Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
23.07.2014PUSZTAI Petr2.10.1983Náměstí 115/ 378 04 Chlum u Třeboně030 EX 3680/12-55 Usnesení
23.07.2014MELICH Milan6.10.1978Nám. E. Beneše 420 39901 Milevsko030 EX 20909/08-56 PUNE, 030 EX 20909/08-54 PUNE
23.07.2014ONDRÁŠEK Petr28.3.1972Zahradní 285/ 679 23 Lomnice030 EX 19217/08-110 Ex. příkaz; 030 EX 2370/10-104 Ex. příkaz
18.07.2014HUJEČEK Vladimír1.2.1984č.p. 56 682 01 Moravské Málkovice030 EX 9075/14-2 Návrh, 030 EX 9075/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 9075/14-19 Výzva, 030 EX 9075/14-18 Ex. příkaz, 030 EX 9075/14-8 PUNE, 030 EX 9075/14-1 Exekuční titul
18.07.2014HUJEČEK Vladimír1.2.1984č.p. 56 682 01 Moravské Málkovice030 EX 15053/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 15053/14-10 Výzva, 030 EX 15053/14-9 Ex. příkaz, 030 EX 15053/14-7 PUNE, 030 EX 15053/14-2 Návrh, 030 EX 15053/14-1 Exekuční titul
18.07.2014HUJEČEK Vladimír1.2.1984č.p. 56 682 01 Moravské Málkovice030 EX 6176/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 6176/14-8 PUNE, 030 EX 6176/14-17 Výzva, 030 EX 6176/14-16 Ex. příkaz, 030 EX 6176/14-1 Návrh 2x, Exekuční tituly 2x
18.07.2014COUFAL Vladimír30.7.1980náměstí Republiky 107/ 691 55 Moravská Nová Ves030 EX 4018/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 4018/14-19 Výzva, 030 EX 4018/14-1 návrh, 030 EX 4018/14-1 2x ex. titul
18.07.2014HANDLÍŘ Zdeněk4.6.1958Nové Hvězdlice č.p. 72 683 41 Hvězdlice030 EX 56832/13-28 Usnesení
18.07.2014ŠKODOVÁ Iveta2.7.19725. května 1 54981 Meziměstí030 EX 22108/08-151 Protokol soupis vozidla, 030 EX 22108/08-150 Ex. příkaz, 030 EX 22108/08-160 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 22108/08-152 Protokol soupis vozidla
18.07.2014MICHAL Vladimír23.6.1988Hlavní 92/ 788 33 Hanušovice030 EX 5885/13-22 PUNE, 030 EX 5885/13-44 Ex. příkaz
17.07.2014HUJEČEK Vladimír1.2.1984č.p. 56 682 01 Moravské Málkovice030 EX 20358/08-85 Ex. příkaz; 030 EX 9346/09-56 Usnesení; 030 EX 20357/08-84 Ex. příkaz; 030 EX 2352/10-79 Ex. příkaz; 030 EX 20356/08-88 Ex. příkaz
17.07.2014HUJEČEK Vladimír1.2.1984č.p. 56 682 01 Moravské Málkovice030 EX 4304/10-76 Ex. příkaz; 030 EX 4361/10-81 Ex. příkaz; 030 EX 4327/10-76 Ex. příkaz; 030 EX 558/12-58 Ex. příkaz; 030 EX 7363/10-76 Ex. příkaz
17.07.2014KOŘÍSTKOVÁ Marie30.3.1956Pernštejnské Náměstí 1 75301 Hranice030 EX 2621/06-69 PUNE, 030 EX 2621/06-101 Usnesení; 030 EX 21216/08-92 Usnesení, 030 EX 21216/08-57 PUNE
17.07.2014KMÍNEK Pavel6.2.1975Bratrská 709/34 75002 Přerov030 EX 3313/12-53 Ex. příkaz, 030 EX 3313/12-54 Protokol soupis vozidla, 030 EX 3313/12-57 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 3313/12-29 PUNE
17.07.2014PUCHINGEROVÁ Lucie16.10.1987Palackého nám. 46/ 379 01 Třeboň – Třeboň II030 EX 4123/14-24 Výzva, 030 EX 4123/14-11 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 4123/14-4 exe. titul, 030 EX 4123/14-4 návrh
17.07.2014MONDŘÍK Jan18.8.1983Chodovská 236/6 362 25 Nová Role030 EX 4828/14-20 Výzva, 030 EX 4828/14-2 Návrh, 030 EX 4828/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 4828/14-18 Ex. příkaz, 030 EX 4828/14-1 ex. titul
