Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Pozemek s chatou nezapsanou v katastru nemovitostí v obci Klíny, k.ú. Rašov u Litvínova, okres Most

Spisová značka
030 EX 16665/13
Město
Klíny
Okres
Most

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 97/3 (trvalý travní porost) v obci Klíny, zapsaný na listu vlastnictví č. 296, v katastrálním území Rašov u Litvínova, okres Most.

Oceňovaný pozemek parc. č. 97/3 je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 658 m2. Pozemek je využíván jako zahrada. Pozemek je situován v lokalitě určené k bydlení, územním plánem obce Klíny je navržen jako plocha zemědělská - zahrada. Pozemek má lichoběžníkový tvar, je mírně svažitý k západu a je oplocený dřevěným plotem. Pozemek je travnatý a udržovaný. Na pozemku se nachází porosty, studna, dřevěná kolna, skleník a rekreační chata.

Rekreační chata není zapsaná v Katastru nemovitostí a dle sdělení stavebního úřadu je nepovolenou stavbou. Rekreační chata je samostatně stojící, přízemní stavbou. Chata má obytné přízemí, volný půdní prostor a zřejmě není podsklepená. Konstrukce chaty je dřevěná. Střecha je sedlová s krytinou z živičných šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Budova není zateplená. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Rekreační chata sestává z jedné místnosti s kuchyňským koutem a sociálního zázemí. Podlahy jsou kryté koberci a PVC. Vytápění chaty je lokální.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem na pozemku parc. č. 97/1 ve vlastnictví obce Klíny.

 V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Tatrovice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 38288/13
Město
Tatrovice
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 724/2, v obci Tatrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 345, k.ú. Tatrovice, okres Sokolov.

Jedná se o pozemek, který je oplocen dřevěným oplocením, je travnatý, udržovaný a mírně svažitý. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost a jeho výměra je 1 183 m2.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rodinného domu v obci Tatrovice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 38288/13
Město
Tatrovice
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/5 pozemku p.č. St. 52/3, jehož součástí je rodinný dům č.p. 60, v obci Tatrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 115, k.ú. tatrovice, okres Sokolov.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Dům je částečně podsklepený. Konstrukce budovy je zděná z kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Fasáda domu je nezateplená, omítka nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šablony. Dům má komín. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové nebo prkenné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dispozice přízemí: obývací pokoj, pokoj, kuchyň, veranda.

Dispozice: podkroví: pokoj.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. K lokálnímu vytápění slouží 3 kamna na tuhá paliva.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/12 pozemků v obci Třebušín, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 33740/13
Město
Třebušín
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 5/12 pozemků p.č. p.č. 637/1, p.č. 638/1, p.č. 638/4, p.č. 647/1, p.č. 647/3, p.č. 647/5, p.č. 647/6, p.č. 648 a p.č. 679, v obci Třebušín, zapsané na listu vlastnictví č. 520, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice.

Oceňované pozemky parc. č. 637/1, parc. č. 638/1, parc. č. 638/4, parc. č. 647/1, parc. č. 647/3, parc. č. 647/5, parc. č. 647/6, parc. č. 648 a parc. č. 679 se nacházejí v západní zastavěné místní části Všeradiště. Jedná se o soubor sousedících pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitosti jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha o výměře 4827 m2. Soubor travnatých pozemků je na severovýchodní straně ohraničený drátěným a dřevěným oplocením. Přes severovýchodní okraj souboru vede nadzemní vedení VN.

Na pozemku parc. č. 648 se nachází dřevěná kolna s plechovou střechou. Na pozemku parc. č. 647/3 se nacházejí porosty, zahradní jezírko, dřevěné oplocení a skleník. Je svažitý k jižní straně.

V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 866, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 20 m.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

Stavba bez čp/če (dřevěná hala) v obci Žulová, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 5055/09
Město
Žulová
Okres
Jeseník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - stavby bez čp/če (jiná stavba), v obci Žulová, zapsané na listu vlastnictví č. 568, k.ú. Žulová, okres Jeseník.

