Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39840/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na na pozemcích p.č. 3473/1,  p.č. 3473/2 a p.č. 3547/48 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 839 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemek p.č. 3547/48 je již mimo oplocení v místě kde je rozšířen břeh toku Leskava, je zatravněn.
Pozemek p.č. 3547/48 o marginální výměře, je v ploše zeleně ZO.
 
Pozemky p.č. 2473/1 a p.č. 2473/2 - Pozemky se nachází mimo zastavěné území v západní části katastrálního území na okraji přírodní rezervace Bosonožský hájek za Starou dálnicí a poblíž hranice území obce Popůvky.
Společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar o délce přes 40 m a šířce přes 9 m, z něhož vybíhají části pozemku 3473/2. Terén je v místě svažitý. Na pozemku p.č. 3473/2 se nachází torzo menší, zděné dvoupodlažní, stavby, která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 3473/1 je porostlý neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). V bezprostředním okolí jsou situovány jednak další podobné pozemky s lesním porostem a pozemky vedené v KN jako orná půda. Na severovýchodním okraji sousedí pozemek p.č. 3473/1 s pozemkem p.č. 4178, který je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna, ale ve skutečnosti se jedná o pozemek, jenž byl rozorán a začleněn do zemědělského lánu. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí zemědělský půdní fond.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Hostěnice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 11151/15
Město
Hostěnice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St. 23 (jehož součástí je stavba Hostěnice, č.p. 13, rod.dům) a pozemku p.č. St 86 (jehož součástí je stavba bez čp/če, rod.dům) v obci Hostěnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 613, v katastrálním území Hostěnice, okres Brno-venkov.

Objekt je vedený na LV 613 jako rodinný dům č.p. 13, který je součástí pozemku parc.č. st. 23 a rodinný dům bez č.p./č.e., který je součástí pozemku parc.č. st. 86, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.23 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. st. 86 (zastavěná plocha a nádvoří).
Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s valbou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného T. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 3+1 s koupelnou a samostatným WC.
Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová s valbou, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější břízolitové. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelně a kuchyni. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy z PVC, plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je pouze krbovými kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro (v současnosti odpojeny). Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.
Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem byla původní stavba postavena počátkem 20.století. Kolem roku 1950 zde byla údajně provedena celková rekonstrukce. Dle sdělení spoluvlastníka byla před 15 lety provedena částečná rekonstrukce interiéru – koupelny, kuchyně, část podlah.
Technický stav rodinného domu je zhoršený. Poslední rekonstrukce se týkala pouze interiéru, konstrukce dlouhodobé životnosti jsou již dožívající. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Suchdol, k.ú. Suchdol u Kutné Hory, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 37086/13
Město
Suchdol
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1465,  v obci Suchdol, zapsaný na listu vlastnictví č. 10187, k.ú. Suchdol u Kutné Hory, okres Kutná Hora.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 750 m západně od okraje zastavěné části městyse Suchdol. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 10 414 m2. Na severní straně je pozemek ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1187, který je ve vlastnictví městyse Suchdol.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Svojetín, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 25405/13
Město
Svojetín
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1724/7,  v obci Svojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 385, k.ú. Svojetín, okres Rakovník.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Svojetín. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) o výměře 1 883 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na severní straně plotem sousedního pozemku a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1727, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 100 m.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda a jako koridor silnice II. třídy. Dle informace z Obecního úřadu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda, a tudíž na ni nelze stavět žádný rodinný nebo bytový dům apod.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Drahonice, okres Strakonice

Spisová značka
030 EX 199/13
Město
Drahonice
Okres
Strakonice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 pozemku p.č. St. 9 (jehož součástí je stavba Drahonice, č.p. 37, bydlení) v obci Drahonice, evidovaných na listu vlastnictví č. 311, v katastrálním území Drahonice, okres Strakonice.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Budova byla postavena roku 1873. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Dům je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází komora (1,90 m2), kuchyň (21,88 m2), spíž (1,25 m2), koupelna (5,70 m2), chodba (6,45 m2), pokoj (19,22 m2), předsíň (5,79 m2) a nedokončený pokoj bez vytápění (21,01 m2). Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelna je s vanou a s WC. Podlahy jsou pokryté PVC, keramickou dlažbou, koberci a prkny. Obklady jsou keramické. Dům je určen k modernizaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva, kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 9 stojí stavba rodinného domu č.p. 37. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 441 m2. Pozemek je mírně svažitý, travnatý a udržovaný. Pozemek je oplocený drátěným plotem. Na pozemku se nachází porosty, stodola a chlév. Konstrukce stodoly je kamenná. Střecha stodoly je polovalbová. Vrata stodoly jsou dřevěná. Konstrukce chléva je zděná. Střecha chléva je pultová. Dveře chléva jsou dřevěné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1383/6 ve vlastnickém právu obce Drahonice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Přerov, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 735/11
Město
Přerov
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 4293/58, v obci Přerov, zapsané na listu vlastnictví č. 6418, k.ú. Přerov, okres Přerov.

Pozemek je zastavěn stavbou č.p. 2796 a 2797 (bytový dům), která je evidovaná na LV č. 6361 pro k.ú. Přerov. Jedná se o stavbu panelového bytového domu, kdy oceňovaný pozemek je situován pod východním rohem bytového domu č.or. 38. Charakter pozemku je rovinatý, pozemek je celý zastavěný. Dle ÚP je evidován v plochách Bytového bydlení – BB. Přístup možný z veřejné pozemní komunikace na pozemku p.č. 4293/61 (ostatní plocha, zeleň), který je součástí oceňovaného majetku.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu v obci Praha, k.ú. Michle, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 25848/15
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/3 bytové jednotky č. 5 v budově Michle č.p. 1172 (bytový dům, LV 1803) na pozemku parc. č. 310/13 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5758/55387 v kat. území Michle, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 10749.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je dle databáze RŮIAN celkem 11 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1172/5 se nachází v budově č.p. 1172 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, předsíně u jádra, komory, koupelny a WC. Okna bytu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a koberci. Byt je v původním stavu. K bytu patří lodžie (6,32 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 55,72 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 310/13 stojí bytový dům s č.p. 1172. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 235 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 310/136 a parc. č. 310/135 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Postoloprty, k.ú. Vrbka u Postoloprt, okres Louny

Spisová značka
030 EX 10317/13
Město
Postoloprty
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 39, jehož součástí je stavba Vrbka, č.p. 30, rod. dům, v obci Postoloprty, zapsané na listu vlastnictví č. 865, k.ú. Vrbka u Postoloprt, okres Louny.

Oceňovaný pozemek se nachází na západní zastavěné části obce Vrbka. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2. Pozemek je ohraničený dřevěným oplocením ve špatném stavu. Na části pozemku se nacházejí zbytky domu č.p. 30 a porosty. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 13/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Přípojky IS jsou v dosahu. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zbytky domu. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 38003/13
Město
Roudnice nad Labem
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemku p.č. 145 (jehož součástí je stavba Roudnice nad Labem, č.p. 106, bydlení) v obci Roudnice nad Labem, evidovaných na listu vlastnictví č. 734, v katastrálním území Roudnice nad Labem, okres Litoměřice.

Jedná se o řadový, vnitřní, podsklepený, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá dobré údržbě. Dům byl částečně modernizován. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou 2 komíny. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. K domu patří zahrada, na které se nachází pravděpodobně hospodářská stavení a zděný chlév. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

V budově se nacházejí 2 bytové jednotky a komerční prostory. V 1. PP jsou sklepní prostory. V 1. NP se nacházejí 2 komerční prostory, každý se samostatným vchodem a výlohou, a vchod do domu. Ve 2. NP se nacházejí 2 bytové jednotky. V bytové jednotce 2+1 je pokoj (16,56 m2), pokoj (16,68 m2), kuchyně (13,50 m2), předsíň (2,44 m2), koupelna s vanou (2,27 m2) a WC (0,96 m2). V bytové jednotce 3+1 je pokoj (14,24 m2), pokoj (22,88 m2), pokoj (17,25 m2), kuchyně (18,96 m2), chodba (4,18 m2), koupelna s vanou a WC (2,97 m2), komora (0,74 m2) a hala (16,54 m2). Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou nebo koberci. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění domu je plynovým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 145, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 520 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem, hospodářskými staveními a zděným chlévem. Zbylou část tvoří dvůr. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 146, který je v katastru nemovitých věci veden jako zahrada a je o velikosti 217 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité, udržované, travnaté a oplocené. Přístup k nemovité věci je po zpevněné ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51993/13
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 306, jehož součástí je stavba Miřetice u Klášterce nad Ohří, č.p. 293, rod. dům, a pozemku p.č. 307 (zahrada) v obci Klášterec nad Ohří, zapsané na listu vlastnictví č. 1790, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov.

Jedná se o řadový, krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek - bobrovek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 306 stojí stavba rodinného domu č.p. 293. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 350 m2. Pozemek parc. č. 307 navazuje na pozemek parc. č. 306 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 569 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, samostatně stojící zděná dvojgaráž a hosp. stavba. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 262, který je ve vlastnickém právu města Klášterec nad Ohří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001