Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 pozemků v obci Ořechov, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 26278/07
Město
Ořechov
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků p.č. 2299/11, p.č. 2305/15, p.č. 2388/3, p.č. 2418/1, p.č. 2419/15, p.č. 2421/27, p.č. 2421/29, p.č. 2423/28, p.č. 2423/34, p.č. 2423/42, p.č. 2424/4, p.č. 2424/5, p.č. 5202, p.č. 5556 a p.č. 5677, v obci Ořechov, zapsané na listu vlastnictví č. 1107, k.ú. Ořechov, okres Brno-venkov.

Pozemek p.č. 2299/11 - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný cca 2,0 km severně od obce Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 65 let. Popis porostu: Náhorní rovina při okraji lesního komplexu. Přírodní park Bobrova. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes okolní lesní pozemky (p.č. 2299/12, p.č. 2305/11, p.č. 2299/10..), které jsou ve vlastnictví více fyzických osob. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.

Pozemek p.č. 2305/15 - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný cca 2,0 km severně od obce Ořechov.  Pozemek přímo navazuje na výše oceňovaný pozemek p.č. 2299/11. Na pozemku se nachází opět trvalé porosty ve formě akátu a náletové porosty. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes okolní lesní pozemky (p.č. 2305/3, p.č. 2305/11, p.č. 2305/13..), které jsou ve vlastnictví více fyzických osob. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy
zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.

Pozemek p.č. 2388/3 - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný cca 1,5 km severovýchodně od obce  Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové
porosty. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 64 let. Popis porostu: pozemek se nachází v mírném svahu V expozice. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5037 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov, a dále přes pozemky p.č. 2419/14, p.č. 2388/2, které jsou ve vlastnictví jiné fyzické osoby. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.

Pozemek p.č. 2418/1 - Jedná se o větší lesní pozemek, který je situovaný cca 1,5 km severovýchodně od obce  Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové porosty. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 64 let. Pozemek se nachází v mírném svažitém prostředí. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5037 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov, a dále přes pozemky p.č. 2419/14 a p.č. 2418/5, které jsou ve vlastnictví jiné fyzické osoby. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.

Pozemek p.č. 2419/15 - Tento pozemek navazuje na předešlé pozemky p.č. 2418/1 a p.č. 2388/3. Jedná se opět o lesní pozemek menšího charakteru, který je situovaný cca 1,5 km severovýchodně od obce Ořechov. Na pozemku je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové porosty. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 64 let. Pozemek se nachází v mírném svažitém prostředí. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5037 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov, a dále přes pozemek p.č. 2419/14, který je ve vlastnictví jiné fyzické osoby. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.

Pozemek p.č. 2421/27 - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný cca 1,0 km severovýchodně od obce Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové
porosty. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 64 let. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5209 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov, pozemek p.č. 2424/2 (ostatní plocha, jiná plocha) ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Všech svatých, Ořechov, a dále přes pozemky 2424/5, 2424/4 a p.č. 2423/34, které jsou ve spoluvlastnictví povinného a dalších fyzických osob.

Pozemek 2421/29  - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný cca 1,0 km severovýchodně od obce Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové porosty. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 64 let. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5209 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov, pozemek p.č. 2424/2 (ostatní plocha, jiná plocha) ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Všech svatých, Ořechov, a dále přes pozemky 2424/5, 2424/4, 2423/34 a p.č. 2423/42, které jsou ve spoluvlastnictví povinného a dalších fyzických osob.

Pozemek p.č. 2423/28 - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný cca 1,0 km severovýchodně od obce Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové
porosty. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 64 let. Přístup k oceňovanému pozemku je bezproblémový a možný přes pozemek p.č. 5209 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov.

Pozemek p.č. 2423/34 - Jedná se o větší lesní pozemek, který je situovaný cca 1,0 km severovýchodně od obce Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové porosty. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 64 let. Pozemek se nachází v mírném svažitém prostředí. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5037 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov, a dále přes pozemek p.č. 2423/8 (lesní pozemek), který je ve spoluvlastnictví povinného a dalších fyzických osob.

Pozemek p.č. 2423/42 - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný cca 1,0 km severovýchodně od obce Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové
porosty. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 64 let. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5209 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov, a dále přes pozemky p.č. 2423/8 (lesní pozemek) a p.č. 2423/34 (lesní pozemek), které jsou ve spoluvlastnictví povinného a dalších fyzických osob.