Jedná se o jednopodlažní, jednolodní, dřevěnou halu, která je zastřešena sedlovou střechou, pokrytou plechovou krytinou. Objekt je situován v menším skladově - výrobním areálu na okraji obce Žulová. Objekt je, resp. byl dle zjištěných informací napojen pouze na elektrickou energii a pravděpodobně byla také dříve do objektu přivedena voda, nicméně jak bylo sděleno/zjištěno, velmi pravděpodobně již jsou tyto případné vnitřní instalace (vč. přípojek) nefunkční, ať již z důvodu vnějšího poškození (a odcizení) nebo havárie vzhledem k dlouhodobému nevyužívání.

Objekt byl dříve využívaný pro skladování, případně jako příležitostná „klubovna“. V současné době a dle sdělení je objekt již 15 let nevyužívaný a pouze chátrá. Okenní výplně vykazují značné opotřebení, dřevěné fasádní obložení je v převážné míře strávené, interiér vykazuje značné morální opotřebení, klempířské konstrukce jsou zcela zkorodované nebo chybí, plechová krytina je také pokrytá rzí, případné vnitřní instalace je možno s velkou pravděpodobností uvažovat jako zcela nefunkční nebo již chybějící. Na objektu nebyly v posledních více letech prováděny žádné rekonstrukce ani běžná údržba. Dle skutečností zjištěných při místním šetření je technický stav objektu ve špatném stavebně technickém stavu. Objekt vykazuje velmi zanedbanou údržbu s vysokým stupněm opotřebení.

V případě zájmu o tuto nemovitost nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/6 pozemků v obci Okarec, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 4722/12
Město
Okarec
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 199/4, p.č. 257/1, p.č. 258/4 a p.č. 259/4 v obci Okarec, zapsané na listu vlastnictví č. 61, k.ú. Okarec, okres Třebíč.

p.č. 199/4 - Pozemek je součástí zemědělsky obdělávaného lánu, mírně svažitého charakteru, bez příslušenství, s několika trvalými porosty, na okraji pozemku vede vzdušné el. vedení.

p.č. 257/1 - V současné době zatravněný pozemek (louka) rovinatého až mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 258/4 - V současné době zatravněný pozemek (louka) mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 259/4 - Zatravněný pozemek svažitého charakteru s trvalými listnatými porosty různého druhu a stáří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

10/32 pozemků v obci Kozomín, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30320/13
Město
Kozomín
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 10/32 pozemků p.č. 123 a p.č. 351/9 v obci Kozomín, zapsané na listu vlastnictví č. 284 k.ú. Kozomín, okres Mělník.

Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů, které se nachází cca 250 m od zastavěného území obce. Na pozemku p.č. 351/9 se nachází koryto řeky a na pozemku p.č. 123 se nachází náletové keřové porosty. V době ocenění nebyly pozemky využívané a udržované. Jsou mírně svažité a vede k nim nezpevněná cesta ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemků p.č. 245/3, p.č. 255, p.č. 256 a p.č. 258/3 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 16 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ovocný sad. Na pozemcích se nacházejí ovocné porosty. Tvoří spolu jeden funkční celek o celkové výměře 9.268 m2. Přístup na pozemky je přes pozemky jiných vlastníků.

S nemovitými věcmi je spojeno pachtovní právo - viz znalecký posudek.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 115/9 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 17 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o zemědělsky obhospodařovaný pozemek o celkové výměře 1.149 m2. Přístup k nemovité věci je přes pozemek ve vlastnictví České republiky.

S nemovitou věcí je spojeno pachtoví právo - viz znalecký posudek.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. St. 95, jehož součástí je rodinný dům č.p. 54, a pozemku p.č. 92/4 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 16 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o samostatně stojící, patrový, nepodsklepený rodinný dům. Stavebně-technický stav odpovídá zhoršené údržbě. Fasáda není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Přístup k domu je po zpevněné komunikaci.

Příslušenstvím nemovité věci jsou hospodářské budovy. Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001