INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Exekutorský úřad Brno-město
sídlo Hlinky 41/104, 603 00 Brno
IČ: 62096052
tel: 543237149
ID dat. Schr.: etag8hb
email: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
(dále jen „Správce“).

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Mgr. Dagmar Charamzová
adresa: Hlinky 41/104, 603 00 Brno
email: poverenec@exekutorsky.cz
(dále jen „Pověřenec“).


Konkrétní informace pro jednotlivé skupiny osob, jejichž osobní údaje Správce zpracovává jsou uvedeny v příslušných odkazech.

Provozní a personální činnost exekutorského úřadu:
  • Dodavatelé odkaz
  • Zájemci o zaměstnání odkaz

Činnost soudního exekutora:
  • Účastnící exekučního řízení (oprávnění, povinní, advokáti, obecní zmocněnci, 3. osoby zúčastněné na exekučním řízení). odkaz
  • Osoby v rámci další činnosti soudního exekutora. odkaz

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001