Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Rozestavěný rodinný dům s pozemky v obci Vojkovice, k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3040/17
Město
Vojkovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 533/6, jehož součástí je rozestav. stavba, pozemku parc.č. 533/3 (orná půda) a parc. č. 545/2 (ostatní plocha) v obci Vojkovice, zapsané na listu vlastnictví č. 1123, v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rozestavěným rodinným domem, zděným skladem nářadí, základními venkovními úpravami a pozemky. Objekt je veden na LV 1123 jako rozestavěná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 533/6, funkční celek tvoří pozemky parc.č. 533/3 (orná půda), parc.č. 533/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 545/2 (ostatní plocha).

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je jednopodlažní s obytným podkrovím, s valbovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V 1.NP se nachází zádveří, hala se schodištěm do podkroví, obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, pracovna, ložnice, dvě koupelny, WC, šatna, technická místnost, místnost se zapuštěným bazénem a garáž. V obytném podkroví se nachází hala, čtyři obytné pokoje, pracovna, tři šatny a koupelna s WC.
Základy jsou betonové izolované, nosné zdivo provedeno systémem ztraceného bednění Velox, příčky jsou zděné nebo sádrokartonové. Stropy jsou betonové Velox se sádrokartonovým podhledem, střecha sklonitá valbová s ocelovou konstrukcí a betonovou taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou plastové (neúplné), vnitřní omítky vápenné štukové a nátěry sádrokartonů, fasáda není provedena. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelnách, na WC a v kuchyni. Okna v 1.NP jsou dřevěná s izolačním dvojsklem, v podkroví střešní plastová s ochrannou folií (místy poškozenou a poničeným ostěním), vnitřní dveře chybí (jsou osazeny pouze obložkové zárubně). Schodiště je betonové s keramickým obkladem bez zábradlí. Podlahy jsou laminátové plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je podlahové za pomoci tepelného čerpadla, které však není nainstalováno – vytápění je nefunkční. Jsou zde elektro rozvody 220/380 V (neúplné a částečně poškozené), rozvody vody jsou provedeny v plastu s ohřevem TUV v elektrickém bojleru. Z vybavení kuchyně jsou zde pouze úložné skřínky, ostatní vybavení zde chybí. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, dvěma sprchovými kouty, umývadly, dvěma pisoáry a WC a jedním bidetem. Ostatní vybavení tvoří vnitřní bazén, hydromasážní vířivka, krb a centrální vysavač.
Výstavba rodinného domu byla zahájena v r. 2004, ale do dnešního dne nebyla výstavba dokončena a rodinný dům zkolaudován. Dle dostupných informací byl současný stav rozestavěnosti stejný již v r. 2008. Od té doby stavba nepokročila, naopak některé konstrukce byly odstraněny nebo nedostatečnou údržbou poškozeny a znehodnoceny.
Není dokončena kuchyň, elektroinstalace vyžaduje revizi - je nekompletní a jsou odmontována koncová zařízení (zásuvky, vypínače, nekompletní rozvaděče apod.). Vytápění vč. rekuperace je nefunkční, chybí venkovní jednotka tepelného čerpadla a vnitřní s jednotkou rekuperace – dle sdělení jednoho ze spoluvlastníků nebylo možné provedením podlahovým vytápěním přízemí domu vytopit. Chybí interiérové dveře, jsou osazeny pouze obložkové zárubně, část zařizovacích předmětu ZTI chybí nebo nejsou kompletní, není provedena fasádní omítka a venkovní úpravy jsou nedokončené, Celková rozestavěnost rodinného domu je stanovena odborným odhadem na 80%, na dokončení do provozuschopného stavu je nutno uvažovat s náklady ve výši cca 1,5 mil. Kč.
Výstavba rodinného domu byla zahájena v r. 2004 a dle dostupných informací je v současném stavu již od r. 2008. Naopak se jeho technický stav vlivem nedostatečné a zanedbané údržby zhoršuje. Původně se mělo jednat o nadstandardně řešený rodinný dům. V současnosti je jeho technický stav zanedbaný. Celková rozestavěnost činí ke dni ocenění cca 80 %.
 
Zastavěná plocha: 273 m?.
Podlahová plocha: Započitatelná obytná podlahová plocha 353 m?.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Garáž v obci Brno, k.ú. Slatina, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 13666/14
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - stavby bez pč/če (garáž) stojící na p.č. 2295/20 (ve vlastnictví Statutárního města Brna vedeno na LV 10001)v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 2262, k.ú. Slatina, okres Brno-město.

Oceňovaná nemovitost je tvořena garáží bez č.p./č.e. Pozemek parc.č. 2295/20, na kterém se garáž nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Garáž je začleněna do zástavby řadových garáží jako řadová vnitřní. Základy jsou betonové izolované, nosné konstrukce zděné, střecha s dřevěnými trámy, pultová s mírným spádem, střešní krytinu tvoří eternitové vlnovky, vnitřní omítky vápenocementové, vnější břízolitové (na zadní stěně opadané), vrata plechová. Stáří oceňované garáže není známé, odhadem se jedná o objekt starý cca 40 let. Technický stav oceňované garáže je zhoršený, běžná údržba je zanedbaná.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Býšť, k.ú. Bělečko, okres Pardubice

Spisová značka
030 EX 4449/04
Město
Býšť
Okres
Pardubice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 331 (orná půda), v obci Býšť, zapsané na listu vlastnictví č. 97, k.ú. Bělečko, okres Pardubice.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 200 m severně od okraje zastavěné části obce Bělečko. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 9 098 m2. Pozemek je na jižní straně částečně ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. Na severozápadním okraji pozemku se nacházejí mladé listnaté porosty. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Kadov, k.ú. Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 1319/09
Město
Kadov
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 203/48, p.č. 211/21, p.č. 442/18 a p.č. 442/22, v obci Kadov, zapsané na listu vlastnictví č. 330, k.ú. Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou.

Pozemky p.č. 203/48 a p.č. 211/21 - Pozemky leží cca 700 m jihovýchodním směrem od centra obce a jsou začleněny do většího půdního celku, který leží po levé straně silnice z obce Kadov směrem na Nové Město na Moravě. Pozemky mají společně tvar protáhlého pásu o délce téměř 200 m a šířce cca 20 m. Konfigurace terénu v místě je mírně svažitá až svažitá. V současné době je lán s předmětnými pozemky užíván jako pastvina hovězího dobytka. Oceňované pozemky nemají přímý přístup z komunikace, neboť jsou ze tří stran obklopeny dalšími pozemky vedenými jako orná půda ve vlastnictví AGRO Měřín, a.s. a na severovýchodní straně přiléhá pozemek 515/2, vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Povodí Moravy, s.p.

Pozemky p.č. 442/18 a p.č. 442/22 - Pozemky leží cca 1 km severozápadním směrem od centra obce a jsou, každý samostatně, začleněny do většího půdního celku, který leží po levé straně silnice z obce Kadov směrem na obec Herálec. Oba pozemky mají tvar protáhlého lichoběžníku, p.č. 442/18 o délce přes 150 m a šířce cca 13 až 31 m, p. č. 442/22 o délce cca 140 m a šířce cca 21 m. Konfigurace terénu v místě je rovinatá až mírně svažitá. V současné době je lán s předmětnými pozemky osetý pšenicí. Oceňované pozemky nemají přímý přístup z komunikace, neboť jsou ze všech stran obklopeny dalšími pozemky vedenými jako orná půda nebo trvalý travní porost ve vlastnictví různých fyzických osob nebo společnosti Agrovysočina, a.s.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Slabce, k. ú. Rousínov u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 21858/16
Město
Slabce
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 42 a p.č. 43/1, v obci Slabce, zapsané na listu vlastnictví č. 161, k.ú. Rousínov u Rakovníka, okres Rakovník.

Oceňované pozemky parc. č. 42 a parc. č. 43/1 se nacházejí v severní zastavěné části obce Rousínov. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 1 486 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemku parc. č. 43/1 se nachází malá vodní nádrž, dřevěné oplocení, studna, skleník, kolna, přístřešek a porosty. Přes pozemky vede koryto Rousínovského potoka. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1707/1, který je ve vlastnictví městyse Slabce. Přípojky IS jsou v dosahu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Slabce, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 21858/16
Město
Slabce
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 421/84 (ostatní plocha), v obci Slabce, zapsané na listu vlastnictví č. 475, k.ú. Slabce, okres Rakovník.

Oceňovaný pozemek parc. č. 421/84 se nachází na severním okraji zastavěné části městyse Slabce. Jedná se o travnatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 1 667 m2. Na severní a západní straně je pozemek ohraničený plotem sousedních vlastníků, na jižní straně nezpevněnou cestou. Pozemek je mírně svažitý k jihovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 421/4, který je ve vlastnictví městyse Slabce.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Poděbrady, k.ú. Kluk, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 32077/13
Město
Poděbrady
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 190/54 a p.č. 190/55, v obci Podebrady, zapsané na listu vlastnictví č. 89, k.ú. Kluk, okres Nymburk.

Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné části obce Kluk. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 1 448 m2. Na severní straně jsou pozemky ohraničené zpevněnou komunikací a na západní straně ornou půdou. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 349/4, který je ve vlastnictví města Poděbrady. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

3/32 pozemků v obci Plzeň, k.ú. Lobzy, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 8292/16
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 3/32 pozemků p.č. 168/1, p.č. 169, p.č. 174, p.č. 186 a p.č. 193, v obci Plzeň, zapsané na listu vlastnictví č. 282, k.ú. Lobzy, okres Plzeň-město.

Oceňované pozemky parc. č. 168/1, parc. č. 169, parc. č. 174, parc. č. 186 a parc. č. 193 se nacházejí na jihovýchodním okraji zastavěné části města Lobzy. Jedná se o nesousedící zemědělské a travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 32 856 m2.

Pozemek parc. č. 193 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Je mírně svažitý k západní straně.

Pozemek parc. č. 186 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je svažitý k jižní straně. Na pozemku se nacházejí keřové porosty.

Nesousedící, rovinné a zemědělské pozemky parc. č. 174, parc. č. 168/1 a parc. č. 169 jsou na západní straně ohraničené porosty a nacházejí se v lánu.

V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemku parc. č. 186 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 871/1, který je ve vlastnictví města Plzeň.

V územním plánu jsou pozemky parc. č. 168/1, parc. č. 169, parc. č. 174 a parc. č. 193 vedené jako plocha zemědělského využití a pozemek parc. č. 186 je vedený jako návrh na plochu ostatní krajinná zeleň.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Zemědělské stavby v obci Ploskovice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 28535/13
Město
Ploskovice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. St. 8/18, p.č. St. 8/19, p.č. St. 8/20, p.č. St. 8/21 (součástí každého pozemku je stavba bez čp/če (zemědělská stavba) a p.č. St. 8/25 (společný dvůr), zapsané na listu vlastnictví č. 192, pro k.ú. Ploskovice, obec Ploskovice, okres Litoměřice.

Jedná se o soubor řadových zemědělských staveb. Část je tvořena chlévem, který je využívaný. Konstrukce budov je převážně zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Objekty jsou celkově ve špatné technickém stavu. Jedná se o přízemní objekty bez podsklepení. Fasáda staveb není zateplená. Střecha budov je sedlová a valbová s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek či vlnovek. Střecha je opatřena vikýři, komíny a bleskosvodem. Část střešní konstrukce je spadlá a na části chybí střešní krytina. Okna jsou dřevěná a ocelová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové. K zemědělským stavbám patří pozemek, který slouží jako manipulační plocha. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nemovitá věc není napojena na inženýrské sítě. V ulici se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plyn. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 8/18 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 98 m2. Na pozemku parc. č. St. 8/19 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 432 m2. Na pozemku parc. č. St. 8/20 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 524 m2. Na pozemku parc. č. St. 8/21 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 139 m2. Na tyto pozemky navazuje pozemek parc. č. St. 8/25, který je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2739 m2. Pozemek je částečně zatravněn a nachází se na něm zpevněné plochy, porosty a betonová sila. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek a jsou rovinaté. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 260/1, který je ve vlastnictví obce Ploskovice.

Přístup je po zpevněné komunikaci.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku v obci Třebušín, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 28535/13
Město
Třebušín
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku p.č. 1/2 (orná půda), v obci Třebušín, zapsané na listu vlastnictví č. 480, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice.

Pozemek parc. č. 1/2 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 1 893 m2. Dle územního plánu je pozemek zařazen do smíšených obytných ploch. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu, je využívaný a travnatý. Oplocení pozemku je dřevěné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 851/3 ve vlastnickém právu obce Třebušín. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001