Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Garáž v obci Hrob, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42899/13
Město
Hrob
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - stavby bez čp/če (garáže) stojící na pozemku St. 152/2, v obci Hrob, zapsané na listu vlastnictví č. 512, k.ú. Hrob, okres Teplice.

Oceňovaná garáž bez č.p. a č.e. se nachází z části na pozemku parc. č. St. 152/2 o velikosti 40 m2 . Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je přístupný přes pozemek č. 850/1, který je ve vlastnictví města Hrob.

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou a přízemní garáž zděné konstrukce, pravděpodobně založenou na základových roštech. Střecha garáže je plochá s živičnou krytinou. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o žlaby. Vrata do garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Na čelní straně garáže je okno z luxsfer. Fasáda budovy není zateplená. Část vnějších omítek je opadaná. Garáž je v původním stavu, vhodná k modernizaci. Přístup je po zpevněné komunikaci.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Velké Pavlovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 29895/14
Město
Velké Pavlovice
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1293, jehož součástí je rodinný dům č.p. 752 a pozemku p.č. 1294 (zahrada), v obci Velké Pavlovice, zapsané na listu vlastnictví č. 11493, k.ú. Velké Pavlovice, okres Břeclav.

Rodinný dům č.p. 752 se nachází v klidnější ulici na jihozápadním okraji obce při ulici V Sadech č.or. 11, v k.ú. a obci Velké Pavlovice. Rodinný dům tvoří levou část dvojdomu, s dvěma nadzemními podlažími, pravděpodobně nepodsklepený, bez užitného podkroví, které je zastřešeno keramickou taškou. K domu náleží i vedlejší stavba pravděpodobně hospodářské budovy a stavba garáže.

Pravděpodobná dispozice domu :
1.NP - předsíň, pokoj, ložnice, jídelna, kuchyně, technická místnost, WC a koupelna
2.NP - předsíň, terasa, chodba, kuchyně, pokoj, půda

Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, ale dle dostupných a zjištěných informací proběhla výstavba mezi lety 1965-1970. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě proběhla výměna nových plastových oken a vstupních dveří. Žádné jiné rekonstrukce ani modernizace domu z exteriéru nejsou patrné a dům se tak jeví v původním stavu.
Stavebně technický stav objektu se z exteriéru jeví jako dobrý, prováděna je pravděpodobně běžná údržba.

Pozemek p.č. 1293, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 507 m2 a pozemek p.č. 1294 vedený v KN jako zahrada se způsobem ochrany ZPF o výměře 470 m2. Pozemek p.č. 1293 je z části zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 752, a dále se zde nachází vedlejší stavba hospodářské budovy a garáže, zbylé volné plochy slouží jako zahrada okolo domu a jako nádvoří. Pozemek p.č. 1294 je situován za předmětným domem a slouží jako zahrada. Pozemky jsou obdélníkového půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemkem v obci Štětí, k.ú. Čakovice u Radouně, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 27185/13
Město
Štětí
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. St. 56 (na parcele stojí stavba rodinného domu neevidovaná v katastru nemovitostí), p.č. 196/1 a p.č. 196/2, v obci Štětí, zapsané na listu vlastnictví č. 515, k.ú. Čakovice u Radouně, okres Litoměřice.

Oceňované pozemky tvoří jeden celek nepravidelného tvaru, jsou středně svažité k jihovýchodu a jsou oplocené dřevěným plotem s kamennou podezdívkou. Pozemek parc. č. St. 56 je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, o celkové ploše 295 m2. Pozemky parc. č. 196/1 a parc. č. 196/2 jsou vedené jako ostatní plocha o ploše 334 m2 a 198 m2. Na stavebním pozemku se nachází rodinný dům, který není zapsán v KN, a hospodářská budova a přístřešek. Hospodářská budova je ze stavebního kamene, s pultovou střechou. Pozemky jsou travnaté a neudržované a jsou využívané jako zahrada. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 762, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje a přes pozemek parc. č. 764, který je ve vlastnictví města Štětí.

Rodinný dům na stavebním pozemku je samostatně stojící, přízemní stavbou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s novou krytinou z živičných šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená. Zastavěná plocha budovy je cca 40 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Sdělení MÚ Štětí - odbor stavební - viz ,,další soubory''

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 39747/13
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č.  2073, p.č. 2074 a p.č. 2075, v obci Svatobořice-Mistřín, zapsané na listu vlastnictví č. 330, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda  o výměře 1 325 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na jižní straně je soubor pozemků ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky ve velmi špatném stavu a plechovou bránou a na východní straně nezpevněnou cestou. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty, plechová bouda s pultovou plechovou střechou ve velmi špatném stavu, studna a kolna. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Josefův Důl, k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 28069/15
Město
Josefův Důl
Okres
Jablonec nad Nisou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 198/9, p.č. 198/11, p.č. 198/12 a p.č. 198/13, v obci Josefův Důl, zapsané na listu vlastnictví č. 1026, k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou.

Pozemek parc. č. 198/9, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 1070 m2, pozemek parc. č. 198/11, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 79 m2, pozemek parc. č. 198/12, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 140 m2, pozemek parc. č. 198/13, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 102 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou částečně oploceny, travnaté, svažité. Na pozemcích se nachází kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 641/1. Dle platného územního plánu jsou pozemky vedeny jako plochy bydlení v rodinných domech.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Praha, k.ú. Strašnice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 15673/13
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 1877/9 v bytovém domě č.p. 1877-1879 (LV 3214) na pozemku p.č. 2838/16-18 (LV 2476), vč. podílu na společných částech domu o velikosti 5152/316308, v obci Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 10795, k.ú. Strašnice, okres Hlavní město Praha.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 60 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod a komín. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1877/9 se nachází v budově č.p. 1877 ve 4. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. K bytu patří sklepní kóje (2,3 m2) a lodžie (3,5 m2). Podlahová plocha lodžie a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 51,52 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50395/13
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 496/15 v bytovém domě č.p. 493-496 (LV 3193) na pozemku p.č. 920-923 (LV 3193), vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 6582/410864, v obci Klášterec nad Ohří, zapsané na listu vlastnictví č. 3370, k.ú. Klášterec nad Ohří, okres Chomutov.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 64 jednotek (16 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 496/15 se nachází v budově č.p. 496 v 7. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 65,82 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 


 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Ostrava, k.ú. Vítkovice, okres Ostrava - město

Spisová značka
030 EX 20254/13
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 303/1, jehož součástí je rodinný dům č.p.  452, pozemku p.č. 303/2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemků p.č. 304/1 a p.č. 304/2, v obci Ostrava, zapsané na listu vlastnictví č. 136, k.ú. Vítkovice, okres Ostrav - město.

Předmětem ocenění je soubor čtyř pozemků. Pozemek p.č. 303/1, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je z převážné části zastavěn objektem č.p. 452, na zbývající části se nachází nádvoří za domem. Pozemek p.č. 303/2, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je zcela zastavěn vedlejší stavbou bez čp/če (obč.vyb.), tato stavba zasahuje také na pozemek p.č. 304/2. Pozemek p.č. 304/1 je užívána jako zahrada spolu s objektem č.p. 452 a vedlejší stavbou. Pozemek p.č. 304/2 (zahrada) je z části zastavěn vedlejší stavbou, zbývající část je užívána jako zahrada. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, obdélníkového půdorysného tvaru, rovinatý charakter.

Rodinný dům č.p. 452 je řadový, vnitřní, pravděpodobně částečně nebo zcela podsklepený, se dvěmi nadzemními podlažími, zastřešený sedlovou střechou pravděpodobně s částečně obytným podkrovím. Předpokládá se, že dům je napojen na všechny rozvody inženýrských sítí. Přesné stáří objektu se nepodařilo zjistit, dle architektonického řešení, použitých materiálu a konstrukcí, lze odhadovat výstavbu přibližně v 60. letech 20. stol. Stavebně technický stav je průměrný.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50444/13
Město
Jirkov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 bytové jednotky č. 1123/3, v bytovém domě č. p. 1122 a 1123 (LV 3428) na pozemku p.č. 2320 a p.č. 2321  (LV 3428), vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 512/13400, v obci Jirkov, zapsané na listu vlastnictví č. 3518, k.ú. Jirkov, okres Chomutov.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Budova má 4 NP, kde se nacházejí jednotky a 1 PP, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je celkem 24 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Okna budovy jsou z části plastová a z části dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v udržovaném stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 1123/3 se nachází v budově č.p. 1123 a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny s vanou a WC. K bytu patří sklepní kóje.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Tatrovice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 38288/13
Město
Tatrovice
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 724/2, v obci Tatrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 345, k.ú. Tatrovice, okres Sokolov.

Jedná se o pozemek, který je oplocen dřevěným oplocením, je travnatý, udržovaný a mírně svažitý. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost a jeho výměra je 1 183 m2.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001