Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Objekt bydlení s výrobnou a skladem nábytku

Spisová značka
030 EX 40937/13
Nejnižší podání
2.275.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Brumov-Bylnice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 91:
Objekt je samostatně stojící, zděný, obdélníkového půdorysu. Část přimknutá k ulici (cca 2/3) je podsklepená se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím pod sedlovou střechou s vikýři. Zadní menší část je rovněž podsklepená, ovšem má čtyři nadzemní podlaží a podkroví pod stanovou střechou s vikýři.

Původní stáří nebylo přesně zjištěno, odhadovat ho lze na více než 100 let. Dle dostupných informací byly na objektu přibližně před 20 lety provedeny rozsáhlé stavební úpravy, neboť se původně jednalo o objekt mlýna se sýpkou, který byl částečně rekonstruován a upraven k využití jako výrobna a sklad nábytku, přičemž 4.NP a 5.NP v zadní části mělo sloužit jako byt. Tato rekonstrukce ovšem zřejmě nebyla v některých částech zcela dokončena, jak je zřejmé z fotodokumentace pořízené přes prosklené vstupní dveře a fotodokumentace, která je součástí inzerátu realitní kanceláře na prodej objektu. Na základě těchto skutečností a odborného odhadu bude uvažováno s nedokončeností 10%. Na základě vnější prohlídky lze celkový stavebně technický stav objektu hodnotit jako průměrný. Objekt není zjevně delší dobu užíván, což se na jeho stavu samozřejmě projevuje. Opotřebení je vzhledem ke stavu objektu odhadnuto na 50%.

Přístavek:
Menší, zděný, jednopodlažní objekt s plochou střechou, který je na straně orientované k ulici zapuštěn pod terén. V jeho části je původní sklep a dále zřejmě garáž s vestavkem další garáže. Přistavěn je k části jihozápadní stěny hlavního objektu v úrovni 1. PP.

Původní stáří nebylo přesně zjištěno, zřejmě se jedná z větší části o přístavbu z doby realizace přestavby hlavního objektu. Objekt není zjevně delší dobu užíván. Opotřebení je vzhledem ke stavu objektu odhadnuto na 50%.

Pozemek p.č. 200:
Pozemek p.č. 200 má přibližně lichoběžníkový tvar s navazujícím lichoběžníkovým výběžkem na jihozápadní straně. Část (jihozápadní roh a výběžek) plochy pozemku je zastavěna objektem č.p. 91 s přístavkem. Zbývající část zaujímají zpevněné plochy a terénní zlom zarostlý náletovými dřevinami. Vpravo s pozemkem sousedí rodinné domy, vlevo a vzadu k němu přiléhají zahrady vedlejšího obytného domu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Vitice, k.ú. Dobré Pole u Vitic, okr. Kolín

Spisová značka
030 EX 32961/13
Nejnižší podání
50.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Vitice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/8 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 DD 3/18 dne 20.9.2018 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům o dispozici 3+1 s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova vyžaduje rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená, v uliční čáře omítka ve spodní části opadává. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné ve špatném stavu. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové a vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Koupelna je vybavena vanou, WC je samostatné. Podlahy jsou pokryty PVC, koberci a keramickou dlažbou. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.


Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Odpad je sveden do septiku. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 122 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 181 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 464 m2. Stavební pozemek má výměru 67 m2. Soubor pozemků je travnatý, mírně svažitý a neudržovaný. Na pozemku je zděná kolna ve špatném stavu. Přístup je zajištěn z pozemku parc. č. 1553/16, který je ve vlastnictví obce.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemků v obci Kořenice, k.ú. Chotouchov, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 22/13
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Kořenice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 500 m severovýchodně od obce Chotouchov. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 14.121 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 14821/13
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Velké Všelisy
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Budova vyžaduje rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená, fasáda je v horším stavu. Na dům navazuje zděná stodola, jejíž konstrukce a střecha je v havarijním stavu. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází zděná kolna v horším stavu a zbořeniště. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 28, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 787 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 51, stodolou, kolnou a zbořeništěm. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 362, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 384 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Zahrada je mírně svažitá, travnatá, neudržovaná a oplocená. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Hranice, k.ú. Drahotuše, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 17209/17
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Hranice
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 25 je samostatně stojící zděná stavba, která je z části podsklepená, má dvě nadzemní podlaží, každé výškově členěné do dvou úrovní, a v části podkroví. Zastřešení je provedeno pultovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Chata má částečný suterén, tvořený dvěma skladovacími místnostmi, který je přístupný buď po schodišti krytém v podlaze chodby, nebo po betonových schodcích z garáže. První nadzemní podlaží tvoří garáž s podlahou v úrovni terénu a obytná část (chodba, kuchyně, WC, koupelna), která má podlahu cca 1,5 m nad terénem a je přístupná přes besídku pod terasou. Druhé nadzemní podlaží má opět dvě výškové úrovně. Z chodby po jednom rameni schodiště je přístupná část 2. NP nad garáží, kde je umístěn obývací pokoj, z něj je pak po druhém rameni schodiště přístupná druhá, zvýšená část tvořená dvěma pokoji. Z prvního pokoje ve 2. NP je pak dále po jednom rameni schodiště přístupné o polovinu podlaží vyvýšené podkroví s malou chodbou, z níž jsou vstupy do tří malých pokojíků.
Dle dostupných podkladů bylo stavební povolení na stavbu chaty vydáno v roce 1979. Kolaudační rozhodnutí bylo dle záznamu na LV vydáno až v roce 1996, ovšem dle informací spoluvlastníků sdělených při místním šetření byla stavba dokončena v roce 1982. Stavebně technický stav objektu je průměrný, odpovídající stáří a běžné údržbě.
 
Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. st. 1053, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 25 (rod. rekreace) a p.č. 453/1, trvalý travní porost. Pozemek p.č. st. 1053 má členitý tvar a je v celém rozsahu zastavěn rekreační chatou, která je umístěna uvnitř zahrady, tvořené pozemkem p.č. 453/1. Společně tvoří pozemky přibližně lichoběžníkový tvar a jsou rovinaté. Na pozemku p.č. 453/1, který slouží jako zahrada kolem chaty, se nachází výše uvedené příslušenství, travnatá plocha a celá řada trvalých porostů. Jedná se jak o ovocné dřeviny (několik jabloní, hrušeň, několik švestek, ořešák, višeň keříky rybízu), tak i dřeviny okrasné různého druhu a stáří včetně několika vzrostlých jehličnanů (několik borovic a smrků, stěna z tújí podél jižní části oplocení, případně drobné samostatné túje, magnólie, plazivé dřeviny, listnaté keříky).
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu v obci Želenice, k.ú. Liběšice u Želenic, okres Most

Spisová značka
030 EX 31951/13
Nejnižší podání
68.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Želenice
Okres
Most
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav odpovídá špatné údržbě. Konstrukce budovy jeví známky statického narušení. Stáří budovy je cca 100 let. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení. Na dům navazuje zděná garáž s vyhořelou kotelnou. Garáž má dřevěná dvoukřídlá vjezdová vrata a luxfery. Střecha garáže je plochá, dříve byla pravděpodobně užívána jako terasa. Vjezd do garáže je z obecní komunikace. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází zděný chlév, zděná dílna a přístřešek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Budova je 2 roky neobývaná. V objektu se na stěnách nachází plíseň. Vnitřní omítky vykazují známky opotřebení. Dispoziční řešení domu je 3+2. V domě se nachází pokoj (23,30 m2), kuchyň (10,79 m2), koupelna (7,84 m2), chodba (12,55 m2), komora (2,41 m2), pokoj (18,25 m2), kuchyň (11,27 m2), schodiště (3,60 m2), v mezi patře je dále chodba (1,22 m2) a pokoj (10,56 m2). V koupelně je sprchový kout, vana a WC. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou nebo prkny.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění je kotlem na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody zajišťuje kotel. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 60, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 169 m2, je z části zastavěn plochou pod domem a chlévem. Zbylou část tvoří dvorek a předzahrádka. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 447/29, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 130 m2, je zčásti zastavěn garáží s dílnou a přístřeškem. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou zčásti rovinaté, zčásti velmi svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oplocené dřevěným oplocením. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 stavebního pozemku a orné půdy v obci Holešov, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 17256/17
Nejnižší podání
215.497 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Holešov
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 3269 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3615 nebo p.č. 3617 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3276 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3617 nebo p.č. 3618 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3293/12 - Jedná se o pozemek situovaný cca 500 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek přibližně obdélníkového tvaru, rovinatý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalý travní porost a v jihozápadním rohu roste ořešák. Pozemek se nachází v návrhové ploše individuálního bydlení. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3661 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Zlínského kraje (Ředitelství silnic Zlínského kraje).

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Hradešice, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 23450/15
Nejnižší podání
157.500 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Hradešice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na západním okraji zastavěné části obce Hradešice. Jedná se o rovinný pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 983 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na západním okraji pozemku se nacházejí listnaté prosty. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1920/3, který je ve vlastnictví obce Hradešice.

Přípojky IS jsou v dosahu.

Dle informace z obecního úřadu obce je pozemek stavební.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Zemědělská stavba v obci Město Albrechtice, k.ú. Burkvíz, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 41097/13
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Město Albrechtice
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o jednopodlažní zděný objekt, nepodsklepený, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou eternitovou vlnitou krytinou. Konstrukční provedení a vybavení je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Stáří objektu je dle sdělení odhadováno na 60 let. Objekt byl postaven a sloužil prvotně pro odchov dobytka, zejména krav a býků. Později byl objekt upraven jako hala na výrobu řeziva. Na objektu byla pouze provedena úprava sociálního zázemí (sprcha a WC), jinak je objekt v původním stavu bez prováděných rekonstrukcí či modernizací. Střešní krytina je značně poničená a do objektu z části zatéká, vnitřní prostory jsou značně opotřebené, podlahy rovněž, okna jsou za hranicí své životnosti, omítky chybí a další. Objekt vykazuje značné morální opotřebení a jeho stavebně technický stav je špatný.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemků v obci Jevišovice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 2407/15
Nejnižší podání
25.833 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Jevišovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na LV 524 - se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1 - 3 km jihozápadně od obce. Pozemky parc.č. 1668/16, 1668/46, 1676/1, 1688/43, 1688/47, 1688/55, 1708, 1808/30, 1840/10 a 1840/40 se nacházejí poblíž komunikace č. 398 vedoucí z Jevišovic do Boskovštejna. Pozemky parc.č. 18 a 95 se nacházejí dál od obce v lokalitě mezi komunikacemi č. 398 (vedoucí na Boskovštejn) a 361 (vedoucí na Bojanovice). Všechny pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemky obhospodařuje společnost AGRO Jevišovice a.s. na základě nájemní smlouvy. Roční nájemné za pronájem pozemků vedených na LV č. 524 ve výši spoluvlastnického podílu činí 316 Kč. Pozemky se dle platného územního plánu obce Jevišovice nacházejí v plochách zemědělských.
 
Všechny pozemky, kromě jediného pozemku parc.č. 1808/30, o celkové výměře 24.867 m2 jsou vedeny jako orná půda, pozemek parc.č. 1808/30 o výměře 21 m2 je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace.
 

 

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001