Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Sdělení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
18.09.2017HRUBOŠ Miroslav29.8.1970Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 11897/14-130 Ex. příkaz; 030 EX 28503/15-84 Ex. příkaz; 030 EX 296/03-294 Ex. příkaz; 030 EX 21414/16-53 Ex. příkaz; 030 EX 23158/13-184 Ex. příkaz
18.09.2017LEIKEB Roman13.1.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 43723/13-270 Ex. příkaz, 030 EX 43723/13-269 Ex. příkaz, ; 030 EX 28856/15-103 Ex. příkaz, 030 EX 28856/15-102 Ex. příkaz, ; 030 EX 28541/15-110 Ex. příkaz, 030 EX 28541/15-109 Ex. příkaz,
18.09.2017FECKO Miroslav15.4.1973Netluky 133/ 104 00 Praha – Uhříněves030 EX 11640/17-16,15,13,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
18.09.2017ČERNÁ Hana30.7.1992Boloňská 478/1 109 00 Praha – Horní Měcholupy030 EX 11561/17-21,20,19,18,8,2,1; Návrh + Ex. titul;
18.09.2017DIRDA Gejza23.9.1949Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1003/11-155 Ex. příkaz; 030 EX 1143/11-160 Ex. příkaz; 030 EX 10628/14-95 Ex. příkaz; 030 EX 1515/10-165 Ex. příkaz; 030 EX 5735/10-158 Ex. příkaz; 030 EX 8022/14-92 Ex. příkaz
18.09.2017JELEN Petr3.6.1978Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 25797/07-111 Ex. příkaz; 030 EX 5608/07-115 Ex. příkaz; 030 EX 25798/07-121 Ex. příkaz; 030 EX 25797/07-112 Ex. příkaz; 030 EX 5608/07-116 Ex. příkaz; 030 EX 25798/07-120 Ex. příkaz
18.09.2017ČERNÝ Lukáš28.4.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12959/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 12959/17-16 Výzva, 030 EX 12959/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12959/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12959/17-1 9 T 142/2016 Ex. titul, návrh
18.09.2017MUDr. KOUTNÝ Milan11.3.1952Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 30515/16-34 PUNE,
18.09.2017MACKOVÁ Veronika6.3.1995Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 13117/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 13117/17-18 Výzva, 030 EX 13117/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 13117/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 13117/17-1 9 T 160/2016-90 ex. titul, návrh
18.09.2017BAŇOCH Igor10.4.1974Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16830/07-171 Ex. příkaz,
18.09.2017LEIKEB Roman13.1.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16980/13-312 Ex. příkaz, 030 EX 16980/13-311 Ex. příkaz,
18.09.2017ČERNÝ Lukáš28.4.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 10402/14-109 Ex. příkaz,
18.09.2017HÁJEK Vít8.3.1958Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2495/17-29 Ex. příkaz
18.09.2017BAŇOCH Igor10.4.1974Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12615/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12615/17-18 Výzva, 030 EX 12615/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12615/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 12615/17-1 9 T 65/2016-46, 030 EX 12615/17-1 9 T 65/2016-35, 030 EX
18.09.2017SELINGER Luboš5.3.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 29933/07-185 Usnesení
18.09.2017ZRZAVÝ Pavel26.1.1963Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 10019/17-33 PUNE,
18.09.2017TOMKO Radomír23.6.1972Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 13697/14-88 Usnesení; 030 EX 39841/13-110 Ex. příkaz
18.09.2017BEZDĚK Vlastimil21.2.1958Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3510/13-139 PUNE,
18.09.2017MELUZÍN Petr5.9.1991Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1130/12-194 Usnesení; 030 EX 6965/14-119 Usnesení; 030 EX 12818/14-97 Usnesení
18.09.2017SEHNAL Martin29.11.1987Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 7916/14-125 Usnesení; 030 EX 20707/08-194 Usnesení
18.09.2017DVOŘÁKOVÁ Šárka17.12.1979Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 10153/14-80 Usnesení; 030 EX 5721/12-117 Usnesení; 030 EX 1938/14-81 Usnesení
18.09.2017LAMAČKOVÁ Kateřina9.3.1987Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 983/11-158 Usnesení; 030 EX 4618/11-152 Usnesení; 030 EX 13582/14-94 Usnesení; 030 EX 20337/08-184 Usnesení
18.09.2017JANDERKA Radomír23.3.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 21692/13-124 Usnesení; 030 EX 8959/12-150 Usnesení
18.09.2017KOTTNAUER David11.5.1987Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 7742/09-173 Ex. příkaz; 030 EX 45039/13-104 Ex. příkaz
18.09.2017MUCHA David11.1.1982Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 9208/17-14 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 9208/17-25 Protokol soupis vozidla, 030 EX 9208/17-23 Ex. příkaz,
18.09.2017ČERNÝ Lukáš28.4.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 54737/13-120 Ex. příkaz,
18.09.2017ZATLOUKALOVÁ Renata5.7.1985Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 5737/12-50 Ex. příkaz,
18.09.2017KOKTOVÁ Iva22.11.1971Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1904/15-171 Usnesení; 030 EX 28851/15-81 Usnesení; 030 EX 35060/07-330 Usnesení
18.09.2017LAMAČ Zdeněk21.9.1972Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12643/13-109 Usnesení
18.09.2017MATÉ Michal30.5.1985Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 22139/14-96 Usnesení; 030 EX 6144/12-177 Usnesení; 030 EX 28966/14-97 Usnesení; 030 EX 28669/14-90 Usnesení
18.09.2017MIKUŠ Jaromír29.3.1980Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 10084/17-23 Usnesení,
18.09.2017SEIDL Radim24.3.1959Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 7452/12-108 Ex. příkaz; 030 EX 23046/16-34 Ex. příkaz; 030 EX 7452/12-109 Ex. příkaz; 030 EX 23046/16-33 Ex. příkaz
18.09.2017KOKTA Jan13.7.1970Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1904/15-171 Usnesení
18.09.2017TOMAN Vlastimil30.6.1955Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 5594/13-123 Ex. příkaz,
18.09.2017FELKL Pavel5.5.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 29544/14-81 Usnesení; 030 EX 54425/13-107 Usnesení
18.09.2017VONDRÁČEK Jan25.7.1985Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 7869/09-133 PUNE,
18.09.2017KROKA Vojtěch11.10.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 22679/14-77 PUNE, ; 030 EX 22679/14-77 PUNE,
18.09.2017Mgr. CHERRYLITOVÁ Cherry17.4.1946Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 39398/13-106 Ex. příkaz
18.09.2017PIDRA Marcel16.3.1993Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 13220/15-71 Usnesení; 030 EX 11714/14-112 Usnesení
18.09.2017ŠEVČÍK Oldřich26.6.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1966/10-183 Usnesení,
18.09.2017SLAVÍČEK Jiří8.8.1974Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3614/17-27 Ex. příkaz
18.09.2017Ing. DOLEŽAL Jan6.11.1943Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2181/14-229 Usnesení,
18.09.2017HAGARA Miroslav28.4.1965Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 45527/13-99 Usnesení; 030 EX 3402/15-68 Usnesení; 030 EX 7648/09-145 Usnesení,
18.09.2017SEDLÁKOVÁ Kateřina20.10.1974Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 46862/13-118 Usnesení
18.09.2017CIGÁNKOVÁ Alena21.11.1986Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 25065/15-76 Usnesení
18.09.2017HAVELKA Radim18.6.1977Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 25980/14-94 Ex. příkaz
18.09.2017KŘÍŽ David13.7.1986Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12786/17-15 Výzva, 030 EX 12786/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12786/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12786/17-14 Ex. příkaz, 030 EX 12786/17-1 4 T 60/2016-42 Ex. titul, Návrh
18.09.2017ŠOMPLÁK Jan2.4.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2873/07-211 Ex. příkaz; 030 EX 3911/10-267 Ex. příkaz; 030 EX 3850/09-275 Ex. příkaz; 030 EX 2612/12-253 Ex. příkaz; 030 EX 12141/08-316 Ex. příkaz; 030 EX 7984/08-185 Ex. příkaz
18.09.2017LOVECKÝ Milan27.11.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 6886/15-110 Ex. příkaz; 030 EX 13178/15-98 Ex. příkaz; 030 EX 28534/15-82 Ex. příkaz; 030 EX 11592/14-135 Ex. příkaz; 030 EX 16709/16-65 Ex. příkaz; 030 EX 12609/13-181 Ex. příkaz
18.09.2017HRON Daniel6.9.1978Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12906/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12906/17-22 Výzva, 030 EX 12906/17-21 Ex. příkaz, 030 EX 12906/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12906/17-19 Ex. příkaz, 030 EX 12906/17-1 2 T 159/2016-50 Návrh + E

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001