Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Sdělení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
18.09.2017KOTLÁN Vlastislav18.3.1980Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 49088/13-118 Usnesení; 030 EX 2283/15-86 Usnesení; 030 EX 7987/15-78 Usnesení; 030 EX 24852/15-55 Usnesení; 030 EX 16948/16-51 Usnesení; 030 EX 13488/15-72 Usnesení
18.09.2017VOKSA Alois11.2.1982Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 43987/13-85 Usnesení; 030 EX 39460/07-138 Usnesení; 030 EX 44010/13-86 Usnesení; 030 EX 39462/07-147 Usnesení; 030 EX 39461/07-133 Usnesení
18.09.2017HORVÁTH Ivan6.1.1995Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12921/17-16 Výzva, 030 EX 12921/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12921/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12921/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 12921/17-1 9 T 196/2016 Ex. titul, Návrh
18.09.2017ŠOMPLÁK Jan2.4.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 43700/13-223 Ex. příkaz; 030 EX 22698/14-176 Ex. příkaz; 030 EX 2873/07-200 Usnesení; 030 EX 40635/13-237 Ex. příkaz; 030 EX 7983/08-193 Ex. příkaz; 030 EX 8023/15-152 Ex. příkaz
18.09.2017LOVECKÝ Milan27.11.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4825/16-73 Ex. příkaz; 030 EX 54413/13-145 Ex. příkaz; 030 EX 2518/04-262 Ex. příkaz; 030 EX 21520/16-62 Ex. příkaz
18.09.2017SEHNAL Miroslav21.6.1967Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 29911/07-143 PUNE, ; 030 EX 29912/07-137 PUNE,
18.09.2017MICOVÁ Renáta19.9.1963Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 2647/10-122 Ex. příkaz; 030 EX 45403/13-82 Ex. příkaz; 030 EX 8650/14-70 Ex. příkaz
18.09.2017MICOVÁ Renáta19.9.1963Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 11148/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 11148/17-13 Výzva, 030 EX 11148/17-12 Ex. příkaz, 030 EX 11148/17-1 103902038_VZP_17_00737463_B86A.pdf, 030 EX 11148/17-1 VZP_17_02127537_B74FEXEKUCNI_NAVRH.pdf ex. titul
18.09.2017POKOJ Bohumil25.3.1955Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 9619/16-111 Ex. příkaz
18.09.2017BARTÁK Tomáš26.3.1979Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 29819/14-89 Usnesení
18.09.2017KOŽINA Petr21.9.1995Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12571/17-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12571/17-22 Ex. příkaz, 030 EX 12571/17-24 Výzva, 030 EX 12571/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12571/17-23 Ex. příkaz, 030 EX 12571/17-1 11 T 33/2016-67 Ex. titul
18.09.2017PUDICH Richard5.4.1975Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12623/17-18 Výzva, 030 EX 12623/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12623/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 12623/17-14 Ex. příkaz, 030 EX 12623/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12623/17-1 12 T 178/2014-50 Ex. titu
18.09.2017TOMANOVÁ Tereza29.12.1982Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 13103/17-19 Výzva, 030 EX 13103/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 13103/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 13103/17-16 Ex. příkaz, 030 EX 13103/17-18 Ex. příkaz, 030 EX 13103/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 13103
18.09.2017BÍLÝ Jan21.11.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12838/17-17 Ex. příkaz, 030 EX 12838/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 12838/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12838/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12838/17-18 Výzva, 030 EX 12838/17-16 Ex. příkaz, 030 EX 12838
18.09.2017POŠVÁŘ Jiří22.6.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12804/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12804/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12804/17-16 Výzva, 030 EX 12804/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 12804/17-1 3 T 90/2016 Ex. titul, návrh
18.09.2017BÁRTÍK Karel24.3.1991Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 13029/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 13029/17-17 Výzva, 030 EX 13029/17-16 Ex. příkaz, 030 EX 13029/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 13029/17-1 91 T 116/2016-208, 030 EX 13029/17-1 91 T 116/2016-193 2
18.09.2017JANKO Rostislav19.2.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12817/17-24 Výzva, 030 EX 12817/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12817/17-23 Ex. příkaz, 030 EX 12817/17-21 Ex. příkaz, 030 EX 12817/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12817/17-22 Ex. příkaz, 030 EX 12817
18.09.2017GERNEŠ Martin12.9.1961Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 13127/17-31 Ex. příkaz, 030 EX 13127/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 13127/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 13127/17-28 Ex. příkaz, 030 EX 13127/17-33 Výzva, 030 EX 13127/17-1 4 T 80/2016-67 Ex. titul,
18.09.2017LUŽA Jiří8.12.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 13083/17-15 Ex. příkaz, 030 EX 13083/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 13083/17-16 Výzva, 030 EX 13083/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 13083/17-1 7 T 139/2016-52 Ex. titul, Návrh
18.09.2017BIROVÁ Iveta11.5.1967Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12650/17-16 Ex. příkaz, 030 EX 12650/17-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 12650/17-17 Výzva, 030 EX 12650/17-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič, 030 EX 12650/17-1 1T 26/2015-1070, 030 EX 12650/17-1 1T 26/2015-1062 2x Ex
18.09.2017KRAČMAR Rostislav28.3.1958Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 21706/16-52 Usnesení; 030 EX 855/04-227 Usnesení; 030 EX 855/04-233 Usnesení,
18.09.2017BÍLÝ Jan21.11.1988Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 15809/08-106 Ex. příkaz, 030 EX 15809/08-105 Ex. příkaz, ; 030 EX 18648/08-121 Ex. příkaz, 030 EX 18648/08-122 Ex. příkaz,
18.09.2017ČERVENKA Michal4.4.1985č.p. 224 671 69 Hevlín030 EX 29302/14-83 PUNE, 030 EX 29302/14-84 Oznámení,
18.09.2017HANŽL Tomáš9.9.1991Síbova 309/ 418 01 Bílina – Újezdské Předměstí030 EX 11346/17-26,25,24,22,20,7,3,1; Návrh + Ex. titul;
18.09.2017LAIBLOVÁ Alexandra24.10.1984Vršovická 1429/68 101 00 Praha – Vršovice030 EX 11672/17-16,15,8,2,1; návrh, ex. titul;
18.09.2017BULANDER Jan12.9.1950č.p. 112 411 47 Polepy030 EX 36446/13-219 Usnesení, 030 EX 36446/13-222 Usnesení,
18.09.2017RYBENSKÝ Lukáš1.2.1981č.p. 5 431 43 Hrušovany030 EX 34268/16-40 Ex. příkaz
18.09.2017LUPÍNEK Stanislav24.2.1974Vébrovka 130/ 541 01 Trutnov – Voletiny030 EX 130/06-436 Usnesení,
18.09.2017VLÁŠKOVÁ Kateřina25.10.1981nám. Přemysla Otakara II. 2/2 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1030 EX 4025/12-88 Ex. příkaz,
18.09.2017MAKULA Josef30.8.1986Jizerská 2912/22 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa030 EX 12484/17-18,17,7,2,1; Návrh + 2x Ex. titul;
18.09.2017VESELÁ Radka24.9.1963Československé armády 408/51 500 03 Hradec Králové030 EX 4611/16-54 Usnesení
18.09.2017BUCHTA Lukáš25.5.1984Písková 830/25 143 00 Praha – Modřany030 EX 55279/13-82 Ex. příkaz
18.09.2017SLABYHOUD Pavel29.3.1947Orelská 514/3 101 00 Praha – Vršovice030 EX 11675/17-19,18,7,2,1; Návrh + 4x Ex. titul;
18.09.2017KALIAŠOVÁ Kristýna23.6.1983Vrážská 1165/2 153 00 Praha – Radotín030 EX 26351/15-70 PUNE,
18.09.2017KADRIĆ Mirsad19.12.1980Wintrova 2539/25 628 00 Brno – Líšeň030 EX 2372/12-150 Dražební vyhláška,
18.09.2017MICHL Roman19.12.1979Svárovská 105/ 683 52 Křenovice030 EX 12785/17-11,10,9,7,2,1; Ex. titul, Návrh;
18.09.2017SLABÝ Otakar12.7.1992Boloňská 478/1 109 00 Praha – Horní Měcholupy030 EX 11702/17-20,19,18,7,2,1; návrh, ex. titul;
18.09.2017HARANG Štěpán11.4.1987Vršovická 1429/68 101 00 Praha – Vršovice030 EX 11717/17-21,20,19,8,2,1; Návrh + Ex. titul;
18.09.2017KLIMEŠ Aleš23.4.1955Generála Janouška 896/22 198 00 Praha – Černý Most030 EX 1282/17-41,40,39,38,28,27,22,17,2,1; Návrh, Opr. Návrh + 2x Ex. titul;
18.09.2017SVOBODA Pavel5.2.1991Masarykova 200/ 696 11 Mutěnice030 EX 11949/17-21,20,18,11,6,4,3,2; Návrh + 3x Ex. titul;
18.09.2017RŮŽA Martin6.5.1970Švermova 280/12 625 00 Brno – Bohunice030 EX 9387/17-27 Usnesení,
18.09.2017LAKATOS Mário5.3.1995Nám. 30. června 508/ 289 24 Milovice – Mladá030 EX 21906/15-67 PUNE,
18.09.2017HEŘMAN Jiří27.10.1977č.p. 3 288 02 Dvory030 EX 12157/17-22,21,19,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
18.09.2017MEDULYCH Mykhaylo27.10.1952Podhorní 427/24 628 00 Brno – Líšeň030 EX 12002/17-22,21,20,19,9,4,2; Návrh + Ex. titul;
18.09.2017PUTÍKOVÁ Hana26.3.1979Masarykovo náměstí 1/ 337 01 Rokycany – Střed030 EX 11340/17-43 PUNE,
18.09.2017HAVEL Karel16.1.1951Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava030 EX 30060/14-111 Usnesení,
18.09.2017BEŇÁKOVÁ Jana3.4.1987nám. Dr. Eduarda Beneše 85/ 431 51 Klášterec nad Ohří030 EX 13134/17-19,18,17,8,2,1; Návhr + Ex. titul;
18.09.2017LANK Petr5.2.1972nábřeží Benešovo 1678/ 544 01 Dvůr Králové nad Labem030 EX 21955/13-96 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 21955/13-94 Ex. příkaz, 030 EX 21955/13-95 Protokol soupis vozidla,
18.09.2017BASTLOVÁ Renata19.1.1980Masarykovo náměstí 108/1 682 01 Vyškov – Vyškov-Město030 EX 14771/15-65 Usnesení
18.09.2017ELIÁŠ Josef2.2.1964náměstí Míru 600/20 120 00 Praha – Vinohrady030 EX 889/13-137 Usnesení,

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001