Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 pozemků v obci Panenský Týnec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 38427/13
Nejnižší podání
48.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Panenský Týnec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1137/77 se nachází cca 600 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Panenský Týnec. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 5 348 m2. V terénu není pozemek blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1190/12 se nachází cca 700 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Panenský Týnec. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru lichoběžníku. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 9 033 m2. Na jižní straně je pozemek ohraničený keřovými porosty a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

3/32 pozemků v obci Plzeň, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 8292/16
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 13261, parc. č. 13262 a parc. č. 13281 se nacházejí na severním okraji městské části Východní předměstí. Jedná se o nesousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, vodní plocha a orná půda o výměře 6 621 m2. Přes okraj pozemku parc. č. 13281 vede nadzemní vedení VN. Travnaté pozemky parc. č. 13261 a parc. č. 13262 jsou na jižní straně ohraničené listnatými porosty a nacházejí se v lánu. Na neohraničeném travnatém pozemku parc. č. 13281 se nachází dřevěná bouda (kiosek s plechovými vraty) a přístřešek (pravděpodobně pro golfisty) s pultovou střechou a betonovou podlahou. Pozemky jsou rovinné. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha travního porostu a nachází se v záplavovém území.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

3/32 pozemků v obci Plzeň, k.ú. Plzeň 4, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 8292/16
Nejnižší podání
3.200 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 2469/3, parc. č. 2471/1, parc. č. 2471/2, parc. č. 2471/3, parc. č. 2471/4, parc. č. 2471/5, parc. č. 2471/6 se nacházejí na jihovýchodním okraji zastavěné části k.ú. Plzeň 4. Jedná se o rovinné, travnaté a nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. Přes soubor pozemků vede zpevněná cesta. Pozemek parc. č. 2471/1 je na severní straně ohraničený plotem sousedních vlastníků. Na travnatých pozemcích se nacházejí náletové keřové porosty. Přes severní okraji pozemku parc. č. 2471/1 vede nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2469/33, který je ve vlastnictví města Plzeň.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako ostatní krajinná zeleň a nacházejí se v záplavovém území.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/25 pozemků v obci Janovice nad Úhlavou, k.ú. Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 7601/13
Nejnižší podání
2.200 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Janovice nad Úhlavou
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 900, parc. č. 1062/2, parc. č. 1062/3 a parc. č. 1062/4 se nacházejí cca 1,1 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Petrovice nad Úhlavou. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 9 778 m2. Na pozemku parc. č. 1062/3 se nachází koryto místního potoka. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Travnaté pozemky jsou rovinné a v době oceňování byly udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost.

Oceňovaný pozemek parc. č. 185/3 se nachází cca 150 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Úborsko. Jedná se o travnatý pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 1 005 m2. Na severozápadní straně je pozemek ohraničený železniční tratí a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako nezpevněná cesta. Pozemek je mírně svažitý k jihovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 267/1 , který je ve vlastnictví obce Běhařov.

V územním plánu je pozemek vedený jako trvalý travní porost.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/25 pozemků v obci Běhařov, k.ú. Úborsko, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 7601/13
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Běhařov
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. St. 23/1, parc. č. St. 23/2, parc. č. 129, parc. č. 130, parc. č. 132/2, parc. č. 132/3, parc. č. 132/5, parc. č. 132/6, parc. č. 186/1, parc. č. 186/2, parc. č. 218/1 a parc. č. 281/2 se nacházejí cca 600 m jižně a 250 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Úborsko. Jedná se o travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha a orná půda o výměře 55 648 m2. Soubory pozemků jsou z jedné strany ohraničené železniční tratí a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. St. 23/2 se nacházejí zbytky základů a listnaté porosty. Na pozemcích parc. č. St. 23/1, parc. č. 129, parc. č. 130, parc. č. 132/ a parc. č. 132/3 se nacházejí listnaté porosty. Na pozemku parc. č. 132/6 se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky udržované využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 132/6, který je předmětem ocenění.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako krajinná zeleň a významný krajinný prvek a orná půda a trvalý travní porost.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku v obci Bystřice nad Pernštejnem, k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 5409/10
Nejnižší podání
7.896 Kč
Výše jistoty
800 Kč
Město
Bystřice nad Pernštejnem
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek leží mi zastavěné území, cca 2 km severovýchodně od centra Bystřice a cca 800 m západně od místní části Dvořiště, a to po pravé straně silnice č. 388 ve směru z Bystřice na Dvořiště a Vír, v rámci většího zemědělského lánu. Tvar pozemku je lichoběžníkový o střední délce cca 125 m a šířce cca 43 m. Konfigurace terénu v místě je mírně až středně svažitá. Téměř v celém rozsahu je pozemek obklopen dalšími pozemky vedenými v KN jako orná půda ve vlastnictví fyzických osob. Pouze malá část severní strany hraničí s pozemkem p.č. 3211/1, ostatní plocha silnice, ve vlastnictví Kraje Vysočina, na kterém je umístěna silnice č. 388. Přístup ovšem v tomto místě na pozemek není, neboť je zde hluboký silniční příkop se silniční zelení. V době místního šetření byl lán s pozemkem osetý mákem.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (chmelnice, orná půda) v obci Pnětluky, okr. Louny

Spisová značka
030 EX 10578/16
Nejnižší podání
9.600 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Pnětluky
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 110/6 a parc. č. 110/12 se nacházejí cca 80 m východně od orkaje zastavěné části obce Pnětluky. Jedná se o sousedící rovinné travnaté pozemky tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 262 m2. Na západní straně jsou pozemky ohraničené korytem Pnětluckého potoka a na východní straně listnatými porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Oceňované pozemky parc. č. 165/285 a parc. č. 165/287 se nacházejí cca 900 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Pnětluky. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky dohromady tvořící obdélníkový tvar. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako chmelnice o výměře 959 m2. Jsou mírně svažité k severovýchodní straně. Na východní straně jsou pozemky ohraničené lesním porostem a nacházejí se v lánu. V Době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Oceňované pozemky parc. č. 743/94, parc. č. 743/109 a parc. č. 743/141 se nacházejí cca 500 m jižně od okraje zastavěné části obce Pnětluky. Jedná se o nesousedící pozemky tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako chmelnice a trvalý travní porost o výměře 2 902 m2. Pozemky jsou svažité k severní straně. Pozemek parc. č. 743/41 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na pozemcích parc. č. 743/94 a parc. č. 743/141 se nacházejí dřevěné konstrukce chmelnic. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 789/5, který je ve vlastnictví společnosti CHMEL PODLESÍ s.r.o.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Džbán.

 

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Heršpice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 3051/04
Nejnižší podání
22.667 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Heršpice
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o dva vzájemně sousedící pozemky situované cca 2,5 km JV od centra obce Heršpice, v lokalitě „Mušenice“, na okraji Ždánického lesa, mimo souvisle zastavěné území obce. V blízkosti se nachází ekofarma Jalový Dvůr. Pozemky se nachází ve svažitém terénu, přičemž pozemek p.č. 1352/22 je užíván jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku zemědělské půdy (lánu) a pozemek p.č. 1356/2 se nachází na okraji zahrady (ovocného sadu). Přístup a příjezd je možný po nezpevněné polní cestě na pozemku p.č. 1357/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Jindřichovice, k.ú. Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 4304/16
Nejnižší podání
10.193 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Jindřichovice
Okres
Jihlava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je situován v mírně zvlněné krajině, v rámci menšího lesa, obklopeného poli, a to při severní hranici katastrálního území ve vzdálenosti cca 1.200 m od zastavěné části obce. Tvarově se jedná o protáhlý pás o délce cca 165 m a šířce cca 8 až 9 m. Lesní porost je v místě smíšený s převažujícími listnatými stromy se stářím odhadovaným na 30 až 40 let.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Čejkovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 2624/05
Nejnižší podání
19.513 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Čejkovice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nachází mimo zastavěné území obce, a to cca 2.500 m jihozápadně od centra obce, poblíž západního okraje katastru, nedaleko hranice s obcí Vrbice. Pozemky na sebe navazují a sousedí tak, že společně vytvářejí tvar protáhlého lichoběžníku o délce cca 140 m a šířce cca 12 m, orientovaný kolmo na řady vinic oddělené terénními zlomy porostlými remízy. Faktické využití pozemků zjištěné při místním šetření odpovídá druhu pozemků dle evidence v katastru nemovitostí. Na pozemcích vedených v KN jako ostatní plocha, neplodná půda se nacházejí terénní zlomy porostlé bezúdržbovou zelení (remízy). Pozemek p.č. 2630/159 je začleněn do většího polního lánu, který je užíván k pěstování zemědělských plodin. Pozemky jsou převážně obklopeny dalšími obdobnými pozemky ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, pouze pozemek p.č. 2666/242 přiléhá na východní straně k pozemku p.č. 2666/36, ostatní plocha, neplodná půda ve vlastnictví obce Čejkovice. Trvalé porosty, které se nachází na některých pozemcích nebo jejich částech, jsou bezúdržbové a náletové stromy a keře mezi vinicemi a poli ve volné krajině. Trvalé porosty jsou v podstatě samostatně neprodejné. Existence trvalých porostů bude zohledněna v návrhu obvyklé ceny oceňovaného majetku. Obdobně, i pokud jde o vinnou révu, která je taktéž zahrnuta již v hodnotě pozemku. Žádné jiné příslušenství se na pozemcích nenachází.

Veškeré pozemky jsou pronajaty. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

 

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001