Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

3/16 pozemků v obci Diváky, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 4867/10
Město
Diváky
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 3/16 pozemků p.č. 3888, p.č. 4188 a p.č. 6041, v obci Diváky, zapsané na listu vlastnictví č. 547, k.ú. Diváky, okres Břeclav.

Pozemek p.č. 3888 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,0 km Z od centra obce Diváky, v lokalitě Staré hory. Jedná se o pozemek pravidelného obdélníkového tvaru, mírně svažitý charakter. Pozemek je užíván jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 4188 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,2 km SZ od centra obce Diváky, v lokalitě Nivy pod Svárovem. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter. Na pozemku se nachází lesní porost, okraj lesa, ze tří stran navazuje orná půda. Zastoupeny akáty a javory, keřový podrost, předčasná obnova. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 6041 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,2 km SZ od centra obce Diváky, v lokalitě Nivy pod Svárovem. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter. Pozemek je užíván jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/12 pozemku v obci Zlechov, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 1245/07
Město
Zlechov
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 2/12 pozemku p.č. 3286, v obci Zlechov, zapsané na listu vlastnictví č. 551, k.ú. Zlechov, okres Uherské Hradiště.

Pozemek se nachází v rozsáhlejším zemědělském lánu mimo zastavěné území obce Zlechov, jihovýchodním směrem od jejího centra, a to cca 500 m od okraje zástavby při západní hranici obce s městem Staré Město. Konfigurace terénu v místě je téměř rovinatá. Pozemek má tvar protáhlého lichoběžníku o délce cca 200 m a šířce cca 5,5 m. Jihovýchodní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 3306, ostatní plocha, zeleň ve vlastnictví obce Zlechov, který lemuje zemědělský lán a odděluje ho od polní cesty na pozemku p.č. 6805, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště ve vlastnictví města Staré Město. Severozápadní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 3257, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Zlechov, který sloužil původně jako cesta, ovšem nyní je rozorán a začleněn do lánu. Další dvě strany pozemku pak sousedí s parcelami vedenými jako orná půda ve vlastnictví právnické a fyzické osoby. V době místního šetření byla na pozemku pěstována zemědělská plodina.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/12 pozemku v obci Zlechov, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 1245/07
Město
Zlechov
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 2/12 pozemku p.č. 1156, v obci Zlechov, zapsané na listu vlastnictví č. 1242, k.ú. Zlechov, okres Uherské Hradiště.

Pozemek p.č. 1156 se nachází v rozsáhlejším zemědělském lánu mimo zastavěné území obce Zlechov, severovýchodním směrem cca 2,5 km od jejího centra, v severním cípu území obce na hranici s obcí Velehrad. Konfigurace terénu v místě je velmi mírně svažitá. Pozemek má tvar lichoběžníku o délce cca 110 m a šířce cca 33 m. Severovýchodní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 1944/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Velehrad ve vlastnictví obce Velehrad, jihozápadní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 2689/2, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Zlechov. Uvedené pozemky dnes jako komunikace neslouží, byly rozorány a začleněny do zemědělského lánu, přičemž původní cesta na p.č. 1944/4 byla napřímena a v současné době vede po části pozemku p.č. 1156. Další dvě strany pozemku pak sousedí s parcelami vedenými jako orná půda ve vlastnictví fyzických osob. V době místního šetření byla na pozemku započata sklizeň pšenice.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10991/07
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 1768/3, p.č. 1768/4, p.č. 3057/91, p.č. 3057/92, p.č. 3239/43, p.č. 3239/44, p.č. 3318/3 a p.č. 3318/4, v obci Hvězdlice, zapsané na listu vlastnictví č. 175, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov.

Jedná se o soubor zemědělských pozemků, situovaný cca 1 km jihozápadně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „V hlavách“. Pozemky jsou užívány jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez příslušenství a trvalých porostů. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru, přístupné přes sousední zemědělské
pozemky nebo po polních cestách.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10991/07
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č. 3222/104 a p.č. 3222/105, v obci Hvězdlice, zapsané na listu vlastnictví č. 174, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov.

