Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Sdělení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
20.11.2017MACHÁLEK Jiří8.11.1980Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 8542/13-203 Usnesení
20.11.2017BILÝ Josef12.3.1964Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 7581/14-110 Ex. příkaz; 030 EX 31172/16-37 Ex. příkaz; 030 EX 40288/13-126 Ex. příkaz; 030 EX 15712/13-133 Ex. příkaz; 030 EX 3478/11-169 Ex. příkaz
20.11.2017POLACH Petr17.4.1963Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 835/03-202 PUNE,
20.11.2017DZURŇÁK David23.7.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 20219/08-123 Usnesení; 030 EX 20218/08-111 Usnesení; 030 EX 20216/08-111 Usnesení; 030 EX 12509/08-129 Usnesení; 030 EX 20217/08-111 Usnesení
20.11.2017NEUMANN Tomáš18.9.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 11089/13-149 Usnesení
20.11.2017VARGOVÁ Markéta4.11.1990Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3571/11-195 Usnesení
20.11.2017POLÁK Jan21.2.1971Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 6557/07-204 Usnesení; 030 EX 4013/08-209 Usnesení; 030 EX 29195/07-193 Usnesení; 030 EX 7481/07-193 Usnesení
20.11.2017ŠTĚTINA Martin18.5.1987Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 32044/07-229 Usnesení,
20.11.2017VAŠEK Josef18.12.1977Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 5160/10-115 Ex. příkaz; 030 EX 39085/07-124 Ex. příkaz; 030 EX 1799/10-121 Ex. příkaz
20.11.2017KLADIVO Vlastimil21.3.1980Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 14646/17-36 Ex. příkaz
20.11.2017KOŘÍNEK Michal6.2.1985Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12117/14-130 Usnesení; 030 EX 2176/15-94 Usnesení; 030 EX 33590/14-97 Usnesení
20.11.2017KUČEROVÁ Sylva22.4.1991Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 22195/14-100 Usnesení,
20.11.2017BRABENEC Ludvík13.4.1987Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 39475/13-132 Usnesení
20.11.2017NEDVĚD Václav14.3.1967Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 28256/07-181 Usnesení,
20.11.2017KUBA Libor18.2.1968Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 35542/07-304 Usnesení, 030 EX 35542/07-303 Usnesení,
20.11.2017ZAPLETAL Tomáš13.5.1987Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 15212/17-12 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 15212/17-26 Výzva, 030 EX 15212/17-24 Ex. příkaz, 030 EX 15212/17-2 Platebni vymer cj. 226/2016, 030 EX 15212/17-4 Exekuční návrh návrh, ex. titul
20.11.2017VAŠEK Josef18.12.1977Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16215/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 16215/17-16 Výzva, 030 EX 16215/17-5 Usnesení, 030 EX 16215/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 16215/17-1 VZP_17_03125947_B741EXEKUCNI_NAVRH.pdf, 030 EX 16215/17-1 VZP-17-02555278-B8F4.pdf, 030 EX 16215/17-1 V
20.11.2017VAŠEK Josef18.12.1977Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3478/10-122 Ex. příkaz; 030 EX 6209/10-123 Ex. příkaz; 030 EX 39083/07-128 Ex. příkaz; 030 EX 39084/07-125 Ex. příkaz
20.11.2017ANDRYSÍK Lubomír25.10.1954Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16150/17-11 Výzva, 030 EX 16150/17-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 16150/17-10 Ex. příkaz, 030 EX 16150/17-1 104129390_VZP_17_01334624_B86A.pdf, 030 EX 16150/17-1 104129735_VZP_17_01334618_B86A.pdf, 030 EX 16150/17-1 VZP_17_02543687_B728EXE
20.11.2017CHROMČÁKOVÁ Olga2.5.1955Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12090/14-187 Usnesení, 030 EX 12090/14-189 Dražební vyhláška,
20.11.2017SEDLÁK Zdeněk23.8.1961Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 5072/16-50 Ex. příkaz
20.11.2017ANTALÍK Milan16.11.1954Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12375/13-114 Usnesení; 030 EX 46973/13-93 Usnesení
20.11.2017Mgr. MORAVEC Dalibor15.11.1968Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16985/08-133 PUNE,
20.11.2017LOUBALOVÁ Dana13.4.1975Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 17840/16-54 Usnesení; 030 EX 6927/10-212 Usnesení; 030 EX 33836/14-98 Usnesení
20.11.2017MAZEL Ondřej19.3.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 10790/13-222 Usnesení,
20.11.2017Mgr. LUSTIG Zdeněk19.9.1962Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2185/09-149 Usnesení; 030 EX 47235/13-101 Usnesení
20.11.2017KUČEROVÁ Sylva22.4.1991Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 24554/14-114 Usnesení; 030 EX 22195/14-95 Usnesení; 030 EX 21560/16-49 Usnesení
