Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Sdělení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
22.01.2018KUKAČKA Robert25.7.1969Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 18455/17-9 Ex. příkaz, 030 EX 18455/17-10 Ex. příkaz, 030 EX 18455/17-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 18455/17-11 Výzva, 030 EX 18455/17-1 VZP_17_03744253_B74FEXEKUCNI_NAVRH.pdf, 030 EX 18455/17-1 104851111_VZP-17-02776877-B865.pdf, 030 EX
22.01.2018TESAŘ Radovan20.3.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2158/14-102 Usnesení, 030 EX 2158/14-127 Usnesení - o změně usnesení SE, č. 20 Co 180/2017,
22.01.2018SCHINDLER Martin25.12.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19832/17-16 Ex. příkaz, 030 EX 19832/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 19832/17-18 Výzva, 030 EX 19832/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19832/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19832/17-1 10 T 138/2015-51 Návrh +
22.01.2018ELSTNER Lukáš23.3.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 33398/14-63 Ex. příkaz; 030 EX 8541/14-77 Ex. příkaz; 030 EX 6860/09-136 Ex. příkaz
22.01.2018KOZEL Zdeněk20.10.1978Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 9416/13-93 Ex. příkaz; 030 EX 49197/13-76 Ex. příkaz; 030 EX 27362/16-30 Ex. příkaz
22.01.2018MUCHA David11.1.1982Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 23592/13-307 Ex. příkaz; 030 EX 22835/14-250 Ex. příkaz; 030 EX 16417/16-118 Ex. příkaz; 030 EX 25995/14-231 Ex. příkaz; 030 EX 28734/15-100 Ex. příkaz; 030 EX 29574/14-211 Ex. příkaz
22.01.2018MUCHA David11.1.1982Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2209/17-65 Ex. příkaz; 030 EX 25388/15-171 Ex. příkaz
22.01.2018SEHNAL Miroslav21.6.1967Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 29913/07-136 PUNE, ; 030 EX 29914/07-136 PUNE, ; 030 EX 4202/08-157 PUNE,
22.01.2018NĚMCOVÁ Simona4.7.1985Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1606/17-56 PUNE,
22.01.2018KADLEC Jaromír13.1.1954Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1184/05-303 PUNE,
22.01.2018PETR Radomír26.1.1966Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 378/16-60 PUNE,
22.01.2018KUSALOVÁ Věra2.6.1954Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 20084/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 20084/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 20084/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 20084/17-18 Výzva, 030 EX 20084/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 20084/17-16 Ex. příkaz, 030 EX 20084
22.01.2018HAERING Hynek8.6.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2056/15-114 Usnesení; 030 EX 28492/15-98 Usnesení; 030 EX 12865/17-38 Ex. příkaz; 030 EX 23576/13-211 Usnesení; 030 EX 43961/13-172 Usnesení; 030 EX 7596/14-163 Usnesení; 030 EX 10047/17-49 Usnesení
22.01.2018ŠPINAR Radek21.11.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 43656/13-97 PUNE,
22.01.2018KŘÍŽ Jiří2.11.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19813/17-21 Ex. příkaz, 030 EX 19813/17-22 Výzva, 030 EX 19813/17-20 Protokol soupis vozidla, 030 EX 19813/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19813/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19813/17-18 Ex. příkaz,
22.01.2018KREJČÍ Alexandr5.3.1992Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19911/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 19911/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19911/17-18 Ex. příkaz, 030 EX 19911/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19911/17-19 Výzva, 030 EX 19911/17-1 1 T 13/2017-76 Návrh + Ex
22.01.2018HAERING Hynek8.6.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 22722/14-138 Usnesení; 030 EX 25941/14-131 Usnesení; 030 EX 10904/14-149 Usnesení
22.01.2018PROKEŠOVÁ Olga26.8.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19924/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19924/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19924/17-20 Ex. příkaz, 030 EX 19924/17-18 Ex. příkaz, 030 EX 19924/17-21 Výzva, 030 EX 19924/17-1 8 T 53/2016-62 Návrh + Ex
22.01.2018PETŘÍČEK Luboš28.2.1970Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19906/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19906/17-16 Výzva, 030 EX 19906/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 19906/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19906/17-1 3 T 13/2017 Návrh + Ex. titul
22.01.2018SMRČKA Jonáš3.3.1996Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19896/17-18 Ex. příkaz, 030 EX 19896/17-19 Výzva, 030 EX 19896/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19896/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19896/17-1 92 T 23/2016-104, 030 EX 19896/17-1 92 T 23/2016-133 Náv
22.01.2018JAMBOR Martin4.5.1970Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 18539/17-7 Ex. příkaz, 030 EX 18539/17-5 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 18539/17-8 Výzva, 030 EX 18539/17-1 VZP_17_03815456_J83SEXEKUCNI_NAVRH.pdf, 030 EX 18539/17-1 VZP_17_02265861_B86C.pdf Návrh + Ex. titul