Pozemek p.č. 2424/4 - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný cca 1,0 km severovýchodně od obce Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové
porosty. Pozemek je v místě mírně svažitý až svažitý. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5209 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov a pozemek p.č. 2424/2 (ostatní plocha, jiná plocha) ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Všech svatých, Ořechov.

Pozemek p.č. 2424/5 - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný cca 1,0 km severovýchodně od obce Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové
porosty. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 65 let. Popis porostu: náhorní rovina přecházející v prudký svah SV expozice. Pozemek je v KN veden jako ostatní plocha, přičemž se na pozemku nachází trvalé porosty, tudíž má pozemek charakter lesa. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5209 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov a pozemek p.č. 2424/2 (ostatní plocha, jiná plocha) ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Všech svatých, Ořechov.

Pozemek p.č. 5202 - Jedná se o zemědělský pozemek, který je obhospodařován v rámci většího zemědělského
lánu. Pozemek se nachází přibližně ve vzdálenosti 1,5 km severovýchodně od obce Ořechov. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného obdélníkového tvaru. V den místního šetření se na pozemku nenacházela zasetá plodina obiloviny. Oceňovaný pozemek p.č. 5556 je obhospodařován společnosti AGRO Ořechov a.s., která nemá s povinným panem Klusoněm podepsanou žádnou nájemní/pachtovní smlouvy. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes
pozemky p.č. 5209 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 5198 (ostatní plocha, jiná plocha) oba ve vlastnictví obce Ořechov.

Pozemek p.č. 5556 - Jedná se o zemědělský pozemek, který je obhospodařován v rámci většího zemědělského
lánu. Pozemek se nachází přibližně ve vzdálenosti 2,0 km jihovýchodně od obce Ořechov. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného obdélníkového tvaru. V den místního šetření se na pozemku nenacházela zasetá kukuřice. Oceňovaný pozemek p.č. 5202 je obhospodařován společnosti AGRO Ořechov a.s., která nemá s povinným panem Klusoněm podepsanou žádnou nájemní/pachtovní smlouvy. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 5539 a p.č. 5511 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba ve vlastnictví obce Ořechov.

Pozemek p.č. 5677 - Jedná se o menší lesní pozemek, který je situovaný 2,0 km jihovýchodně od obce Ořechov. Jedná se o lesní pozemek, kde je zastoupena porostní skupina ve formě akátové dřeviny a jiné náletové porosty. Pozemek je rovinatého charakteru a obdélníkového tvaru. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 5563 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ořechov.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemku v obci Babice, k.ú. Babice u Šternberka, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 25434/16
Město
Babice
Okres
Olomouc

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/14 pozemku p.č. 1697, v obci Babice, zapsané na listu vlastnictví č. 341, k.ú. Babice u Šternberka, okres Olomouc.

Jedná se o větší zemědělský pozemek, který je obhospodařován v rámci zemědělského lánu. Pozemek se nachází západně od zastavěného území obce, v lokalitě Dlouhé. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného lichoběžníkového tvaru. V den místního šetření se na pozemku nacházelo zaseté obilí. Oceňovaný pozemek p.č. 1697 je pronajatý subjektu: PASEKA zemědělská a.s., Babice 80, 785 01 Šternberk. Bližší údaje o nájmu/pachtu jsou uvedeny dále v posudku. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 1685 (ostatní plocha, dráha) ve vlastnictví obce Babice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemku v obci Babice, k.ú. Babice u Šternberka, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 25434/16
Město
Babice
Okres
Olomouc

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/14 pozemku p.č. 1672, v obci Babice, zapsané na listu vlastnictví č. 343, k.ú. Babice u Šternberka, okres Olomouc.

