Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Pozemek v obci Hořín, k.ú. Vrbno u Mělníka, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 31460/13
Město
Hořín
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci -  pozemku p.č. 15 (zahrada), zapsaného na listu vlastnictví č. 208, k.ú. Vrbno u Mělníka, obec Hořín, okres Mělník.

Oceňovaný pozemek parc. č. 15 je využíván jako zahrada. Pozemek se nachází na okraji zástavby. Zahrada má lichoběžníkový tvar, je rovinatá a je oplocená drátěným plotem spolu se sousedním pozemkem parc. č. 14. Na pozemku se nachází rekreační chatka, dřevník, suché WC. Pozemek je travnatý a udržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 621/1 ve vlastnictví obce Hořín.

Chatka na pozemku parc. č. 15 je samostatně stojící, přízemní stavbou. Chatka není podsklepená. Půdorys chatky je obdélníkový. Chatka je zděné konstrukce, se sedlovou střechou, s krytinou z osinkocentových šablon. Zastavěná plocha chatky je cca 15 m2. Na chatku navazuje veranda o rozměrech cca 2 x 3 m. Kontrukce verandy je z dřevní hmoty. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Na podlahách je PVC. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je ze studny. Vytápění je lokální na tuhá paliva. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Dle informací starosty obce Hořín není oceňovaný pozemek parc. č. 15 podle stávajícího územního plánu určen k zastavění rodinhým domem ani rekreační chatou.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Tvorovice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 2413/05
Město
Tvorovice
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č.150 a p.č. 152 jehož součástí je stavba Tvorovice, č.p. 43 (rod.dům) v obci Tvorovice, zapsané na listu vlastnictví č. 95, v katastrálním území Tvorovice, okres Prostějov.

Domek č.p. 43 se nachází v centru obce, vedle budovy Obecního úřadu Tvorovice po pravé straně vedlejší obslužné komunikace, která odbočuje z hlavní komunikace procházející obcí. Jedná se o přízemní rodinný domek s dispozicí 2+1, zděný z pálených i nepálených cihel, který je nepodsklepený a zastřešený polovalbovou a pultovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku. 
Stáří nebylo přesně zjištěno. Dle sdělení majitelky pochází domek z období druhé světové války. Před cca 10 lety byla provedena částečná oprava a modernizace, která zahrnovala opravu střechy s novou střešní krytinou nad částí se vstupem a kuchyní, výměnu oken, výměnu instalací, provedení koupelny do současného stavu, opravu podlah, opravu omítek, instalaci přímotopů a krbových kamen a výměnu sporáku. Stavebně technický stav interiéru objektu se jeví jako poměrně dobrý, udržovaný. Jako částečně problematický se jeví stav zadní štítové zdi, která nebyla upravena, dozděna a omítnuta po demolici navazujícího objektu. Dalšími problémy jsou vzlínající vlhkost do zdiva a zvětralé zdivo nadstřešní části komína.
 
Příslušenství domku zjištěné při místním šetření tvoří betonová plocha dvorku (situován je na pozemku souseda), přístřešek zastřešující část dvorku, betonová jímka na splašky, přípojka vody a přípojka elektro vedená vzduchem. 
 
Předmětem ocenění jsou dva pozemky, a to p.č. 150 a p.č. 152. Pozemek p.č. 150 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, přičemž na jeho části o výměře cca 17 m2 stojí část stavby (garáž) jiného vlastníka, situované dále také na sousedním pozemku p.č. 151, jinak je pozemek zatravněn, bez trvalých porostů. Pozemek p.č. 152 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 43, rodinný dům, která zaujímá celou jeho plochu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek ve tvaru W, terén je v místě rovinatý.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Cheb, k.ú. Hradiště u Chebu, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 23181/14
Město
Cheb
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 170/5 v obci Cheb, zapsané na listu vlastnictví č. 3791, k.ú. Hradiště u Chebu, okres Cheb.

Oceňovaný pozemek se nachází ve východní zastavěné městské části Hradiště. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 3 006 m2. Na jihozápadní straně je pozemek ohraničený listnatými porosty. Na travnatém pozemku se nachází rozestavěná zděná stavba se sedlovou plochou střechou a porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Přípojky IS nebyly zjištěny. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšená výrobní. Součástí oceňované nemovité věci je rozestavěná zděná stavba a porosty.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/108 pozemků v obci Červené Janovice, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 10790/13
Město
Červené Janovice
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 5/108 na pozemku p.č. 1011 v obci Červené Janovice, zapsané na listu vlastnictví č. 646 k.ú. Červené Janovice, okres Kutná Hora a spoluvlastnický podíl id. 5/108 na pozemku p.č. 797 v obci Červené Janovice,  zapsané na listu vlastnictví č. 787, k.ú. Vilémovice u Červených Janovic, okres Kutná Hora.

Oceňovaný pozemek parc. č. 797 se nachází cca 1 km východně od okraje zastavěné části obce Vilémovice. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 3 366 m2. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. Na severní straně je pozemek ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 777, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Oceňovaný pozemek parc. č. PK 1011 se nachází cca 1 km východně od obce Červené Janovice. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 7 244 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty se zahradou v obci Hradištko, k.ú. Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 15147/14
Město
Hradištko
Okres
Praha-západ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků p.č. St. 1875 (součástí je stavba rodinné rekreace č.e. 839) a p.č. 515/16, v obci Hradištko, zapsané na listu vlastnictví č. 1409, k.ú. Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ.

Jedná se o samostatně stojící, pravděpodobně nepodsklepenou, přízemní stavbu pro rodinnou rekreaci (chatu) č.e. 839 Hradišťko s obytným podkrovím. Na obytnou část rekreační chaty navazuje přízemní garáž. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající stáří budovy bez pravidelné údržby. Budova je bez zateplení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon a pultová nad garáží. Na střeše se nachází žlaby se svody, bleskosvod a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dvojitá dřevěná s dřevěnými okenicemi. Vchodové dveře jsou dřevěné. Garážová vrata jsou dvoukřídlá dřevěná. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Kanalizace je svedena do septiku a voda je z vlastní studny.

Na stavebním pozemku parc. č. St. 1875 se nachází stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 839. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 65 m2. Pozemek parc. č. 515/16 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 1875 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové ploše 511 m2. Pozemek č. 515/16 je rovinatý a zatravněný. Pozemek je oplocen drátěným plotem. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy, septik, kolna a porosty. Zahrada je travnatá a udržovaná. Pozemky jsou přístupné přes pozemek č. 515/2 (zahrada), který je ve vlastnictví obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna, septik a porosty. Příslušenstvím nemovité věci jsou kolna, garáž a oplocení. 

V případě zájmu o tuto nemovitost nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Ústí nad Labem, k.ú. Střekov, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 34748/13
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 3291/22 (součástí je stavba Střekov, č.p. 1504, rod.dům), v obci Ústí nad Labem, zapsané na listu vlastnictví č. 2221, k.ú. Střekov, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o krajní, řadový, patrový rodinný dům s půdním prostorem č.p. 1504 v ulici Na Hřebence. Rodinný dům má obytná tři nadzemní podlaží a není podsklepený. V 1. NP je vestavěná garáž. V rodinném domě jsou zřejmě dva byty o dispozici 3+1. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je pravděpodobně montovaná a její stavebně - technický stav je dobrý. Nemovitá věc je v původním stavu bez rekonstrukce a v současné době není zřejmě obývaná. Budova je bez zateplení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše se nachází žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená a vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Garážová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na stavebním pozemku parc. č. 3291/22 se nachází stavba rodinného domu č.p. 1504. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 110 m2. Pozemek č. 3291/22 je rovinatý. Na nezastavěné části pozemku před rodinným domem se nacházejí zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek č. 3291/35 (ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace), který je ve vlastnictví města Ústí nad Labem. S rodinným domem je užívaná jako zahrada i část pozemku parc. č. 3291/3, který je ve vlastnictví města.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rodinného domu s garáží a zahradou v obci Malá Veleň, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 32557/13
Město
Malá Veleň
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemků p.č. St. 135, jehož součástí je stavba Soutěsky, č.p. 33 (bydlení), p.č. St 137/2 jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž) a p.č. 783/2 (zahrada) v obci Malá Veleň, zapsané na listu vlastnictví č. 98, v katastrálním území Malá Veleň, okres Děčín.

Rodinný dům s pozemky

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená, je z břízolitu. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. V 1. NP se nachází 4 místnosti a ve 2. NP jsou 4 malé místnosti. Koupelna je s vanou a s WC. Podlahy jsou pokryté PVC a koberci. Obklady jsou keramické. Dům během 10 let prošel postupnou rekonstrukcí. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední, kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 135 stojí rodinný dům č.p. 33. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 295 m2. Pozemek parc. č. 783/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 135 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 27 m2. Pozemky jsou mírně svažité k jihozápadu, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a dřevěná kolna. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1499 ve vlastnickém právu obce Malá Veleň.

Garáž s pozemkem

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu garáže bez č.p./č.e. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda garáže není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha garáže je plochá s krytinou z plechu. Na střeše nejsou žlaby se svody. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá s přídavným bezpečnostním zámkem. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 137/2 stojí stavba garáže bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 29 m2. Pozemek má obdélníkový tvar a je celý zastavený stavbou garáže. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 956/12 ve vlastnickém právu obce Malá Veleň.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Načeradec, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 1568/13
Město
Načeradec
Okres
Benešov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemcích p.č. 950/20, p.č. 950/41 a p.č. 950/67 v obci Načeradec, zapsané na listu vlastnictví č. 541 k.ú. Načeradec, okres Benešov.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,5 km severně od okraje zastavěné části městyse Načeradec. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 4 000 m2. Soubor pozemků je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně ornou půdou a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 950/41 se nacházejí listnaté porosty. Na pozemku parc. č. 950/67 se nachází koryto Brodeckého potoka. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 956/26, který je ve vlastnictví městyse Načeradec.

Pozemky se nacházejí v CHKO Blaník.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemku v obci Žiželice, k.ú. Končice, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2186/06
Město
Žiželice
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/10 na pozemku p.č. 1194 v obci Žiželice, zapsané na listu vlastnictví č. 1946 k.ú. Končice, okres Kolín.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1194 se nachází cca 500 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Končice. Jedná se o rovinný a zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda o výměře 13 210 m2.  V době oceňování byl pozemek zemědělsky využívaný a udržovaný. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Troubsko, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2355/11
Město
Troubsko
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemku p.č. 1257/15 v obci Troubsko, zapsané na listu vlastnictví č. 1127 k.ú. Troubsko, okres Brno-venkov.

Pozemek v k.ú. Troubsko se nachází severovýchodně od části obce Veselka – východně od komunikace vedoucí z Troubska do Brna – Bystrce (ulice Stará dálnice). Oceňovaný pozemek se dle platných územních plánů nachází v plochách k zemědělské výrobě.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001