Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Sdělení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
19.02.2018MAZEL Ondřej19.3.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 10790/13-238 Usnesení,
19.02.2018WAGNER Miroslav10.8.1952Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 25572/16-43 Usnesení,
19.02.2018HRNČÍŘ Petr4.7.1979Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2495/05-15 Ex. příkaz,
19.02.2018ZÁMEK Miroslav11.12.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2958/17-43 Usnesení,
19.02.2018Ing. BENDOVÁ Martina4.11.1966Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 40724/13-194 PUNE,
19.02.2018SCHLIXBIER Jaroslav3.6.1958Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 17503/14-119 Usnesení,
19.02.2018KARPOVÁ Jolana13.10.1967Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12671/17-37 PUNE,
19.02.2018SUCHÝ Zdeněk25.3.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 23701/13-133 Protokol soupis vozidla, 030 EX 23701/13-134 Výzva přistavení vozidla,
19.02.2018PAŘÍZKOVÁ Zlatuše26.11.1938Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2832/10-121 PUNE,
19.02.2018VARGOVÁ Markéta4.11.1990Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3571/11-204 Usnesení
19.02.2018MIKULÁŠ František9.12.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 44512/13-90 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 44512/13-89 Protokol soupis vozidla, 030 EX 44512/13-88 Ex. příkaz,
19.02.2018MUDr. JANSKÁ Helena22.2.1951Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2650/12-114 PUNE,
19.02.2018HRNČÍŘ Petr4.7.1979Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 54445/13-28 Ex. příkaz, ; 030 EX 12509/14-18 Ex. příkaz, ; 030 EX 16971/13-41 Ex. příkaz, ; 030 EX 11144/17-9 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 11144/17-20 Ex. příkaz,
19.02.2018HRNČÍŘ Petr4.7.1979Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 46/18-5 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 46/18-15 Ex. příkaz, 030 EX 46/18-16 Výzva, 030 EX 46/18-1 VZP_17_04000619_J83SEXEKUCNI_NAVRH.pdf, 030 EX 46/18-1 104715719_VZP-17-02529282-B865.pdf, 030 EX 46/18-1 104715723_VZP-17-02529281-B865.pdf Ná
19.02.2018HRNČÍŘ Petr4.7.1979Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 18719/17-6 Usnesení, 030 EX 18719/17-13 Ex. příkaz, 030 EX 18719/17-15 Výzva, 030 EX 18719/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 18719/17-1 104715719_VZP-17-02529282-B865.pdf, 030 EX 18719/17-1 104715723_VZP-17-02529281-B865.pdf, 030 EX 18719/
19.02.2018DOLEŽEL Milan25.7.1971Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 20808/17-5 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 20808/17-8 Výzva, 030 EX 20808/17-7 Ex. příkaz, 030 EX 20808/17-1 VZP_17_04273010_B728EXEKUCNI_NAVRH.pdf, 030 EX 20808/17-1 105001809_VZP-17-03156269-B865.pdf, 030 EX 20808/17-1 105003108_VZP-17-0315
19.02.2018VYŠINKA Bruno15.8.1977Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1301/09-161 Ex. příkaz; 030 EX 46727/13-104 Ex. příkaz
19.02.2018OREL Petr20.3.1977Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 18897/17-12 Ex. příkaz, 030 EX 18897/17-13 Výzva, 030 EX 18897/17-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 18897/17-1 VZP_17_02533842_B89A.pdf, 030 EX 18897/17-1 VZP_17_02533846_B89A.pdf, 030 EX 18897/17-1 VZP_17_04068895_J83SEXEKUCNI_NAVRH.pdf nvrh
19.02.2018BERÁNKOVÁ Marie6.7.1969Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 18902/17-12 Výzva, 030 EX 18902/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 18902/17-11 Ex. příkaz, 030 EX 18902/17-1 VZP-17-01987929-B8K1.pdf, 030 EX 18902/17-1 VZP-17-01987944-B8K1.pdf, 030 EX 18902/17-1 VZP_17_04085548_B728EXEKUCNI_NAVRH.pdf návr
19.02.2018VYŠINKA Bruno15.8.1977Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 20830/17-11 Ex. příkaz, 030 EX 20830/17-12 Výzva, 030 EX 20830/17-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 20830/17-1 VZP_17_04323972_B741EXEKUCNI_NAVRH.pdf, 030 EX 20830/17-1 104715338_VZP-17-02529891-B865.pdf, 030 EX 20830/17-1 104715419_VZP-17-02
19.02.2018GALČANOVÁ NEUWIRTHOVÁ Martina28.8.1972Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19244/17-12 Ex. příkaz, 030 EX 19244/17-13 Výzva, 030 EX 19244/17-9 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19244/17-1 Rozsudek_45_C_145-2013-35.pdf, 030 EX 19244/17-3 Martina_Galcanova_Neiwirthova_-_exekucni_navrh.pdf
19.02.2018VRBKA Jaroslav9.9.1965Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 43578/13-96 Usnesení; 030 EX 4475/11-154 Usnesení; 030 EX 29746/14-76 Usnesení
19.02.2018SVITOK Jan12.12.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 9893/17-34 PUNE,
19.02.2018BADAL Lubomír20.3.1970Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19945/07-160 Usnesení; 030 EX 5520/08-158 Usnesení; 030 EX 15978/13-128 Ex. příkaz
19.02.2018ŠIBRAVA Radim20.4.1972Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 6395/17-36 Usnesení; 030 EX 8419/17-38 Usnesení; 030 EX 26868/16-56 Usnesení; 030 EX 7323/12-124 Usnesení; 030 EX 47321/13-104 Usnesení; 030 EX 55883/13-101 Usnesení
19.02.2018FERENC Alexandr9.4.1979Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 11213/14-101 Usnesení; 030 EX 2299/12-168 Usnesení; 030 EX 15462/14-120 Usnesení; 030 EX 54263/13-125 Usnesení; 030 EX 14879/17-22 Ex. příkaz
19.02.2018KRAUSOVÁ Gizela30.12.1937Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 551/18-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 551/18-15 Výzva, 030 EX 551/18-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud, 030 EX 551/18-14 Ex. příkaz, 030 EX 551/18-13 Ex. příkaz, 030 EX 551/18-1 1 T 173/2014 Návrh + Ex. titul
19.02.2018VAŠEK Eduard14.11.1947Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 31585/07-151 PUNE, ; 030 EX 39080/07-151 PUNE, ; 030 EX 4610/08-162 PUNE, ; 030 EX 31584/07-155 PUNE,
19.02.2018NEDVĚD Václav14.3.1967Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 28256/07-202 Vyrozumění o právní moci, 030 EX 28256/07-201 Předvolání, 030 EX 28256/07-200 PUNE,
19.02.2018KUBA Libor18.2.1968Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 35542/07-321 Usnesení,
19.02.2018NOVÁK Petr29.6.1954Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 46659/13-99 Ex. příkaz; 030 EX 54948/13-91 Ex. příkaz
19.02.2018GAŽIOVÁ Ingrid17.4.1978Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 8308/15-117 PUNE,
19.02.2018OUJESKÁ Ilona6.2.1986Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 40730/13-229 Ex. příkaz
19.02.2018MRÁČEK Robert8.6.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 44207/13-127 PUNE, ; 030 EX 6648/10-189 PUNE,
19.02.2018BURIANOVÁ Jana25.6.1964Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 30570/16-59 Usnesení
19.02.2018MICKA Pavel4.12.1968Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3380/17-49 Usnesení; 030 EX 12819/17-31 Usnesení; 030 EX 1743/10-154 Usnesení
19.02.2018ELZNER Martin19.9.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3926/11-206 Dražební vyhláška,
19.02.2018RYTÍŘ ŠIMÁČEK Martin28.6.1974Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2312/09-213 Usnesení, 030 EX 2312/09-214 Ex. příkaz,
19.02.2018POLÁČKOVÁ Ludmila4.9.1952Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 47326/13-85 Ex. příkaz; 030 EX 17862/14-79 Ex. příkaz; 030 EX 2623/10-136 Ex. příkaz
19.02.2018MEŠOVÁ Gizela7.5.1975Sadová 285/ 435 42 Litvínov – Janov030 EX 11092/12-188 Ex. příkaz
19.02.2018FERENC Lukáš26.8.1987Dornych 216/25a 602 00 Brno – Trnitá030 EX 45835/13-152 PUNE,
19.02.2018ŠKROBÁK David19.11.1979č.p. 1 756 06 Velké Karlovice030 EX 45811/13-120 PUNE,
19.02.2018ŠRÖPFER Václav14.4.1977Tupolevova 500/ 199 00 Praha – Letňany030 EX 9534/17-30 Usnesení
19.02.2018HORMANDL Václav4.2.1987Ocelíkova 672/1 149 00 Praha – Háje030 EX 28484/14-124 PUNE,
19.02.2018VORÁČKOVÁ Michaela12.12.1986Masarykovo nám. 1007/ 763 12 Vizovice030 EX 46034/13-36; 030 EX 18366/14-16; 030 EX 20836/17-10,9,8,6,1; Návrh + Ex. titul;
19.02.2018KŘÍŽ Karel13.1.1963Hliníky 218/ 763 31 Brumov-Bylnice – Bylnice030 EX 17079/17-19 Ex. příkaz
19.02.2018MĚCHURA Martin27.1.1986H. Synkové 942/ 763 31 Brumov-Bylnice – Brumov030 EX 30492/14-86 PUNE,
19.02.2018HEŘMAN Daniel4.5.1975Palackého 280/ 463 65 Nové Město pod Smrkem030 EX 213/18-21,20,19,17,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
19.02.2018KOCÁB Jiří9.1.1969Palackého nám. 13/ 665 01 Rosice030 EX 230/11-175 Ex. příkaz
19.02.2018BEŠTA Aleš8.6.1978Nádražní 818/ 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou030 EX 16508/17-26 Ex. příkaz,

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001