Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Byt v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51145/13
Město
Jirkov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - byt č.1, v bytovém domě č.p. 1079 (LV 4023), na pozemku parc.č. 2427, vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 515/19091, v obci Jirkov, zapsané na listu vlastnictví č. 4030 k.ú. Jirkov, okres Chomutov.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům zděné konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 36 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1079/1 se nachází v budově č.p. 1079 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a parkety. Byt je v původním stavu. K bytu patří sklepní kóje (4,9 m2). Podlahová plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 51,5 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemcích parc. č. 2425, parc. č. 2426 a parc. č. 2427 stojí bytový dům s č.p. 1077, 1078, 1079. Pozemky jsou obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2431 ve vlastnickém právu města Jirkov.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Kozlovice, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 11759/16
Město
Kozlovice
Okres
Frýdek-Místek

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku parc. č. 2542/2 (trvalý travní porost) v obci Kozlovice, evidovaného na listu vlastnictví č. 1518, v katastrálním území Kozlovice, okres Frýdek-Místek.

Jedná se o zemědělský pozemek (travní porost), který je situovány v rámci většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitého až svažitého charakteru a nepravidelného půdorysného tvaru. Pozemek se nachází přibližně 250 m od zastavěného území obce Kozlovice. Dle zjištěných informací z veřejného registru půdy LPIS je pozemek užíván fyzickou osobou a to panem Pavlem Sýkorou, Kozlovice č.p. 678. Žádné jiné informace ohledně nájmu/pachtu nebyly zjištěny. Přístup k pozemku je možný přes pozemek p.č. 2532/3 (zahrada) a p.č. 2534 (trvalý travní porost), vše ve vlastnictví jiných fyzických osob. Z právního hlediska není tedy přístup k pozemku zajištěn. Přístup k pozemku je možný přes okolní pozemky (travní porosty) p.č. 2540/4, p.č. 2540/3 a p.č. 4026/1, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických osob. Z právního hlediska není tedy přístup k pozemku zajištěn.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Týn nad Bečvou a pozemky v obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 27742/15
Město
Týn nad Bečvou, Lipník nad Bečvou
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 98/2, jehož součástí je stavba Týn nad Bečvou, č.p. 59 (rod.dům), pozemku parc.č. 322/2 (zahrada), p.č. 324 (zahrada) a parc. č. 1076/6 (zahrada) v obci Týn nad Bečvou, zapsané na listu vlastnictví č. 432, v katastrálním území Týn nad Bečvou, okres Přerov a dále

pozemku parc. č. 2411/3 (orná půda) a p.č. 2411/5 (zahrada) v obci Lipník nad Bečvou, zapsané na listu vlastnictví č. 1482, v katastrálním území Lipník nad Bečvou, okres Přerov.

Stavba č.pop. 59 na pozemku parc.č.St. 98/2 je v západní dvoupodlažní části k datu ocenění užívána pro rodinné bydlení s tím, že přízemní část v části sloužila k datu ocenění jako kancelářské zázemí pro podnikatelskou činnost – správa lesů; stavba č.pop. 59 svým stavebně-technickým uspořádáním odpovídá stavbě pro rodinné bydlení, tj. rodinný dům. Dům je samostatně stojící, má obdélníkovou zastavěnou plochu, je přízemní bez podsklepení se sedlovou střechou s valbami, s dřevěným nezatepleným krovem s betonovou taškovou krytinou. Nosná konstrukce je zděná v tl. 450 mm, stropní kce je dřevěná s rovnými podhledy, fasádní omítky jsou dvouvrstvé vápenné částečně opadané, vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné, schody dřevěné, okna v 1.NP dřevěná dvojitá, ve 2.NP plastová s izolačním zasklením, dveře hladké plné a prosklené, vnitřní obklady – keramické v koupelně, kolem kuch. linky, podlahy v obytných místnostech PVC a plovoucí, ostatní ker. dlažba. Vytápění – ústřední s kotlem na tuhá paliva, ohřev TUV – el. bojler, rozvod elektro – světelný i motorový, rozvod vody v plastu, rozvod kanalizace v plastu, rozvod zemního plynu. Vybavení kuchyně – zánovní kuch. linka, plynový sporák, koupelna: vana, umyvadlo, odd. WC. Stavba rodinného domu je napojena na přípojky elektro, vody, zemního plynu, splaškové kanalizace do jímky na pozemku parc.č.St. 98/2.

Pozemek parc.č. 322/2 – zahrada o výměře 167 m2 je lichoběžníkového tvaru, rovinný a navazuje východně na stavbu stodoly na východní části pozemku parc.č.St. 98/2. Pozemek parc.č. 324 – zahrada o výměře 404 m2 je obdélníkového tvaru, rovinný a navazuje západně na stavbu rodinného domu na západní části pozemku parc.č.St. 98/2. Pozemek parc.č. 1076/6 – zahrada o výměře 1.003 m2 je obdélníkového protáhlého tvaru, rovinný a navazuje jihovýchodně na stavbu stodoly na východní části pozemku parc.č.St. 98/2.
 
Předmětem ocenění jsou pozemky parc.č. 2411/3 – orná půda o výměře 8.738 m2 a parc.č. 3399 – zahrada o výměře 350 m2, vše včetně součástí a příslušenství, v kat. úz. a obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov, k datu 5.6.2017. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1482 v k.ú. Lipník nad Bečvou u KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov. Pozemky na sebe navazují a k datu ocenění jsou užívány společně s pozemky parc.č.St. 98/2, součástí je stavba č.pop. 59 užívaná jako rodinný dům s hospodářskými stavbami – stodolou, chlévy a s pozemky zahrad parc.č. 322/2, 324, 1076/6 vše v k.ú. Tým nad Bečvou; oceňované pozemky navazují východním směrem a jsou užívané rovněž jako pastvina, nejsou oploceny. Pozemky jsou rovinné, nepravidelného tvaru. Na pozemcích nejsou žádné stavby a trvalé porosty. Celková plocha pozemků činí 9.088 m2.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Městec Králové, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 27644/13
Město
Městec Králové
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 53 jehož součástí je stavba Městec Králové, č.p. 179 (rod.dům) v obci Městec Králové, zapsaný na listu vlastnictví č. 553, v katastrálním území Městec Králové, okres Nymburk.

Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům č.p. 179 Městec Králové s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Dům je využívaný a udržovaný. Dům je částečně podsklepený. Fasáda je nezateplená, omítka je břízolitová. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek. Střecha byla rekonstruována cca před 10 roky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, obklady jsou keramické. V kuchyni a na WC jsou obklady keramické. Na chodbě je keramická dlažba. Podlahy v ostatních místnostech jsou betonové, pokryty PVC nebo koberci. K domu patří oplocená zahrada. V levé části domu je průjezd. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Dispozice rodinného domu: ložnice, dětský pokoj, koupelna, chodba, obývací pokoj, kuchyň, chodba, spíž, WC a průjezd. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Voda také ze studny. K vytápění slouží akumulační kamna. K ohřevu vody slouží bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 53 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 245 m2. Na pozemku je postaven zděný rodinný dům, dále je na pozemku zděná kolna. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný, oplocen zdí. Přístup je z pozemku parc. č. 1475 ve vlastnictví města. Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemků v obci Kostelec nad Čermými lesy, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 27286/13
Nejnižší podání
67.967 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Kostelec nad Černými lesy
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 200 - 400 m jižně od okraje zastavěné části města Kostelec nad Černými lesy. Jedná se o soubor nesousedících, rovinných a zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 20 178 m2. Pozemky jsou z jedné strany ohraničené příjezdovou cestou a nacházejí se v lánu. Mezi pozemky parc. č. 767/63 a parc. č. 1093/20 a parc. č. 1093/18 vede silnice I. třídy. Na pozemcích parc. č. 2849/7 a parc. č. 2867/7 se nachází nezpevněná cesta. Na pozemku parc. č. 859/6 se nachází část zpevněné komunikace. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 2867/8, který je ve vlastnictví města Kostelec nad Černými lesy, na pozemku parc. č. 2849/1, který je ve vlastnictví Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými lesy a zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 859/12, který je ve vlastnictví České republiky.

V územním plánu jsou pozemky parc. č. 1089/94, parc. č. 1089/100, parc. č. 1093/18, parc. č. 1093/20, parc. č. 2827/20, parc. č. 2849/7, parc. č. 2867/7, parc. č. 2877/5 a parc. č. 2877/6 vedené jako plochy zemědělské, pozemek parc. č. 859/6 je vedený jako plocha silnice I. třídy a pozemek parc. č. 767/63 je vedený částečně jako návrh na plochu smíšeného obytného bydlení městského individuálního a částečně návrh na plochu smíšeně obytnou.

Fotogalerie

 

1/12 pozemků v obci Ratíškovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 30552/16
Město
Ratíškovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 pozemků p.č. 2633/162, p.č. 3194/383, p.č. 3194/428 a p.č. 3212/27 v obci Ratíškovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 1098, v katastrálním území Ratíškovice, okres Hodonín.

Pozemek p.č. 2633/162Pozemek se nachází cca 2,3 km SZ od centra obce Ratíškovice, cca 900 m SZ od Dolu Tomáš, v lokalitě Hrubé Pole. Pozemek je užíván jako orná půda (zemědělský pozemek) v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Malá část je zemědělsky nevyužívaná – rozhraní mezi ornou půdou a sousední vinicí. Část oplocení vinice (betonové sloupky, strojové pletivo). Bez trvalých porostů a vyjma části opocení bez dalšího příslušenství. Přístup k pozemku je možný po zpevněné účelové komunikaci na pozemku p.č. 2633/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Obce Ratíškovice. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS je oceňovaný pozemek užíván společností ZERA, a.s. Dle sdělení zástupce společnosti ZERA a.s., pana Tomana, není nájemní smlouva k podílu povinné uzavřena, povinné je jednostranně placen nájem na účet. Žádné nájemní smlouvy nebyly ke zpracování posudku předloženy.
 
Pozemky p.č. 3194/383, p.č. 3194/428, p.č. 3212/27 - Jedná se o soubor tří na sebe navazujících pozemků, přičemž převážná většina výměry pozemků je užívána k zemědělské činnosti, pouze pozemek p.č. 3112/27 tvoří předěl mezi ornou půdou a přilehlým areálem drůbežárny. Pozemky se nachází cca 1 km S od centra Ratíškovic, v lokalitě „Díly“ v blízkosti drůbežárny. Pozemky p.č. 3194/383 a p.č. 3194/428 jsou užívány k zemědělské činnosti, obhospodařovány v rámci většího celku (lánu). Bez příslušenství. Na pozemku p.č. 3212/27 se nachází několik náletových trvalých porostů, převážně bez a akát, bez pěstební údržby. Přístup k pozemkům je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS jsou oceňované pozemky užívány společností RK Náklo, s.r.o., žádné nájemní smlouvy nebyly ke zpracování posudku předloženy.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obcích Sudoměřice a Ratiškovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 30552/16
Město
Sudoměřice a Ratíškovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku p.č. 2258 v obci Sudoměřice, evidovaný na listu vlastnictví č. 1081, v katastrálním území Sudoměřice, okres Hodonín,

a dále spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemků p.č. 2630/94 a p.č. 2633/123 v obci Ratiškovice, evidované na listu vlastnictví č. 1097, v katastrálním území Ratíškovice, okres Hodonín.

Pozemek p.č. 2258 - Jedná se o pozemek situovaný cca 2,5 km SZ od centra obce Sudoměřice a cca 1,5 km JV od obce Rohatec-Kolonie, v lokalitě „Podmoravský les“. Jedná se o pozemek pravidelného tvaru, rovinatý charakter. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS je pozemek užíván společností SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o. Ke zpracování posudku byla předložena nájemní smlouva, na základě které povinná předmětný pozemek pronajímá společnosti ZERA, a.s. Bližší informace k nájemním vztahům nebyly zjištěny.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Sobotovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2794/12
Město
Sobotovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 1415 v obci Sobotovice, evidovaného na listu vlastnictví č. 514, v katastrálním území Sobotovice, okres Brno-venkov.

Jedná se o pozemek začleněný v zemědělském lánu, a to na jeho okraji podél polní cesty. Pozemek má přibližně lichoběžníkový tvar (délka cca 225 m a šířka od cca 19 do 34 m). Terén v místě je téměř rovinatý. Polní cesta sousedící s pozemkem leží na obecních pozemcích.
V rámci podkladů byla předložena Smlouva o pronájmu, uzavřená dne 1.3.2007 mezi Krčálem Miroslavem, Ledce 58 jako pronajímatelem a Janou Matouškovou, Sobotovice 27 jako nájemcem včetně přílohy č. 1. Ve smlouvě ani v její příloze není uvedena přesně specifikace předmětu pronájmu. Pouze v příloze je uvedeno – vlastník Krčal, list vlastnictví: č. 514, výměra: 6244, katastr. území: Sobotovice. Kolonka pro číslo parcely je prázdná, kolonka pro podílový nárok je rovněž prázdná. Z uvedené výměry a č. LV lze dovodit, že předmětem je pozemek p.č. 1415.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Sobotovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2794/12
Město
Sobotovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 pozemků p.č. 909/1, p.č. 909/5 a p.č. 913/1 v obci Sobotovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 514, v katastrálním území Sobotovice, okres Brno-venkov.

Jedná se o pozemky, které se nacházejí v zahrádkářské kolonii situované po pravé straně silnice procházející kolem obcí Ledce a Sobotovice ve směru na Rajhrad, a to cca 400 m od této silnice. Pozemek p.č. 913/1 má úzký pásový tvar (délka cca 130 m a šířka cca 8 až 10 m) a táhne se od obslužné prašné cesty, která leží v této části na pozemku p.č. 933/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví fyzické osoby, do poměrně prudkého svahu směrem na sever. Na pozemku se nachází staré, neudržované ovocné stromy a vzhledem k tomu, že pozemek není udržován, tak i náletová vegetace, místy téměř nepropustná. V horní části pozemku je postavena chata (viz výše), která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 909/1 navazuje vlevo nahoře na pozemek p.č. 913/1. Jedná se o pozemek přibližně obdélníkového tvaru (cca 16x18 m). Tento pozemek již leží v méně svažitém terénu. Na pozemku se nachází neudržovaný travní porost a několik náletových keřů. Pozemek p.č. 909/5 je velmi úzký a protáhlý pozemek (šířka cca 2 m a délka přes 150 m) mezi dalšími zahradami, který navazuje na pozemek p.č. 909/1. Táhne se, již mírně svažitým terénem, severním směrem k další obslužné polní cestě, která leží v této části na pozemku p.č. 908/2 a 1414 (ostatní plochy, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Vojkovice. Na pozemku se nachází neudržovaný travní porot a místy náletová vegetace.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Sobotovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2794/12
Město
Sobotovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 909/3 v obci Sobotovice, evidovaného na listu vlastnictví č. 509, v katastrálním území Sobotovice, okres Brno-venkov.

Pozemek p.č. 909/3 navazuje vlevo na střední část pozemku p.č. 919/5. Jedná se o pozemek přibližně obdélníkového tvaru (cca 48x12 m). Tento pozemek již leží v mírně svažitém terénu. Na pozemku se nachází neudržovaný travní porost, staré, neudržované ovocné stromy a vzhledem k tomu, že pozemek není udržován, tak místy i náletová vegetace. Vlastní přístup z veřejné cesty pozemek nemá, je obklopen dalšími pozemky zahrad.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001