Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 pozemků v obci Kosořice, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 3326/13
Město
Kosořice
Okres
Mladá Boleslav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 103/2 a p.č. 103/4 v obci Kosořice, zapsané na listu vlastnictví č. 106 k.ú. Kosořice, okres Mladá Boleslav.

Jedná se o zemědělsky obhospodařované pozemky ve větším celku. Jsou rovinaté, pravidelného tvaru a přístupné přes pozemky ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků se stavbami v obci Toužetín, k.ú. Donín, okres Louny

Spisová značka
030 EX 1389/06
Město
Toužetín
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku p.č. St. 23, jehož součástí je rodinný dům č.p. 11, pozemku p.č. 538/2, p.č. 538/3 a p.č. 611 v obci Toužetín, zapsané na listu vlastnictví č. 238 k.ú. Donín, okres Louny.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Stavebně-technický stav odpovídá velmi  zanedbané údržbě. Městský úřad Louny rozhodl, že na stavbě musí být provedeny zabezpečovací práce. Část domu je hospodářská. K domu patří oplocená, neudržovaná zahrada, na které se nachází obvodové zdivo dalších staveb a porosty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemky tvoří spolu jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené. V územní plánu obce jsou pozemky vedeny jako smíšené plochy obytné.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Velká Hleďsebe, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 22202/13
Město
Velká Hleďsebe
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. St 159 (na parcele stojí stavba č.p. 69), p.č. 133/4 (zahrada), v obci Velká Hleďsebe, zapsané na listu vlastnictví č. 262, k.ú. Velká Hleďsebe, okres Cheb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Stavebně-technický stav odpovídá dobré údržbě. Budova je po částečné rekonstrukci a modernizaci. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci s chodníkem.

V přízemí rodinného domu se nachází chodba, kuchyň, schodiště, komora, 2 pokoje a koupelna s WC. V podkroví je chodba a dva pokoje. V suterénu se nachází kotelna a sklepní prostory. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění budovy je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/6 bytového domu v obci Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42432/13
Město
Teplice
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideálních 1/6 nemovitých věcí a jejich příslušenství - bytový dům č.p. 839 na pozemku parc. č. 267,  v obci Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 2041, katastrální území Teplice-Trnovany, okres Teplice.

Jedná se o řadový, vnitřní, patrový, podsklepený bytový dům. Stavebně-technický stav odpovídá špatné údržbě. Budova je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Fasáda domu není zateplená. K domu patří dvorek za domem. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc  pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu. Odpady jsou svedeny do jímky.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

5/24 rodinného domu se zahradou v obci Březová, k.ú. Březová u Zlína, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 41000/13
Město
Březová
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 5/24 pozemku p.č. 360, jehož součástí je rodinný dům č.p. 3 a pozemku p.č. 361 v obci Březová, zapsané na listu vlastnictví č. 12 k.ú. Březová u Zlína, okres Zlín.

Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům, zastřešený valbovou střechou. Bez modernizací a rekonstrukcí. Pozemek p.č. 361, který je v KN zapsaný jako zahrada byl v době šetření neudržovaný a nachází se na něm ovocné stromy.

Příslušenství tvoří vedlejší zděná stavba hospodářských prostor, zpevněné plochy, oplocení, plechová brána a přípojky inženýrských sítí, které nebylo možné ověřit.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

15/36 lesních pozemků v obci Neubuz, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 41000/13
Město
Neubuz
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 15/36 pozemků p.č. 757/3 (ostatní plocha), p.č. 757/4 (lesní pozemek), p.č. 757/9 (lesní pozemek) a p.č. 757/10 (lesní pozemek) v obci Neubuz, zapsané na listu vlastnictví č. 158 k.ú. Neubuz, okres Zlín.

Jedná se o soubor pozemků na okraji lokality Títěž, cca 500 m severozápadně od obce Dešná a cca 1 000 m severovýchodně od obce Neubuz. Pozemky se nacházejí v oplocené oboře, kam nebyl při místním šetření umožněn přístup. Charakter pozemků je mírně svažitý, jedná se o západní svah. Pozemky (vyjma pozemku p.č. 757/3) jsou  určené k plnění funkcí lesa a rovněž tak dle zjištěných informací slouží. Dle lesních hospodářských osnov se jedná o les smíšený, ve kterém se nachází jedna porostní skupina. Přístup a příjezd není po technické ani právní stránce zajištěn. Pozemky jsou uvažovány bez příslušenství. Přes pozemek p.č. 757/10 vede vzdušné vedení elektrické sítě.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/808 lesního pozemku v obci Trnava, k.ú. Trnava u Zlína, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 41000/13
Město
Trnava
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 5/808 lesního pozemku v obci Trnava, zapsané na listu vlastnictví č. 82 k.ú. Trnava u  Zlína, okres Zlín.

Jedná se o lesní pozemek v lokalitě Nad Bařinami. Charakter pozemku je svažitý, jedná se o západní, místy severozápadní svah. Pozemek je určený k plnění funkcí lesa a rovněž tak slouží. Dle lesních hospodářských osnov se jedná o les smíšený,Přístup a příjezd je po technické stránce zajištěn nezpevněnými polními cestami ve vlastnictví soukromých osob.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Beroun, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 31879/07
Město
Beroun
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 38/107 na pozemku p.č. St. 5587 vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 4310/379582 v obci Beroun, zapsané na listu vlastnictví 10713 k.ú. Beroun, okres Beroun.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce č. 38. Má 12 nadzemních podlaží a 2 výtahy. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Fasáda není zateplená a budova je v původním stavu.

Bytová jednotka se nachází v 6. patře a její dispozice je 2+ kk. Sestává se z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny s vanou a WC. K bytu patří sklepní kóje. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku kanalizace, veřejného vodovodu, elektřiny, plynu a dálkové teplo. Ohřev teplé vody je centrální a vytápění bytu je teplovodní s rozvody ústředního topení do radiátorů.

S nemovitou věcí jsou spojena  - Věcná břemena užívání, které dražbou nezaniknou.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Přišimasy, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 37131/13
Město
Přišimasy
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. St. 78, jehož součástí je rodinný dům č.p. 18 Skřivany a pozemku p.č. 145 v obci Přišimasy, zapsané na listu vlastnictví 112, k.ú. Přišimasy, okres Kolín.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům. Jeho stavebně - technický stav odpovídá probíhající rekonstrukci. Budova je zjevně neobývaná. Fasáda domu je nezateplená. Z vnější strany budovy jsou patrné nové rozvody elektřiny. Okna domu jsou v přízemí dřevěná zdvojená, v podkroví je okno plastové. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

K domu patří oplocená zahrada. Zahrada je rovinatá, zarostlá travou a křovinami, neudržovaná.

Nemovitá věc je umístěna v klidné části rezidenční zástavby  ve vzdálenosti 10 km od hlavního města Prahy.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a telefon.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Křepice, k.ú. Křepice u Hustopečí, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 1360/03
Město
Křepice
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 558, jehož součástí je rodinný dům č.p. 406 a pozemků p.č. 1557/5 a p.č. 1557/9, v obci Křepice, zapsané na listu vlastnictví č. 847, k.ú. Křepice u Hustopečí, okres Břeclav.

Rodinný dům je řešen jako řadový, nepodsklepený, s dvěma nadzemními podlažími a s obytným podkrovím, zastřešen je členitou střechou (část sedlová a část pultová), která je pokryta z části eternitovými šablony a z části bonským šindelem. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 5+1 s garáží. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno ve znaleckém posudku.

Dispozice domu :
1.NP: zádveří, vstupní hala, schodiště, dílna s garáží, technická místnost, prádelna, skladovací místnost (spíže)
2.NP: obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, ložnice, WC, koupelna, venkovní terasa
Podkroví: 3x pokoj, koupelna, WC.

Rodinný dům byl dle sdělení a dostupných podkladů kolaudován v 5/1994. V roce 2004 bylo na domě provedeno zateplení s novou minerální omítkou. Žádná jiné rekonstrukce ani modernizace nebyly na domě prováděny. Některé prvky krátkodobé životnosti již vykazují větší morální opotřebení, zejména jde-li o koupelny, radiátory, vnitřní a venkovní dveře. V jednom z pokojů v podkroví jsou patrné stopy po lokálním zatečení dešťové vody. Rodinný dům je i přes uvedené skutečnosti v dobrém stavebně technickém stavu, prováděna je pouze běžná údržba.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001