17.07.2014POKUTA Zdeněk12.3.1993Na Hraničkách 359/9 682 01 Vyškov – Vyškov-Město030 EX 11750/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 11750/14-10 Výzva, 030 EX 11750/14-2 Návrh, 030 EX 11750/14-1 Ex. titul
17.07.2014HUJÍČEK Miroslav18.5.1979Masarykovo náměstí 128/ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm030 EX 46376/13-41 Ex. příkaz
17.07.2014BEJÓ Jiří17.12.1968č.p. 101 798 45 Lipová030 EX 20442/13-49 PUNE
17.07.2014BAČO Marián19.3.1972Husovo nám. 68 26601 Beroun030 EX 12018/12-107 Usnesení
16.07.2014ZBOŘILOVÁ Marcela7.12.1978Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 1482/13-21 PUNE, 030 EX 1482/13-43 Ex. příkaz
16.07.2014SERVUSOVÁ Jarmila20.7.1980Pustiměřské Prusy 79 683 21 Pustiměř030 EX 11388/14-17 Výzva, 030 EX 11388/14-2 Návrh, 030 EX 11388/14-16 Ex. příkaz, 030 EX 11388/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 11388/14-1 Ex. titul
16.07.2014PALLASOVÁ Lenka25.8.1966č.p. 129 696 36 Násedlovice030 EX 11661/14-28 Ex. příkaz, 030 EX 11661/14-2 Návrh, 030 EX 11661/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 11661/14-1 Ex. titul
16.07.2014ČÁPOVÁ Lenka20.10.1984Vinařská 96 60200 Brno030 EX 4321/14-25, 26, 27, 28, 29 Ex. příkazy, 030 EX 4321/14-30 Výzva, 030 EX 4321/14-23 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 4321/14-1 Návrh na nařízení exekuce, 030 EX 4321/14-1 Exekuční titul, 030 EX 4321/14-1 Exekuční titul
16.07.2014JAROŠINCOVÁ Vlasta14.4.1981č.p. 101 763 32 Návojná030 EX 7297/09-68 Usnesení
16.07.2014BLAŽKOVÁ Jiřina5.3.1964nám. E. Beneše 420/ 399 01 Milevsko030 EX 4221/13-38 PUNE, 030 EX 4221/13-42 Usnesení
16.07.2014HORECKÝ Vilém26.7.1969č.p. 104 507 44 Libošovice030 EX 6074/09-82 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 6074/09-78 Ex. příkaz, 030 EX 6074/09-79 Protokol soupis vozidla
16.07.2014ŠVADLENOVÁ Eva24.2.1950náměstí Svobody 2/2 415 01 Teplice030 EX 52637/13-36 Ex. příkaz
16.07.2014DRŠKOVÁ Jitka3.7.1972náměstí Svobody 2/2 415 01 Teplice030 EX 42556/13-9 Oznámení, 030 EX 42556/13-8 PUNE
16.07.2014HAVELKA Marek6.8.1978č.p. 45 696 12 Hovorany030 EX 6378/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 6378/14-19,20 Ex. příkaz, 030 EX 6378/14-7 PUNE, 030 EX 6378/14-22 Výzva, 030 EX 6378/14-1 Návrh + Ex. titul
16.07.2014SICHA Michal30.4.1980Zámecké náměstí 70/ 691 44 Lednice030 EX 45340/13-26 Ex. příkaz
16.07.2014PEČENÝ Karel22.6.1973Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 50065/13-24 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 50065/13-20 Protokol soupis vozidla, 030 EX 50065/13-19 Ex. příkaz
16.07.2014HANKE Josef9.2.1973Školní 535/ 683 52 Křenovice030 EX 10482/14-12,13 Ex. příkaz, 030 EX 10482/14-2 Návrh, 030 EX 10482/14-8 PUNE, 030 EX 10482/14-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 10482/14-16 Výzva, 030 EX 10482/14-1 Exekuční titul
