Exekutorské zápisy

Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

  • skutkové děje – jedná se např. o osvědčení splnění dluhu, vyjádření určité osoby, otevření bezpečnostní schránky, průběh jednání, předání věci či peněz,
  • stav věci – jedná se např. o stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, osvědčení stavu jakékoli věci v právním slova smyslu, tedy věci movité i nemovité a také jejich součásti a příslušenství, např. automobily, stroje, výrobní linky, obrazy, pozemky, listiny aj.
     

Exekutorský zápis je veřejnou listinou u níž platí pravdivost toho, co je v ní obsaženo, není-li prokázán opak. Exekutorský zápis lze tedy využít v občanskoprávním, správním či jiném řízení s důkazní silou veřejné listiny.


Za sepsání zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu zápisu činí odměna:

– z prvních 100.000 Kč tarifní hodnoty 2,0 %
– z přebývající částky až do 500.000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %
– z přebývající částky až do 1.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %
– z přebývající částky až do 3.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %
– z přebývající částky až do 20.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %
– z přebývající částky až do 30.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %
– z přebývající částky až do 100.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %
– nejméně však 2.000 Kč.  

Částka nad 100.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

– Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 5.000 Kč.
– Jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se výše uvedený ceník a z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny nejméně 800 Kč.

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001