Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/24 rodinného domu s pozemky v obci Františkovy Lázně, k.ú. Žírovice, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 4929/13
Město
Františkovy Lázně
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 na pozemku parc. č. St. 148 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 26 Žírovice, způsob využití: rod.dům, včetně příslušenství, na pozemku parc. č. 61/3 (zahrada), na pozemku parc. č. 1089 (ostatní plocha) a na pozemku parc. č. 1090 (ostatní plocha) vše v kat. území Žírovice, obec Františkovy Lázně, část obce Žírovice, okres Cheb, zapsáno na LV 803.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající velmi zanedbané údržbě. Budova je určená ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek ve špatném stavu. Do objektu zatéká. Na střeše je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 148 se nachází stavba rodinného domu č.p. 26. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 108 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 61/3, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 562 m2. Pozemek parc. č. 1089, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 352 m2. Pozemek parc. č. 1090, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 80 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Na pozemku se dále nachází garáž - zděná, dřevěná vrata, ve stavu před demolicí. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované, oplocené. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 630.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/60 rodinného domu v obci Brno, k.ú. Štýřice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1121/10
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci  -  spoluvlastnického podílu ideální 1/60 rodinného domu č.p. 687 na pozemku parc.č. 896 (vedeného na LV č. 10001 ve vlastnictví Statutárního města Brna) vedeného na LV č. 5907 v k.ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj.

Oceňovaný rodinný dům č.p. 687 na pozemku parc.č. 896 (vedeném na LV č. 10001) se nachází při ulici Kamenná čtvrť, která navazuje na ulici Červený kopec, která odbočuje z ulice Vinohrady. Jedná se o vedlejší neprůjezdnou ulici. V nejbližším okolí se nacházejí objekty bydlení - rodinné domy, které se nacházejí převážně na pozemcích jiného vlastníka – Statutárního města Brna.
Oceňovaný rodinný dům je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní, je jednopodlažní se sedlovou střechou, s jednopodlažní přístavbou s plochou střechou, kde se předpokládá umístění sociálního zařízení a vstupu. Půdorysně je ve tvaru přibližného obdélníka s připojenou obdélníkovou přístavbou s plochou střechou.
Lokalita katastrálního území je kopcovitá, oceňovaný rodinný dům je postaven na mírně svažitém pozemku.
Lokalita s oceňovaným rodinným domem se nachází v 1. záplavové zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně.

Prohlídka rodinného domu byla provedena pouze zvenčí, v termínu prohlídky nebyl žádný ze spoluvlastníků zastižen a prohlídka interiéru nebyla znalci umožněna. U rodinného domu se předpokládá standardní provedení zhoršeného technického stavu před rekonstrukcí. Vzhledem k zastavěné ploše rodinného domu cca 50 m? se předpokládá v části se sedlovou střechou umístění dvou pokojů a v přístavbě s plochou střechou vstup do domu a sociální zařízení. Základy se předpokládají betonové nebo kamenné pravděpodobně bez izolací, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné. Střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítky vápenocementové, poškozené. Vybavení domu se předpokládá standardní až podstandardní.

Rodinné domy v Kamenné kolonii se stavěly ve 20 – 30. letech minulého století. Je předpoklad, že oceňovaný rodinný dům je starý cca 90 let. Jednopodlažní přístavba s plochou střechou pravděpodobně s koupelnou je mladšího data. Dle vnějšího ohledání lze konstatovat, že technický stav rodinného domu je zhoršený, dům je určený ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu 2+1 v obci Cheb, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 7596/13
Město
Cheb
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na jednotce č. 653/7 (byt) v budově Cheb č.p. 652, 653 (bytový dům, LV 4933) na pozemku parc. č. St. 2756 (LV 8636) včetně podílu na společných částech domu o velikosti 5607/139140 v kat. území Cheb, obec Cheb, část obce Cheb, okres Cheb, zapsáno na LV 7129, a ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 9345/1391400 na pozemku parc. č. St. 2756 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí stavba: Cheb č.p. 652, 653 (bytový dům, LV 4933) v kat. území Cheb, obec Cheb, okres Cheb, zapsáno na LV 8636.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 24 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 653/7 se nachází v budově č.p. 653 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka má hlavní místností orientované na severozápadní, jihovýchodní a jihozápadní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, částečně prosklené nebo posuvné. Okna bytu jsou plastová. Podlahy jsou kryté koberci a parketami. Obklady jsou z keramických dlaždic. Jádro bytu je umakartové s vanou a samostatným WC. Byt je v původním stavu.

Dispoziční řešení jednotky je uvedeno ve znaleckém posudku na str. 7. Plocha sklepa je započtená do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky s příslušenstvím je 56,07 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 2756 stojí bytový dům s č.p. 652, 653. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 419 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 2776/4  a parc. č. 2776/3, které jsou ve vlastnictví města Cheb.

Příslušenstvím nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Luby, k.ú. Luby I, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 2420/12
Město
Luby
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 136 Luby, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství v kat. území Luby I, obec Luby, část obce Luby, okres Cheb, zapsáno na LV 777.

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová. Střešní plášť je v havarijním stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou hliníkové, prosklené. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 179 stojí stavba rodinného domu č.p. 136. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 167 m2. Přístup je přes pozemky parc. č. 3026 a parc. č. 2619/4, které jsou ve vlastnickém právu města Luby.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (zahrada, orná půda, ost.plocha) v obci Smečno, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 50968/13
Město
Smečno
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemcích parc. č. 937/9 (ostatní plocha), parc. č. 938/7 (orná půda) a parc. č. 939 (zahrada) v kat. území Smečno, obec Smečno, okres Kladno, zapsáno na LV 59.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 450 m severozápadně od okraje zastavěné části města Smečno. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, zahrada a ostatní plocha o výměře 898 m2. Soubor pozemků je na severovýchodní straně ohraničený ornou půdou. Na pozemcích se nacházejí keřové porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 945, který je ve vlastnictví města Smečno.

V územním plánu je soubor pozemků vedený jako plocha zeleně soukromé a vyhrazené, plocha zemědělská - orná půda a plocha lesní. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/4 pozemku (ostatní plocha) v obci Kolešovice, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 1606/08
Město
Kolešovice
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 2/4 na pozemku parc. č. 68/14 (ostatní plocha) v kat. území Kolešovice, obec Kolešovice, okres Rakovník, zapsáno na LV 722.

Oceňovaný pozemek se nachází v jižní zastavěné části obce Kolešovice. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 227 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky a na jižní straně zděným domem. V době oceňování byl rovinný pozemek nevyužívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. St. 75, který je ve vlastnictví pana Jana Efenberga.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 80 m. Přípojky nebylo možné ověřit. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Horní Planá, okres Český Krumlov

Spisová značka
030 EX 17312/18
Město
Horní Planá
Okres
Český Krumlov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. 551/42 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 68 Horní Planá, způsob využití: rod. rekr., včetně příslušenství v kat. území Horní Planá, obec Horní Planá, část obce Horní Planá, okres Český Krumlov, zapsáno na LV 350.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepenou rekreační chatu s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající minimální údržbě. Chata je ve špatném stavu. Střecha chaty je sedlová s krytinou z tašek porostlých mechem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna chaty jsou dřevěná s dřevěnými okenicemi. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu (místní sezónní). Odpady jsou svedeny do jímky. Elektřina je v současné době odpojena. Vytápění chaty zajišťují kamna na tuhá paliva.

Na pozemku parc. č. 551/42 stojí rekreační chata č.e. 68. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 33 m2. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 551/59 a parc. č. 551/60, které jsou ve vlastnictví města Horní Planá.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Ruprechtov, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10493/14
Město
Ruprechtov
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku parc.č. st. 9/2, jehož součástí je stavba – rodinný dům č.p. 175 a pozemku parc.č. st. 396, jehož součástí je stavba – garáž č.e. 403 a pozemků parc.č. 320/37, 320/38 a 768 vedených na LV 74 v k. ú. Ruprechtov, obec Ruprechtov. okres Vyškov, Zlínský kraj.

