Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Rodinný dům v obci Havlíčkova Borová, okr. Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 53551/13
Město
Havlíčkova Borová
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 6/1, jehož součástí je stavba Havlíčkova Borová, č.p. 111 (bydlení), pozemku parc.č. St. 6/2 a parc. č. 3120/6 (zahrada) v obci Havlíčkova borová, zapsané na listu vlastnictví č. 356, v katastrálním území Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod.

Jedná se o nemovitost nacházející se v zastavěné ve střední části obce. Dům je volně stojící, jednopodlažní, částečně podsklepený s půdním prostorem a podkrovní mísností. Stavba je zděná z cihel a kamene, stropy jsou s rovným podhledem dřevěné s rákosovým podhledem a v časti klenba, zastřešení krovem sedlovým, krytina eternitové šablony, okna dřevěná obyčejná dvojitá, dveře dřevěné hladké plné, fasáda vápenná, vnitřní omítky vápenné štukové, podlaha dřevěná prkenná. Vytápění centrální na pevná paliva. Dům byl postaven asi v roce 1905. Technický stav odpovídá stáří domu, údržba běžná. Součást rodinného domu je dílna, venkovní úpravy (vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, el. přípojka, plot, vrata, vrátka, zpevněné plochy), pozemky.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Šternberk, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 5470/09
Město
Šternberk
Okres
Olomouc

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 6382 (ostatní plocha) na němž stojí stavba (garáž), neevidovaná v katastru nemovitostí (povoleno užívání stavby garáže na základě kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šternberk)v obci Šternberk, zapsané na listu vlastnictví č. 59, k.ú. Šternberk, okres Olomouc.

Jedná se o řadovou vnitřní garáž, přízemní, zděnou z CPP, která je zastřešena pultovou střechou. Střešní krytina je z rovného plechu, bez dalších úprav. V garáži je dle sdělení proveden pouze rozvod elektrické energie, ačkoli není na tuto síť napojen. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější omítky břizolitové, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, podlaha je betonová. Pro vjezd slouží plechová otvíraná garážová vrata. Dle sdělení majitele pana Sedlára se na objektu garáže neprováděla v minulých letech žádná větší rekonstrukce či modernizace. Dle kolaudačního rozhodnutí ze dne 10.12.1990, se datuje rok výstavby, neboli stavebního povolení z roku 1986. Zároveň bylo objektu garáže přiděleno číslo evidenční 904. Technický stav objektu je průměrný, resp. odpovídající stáří a patrné absenci zásadnějších oprav nebo modernizací.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Hospodářská usedlost v obci Jindřichovice, k.ú. Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 4304/16
Město
Jindřichovice
Okres
Jihlava

Bližší informace

 Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 49 jehož součástí je stavba č.p. 40 (bydlení) a pozemků p.č. 10/1 (zahrada), p.č. 10/2 (zahrada) a p.č. 11/1 (zahrada) v obci Jindřichovice, zapsané na listu vlastnictví č. 21, k.ú. Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava.

Areál původně zemědělské usedlosti tvoří, kromě pozemku zastavěné plochy a nádvoří, tři vzájemně navazující křídla staveb obklopující dvůr, který je na levé straně uzavřen zdí hospodářské budovy sousední usedlosti. Přední křídlo je situováno s odstupem od silnice, od které ho oddělují dva pozemky vedené v KN jako zahrady, situované po obou stranách příjezdu (obecní pozemek) k vratům do průjezdu na dvůr. Za zadním dvorním křídlem se pak nachází menší pozemek – zahrada. Na pravé straně navazují budovy a dvůr sousední obdobné usedlosti. Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný z krajské silnice č. 112 procházející obcí, umístěné před objektem na pozemku p.č. 1320/5 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Kraje Vysočina přes vjezd na pozemku p.č. 1316 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Jindřichovice.
 
Obytná část tvoří pravý přední roh usedlosti a její půdorys má tedy tvar písmene L. Jedná se o přízemní, částečně nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovými střechami. Vstup je možný z průjezdu a ze dvora. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 5.
 
Hospodářská část předního křídla s průjezdem - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 6.
 
Hospodářská část pravého dvorního křídla - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou, která navazuje na dvorní obytnou část. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 7 znaleckého posudku.
 
Zadní hospodářské dvorní křídlo - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou, která vzadu uzavírá dvůr usedlosti. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v  tabulce na str. 8 znaleckého posudku.
 
Přístavek u zadního křídla - Jedná se o menší, jednoduchou, přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou pultovou střechou, která je přistavěna k levé části zadního dvorního křídla směrem do dvora. Základy betonové, zdivo z cihel, krov dřevěný, krytina z pálených tašek, dveře dřevené, okna dřevěná, podlaha betonová.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemků v obci Diváky, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 4867/10
Město
Diváky
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/16 pozemků p.č. 3683 a p.č. 3684, v obci Diváky, zapsané na listu vlastnictví č. 543, k.ú. Diváky, okres Břeclav.

Pozemek p.č. 3683 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,0 km Z od centra obce Diváky, v lokalitě Staré hory. Jedná se o pozemek podlouhlého tvaru svažitý charakter, nepravidelného tvaru. Na pozemku se nachází travní porost a trvalé porosty (stromy a keře) převážně náletového charakteru, neudržované. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 3684 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,0 km Z od centra obce Diváky, v lokalitě Staré hory. Jedná se o pozemek podlouhlého tvaru mírně svažitý charakter, nepravidelného tvaru. Pozemek je užíván jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/16 pozemků v obci Diváky, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 4867/10
Město
Diváky
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 3/16 pozemků p.č. 3888, p.č. 4188 a p.č. 6041, v obci Diváky, zapsané na listu vlastnictví č. 547, k.ú. Diváky, okres Břeclav.

Pozemek p.č. 3888 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,0 km Z od centra obce Diváky, v lokalitě Staré hory. Jedná se o pozemek pravidelného obdélníkového tvaru, mírně svažitý charakter. Pozemek je užíván jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 4188 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,2 km SZ od centra obce Diváky, v lokalitě Nivy pod Svárovem. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter. Na pozemku se nachází lesní porost, okraj lesa, ze tří stran navazuje orná půda. Zastoupeny akáty a javory, keřový podrost, předčasná obnova. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 6041 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,2 km SZ od centra obce Diváky, v lokalitě Nivy pod Svárovem. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter. Pozemek je užíván jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemku v obci Žiželice, k.ú. Končice, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2186/06
Město
Žiželice
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/5 na pozemku p.č. 734/3 v obci Žiželice, zapsané na listu vlastnictví č. 1348 k.ú. Končice, okres Kolín.

Oceňovaný pozemek parc. č. 734/3 se nachází cca 1,1 - 1,6 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Končice. Jedná se o rovinatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha o výměře 256 m2. Pozemek parc. č. 734/3 je na jihozápadní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. K pozemku parc. č. 743/3 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 734/1, který je ve vlastnictví České republiky.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/10 pozemku v obci Žiželice, k.ú. Končice, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2186/06
Město
Žiželice
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/10 na pozemku p.č. 384/1 v obci Žiželice, zapsané na listu vlastnictví č. 1937 k.ú. Končice, okres Kolín.

Oceňovaný pozemek parc. č. PK 384/1 se nachází cca 500 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Končice. Jedná se o zemědělský rovinný pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 2 822 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes pozemky cizích vlastníků.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/5 pozemku v obci Žiželice, k.ú. Končice, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2186/06
Město
Žiželice
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/5 na pozemku p.č. 1186 v obci Žiželice, zapsané na listu vlastnictví č. 1947 k.ú. Končice, okres Kolín.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1186 se nachází cca 1,1 - 1,6 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Končice. Jedná se o rovinatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda  o výměře 5.852 m2. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Radkov, k.ú. Radkov u Tábora, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 6258/07
Město
Radkov
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 783, p.č. 814, p.č. 828/1, p.č. 829, p.č. 850/1 a p.č. 997/1, v obci Radkov, zapsané na listu vlastnictví č. 307, k.ú. Radkov u Tábora, okres Tábor.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 - 1200 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Radkov. Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 16 490 m2. Pozemky jsou z jedné strany ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. Na pozemku parc. č. 783 se nachází převážně smrkový lesní porost starý cca 25 let. Na pozemcích parc. č. 814 a parc. č. 850/1 je porost vykácený. Na pozemku parc. č. 829 se nachází smrkový lesní porost starý cca 37 let. Na pozemku parc. č. 828/1 se nachází smrkový lesní porost starý cca 50 - 80 let. Na pozemku parc. č. 997/1 se nachází smíšený lesní porost starý cca 10 let. Jedná se o hospodářské lesy. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1071, který je ve vlastnictví obce Radkov a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1057/2, který je ve vlastnictví České republiky.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/12 pozemku v obci Zlechov, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 1245/07
Město
Zlechov
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 2/12 pozemku p.č. 3286, v obci Zlechov, zapsané na listu vlastnictví č. 551, k.ú. Zlechov, okres Uherské Hradiště.

Pozemek se nachází v rozsáhlejším zemědělském lánu mimo zastavěné území obce Zlechov, jihovýchodním směrem od jejího centra, a to cca 500 m od okraje zástavby při západní hranici obce s městem Staré Město. Konfigurace terénu v místě je téměř rovinatá. Pozemek má tvar protáhlého lichoběžníku o délce cca 200 m a šířce cca 5,5 m. Jihovýchodní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 3306, ostatní plocha, zeleň ve vlastnictví obce Zlechov, který lemuje zemědělský lán a odděluje ho od polní cesty na pozemku p.č. 6805, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště ve vlastnictví města Staré Město. Severozápadní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 3257, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Zlechov, který sloužil původně jako cesta, ovšem nyní je rozorán a začleněn do lánu. Další dvě strany pozemku pak sousedí s parcelami vedenými jako orná půda ve vlastnictví právnické a fyzické osoby. V době místního šetření byla na pozemku pěstována zemědělská plodina.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001