Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/10 rodinného domu v obci Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42137/13
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Proboštov
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s dvěmi nadzemním podlažím včetně podkroví, pravděpodobně nepodsklepený. Základové konstrukce tvoří pravděpodobně betonové pasy bez izolací proti zemní vlhkosti. Hlavní svislé konstrukce zděné cihelné z cihel plných, stropní konstrukce nespalné s rovným podhledem, krov sedlový tesařský sbíjený opatřený krytinou Bonnský šindel na bednění. Klempířské konstrukce kompletní včetně parapetů. Fasáda hladká, vnitřní omítky hladké. Vnitřní keramické obklady pravděpodobně v koupelně, WC. Koupelna standardně vybavena, WC splachovací. Okna zdvojená dřevěná, dveře dřevěné plné. Podlahy pravděpodobně obytných místností prkenné, koberce keramické dlažby, schody pravděpodobně dřevěné s povrchovou úpravou. Vytápění domu je pravděpodobně ústřední z centrálního zdroje. Elektroinstalace zavedena světelná s jističi. Rozvod studené i teplé z centrálního zdroje. Kuchyně vybavena standardní kuch. linkou se spotřebiči. Znalci nebyl umožněn vstup do domu z tohoto důvodu vychází z předpokladu standardního vybavení. Dle prohlídky a odhadem byl RD postaven kolem roku 1940 pravděpodobně proběhla částečná rekonstrukce (část fasády, střecha, klempířské konstrukce). Technický stav v době prohlídky mírně podprůměrný. Stanovené procento opotřebení stavby odpovídá technickému stavu k datu ocenění. Při zaměření odhadce vychází z místního měření pouze prohlídky z venku.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Lhota u Olešnice, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 12009/08
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Lhota u Olešnice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 248/2 - Jedná se o lesní pozemek, který se nachází na okraji západní strany obce Lhota u Olešnice. Pozemek je situovaný v prudkém severním svahu cca 50 za místními domy. Pozemek je zastoupen porostní skupinou borovice, buku, břízy, habru a smrku. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 5 let, jelikož k dosazování nárosty. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes okolní lesní pozemky p.č. 248/3, p.č. 255 a p.č. 248/1, které jsou ve vlastnicví jiných fyzických osob. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.

Pozemek p.č. 279/1 -  Jedná se o lesní pozemek, který se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice. Pozemek je situovaný v prudkém severním svahu, ve východní polovině se nachází louka. Pozemek je zastoupen porostní skupinou borovice, smrku, jasanu, topolu a javoru. Stáří je dle lesní hospodářské osnovy odhadováno na 86 let. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice.

Pozemek p.č. 280 - Jedná se o lesní pozemek, který přímo navazuje na předešlý pozemek p.č. 279/1. Pozemek se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice. Pozemek je situovaný v prudkém severním svahu, ve východní polovině se nachází louka. Pozemek je zastoupen porostní skupinou borovice, smrku, jasanu a náletových porostů. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice.

Pozemek p.č. 281/1 - Jedná se o louku, která se nachází opět ve vzdálenosti cca 500 m m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice. Na pozemku se nachází náletový travní porost a pozemek v současné době slouží jako pastva pro dobytek. Pozemek je situovány v prudkém svahu. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice a pozemek p.č.290/44 (trvalý travní porost), který je ve vlastnictví jiné fyzické osoby. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.

Pozemek p.č. 290/17 - Jedná se o lesní pozemek, který přímo navazuje na předešlý pozemek p.č. 279/1. Pozemek se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice. Pozemek je situovaný v prudkém severním svahu, ve východní polovině se nachází louka. Pozemek je zastoupen porostní skupinou borovice, smrku, jasanu a náletových porostů. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice a přes vlastní pozemek p.č. 279/1. 

Pozemek p.č. 290/18 - Jedná se o pozemek, který je z části pokryt lesním porostem a z části se na pozemku nachází náletový travní porost. Pozemek se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice a v prudkém svahu. Na pozemku se nachází trvalé a náletové porosty. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice a přes vlastní pozemek p.č. 280. 

Pozemek p.č. 290/25 - Jedná se o pozemek, který je z části pokryt lesním porostem a z části se na pozemku nachází náletový travní porost. Pozemek se nachází přibližně 500 m jižně od zastavěného území obce Lhota u Olešnice a v prudkém svahu. Na pozemku se nachází trvalé a náletové porosty. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 429/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 429/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 428 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše ve vlastnictví obce Lhota u Olešnice, č.p. 36, 679 74 Lhota u Olešnice a přes vlastní pozemky p.č. 290/17 a p.č. 279/1.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu v obci Polerady, okres Most

Spisová značka
030 EX 1303/08
Nejnižší podání
15.000 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Polerady
Okres
Most
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o nemovité věci, které tvoří pozemek parc. č. 43, s domem Polerady č.p. 7 a dalšími doprovodnými stavbami u tohoto domu (budovy bývalé zemědělské usedlosti) a dále pozemek parc. č. 44 s pozůstatky stavby na tomto pozemku. Hlavní stavba je dům samostatně stojící, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím.  Situování je v centru obce Polerady. Dům je napojen na vodovod, rozvod el. energie je odpojen, kanalizace je svedena do žumpy. Další příslušenství tvoří již zmíněné stavby bývalé zemědělské usedlosti - bývalý chlév a sklad strojů, suché záchody, udírna, zpevněné plochy z cihelné dlažby, zděné oplocení s plotovými vraty do ulice a zadními, jeden vzrostlý ořešák a dále pozůstatek stavby (obvodové zdivo) na parc. č. 44. Území je rovinné až mírně svažité směrem na jihozápad. 

Dům je zděný, s valbovou střecho, opatřenou krytinou z pálených tašek, včetně částečných klemp. kontrukcí z pozink. plechu, s fasádou z břizolitu, do ulice složitou. Obvodové stěny zděné v tl. do 50 cm, stropy klenbové, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, podlahy prkenné částečně kryté PVC nebo kobercem a z cementové dlažby, schody betonové. Jsou osazena dřevěná dvojitá rámová okna a náplňové dveře. Nefunkční rozvod světelné a motorové elektroinstalace, pouze rozvod studené vody a kanalizace z koupeny. Vytápění lokální kamny na tuhá paliva pouze v některých místnostech, částečně instalované ústřední topení s kotlem na tuhá paliva je nefunkční. Osazena vana a umyvadlo, záchod je suchý ve dvoře, sporák na PB v kuchyni.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 rodinného domu se zahradou v obci Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

Spisová značka
030 EX 10136/16
Nejnižší podání
67.740 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Kostelec nad Orlicí
Okres
Rychnov nad Kněžnou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt rodinného domu je polovinou samostatně stojícící stavbou v Erbenově ulici stojící v zástavbě rodinných domů v obci Kostelec nad Orlicí, podsklepený s jednou bytovou jednotkou v přízemí a půdou. Stáří stavby bylo zjištěno na stavbním úřadě v Kostelci nad Orlicí, kde byl dohledán Protokol o povolení k obývání domu ze dne 1.7.1915. Dům do dnešní podoby přestavěn v roce 1974. Objekt je zděný, založený na základových pásech vč. izolace, se šiknou střechou, krytina pálené tašky, klempířské kontrukce pozinkovaný plech, stropy z tvárnic, vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní omítky břizolit, sokl obložen keramickým obkladem, okna zdvojená, dveře dřevěné plné  nebo částečně prosklené, vnitřní keramické obklady a dlažby v soiálním zařízení, podlahy betonové, podklahová krytina obytných místností PVC. Elektroinstalace světelná  motorová, bleskosvod chybí, vytápění akumulačními kamny, ústřední příprava TÚV v el. boileru, vybavení kuchyně el.sporákem. Objekt nemá žádné zvláštní vybavení. Plyn není zaveden. Příslušenství tvoří garáž s dřevníkem, která je samostatnou stavbou. 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Brno, k.ú. Obřany, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 27427/16
Nejnižší podání
466.667 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Stavba č.e. 45 (rod. rekreace):

Objekt č.e. 45 je samostatně stojící stavba, pravděpodobně nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží, bez užitného podkroví, která je z části zastřešena sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, tak jak bylo alespoň hrubě zjištěno, resp. je předpokládáno, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku. Přesné stáří objektu se nám nepodařilo zjistit, nicméně výstavbu objektu odhadujeme mezi lety 1975-1985. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat aktuální vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti, a proto je technický stav odvozen pouze na základě vizuálního pohledu. Objekt se z exteriéru jeví v dobře udržovaném stavu, pravděpodobně i vnitřní část objektu bude v dobrém stavebně technickém stavu.
 
Předmětem ocenění jsou dva pozemky p.č. 745 a p.č. 746, vše v k.ú. Obřany.
Pozemek p.č. 745 je v KN veden jako ostatní plocha, jiná plocha, přičemž je tento pozemek zcela zastavěn objektem č.e. 45, který není evidovaný v KN. Pozemek p.č. 746 je v KN veden jako zahrada, přičemž tento pozemek i ve skutečnosti slouží jako zahrada. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek obdélníkového půdorysného tvaru. Pozemky mírně svažitého charakteru.
 

Oprávněná z věcného břemene zemřela. S ohledem na tuto skutečnost, žádná věcná břemena na dražené nemovitosti neváznou.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Brno, k.ú. Obřany, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 3509/10
Nejnižší podání
40.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.e. 344 je samostatně stojící přízemní stavba, částečně zapuštěná do mírného svahu, bez podkroví, která je zastřešena plochou střechou. V objektu se nachází pouze jedna obytná místnost. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Stáří objektu se dle sdělení pohybuje mezi lety 1975 - 1980, přičemž na objektu nebyla za tu dobu provedena žádná větší rekonstrukce ani modernizace, a tudíž je objekt v původním stavu. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat aktuální vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti, a proto je technický stav odvozen pouze na základě vizuálního pohledu a ústního sdělení povinného. Stavba je ve zhoršeném stavebně technickém stavu s absencí vnitřního vybavení či sociálního zázemí. Porušená je spodní hydroizolace, v objektu chybí základní sociální vybavení (suché WC vedle objektu) a předpokládáme vysoké morální opotřebení interiéru. K objektu není přiveden rozvod vody ani kanalizace, el. energie v objektu dle sdělení chybí také.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Výsluní, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 52020/13
Nejnižší podání
124.000 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Výsluní
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, patrový rodinný dům. Dům je částečně podsklepený. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z kamene a pálených cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům se jeví jako dlouhodobě neudržovaný a nevyužívaný a je ve špatném stavu určen ke kompletní rekonstrukci. Fasáda je nezateplená, omítka nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementu. Střecha je opatřena komínem ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá kastlová. Část oken v obou patrech je vysklených. Vnitřní omítky jsou hladké, ve špatném stavu a jsou na nich viditelné známky vlhkosti a plísní. V dome je nahromaděno velké množství odpadků. Na dům navazuje hospodářská část v havarijním stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 135 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 192 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 73 m2. Stavební pozemek parc. č. St. 192 má výměru 250 m2 a je na něm postavená zděný, patrový rodinný dům ve špatném stavu s navazující hospodářskou částí v havarijním stavu s propadlou střechou. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, neudržovaný bez oplocení. Pozemky jsou přístupné z pozemku parc. č. 851/1.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Karlín a Nenkovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 6459/07
Nejnižší podání
13.301 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Karlín, Nenkovice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 6744 Jedná se o pozemek situovaný cca 3,0 km JZ od centra obce Nenkovice a cca 1,5 km SV od obce Karlín, v lokalitě „Krátké Losky“. Jedná se o pozemek podlouhlého pravidelného tvaru, mírně svažitý charakter. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Pozemek je pronajat společnosti ZEMAS, a.s. k zemědělské výrobě.

Pozemek p.č. 1357 - Jedná se o pozemek situovaný cca 0,9 km SV od obce Karlín, v lokalitě „Přední Louky“. Jedná se o pozemek pravidelného tvaru, mírně svažitý charakter. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Pozemek je pronajat společnosti ZEMAS, a.s. k zemědělské výrobě.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Chodouny, k.ú. Lounky, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 37077/13
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Chodouny
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volný půdním prostorem. Stavebně-technický stav odpovídá špatné údržbě. Budova vyžaduje modernizaci. Fasáda domu není zateplená, místy je opadaná omítka.

Dispozice domu je 3+1. Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění je na tuhá paliva. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

 

Fotogalerie

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
61.192 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 7.343 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je částečně po zpevněnéa částečně po nezpevněné cestě na pozemcích ve vlastnictví obce Šlapanice a Kobylnice. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001