O úřadu

 

 • Profesionální způsob organizace a řízení úřadu
  • držitel certifikátu ISO 9001:2008 a ISO 27001:2005
  • respektování etických zásad
  • neustálé inovace
    
 • Tým vysoce kvalifikovaných pracovníků
  • více než 100 zaměstnanců – 4 kandidáti, 7 koncipientů a 51 vykonavatelů
  • pečlivý výběr pracovníků na základě vyšetření forenzním psychologem
  • pravidelné zvyšování kvalifikace
    
 • Působnost na území celé ČR
  • silné materiálně-technické zázemí (velký autopark, rozsáhlé skladovací prostory)
  • velký počet výjezdových skupin pro práci v terénu
  • pravidelné dražby movitých i nemovitých věcí
    
 • Individuální přístup
  • služby na míru pro jednotlivé věřitele i velké instituce
  • poskytování právní pomoci při sepsání návrhu na nařízení exekuce
  • osobní i telefonický kontakt po celý pracovní týden
  • exekuce na nepeněžité plnění bez omezení
    
 • Elektronické vedení spisu
  • vysoce propracovaný systém zjišťování a evidence majetku povinných
  • dálkový přístup – věřitel může sledovat postup v exekuci přes internet
  • pravidelné automatické dotazy na peněžní ústavy a zdravotní pojišťovny
    
 • Sepisování exekutorských zápisů – ekvivalent notářských zápisů
  • o osvědčení stavu
  • o osvědčení skutkového děje
    
 • Přijímání věcí a peněz do úschovy
   
 • Zastoupení osob v jiných exekucích
  • rozsah a cena zastoupení odpovídá zastoupení advokátem
  • využití podrobných znalostí exekučního řízení ve prospěch klienta
    
 • Dobrovolné dražby
  • transparentní prodej na návrh vlastníka věci

 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DOBROVOLNÝCH DRAŽEB PRO NOTÁŘE, INSOLVENČNÍ SPRÁVCE, PENĚŽNÍ INSTITUCE,
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

 • efektivní prodej majetku transparentní cestou
 • vhodné pro:
  • notáře
  • insolvenční správce
  • likvidátory
  • peněžní ústavy a leasingové společnosti
  • orgány státní správy i orgány samosprávy
 • cílená prezentace dražených věcí širokému okruhu zájemců, a to stejně jako v případě exekučních dražeb
 • tým zkušených a kvalifikovaných pracovníků
 • možnost uskladnění dražených movitých věcí ve vlastních skladovacích prostorách
 • způsob provedení dražby závisí na dohodě s navrhovatelem

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001