16.07.2014FOJTÁŠEK Tomáš30.8.1988Masarykovo náměstí 128/ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm030 EX 6235/14-8 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 6235/14-22 Výzva, 030 EX 6235/14-9 PUNE, 030 EX 6235/14-21 Ex. příkaz, 030 EX 6235/14-1 Návrh, Exekuční titul, 030 EX 6235/14-4 Oprava návrhu
16.07.2014HÖKL Lukáš28.10.1985Pod Kostelem 69/ 696 35 Dambořice030 EX 6285/14-7 PUNE, 030 EX 6285/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 6285/14-11 Výzva, 030 EX 6285/14-1 Návrh, Exekuční titul; 030 EX 9169/09-48 Usnesení
16.07.2014TARAGOŠOVÁ Helena24.11.1990č.p. 129 696 36 Násedlovice030 EX 7132/14-9 Výzva, 030 EX 7132/14-8 PUNE, 030 EX 7132/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 7132/14-1 Návrh, Exekuční titul
16.07.2014SVOZIL Zdeněk8.8.1969č.p. 601 696 13 Šardice030 EX 7244/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 7244/14-8 Výzva, 030 EX 7244/14-7 PUNE, 030 EX 7244/14-1 Návrh, Exekuční titul
16.07.2014Klestil Jiří Sdružení pro výběrovou kávu15.1.1970Petřvaldská 1009/8 61600 Brno030 EX 648/06-124 PUNE
16.07.2014manžel/ka povinného MEZNÍKOVÁ Ivana19.1.1966Moravská Chrastová 77 56904 Brněnec030 EX 53339/13-41 Usnesení
15.07.2014ZBOŘIL Michal7.10.1976Bratrská 709/34 750 02 Přerov – Přerov I-Město030 EX 4189/14-23 Ex. příkaz
15.07.2014FINK Petr30.1.1984Královopolská 796/18 616 00 Brno – Žabovřesky030 EX 54720/13-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 54720/13-17 Výzva, 030 EX 54720/13-2 Návrh, 030 EX 54720/13-1 Ex. titul
15.07.2014FLACHS Jan31.7.1961č.p. 98 335 44 Kasejovice030 EX 25399/13-10 PUNE, 030 EX 25399/13-11 Oznámení
15.07.2014DRÁBEK Miroslav13.11.1978Masarykova 17/ 664 62 Hrušovany u Brna030 EX 10682/13-45 Ex. příkaz
15.07.2014PLESKOTOVÁ Romana22.8.1967Bečváry 139 28143 Bečváry030 EX 310/13-77 PUNE, 030 EX 310/13-31 PUNE
15.07.2014PREZBRUCHÝ Radek14.11.1976Hlavní 1/ 439 81 Kryry030 EX 36091/13-31 Ex. příkaz, 030 EX 36091/13-33 Ex. příkaz, 030 EX 36091/13-34 Usnesení o nevyhovění námitkám, č.j. 7 NC 3900/2005-39
15.07.2014KOSTIHA Ivan31.7.1963č.p. 24 256 01 Kozmice030 EX 164/14-21 Výzva, 030 EX 164/14-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 164/14-20 Ex. příkaz, 030 EX 164/14-1 Návrh, 030 EX 164/14-1 Ex. titul
15.07.2014ŽIGA Jan20.4.1955Velké náměstí 114/3 397 01 Písek – Vnitřní Město030 EX 4136/11-176 Usnesení, 030 EX 4136/11-178 Oznámení
15.07.2014KOZLOVÁ Jaroslava19.10.1967Jaroslava Šípka 486/ 273 03 Stochov030 EX 56232/13-22 Výzva, 030 EX 56232/13-2 Návrh, 030 EX 56232/13-11 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 56232/13-1 Exekuční titul
15.07.2014KOSTIHA Ivan31.7.1963č.p. 24 256 01 Kozmice030 EX 56663/13-6 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 56663/13-11 Výzva, 030 EX 56663/13-2 Návrh, 030 EX 56663/13-10 Ex. příkaz, 030 EX 56663/13-1 Ex. titul
15.07.2014FRANKOVÁ Jana20.7.1982Bohunice 410E 62500 Brno030 EX 47323/13-7 Vyrozumění o zahájení exekuce, 030 EX 47323/13-17, 18, 19, 20 Ex. příkaz, 030 EX 47323/13-2 Návrh, 030 EX 47323/13-1 Ex. titul

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001