Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
31.07.2014FALADA Petr28.12.1980nám. E. Beneše 420 39901 Milevsko030 EX 12539/12-105 Usnesení
31.07.2014FALADOVÁ Jana16.8.1979nám. E. Beneše 420/ 399 01 Milevsko030 EX 12539/12-105 Usnesení
31.07.2014BÍLEK Milan30.9.1975Obřanská 145/ 768 72 Chvalčov030 EX 13550/14-7 PUNE, 030 EX 13550/14-2 Návrh, 030 EX 13550/14-14 Výzva, 030 EX 13550/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 13550/14-1 Ex. titul 1,2
31.07.2014BÍLEK Milan30.9.1975Obřanská 145/ 768 72 Chvalčov030 EX 8220/14-7 PUNE, 030 EX 8220/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 8220/14-18 Výzva, 030 EX 8220/14-1 Návrh 2x + Ex. titul 2x
31.07.2014LUJKOVÁ Veronika16.3.1984Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 2160/10-75 Usnesení; 030 EX 1811/10-66 Usnesení; 030 EX 611/10-73 Usnesení; 030 EX 984/10-69 Usnesení
31.07.2014BARTOŠ Ľudevít13.1.1953č.p. 22 682 01 Hlubočany030 EX 7115/14-7 PUNE, 030 EX 7115/14-29 Ex. příkaz, 030 EX 7115/14-28 Ex. příkaz, 030 EX 7115/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 7115/14-30 Výzva, 030 EX 7115/14-1 návrh, 3x ex. titul
31.07.2014BAREŠ Jan23.12.1970Náměstí 115/ 378 04 Chlum u Třeboně030 EX 1343/14-34 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 1343/14-22 Ex. příkaz, 030 EX 1343/14-23 Protokol soupis vozidla
31.07.2014RŮŽIČKOVÁ Marie24.7.1987č.p. 13 675 41 Láz030 EX 20695/08-78 Ex. příkaz
31.07.2014KLIMEK Miloslav7.10.1981Žeranovice 1 76901 Žeranovice030 EX 8490/12-81 PUNE
31.07.2014Ing. MOTL Roman17.3.1970Úsobrno 81 67939 Úsobrno030 EX 44477/13-44 PUNE
31.07.2014PLUHAŘ Petr5.6.1978K obci 47/ 155 31 Praha – Lipence030 EX 18673/13-70 Usnesení
31.07.2014CÍCHA František18.6.1952č.p. 280 687 23 Ostrožská Lhota030 EX 2534/14-86 Usnesení
31.07.2014CÍCHOVÁ Jarmila16.5.1951č.p. 280 687 23 Ostrožská Lhota030 EX 2534/14-86 Usnesení
31.07.2014BAREŠ Jan23.12.1970Náměstí 115/ 378 04 Chlum u Třeboně030 EX 1343/14-26 Ex. příkaz, 030 EX 1343/14-27 Ex. příkaz
31.07.2014KOLEK Zdeněk28.1.1956č.p. 49 763 63 Halenkovice030 EX 1504/14-51 Ex. příkaz
31.07.2014ŠEVČÍKOVÁ Marcela13.4.1971Petra Jilemnického 350/7 679 04 Adamov030 EX 5941/14-13 Ex. příkaz, 030 EX 5941/14-5 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 5941/14-1 Návrh, 030 EX 5941/14-1 Ex. titul
31.07.2014ŠEVČÍK Aleš5.12.1971Petra Jilemnického 350/7 679 04 Adamov030 EX 5941/14-11,13 Ex. příkaz, 030 EX 5941/14-5 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 5941/14-14 Výzva, 030 EX 5941/14-1 Návrh, 030 EX 5941/14-1 Ex. titul
31.07.2014SKUPINOVÁ Marcela18.10.1970Ke Trojici 307 69611 Mutěnice030 EX 56772/13-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 56772/13-32 Ex. příkaz, 030 EX 56772/13-2 Návrh, 030 EX 56772/13-1 ex.titul
31.07.2014BODNÁR Vladislav8.6.1972Škrle 44 430 01 Bílence030 EX 13406/13-49 Ex. příkaz, 030 EX 13406/13-51 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 13406/13-50 Protokol soupis vozidla
31.07.2014ŠTĚPÁNEK Pavel4.10.1986Jívoví 35 59451 Jívoví030 EX 44401/13-43 Ex. příkaz, 030 EX 44401/13-42 Ex. příkaz
31.07.2014FULIER Miroslav7.4.1968č.p. 17 664 02 Ochoz u Brna030 EX 5821/14-28 Ex. příkaz
31.07.2014ŠEVČÍKOVÁ Marcela13.4.1971Petra Jilemnického 350/7 679 04 Adamov030 EX 5942/14-36 Výzva, 030 EX 5942/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 5942/14-35 Ex. příkaz, 030 EX 5942/14-34 Ex. příkaz, 030 EX 5942/14-1 Návrh, 030 EX 5942/14-1 Ex. titul
31.07.2014ŠEVČÍK Aleš5.12.1971Petra Jilemnického 350/7 679 04 Adamov030 EX 5942/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 5942/14-35 Ex. příkaz, 030 EX 5942/14-1 Návrh, 030 EX 5942/14-1 Ex. titul
31.07.2014ŠIMÁČEK Jan2.10.1979č.p. 32 666 03 Všechovice030 EX 52624/13-22 Ex. příkaz
31.07.2014KOLEK Václav9.10.1955Moravské Prusy č.p. 40 682 01 Prusy-Boškůvky030 EX 11157/14-2 Návrh, 030 EX 11157/14-11 Výzva, 030 EX 11157/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 11157/14-1 ex. titul
31.07.2014BOROVIČKA Petr15.5.1973Masarykova 17/ 664 62 Hrušovany u Brna030 EX 46555/13-17 Usnesení
31.07.2014VORÁČOVÁ Anna27.4.1964č.p. 79 696 13 Šardice030 EX 5692/14-36 Ex. příkaz; 030 EX 5998/09-1 Návrh - 2x návrh, exek. titul, 030 EX 5998/09-123 Ex. příkaz, 030 EX 5998/09-124 Ex. příkaz, 030 EX 5998/09-3 Usn: 20Nc 1093/2009-9 Obvodní soud pro Prahu 2
31.07.2014ŽENOŽIČKA Milan13.2.1980č.p. 58 768 43 Kostelec u Holešova030 EX 8359/12-116 Ex. příkaz, 030 EX 8359/12-117 Protokol soupis vozidla, 030 EX 8359/12-67 PUNE, 030 EX 8359/12-128 Výzva přistavení vozidla
31.07.2014HALTMAR Oldřich23.7.1953Teplická 297/ 417 23 Košťany030 EX 1642/06-78 PUNE
31.07.2014KNAPEK Jaroslav27.12.1956Zelená Hora 32 68321 Zelená Hora030 EX 43234/13-67 PUNE
31.07.2014DOLEŽEL Rostislav15.12.1949Horní náměstí 583 77900 Olomouc030 EX 25554/13-50 PUNE, 030 EX 25554/13-43 PUNE
31.07.2014ŽENOŽIČKOVÁ Tamara11.11.1985Kostelec u Holešova 58 76843 Kostelec u Holešova030 EX 8359/12-116 Ex. příkaz, 030 EX 8359/12-117 Protokol soupis vozidla, 030 EX 8359/12-67 PUNE, 030 EX 8359/12-128 Výzva přistavení vozidla
31.07.2014KOCÚR David28.7.1988Masarykova 17/ 664 62 Hrušovany u Brna030 EX 14589/14-10 Ex. příkaz, 030 EX 14589/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 14589/14-8 PUNE, 030 EX 14589/14-2 Návrh, 030 EX 14589/14-11 Výzva, 030 EX 14589/14-1 ex.titul.
31.07.2014KROUPOVÁ DŘEVÍKOVSKÁ Ludmila28.2.1964Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky030 EX 23774/13-87 Ex. příkaz, 030 EX 23774/13-65 PUNE
31.07.2014NOVÁK Stanislav12.3.1974Husovo náměstí 27/ 269 01 Rakovník – Rakovník I030 EX 56015/13-51 Usnesení
31.07.2014VODIČKA Roman3.10.1980Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky030 EX 4872/14-21,22 Ex. příkaz, 030 EX 4872/14-23 Výzva, 030 EX 4872/14-2 Návrh, 030 EX 4872/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 4872/14-1 Ex. titul
31.07.2014ADÁMKOVÁ Blanka22.5.1953Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky030 EX 4864/14-2 Návrh, 030 EX 4864/14-46 Výzva, 030 EX 4864/14-40, 41, 43, 45 Ex. příkazy, 030 EX 4864/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 4864/14-1 Ex. titul
31.07.2014ŠŤÁVOVÁ Hana13.8.1957Mlýnská 786/29 68323 Ivanovice na Hané030 EX 4433/12-81 Ex. příkaz
31.07.2014ŠŤÁVOVÁ Hana13.8.1957Mlýnská 786/29 68323 Ivanovice na Hané030 EX 4429/10-103 Ex. příkaz
31.07.2014MAJER Zdeněk5.7.1957Mšec 109 27064 Mšec030 EX 32373/13-19 PUNE, 030 EX 32373/13-21 Oznámení, 030 EX 32373/13-2 Usn: Nc3749/2004-5 Okresní soud v Rakovníku
31.07.2014MAJEROVÁ Drahomíra7.11.1958č.p. 109 270 64 Mšec030 EX 32373/13-20 Oznámení, 030 EX 32373/13-19 PUNE
31.07.2014TURČAN Zdeněk16.7.1964Dlouhá 221/ 373 61 Hrdějovice030 EX 16287/08-94 Usnesení
31.07.2014Novosadský Pavel26.4.1960Vltavská 246/17 625 00 Brno - Starý Lískovec030 EX 6665/14-18 Ex. příkaz, 030 EX 6665/14-19 Výzva, 030 EX 6665/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 6665/14-7 PUNE, 030 EX 6665/14-1 návrh+ex. titul
31.07.2014KNAPKOVÁ Denisa31.8.1974Zelená Hora 32 68321 Zelená Hora030 EX 43234/13-67 PUNE
31.07.2014MICHKOVÁ Monika3.11.1985Velké náměstí 114/3 397 01 Písek – Vnitřní Město030 EX 11013/12-41 PUNE, 030 EX 11013/12-77 Ex. příkaz, 030 EX 11013/12-96 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 11013/12-78 Protokol soupis vozidla
31.07.2014ŠRAITR Jan24.4.19805. května 1/ 549 81 Meziměstí030 EX 2320/11-68 Protokol soupis vozidla, 030 EX 2320/11-67 Ex. příkaz, 030 EX 2320/11-47 PUNE, 030 EX 2320/11-74 Výzva přistavení vozidla
31.07.2014JOKVER David30.11.1978Masarykova 17/ 664 62 Hrušovany u Brna030 EX 6342/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 6342/14-17 Ex. příkaz, 030 EX 6342/14-22 Výzva, 030 EX 6342/14-21 Ex. příkaz, 030 EX 6342/14-16 Ex. příkaz, 030 EX 6342/14-7 PUNE, 030 EX 6342/14-1 návrh, ex. titul
28.07.2014KLVAČ Alois14.5.1964Masarykovo náměstí 87 59501 Velká Bíteš030 EX 592/05-398 Dražební vyhláška
28.07.2014SOVA Václav21.4.1948Horní Vojtanov 40/ 351 34 Vojtanov030 EX 19544/13-35 Usnesení - usnesení o nevyhovění námitkám, č. 13 Nc 4835/2006 - 39
25.07.2014KACHLÍK Jan23.9.1963č.p. 412 671 67 Šanov030 EX 3448/14-19 Protokol soupis vozidla, 030 EX 3448/14-21 Výzva, 030 EX 3448/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 3448/14-20 Ex. příkaz, 030 EX 3448/14-2 Návrh, 030 EX 3448/14-1 Ex. titul

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001