Pokyny pro osobní návštěvu na EÚ

  • Osobní návštěva je možná pouze v úředních hodinách exekutorského úřadu.
  • Před samotným jednáním sdělte spisovou značku Vašeho exekučního řízení. Spisová značka exekutorského úřadu začíná „030 EX“.
  • Na vyžádání předložte platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Dostavíte-li se bez tohoto průkazu totožnosti, nelze osobní jednání uskutečnit. Potvrzení o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu lze použít pouze v kombinaci s jiným průkazem, který byl vydán státním orgánem a který obsahuje Vaši fotografii.
  • S pracovníky exekutorského úřadu jednejte slušně a zdvořile. Osoby, které se budou chovat hrubě a urážlivě budou vykázány z prostor exekutorského úřadu. Odmítnou-li prostory úřadu opustit, budou vyvedeny za asistence Policie ČR. Těmto osobám zároveň může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta ve výši až 50.000 Kč, a to i opakovaně. Dále Vás upozorňujeme, že soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti úřední osobou dle ust. § 127 trestního zákoníku.

O každém jednání s Vámi a pověřeným zaměstnancem exekutorského úřadu je sepisován protokol o jednání, který je součástí exekučního spisu. Máte právo, aby Vám po skončení jednání byla předána kopie tohoto protokolu.

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh