Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/6 pozemků v obci Okarec, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 4722/12
Město
Okarec
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 199/4, p.č. 257/1, p.č. 258/4 a p.č. 259/4 v obci Okarec, zapsané na listu vlastnictví č. 61, k.ú. Okarec, okres Třebíč.

p.č. 199/4 - Pozemek je součástí zemědělsky obdělávaného lánu, mírně svažitého charakteru, bez příslušenství, s několika trvalými porosty, na okraji pozemku vede vzdušné el. vedení.

p.č. 257/1 - V současné době zatravněný pozemek (louka) rovinatého až mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 258/4 - V současné době zatravněný pozemek (louka) mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 259/4 - Zatravněný pozemek svažitého charakteru s trvalými listnatými porosty různého druhu a stáří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

10/32 pozemků v obci Kozomín, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30320/13
Město
Kozomín
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 10/32 pozemků p.č. 123 a p.č. 351/9 v obci Kozomín, zapsané na listu vlastnictví č. 284 k.ú. Kozomín, okres Mělník.

Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů, které se nachází cca 250 m od zastavěného území obce. Na pozemku p.č. 351/9 se nachází koryto řeky a na pozemku p.č. 123 se nachází náletové keřové porosty. V době ocenění nebyly pozemky využívané a udržované. Jsou mírně svažité a vede k nim nezpevněná cesta ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemků p.č. 245/3, p.č. 255, p.č. 256 a p.č. 258/3 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 16 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ovocný sad. Na pozemcích se nacházejí ovocné porosty. Tvoří spolu jeden funkční celek o celkové výměře 9.268 m2. Přístup na pozemky je přes pozemky jiných vlastníků.

S nemovitými věcmi je spojeno pachtovní právo - viz znalecký posudek.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 115/9 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 17 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o zemědělsky obhospodařovaný pozemek o celkové výměře 1.149 m2. Přístup k nemovité věci je přes pozemek ve vlastnictví České republiky.

S nemovitou věcí je spojeno pachtoví právo - viz znalecký posudek.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. St. 95, jehož součástí je rodinný dům č.p. 54, a pozemku p.č. 92/4 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 16 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o samostatně stojící, patrový, nepodsklepený rodinný dům. Stavebně-technický stav odpovídá zhoršené údržbě. Fasáda není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Přístup k domu je po zpevněné komunikaci.

Příslušenstvím nemovité věci jsou hospodářské budovy. Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Kosořice, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 3326/13
Město
Kosořice
Okres
Mladá Boleslav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 103/2 a p.č. 103/4 v obci Kosořice, zapsané na listu vlastnictví č. 106 k.ú. Kosořice, okres Mladá Boleslav.

Jedná se o zemědělsky obhospodařované pozemky ve větším celku. Jsou rovinaté, pravidelného tvaru a přístupné přes pozemky ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků se stavbami v obci Toužetín, k.ú. Donín, okres Louny

Spisová značka
030 EX 1389/06
Město
Toužetín
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku p.č. St. 23, jehož součástí je rodinný dům č.p. 11, pozemku p.č. 538/2, p.č. 538/3 a p.č. 611 v obci Toužetín, zapsané na listu vlastnictví č. 238 k.ú. Donín, okres Louny.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Stavebně-technický stav odpovídá velmi  zanedbané údržbě. Městský úřad Louny rozhodl, že na stavbě musí být provedeny zabezpečovací práce. Část domu je hospodářská. K domu patří oplocená, neudržovaná zahrada, na které se nachází obvodové zdivo dalších staveb a porosty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemky tvoří spolu jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené. V územní plánu obce jsou pozemky vedeny jako smíšené plochy obytné.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 12503/13
Město
Nové Sedlo
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 519, jehož součástí je stavba Nové Sedlo, č.p. 222, bydlení, v obci Nové Sedlo, zapsané na listu vlastnictví č. 629, k.ú. Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov.

Jedná se o samostatně stojící, částečně patrový rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Fasáda domu je nezateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu a z tašek z osinkocementu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a plastová. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada a vestavěná garáž. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné štěrkové komunikaci.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

5/24 rodinného domu se zahradou v obci Březová, k.ú. Březová u Zlína, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 41000/13
Město
Březová
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 5/24 pozemku p.č. 360, jehož součástí je rodinný dům č.p. 3 a pozemku p.č. 361 v obci Březová, zapsané na listu vlastnictví č. 12 k.ú. Březová u Zlína, okres Zlín.

Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům, zastřešený valbovou střechou. Bez modernizací a rekonstrukcí. Pozemek p.č. 361, který je v KN zapsaný jako zahrada byl v době šetření neudržovaný a nachází se na něm ovocné stromy.

Příslušenství tvoří vedlejší zděná stavba hospodářských prostor, zpevněné plochy, oplocení, plechová brána a přípojky inženýrských sítí, které nebylo možné ověřit.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/808 lesního pozemku v obci Trnava, k.ú. Trnava u Zlína, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 41000/13
Město
Trnava
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 5/808 lesního pozemku v obci Trnava, zapsané na listu vlastnictví č. 82 k.ú. Trnava u  Zlína, okres Zlín.

Jedná se o lesní pozemek v lokalitě Nad Bařinami. Charakter pozemku je svažitý, jedná se o západní, místy severozápadní svah. Pozemek je určený k plnění funkcí lesa a rovněž tak slouží. Dle lesních hospodářských osnov se jedná o les smíšený,Přístup a příjezd je po technické stránce zajištěn nezpevněnými polními cestami ve vlastnictví soukromých osob.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001