Podmínky nahlížení do spisu

Do exekutorského spisu mohou oprávněné osoby nahlížet po předchozí telefonické domluvě.


V případě, že chcete nahlédnout do spisu jménem účastníka řízení, je nutné, abyste doložili plnou moc, která Vás k těmto úkonům opravňuje.

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001