Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
14.08.2017ŠULEKOVÁ Marie9.12.1953Košťanská 107/ 415 01 Teplice – Hudcov030 EX 42899/13-106 Usnesení,
09.08.2017MICHL Roman19.12.1979Svárovská 105/ 683 52 Křenovice030 EX 48162/13-138 Ex. příkaz,
09.08.2017DOUBIC Lubomír12.11.1968č.p. 4 552 05 Hořičky030 EX 30199/14-149 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 30199/14-148 Protokol soupis vozidla,
08.08.2017ACKERMANN Kastor Sixtus20.11.1975P. O. Box 84/ 771 57 Olomouc030 EX 11158/17-20,19,18,8,5,1; Návrh + 3x Ex. titul;
01.08.2017GOGAĽ Dalibor26.1.1994nám. Republiky 1392/8 678 01 Blansko030 EX 9542/17-21,20,19,6,1; Návrh + Ex. titul;
31.07.2017KUČERA Jan27.8.1979Špálova 1872/ 565 01 Choceň030 EX 13121/16-72 Součinnost, 030 EX 13121/16-43 Protokol soupis vozidla, 030 EX 13121/16-42 Ex. příkaz,
27.07.2017KOTALOVÁ Marie6.1.1926č.p. 203 332 04 Nezvěstice030 EX 7386/15-186 Dražební vyhláška, 030 EX 7386/15-50 Ex. příkaz,
24.07.2017JIRKŮ Alois20.3.1964Šeříková 1331/14 350 02 Cheb030 EX 22744/13-131 PUNE,

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001