Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
08.10.2015VELEK Jaroslav31.8.1950Žižkovo nám. 3/3 390 01 Tábor030 EX 32613/14-46 Usnesení
08.10.2015REMETEI Vladimír24.7.1943č.p. 56 682 01 Moravské Málkovice030 EX 929/07-139 PUNE
08.10.2015PAVLŮ Karolína29.5.1981č.p. 26 682 01 Medlovice030 EX 30722/14-21 Vyrozumění o zahájení exekuce
08.10.2015ŠULÝ Jaroslav22.3.1963č.p. 127 751 16 Tučín030 EX 31853/14-24 Ex. příkaz
08.10.2015VIKTORINOVÁ Monika25.2.1994Rostěnice č.p. 109 682 01 Rostěnice-Zvonovice030 EX 16540/15-25,24,23,22,10,4,2; návrh, ex. titul;
08.10.2015HARVAN Tibor2.9.1969č.p. 4 410 02 Lhotka nad Labem030 EX 32449/13-13 Ex. příkaz, 030 EX 32449/13-11 Oznámení
08.10.2015KOŇOVÁ Věra6.10.1967Nad Zámkem 6/ 674 01 Třebíč – Podklášteří030 EX 14628/15-19,18,17,15,9,2,1; 3x Ex. titul, Návrh;
08.10.2015KOŇA Ľudevít20.12.1950Nad Zámkem 6/ 674 01 Třebíč – Podklášteří030 EX 21902/14-77; 030 EX 14628/15-17,15,9;
08.10.2015BEDNAŘÍK Milan21.11.1978Horní náměstí 157/ 679 71 Lysice030 EX 106/15-45 Ex. příkaz
08.10.2015VESELÝ Pavel3.1.1985Husova 103/ 675 31 Jemnice030 EX 13910/15-10,9,7,1; Ex. titul, Návrh; 030 EX 3544/11-80;
08.10.2015STUDENÝ Martin24.6.1977Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky030 EX 15261/15-21,20,19,8,2,1; ,NÁVRH+EX.TITUL;
08.10.2015NĚMEČEK Karel20.6.1977Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 3729/15-30,29,27,12,7,1; Ex. titul, Návrh, Oprava ex. návrhu;
08.10.2015BEHÁR Marko10.6.1993Bratrská 709/34 750 02 Přerov – Přerov I-Město030 EX 12717/15-19,18,8,2,1; Ex. titul, Návrh;
08.10.2015ZIEGL Marcel15.7.1980č.p. 135 747 28 Služovice030 EX 25975/14-15 Usnesení, 030 EX 25975/14-2 Návrh - Návrh na provedení exekuce - Soud; datový nosič , 030 EX 25975/14-1 12 T 70/2013
08.10.2015STOJKOVÁ Simona21.6.1976Bratrská 709/34 750 02 Přerov – Přerov I-Město030 EX 13919/07-95; 030 EX 13920/07-110;
08.10.2015BREJCHA Libor10.10.1967Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 14642/15-20,19,8,2,1; 3x Ex. titul, Návrh;
07.10.2015GEIGER Luboš5.7.1977Husovo náměstí 27/ 269 01 Rakovník – Rakovník I030 EX 33826/13-11 Ex. příkaz, 030 EX 33826/13-12 Oznámení
07.10.2015ŽÁČEK Daniel17.1.1971Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 12145/15-24,23,21,20,7,1; návrh + ex. titul;
07.10.2015RAJČÁNI Vojtěch21.7.1965Rychtářov č.p. 157 682 01 Vyškov030 EX 29006/14-70 PUNE
07.10.2015RAJČÁNIOVÁ Jana20.3.1968Rychtářov č.p. 157 682 01 Vyškov030 EX 29006/14-70 PUNE
07.10.2015LANT Jiří13.4.1959Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 2872/15-34 Usnesení
07.10.2015RUMAN Martin21.5.1975Bratrská 709/34 750 02 Přerov – Přerov I-Město030 EX 12728/15-20,19,8,2,1; Ex. titul, Návrh;
07.10.2015URYGA Pavel6.5.1972Francouzská 147/20 120 00 Praha – Vinohrady030 EX 7270/15-30,29,28,27,12,2,1; návrh, ex.titul;
07.10.2015LODER Tomáš6.2.1980Husovo náměstí 27/ 269 01 Rakovník – Rakovník I030 EX 32842/13-28 Ex. příkaz, 030 EX 32842/13-31 Ex. příkaz, 030 EX 32842/13-30 Ex. příkaz
07.10.2015BIELSKÝ Vilém9.2.1981Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc030 EX 20937/14-42,35;
07.10.2015DVOŘÁK Jaroslav8.6.1969Palackého 106/ 503 03 Smiřice030 EX 13596/15-22,21,10,3,1; 2x Ex. tituly, Návrh;
07.10.2015KŘÍŽOVÁ Dana28.4.1977Komenského 6/ 691 41 Břeclav030 EX 675/04-196 Usnesení
07.10.2015ROUSEK Jiří23.2.1965Palackého 106/ 503 03 Smiřice030 EX 11805/15-26,25,24,7,1; Ex. titul, Návrh;
07.10.2015ŠEDIVEC František15.11.1981Žižkovo nám. 3/3 390 01 Tábor030 EX 14616/15-29,28,26,25,24,8,2,1; návrh + ex. titul;
07.10.2015KLEMŠA Tomáš4.12.1982Moravské náměstí 1/ 569 02 Březová nad Svitavou030 EX 14471/15-24,23,8,2,1; návrh, ex.titul.;
06.10.2015AUBRECHT Aleš21.10.1983Žižkovo nám. 3/3 390 01 Tábor030 EX 12070/15-15,14,7,1; Ex. titul, Návrh;
06.10.2015FŰRST David10.2.1975Husovo náměstí 27/ 269 01 Rakovník – Rakovník I030 EX 32887/13-12 Ex. příkaz, 030 EX 32887/13-11 Oznámení
06.10.2015TŮMA Jindřich16.8.1958Komenského náměstí 201/ 271 01 Nové Strašecí030 EX 33080/13-61 Usnesení, 030 EX 33080/13-62 Ex. příkaz
06.10.2015FRANĚK Čestmír6.8.1991Palackého náměstí 65/ 684 01 Slavkov u Brna030 EX 3634/13-28 Ex. příkaz, 030 EX 3634/13-114 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 3634/13-113 Protokol soupis vozidla
06.10.2015OPRCHAL Jan8.12.1979Na Valtické 337/4 691 41 Břeclav – Charvátská Nová Ves030 EX 9184/15-41,40,38,26,11,1; ex. titul, návrh;
06.10.2015PITRON Karel27.3.1956Pernštejnské náměstí 1/ 753 01 Hranice – Hranice I-Město030 EX 12572/15-20,19,18,7,1; Návrh + Ex. titul;
06.10.2015DONGRES Emil7.2.1963Husovo náměstí 27/ 269 01 Rakovník – Rakovník I030 EX 34519/13-12 Oznámení, 030 EX 34519/13-11 Ex. příkaz
06.10.2015SMETANA RADEK16.5.1977Voborského 288/ 411 81 Brozany nad Ohří030 EX 29173/13-15 Ex. příkaz, 030 EX 29173/13-13 Oznámení
06.10.2015DOBEŠ Jiří6.3.1975Vodičkova 681/18 110 00 Praha – Nové Město030 EX 13633/15-19,18,8,2,1; Ex. titul, Návrh;
06.10.2015ŠABO Pavel16.10.1979č.p. 123 569 11 Koclířov030 EX 11942/15-19,18,7,1; Ex. titul, Návrh;
06.10.2015NERUDOVÁ Zdeňka2.11.1979č.p. 104 398 58 Kostelec nad Vltavou030 EX 1629/13-120,119,118,116,2 Usn: 22 EXE 6401/2010-8 Čenovská Emilie, JUDr. - soudní exekutorka;
06.10.2015NERUDA Tomáš30.8.1975č.p. 104 398 58 Kostelec nad Vltavou030 EX 1629/13-116 Ex. příkaz, 030 EX 1629/13-118 Protokol soupis vozidla, 030 EX 1629/13-119 Výzva přistavení vozidla
06.10.2015JEDLIČKA Jiří7.1.1970č.p. 55 747 84 Mikolajice030 EX 11873/15-21,20,19,7,1; návrh, ex.titul;
07.10.2015HARNISCH Michal31.7.1978Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky030 EX 6263/15-25,24,12,6 Usn: 72 EXE 1866/2015-11 Obvodní soud pro Prahu 4,2,1; Ex. titul, Návrh, Usnesení;
06.10.2015KALA Michal9.12.1979Palackého náměstí 65/ 684 01 Slavkov u Brna030 EX 32502/14-80 Oznámení, 030 EX 32502/14-76 Protokol
06.10.2015ĎÁSEK Lukáš20.8.1988Husovo náměstí 39/ 588 13 Polná030 EX 9768/15-23,22,21,7,1; Ex. titul, Návrh;
06.10.2015KANDROVÁ Gizela7.2.1955Drnovská 79/17 682 01 Vyškov – Nosálovice030 EX 14208/15-23,22,21,17,7,1; Návrh + Ex. titul;
05.10.2015KOROLOV Michal26.3.1984č.p. 85 593 01 Věžná030 EX 1537/13-165 Usnesení
05.10.2015DUBINA Petr17.3.1977Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky030 EX 11261/15-23,22,21,9,1; ex. titul, návrh;
05.10.2015VRLA Josef8.3.1971K Lůčkám 350/ 763 17 Lukov030 EX 3641/14-50; 030 EX 14596/15-15,14,7,1; ex. titul, návrh;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001