Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 2355/11
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemcích p.č. 3861 a p.č. 3862 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 1120 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemky v k.ú. Bosonohy se nacházejí severozápadně od okraje městské části Brno – Bosonohy (východně od komunikace vedoucí z Troubska do Brna – Bystrce (ulice Stará dálnice). Pozemky se dle platných územních plánů jednotlivých obcí nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Ostrovačice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2355/11
Město
Ostrovačice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 620/25 v obci Ostrovačice, zapsané na listu vlastnictví č. 660 k.ú. Ostrovačice, okres Brno-venkov.

Pozemek v k.ú. Ostrovačice se nachází severovýchodně obce, v lokalitě zvané Nivky. Oceňovaný pozemek se dle platných územních plánů nachází v plochách k zemědělské výrobě.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/24 rodinného domu se zahradou v obci Brno, k. ú. Černovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8187/08
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/24 pozemků p.č. 1314 (na parcele stojí stavba č.p. 484) a p.č. 1315 (zahrada), v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 648, k.ú. Černovice, okres Brno-město.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem, základními venkovními úpravami a pozemky. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, je podsklepený, dvoupodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku. Základy jsou betonové, nosné zdivo zděné, příčky jsou zděné. Stropy jsou nad PP nespalné, nad NP polospalné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová, krov dřevěný vázaný s taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, fasáda břízolitová. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelnách. Okna v 1.NP jsou dřevěná dvojitá, ve 2.NP plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře jsou dřevěné plné, vstupní plastové. Schodiště je betonové s teracem, podlahy jsou dřevěné a z keramických dlažeb. Vytápění je lokální plynovými topidly, v 1.NP nefunkčními. Jsou zde elektro rozvody 220/380 V, vody, plynu a kanalizace, ohřevem TUV je pomocí elektrického bojleru. Vnitřní vybavení je tvořeno v každém bytě koupelnou s vanou a umyvadlem a samostatným WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem byl dům postaven kolem roku 1930. V domě byla provedena výměna oken za plastová ve 2.NP a vchodové dveře a byla položena nová střešní krytina včetně parozábrany a laťování (cca 10 let). Žádná další rekonstrukce zde nebyla prováděna, pouze běžná údržba a i ta byla v posledních letech zanedbaná. Technický stav je průměrný, je zde vhodná modernizace a rekonstrukce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Dolní Němčí, okres Uhreské Hradiště

Spisová značka
030 EX 18932/14
Město
Dolní Němčí
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 769/4 (zahrada) a p.č. 770/3 (zahrada), v obci Dolní Němčí, zapsané na listu vlastnictví č. 214, k.ú. Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště.

Oceňované pozemky se nacházejí v souvisle zastavěné části obce, na východním okraji obce, v lokalitě mezi ulicemi Vinohradská a Nivnická. Pozemky se nacházejí mezi zahradami náležejícími k rodinným domům při ulici Vinohradská nebo Nivnická.
Dle platného územního plánu obce Dolní Němčí se oceňované pozemky nacházejí v plochách individuálního bydlení. K pozemkům však není zajištěný právně ošetřený přístup stejně jako možnost přivést k nim veřejné inženýrské sítě po veřejných pozemcích. Přístup k pozemkům je po pozemcích ve vlastnictví jiných soukromých subjektů.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

 

6/16 rodinného domu v obci Velatice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 16307/13
Město
Velatice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 6/16 pozemků p.č. 149 (na parcele stojí stavba č.p. 130, rod.dům) a p.č. 150 (zahrada), v obci Velatice, zapsané na listu vlastnictví č. 75, k.ú. Velatice, okres Brno-venkov.

Rodinný dům č.p. 130 se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Velatice, cca 300 m od jejího centra, po levé straně silnice ve směru k dálnici D1, a to v řadové zástavbě obdobných domů. Jedná se o koncový, řadový přízemní dům s průjezdem na dvůr, který je zřejmě nepodsklepený a zastřešený sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v následující tabulce. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení. Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Lze předpokládat, že původní stáří domu bude minimálně 80 let. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence opravován a modernizován. V současné době je ovšem dům ve zhoršeném stavu, zjevně není delší dobu obydlen a není udržován. Další využití pro bydlení bude vyžadovat kompletní rekonstrukci a modernizaci.
 
