O úřadu

 

 • Profesionální způsob organizace a řízení úřadu
  • respektování etických zásad
  • neustálé inovace
    
 • Tým vysoce kvalifikovaných pracovníků
  • více než 50 zaměstnanců – 3 kandidáti, 4 koncipienti a 31 vykonavatelů
  • pečlivý výběr pracovníků na základě vyšetření forenzním psychologem
  • pravidelné zvyšování kvalifikace
    
 • Působnost na území celé ČR
  • silné materiálně-technické zázemí (velký autopark, rozsáhlé skladovací prostory)
  • velký počet výjezdových skupin pro práci v terénu
  • pravidelné dražby movitých i nemovitých věcí
    
 • Individuální přístup
  • služby na míru pro jednotlivé věřitele i velké instituce
  • poskytování právní pomoci při sepsání návrhu na nařízení exekuce
  • osobní i telefonický kontakt po celý pracovní týden
  • exekuce na nepeněžité plnění bez omezení
    
 • Elektronické vedení spisu
  • vysoce propracovaný systém zjišťování a evidence majetku povinných
  • dálkový přístup – věřitel může sledovat postup v exekuci přes internet
  • pravidelné automatické dotazy na peněžní ústavy a zdravotní pojišťovny
    
 • Sepisování exekutorských zápisů – ekvivalent notářských zápisů
  • o osvědčení stavu
  • o osvědčení skutkového děje
    
 • Přijímání věcí a peněz do úschovy
   
 • Zastoupení osob v jiných exekucích
  • rozsah a cena zastoupení odpovídá zastoupení advokátem
  • využití podrobných znalostí exekučního řízení ve prospěch klienta
    
 • Dobrovolné dražby
  • transparentní prodej na návrh vlastníka věci

 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DOBROVOLNÝCH DRAŽEB PRO NOTÁŘE, INSOLVENČNÍ SPRÁVCE, PENĚŽNÍ INSTITUCE,
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

 • efektivní prodej majetku transparentní cestou
 • vhodné pro:
  • notáře
  • insolvenční správce
  • likvidátory
  • peněžní ústavy a leasingové společnosti
  • orgány státní správy i orgány samosprávy
 • cílená prezentace dražených věcí širokému okruhu zájemců, a to stejně jako v případě exekučních dražeb
 • tým zkušených a kvalifikovaných pracovníků
 • možnost uskladnění dražených movitých věcí ve vlastních skladovacích prostorách
 • způsob provedení dražby závisí na dohodě s navrhovatelem

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh