Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

3/12 pozemků v obci Mistřice, k.ú. Javorovec, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 22180/15
Město
Mistřice
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 3/12 pozemků p.č. 159/2 a p.č. 4191, v obci Mistřice, zapsané na listu vlastnictví č. 585, k.ú. Javorovec, okres Uherské Hradiště.

Pozemky se nachází na západním okraji zástavby místní části Javorovec. Pozemek p.č. 159/2 v podstatě zavazuje na místní komunikaci na pozemku p.č. 413/1 ve vlastnictví obce Mistřice, přičemž pravou stranou sousedí s rodinným domem a jeho zahradou a levou stranou s další zahradou. Vzadu pak na pozemek p.č. 159/2 navazuje druhý oceňovaný pozemek p.č. 191/26, který je začleněn v zemědělsky obdělávaném lánu. Po levé i pravé straně tohoto pozemku jsou další parcely vedené jako orná půda ve vlastnictví fyzických osob, vzadu pak přiléhá k polní cestě na pozemku p.č. 414/1 ve vlastnictví obce Mistřice. Terén v místě je mírně svažitý až svažitý. Společně mají pozemky půdorysný tvar připomínající protáhlý lichoběžník o délce cca 200 až 220 m a šířce téměř 27 m. Na pozemku p.č. 159/2 se nachází několik starších ovocných stromů, jinak je zatravněn. Na  pozemku p.č. 191/26 jsou pěstovány zemědělské plodiny. Dle územního plánu obce leží pozemek p.č. 159/2 a malá část pozemku p.č. 191/26 o výměře cca 240 m2 v návrhové ploše BI – Plochy pro bydlení individuální, převážná část pozemku p.č. 191/26 pak leží v ploše Z – Plochy zemědělské.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Skalice, k.ú. Čibuz, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 20406/15
Město
Skalice
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 1140/2 (ostatní plocha) a p.č. 1301 (trvalý travní porost), v obci Skalice, zapsané na listu vlastnictví č. 530, k.ú. Čibuz, okres Hradec Králové.

Oceňované pozemky parc. č. 1140/2 a parc. č. 1301 se nacházejí na severozápadním okraji zastavěné části obce Čibuz. Jedná se o sousedící, rovinné a travnaté pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako 9 446 m2. Na jižní straně je pozemek parc. č. 1301 ohraničený zdí. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy a porosty. Pozemek parc. č. 1301 je na severní straně ohraničený zdí a na západní straně zděnou stavbou. V době oceňování byly pozemky využívané a neudržované. K pozemkům je přístup přes sousední areál.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako zemědělská plocha - trvalý travní porost a území výroby, podnikatelských aktivit.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Uherské Hradiště, k.ú. Míkovice nad Olšavou, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 15872/16
Město
Uherské Hradiště
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 823/41 (trvalý travní porost), v obci Uherské Hradiště, zapsané na listu vlastnictví č. 554, k.ú. Míkovice nad Olšavou, okres Uherské Hradiště.

Pozemek se nachází mimo zastavěné území místní části Míkovice, poblíž hranice katastru, a to cca 800 m jihovýchodně od okraje zástavby. Pozemek má tvar pásu o délce téměř 260 m a šířce cca 6,5 až 9 m, který se táhne v poměrně prudkém svahu, jenž je orientován k jihozápadu. Stav pozemku je neudržovaný s živelným porostem náletové zeleně. V dolní části pozemek přiléhá k p.č. 824/1, trvalý porost, ve vlastnictví města Uherské Hradiště a na ten dále navazují pozemky p.č. 868/62 a p.č. 868/2, oba ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví města Uherské Hradiště. Po stranách a v horní části pak s oceňovaným pozemkem sousedí obdobné pozemky ve vlastnictví fyzických osob.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

147/210 rodinného domu v obci Staňkovice, okr. Louny

Spisová značka
030 EX 35807-13
Město
Staňkovice
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 147/210 stavby č.p. 61 a pozemku parc. č. St. 13, v obci Staňkovice, zapsané na listu vlastnictví č. 22, v k.ú. Staňkovice u Žatce, okres Louny.

