Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno

Sdělení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
08.11.2023HUDEČEK Vojtěch21.11.1979tř. Masarykova 119/ 698 01 Veselí nad Moravou030 EX 6405/23 -1a; -1b; -1c; -1d; -1e; -5 Zahájení - poučení; -5 Zahájení; -10 Ex. příkaz; -11 Ex. příkaz; -13 Výzva; -14 Ex. příkaz;
08.11.2023SIVÁK Štefan2.6.1992Semanínská 1819/ 560 02 Česká Třebová030 EX 3510/23 -3a; -3b; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -17 Ex. příkaz; -18 Ex. příkaz; -19 Ex. příkaz; -20 Výzva; 030 EX 1440/20 -90 Ex. příkaz;
08.11.2023SIVÁK Štefan2.6.1992Semanínská 1819/ 560 02 Česká Třebová030 EX 715/19 -114 Ex. příkaz; 030 EX 7283/20 -72 Ex. příkaz; 030 EX 3679/21 -60 Ex. příkaz; 030 EX 2502/22 -42 Ex. příkaz; 030 EX 1440/20 -91 Ex. příkaz;
08.11.2023SIVÁK Štefan2.6.1992Semanínská 1819/ 560 02 Česká Třebová030 EX 6901/22 -32 Ex. příkaz; 030 EX 12490/19 -99 Ex. příkaz; 030 EX 17823/16 -170 Ex. příkaz; 030 EX 5197/20 -79 Ex. příkaz; 030 EX 7987/20 -69 Ex. příkaz;
08.11.2023SIVÁK Štefan2.6.1992Semanínská 1819/ 560 02 Česká Třebová030 EX 715/19 -113 Ex. příkaz; 030 EX 2502/22 -43 Ex. příkaz; 030 EX 8258/22 -29 Ex. příkaz;
08.11.2023SIVÁK Štefan2.6.1992Semanínská 1819/ 560 02 Česká Třebová030 EX 2976/20 -84 Ex. příkaz; 030 EX 12490/19 -98 Ex. příkaz; 030 EX 7283/20 -71 Ex. příkaz; 030 EX 3679/21 -59 Ex. příkaz; 030 EX 5197/20 -78 Ex. příkaz;
08.11.2023SIVÁK Štefan2.6.1992Semanínská 1819/ 560 02 Česká Třebová030 EX 7987/20 -68 Ex. příkaz; 030 EX 6901/22 -31 Ex. příkaz; 030 EX 2976/20 -85 Ex. příkaz; 030 EX 8258/22 -28 Ex. příkaz; 030 EX 17823/16 -169 Ex. příkaz;
08.11.2023MIŠKA Adam3.4.1988Jar. Haška 646/21 674 01 Třebíč – Nové Dvory030 EX 4552/23 -1b; -1c; -1d; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -13 Výzva; -14 Ex. příkaz; -16 Ex. příkaz;
08.11.2023TYLKA Jana27.11.1984č.p. 14 357 35 Vřesová030 EX 16565/13 -147 Ex. příkaz; -149 Protokol soupis vozidla; -150 Výzva přistavení vozidla;
08.11.2023MIKA Roman10.11.1986náměstí T. G. Masaryka 600/ 468 51 Smržovka030 EX 4113/23 -1a; -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -17 Výzva; -18 Ex. příkaz;
08.11.2023ZAHRADNÍK Michal20.8.1976Kopeček 4/ 664 63 Žabčice030 EX 3918/23 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -16 Ex. příkaz; -17 Výzva; -18 Ex. příkaz;
08.11.2023HORVÁTKOVÁ Monika15.10.2000Očovská 3705/28 695 01 Hodonín030 EX 4240/23 -1a; -1b; -6 Zahájení - poučení; -6 Zahájení; -15 Výzva; -16 Ex. příkaz;
07.11.2023JINDROVÁ Iveta12.7.1971Zborovská 2046/21 616 00 Brno – Žabovřesky030 EX 10048/14-149 Usnesení;
07.11.2023KRIŠTÓF Jiří3.1.1965Durďákova 332/12 613 00 Brno – Černá Pole030 EX 10127/14-255 Usnesení;
07.11.2023KACZMARZ Adam9.1.1985Čs. exilu 536/12 708 00 Ostrava – Poruba030 EX 9019/19 -72 Ex. příkaz;
07.11.2023KARAS Petr29.4.1998Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město030 EX 4489/23 -1b; -1c; -1d; -1e; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -15 Výzva; -16 Ex. příkaz;
07.11.2023KAŠPAROVSKÝ Pavel11.2.1992Riegrova 440/50 674 01 Třebíč – Horka-Domky030 EX 4522/23 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -18 Výzva; -19 Ex. příkaz;
07.11.2023KŘEMENÁK Radek23.11.1968Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město030 EX 4487/23 -1b; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -13 Výzva; -14 Ex. příkaz;
07.11.2023CABOVSKÝ Michal10.11.1986Radniční 1148/ 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek030 EX 4529/23 -1a; -1b; -1b; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -15 Výzva; -16 Ex. příkaz;
07.11.2023ČAVAJSKÝ Miloš3.5.1999Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4553/23 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -17 Výzva; -18 Ex. příkaz;
07.11.2023PAŘIL Vlastimil27.10.1960Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4210/23 -1b; -1d; -6 Zahájení - poučení; -6 Zahájení; -13 Ex. příkaz; -15 Ex. příkaz; -16 Výzva; -17 Ex. příkaz;
07.11.2023ŽIGOVÁ Monika27.12.2001Hlavní 844/ 468 51 Smržovka030 EX 4177/23 -1b; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -18 Výzva; -19 Ex. příkaz;
07.11.2023MUCHA Zdeněk25.12.1979Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3553/23 -1a; -1c; -5 Zahájení - poučení; -5 Zahájení; -11 Ex. příkaz; -12 Výzva;
07.11.2023HALAMÍČKOVÁ Blanka21.11.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3511/23 -1a; -1b; -5 Zahájení - poučení; -5 Zahájení; -11 Ex. příkaz; -12 Výzva;
07.11.2023HALAMÍČKOVÁ Blanka21.11.1981Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3252/23 -1b; -1b; -2 Návrh; -8 Zahájení - poučení; -8 Zahájení; -19 Ex. příkaz; -20 Výzva;
07.11.2023TOMEK Robert31.1.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3373/23 -1a; -1c; -5 Zahájení - poučení; -5 Zahájení; -11 Ex. příkaz; -12 Výzva;
07.11.2023SEDLÁČKOVÁ Pavlína11.6.1975Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3366/23 -1b; -1c; -8 Zahájení - poučení; -8 Zahájení; -16 Ex. příkaz; -17 Výzva;
07.11.2023SEDLÁČKOVÁ Pavlína11.6.1975Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 6166/23 -1b; -1d; -6 Zahájení - poučení; -6 Zahájení; -8 Ex. příkaz; -9 Výzva;
07.11.2023LANGER Kryštof11.9.1995Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 5661/23 -19 PUNE;
07.11.2023LUKEŠ Jan11.3.2000Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3541/21 -28 Ex. příkaz; 030 EX 8837/20 -37 Ex. příkaz;
07.11.2023SEIDL Radim24.3.1959Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 23046/16 -136 PUNE;
07.11.2023LAKATOŠ Kennedy30.5.1990Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 43330/13 -47 Ex. příkaz; -176 Protokol soupis vozidla; -177 Výzva přistavení vozidla;
07.11.2023JANEČEK Pavel24.6.1989Pešlova 356/12 190 00 Praha – Vysočany030 EX 4317/23 -1b; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -13 Výzva; -14 Ex. příkaz;
07.11.2023STOJKA Mario6.7.1993Matěchova 409/1 140 00 Praha – Krč030 EX 4273/23 -1a; -1b; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -14 Výzva; -15 Ex. příkaz;
07.11.2023NOHAVOVÁ Kateřina23.3.1995Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město030 EX 4527/23 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -17 Ex. příkaz; -18 Výzva; -19 Ex. příkaz;
07.11.2023ŠŤASTNÝ Lubomír19.5.1965Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město030 EX 4505/23 -1a; -1a; -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -13 Výzva; -14 Ex. příkaz;
07.11.2023KOUSAL Tomáš27.9.1979Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město030 EX 17848/14 -220 Ex. příkaz; 030 EX 4545/23 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -17 Ex. příkaz; -18 Výzva; -19 Ex. příkaz;
07.11.2023CAHA Petr27.9.1977Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město030 EX 4488/23 -1b; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -15 Ex. příkaz; -16 Výzva; -17 Ex. příkaz;
07.11.2023SKLÁRČÍK Eduard4.5.1980Podnásepní 384/20 602 00 Brno – Trnitá030 EX 5620/23 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -12 Výzva; -13 Ex. příkaz; -14 Ex. příkaz; -15 Ex. příkaz;
07.11.2023SVOBODA Richard26.5.1987Krkonošská 318/ 468 61 Desná – Desná II030 EX 8644/22 -24 Ex. příkaz; 030 EX 4141/23 -1a; -1b; -1c; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -13 Ex. příkaz; -14 Výzva; -15 Ex. příkaz;
07.11.2023KŮŘIL Viktor15.4.1983Nám. 15.dubna 1149/ 696 03 Dubňany030 EX 4245/23 -1a; -1b; -5 Zahájení - poučení; -5 Zahájení; -13 Výzva; -14 Ex. příkaz;
07.11.2023PALEČEK Jan1.2.1988nám. 28. října 1438/6 358 01 Kraslice030 EX 4284/23 -1a; -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -16 Výzva; -17 Ex. příkaz;
07.11.2023PRŮCHA Jakub23.6.1993Hubrova 2266/13 628 00 Brno – Líšeň030 EX 7138/20 -68 PUNE;
07.11.2023ČOBAK Zdeněk25.8.1972K. H. Borovského 328/ 407 11 Děčín – Děčín XXXII-Boletice nad Labem030 EX 4146/23 -1a; -1b; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -14 Výzva; -15 Ex. příkaz;
07.11.2023BABORSKÝ Karel4.4.1965Štěpánská 303/2 602 00 Brno – Trnitá030 EX 2192/22 -72 Usnesení;
07.11.2023ŠKRHÁK Milan25.4.1971Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1742/17 -113 Usnesení; 030 EX 26817/15 -140 Usnesení; 030 EX 3540/12 -207 Usnesení;
07.11.2023VRÁBELOVÁ Kateřina29.7.1989Kuldova 765/17 615 00 Brno – Zábrdovice030 EX 5136/10 -242 PUNE; 030 EX 20850/08 -256 PUNE;
07.11.2023ČAPEK Petr22.1.1977č.p. 32 513 01 Záhoří030 EX 2050/21 -56 Ex. příkaz;
07.11.2023DVOŘÁK Marek30.4.1976č.p. 155 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic030 EX 1017/10 -157 Usnesení;
07.11.2023FERIOVÁ Veronika10.12.1981Tyršovo nám. 1969/ 440 01 Louny030 EX 27425/13 -200 PUNE;

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh