Snadný průvodce zahájením exekuce

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce zahájením exekuce, kterého můžete využít v případě, že máte vymahatelnou pohledávku a nevíte si rady s přesným zněním exekučního návrhu.

Průvodce zahájením exekuce funguje tak, že do určených kolonek vyplníte údaje, které jsou potřebné pro vypracování exekučního návrhu. Po stisknutí tlačítka „odeslat“ budou tyto informace odeslány exekutorskému úřadu a pověření zaměstnanci Váš návrh sepíší.

Připravený návrh je nutné podepsat a to na exekutorském úřadě, nebo Vám jej můžeme zaslat emailem. Vámi vybranou variantu označíte na příslušném místě formuláře. V případě podpisu při osobním jednání pro Vás bude v dohodnutý termín vše připraveno a pověřený zaměstnanec Vám odpoví na Vaše případné dotazy. V případě zaslání emailem je nutné návrh vytisknout, vlastnoručně podepsat a poslat zpět na adresu exekutorského úřadu. Exekuce je zahájena v okamžiku, kdy je podepsaný návrh doručen exekutorskému úřadu.

Za sepsání návrhu ani za nařízení exekuce nic neplatíte. Tyto náklady platí Váš dlužník. V případě, že je exekuce ukončena pro nedostatek majetku dlužníka, je sepsání exekučního návrhu prováděno na náklady exekutorského úřadu. Uvedené skutečnosti jsou upraveny ve smlouvě o vedení exekuce, kterou Vám zašleme společně s exekučním návrhem. Obě vyhotovení této smlouvy je třeba podepsat a přiložit k Vašemu návrhu. Následně Vám zašleme zpět jedno vyhotovení smlouvy s podpisem výkonného ředitele.

V případě, že v nápovědě k jednotlivým částem průvodce nenajdete odpovědi na Vaše dotazy, můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 543 237 149, kde sdělíte, že voláte ohledně nového exekučního návrhu, nebo emailem na adrese kancelar@exekutorsky.cz.

Pokud nechcete použít průvodce zahájením exekuce, můžete osobně donést kopii exekučního titulu na exekutorský úřad, nebo jej naskenovat či vyfotit digitálním fotoaparátem a poslat na výše uvedenou emailovou adresu. Po vyhotovení návrhu Vás budeme telefonicky kontaktovat a dohodneme se na termínu podpisu.


Zahájit

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh