Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 bytu v obci Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 9910/13
Město
Rožnov pod Radhoštěm
Okres
Vsetín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 bytové jednotky č. 4 v budově Rožnov pod Radhoštěm č.p. 1023 (bytový dům, LV 2913) na pozemku parc. č. St. 1244 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 1/6 v kat. území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, zapsáno na LV 5211.

Bytový dům
Jedná se o bytový dům, který je zděné typové konstrukce, podsklepený, se třemi nadzemními podlažími, zastřešený valbovou střechou. Svislé konstrukce zděné, vodorovné konstrukce jsou pravděpodobně železobetonové s rovným omítnutým podhledem, střecha je valbová, krytina keramická taška, schodiště je pravděpodobně ŽB, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky předpokládáme vápenocementové hladké, vnější omítky vápenocementové, okna jsou plastová, vstupní dveře do domu jsou dřevěné. Ostatní vybavení: zvonkový telefon. V 1.PP se pravděpodobně nachází sklepní prostory a jiné skladovací prostory. V nadzemních podlažích jsou situovány výhradně jen byty. Stáří bytového domu odhadujeme mezi lety 1960-1970. Na bytovém domě proběhla pouze výměna nových plastových oken, jinak je bytový dům v původním stavu bez zásadní revitalizace či jiné rekonstrukce. Na bytovém domě dochází k lokálnímu odpadání fasádní omítky. Stavebně technický stav lze i přes uvedené skutečnosti hodnotit jako dobrý.
 
Byt č. 1023/4
Jedná se o byt umístěný ve 2.NP bytového domu, který je dispozičního řešení 2+1 s balkonem. Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných podkladů, a to zejména s listiny prohlášení vlastníka bytového domu. Dle informací z listin prohlášení vlastníka má bytová jednotka podlahovou plochu 51,06 m2, ačkoliv v KN je velikost podílu bytové jednotky definována 1/6. K bytu by měl náležet i sklepní box, který je umístěný v 1.PP, a který je o velikosti 3,77 m2Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (bukové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění lokálními topidly na plyn, ohřev vody uvažován rovněž plynovým ohřívačem, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, splachovací WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Měřič plynu se nachází v suterénu domu. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován je sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie. K jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 1023 a pozemku p.č.St. 1244 ve výši id. 1/6.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu v obci Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 3074/12
Město
Vraclav
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 stavby Vraclav, č.p. 164 (rod.dům) v obci Vraclav, evidovaných na listu vlastnictví č. 470, v katastrálním území Vraclav, okres Ústí nad Orlicí.

Jedná se o podsklepený, zděný rodinný dům s přízemím, zastřešený sedlovou střechou s využitým podkrovím.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření byl dům dokončen v roce 1972.
Současný stavebně-technický stav domu lze, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako průměrný, odpovídající uvedenému stáří. Dům je uživatelný, nicméně z hlediska morálního opotřebení interiérových prvků a vybavení již neodpovídá současným standardům bydlení.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemků v obci Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 29209/16
Město
Vraclav
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 pozemku p.č. St. 231 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 185/9 (zahrada) v obci Vraclav, evidovaných na listu vlastnictví č. 470, v katastrálním území Vraclav, okres Ústí nad Orlicí.

Předmětem ocenění jsou dva pozemky, a to p.č. st. 231 a p.č. 185/9. Pozemek p.č. st. 231 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž na tomto pozemku stojí stavba č.p. 164 (rodinný dům), která zaujímá celou jeho plochu. Pozemek p.č. 185/9 je v KN veden jako zahrada a obklopuje výše uvedený pozemek p.č. st. 231. Na pozemku p.č. 185/9 se nachází uvedené příslušenství a trvalé porosty. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, mají přibližně obdélníkový tvar a jsou rovinatého charakteru.
Kromě přípojek na IS tvoří příslušenství vedlejší zděná stavba (hospodářské příslušenství – chlívek, kurník, sklad, dílna) umístěná za domem při levé hranici pozemku, přístřešek na dřevo umístěný v levém zadním rohu zahrady, dřevěná pergola umístěná v pravém zadním rohu zahrady, zděná udírna umístěná u zadní hranice zahrady, menší zděná udírna umístěná u stěny vedlejší stavby, skleník, ocelový sušák na prádlo, nadzemní demontovatelný plastový bazén, chodník z betonových dlaždic od vstupní branky ke vchodu do domu a před domem, opocení předzahrádky z ocelových plotových rámů na betonové podezdívce s vjezdovou bránou a vstupní brankou, oplocení výběhu pro drůbež z pletiva na ocelových
sloupcích s betonovým prahem a oplocení zahrady ve stejném provedení.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s penzionem v obci Starý Poddvorov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 3193/17
Město
Starý Poddvorov
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 4/4, jehož součástí je stavba Starý Poddvorov, č.p. 359, víceúčel., v obci Starý Poddvorov, zapsané na listu vlastnictví č. 1151, k.ú. Starý Poddvorov, okres Hodonín.

Objekt je veden na LV 1151 jako víceúčelový objekt, který je součástí pozemku parc.č. 4/4. Rodinný dům s penzionem je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je dvoupodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V 1. NP uliční části RD se vpravo nachází průjezd domem do dvora odkud je po schodišti vstup do 2.NP, kde se nachází 4 pokoje s koupelnami se sprchovým koutem a WC využívané jako penzion. V 1.NP se nachází samostatný byt 4+kk s příslušenstvím.Základy jsou betonové s izolací, nosné zdivo z tvárnic Porotherm, stropy nespalné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová vazníková a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové s nátěrem. Vnitřní obklady jsou keramické, okna plastová s izolačním dvojsklem, dveře plné s kovovými zárubněmi, podlahy plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je etážové ústřední s plynovými kotli. V objektu jsou provedeny rozvody vody, kanalizace, plynu a elektro. Koupelna bytu v 1.NP obsahuje vanu, sprchový kout a umyvadlo. Koupelny v 2.NP jsou vybaveny sprchovým koutem, umyvadlem a splachovacím WC. Objekt rodinného domu s penzionem byl stavebně dokončen a dán do užívání v září 2009 jako novostavba. Technický stav rodinného domu s penzionem je velmi dobrý, nejsou zde patrny známky nadměrného opotřebení či poškození.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek se stavbou zahradního domku v obci Opatovice, k.ú. Opatovice u Rajhradu, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 47587/13
Město
Opatovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 889/1 (zahrada) a pozemku p.č. 889/2 (jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba) v katastrálním území Opatovice u Rajhradu, evidovaných na listu vlastnictví 756, v obci Opatovice, okres Brno-venkov.

Předmětem ocenění je pozemek parc.č. 889/1 o výměře 339 m2 vedený jako zahrada a pozemek parc.č. 889/2 o výměře 16 m2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného / evidenčního.
Oceňované pozemky jsou přístupné ze severní strany přes nezpevněnou místní komunikaci na pozemku parc.č. 893/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), která je ve vlastnictví obce Opatovice. Oceňované pozemky sousedí s pozemky vedenými jako zahrada – jde o pozemek parc.č. 887/1 na východní straně, pozemek parc.č. 888/1 na západní straně a pozemek parc.č. 881 na jižní straně.
Oceňovaný pozemek parc.č. 889/1 - zahrada má celkovou výměru 339 m2 a tvar přibližného obdélníka. Měří zhruba 37 m na délku a 9 m na šířku. Na jižním konci zahrady se nachází stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 889/2 (zastavěná plocha a nádvoří) – výměra pozemku činí 16 m2. Jedná se o zděný zahradní domek s pultovou střechou, se zanedbanou údržbou. Zastavěná plocha činí přibližně 17 m2. Na pozemku zahrady p.č. 889/1 je umístěna kopaná studna, stav nebylo možné ověřit, údajně obsahuje užitkovou vodu, je bez čerpadla (dle tel. sdělení povinného p. Mareše), cena je zahrnuta v ceně pozemku. Dále jsou na uvedeném pozemku neošetřované ovocné porosty, jejich cena je rovněž zahrnuta v ceně pozemku.
Oceňované pozemky jsou orientovány jižním směrem a jsou rovinné. Dle platného územního plánu vydaného městem Židlochovice jde o plochy zeleně soukromé a vyhrazené – s přípustným využitím jako soukromá zeleň zahrad a ploch drobné pozemkové držby.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 pozemků v obci Hoštice-Heroltice, k.ú. Hoštice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 3296/11
Město
Hoštice-Heroltice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/18 pozemků p.č. 1011 a p.č. 1310 (orná půda) v obci Hoštice-Heroltice, zapsané na listu vlastnictví č. 251, k.ú. Hoštice, okres Vyškov.

Pozemky jsou mimo zastavěné území obce Hoštice-Heroltice, nejsou v terénu vyznačeny; pozemek parc.č. 1011 se jihovýchodně od obce, jižně od dálnice D1 v mírném severním svahu, pozemek parc.č. je severovýchodně od obce a severně od silnice I.tř.č.47 a železniční tratě Vyškov – Přerov. Oba pozemkou jsou součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Okolní pozemky jsou rovněž zemědělsky obhospodařované. Přístup k pozemku parc.č. 1310 je se severu ze zpevněné komunikace místního významu, pozemek parc.č. 1011 je pak přístupný v rámci okolních pozemků po nezpevněné polní cestě z východu. Objednavatelem byla předložena smlouva o nájmu pozemků; nájemcem je ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích. Pozemky, resp. oceňovaný spoluvlastnický díl id. 1/18, je pronajat na dobu určitou 10 let, pokud pronajímatel před ukončením nájemního období neoznámí, že již nebude pozemky dále pronajímat, nebo chce změnit dobu dalšího pronájmu, obnovuje se trvání smlouvy automaticky na další stejné nájemní období. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku s rozestavěnou stavbou rodinného domu v obci Šaratice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 2782/15
Město
Šaratice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu spoluvlastnického podílu ideální 1/2 nemovité věci - pozemku parc. č. 158 (zahrada) evidovaného na listu vlastnictví č. 874, v k.ú. Šaratice, obec Šaratice, okres Vyškov.

Součástí je rozestavěná stavba rodinného domu strojící na parc.č. 158, neevidována v katastru nemovitostí, stavba povolena na základě Stavebního povolení č. 215/90 ze dne 2.8.1990, vydaného stavebním úřadem Slavkov u Brna.

Rozestavěná stavba rodinného domu na pozemku p.č. 158:
Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou stavbu rodinného domu, koncový řadový dům, typový s garáží. Dům je podsklepený a má dvě nadzemní podlaží (přízemí a podkroví). Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
Dle poskytnutých podkladů a sdělení spoluvlastnice oceňovaného majetku, paní Zdražilové, bylo se stavbou rodinného domu započato v roce 1990. Následně bylo stavební povolení několikrát prodlouženo. Rodinný dům je dlouhodobě rozestavěný, ke dni ocenění dokončen cca ze 78%. Chybí nášlapné vrstvy podlah, interiérové dveře, dopojení zdroje vytápění, lokálně kompletace elektroinstalace, v podkroví chybí obklad koupelny včetně zařizovacích předmětů. Z exteriéru chybí většina fasádní omítky, nejsou provedeny přípojky inženýrských sítí, všechny sítě jsou velice dobře dostupné. Ke dni ocenění je dům neuživatelný, předpokládané minimální náklady na dokončení, resp. uvedení do uživatelného stavu v současné době odhadujeme ve výši cca 700.000,- až 1.000.000,- Kč (dle standardu vybavení a provedení).
Co se týče stavebně technického stavu domu, tento je v podprůměrném stavu, dlouhodobě bez údržby, nedokončený. Některé prvky krátkodobé životnosti, byť nové a nepoužívané, již v současné době vykazují znaky morálního zastarávání. Pro současné standardy moderního bydlení již některé prvky a konstrukce nevyhovují (stáří cca 30 let), předpoklad modernizace. V suterénu je patrná zvýšená vlhkost zdiva.
 
Stavebně technický stav navazující garáže je velice špatný. Příslušenství domu tvoří stavba garáže navazující na rodinný dům, oplocení části pozemku, studna a opěrná stěna. Garáž je přízemní zděná, stropy skládané (I profily a keramické desky). Bez rozvodů sítí, bez omítek. Plochá střecha bez krytiny, do objektu zatéká. Plechová garážová vrata dvoukřídlá, luxfery. Zastavěná plocha je 43 m2. Obstavěný prostor garáže je 112 m3. Stavba garáže je přízemní s úrovní podlahy ve výši podlahy suterénu domu. Garáž je rovněž nedokončená, nebyla však řádně zakonzervována, dlouhodobě vlivem povětrnostních podmínek degraduje, v současné době se z ekonomického hlediska jeví její oprava značně nákladná, přičemž náklady by velice pravděpodobně přesáhly náklady na výstavbu zcela nové garáže stejného rozsahu, v daném případě je lépe uvažovat s její demolicí. 
 
Předmětem ocenění je pouze jeden pozemek p.č. 158, evidovaný v KN jako zahrada. Pozemek je pravidelného, přibližně obdélníkového tvaru, rovinatého charakteru. Veškeré inženýrské sítě jsou dostupné na hranici pozemku.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemku v obci Praha, k.ú. Bubeneč, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 4665/09
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu spoluvlastnického podílu ideální 1/12 nemovité věci - pozemku parc. č. 1577/9 (zahrada) evidovaného na listu vlastnictví č. 5529, v k.ú. Bubeneč, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Praha-Bubeneč. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 474 m2. Na severní, jižní a západní straně je pozemek oplocený. Na pozemku se nachází několik stromů a železné věšáky na prádlo. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1577/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha čistě obytná.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je část oplocení a železné věšáky na prádlo. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

3/8 pozemku v obci Bechlín, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 13625/16
Město
Bechlín
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu spoluvlastnického podílu ideální 3/8 nemovité věci - pozemku parc. č. 1621/7 (orná půda) evidovaného na listu vlastnictví č. 590, v k.ú. Bechlín, obec Bechlín, okres Litoměřice.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,2 km východně od okraje zastavěné části obce Bechlín. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 5.235 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2650/5, který je ve vlastnictví obce Bechlín.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Košíky, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 41564/13
Město
Košíky
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 pozemku p.č. St. 260 (jehož součástí je stavba Košíky, č.p. 193, bydlení) a p.č. 569/5 (orná půda) v obci Košíky, evidovaných na listu vlastnictví č. 110, v katastrálním území Košíky, okres Uherské Hradiště.

Rodinný dům je zděný, obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, s pultovou střechou, v přední části dvoupodlažní a v zadní části jednopodlažní, přičemž tato zadní část je vyvýšena nad úroveň podlahy spodního podlaží přední části o 1,25 m (dům má dvouúrovňové přízemí a částečné patro směrem do ulice). Umístěn je s odstupem cca 3 m od komunikace a cca 1 m nad úrovní vozovky, přičemž není vybudován přístupový chodník a vjezd do garáže. Dům od komunikace odděluje travnatá mez.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření byl dům dostavěn v roce 1978. V době místního šetření nebyl dům obydlený. Stavebně technický stav objektu je poměrně špatný zejména vlivem zanedbané údržby a zanedbání nutných oprav. Kromě morálního opotřebení veškerých prvků s krátkodobější životností vykazují některé konstrukce i známky závažnějších poruch. Jedná se o poruchy střešní krytiny, kterou do objektu zatéká a poruchy izolace proti zemní vlhkosti, které jsou příčinou poškození vnitřních i fasádních omítek. Dále jsou zjevné i statické poruchy zdiva projevující se jeho svislými a šikmými trhlinami viditelnými jak uvnitř, tak i na fasádě. Svislé trhliny viditelné na fasádě se vyskytují v místě rozhraní přední dvoupodlažní části a zadní jednopodlažní části se zvýšenou úrovní podlahy, což může být způsobeno jejich špatným konstrukčním provázáním. Trhlinami je porušen i strop v obývacím pokoji. Další užívání domu k bydlení vyžaduje jeho kompletní rekonstrukci a modernizaci včetně opravy statických poruch, vodorovné hydroizolace a střechy. Opotřebení je vzhledem ke stavu domu odhadnuto na 70%.
Pozemek p.č. st. 260 má přibližně čtvercový tvar. Plocha pozemku je v celém rozsahu zastavěna rodinným domem. Vpravo s pozemkem sousedí zahrada vedlejšího domu a z ostatních třech stran je obklopen pozemkem p.č. 569/5. Pozemek p.č. 569/5 je veden v KN jako orná půda a slouží jako zahrada rodinného domu. V přední části u komunikace má pozemek šířku přes 20 m, délka pozemku je přes 50 m. Terén je středně svažitý a zvedá se směrem od komunikace. Přední část pozemku mezi komunikací a domem tvoří zatravněná mez, která vyrovnává výškový rozdíl mezi komunikací a domem.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001