Jedná se o soubor dvou pozemků, situovaný cca 1,3 km východně od části Staré Hvězdlice a cca 1,3 km severovýchodně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „Močidla“. Pozemky jsou užívány jako veřejná zpevněná komunikace a část tvoří okraj kolem silnice. Bez trvalých porostů.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Spisová značka
blizsi info

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 659/2 v bytovém domě č.p. 658, 659 (LV 6726) na pozemcích p.č. St. 774/1 a p.č. St. 774/2 (LV 6726), vč. podílu na společných částech domu o velikosti 410/9440, v obci Ostrov, zapsané na listu vlastnictví č. 6921, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary.

Jedná se o řadový, krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše se nachází komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o svody a žlaby. Stavebně - technický stav objektu je dobrý, fasáda není zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné, které jsou částečně prosklené. Okna domu jsou plastová.

 

Oceňovaná jednotka č. 659/2 se nachází v budově č.p. 659 v 1. NP, její dispozice je 1+1. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na západní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Okna bytu jsou plastová. Vnitřní dveře v jednotce jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Bytové jádro je zděné. V koupelně se nachází vana a je její součástí je i WC. Podlahy jsou z PVC a v kuchyni jsou keramické obklady. 

Užitná plocha bytu činí 41,00 m2 a byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

 

 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 zahrady v obci Konětopy, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 35129/13
Město
Konětopy
Okres
Praha-východ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 430/3 (zahrada), v obci Konětopy, zapsané na listu vlastnictví č. 111, k.ú. Konětopy, okres Praha-východ.

Oceňovaný pozemek parc. č. 430/3 se nachází v severovýchodní zastavěné části obce Konětopy. Jedná se o travnatý a rovinatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 343 m2. Na severní straně je pozemek ohraničený zděným domem, na západní straně zdí a na východní straně kovovým oplocením s betonovou podezdívkou. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 418/1, který je ve vlastnictví obce Konětopy. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení smíšené.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemku v obci Babice, k.ú. Babice u Šternberka, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 25434/16
Město
Babice
Okres
Olomouc

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/14 pozemku p.č. 1697, v obci Babice, zapsané na listu vlastnictví č. 341, k.ú. Babice u Šternberka, okres Olomouc.

Jedná se o větší zemědělský pozemek, který je obhospodařován v rámci zemědělského lánu. Pozemek se nachází západně od zastavěného území obce, v lokalitě Dlouhé. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného lichoběžníkového tvaru. V den místního šetření se na pozemku nacházelo zaseté obilí. Oceňovaný pozemek p.č. 1697 je pronajatý subjektu: PASEKA zemědělská a.s., Babice 80, 785 01 Šternberk. Bližší údaje o nájmu/pachtu jsou uvedeny dále v posudku. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 1685 (ostatní plocha, dráha) ve vlastnictví obce Babice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemku v obci Babice, k.ú. Babice u Šternberka, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 25434/16
Město
Babice
Okres
Olomouc

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/14 pozemku p.č. 1672, v obci Babice, zapsané na listu vlastnictví č. 343, k.ú. Babice u Šternberka, okres Olomouc.

Jedná se o větší zemědělský pozemek, který je obhospodařován v rámci zemědělského lánu. Pozemek se nachází západně od obce Babice, v lokalitě Niva. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysně přibližně obdélníkového tvaru. V den místního šetření bylo na pozemku zaseto obilí. Oceňovaný pozemek p.č. 1672 je pronajatý subjektu: PASEKA zemědělská a.s., Babice 80, 785 01 Šternberk. Bližší údaje o nájmu/pachtu jsou uvedeny dále v posudku.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1681 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1682 (ostatní plocha, zeleň), oba ve vlastnictví obce Babice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 35735/13
Město
Povrly
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 118 jehož součástí je stavba č.e. 35 (rodinný dům) v obci Povrly, zapsané na listu vlastnictví č. 509, k.ú. Rostoky nad Labem, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o samostatně stojící, patrový dům (3. NP) s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová (část zazděna). Fasáda budovy není zateplená (popraskaná omítka). Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Znatelné trhliny v omítce na několika místech. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 118 se nachází stavba domu č.p. 35. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 266 m2. Na pozemku parc. č. 118 se dále nachází oplocení a přístřešek na auto. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 151.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001