Předmětem ocenění jsou dva pozemky, a to p.č. 149 a p.č. 150. Pozemek p.č. 149 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 130. Pozemek p.č. 150 je v KN veden jako zahrada. Pozemek p.č. 149 není v celém rozsahu zastavěn rodinným domem, na jeho části stojí ještě vedlejší stavba a zbývající část pak zaujímá menší dvůr. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek přibližně obdélníkového tvaru. Terén v místě je rovinatý. Zahrada na pozemku p.č. 150 je zjevně delší dobu neudržovaná, kromě jednoho vzrostlého smrku je porostlá náletovou vegetací a dle ortofotomapy se na ní nachází menší vedlejší stavba. Zadní strana zahrady sousedí s pozemkem p.č. 2019/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) ve vlastnictví obce Velatice, přičemž přes tento potok byla zřízena lávka od branky v oplocení zahrady jako přístup na nezpevněnou cestu na pozemku p.č. 163 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Velatice.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu s pozemky v obci Předín, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 19066/08
Město
Předín
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/24 pozemků p.č. St. 82, jehož součástí je stavba Předín, č.p. 81 (bydlení), p.č. 79, p. č. 122, p.č. 268/2, p.č. 490, p.č. 508/2, p.č. 509/2, p.č. 733/3, p.č. 770, p.č. 984/2, p.č. 985/1, p.č. 985/5, p.č. 1234/34, p.č. 1234/70, p.č. 1267, p.č. 1334, p.č. 2098/13, p.č. 2224/1, p.č. 2240/18, p.č. 2384/2, p.č. 2414 a p.č. 2502/32 v obci Předín, zapsané na listu vlastnictví č. 238, v katastrálním území Předín, okres Třebíč.

Objekt byldlení č.p. 81 - Jedná se o zděnou přízemní stavbu, pravděpodobně nepodsklepenou, bez užitného podkroví, které je zastřešeno sedlovou střechou, která je pokryta keramickými taškami. K objektu náleží i vedlejší stavba stodoly. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno ve znaleckém posudku v tabulce na str. 6. Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, námi odhadovanou výstavby spatřujeme kolem 1. poloviny 20 století. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě nebyla v posledních letech provedena žádná větší rekonstrukce či modernizace, která by byla viditelná z exteriéru. Celkově je objekt při pohledu z exteriéru ve špatném stavebně technickém stavu. Okenní výplně vykazují značné  potřebení, dochází k odpadání venkovních omítek, střešní krytina již také vykazuje značné morální opotřebení, a je viditelný pokles dřevěného krovu či zvlněných střešních latí. Stavebně technický stav objektu se jeví jako špatný, bez jakékoli prováděné rekonstrukce či modernizace, které by byly patrné z exteriéru.
 
Pozemek p.č. St. 82 - Jedná se o stavební pozemek, který je z větší části zastavěn objekt pro bydlení č.p. 81 a vedlejší stavbou stodoly. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného nepravidelného tvaru. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je možný přes pozemek p.č. 2525/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p. 243, 67527 Předín.
Pozemek p.č. 79Pozemek přímo navazuje na pozemek p.č.St. 82, který tvoří zbylé volné pozemkové zázemí vedle objektu č.p. 81. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného čtvercového tvaru. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je bezproblémový přes pozemek p.č. 2525/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p. 243, 67527 Předín.
Pozemek p.č. 122 - Jedná se o pozemek, který se nachází za rodinným domem č.p. 251 a slouží jako zahrada. N pozemku se nenachází žádné příslušenství, nýbrž pouze náletový travní porost. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného protáhlého obdélníku. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněném pozemku p.č. 2497/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p.
243, 67527 Předín.
Další informace o pozemcích naleznete ve znaleckém posudku od str. 9.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Karlovy Vary, k.ú. Počerny, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 3334/13
Město
Karlovy Vary
Okres
Karlovy Vary

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/12 pozemků p.č. 194/2, p.č. 194/3, p.č. 194/4, p.č. 203, p.č. 246/2, p.č. 350/2, p.č. 350/3, p.č. 788/4, p.č. 788/6, p.č. 788/7, p.č. 876/7, p.č. 876/8 a p.č. 1436/2, v obci Karlovy Vary, zapsané na listu vlastnictví č. 1511, k.ú. Počerny, okres Karlovy Vary.

Oceňované pozemky parc. č. 246/2, parc. č. 350/2, parc. č. 350/3, parc. č. 788/4, parc. č. 788/6, parc. č. 788/7, parc. č. 876/7, parc. č. 876/8 a parc. č. 1436/2 se nacházejí cca 80 - 800 m severně a cca 150 - 600 jihozápadně od okraje zastavěné části obce Počerny. Jedná se o soubor nesousedících, mírně svažitých zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, orná půda a trvalý travní porost o výměře 106 464 m2. Pozemek parc. č. 350/2 je na severní straně ohraničený lesním porostem. Mezi pozemky parc. č. 350/3 a parc. č. 246/2 vede nezpevněná komunikace. Na pozemku parc. č. 1436/2 se nachází nezpevněná cesta. Pozemky parc. č. 788/6, parc. č. 788/7, parc. č. 876/7 jsou na severní straně ohraničené zpevněnou komunikací a na jižní straně lesním porostem. Všechny pozemky se nacházejí v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 1421/1, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje a na pozemku parc. č. 331/21, který je ve vlastnictví České republiky.

Oceňované pozemky parc. č. 194/2, parc. č. 194/3, parc. č. 194/4 a parc. č. 203 se nacházejí v severní zastavěné části obce Počerny. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 11 827 m2. Soubor pozemků je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na východní straně ploty sousedních vlastníků. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Na travnatých pozemcích se nacházejí porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1436/2, který je předmětem ocenění.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 zahrady v obci Bohumín, k.ú. Vrbice nad Odrou, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 24122/15
Město
Bohumín
Okres
Karviná

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci -  spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemku p.č. 69, zapsaného na listu vlastnictví č. 284, k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, okres Karviná.

Jedná se o pozemek v křižovatce dvou ulic, a to Ostravská a K Vodě, který byl užíván jako zahrada v souvislosti s rodinným domem na jeho levé hranici při ulici Ostravská. Pozemek má přibližně lichoběžníkový tvar, ovšem se zalomenou levou stranou, kde v přední části přiléhá k uvedenému rodinnému domu, za kterým je mírně rozšířená zahrada oproti jeho uliční šířce. Na třech stranách (při ulici Ostravská, při ulici K Vodě a na zadní hranici) je pozemek oplocen plotem ze strojového pletiva na ocelových sloupcích s betonovým prahem mezi sloupky. Od ulice Ostravská, jejíž chodník je nad úrovní pozemku mírně vyvýšen, se pozemek směrem dozadu velmi mírně svažuje. Výškový rozdíl vyrovnává betonová podezdívka plotu. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm nepravidelně rozmístěné trvalé porosty, a to tři vzrostlé smrky, jedna vzrostlá borovice, několik okrasných keřů a dále několik ovocných stromů a keřů. Ovocné stromy jsou přestárlé a neudržované. Z ulice Ostravská na pozemku p.č. 522/3 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Moravskoslezského kraje je vedle sousedního rodinného domu zřízen vjezd a vstup přes ocelovou bránu a branku. Nad levou částí pozemku je umístěno elektrické vedení, přičemž jeden sloup je umístěn na pozemku přibližně uprostřed u oplocení. Na pravém okraji u oplocení, téměř v rohu, je pak umístěn sloup telefonního vedení.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 6378/14
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 2014/21 a p.č. 2014/58, v obci Moravský Krumlov, zapsané na listu vlastnictví č. 1256, k.ú. Moravský Krumlov, okres Znojmo 

a dále spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 353/1 a p.č. 354/2, v obci Moravský Krumlov, zapsané na listu vlastnictví č. 1256, k.ú. Rokytná, okres Znojmo.

Oceňované pozemky v k.ú. Moravský Krumlov se nacházejí severovýchodně od města, mimo jeho souvisle zastavěnou část, západně od železniční trati a nádraží. Pozemky jsou součástí zemědělské plochy. Dle platného územního plánu města Moravský Krumlov se oceňované pozemky nacházejí v plochách určených k zemědělskému hospodaření.
 
Oceňované pozemky v k.ú. Rokytná se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část města Rokytná, západně od této části města, na okraji lesa. K.ú. Rokytná je odloučená část města Moravský Krumlov, nachází se cca 4 km severně od města. Dle platného územního plánu města Moravský Krumlov se oceňované pozemky nacházející se v k.ú. Rokytná nacházejí v plochách krajinné zeleně.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Nemotice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 1177/03
Město
Nemotice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci -  pozemku p.č. 88/2, zapsaného na listu vlastnictví č. 108, k.ú. Nemotice, obec Nemotice, okres Vyškov.

Předmětem ocenění je pouze pozemek p.č. st. 88/2. Stavba č.p. 110, která se na pozemku dříve nacházela a je dosud evidována v katastru nemovitostí již neexistuje. Dle ohledání místa při místním šetření lze konstatovat, že k zániku stavby došlo již před mnoha lety, a to vlivem jejího neřešeného špatného stavu. Na pozemku se nyní nachází zbytky zdiva, suť ze zříceného domku a náletová vegetace. Pozemek má téměř čtvercový tvar, tvoří proluku mezi dvěma staršími rodinnými domy, přičemž jeho uliční šíře je cca 7,7 m. Od silnice směrem dozadu se pozemek mírně svažuje. Žádné příslušenství k pozemku nenáleží.
 
Pozemek p.č. st. 88/2 se nachází v centru obce po pravé straně silnice č. 429 procházející obcí ve směru na Koryčany, a to cca 50 m od budovy obecního úřadu. Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný se silnice č. 429 umístěné před objektem na pozemku p.č. 1405/2 vedeném v KN jako ostatní plocha, silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Dle územního plánu obce Nemotice se pozemek p.č. st. 88/2 nachází ve stabilizované ploše označené Bo – Bydlení a občanská vybavenost. 
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001