Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rekreační chata se zahradou v obci Louny, okres Louny

Spisová značka
030 EX 30279/13
Nejnižší podání
380.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Louny
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty je opatřena nátěrem. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné. K chatě patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Na pozemku se nachází studna. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 4210/18 stojí stavba pro rodinnou rekreaci bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 21 m2. Pozemek parc. č. 4210/8 navazuje na pozemek parc. č. 4210/18 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 320 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna, dvě samostatné garáže a dřevěná kolna. Pozemky jsou dle ÚP zařazeny v plochách RZ - plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 4210/1, který je ve vlastnickém právu města Louny.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáže a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemků v obci Starovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 3188/11
Nejnižší podání
38.560 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Starovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na LV č. 11400 se nacházejí severně a severozápadně od obce. Pozemky jsou vedené jako orná půda a jsou součástí větších zemědělských celků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemků v obci Starovice, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 3188/11
Nejnižší podání
9.920 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Starovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na LV č. 11413 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce. Pozemek parc.č. 1115/33 se nachází jihovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 500 m. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemek parc.č. 4876 se nachází jihozápadně od obce ve vzdálenosti cca 800 m. Jedná se o nevyužívaný pozemek vedený jako neplodná půda.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemku (ostatní plocha) v obci Starovice, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 3188/11
Nejnižší podání
1.253 Kč
Výše jistoty
100 Kč
Město
Starovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 419 vedený na LV č. 321 jako ostatní plocha se nachází na jižním okraji obce, v lokalitě vinných sklepů. Sousedí s ním stavba vinného sklepa a je možné, že se pod pozemkem nachází zemní vinný sklep jiného vlastníka navazující na sklep na parc.č. 418. Přístup k pozemku je z veřejné komunikace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Bílina, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 9850/12
Nejnižší podání
184.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Bílina
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Část střechy je propadlá. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a jsou ve špatném stavu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Objekt je vhodný k celkové rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. V ulici se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1068 stojí stavba pro bydlení č.p. 91. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 153 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1083/1, který je ve vlastnickém právu města Bílina.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Čermná ve Slezku, okres Opava

Spisová značka
030 EX 6888/16
Nejnižší podání
83.500 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Čermná ve Slezku
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nacházejí na severovýchodním okraji obce, a to po levé straně komunikace procházející obcí ve směru na křižovatku se silnicí II/442. Dům č. p. 58 s půdorysem ve tvaru písmene L je zděný ze smíšeného zdiva, zřejmě nepodsklepený, přízemní a se sedlovou střechou bez využití půdního prostoru. Dle dostupných skutečností byly v objektu situovány tři byty 2+1 se samostatnými vstupy, které měly pouze podstandardní sociální vybavení (splachovací WC a umyvadlo). Kromě domu č.p. 58 se na pozemku p.č. st. 70 nachází zděná hospodářská stavba ze smíšeného zdiva, tvořená dvěma částmi se sedlovými střechami s polovalbou na přední štítové straně. Původní stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle současného stavu a některých požitých materiálů a konstrukcí lze stáří stavby odhadovat kolem 90 až 100 let. Další příslušenství tvoří studna, septik, přípojky a některé venkovní úpravy na pozemku kolem domu, který je ovšem zcela bez údržby a zarostlý vegetací.

Pozemek p.č. st. 70 je z části zastavěn, a to domem č.p. 58 a hospodářskou stavbou. Mezi těmito stavbami se nachází dvůr. Stavba vyznačená v katastrální mapě, která původně uzavírala dvůr na západní straně, se na místě již nenachází. Kromě vjezdu do dvora, který sousedí s pozemkem obecní komunikace, je pozemek obklopen parcelami ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetek státu pro Státní pozemkový úřad (tři parcely vedené v KN jako zahrady, jedna vedena jako trvalý travní porost.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemků (pod rekreačním objektem, zahrada, louka) v obci Jíloviště, okr. Praha-západ

Spisová značka
030 EX 11544/15
Nejnižší podání
21.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Jíloviště
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražby nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky pro rekreaci:

Na pozemku parc. č. St. 131 stojí stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 94, která není předmětem ocenění. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 22 m2. Pozemek parc. č. 99/15 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 131 a je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 480 m2. V ÚP jsou pozemky vedeny jako rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, dřevěná kolna a dřevník. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 99/2, který je ve spoluvlastnictví povinného.

Zemědělský pozemek:

Pozemek parc. č. 99/2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1549 m2. Pozemek má pravidelný tvar. Pozemek je podlouhlý a úzký. V ÚP je pozemek zařazen v zemědělských plochách. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 92/12 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), který je ve vlastnickém právu více spoluvlastníků. Na pozemku se nachází dřevěná přízemní stavba, která je založena na patkách. Pozemek je oplocen.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Mělnické Vtelno, k.ú. Radouň, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 32739/13
Nejnižší podání
470.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Mělnické Vtelno
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek, ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody, ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová. Dveře domu jsou plastové prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 42 stojí stavba rodinného domu č.p. 111. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 517 m2. Pozemky parc. č. 66/1 a parc. č. 66/2 navazují na stavební pozemek parc. č. St. 42 a tvoří s ním jeden fuknční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ovocný sad a zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty, zděná kolna a drevník. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 738/5 ve vlastnickém právu obce Mělnické Vtelno a přes pozemek parc. č. 710/1 ve vlastnickém právu Středočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (lesní pozemek) v obci Kuroslepy, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 8450/07
Nejnižší podání
12.667 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Kuroslepy
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek je situován na západním okraji obce, při hranici se sousedními obcemi Březník a Kladeruby nad Oslavou, v blízkosti řeky Oslavy. Pozemek je součástí přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, na rozhraní krajů Vysočina a Jihomoravského na řece Oslavě od Náměště nad Oslavou po Čučice a jejího levostranného přítoku Chvojnice od Rapotic. Pozemek je na okraji lesního porostu a sousedí s ornou půdou. Vzdálenost od okraje hlavní, zastavěné části obce činí přibližně 1 km.

Oceňovaný pozemek parc.č. 507 v k.ú. Kuroslepy je vedený jako lesní pozemek, se způsobem ochrany – pozemek určený k plnění funkce lesa. Pozemek je mírně svažitý a má podlouhlý tvar. Je součástí lesního celku, který je obklopen zemědělskou půdou. Jeho celková výměra činí 2 219 m2. Přístup k pozemku není zajištěn, nejbližší komunikace je vzdálena cca 340 m jihovýchodně.

Dle Lesní hospodářské osnovy (LHO) se na pozemku nachází porostní skupina 438 Ni0 popsaná v lesní hospodářské osnově platné pro roky 2013 až 2022 jako pruhovitá parcela na mírném svahu JV expozice v údolí Oslavy a Chvojnice. Lesní porost je popsán jako stará holina s nárostem keřů a doporučeným zalesněním na ploše 0,13 ha borovicí a na ploše 0,09 ha dubem. Zalesnění však nebylo provedeno, pozemek je k datu ocenění pokryt keřovými náletovými porosty.

Dle platného územního plánu obce Kuroslepy z roku 2015 je pozemek součástí lesní plochy - pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Fotogalerie

 

Pozemek (lesní pozemek) v obci Černá Hora, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 8450/07
Nejnižší podání
16.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Černá Hora
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek je situován na západní okraji městyse, při hranici se sousední obcí Žernovník, přibližně 1 km jihozápadně od hlavní zastavěné části městyse Černá Hora. Pozemek je umístěný na okraji souvislého lesního porostu, v těsné blízkosti mládežnického střediska s názvem „Centrum Word of Life“, kde jsou pořádány zimní a letní dětské tábory. Přibližně 35 m západně od oceňovaného pozemku protéká potok Litkov.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1411/2 v k.ú. Černá Hora je vedený jako lesní pozemek, se způsobem ochrany – pozemek určený k plnění funkce lesa. Pozemek je svažitý a má nepravidelný tvar. Je přístupný z nezpevněné komunikace na pozemku parc.č. 1414/3 (ostatní plocha – neplodná půda), který je vlastnictví soukromých osob. Jeho celková výměra činí 2 767 m2.

Dle Lesní hospodářské osnovy (LHO) je na pozemku lesní porostní skupina 310 DI0. V době začátku platnosti lesní hospodářské osnovy platné pro období 2011 až 2020 byl lesní porost vytěžen a doporučeno zalesnění Dubem zimním na ploše 0,11 ha a lípou na ploše 0,05 ha. Porostní skupina je na plošině až západním svahu a je součástí ÚSES - LBC "Pod Lopatami". Zalesnění však nebylo provedeno, pozemek je k datu ocenění pokryt keřovými náletovými porosty.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001