Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

2/12 pozemku v obci Zlechov, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 1245/07
Město
Zlechov
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 2/12 pozemku p.č. 1156, v obci Zlechov, zapsané na listu vlastnictví č. 1242, k.ú. Zlechov, okres Uherské Hradiště.

Pozemek p.č. 1156 se nachází v rozsáhlejším zemědělském lánu mimo zastavěné území obce Zlechov, severovýchodním směrem cca 2,5 km od jejího centra, v severním cípu území obce na hranici s obcí Velehrad. Konfigurace terénu v místě je velmi mírně svažitá. Pozemek má tvar lichoběžníku o délce cca 110 m a šířce cca 33 m. Severovýchodní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 1944/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Velehrad ve vlastnictví obce Velehrad, jihozápadní úzkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 2689/2, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Zlechov. Uvedené pozemky dnes jako komunikace neslouží, byly rozorány a začleněny do zemědělského lánu, přičemž původní cesta na p.č. 1944/4 byla napřímena a v současné době vede po části pozemku p.č. 1156. Další dvě strany pozemku pak sousedí s parcelami vedenými jako orná půda ve vlastnictví fyzických osob. V době místního šetření byla na pozemku započata sklizeň pšenice.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10991/07
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 1768/3, p.č. 1768/4, p.č. 3057/91, p.č. 3057/92, p.č. 3239/43, p.č. 3239/44, p.č. 3318/3 a p.č. 3318/4, v obci Hvězdlice, zapsané na listu vlastnictví č. 175, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov.

Jedná se o soubor zemědělských pozemků, situovaný cca 1 km jihozápadně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „V hlavách“. Pozemky jsou užívány jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez příslušenství a trvalých porostů. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru, přístupné přes sousední zemědělské
pozemky nebo po polních cestách.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10991/07
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č. 3222/104 a p.č. 3222/105, v obci Hvězdlice, zapsané na listu vlastnictví č. 174, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov.

Jedná se o soubor dvou pozemků, situovaný cca 1,3 km východně od části Staré Hvězdlice a cca 1,3 km severovýchodně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „Močidla“. Pozemky jsou užívány jako veřejná zpevněná komunikace a část tvoří okraj kolem silnice. Bez trvalých porostů.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt v obci Krupka, k.ú. Maršov u Krupky, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 7478/13
Město
Krupka
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - členského podílu v bytovém družstvu s nímž je spojeno právo užívat bytovou jednotku č. 4601-0115 na pozemku p.č. St. 409, v obci Krupka, zapsané na listu vlastnictví č. 3236 k.ú. Maršov u Krupky, okres Teplice.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 72 jednotek (18 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaný podíl v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice je spojen s užíváním bytu č. 4601-0115. Byt č. 4601-0115 se nachází v budově č.p. 263 v 5. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří lodžie. Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 78,99 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie nájemní smlouvy. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 409 stojí bytový dům s č.p. 263, 264, 265, 266. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 907 m2. Pozemek je ve vlastnictví Okresního stavebního bytového družstva Teplice a soukromého vlastníka. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 689/10 ve vlastnickém právu města Krupka.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Litoměřice

Spisová značka
030 EX 26819/16
Město
Litoměřice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - byt č.19, v bytovém domě č.p. 231 (LV 4882), na pozemku parc.č. 3014, vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 212/9079, v k.ú. a obci Litoměřice, zapsané na LV 5913, okres Litoměřice.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce, budova má 9 nadzemních podlaží a 50 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště, v budově je výtah. Okna budovy jsou plastová, vchodové dveře hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Parkování je omezené v okolí domu.

Jednotka č. 231/19 se nachází v 7. NP a její dispozice je 3+1. Skládá se z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny s vanou, WC, šatny a komory. Plocha jednotky s příslušenstvím je 63,6 m2. K bytu patří lodžie o výměře 3,4 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Spisová značka
blizsi info

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 659/2 v bytovém domě č.p. 658, 659 (LV 6726) na pozemcích p.č. St. 774/1 a p.č. St. 774/2 (LV 6726), vč. podílu na společných částech domu o velikosti 410/9440, v obci Ostrov, zapsané na listu vlastnictví č. 6921, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary.

Jedná se o řadový, krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše se nachází komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o svody a žlaby. Stavebně - technický stav objektu je dobrý, fasáda není zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné, které jsou částečně prosklené. Okna domu jsou plastová.

 

Oceňovaná jednotka č. 659/2 se nachází v budově č.p. 659 v 1. NP, její dispozice je 1+1. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na západní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Okna bytu jsou plastová. Vnitřní dveře v jednotce jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Bytové jádro je zděné. V koupelně se nachází vana a je její součástí je i WC. Podlahy jsou z PVC a v kuchyni jsou keramické obklady. 

Užitná plocha bytu činí 41,00 m2 a byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

 

 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 zahrady v obci Konětopy, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 35129/13
Město
Konětopy
Okres
Praha-východ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 430/3 (zahrada), v obci Konětopy, zapsané na listu vlastnictví č. 111, k.ú. Konětopy, okres Praha-východ.

Oceňovaný pozemek parc. č. 430/3 se nachází v severovýchodní zastavěné části obce Konětopy. Jedná se o travnatý a rovinatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 343 m2. Na severní straně je pozemek ohraničený zděným domem, na západní straně zdí a na východní straně kovovým oplocením s betonovou podezdívkou. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 418/1, který je ve vlastnictví obce Konětopy. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení smíšené.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Libošovice, k.ú. Rytířova Lhota, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 2934/09
Město
Libošovice
Okres
Jičín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. St. 15 (na parcele stojí stavba bez čp/če) a p.č. St. 16 (na parcele stojí stavba rodinného domu č.p. 24), v obci Libošovice, zapsané na listu vlastnictví č. 106, k.ú. Rytířova Lhota, okres Jičín.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 24. Rodinný dům má obytné přízemí, volný půdní prostor a je částečně podsklepený. Obytná část domu má dispozici 1+1 s příslušenstvím. V zadní části domu jsou dvě neobytné místnosti a chlév. Půdorys domu je ve tvaru písmene „L”. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s novou krytinou z betonových tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rodinný dům není zateplený. Vnější omítky převážně chybí. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Podlahy jsou betonové kryté PVC a koberci. Obklady jsou keramické (koupelna, kuchyně). V koupelně je vana a WC, WC je chemické. K domu patří zahrada se stodolou na druhé straně místní komunikace. Rodinný dům je v původním stavu, využívaný, vhodný k rekonstrukci a modernizaci. V přízemí rodinného domu se nachází chodba (17,82 m2), pokoj (17,75 m2), kuchyně (9,92 m2), koupelna (5,66 m2). Celková obytná plocha je 51,15 m2. V zadní části jsou neobytné místnosti o ploše 16,80 m2 a 21,14 m2. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Na pozemku se nachází studna. Vytápění rodinného domu je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 16 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 24. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 323 m2. Zbývající část pozemku je využívaná jako zahrada. Pozemek má lichoběžníkový tvar, je rovinatý a je oplocený drátěným plotem s betonovou podezdívkou. Pozemek je travnatý a udržovaný. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy, porosty, pergola a studna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 537/1, který je ve vlastnictví obce Libošovice.

Oceňovaný pozemek parc. č. St. 15 je situován na druhé straně místní komunikace, naproti rodinnému domu. Budova bez č.p./č.e. na tomto pozemku je využívaná jako stodola. Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Konstrukce je smíšená, střecha je sedlová, vrata jsou dřevěná. Zastavěná plocha stodoly je cca 60 m2. Stodola je ve špatném stavebně-technickém stavu, neudržovaná, s propadlou střechou. Pozemek parc. č. St. 15 je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 233 m2. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý, travnatý. Na pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 537/1, který je ve vlastnictví obce Libošovice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

4/96 rodinného domu v obci Zbožíčko, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 9711/16
Město
Zbožíčko
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 4/96 pozemku p.č. 98 (na parcele stojí stavba rodinného domu č.p. 54), v obci Zbožíčko, zapsané na listu vlastnictví č. 159, k.ú. Zbožíčko, okres Nymburk.

Další spoluvlastnický podíl ideální 4/96 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 21108/13.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je v probíhající rekonstrukci a je neobývaný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 98 stojí stavba rodinného domu č.p. 54. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 232 m2. Pozemek je malý, rovinatý a travnatý. Pozemek je oplocený dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, garáž s plechovými vraty a hospodářské budovy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 281/2 ve vlastnickém právu obce Zbožíčko. Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/48 pozemků v obci Čilec, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 9711/16
Město
Čilec
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/48 pozemků p.č. 251/16, p.č. 266/92, p.č. 266/93 a p.č. 288/3, v obci Čilec, zapsané na listu vlastnictví č. 18, k.ú. Čilec, okres Nymburk.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/48 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 21108/13.

Pozemek parc. č. 251/16 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 14 822 m2. Na pozemek navazuje pozemek parc. č. 288/3. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 288/3 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 8 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 288/4 ve vlastnickém právu obce Čilec.

Pozemek parc. č. 266/93 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 1 673 m2. Na pozemek navazuje pozemek parc. č. 266/92. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 266/92 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3 158 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 266/99 ve vlastnickém právu obce Kostamlaty nad Labem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001