Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno

Sdělení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
01.11.2023HALLER Jindřich6.5.1970Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 1030 EX 4371/23 -1b; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -21 Výzva; -22 Ex. příkaz;
01.11.2023SLANINA GALBOVÁ Mirka22.5.1967Husovická 906/21 614 00 Brno – Husovice030 EX 39423/13 -271 Usnesení; 030 EX 5030/20 -89 Usnesení; 030 EX 4143/18 -176 Usnesení;
01.11.2023GRAJCAR Jan2.3.1972č.p. 205 403 36 Tisá030 EX 38320/13 -224 Usnesení; 030 EX 38320/13 -228 Usnesení;
01.11.2023DRAHORÁD Miloš18.7.1966náměstí Republiky 6/ 549 01 Nové Město nad Metují030 EX 1015/13 -178 Usnesení;
20.8.2019
..
..
..

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh