Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 10849/12
Nejnižší podání
55.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Vysoký Chlumec
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 00:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o  pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Nachází se na západním okraji města. Jde o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů, které jsou svažité k východní straně. Pozemek p.č. 593/1 je udržovaný a využívaný, nacházejí se zde porosty a dřevník. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení v bytových domech. Dvě části pozemku jsou oplocené drátěným plotem.

K pozemku p.č. 593/7 je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy.

 

Fotogalerie

 

Pozemek se stavbou chaty v obci Lovečkovice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 12562/17
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Lovečkovice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Na pozemku parc. č. 146/6 stojí zděná stavba. Jedná se o řadovou, krajní, přízemní stavbu. Fasáda stavby není zateplená. Střecha stavby je pultová. Střecha je opatřena komínem. Okna stavby jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře stavby jsou dřevěné plné. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 920 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha sídelní zeleně - zeleň ostatní a nachází se v zastavěné části obce. Pozemek má podélný a pravidelný tvar. Pozemek je oplocený dřevěným a drátěným plotem. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, porosty, přístřešek a altán. Konstrukce přístřešku je dřevěná se sedlovou střechou. Na střeše jsou žlaby se svody. Konstrukce altánu je dřevěná s valbovou střechou. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 805 ve vlastnickém právu Ústeckého kraje.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Rosice, k.ú. Synčany, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 13595/15
Nejnižší podání
156.500 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Rosice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 518/10Pozemek vedený v KN jako zahrada má lichoběžníkový tvar a rovinatý charakter. Vpředu přiléhá k chodníku podél komunikace (na pozemku p.č. 528, ostatní plocha, silnice ve vlastnictví Pardubického kraje), od nějž je oddělen oplocením z ocelových rámů s pletivem na ocelových sloupcích s betonovým prahem, které je částečně porušené. Z levé i pravé strany sousedí s pozemky zahrad jiných vlastníků. Na jeho zadní hranici pak navazuje dále uvedený pozemek p.č. 16/1. Pozemek je neudržovaný s porostem náletových dřevin. Další příslušenství tvoří pouze oplocení.

Pozemek p.č. 16/1Pozemek vedený v KN jako zahrada má nepravidelný členitý tvar a rovinatý charakter. Přístup z komunikace na tento pozemek je možný přes pozemek p.č. 518/10 uvedený výše, na který navazuje. Jinak je pozemek obklopen zahradami jiných vlastníků, od kterých je oddělen oplocením, případně přiléhá k hospodářským stavbám na těchto pozemcích. Přístupná je přední část pozemku od místní komunikace. Na zadní, rozšířenou část pozemku, která je obklopena nemovitostmi jiných vlastníků, přístupu od komunikace brání hustá náletová vegetace a oplocení, kterým je část pozemku p.č. 16/1 připlocena k pozemku p.č. 10 se stodolou. Dle dostupných podkladů se na pozemku nachází neudržované dřeviny včetně náletových. Další příslušenství tvoří pouze oplocení.

 
 

 

Fotogalerie

 

1/10 pozemků v obci Račiněves, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 33747/13
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Račiněves
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1 - 1,1 km severně od okraje zastavěné části obce Račiněves. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 29 839 m2. Pozemek parc. č. 635 je na západní straně ohraničený zpevněnou cestou a s ostatními pozemky se nachází v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemku parc. č. 635 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 729/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Plavy, k.ú. Haratice, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 10339/15
Nejnižší podání
4.000 Kč
Výše jistoty
400 Kč
Město
Plavy
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 449, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 141 m2, pozemek parc. č. 465, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 245 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemky cizích vlastníků a přes pozemky povinného.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu v obci Kadaň, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 2856/06
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Kadaň
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova byla částečně modernizována. Střecha budovy je plochá. Součástí střechy je bleskosvod. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda domu je zateplená. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 1391/14 se nachází v budově č.p. 1391 ve 2. NP, její dispozice je 1+1. Okna bytu jsou plastová. Bytové jádro je umakartové. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryty PVC a kobercem.

K bytu patří balkon (4,65 m2) a sklepní kóje (1,63 m2). Plocha balkonu a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 31,53 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie částečného prohlášení vlastníka.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 23973/13
Nejnižší podání
446.000 Kč
Výše jistoty
45.000 Kč
Město
Nová Bystřice
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Součástí střechy jsou vikýře. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a eurookna, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dvoukřídlé, plechové, částečně prosklené. Slouží zřejmě také jako vjezd do dvora. Fasáda domu není zateplená. K domu patří zahrada, na které se dle ortofoto nachází pravděpodobně hospodářské stavení a kolny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 331, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 334 m2, je z části zastavěn plochou pod domem a hospodářským stavením. Zbylou část tvoří dvorek. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 362, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 191 m2, je zčásti zastavěn kolnami a zbylou část tvoří zahrada, a parc. č. 374/10, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 252 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce a kraje.

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 31341/16
Nejnižší podání
6.980 Kč
Výše jistoty
700 Kč
Město
Drnovice
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází přibližně 500 m od okraje zastavěné části obce, v blízkosti lesů Drahanské vrchoviny a rozhledny na Chocholíku. Pozemek je součástí zemědělské plochy.

Oceňovaný pozemek je vedený jako orná půda a sousedí pozemky parc.č. 3001 (orná půda) a 3000 (zahrada) na východní straně a pozemky parc.č. 1528 (orná půda) a 1524 (zahrada) na západě. Z jižní strany na oceňovaný pozemek navazuje pozemek parc.č. 1527 (zahrada). Přístup k pozemku je umožněn ze severního pozemku parc.č. 2995, který je veden jako ostatní plocha – ostatní komunikace a je ve vlastnictví obce Drnovice.
Pozemek má celkovou výměru 546 m2 a tvar přibližného obdélníka, s mírným rozšířením na jižní straně. Měří přibližně 80 m na délku, na šířku má zhruba 6,5 m na severní straně a 9 m na jižní straně. Oceňovaný pozemek je orientován jižním směrem a je mírně svažitý, se sklonem do 12 °. Dle platného Územního plánu obce Drnovice z roku 2014 je oceňovaný pozemek součástí ploch smíšených nezastavěného území – zemědělských a jedná se o stabilizovanou plochu (beze změn). Oceňovaný pozemek je pokryt travnatou plochou, sousední parcela je využívaná jako ovocný sad. Vzhledem k umístění i tvaru oceňovaného pozemku a využití sousedních pozemků, lze jeho využitelnost hodnotit jako poměrně dobrou.
 

 

Fotogalerie

 

1/5 zahrady v obci Bohumín, k.ú. Vrbice nad Odrou, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 24122/15
Nejnižší podání
48.350 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Bohumín
Okres
Karviná
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek v křižovatce dvou ulic, a to Ostravská a K Vodě, který byl užíván jako zahrada v souvislosti s rodinným domem na jeho levé hranici při ulici Ostravská. Pozemek má přibližně lichoběžníkový tvar, ovšem se zalomenou levou stranou, kde v přední části přiléhá k uvedenému rodinnému domu, za kterým je mírně rozšířená zahrada oproti jeho uliční šířce. Na třech stranách (při ulici Ostravská, při ulici K Vodě a na zadní hranici) je pozemek oplocen plotem ze strojového pletiva na ocelových sloupcích s betonovým prahem mezi sloupky. Od ulice Ostravská, jejíž chodník je nad úrovní pozemku mírně vyvýšen, se pozemek směrem dozadu velmi mírně svažuje. Výškový rozdíl vyrovnává betonová podezdívka plotu. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm nepravidelně rozmístěné trvalé porosty, a to tři vzrostlé smrky, jedna vzrostlá borovice, několik okrasných keřů a dále několik ovocných stromů a keřů. Ovocné stromy jsou přestárlé a neudržované. Z ulice Ostravská na pozemku p.č. 522/3 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Moravskoslezského kraje je vedle sousedního rodinného domu zřízen vjezd a vstup přes ocelovou bránu a branku. Nad levou částí pozemku je umístěno elektrické vedení, přičemž jeden sloup je umístěn na pozemku přibližně uprostřed u oplocení. Na pravém okraji u oplocení, téměř v rohu, je pak umístěn sloup telefonního vedení.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 6378/14
Nejnižší podání
69.750 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky v k.ú. Moravský Krumlov se nacházejí severovýchodně od města, mimo jeho souvisle zastavěnou část, západně od železniční trati a nádraží. Pozemky jsou součástí zemědělské plochy. Dle platného územního plánu města Moravský Krumlov se oceňované pozemky nacházejí v plochách určených k zemědělskému hospodaření.
 
Oceňované pozemky v k.ú. Rokytná se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část města Rokytná, západně od této části města, na okraji lesa. K.ú. Rokytná je odloučená část města Moravský Krumlov, nachází se cca 4 km severně od města. Dle platného územního plánu města Moravský Krumlov se oceňované pozemky nacházející se v k.ú. Rokytná nacházejí v plochách krajinné zeleně.
 

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001