Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
15.12.2017ŠTÝBR Vladimír28.1.1964Smetanova 511/ 439 23 Lenešice030 EX 27463/13-83 Ex. příkaz
08.12.2017DOUŠA Matěj2.4.1996Nad Stadionem 337/ 267 01 Králův Dvůr030 EX 17325/17-23,22,20,10,2,1; návrh, ex.titul.;
08.12.2017JELÍNEK Pavel28.11.1995č.p. 168 378 26 Lodhéřov030 EX 23658/16-53,52;
07.12.2017DANIEL Petr23.8.1987Hraniční 389/103 691 41 Břeclav – Poštorná030 EX 16846/17-19,18,17,6,1; návrh, ex. titul;
07.12.2017HOLCOVÁ Nikola13.11.1990SLOVÁKOVA 220/ 684 01 Slavkov u Brna030 EX 16533/17-26,25,24,23,11,4,2; ex. titul, návrh;
07.12.2017DANIEL Petr23.8.1987Hraniční 389/103 691 41 Břeclav – Poštorná030 EX 16846/17-21 Ex. příkaz,
05.12.2017ŠTĚPÁN Milan11.12.1980Gagarinova 767/ 692 01 Mikulov030 EX 14668/17-22 Ex. příkaz
01.12.2017ABŠNAJDR Martin12.1.1974Nová 753/ 763 62 Tlumačov030 EX 17265/17-12,11,10,7,2,1; Návrh + 2x Ex. titul;
30.11.2017LANG Ivan18.4.1949č.p. 109 679 22 Lipůvka030 EX 16977/17-19,17,16,7,2,1; návrh, ex. titul;
29.11.2017DANIHELOVÁ Lucie3.11.1989č.p. 25 377 01 Velký Ratmírov030 EX 14680/14-96,94;
29.11.2017OKÉNKA Milan13.10.1964č.p. 7 431 32 Kalek030 EX 29520/16-40 Usnesení
21.11.2017Fotbalový club Nová Huť Ostrava " v likvidaci "Svazácká 496/1 700 30 Ostrava – Zábřeh030 EX 17513/17-11,10,6,2,1; Návrh + 2x Ex. titul;
20.11.2017ČURDA Jaroslav21.10.1964Valy 122/ 379 01 Třeboň – Třeboň I030 EX 21622/14-72 Ex. příkaz

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001