Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
28.04.2017PAVELKOVÁ Veronika14.8.1985Dědina 161/ 687 22 Ostrožská Nová Ves030 EX 25055/15-65 Usnesení
28.04.2017MICHALČÁKOVÁ Helena10.6.1947č.e. 4 351 34 Nový Kostel030 EX 3704/17-19,18,17,7,2,1; návrh, ex.titul.;
28.04.2017KRÁSENSKÝ Vladimír6.2.1969Horákov č.p. 48 664 04 Mokrá-Horákov030 EX 24397/14-81; 030 EX 14334/14-100;
26.04.2017VIKOŇ Miroslav22.8.1960Burketova 47/29 397 01 Písek – Václavské Předměstí030 EX 50235/13-97; 030 EX 51055/13-125;
24.04.2017KOZINOVÁ Helena10.10.1954Údolní 281/59 671 72 Miroslav030 EX 19869/14-138; 030 EX 19364/14-148;
24.04.2017KANALOŠ Kamil21.10.1981Sokolovská 1806/165 190 00 Praha – Libeň030 EX 25967/15-78 Usnesení,
21.04.2017MÁLEK David10.5.1982č.p. 3 586 01 Čížov030 EX 3283/17-10,9,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
13.04.2017BRÜCKLER Miloslav13.3.1958Školní 549/ 364 61 Teplá030 EX 242/05-207; 030 EX 4288/04-291;
13.04.2017NOVOTNÝ Tomáš18.11.1988Labská 156/37 625 00 Brno – Starý Lískovec030 EX 3485/17-19,18,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
13.04.2017BĚHŮNKOVÁ Ladislava30.11.1976Chebská 251/10 353 01 Mariánské Lázně030 EX 25219/13-78; 030 EX 22503/13-73;
10.04.2017ZATLOUKAL Michal4.8.1972Poste restante 9/ 779 00 Olomouc030 EX 6460/15-81; 030 EX 31640/14-116;
07.04.2017SZABÓ Karel2.6.1972č.p. 129 373 51 Dříteň030 EX 6694/16-115 Usnesení,
06.04.2017BELÁŇ Vladimír11.9.1986Fryštátská 72/1 733 01 Karviná – Fryštát030 EX 26091/16-32 PUNE,
05.04.2017Mgr. DUFEK Dalibor20.11.1969P.O.Box 58/ 602 00 Brno030 EX 1428/17-23,22,12,2,1; Návrh + 2x Ex. titul;
05.04.2017SKALNÍK Lukáš16.9.1986Oblá 423/26 634 00 Brno – Nový Lískovec030 EX 3602/17-19,18,16,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
05.04.2017BARTOVANEC Martin21.12.1982Masarykovo náměstí 1/ 364 61 Teplá030 EX 25938/13-100,99;
03.04.2017BRZIAK Jiří29.5.1975Jaroslava Vrchlického 1479/16 736 01 Havířov – Podlesí030 EX 41014/13-245 Usnesení,
03.04.2017NECKAŘ Jindřich30.4.1983č.p. 36 586 01 Rančířov030 EX 1776/17-23,22,21,8,2,1; návrh, 3 ex. tituly;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001