Právní pomoc

Mimo exekuční činnosti je soudní exekutor oprávněn i k další činnosti, označované jako „právní pomoc“. S ohledem na detailní znalost úpravy exekučního řízení disponuje soudní exekutor a jeho zaměstnanci takovými znalostmi a zkušenostmi, které zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb v porovnání s ostatními právními profesemi.

Soudní exekutor v rámci poskytování právní pomoci především:

  • Zastupuje účastníky v exekučních řízeních u jiných exekutorů i ve věcech soudního a správního výkonu rozhodnutí. Rozsah tohoto zastoupení odpovídá rozsahu zastoupení advokátem.
  • Poskytuje právní rady oprávněnému i povinnému ohledně právních a faktických kroků, které je v exekuci nebo výkonu rozhodnutí vhodné učinit.
  • Zpracovává exekuční návrhy (exekuci může provádět i exekutor, který exekuční návrh zpracoval). S ohledem na skutečnost, že návrh musí mít zákonem požadované náležitosti je vhodné, aby oprávněný již v této fázi spolupracoval se soudním exekutorem, který tak zajistí, aby návrh byl soudu podán bez chyb a se všemi potřebnými listinami. Náklady na vyhotovení exekučního návrhu lze v exekuci vymáhat po povinném a úhrada těchto nákladů může být dohodou s exekutorem navázána na výsledek exekuce.

Odměna za právní pomoc

Výše odměny soudního exekutora za poskytování právní pomoci se stanovuje na základě užití příslušných předpisů vztahujících se na advokáty a notáře, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

– do 500 Kč 300 Kč  
– přes 500 Kč do 1.000 Kč 500 Kč  
– přes 1.000 Kč do 5.000 Kč 1.000 Kč  
– přes 5.000 Kč do 10.000 Kč 1.500 Kč  
– přes 10.000 Kč do 200.000 Kč 1.500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000 Kč
– přes 200.000 Kč do 10.000.000 Kč 9.100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000 Kč, o které hodnota převyšuje 200.000 Kč
– přes 10.000.000 Kč 48.300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000.000 Kč

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001