Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky v obci Chotoviny, k.ú. Jeníčkova Lhota, okr. Tábor

Spisová značka
030 EX 17202/16
Nejnižší podání
265.500 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Chotoviny
Okres
Tábor
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 – 1100 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Jeníčkova Lhota. Jedná se o dva soubory zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 17 667 m2. Pozemky parc. č. 210/9 a parc. č. 186/1 jsou na severní straně ohraničené korytem Jeníčkolhotského potoka a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 258 je na jižní straně ohraničený jehličnatým lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité k východní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 258 vede nezpevněná příjezdová cesta, nacházející se na pozemku parc. č. 735/14, který je ve vlastnictví obce Chotoviny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Bukovno, okr. Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 8245/12
Nejnižší podání
22.500 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Bukovno
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlaha je prkenná. Vnitřní omítky jsou z velké části opadané. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je špatný.

V přízemí domu je chodba, pokoj, pokoj a hospodářská část budovy. V podkroví je volný půdní prostor.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Elektřina je odpojena. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění je lokální kamny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 66 se nachází stavba rodinného domu č.p. 80. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 97 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 137/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 183 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1170 ve vlastnictví Kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 17971/17
Nejnižší podání
48.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní a přízemní garáž. Garáž je v katastru nemovitostí vedena jako budova bez čísla popisného nebo evidenčního. Zastavěná plocha garáže je 21 m2. Půdorys garáže je obdélníkový. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá špatné údržbě. Střecha budovy je plochá. Žlaby se svody na garáži chybí. Vrata garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Na kraji řady garáží se nachází elektřina. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na oceňovaném pozemku parc. č. 1371/15 stojí stavba garáže. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 21 m2. Pozemek je celý zastavěný stavbou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 1371/15, který je ve vlastnictví CPI BYTY, a.s.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 3+1 v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51045/13
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Jirkov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 48 jednotek (24 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu. 

Oceňovaná jednotka č. 1614/16 se nachází v budově č.p. 1614 v 6. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, předsíně, koupelny s vanou a samostatného WC. Okna bytu jsou plastová.  K bytu patří balkon (4,4 m2). Plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 67,1 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie kupní smlouvy.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemcích parc. č. 3670/30 (LV 5022) a parc. č. 3670/31 (LV 5022) stojí bytový dům s č.p. 1613, 1614. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou v Katastru vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 489 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemky je přes pozemek parc. č. 3670/41, který je ve vlastnictví města Jirkov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava

Spisová značka
030 EX 6223/09
Nejnižší podání
7.143 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Vítkov
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/14 je možný odkoupit za symbolickou cenu od dalšího spoluvlastníka nemovité věci.

Objekt č.p. 559 je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez obytného podkroví, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou eternitovými šablony. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 3+1. Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizační řád, elektrickou přípojku a plynovou přípojku. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
Původní stáří objektu je odhadováno kolem roku 1930, přičemž od té doby nebyly na objektu prováděné žádné větší rekonstrukce či modernizace, a tudíž je objekt v původním stavu, což je patrné i na jeho velmi špatném stavebně technickém stavu. Vnitřní omítky jsou již na konci své životnosti, v interiéru je patrné lokální vzlínání vlhkosti, na stropní konstrukci jsou stopy po zatečení, na zdech se vyskytují svislé trhliny. V objektu chybí hygienické vybavení (bez umyvadla, sprchy nebo vany). Ve skladové místnosti došlo vlivem neodborného bourání sousední nemovitosti k propadnutí části stropu, a tím k poničení střešní krytiny, čímž do objektu zatéká. Dřevěná okna jsou značně opotřebená a některá poničená, fasádní omítka odpadává a střešní krytina je rovněž za hranicí své životnosti. Celkově interiér domu vykazuje značné molární opotřebení. Celkový stavebně technický stav objektu je velmi špatný a bez výrazných vložených investic je prakticky trvale neobytný.
 
Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 251 a p.č. 252. Pozemek p.č. 251, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 264 m2 je přibližně z 1/2 zastavěn objektem č.p. 559. Dále se na pozemku nachází starší zděný sklad. Pozemek p.č. 251 je v KN veden jako zahrada o celkové výměře 118 m2 a rovněž slouží jako volné pozemkové zázemí vedle posuzovaného domu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a mírně svažitého charakteru.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 39747/13
Nejnižší podání
31.200 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda  o výměře 1 325 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na jižní straně je soubor pozemků ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky ve velmi špatném stavu a plechovou bránou a na východní straně nezpevněnou cestou. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty, plechová bouda s pultovou plechovou střechou ve velmi špatném stavu, studna a kolna. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům a 1/2 pozemků v obci Bystřice, k.ú. Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 1345/06
Nejnižší podání
1.072.267 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Bystřice
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zděný, samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, zastřešený sedlovou střechou s užitným podkrovím. V domě se dle dostupných podkladů nachází jedna bytová jednotka s dispozicí 4+1. Dům se zdá udržovaný.

Dle projektové dokumentace dům disponuje:

1. PP: zádveří, chodba, dílna, kotelna, uhelna, sklad, prádelna.

1. NP: zádveří, chodba, obývací pokoj, kuchyně, ložnice, komora, koupelna s WC.

Podkroví: 2 pokoje, koupelna s WC, šatna, lodžie.

Příslušenství tvoří IS přípojky a skleník.

Pozemek p.č. 364/2 je zcela zastavěn oceňovaným rodinným domem č.p. 1214. Pozemek p.č. 364/1 je využíván v jednom funkčním celku s domem č.p. 1214 a pozemkem p.č. 364/2, slouží jako zahrada a nachází se zde převážná část příslušenství. Pozemek p.č. 356/3 je užíván jako přístupová (zpevněná) veřejná pozemní komunikace. Pozemky jsou rovinatého charakteru s možností napojení k veřejným rozvodům vody, kanalizace a elektřiny.

Na pozemku p.č. 364/1 se nachází trvalé porosty, ovocné i okrasné, různého druhu a stáří.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku (trvalý travní porost) v obci Sadská, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 24875/13
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Sadská
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,1 km severozápadně od okraje zastavěné části města Sadská. Jedná se o sousedící travnaté pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 601 m2. Pozemky jsou ohraničené porosty a ploty sousedních vlastníků. Přes pozemek parc. č. 2387/219 vede nadzemní vedení VN. Na pozemku parc. č. 2387/235 se nacházejí náletové keřové porosty. Pozemky jsou mírně svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 171/4, k.ú. Doubrava u Kostomlat nad Labem, který je ve vlastnictví České republiky. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochy přírodní rekreační funkce.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Kersko - Bory.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemku (trvalý travní porost) v obci Sadská, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 24875/13
Nejnižší podání
6.400 Kč
Výše jistoty
600 Kč
Město
Sadská
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,1 km severozápadně od okraje zastavěné části města Sadská. Jedná se o sousedící travnaté pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 601 m2. Pozemky jsou ohraničené porosty a ploty sousedních vlastníků. Přes pozemek parc. č. 2387/219 vede nadzemní vedení VN. Na pozemku parc. č. 2387/235 se nacházejí náletové keřové porosty. Pozemky jsou mírně svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 171/4, k.ú. Doubrava u Kostomlat nad Labem, který je ve vlastnictví České republiky. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochy přírodní rekreační funkce.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Kersko - Bory.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Nový Bor, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 12149/08
Nejnižší podání
70.333 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Nový Bor
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 22.11.2018
Odročeno na
07.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m východně od okraje zastavěné městské části Arnultovice. Jedná se o soubor sousedících lesních pozemků a louky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky a trvalý travní porost o výměře 26 492 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a jsou součástí okolního lesního porostu. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. Na pozemcích se nachází listnatý lesní porost (bříza, topol, dub) starý cca 43 let a porost (bříza, dub, buk) starý cca 90 let. Jedná se o hospodářské lesy. Na pozemku parc. č. 556 se nacházejí náletové porosty. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 305, který je ve vlastnictví České republiky. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha lesní a plocha smíšeného nezastavěného území. Pozemky se nacházejí v CHKO Lužické hory.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001