozemku se nachází zděný dům bez čp/če, který není předmětem ocenění. Dále se na pozemku nacházejí porosty a zděné chlívky. V době oceňování byl pozemek využívaný a udržovaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 871/2, který je ve vlastnictví obce Polepy.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/6 pozemku v obci Polepy, k.ú. Okna u Polep, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 36446/13
Město
Polepy
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 5/6 pozemku p.č. 646/2, v obci Polepy, zapsané na listu vlastnictví č. 614, k.ú. Okna u Polep, okres Litoměřice.

Oceňovaný pozemek parc. č. 646/2 se nachází cca 150 m jižně od okraje zastavěné části obce Okna. Jedná se o zemědělský rovinný pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 700 m2. Na východní straně je pozemek ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně korytem místního potoka a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 855, který je ve vlastnictví obce Polepy.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha orné půdy.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obcích Zelená Hora a Pustiměř, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 31955/07
Město
Zelená Hora, Pustiměř
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku p.č. 1252, v obci Zelená Hora, zapsané na listu vlastnictví č. 10, k.ú. Zelená Hora na Moravě, okres Vyškov a spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku p.č. 1629/123, v obci Pustiměř, zapsané na listu vlastnictví č. 30, k.ú. Pustiměř, okres Vyškov.

Pozemek p.č. 1252 - Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, na východním okraji katastrálního území při hranici Vojenského újezdu Březina, a to cca 1.500 m severovýchodně od centra obce a cca 1.200 m vlevo od dálnice D46 ve směru z Vyškova na Prostějov. Je součástí přechodového svahu s loukami a remízy mezi zemědělským lánem a zalesněným územím vojenského újezdu. Konfigurace terénu v místě je tedy poměrně svažitá se sklonem k severovýchodu. Tvar pozemku je lichoběžníkový o délce cca 65 m a šířce cca 12 až 20 m a ze všech stran je obklopen dalšími obdobnými pozemky vedenými v KN jako trvalý travní porost ve vlastnictví fyzických osob. Není k němu tedy přístup z veřejné komunikace nebo cesty. Na cca 1/3 plochy pozemku se nachází trvalý travní porost, zbývající část zaujímá remíz s náletovým, smíšeným trvalým porostem, zejména listnatých keřů a stromů.
 
Pozemek p.č. 1629/123 - Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v severovýchodní části katastrálního území, a to cca 1.700 m od centra obce a cca 500 m vpravo od dálnice D46 ve směru z Vyškova na Prostějov. Tvar pozemku je pásový o délce cca 180 m a šířce cca 13 až 18 m. Pozemek je součástí velkého zemědělského lánu, ležícího v mírně zvlněném terénu, který je místy dělen remízy. Ze tří stran sousedí s obdobnými parcelami vedenými jako orná půda ve vlastnictví fyzických osob nebo družstva, krátká severozápadní strana sousedí s pozemkem p.č. 1629/84, orná půda, ve vlastnictví obce Pustiměř. Přístup z veřejné komunikace nebo cesty na pozemek ovšem není. V době místního šetření bylo na pozemku strniště po sklizené pšenici.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10991/07
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 1768/3, p.č. 1768/4, p.č. 3057/91, p.č. 3057/92, p.č. 3239/43, p.č. 3239/44, p.č. 3318/3 a p.č. 3318/4, v obci Hvězdlice, zapsané na listu vlastnictví č. 175, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov.

Jedná se o soubor zemědělských pozemků, situovaný cca 1 km jihozápadně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „V hlavách“. Pozemky jsou užívány jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez příslušenství a trvalých porostů. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru, přístupné přes sousední zemědělské
pozemky nebo po polních cestách.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10991/07
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č. 3222/104 a p.č. 3222/105, v obci Hvězdlice, zapsané na listu vlastnictví č. 174, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov.

Jedná se o soubor dvou pozemků, situovaný cca 1,3 km východně od části Staré Hvězdlice a cca 1,3 km severovýchodně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „Močidla“. Pozemky jsou užívány jako veřejná zpevněná komunikace a část tvoří okraj kolem silnice. Bez trvalých porostů.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001