Jedná se o řadový, krajní, částečně podsklepený a přízemní rodinný dům s půdou. Konstrukce budovy je zděná (kámen, cihla) a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný, střecha sedlová s osinkocementovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody a vikýř. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové a vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC a prkny. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá cec je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je špatný, určený ke kompletní rekonstrukci.

V suterénu budovy se nachází sklepní prostory, v přízemí domu je chodba, 3 x pokoj, kuchyně, koupelna, komora, schodiště. V podkroví je volný prostor.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny (v době ohledání odpojena), vodovodu a kanalizace. Vytápění je lokální na tuhá paliva, ohřev teplé vody je prováděn na kamnech.

Pozemek parc. č. St. 13 je vedený k katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a nachází se na něm stavba rodinného domu, celková výměra je 1197 m2. Pozemek je oplocený, rovinatý, částečně travnatý. Na pozemku se nachází kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1558/1, který je ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Konětopy, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 35129/13
Město
Konětopy
Okres
Praha-východ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků p.č. 109, .č. 132, p.č. 140, p.č. 141, p.č. 303 a p.č. 372, v obci Konětopy, zapsané na listu vlastnictví č. 227, k.ú. Konětopy, okres Praha-východ.

Oceňované pozemky parc. č. 109, parc. č. 132, parc. č. 140, parc. č. 141, parc. č. 303 a parc. č. 372 se nacházejí cca 500 - 1000 m severně od okraje zastavěné části obce Konětopy. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků pásových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 53 707 m2. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. Pozemky jsou v souboru ohraničené z jedné strany nezpevněnou cestou a lesním porostem a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 416, parc. č. 400/1, parc. č. 400/2 a parc. č. 398, které jsou ve vlastnictví obce Konětopy.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské a plochy smíšeného nezastavěného území - přírodní.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 zahrady v obci Konětopy, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 35129/13
Město
Konětopy
Okres
Praha-východ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 430/3 (zahrada), v obci Konětopy, zapsané na listu vlastnictví č. 111, k.ú. Konětopy, okres Praha-východ.

Oceňovaný pozemek parc. č. 430/3 se nachází v severovýchodní zastavěné části obce Konětopy. Jedná se o travnatý a rovinatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 343 m2. Na severní straně je pozemek ohraničený zděným domem, na západní straně zdí a na východní straně kovovým oplocením s betonovou podezdívkou. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 418/1, který je ve vlastnictví obce Konětopy. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení smíšené.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Litvínov, k.ú. Horní Litvínov, okres Most

Spisová značka
030 EX 16656/13
Město
Litvínov
Okres
Most

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 2259/33 (zahrada) a p.č. 2901/3 jehož součástí je stavba č.p. 804 (rodinný dům) v obci Litvínov, zapsané na listu vlastnictví č. 2648, k.ú. Horní Litvínov, okres Most.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům č.p. 801 Horní Litvínov. Rodinný dům má obytné přízemí a volný půdní prostor. Zastavěná plocha budovy je 122 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová a pultová s živičnou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Budova je vybavena bleskosvodem. Rodinný dům není zateplený. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové a prkenné, kryté PVC a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. V koupelně je sprchový kout. Vnitřní vybavení je podstandardní. Rodinný dům je v původním stavu, se zanedbanou údržbou, vhodný ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. K domu patří oplocená zahrada.

Vnitřní dispozici přízemí tvoří předsíň (1,77 m2), chodba (14,34 m2), kuchyně (23,74 m2), pokoj (32,35 m2), pokoj (17,93 m2), komora (2,53 m2), koupelna (5,24 m2) a WC (2,00 m2). Celková obytná plocha rodinného domu je 99,90 m2. Plochy místností byly zaměřeny znalcem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění rodinného domu je ústřední plynové a krbovými kamny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 2901/3 je zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 801. Pozemek je katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 122 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 2259/33 a tvoří s ním jednotný funkční celek využívaný jako zahrada. Pozemek je vedený jako zahrada o celkové ploše 460 m2. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a jsou oplocené dřevěným plotem s ocelovými sloupky. Zahrada je travnatá a udržovaná. Na zahradě se nacházejí zpevněné plochy, porosty a zděná kolna ve špatném stavu. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2259/1, který je ve vlastnictví města Litvínov.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Libošovice, k.ú. Rytířova Lhota, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 2934/09
Město
Libošovice
Okres
Jičín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. St. 15 (na parcele stojí stavba bez čp/če) a p.č. St. 16 (na parcele stojí stavba rodinného domu č.p. 24), v obci Libošovice, zapsané na listu vlastnictví č. 106, k.ú. Rytířova Lhota, okres Jičín.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 24. Rodinný dům má obytné přízemí, volný půdní prostor a je částečně podsklepený. Obytná část domu má dispozici 1+1 s příslušenstvím. V zadní části domu jsou dvě neobytné místnosti a chlév. Půdorys domu je ve tvaru písmene „L”. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s novou krytinou z betonových tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rodinný dům není zateplený. Vnější omítky převážně chybí. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Podlahy jsou betonové kryté PVC a koberci. Obklady jsou keramické (koupelna, kuchyně). V koupelně je vana a WC, WC je chemické. K domu patří zahrada se stodolou na druhé straně místní komunikace. Rodinný dům je v původním stavu, využívaný, vhodný k rekonstrukci a modernizaci. V přízemí rodinného domu se nachází chodba (17,82 m2), pokoj (17,75 m2), kuchyně (9,92 m2), koupelna (5,66 m2). Celková obytná plocha je 51,15 m2. V zadní části jsou neobytné místnosti o ploše 16,80 m2 a 21,14 m2. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Na pozemku se nachází studna. Vytápění rodinného domu je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 16 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 24. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 323 m2. Zbývající část pozemku je využívaná jako zahrada. Pozemek má lichoběžníkový tvar, je rovinatý a je oplocený drátěným plotem s betonovou podezdívkou. Pozemek je travnatý a udržovaný. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy, porosty, pergola a studna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 537/1, který je ve vlastnictví obce Libošovice.

Oceňovaný pozemek parc. č. St. 15 je situován na druhé straně místní komunikace, naproti rodinnému domu. Budova bez č.p./č.e. na tomto pozemku je využívaná jako stodola. Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Konstrukce je smíšená, střecha je sedlová, vrata jsou dřevěná. Zastavěná plocha stodoly je cca 60 m2. Stodola je ve špatném stavebně-technickém stavu, neudržovaná, s propadlou střechou. Pozemek parc. č. St. 15 je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 233 m2. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý, travnatý. Na pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 537/1, který je ve vlastnictví obce Libošovice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

4/96 rodinného domu v obci Zbožíčko, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 9711/16
Město
Zbožíčko
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 4/96 pozemku p.č. 98 (na parcele stojí stavba rodinného domu č.p. 54), v obci Zbožíčko, zapsané na listu vlastnictví č. 159, k.ú. Zbožíčko, okres Nymburk.

Další spoluvlastnický podíl ideální 4/96 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 21108/13.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je v probíhající rekonstrukci a je neobývaný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 98 stojí stavba rodinného domu č.p. 54. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 232 m2. Pozemek je malý, rovinatý a travnatý. Pozemek je oplocený dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, garáž s plechovými vraty a hospodářské budovy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 281/2 ve vlastnickém právu obce Zbožíčko. Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/48 pozemků v obci Čilec, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 9711/16
Město
Čilec
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/48 pozemků p.č. 251/16, p.č. 266/92, p.č. 266/93 a p.č. 288/3, v obci Čilec, zapsané na listu vlastnictví č. 18, k.ú. Čilec, okres Nymburk.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/48 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 21108/13.

Pozemek parc. č. 251/16 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 14 822 m2. Na pozemek navazuje pozemek parc. č. 288/3. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 288/3 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 8 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 288/4 ve vlastnickém právu obce Čilec.

Pozemek parc. č. 266/93 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 1 673 m2. Na pozemek navazuje pozemek parc. č. 266/92. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 266/92 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3 158 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 266/99 ve vlastnickém právu obce Kostamlaty nad Labem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001