Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Hospodářská usedlost v obci Jindřichovice, k.ú. Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 4304/16
Město
Jindřichovice
Okres
Jihlava

Bližší informace

 Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 49 jehož součástí je stavba č.p. 40 (bydlení) a pozemků p.č. 10/1 (zahrada), p.č. 10/2 (zahrada) a p.č. 11/1 (zahrada) v obci Jindřichovice, zapsané na listu vlastnictví č. 21, k.ú. Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava.

Areál původně zemědělské usedlosti tvoří, kromě pozemku zastavěné plochy a nádvoří, tři vzájemně navazující křídla staveb obklopující dvůr, který je na levé straně uzavřen zdí hospodářské budovy sousední usedlosti. Přední křídlo je situováno s odstupem od silnice, od které ho oddělují dva pozemky vedené v KN jako zahrady, situované po obou stranách příjezdu (obecní pozemek) k vratům do průjezdu na dvůr. Za zadním dvorním křídlem se pak nachází menší pozemek – zahrada. Na pravé straně navazují budovy a dvůr sousední obdobné usedlosti. Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný z krajské silnice č. 112 procházející obcí, umístěné před objektem na pozemku p.č. 1320/5 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Kraje Vysočina přes vjezd na pozemku p.č. 1316 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Jindřichovice.
 
Obytná část tvoří pravý přední roh usedlosti a její půdorys má tedy tvar písmene L. Jedná se o přízemní, částečně nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovými střechami. Vstup je možný z průjezdu a ze dvora. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 5.
 
Hospodářská část předního křídla s průjezdem - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 6.
 
Hospodářská část pravého dvorního křídla - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou, která navazuje na dvorní obytnou část. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 7 znaleckého posudku.
 
Zadní hospodářské dvorní křídlo - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou, která vzadu uzavírá dvůr usedlosti. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v  tabulce na str. 8 znaleckého posudku.
 
Přístavek u zadního křídla - Jedná se o menší, jednoduchou, přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou pultovou střechou, která je přistavěna k levé části zadního dvorního křídla směrem do dvora. Základy betonové, zdivo z cihel, krov dřevěný, krytina z pálených tašek, dveře dřevené, okna dřevěná, podlaha betonová.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemků v obci Diváky, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 4867/10
Město
Diváky
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/16 pozemků p.č. 3683 a p.č. 3684, v obci Diváky, zapsané na listu vlastnictví č. 543, k.ú. Diváky, okres Břeclav.

Pozemek p.č. 3683 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,0 km Z od centra obce Diváky, v lokalitě Staré hory. Jedná se o pozemek podlouhlého tvaru svažitý charakter, nepravidelného tvaru. Na pozemku se nachází travní porost a trvalé porosty (stromy a keře) převážně náletového charakteru, neudržované. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 3684 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,0 km Z od centra obce Diváky, v lokalitě Staré hory. Jedná se o pozemek podlouhlého tvaru mírně svažitý charakter, nepravidelného tvaru. Pozemek je užíván jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/16 pozemků v obci Diváky, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 4867/10
Město
Diváky
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 3/16 pozemků p.č. 3888, p.č. 4188 a p.č. 6041, v obci Diváky, zapsané na listu vlastnictví č. 547, k.ú. Diváky, okres Břeclav.

Pozemek p.č. 3888 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,0 km Z od centra obce Diváky, v lokalitě Staré hory. Jedná se o pozemek pravidelného obdélníkového tvaru, mírně svažitý charakter. Pozemek je užíván jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 4188 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,2 km SZ od centra obce Diváky, v lokalitě Nivy pod Svárovem. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter. Na pozemku se nachází lesní porost, okraj lesa, ze tří stran navazuje orná půda. Zastoupeny akáty a javory, keřový podrost, předčasná obnova. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 6041 - Jedná se o pozemek situovaný cca 1,2 km SZ od centra obce Diváky, v lokalitě Nivy pod Svárovem. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter. Pozemek je užíván jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný přes sousední pozemky ve vlastnictví Obce Diváky a přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Spisová značka

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 659/2 v bytovém domě č.p. 658, 659 (LV 6726) na pozemcích p.č. St. 774/1 a p.č. St. 774/2 (LV 6726), vč. podílu na společných částech domu o velikosti 410/9440, v obci Ostrov, zapsané na listu vlastnictví č. 6921, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary.

Jedná se o řadový, krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše se nachází komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o svody a žlaby. Stavebně - technický stav objektu je dobrý, fasáda není zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné, které jsou částečně prosklené. Okna domu jsou plastová.

 

Oceňovaná jednotka č. 659/2 se nachází v budově č.p. 659 v 1. NP, její dispozice je 1+1. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na západní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Okna bytu jsou plastová. Vnitřní dveře v jednotce jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Bytové jádro je zděné. V koupelně se nachází vana a je její součástí je i WC. Podlahy jsou z PVC a v kuchyni jsou keramické obklady. 

Užitná plocha bytu činí 41,00 m2 a byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

 

 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 35735/13
Město
Povrly
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 118 jehož součástí je stavba č.e. 35 (rodinný dům) v obci Povrly, zapsané na listu vlastnictví č. 509, k.ú. Rostoky nad Labem, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o samostatně stojící, patrový dům (3. NP) s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová (část zazděna). Fasáda budovy není zateplená (popraskaná omítka). Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Znatelné trhliny v omítce na několika místech. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 118 se nachází stavba domu č.p. 35. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 266 m2. Na pozemku parc. č. 118 se dále nachází oplocení a přístřešek na auto. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 151.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Smržovka, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 27606/13
Město
Smržovka
Okres
Jablonec nad Nisou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 3923, na němž stojí rodinný dům č.p. 741, v obci Smržovka, zapsané na listu vlastnictví č. 146, k.ú. Smržovka, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 741 Smržovka. Dům má obytné přízemí a podkroví a je podsklepený. V podzemním podlaží je vestavěná garáž a sklepní místnosti. V 1. NP je 5 pokojů, dvě kuchyně a 3 sociální zařízení, v podkroví jsou tři pokoje. Půdorys domu je nepravidelný. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s vikýři. Střešní krytina je plechová a z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rodinný dům není zateplený. Okna domu jsou dřevěná. Garážová vrata je dřevěná. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Stáří budovy je cca 115 let. Poslední rekonstrukce domu proběhla v 90. letech. K domu patří oplocená zahrada.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Voda je odebírána z vlastní studny. Odpady jsou svedeny do žumpy. Vytápění rodinného domu je lokální kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 3923 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 741. Pozemek je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 815 m2. Nezastavěná část pozemku je využívaná jako zahrada. Pozemek má nepravidelný tvar, je svažitý a je oplocený. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy, porosty, studna, žumpa a přízemní, samostatně stojící, zděná kolna s plochou střechou. Pozemek je travnatý a udržovaný.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Velké Pavlovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 29895/14
Město
Velké Pavlovice
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1293, jehož součástí je rodinný dům č.p. 752 a pozemku p.č. 1294 (zahrada), v obci Velké Pavlovice, zapsané na listu vlastnictví č. 11493, k.ú. Velké Pavlovice, okres Břeclav.

Rodinný dům č.p. 752 se nachází v klidnější ulici na jihozápadním okraji obce při ulici V Sadech č.or. 11, v k.ú. a obci Velké Pavlovice. Rodinný dům tvoří levou část dvojdomu, s dvěma nadzemními podlažími, pravděpodobně nepodsklepený, bez užitného podkroví, které je zastřešeno keramickou taškou. K domu náleží i vedlejší stavba pravděpodobně hospodářské budovy a stavba garáže.

Pravděpodobná dispozice domu :
1.NP - předsíň, pokoj, ložnice, jídelna, kuchyně, technická místnost, WC a koupelna
2.NP - předsíň, terasa, chodba, kuchyně, pokoj, půda

Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, ale dle dostupných a zjištěných informací proběhla výstavba mezi lety 1965-1970. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě proběhla výměna nových plastových oken a vstupních dveří. Žádné jiné rekonstrukce ani modernizace domu z exteriéru nejsou patrné a dům se tak jeví v původním stavu.
Stavebně technický stav objektu se z exteriéru jeví jako dobrý, prováděna je pravděpodobně běžná údržba.

Pozemek p.č. 1293, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 507 m2 a pozemek p.č. 1294 vedený v KN jako zahrada se způsobem ochrany ZPF o výměře 470 m2. Pozemek p.č. 1293 je z části zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 752, a dále se zde nachází vedlejší stavba hospodářské budovy a garáže, zbylé volné plochy slouží jako zahrada okolo domu a jako nádvoří. Pozemek p.č. 1294 je situován za předmětným domem a slouží jako zahrada. Pozemky jsou obdélníkového půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Tatrovice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 38288/13
Město
Tatrovice
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 724/2, v obci Tatrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 345, k.ú. Tatrovice, okres Sokolov.

Jedná se o pozemek, který je oplocen dřevěným oplocením, je travnatý, udržovaný a mírně svažitý. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost a jeho výměra je 1 183 m2.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rodinného domu v obci Tatrovice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 38288/13
Město
Tatrovice
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/5 pozemku p.č. St. 52/3, jehož součástí je rodinný dům č.p. 60, v obci Tatrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 115, k.ú. tatrovice, okres Sokolov.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Dům je částečně podsklepený. Konstrukce budovy je zděná z kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Fasáda domu je nezateplená, omítka nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šablony. Dům má komín. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové nebo prkenné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dispozice přízemí: obývací pokoj, pokoj, kuchyň, veranda.

Dispozice: podkroví: pokoj.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. K lokálnímu vytápění slouží 3 kamna na tuhá paliva.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Aš, k.ú. Doubrava u Aše, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 19656/13
Město
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 pozemku p.č. St. 6 (jehož součástí je stavba Doubrava, č.p. 29, rod.dům) v obci Aš, evidovaných na listu vlastnictví č. 189, v katastrálním území Doubrava u Aše, okres Cheb.

Jedná se o samostatný, patrový rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech a je podsklepena. Konstrukce budovy je v dolní části zděná z cihel a hodní část domu je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Dále se budova jeví jako neudržovaná a nevyužívaná. Fasáda domu je nezateplená, omítka zděné části budovy opadává a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá a dvě okna v patře jsou plastová. Podlahy jsou prkenné. Koupelna je vybavena vanou, obklady jsou keramické. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Odpad je sveden do septiku. Voda je jímána z místního zdroje. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je pravděpodobně lokální na tuhá paliva.

Pozemek parc.č. St. 6 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 634 m2. Pozemek je travnatý, neudržovaný a mírně svažitý směrem k východu. Pozemek je oplocen drátěným a dřevěným oplocením. Na pozemku je postaven rodinný dům s navazující zděnou stodolou. Pozemek je přístupný z pozemku parc. č. 622/7, který je ve vlastnictví Města Aš.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001