20.11.2017POLÁK Luboš17.2.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16599/17-18 Protokol soupis vozidla, 030 EX 16599/17-16 Ex. příkaz, 030 EX 16599/17-6 Vyrozumění o zahájení exekuce,
20.11.2017ČIČATKA Miroslav8.2.1989Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16164/08-189 PUNE,
20.11.2017PACELT Tomáš5.5.1983Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 22170/13-158 Usnesení; 030 EX 11648/14-112 Usnesení; 030 EX 44729/13-143 Usnesení; 030 EX 47168/13-131 Usnesení; 030 EX 14474/14-126 Usnesení
20.11.2017HÁJKOVÁ Jana20.10.1972Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 33443/14-92 Ex. příkaz; 030 EX 23616/14-108 Ex. příkaz
20.11.2017HORÁK David26.8.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16101/17-13 Výzva, 030 EX 16101/17-11 Ex. příkaz, 030 EX 16101/17-5 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 16101/17-12 Ex. příkaz, 030 EX 16101/17-1 104070663_VZP-17-01196886-B865.pdf, 030 EX 16101/17-1 VZP_17_03016768_J83SEXEKUCNI_NAVRH.pdf, 030 EX
20.11.2017MINAŘÍK Ondřej24.3.1979Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1699/08-189 Usnesení; 030 EX 47706/13-95 Usnesení
20.11.2017HORÁK David26.8.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 33496/14-76 Ex. příkaz, ; 030 EX 11016/17-22 Ex. příkaz, ; 030 EX 49199/13-101 Ex. příkaz,
20.11.2017BUBEN Jan9.9.1987Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 14643/17-20 Ex. příkaz, 030 EX 14643/17-24 Ex. příkaz, 030 EX 14643/17-26 Výzva, 030 EX 14643/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 14643/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 14643/17-25 Protokol soupis vozidla,
20.11.2017LEJSKOVÁ Martina20.5.1971Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 14671/17-24 Výzva, 030 EX 14671/17-23 Ex. příkaz, 030 EX 14671/17-18 Ex. příkaz, 030 EX 14671/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 14671/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 14671/17-1 6 T 3/2016-563 Návrh + Ex
20.11.2017VESELÝ Zdeněk31.3.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 14871/17-20 Ex. příkaz, 030 EX 14871/17-21 Výzva, 030 EX 14871/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 14871/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 14871/17-1 76 E 343/2015-3 Návrh + Ex. titul
20.11.2017HANDL Tomáš14.2.1989Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 13141/14-117 Ex. příkaz, ; 030 EX 25117/13-154 Ex. příkaz, ; 030 EX 6442/12-171 Protokol soupis vozidla, 030 EX 6442/12-172 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 6442/12-170 Ex. příkaz,
20.11.2017PETŘÍK Jan24.4.1980Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 15228/17-13 Výzva, 030 EX 15228/17-12 Protokol soupis vozidla, 030 EX 15228/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 15228/17-11 Ex. příkaz, 030 EX 15228/17-2 Platebni vymer cj. 208/2015, 030 EX 15228/17-4 Exekuční návrh návrh, ex.titul.
20.11.2017KOUSALÍK Arnošt21.9.1966Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 14760/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 14760/17-16 Výzva, 030 EX 14760/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 14760/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 14760/17-1 91 T 145/2016-64 Ex tit., Návrh
20.11.2017BÍLÝ Jan21.11.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 15809/08-14 Ex. příkaz, ; 030 EX 15788/08-26 Ex. příkaz, ; 030 EX 18648/08-23 Ex. příkaz, ; 030 EX 12838/17-24 Usnesení,
20.11.2017MAKO Matouš5.8.1983Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 27621/07-132 PUNE,
20.11.2017FOJTÍK Josef27.5.1981Dědina 479/ 683 54 Otnice030 EX 44932/13-149 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 44932/13-148 Protokol soupis vozidla,
20.11.2017JAROŠ David22.9.1982č.p. 121 281 07 Svojšice030 EX 4296/17-29 Ex. příkaz
20.11.2017TOPOROVÁ Simona9.7.1968tř. Masarykova 119/ 698 01 Veselí nad Moravou030 EX 6795/15-139 Ex. příkaz,
20.11.2017TORÁČOVÁ Marcela11.5.1973Luhov č.p. 41 330 35 Líšťany030 EX 8491/12-174 Ex. příkaz,
20.11.2017SLÁDKOVÁ Iva7.8.1969Kneslova 86/6 618 00 Brno – Černovice030 EX 10107/08-136,62;
20.11.2017VELECKÁ Kateřina5.1.1989Olomoucká 1030/156 618 00 Brno – Černovice030 EX 323/12-172 PUNE,
20.11.2017HORVÁTH Alois12.1.1958Húskova 1008/27 618 00 Brno – Černovice030 EX 4248/10-291 PUNE,
20.11.2017HANOVSKÝ Ivan23.5.1954č.p. 11 440 01 Obora030 EX 15717/17-34,30,29,28,27,25,24,8,2,1; Návrh + Ex. titul;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001