Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
01.12.2016ŽÁČEK František19.6.1969Masarykovo náměstí 189/ 766 01 Valašské Klobouky030 EX 13186/16-92 Usnesení
01.12.2016LIPŠANSKÝ Tomáš2.10.1979č.p. 11 440 01 Počedělice030 EX 23311/14-169 Usnesení
01.12.2016POKUTA Alicja16.11.1962Kreibichova 815/12 274 01 Slaný030 EX 28510/16-29,27,7,1; ex. titul, návrh;
25.11.2016VYŠÍN Vilém16.1.1955Slezská 1736/99 130 00 Praha – Vinohrady030 EX 26632/16-24,23,22,9,2,1; Návrh + Ex. titul;
24.11.2016TILL Ladislav27.9.1971P.O.Box 23/ 669 02 Znojmo030 EX 23/05-270 Usnesení,
21.11.2016ZAJÍČKOVÁ Jana27.12.1985Na Návsi 131/2 783 35 Skrbeň030 EX 24306/16-23,22,11,6,4,1; 2x ex. titul, návrh, 2x oprava návrhu;
15.11.2016PETKOVIČ Saša8.5.1976P. O. Box 21/ 664 34 Kuřim030 EX 11665/15-40 Usnesení - jiné, č. 72Co 196/2016 - 45,
15.11.2016KOHL Miloš3.11.1971č.p. 164 549 64 Bezděkov nad Metují030 EX 25801/16-19,18,9,2,1; Návrh + Ex. titul; 030 EX 22659/16-32,31,8,2,1; Návrh + Ex. titul;
11.11.2016REČKA Miroslav25.11.1971Na Hrázi 93/ 698 01 Veselí nad Moravou – Milokošť030 EX 19982/16-30 Oznámení, 030 EX 19982/16-29 PUNE,
10.11.2016MOTEJLOVÁ Dagmar29.1.1976P.O.BOX 37/ 410 02 Lovosice030 EX 74/10-261 Usnesení
07.11.2016INDRA Antonín22.7.1964č.p. 28 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem030 EX 1282/15-57 Ex. příkaz
04.11.2016ZAPLETAL Pavel27.11.1960Kaštanová 1055/14 779 00 Olomouc030 EX 40856/13-198,197; 030 EX 216/15-85;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001