Koronavirus - omezení úředních a pokladních hodin

09.10.2020

Vážení klienti,
omlouváme se Vám za vzniklé nepříjemnosti, ale v souladu s opatřeními přijímanými v souvislosti se šířením koronaviru Vám oznamujeme, že úřední a pokladní hodiny exekutorského úřadu jsou do odvolání omezeny pouze na pondělí a středu 8:00 - 10:30 a 12:30 - 15:00.

Pokud máte domluvený splátkový kalendář, který jste dosud hradili v hotovosti na pokladně exekutorského úřadu, můžete vložit splátku rovněž na kterékoliv pobočce České spořitelny na účet 4853692/0800 s variabilním symbolem, který byl uveden ve výzvě ke splnění povinnosti. Pokud variabilní symbol neznáte, dotažte se na něj telefonicky. Splátku můžete na výše uvedený účet zaslat také poštovní poukázkou typu A. I tuto platbu je nutné označit Vaším variabilním symbolem.

Zpět

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh