Snadný průvodce zahájením exekuce

Účastnící řízení - oprávněný

Přidání oprávněného zahájíte stisknutím tlačítka přidat osobu. V záložce můžete zvolit, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Oprávněným je věřitel vymáhané pohledávky, půjde tedy pravděpodobně o Vaši osobu. Vyplňte prosím všechna pole označená hvězdičkou. Po uložení prvního oprávněného lze přidat další oprávněného opět tlačítkem přidat osobu. Pokud návrh vyplňujete na základě plné moci za jinou osobu, uveďte tuto skutečnost až v poslední části snadného průvodce nazvané „Další skutečnosti“.

Jméno / názevRC / IČOEditovatSmazat

Prosím, vyplňte oprávněného.

Přidat osobu

Účastnící řízení - povinný

Přidání povinného zahájíte stisknutím tlačítka přidat osobu. V záložce můžete zvolit, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Povinným je osoba, které byla exekučním titulem uložena povinnost, nebo osoba na kterou tato povinnost přešla (například jako součást dědictví). Po uložení prvního povinného lze přidat další povinného opět tlačítkem přidat osobu.

Jméno / názevRC / IČOEditovatSmazat

Prosím, vyplňte povinného.

Přidat osobu

Exekuční tituly

Exekučním titulem je rozhodnutí nebo jiná listina, kterými byla povinnému uložena povinnost, která bude v exekuci vymáhána. Jde například o platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález, exekutorský nebo notářský zápis, platební výměr a pod. Do pole označení vypište o jaký typ exekučního titulu je jedná (např. rozsudek). Číslo jednací bývá uvedeno v pravém horním rohu rozhodnutí, může například znít 95 C 111/2010-137. Po vyplnění polí přiložte soubor s naskenovaným nebo vyfotografovaným exekučním titulem.

Označení Číslo Soubor EditovatSmazat

Prosím, vyplňte exekuční titul.

Přidat titul

Další skutečnosti

V této části průvodce prosím uveďte veškeré Vám známé informace o majetku povinného. Exekutor si v průběhu exekuce tyto informace samozřejmě zjišťuje, jejich sdělením ale můžete exekuci znatelně uspíšit.

Rovněž zde můžete uvést veškeré informace, pro které nenajde místo ve snadném průvodci k zahájení exekuce. Jde například o uvedení zástupců účastníků, doložení postoupení nebo přechodu vymáhané pohledávky apod. Dále je potřeba uvést, zda povinný svoji povinnost již částečně splnil.

SouborPopisEditovatSmazat

Dosud nebyly vloženy žádné další skutečnosti.

Přidat skutečnost

Pro odeslání formuláře je nutné vyplnit aspoň jednu povinnou a jednu oprávněnou osobu a jeden titul.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh