Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/6 pozemku (orná půda) v obci Zlosyň, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 29938/13
Město
Zlosyň
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. 264/84 (orná půda) v kat. území Zlosyň, obec Zlosyň, okres Mělník, zapsáno na LV 15.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 650 m jižně od okraje zastavěné části obce Zlosyň. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 11 806 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severozápadní straně. V době oceňování by pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek je pronajímaný panu Miroslavovi Homolkovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let. Nájemní smlouva byla soudním exekutorem vyhodnocena jako neplatná, neboť povinný v době uzavření smlouvy nebyl oprávněn nakládat se svým majetkem.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/65 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 12531/17
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/65  k bytové jednotce č. 764/16 včetně podílu na společných částech domu č.p. 763, 764 způsob využití: bytový dům na pozemku parc. č. st. 1011 v kat. území Česká Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/65 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 10414/15
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/65  k bytové jednotce č. 764/16 včetně podílu na společných částech domu č.p. 763, 764 způsob využití: bytový dům na pozemku parc. č. st. 1011 v kat. území Česká Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/65 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 21766/14
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/65  k bytové jednotce č. 764/16 včetně podílu na společných částech domu č.p. 763, 764 způsob využití: bytový dům na pozemku parc. č. st. 1011 v kat. území Česká Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/15 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 37291/13
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/15 k bytové jednotce č. 764/16 včetně podílu na společných částech domu č.p. 763, 764 způsob využití: bytový dům na pozemku parc. č. st. 1011 v kat. území Česká Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/65 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 32648/13
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/65  k bytové jednotce č. 764/16 včetně podílu na společných částech domu č.p. 763, 764 způsob využití: bytový dům na pozemku parc. č. st. 1011 v kat. území Česká Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 stavebních pozemků (zahrada) v obci Ptice, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 3432/13
Město
Ptice
Okres
Praha-západ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 na pozemcích parc. č. 192/2 (zahrada) a parc. č. 192/6 (zahrada) v kat. území Ptice, obec Ptice, okres Praha-západ, zapsáno na LV 1206.

Oceňované pozemky se nacházejí na východním okraji zastavěné částí obce Ptice. Jedná se o sousedící pozemky dohromady tvořící obdélníkový tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada o výměře 1 509 m2. Pozemky jsou ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatých pozemcích se nachází několik porostů a přístřešek. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané jako zahrada. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes sousední pozemek St. 171, který je ve vlastnictví pana Petra Moravce. Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha bydlení – bydlení čisté a v rodinných domech.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Lovčičky, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 26355/13
Město
Lovčičky
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemků p.č. 5436, 5437, vedených na LV č. 471
k.ú. Lovčičky, obec Lovčičky, okres Vyškov.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 471 v k.ú. Lovčičky jsou vedeny parcelní číslo 5436 jako orná půda a parcelní číslo 5437 jako trvalý travní porost. Pozemky jsou obdélníkového tvaru, svou kratší stranou na sebe navazují. Pozemek parcelní číslo 5436 (druh pozemku – orná půda) přibližně kopíruje svou jednou kratší stranou část místní komunikace. Pozemek parcelní číslo 5437 (druh pozemku – trvalý travní porost) přibližně kopíruje jednou svou kratší stranou komunikaci č. 418. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, který se skládá z několika pozemků.
Dle platného územního plánu obce Lovčičky je pozemek parcelní číslo 5436 součástí ploch určených pro zemědělství – orná půda a pozemek parcelní číslo 5437 součástí ploch určených pro zemědělství – trvalá zatravněná plocha. V současné době jsou oba pozemky využívány jako orná půda.
Ostatní části pozemků jsou propachtovány společnosti ROŠTĚNICE, a.s., IČO: 63481821, se sídlem Roštěnice – Zvonovice, Roštěnice 166. Dle dostupných dokumentů je obdobná část pozemků 1/8 propachtováno za částku 118 Kč ročně na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. Cena pachtovného je v místě a čase obvyklá. Dá se předpokládat, že oceňovaná část nemovitosti by byla možno propachtovat za obdobnou cenu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt 2+1 v obci Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 19073/18
Město
Teplice
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - členského podílu v bytovém družstvu s nímž je spojeno právo užívat bytovou jednotku č. 7  v bytovém domě stojícím na pozemku p.č. 1487/2 v obci Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 6827, k.ú. Teplice - Trnovany, okres Teplice.

Jedná se o ocenění členských práv a povinností člena Bytového družstva Trnovany, Masarykova 285, 415 01 Teplice, IČO: 25036921, s právem užívání družstevního bytu č. 7 v budově č.p. 1448, příslušející k části obce Trnovany, na pozemku p.č. 1487/2, zapsané na listu vlastnictví č. 6827, vše v k.ú. Teplice-Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, který se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Hlávkova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2293 a dále přes pozemky p.č. 1487/5 a p.č. 1487/8, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Teplice. Pozemek pod objektem p.č. 1487/2 (LV č. 6827) je ve vlastnictví Bytového družstva Trnovany. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1977. Přibližně v roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2012 byl pořízen nový výtah. V letech 2013 a 2018 byla provedena výměna vstupních dveří. V letech 2014 a 2020 byla provedena výmalba a výměna osvětlení společných prostor. V roce 2016 byla provedena oprava podlah společných prostor. V roce 2017 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2018 byla provedena výměna střešní krytiny.
Družstevní byt je dispozičně řešen jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Dle sdělení Bytového družstva Trnovany výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 7 ke dni 20.4.2020 činí 0,- Kč.
Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených členských právech a povinnostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Žebrák, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 2156/04
Město
Žebrák
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. 1654 (orná půda) v kat. území Žebrák, obec Žebrák, okres Beroun, zapsáno na LV 173.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 900 m jihozápadně od okraje zastavěné části města Žebrák. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 4 017 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1677, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že Zemědělské družstvo Mořina nemá na pozemek uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh