Podmínky nahlížení do spisu

Do exekutorského spisu mohou oprávněné osoby nahlížet po předchozí telefonické domluvě.


V případě, že chcete nahlédnout do spisu jménem účastníka řízení, je nutné, abyste doložili plnou moc, která Vás k těmto úkonům opravňuje.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh