Pokyny pro telefonický kontakt

 • Volejte pouze v úředních hodinách call centra:
  Po a St 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
  Út a Čt 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00
  8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
 • Jednat se zaměstnanci exekutorského úřadu můžete pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce. Jiným osobám nelze, z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou jsou exekutor i jeho zaměstnanci ze zákona vázáni, poskytovat žádné konkrétní údaje o průběhu exekučního řízení. Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi a vyhodnocena odpovědným pracovníkem exekutorského úřadu jako platná. Do té doby nejsou zaměstnanci exekutorského úřadu oprávněni zmocněnému zástupce sdělit žádné konkrétní informace.
 • Před zahájením hovoru si připravte dokumenty, které Vám v souvislosti s exekucí byly doručeny.
 • Na počátku hovoru sdělte své jméno, příjmení a spisovou značku exekuční věci, které se Váš dotaz týká. Spisová značka exekutorského úřadu začíná „030 EX“.
 • Následně provede zaměstnanec exekutorského úřadu ověření Vaší totožnosti.
 • Stručně a jasně formulujte Váš požadavek.
 • V případě hrubého jednání bude hovor okamžitě ukončen. Případné výhružky budou oznámeny Policii ČR k dalšímu postupu v rámci trestního řízení.
 • Každý telefonický hovor s Vámi vyřídí pověřený zaměstnanec exekutorského úřadu.
 • Pokud nemůžete zaplatit celou vymáhanou pohledávku jednorázově a chcete ji uhradit v několika splátkách, seznamte se nejdřív s informacemi v sekci Pokyny k exekuci – Splátkový kalendář – formulář. Žádáte-li o povolení splátek vymáhané pohledávky, je k posouzení Vaší žádosti nutné pozorně vyplnit formulář.
 • Závěrem Vás upozorňujeme, že veškeré telefonické hovory jsou zaznamenávány.

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001