Pokyny pro telefonický kontakt

 • Volejte pouze v úředních hodinách call centra:
  Po a St 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
  Út a Čt 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00
  8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
 • Jednat se zaměstnanci exekutorského úřadu můžete pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce. Jiným osobám nelze, z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou jsou exekutor i jeho zaměstnanci ze zákona vázáni, poskytovat žádné konkrétní údaje o průběhu exekučního řízení. Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi a vyhodnocena odpovědným pracovníkem exekutorského úřadu jako platná. Do té doby nejsou zaměstnanci exekutorského úřadu oprávněni zmocněnému zástupce sdělit žádné konkrétní informace.
 • Před zahájením hovoru si připravte dokumenty, které Vám v souvislosti s exekucí byly doručeny.
 • Na počátku hovoru sdělte své jméno, příjmení a spisovou značku exekuční věci, které se Váš dotaz týká. Spisová značka exekutorského úřadu začíná „030 EX“.
 • Následně provede zaměstnanec exekutorského úřadu ověření Vaší totožnosti.
 • Stručně a jasně formulujte Váš požadavek.
 • V případě hrubého jednání bude hovor okamžitě ukončen. Případné výhružky budou oznámeny Policii ČR k dalšímu postupu v rámci trestního řízení.
 • Každý telefonický hovor s Vámi vyřídí pověřený zaměstnanec exekutorského úřadu.
 • Pokud nemůžete zaplatit celou vymáhanou pohledávku jednorázově a chcete ji uhradit v několika splátkách, seznamte se nejdřív s informacemi v sekci Pokyny k exekuci – Splátkový kalendář – formulář. Žádáte-li o povolení splátek vymáhané pohledávky, je k posouzení Vaší žádosti nutné pozorně vyplnit formulář.
 • Závěrem Vás upozorňujeme, že veškeré telefonické hovory jsou zaznamenávány.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh