Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
13.05.2016KUSYN PetrJílovice č.p. 170
24.05.2016LEJSEK Otakar22.9.1982č.p. 305 338 44 Dobřív030 EX 1558/13-98 Usnesení
23.05.2016KOLMAČKA Michal30.3.1968č.p. 121 664 01 Babice nad Svitavou030 EX 750/15-41 Ex. příkaz
23.05.2016KOLMAČKA Michal30.3.1968č.p. 121 664 01 Babice nad Svitavou030 EX 50091/13-63 Ex. příkaz, 030 EX 50091/13-64 Ex. příkaz
23.05.2016KOLMAČKA Michal30.3.1968č.p. 121 664 01 Babice nad Svitavou030 EX 1513/05-220 Ex. příkaz
23.05.2016KOLMAČKA Michal30.3.1968č.p. 121 664 01 Babice nad Svitavou030 EX 24470/14-46 Ex. příkaz
23.05.2016KOLMAČKA Michal30.3.1968č.p. 121 664 01 Babice nad Svitavou030 EX 8045/16-34 Ex. příkaz, 030 EX 8045/16-6 Ex. příkaz
23.05.2016HABARTA Marek29.6.1979č.p. 54 687 04 Sušice030 EX 27683/15-35; 030 EX 6348/16-23,21,20,19,16,7,1; Návrh + Ex. titul;
18.05.2016DANIEL Roman26.6.1971Mánesova 1925/15 690 03 Břeclav030 EX 215/16-43,18,11,2,1; návrh, ex. titul;
18.05.2016PELÁN Roman12.12.1969Na Kopci 1812/13 690 03 Břeclav030 EX 3630/16-29,27,26,11,2,1; Návrh, 2x ex. titul;
18.05.2016TIŠNOVSKÝ Michal24.6.1987č.p. 41 684 01 Hodějice030 EX 11274/15-36 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 11274/15-35 Protokol soupis vozidla
12.05.2016DANIELOVÁ Antonie23.1.1996Ke Trojici 307/ 696 11 Mutěnice030 EX 30773/14-53 Usnesení
12.05.2016ROTREKL Zdeněk25.5.1955č.p. 41 684 01 Hodějice030 EX 52678/13-132 Ex. příkaz
12.05.2016PANOVSKÝ Vlastimil14.1.1968nám. Míru 111/ 666 01 Tišnov030 EX 6139/16-19,17,16,7,1; Návrh + 2x Ex. titul; 030 EX 2458/14-59;
12.05.2016ROTREKLOVÁ Libuše14.6.1960č.p. 41 684 01 Hodějice030 EX 52678/13-132; 030 EX 0592/02-238; 030 EX 0595/02-227;
12.05.2016ŠUGÁR Milan29.3.1965Krušnohorská 785/ 363 01 Ostrov030 EX 8396/13-75 Usnesení
10.05.2016BURGHARDTOVÁ Justina9.4.1977Zahradní 201/ 691 85 Dolní Dunajovice030 EX 4269/16-25,23,10,2,1; návrh, ex. titul;
10.05.2016SÝKORA Zdeněk24.2.1981Chodovská 236/6 362 25 Nová Role030 EX 8237/13-77; 030 EX 1953/16-19;
05.05.2016ŠTĚBROVÁ Eva26.7.1980č.p. 135 687 05 Jalubí030 EX 11119/15-45 Usnesení
05.05.2016PODLEŠÁKOVÁ Dana26.3.1962č.e. 139 370 07 Heřmaň030 EX 2648/06-336 Usnesení
02.05.2016NOVÁK Jiří6.11.1979č.p. 191 763 11 Lípa030 EX 17316/14-68; 030 EX 6529/16-15,14,13,11,7,1; ,návrh+ex.titul;
02.05.2016HORČICA Tomáš23.1.1992č.p. 32 666 03 Všechovice030 EX 14605/15-25 Ex. příkaz
27.04.2016Ing. MITKOVÁ Mária1.1.1947Osuského 1653/4 850 00 Bratislava030 EX 2836/14-67 PUNE
27.04.2016KVASNIČKA Petr12.6.1976Chodovská 236/6 362 25 Nová Role030 EX 5345/10-115; 030 EX 5344/10-117;
09.05.2016MÜLLERŮ Nicol29.7.1980P.O.Box Jindřišská 14/ 110 00 Praha 1030 EX 14636/08-113 Usnesení
26.04.2016GALASCH Jan10.3.1959Revoluční 960/3 674 01 Třebíč – Borovina030 EX 45172/13-78 Ex. příkaz
26.04.2016ČECH Dalibor12.10.1982č.p. 128 687 71 Záhorovice030 EX 29143/15-37 Ex. příkaz
26.04.2016TESAŘ Antonín10.1.1954Klanečná č.p. 23 580 01 Havlíčkův Brod030 EX 7950/12-191 Usnesení
25.04.2016MĚSÍČEK Štěpán19.1.1954Brněnská 334/1 682 01 Vyškov – Vyškov-Město030 EX 14741/13-75 Ex. příkaz

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001