Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
27.08.2014SOUČEK Jiří27.5.1967Stará Kysibelská 638/25 360 01 Karlovy Vary – Drahovice030 EX 14950/13-83 Ex. příkaz, 030 EX 14950/13-84 Ex. příkaz, 030 EX 14950/13-63 PUNE
27.08.2014KRATOCHVÍLOVÁ Kamila2.10.1991č.p. 147 675 33 Dešov030 EX 12341/14-7,2,20,19,1; Návrh, Ex. titul;
27.08.2014MAXIAN Štefan29.8.1973č.p. 178 592 66 Vír030 EX 22353/07-46; 030 EX 22354/07-54;
27.08.2014KOLÁŘ Pavel1.9.1985č.p. 17 664 02 Ochoz u Brna030 EX 11097/13-66 Usnesení
27.08.2014FRÁŇA Richard12.6.1975č.p. 212 671 38 Višňové030 EX 8549/14-19,18,9,4,2; návrh, ex. titul;
27.08.2014KOLIHA David18.6.1987Dlouhá 221/ 373 61 Hrdějovice030 EX 5338/11-63; 030 EX 3802/12-46;
27.08.2014PROCHÁZKA Vladislav18.10.1956Horní Vojtanov 40/ 351 34 Vojtanov030 EX 21100/13-25 Ex. příkaz, 030 EX 21100/13-27 Ex. příkaz
27.08.2014BARÁNEK Rudolf8.10.1950Osvobození 343/24 691 41 Břeclav – Poštorná030 EX 46346/13-37,38;
27.08.2014ČUBA Bohdan11.10.1977Masarykovo náměstí 128/ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm030 EX 3802/14-35 Výzva, 030 EX 3802/14-33 Ex. příkaz, 030 EX 3802/14-34 Ex. příkaz, 030 EX 3802/14-9 PUNE
27.08.2014DVOŘÁČEK Roman4.5.1979č.p. 155 683 04 Ruprechtov030 EX 24031/07-61 Usnesení
27.08.2014ŠVÁB Bohuslav9.2.1952č.p. 142 471 61 Jestřebí030 EX 1633/05-72,78,73,47;
27.08.2014DRÁB Rudolf8.4.1955Marie Podvalové 334/ 277 15 Tišice – Chrást030 EX 28238/13-40 Ex. příkaz
27.08.2014RŐHRICHOVÁ Markéta9.6.1983Husovo náměstí 39/ 588 13 Polná030 EX 16434/14-16,18,1,17,2; návrh, ex. titul;
27.08.2014BALÍČEK Zbyněk11.5.1974Zámecké náměstí 70/ 691 44 Lednice030 EX 40763/13-42 PUNE
27.08.2014VAŠÍČEK Jan26.6.1977nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk030 EX 706/14-26 Protokol soupis vozidla, 030 EX 706/14-29 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 706/14-27 Ex. příkaz
27.08.2014TOBOŘÍKOVÁ Jiřina9.8.1956č.p. 224 544 77 Borovnice030 EX 969/04-142 Usnesení
27.08.2014HOFFERÍKOVÁ Jindřiška2.8.1966Roviny 712/2 64300 Brno030 EX 16840/14-24,25,5,1,1; ex. titul, návrh;
27.08.2014KOLEČKÁŘ Igor9.7.1964č.p. 17 664 02 Ochoz u Brna030 EX 18125/14-29,6,28,27,1,1; Ex. titul, Návrh;
27.08.2014PROCHÁZKA Anton4.6.1971č.p. 108 679 35 Šebetov030 EX 5985/14-17,6,1,1,1,1; Návrh, 3x Ex.titul;
27.08.2014BALÁŽOVÁ Andrea9.4.1974Pod Starou farou 40/ 679 23 Lomnice030 EX 40641/13-68 Ex. příkaz
27.08.2014BALÁŽ Pavel22.6.1972Pod Starou farou 40 67923 Lomnice030 EX 40641/13-68 Ex. příkaz
01.09.2014HALAŠTA David15.5.1978Husovo náměstí 27/ 269 01 Rakovník – Rakovník I030 EX 27104/13-11 Oznámení, 030 EX 27104/13-10 PUNE
27.08.2014HEDEJA Ivan27.9.1961č.p. 43 594 51 Dobrá Voda030 EX 10995/14-18,17,2,16,15,7,1; Návrh, Ex. titul;
27.08.2014ŠVEC Miroslav28.3.1978U Domoviny 234/ 756 54 Zubří030 EX 22139/07-60 Usnesení
27.08.2014VAŘEKA Martin9.7.1985Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 16477/14-24,22,1,21,2; návrh + ex. titul;
27.08.2014KOLAŘÍKOVÁ Jana10.6.1961nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk030 EX 736/10-55 PUNE, 030 EX 736/10-100 Usnesení
27.08.2014KOLAŘÍKOVÁ Jana10.6.1961nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk030 EX 12584/14-17,7,13,16,15,14,1,3; Návrh, Ex. titul;
27.08.2014DOBRÝ Petr29.9.1989č.p. 91 679 63 Uhřice030 EX 8487/14-15,6,1,1,1; Návrh, 2x Ex. titul;
27.08.2014BARVICH Jan23.12.1988Václava Balého 23/3 153 00 Praha – Radotín030 EX 5377/14-2,18,7,1; Návrh, Ex.titul;
27.08.2014ONDRÁČEK Zdeněk9.7.1956nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk030 EX 973/12-61 PUNE
27.08.2014PŘÍHODA Leoš25.1.1992č.p. 57 568 02 Sklené030 EX 11808/14-11,10,7,2,1,1,1; 030 EX 5204/11-63; 030 EX 12342/14-12,11,2,7,1; 030 EX 13007/14-7,22,21,2,8,1; Návrh, Ex. titul, Návrh, 3x Ex. titul, Návrh, Ex. titul
27.08.2014BAĎURA Milan13.1.1966Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 1307/05-192 Ex. příkaz
27.08.2014BARTIČKA Martin21.9.1979č.p. 78 378 03 Majdalena030 EX 853/10-137; 030 EX 851/10-237; 030 EX 8008/14-22,18,17,1; Návrh, Ex. titul; 030 EX 4452/14-7,33,13,12,1,1; Návrh, Ex. titul;
27.08.2014KOLÍNEK Radovan7.6.1966Komenského 446/ 664 01 Bílovice nad Svitavou030 EX 11159/14-2,7,15,1; Ex. titul;
27.08.2014HLOUŠEK Radek3.8.1975Komenského 446/ 664 01 Bílovice nad Svitavou030 EX 3466/12-97; 030 EX 20839/13-37;
27.08.2014PANUŠKOVÁ Hana11.8.1971č.p. 13 356 01 Citice030 EX 12177/13-43 Ex. příkaz, 030 EX 12177/13-44 Ex. příkaz
27.08.2014NEJDL Zdeněk1.7.1956č.p. 537 696 62 Tvarožná Lhota030 EX 2637/13-120,56;
27.08.2014VYDRA Karel24.9.1964č.p. 2 675 41 Nové Syrovice030 EX 8697/14-18,7,2,1,1; Ex. tituly 2x;
27.08.2014ONDRÁČEK Zdeněk9.7.1956nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk030 EX 7975/10-77; 030 EX 10965/14-18,7,2,1; Ex. titul; 030 EX 3030/11-65; 030 EX 5209/11-59; 030 EX 5722/10-68; 030 EX 14330/14-11,7,2,6,1,1,1; Ex. tituly 3x;
27.08.2014BARTIČKA Martin21.9.1979č.p. 78 378 03 Majdalena030 EX 867/10-129; 030 EX 866/10-129; 030 EX 796/11-110; 030 EX 862/10-130; 030 EX 1030/10-140; 030 EX 1328/11-113; 030 EX 873/10-136; 030 EX 856/10-130; 030 EX 4724/11-94;
27.08.2014BARTIČKA Martin21.9.1979č.p. 78 378 03 Majdalena030 EX 4726/11-97 PUNE
27.08.2014TŮMA Jindřich16.8.1958Komenského náměstí 201/ 271 01 Nové Strašecí030 EX 33080/13-11 PUNE, 030 EX 33080/13-10 Oznámení
27.08.2014TOBIÁŠOVÁ Stanislava30.10.1949č.p. 7 439 87 Očihov030 EX 35985/13-29; 030 EX 34105/13-27;
27.08.2014HORÁČEK Václav14.4.1950Na Najmanské 1094/74 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava030 EX 2585/14-25,26; 030 EX 20433/13-66,65;
27.08.2014BÍLÁ Olga10.3.1958Plotní 80/12 602 00 Brno – Trnitá030 EX 8293/14-7,17,6,1; Návrh, Ex. titul; 030 EX 6879/10-70; 030 EX 3734/10-72; 030 EX 2570/11-69;
27.08.2014HLOUŠEK Roman25.3.1972Milíčova 566/2 612 00 Brno – Královo Pole030 EX 8039/09-100; 030 EX 7907/10-84; 030 EX 10548/14-2,8,7,21,20,1; Návrh, Ex. titul;
27.08.2014MATOUŠEK Jaroslav29.7.1968Zámecká 35/ 783 72 Velký Týnec030 EX 6554/09-102 Usnesení
27.08.2014DIRDOVÁ Kateřina23.8.1977Dětřichov č.p. 48 783 91 Uničov030 EX 9411/14-20,7,2,8,1; návrh + ex. titul; 030 EX 3775/11-71;
26.08.2014TALO Michal31.5.1959Závist 1169/ 156 00 Praha – Zbraslav030 EX 24949/13-35 Usnesení - usnesení o zrušení PUNE, č. 39 NC 410/2007-33
26.08.2014Daněk Daniel19.5.1981P.O.BOX 203 60100 Brno030 EX 20132/07-99 Ex. příkaz

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001