Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
16.03.2018HOŘÁK Lukáš30.6.1979K Lůčkám 350/ 763 17 Lukov030 EX 16743/14-86; 030 EX 17065/17-27;
16.03.2018ADRAMANOVSKÁ Radka27.2.1973Palackého třída 2376/107 612 00 Brno – Královo Pole030 EX 8112/09-131; 030 EX 732/09-122; 030 EX 8194/14-84; 030 EX 7716/09-119; 030 EX 15055/14-78;
16.03.2018Zájmový klub OKD a.s. Dolu Darkov závod 3.- 9.květen "v likvidaci"733 01 Karviná030 EX 3281/18-12 Výzva, 030 EX 3281/18-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 3281/18-11 Ex. příkaz, 030 EX 3281/18-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud, 030 EX 3281/18-1 42 Cm 111/2017-9, 030 EX 3281/18-1 42 Cm 111/2017-9 Návrh + 2x Ex. titul
13.03.2018TOKÁR Zdeněk30.1.1991P. O. Box 1/ 430 01 Chomutov030 EX 23945/13-132 Usnesení
12.03.2018BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Námestie Martina Benku 10/ 811 07 Bratislava, Slovenská republika030 EX 20200/17-17 Usnesení - o nevyhovění návrhu na odklad exekuce, č. 31 EXE 2448/2017-18,
12.03.2018TJ Baník Zárubek Ostrava "v likvidaci"Sportovní areál na ulici Šenovská / 710 00 Slezská Ostrava030 EX 2645/18-12,11,6,2,1; Návrh + 2x Ex. titul;
06.03.2018DANIHELOVÁ Žaneta6.7.1977Olbrachtova 2294/1 690 03 Břeclav030 EX 27334/15-106 Ex. příkaz
28.02.2018KRÁSL Vítězslav3.1.1976P. O. Box 170/ 371 56 České Budějovice030 EX 16706/08-192 Ex. příkaz
28.02.2018HORÁK Richard12.10.1962Mezihoří 7/ 760 01 Zlín030 EX 229/18-15,14,12,5,1; Návrh + Ex. titul;
21.02.2018HORÁK Richard12.10.1962Mezihoří 7/ 760 01 Zlín030 EX 4714/11-105 Ex. příkaz,
20.02.2018ŠTUCBARTOVÁ Barbora5.12.1990č.p. 25 267 26 Všeradice030 EX 9668/15-85 Ex. příkaz,

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001