Jedná se o větší zemědělský pozemek, který je obhospodařován v rámci zemědělského lánu. Pozemek se nachází západně od obce Babice, v lokalitě Niva. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysně přibližně obdélníkového tvaru. V den místního šetření bylo na pozemku zaseto obilí. Oceňovaný pozemek p.č. 1672 je pronajatý subjektu: PASEKA zemědělská a.s., Babice 80, 785 01 Šternberk. Bližší údaje o nájmu/pachtu jsou uvedeny dále v posudku.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1681 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1682 (ostatní plocha, zeleň), oba ve vlastnictví obce Babice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 35735/13
Město
Povrly
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 118 jehož součástí je stavba č.e. 35 (rodinný dům) v obci Povrly, zapsané na listu vlastnictví č. 509, k.ú. Rostoky nad Labem, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o samostatně stojící, patrový dům (3. NP) s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová (část zazděna). Fasáda budovy není zateplená (popraskaná omítka). Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Znatelné trhliny v omítce na několika místech. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 118 se nachází stavba domu č.p. 35. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 266 m2. Na pozemku parc. č. 118 se dále nachází oplocení a přístřešek na auto. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 151.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 40426/07
Město
Hrušovany u Brna
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 bytové jednotky č. 227/7 v budově Hrušovany u Brna č.p. 227 (bytový dům, LV 1411) na pozemku parc. č. 577/12 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 6971/48722 v kat. území Hrušovany u Brna, obec Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 1497.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 227 je nepodsklepený, má celkem 2 nadzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou. Základy jsou pravděpodobně betonové s kamenem, dodatečně je vložena izolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce domu jsou z cihel plných pálených, stropy dřevěné trámové, střecha je plochá a pokrytá živičnými pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenocementové hladké, fasáda z části vápenocementová s nátěrem a z části vápenná, schodiště ŽB s keramickým nášlapem. Okna jsou plastová a dřevěná jednoduchá, vstupní dveře do domu jsou také plastové. Podlahy společných prostor jsou z keramické dlažby, výtah není. Bytový dům je napojen na všechny IS.
Bytový dům byl dle sdělení postaven kolem roku 1920. V roce 2014 proběhla na bytovém domě částečná rekonstrukce, přičemž byla provedena nová fasáda z přední strany, osazeny nové plastové okna, provedeno nové obložení venkovního schodiště a a dále byly osazeny nové klempířské konstrukce (svody, okapy). V současné době probíhají na bytovém domě další rekonstrukce, nové omítky z boční strany budovy. Celkový stavebnětechnický stav je průměrný, na domě je prováděna průběžná údržba.


Byt č. 227/7
Jedná se o byt umístěný ve 2.NP bytového domu, který je dispozičního řešení 2+1. Přístup do 2.NP a k posuzovanému bytu je možný přes venkovní kryté betonové schodiště, které navazuje na společnou chodbu. Jelikož byt nebyl při místním šetření zpřístupněn vycházíme z údajů sdělených paní Vrbovou a také z již vypracovaných znaleckých posudků. Vnitřní omítky vápenné hladké, strop dřevěný trámový s rovným podhledem, vnitřní keramické obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah nezjištěny, vytápění ústřední plynový kotel, vnitřní dveře dřevěné plné, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - sprchový kout, umyvadlo, WC. Vytápění je ústřední plynovým kotlem, ohřev TUV je pravděpodobně elektrickým bojlerem. V bytě je proveden rozvod elektřiny, vody, kanalizace i plynu. K bytové jednotce č. 7 nenáleží žádná vlastní sklepní kóje či komora. Byt dle sdělení prošel částečnou rekonstrukcí v roce 2000, kde byla provedena nová koupelna, osazen nový plynový kotel a elektrický bojler. Byt je v současné době využíván k bydlení spoluvlastníkem nemovité věci.
Byt je o velikosti cca 70,0 m2 (dle spol. podílu 6971/48722). Bytová jednotka nebyla zpřístupněna, dle půdorysu z dohody o narovnání a kupní smlouvy má byt průměrnou dispozici 2+1, skládá se ze vstupní chodby, koupelny, WC, spíže, kuchyně a dvou obytných pokojů. Převažující orientace je na západ směrem na železnici, jedno okno je také orientováno na sever.

Oceňovaná nemovitost se nachází na okraji obce Hrušovany u Brna, při ulici Jízdárenská. Konkrétně se jedná o severozápadní konec slepé ulice Jízdárenská v těsné blízkosti železniční trati (výrazný hluk) a místního fotbalového hřiště (200 m východním směrem). Okolní zástavba je tvořena průmyslovými a skladových objekty, v obci převažuje zástavba původních či nových rodinných domů.

Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je po technické a právní stránce bezproblémový, a to z veřejné komunikace na pozemku p.č. 752/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), a dále přes pozemky p.č. 579 (zahrada) a p.č. 577/1 (ostatní plocha, jiná plocha) vše ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Loučeň, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 35538/13
Město
Loučeň
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 333/29, v obci Loučeń, zapsané na listu vlastnictví č. 928, k.ú. Loučeň, okres Nymburk.

Pozemek parc. č. 333/29 je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 2500 m2. Pozemek je položen mimo zastavenou část obce, užíván k zemědělské činnosti s přístupem přes pozemky jiných vlastníků.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Smržovka, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 27606/13
Město
Smržovka
Okres
Jablonec nad Nisou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 3923, na němž stojí rodinný dům č.p. 741, v obci Smržovka, zapsané na listu vlastnictví č. 146, k.ú. Smržovka, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 741 Smržovka. Dům má obytné přízemí a podkroví a je podsklepený. V podzemním podlaží je vestavěná garáž a sklepní místnosti. V 1. NP je 5 pokojů, dvě kuchyně a 3 sociální zařízení, v podkroví jsou tři pokoje. Půdorys domu je nepravidelný. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s vikýři. Střešní krytina je plechová a z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rodinný dům není zateplený. Okna domu jsou dřevěná. Garážová vrata je dřevěná. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Stáří budovy je cca 115 let. Poslední rekonstrukce domu proběhla v 90. letech. K domu patří oplocená zahrada.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Voda je odebírána z vlastní studny. Odpady jsou svedeny do žumpy. Vytápění rodinného domu je lokální kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 3923 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 741. Pozemek je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 815 m2. Nezastavěná část pozemku je využívaná jako zahrada. Pozemek má nepravidelný tvar, je svažitý a je oplocený. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy, porosty, studna, žumpa a přízemní, samostatně stojící, zděná kolna s plochou střechou. Pozemek je travnatý a udržovaný.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Velké Pavlovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 29895/14
Město
Velké Pavlovice
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1293, jehož součástí je rodinný dům č.p. 752 a pozemku p.č. 1294 (zahrada), v obci Velké Pavlovice, zapsané na listu vlastnictví č. 11493, k.ú. Velké Pavlovice, okres Břeclav.

Rodinný dům č.p. 752 se nachází v klidnější ulici na jihozápadním okraji obce při ulici V Sadech č.or. 11, v k.ú. a obci Velké Pavlovice. Rodinný dům tvoří levou část dvojdomu, s dvěma nadzemními podlažími, pravděpodobně nepodsklepený, bez užitného podkroví, které je zastřešeno keramickou taškou. K domu náleží i vedlejší stavba pravděpodobně hospodářské budovy a stavba garáže.

Pravděpodobná dispozice domu :
1.NP - předsíň, pokoj, ložnice, jídelna, kuchyně, technická místnost, WC a koupelna
2.NP - předsíň, terasa, chodba, kuchyně, pokoj, půda

Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, ale dle dostupných a zjištěných informací proběhla výstavba mezi lety 1965-1970. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě proběhla výměna nových plastových oken a vstupních dveří. Žádné jiné rekonstrukce ani modernizace domu z exteriéru nejsou patrné a dům se tak jeví v původním stavu.
Stavebně technický stav objektu se z exteriéru jeví jako dobrý, prováděna je pravděpodobně běžná údržba.

Pozemek p.č. 1293, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 507 m2 a pozemek p.č. 1294 vedený v KN jako zahrada se způsobem ochrany ZPF o výměře 470 m2. Pozemek p.č. 1293 je z části zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 752, a dále se zde nachází vedlejší stavba hospodářské budovy a garáže, zbylé volné plochy slouží jako zahrada okolo domu a jako nádvoří. Pozemek p.č. 1294 je situován za předmětným domem a slouží jako zahrada. Pozemky jsou obdélníkového půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 39747/13
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č.  2073, p.č. 2074 a p.č. 2075, v obci Svatobořice-Mistřín, zapsané na listu vlastnictví č. 330, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda  o výměře 1 325 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na jižní straně je soubor pozemků ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky ve velmi špatném stavu a plechovou bránou a na východní straně nezpevněnou cestou. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty, plechová bouda s pultovou plechovou střechou ve velmi špatném stavu, studna a kolna. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50395/13
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 496/15 v bytovém domě č.p. 493-496 (LV 3193) na pozemku p.č. 920-923 (LV 3193), vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 6582/410864, v obci Klášterec nad Ohří, zapsané na listu vlastnictví č. 3370, k.ú. Klášterec nad Ohří, okres Chomutov.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 64 jednotek (16 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 496/15 se nachází v budově č.p. 496 v 7. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 65,82 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 


 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001