22.01.2018KÜFHABER Zdenek7.1.1992Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 20003/17-20 Ex. příkaz, 030 EX 20003/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 20003/17-21 Ex. příkaz, 030 EX 20003/17-23 Výzva, 030 EX 20003/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 20003/17-22 Ex. příkaz, 030 EX 20003
22.01.2018PROKEŠOVÁ Olga26.8.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 5834/12-165 Ex. příkaz,
22.01.2018NEDĚLKA Michal12.12.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19977/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19977/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19977/17-18 Výzva, 030 EX 19977/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 19977/17-1 10 T 51/2016-47 Návrh + Ex. titul
22.01.2018KŘÍŽ Josef3.3.1978Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19843/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19843/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19843/17-16 Výzva, 030 EX 19843/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 19843/17-1 12 T 75/2016-82 Návrh + Ex. titul
22.01.2018SLÁMOVÁ Veronika9.10.1991Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19875/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 19875/17-18 Výzva, 030 EX 19875/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19875/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19875/17-1 7 T 8/2016 Návrh + Ex. titul
22.01.2018NOVÁK Petr26.10.1986Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 19990/17-18 Výzva, 030 EX 19990/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 19990/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 19990/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 19990/17-1 250 C 40/2014-26 Návrh + Ex. titul
22.01.2018RAFAJOVÁ Eva6.2.1963č.p. 42 413 01 Černěves030 EX 36575/13-76 Protokol soupis vozidla, 030 EX 36575/13-77 Výzva přistavení vozidla,
22.01.2018KRÁL Petr26.2.1974Mírové Náměstí 208/ 384 11 Netolice030 EX 4016/12-124; 030 EX 3620/11-142; 030 EX 16820/08-140; 030 EX 14451/08-175; 030 EX 18961/08-154; 030 EX 14075/14-91;
22.01.2018FRANKO Antonín7.7.1984Orlí 521/28 602 00 Brno – Brno-město030 EX 1497/10-128; 030 EX 9399/14-82; 030 EX 40149/13-97; 030 EX 2793/10-129; 030 EX 2653/11-123;
22.01.2018KOUBEK Jiří17.2.1972Chodovská 236/6 362 25 Nová Role030 EX 19115/17-20,19,17,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
22.01.2018HOLMANOVÁ Judita24.1.1969Boloňská 306/14 109 00 Praha – Horní Měcholupy030 EX 19389/14-103 Usnesení
22.01.2018DAVIDOVÁ Lucie1.11.1978Sadová 1252/ 252 28 Černošice030 EX 18353/17-26,24,9,2,1; Návrh + Ex. titul;
22.01.2018NEUWIRTH Bohuslav7.12.1972Antonínův Důl č.p. 242 586 01 Jihlava030 EX 10469/17-17; 030 EX 26252/14-72;
19.01.2018ŠEVČÍKOVÁ Alice17.11.1976Václavská 38/3 603 00 Brno – Staré Brno030 EX 4410/08-175; 030 EX 20583/15-67;
19.01.2018HOLUB Lukáš20.12.1994Dvorského 27/4 639 00 Brno – Štýřice030 EX 18204/17-12,11,6,1; 2x ex. titul, návrh;
19.01.2018RADA Kamil24.8.1966Jáchymovská 1/ 363 01 Ostrov030 EX 297/09-175; 030 EX 180/09-168;
19.01.2018BRÄUER Pavel8.9.1973Rokycanova 1929/ 356 01 Sokolov030 EX 23042/15-94,93;
19.01.2018TRNKA Milan16.11.1973Sídliště 428/ 364 01 Toužim030 EX 7137/13-144 Usnesení
19.01.2018TULEJOVÁ Renata14.5.1974Bratislavská 266/74 602 00 Brno – Zábrdovice030 EX 20810/08-215; 030 EX 31371/07-215; 030 EX 6028/16-109; 030 EX 4544/08-206; 030 EX 6795/10-190; 030 EX 24763/16-87; 030 EX 16337/13-290;
19.01.2018JANÍK Miroslav3.12.1967Národního odboje 794/15 400 03 Ústí nad Labem – Střekov030 EX 19358/17-22,21,19,8,2,1; Návrh + Ex. titul;
19.01.2018HRÁČKOVÁ Jana4.7.1969Masarykovo náměstí 40/ 547 01 Náchod030 EX 7936/12-90,89; 030 EX 2891/12-118,116;
19.01.2018FORMÁNEK Václav22.3.1970Hrubého 1202/8 182 00 Praha – Kobylisy030 EX 56284/13-87; 030 EX 27855/14-69;
19.01.2018VOJTA Daniel11.1.1970Boženy Němcové 79/15 460 05 Liberec – Liberec V-Kristiánov030 EX 4778/13-135,134;
19.01.2018BEJVL Marek14.4.1985Masarykovo náměstí 1/ 393 01 Pelhřimov030 EX 3047/13-176 Usnesení
19.01.2018JEDLIČKOVÁ Leona22.4.1980Bezručova 85/20 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2602/12-124; 030 EX 18263/17-11,10,6,1; ex. titul, návrh; 030 EX 34619/07-150; 030 EX 34617/07-141; 030 EX 34618/07-142;
19.01.2018Společenství vlastníků jednotek Spolková 4Spolková 287/4 602 00 Brno – Zábrdovice030 EX 18535/17-15,13,11,6;
19.01.2018VALEK Jan6.7.1977č.p. 69 267 12 Chrustenice030 EX 19223/17-18,17,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
19.01.2018VYSOČAN Josef28.6.1965Palackého nám. 13/ 665 01 Rosice030 EX 18296/17-18,17,6,1; ex. titul, návrh;
19.01.2018RANSDORF Pavel31.10.1973U Radnice 229/ 403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice030 EX 9772/16-71,69;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001