Oceňovaná nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. st.9/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 175, a pozemek parc.č. 768 vedený jako zahrada – tyto pozemky tvoří funkční celek.
Další funkční celek tvoří pozemek parc.č. st. 396, jehož součástí je stavba č.e. 403 – garáž.
Zemědělské pozemky parc.č. 320/37 a 320/38 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce a jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je částečně podsklepený, jednopodlažní, se sedlovou střechou, půdorysně ve tvaru přibližného obdélníka s připojeným zádveřím. V rodinném domě se v 1.PP nachází sklepní úložné prostory. V 1.nadzemním podlaží se v levé (původní) části nachází pokoj, kuchyň, chodba a spíž. V pravé části se nachází dva pokoje, kuchyň, koupelna, WC a zádveří.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací nebo s již strávenou izolací, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, nad PP nespalné. Střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější fasádu je břízolitová. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře hladké plné nebo prosklené s ocelovými zárubněmi, podlahy s koberci, parketami nebo keramickou dlažbou, ve sklepě betonové. Příslušenství tvoří koupelna s vanou a umyvadlem, WC je samostatné splachovací. Vytápění domu je ústřední s plynovým kotlem - nefunkční. Keramický obklad je pouze částečný v koupelně, TUV je ohřívána v kamnech na tuhá paliva. Původní RD (levá část) byl údajně postaven před cca 100 lety, kolem roku 1960 – 64 byla provedena přístavba pravé části RD a částečná modernizace interiéru. Před cca 20 provedena výměna střešní krytiny.
Ke dni ocenění je rodinný dům neobývaný, odpojený ode všech sítí. Původně byl napojen na veřejné sítě elektro, vody a plynu, kanalizace je svedena do jímky (v obci je však již ČOV a dům by bylo možné napojit na veřejnou kanalizaci). Technický stav rodinného domu je zhoršený, v objektu (zejména v jeho pravé části) jsou známky vlhkosti. Příslušenství (koupelna, WC a kuchyně) jsou jednoduché, zanedbaná i běžná údržba, dům je určený ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Na listu vlastnictví je veden pozemek parc.č. st. 396, jehož součástí je stavba č.e. 403 evidovaná a využívaná jako garáž. Nachází se nedaleko rodinného domu, ve vzdálenosti cca 120 m, na západním okraji obce při místní komunikaci – je součástí většího počtu řadových garáží. Oceňovaná garáž je řadová vnitřní, zděná s rovnou střechou a plechovými dvoukřídlými vraty. Garáž je delší dobu neužívaná, údajně byla postavena v r. 1975, její technický stav je zhoršený, do objektu zatéká poškozenou střechou.
K nemovité věci náleží zděná kolna vedle RD, venkovní schody, oplocení, zpevněné plochy, přípojky IS, jímka apod.).

Fotogalerie

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3816/20
Město
Veverská Bítýška
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku parc. č. 2396/148 v katastrálním území Veverská Bítýška, obec Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, který je veden v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1114 jako orná půda.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 2396/148 v k. ú. Veverská Bítýška se nachází jižně od obce Veverská Bítýška. Leží v blízkosti státní silnice a je dobře přístupný po zpevněné cestě. Jedná se o řemenovou parcelu, která je součástí obdělávaného lánu.

Fotogalerie

Další soubory

 

2 bytové jednotky a pozemek (vnitřní dvůr) v obci Brno, k.ú. Zábrdovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 896/22
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí:

- bytu č. 409/1 v budově č.p. 409 (bytový dům) na pozemku parc.č. 975 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1897/17707 na společných částech budovy a pozemku
– bytu č. 409/2 v budově č.p. 409 (bytový dům) na pozemku parc.č. 975 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1988/17707 na společných částech budovy a pozemku, vedených na LV č. 2552, 3372, 2551 pro k.ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno – město, Jihomoravský kraj
– pozemku parc.č. 976/3 vedeného na LV č. 1731 pro k.ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno – město, Jihomoravský kraj

Oceňované jednotky jsou v operátu Katastru nemovitostí vedeny jako byty. Dle skutečného stavu zde byla zahájena rekonstrukce – přestavba na pizzerii a kancelář. K tomuto byla předložena projektová dokumentace na změnu stavby před dokončením. Nebylo doloženo žádné povolení stavebního úřadu schvalující prováděné změny a změnu užívání bytu na jiné využití.

Bytový dům s oceňovanými byty je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní, je podsklepený šestipodlažní s plochou střechou.
Oceňované byty 1 a 2 se nachází v 1. nadzemním podlaží, jsou přístupné přímo z ulice. V bytovém domě se nachází celkem 25 bytů.
Bytový dům je odhadem starý cca 80 – 90 let. Dle vizuální prohlídky zde byla provedena nástavba 5. a 6. nadzemního podlaží s plochou střechou namísto původní sedlové střechy, dům je po rekonstrukci v dobrém technickém stavu.
V oceňovaných bytech byla v r. 2014 zahájena rekonstrukce a přestavba na jiné využití – provoz pizzerie a jiný komerční prostor (kancelář) – rekonstrukce je již téměř dokončena (zejména v bytě č. 409/1 – budoucí využití pizzerie) – chybí kompletace rozvodů elektro a vody, dokončení sociálních zařízení, podhledů, podlah v PP apod. Nebyl však doložen žádný souhlas stavebního úřadu o povolení prováděných rekonstrukcí a souhlas se změnou užívání jednotky. Jednotky jsou tudíž oceňovány jako byty.
Oceňovaný pozemek parc.č. 976/3 o výměře 89 m2 tvoří vnitřní dvůr bytového domu, je přístupný pouze z jednotky č. 409/1 – mělo se zde nacházet venkovní posezení k pizzerii. Jsou zde provedeny dlažby a obklady.

Fotogalerie

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh