Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/5 rodinného domu v obci Tatrovice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 38288/13
Město
Tatrovice
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/5 pozemku p.č. St. 52/3, jehož součástí je rodinný dům č.p. 60, v obci Tatrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 115, k.ú. tatrovice, okres Sokolov.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Dům je částečně podsklepený. Konstrukce budovy je zděná z kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Fasáda domu je nezateplená, omítka nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šablony. Dům má komín. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové nebo prkenné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dispozice přízemí: obývací pokoj, pokoj, kuchyň, veranda.

Dispozice: podkroví: pokoj.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. K lokálnímu vytápění slouží 3 kamna na tuhá paliva.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 pozemků v obci Most, k.ú. Most II, okres Most

Spisová značka
030 EX 51410/13
Město
Most
Okres
Most

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/18 pozemků p.č. 4954/45 a p.č. 4990/3, v obci Most, zapsané na listu vlastnictví č. 3488, k.ú. Most II, okres Most.

Pozemek p.č. 4990/3 se nachází na východním okraji zastavěné části města Most. Jedná se o lesní pozemek lichoběžníkového tvaru. V terénu není blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Pozemek je velmi svažitý k severní straně. Na pozemku se nachází listnatý porost (dub, jasan,..) starý cca 30 - 60 let. Nejedná se o hospodářský les.

Pozemek p.č. 4954/45 se nachází na jižní zastavěné části města Most. Jedná se o travnatý a rovinatý pozemek nepravidelného tvaru. Na severní straně je pozemek ohraničen zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Na pozemku se nacházejí náletové keřové porosty. Pozemek je neudržovaný a nevyužívaný. V územním plánu je pozemek vedený částečně jako plocha parků a veřejného prostranství a částečně jako plocha bydlení v nízkopodlažní zástavbě.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Vojkovice, k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 33746/13
Město
Vojkovice
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků p.č. St. 76 (na parcele stojí stavba rodinného domu č.p. 63) a p.č. 195/13, v obci Vojkovice, zapsané na listu vlastnictví č. 48, k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s částečně obyvatelným podkrovím. Dům je částečně podsklepený. Na dům navazují pravděpodobně hospodářské budovy. Stavba se nachází částečně na pozemku p.č. St. 76 a částečně na pozemku cizího vlastníka p.č. St. 99/4. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Dům je využívaný a je vhodný k rekonstrukci a modernizaci. Fasáda domu je nezateplená a omítka nese známky opotřebení. Dále je na stavebním pozemku postavena obytná, patrová, zděná stavba se sedlovou střechou a s krytinou z plechu. Okna obytné budovy jsou dřevěná a jsou opatřena parapety. Fasáda je nezateplená a nese známky opotřebení, omítka opadává. Dále na dům navazují pravděpodobně hospodářské budovy s pultovou střechou. Na stavebním pozemku se nachází také samostatná, zděná garáž

K domu patří oplocená zahrada. Zahrada je rovinatá, travnatá a udržovaná Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. V obci se nacházejí tyto IS - elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

11/24 rodinného domu v obci Oleška, k.ú. Brník, okres Praha - východ

Spisová značka
030 EX 27800/13
Město
Oleška
Okres
Praha-východ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 11/24 pozemku p.č. St. 120, jehož součástí je rodinný dům č. p. 14, v obci Oleška, zapsané na listu vlastnictví č. 179, k.ú. Brník, okres Praha - východ.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům. Dům má v půdorysu tvar " L". Dům je rozdělen na obytnou a hospodářskou část. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Dům je využívaný, zanedbaný a přepokladem je rekonstrukce a modernizace rodinného domu. Fasáda domu je nezateplená, omítka domu je pravděpodobně břízolitová. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek v horším stavu. Vchodové dveře jsou dřevěné plné, okna domu jsou dřevěná dvojitá. Orientace místností je na jih a západ. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva. Koupelna je vybavena vanou, WC je suché na dvoře. V domě je vestavěná garáž s dřevěnými vraty. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dispozice domu - 3 pokoje, chodba a koupelna.

Z IS je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Okarec, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 4722/12
Město
Okarec
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 199/4, p.č. 257/1, p.č. 258/4 a p.č. 259/4 v obci Okarec, zapsané na listu vlastnictví č. 61, k.ú. Okarec, okres Třebíč.

p.č. 199/4 - Pozemek je součástí zemědělsky obdělávaného lánu, mírně svažitého charakteru, bez příslušenství, s několika trvalými porosty, na okraji pozemku vede vzdušné el. vedení.

p.č. 257/1 - V současné době zatravněný pozemek (louka) rovinatého až mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 258/4 - V současné době zatravněný pozemek (louka) mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 259/4 - Zatravněný pozemek svažitého charakteru s trvalými listnatými porosty různého druhu a stáří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

Rodinný dům se zahradou v obci Aš, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 24296/13
Město
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. St. 1650, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1510 a p.č. 1092/3 (zahrada), v obci Aš, zapsané na listu vlastnictví č. 532, k.ú. Aš, okres Cheb.

Jedná se o řadový, krajní, patrový, podsklepený rodinný dům lichoběžníkového tvaru. Má dvě obytná nadzemní podlaží. Stavebně-technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových tašek ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody ve velmi špatném stavu. Budova není zateplená. Fasáda domu je opadaná. Okna domu jsou dvojitá dřevěná ve špatném stavu. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné plné. Podlahy jsou prkenné ve špatném stavu. K domu patří oplocená zahrada.

Dům je v původním stavu, se zanedbanou údržbou, zřejmě staticky narušený, neobývatelný, vhodný ke kompletní rekonstrukci nebo demolici. Vnitřní omítky jsou opadané, zdivo provlhlé, do domu zatéká, krov střechy je poškozený, komín narušený, nefunkční, v podzemním podlaží vzlíná zemní vlhkost.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vedení plynovodu je na hranici pozemku. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Na stavební pozemek navazuje pozemek p.č. 1092/3 a tvoří s ním jeden funkční celek využívaný jako zahrada. Zahrada má lichoběžníkový tvar, je středně svažitá k severovýchodu a je oplocená dřevěným plotem ve špatném stavu. Zahrada je travnatá a udržovaná.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

 

10/32 pozemků v obci Kozomín, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30320/13
Město
Kozomín
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 10/32 pozemků p.č. 123 a p.č. 351/9 v obci Kozomín, zapsané na listu vlastnictví č. 284 k.ú. Kozomín, okres Mělník.

Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů, které se nachází cca 250 m od zastavěného území obce. Na pozemku p.č. 351/9 se nachází koryto řeky a na pozemku p.č. 123 se nachází náletové keřové porosty. V době ocenění nebyly pozemky využívané a udržované. Jsou mírně svažité a vede k nim nezpevněná cesta ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemků p.č. 245/3, p.č. 255, p.č. 256 a p.č. 258/3 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 16 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ovocný sad. Na pozemcích se nacházejí ovocné porosty. Tvoří spolu jeden funkční celek o celkové výměře 9.268 m2. Přístup na pozemky je přes pozemky jiných vlastníků.

S nemovitými věcmi je spojeno pachtovní právo - viz znalecký posudek.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 115/9 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 17 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o zemědělsky obhospodařovaný pozemek o celkové výměře 1.149 m2. Přístup k nemovité věci je přes pozemek ve vlastnictví České republiky.

S nemovitou věcí je spojeno pachtoví právo - viz znalecký posudek.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. St. 95, jehož součástí je rodinný dům č.p. 54, a pozemku p.č. 92/4 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 16 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o samostatně stojící, patrový, nepodsklepený rodinný dům. Stavebně-technický stav odpovídá zhoršené údržbě. Fasáda není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Přístup k domu je po zpevněné komunikaci.

Příslušenstvím nemovité věci jsou hospodářské budovy. Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001