Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 bytu v obci Hodonín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 3904/13
Nejnižší podání
152.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Hodonín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům je podsklepený a má celkem 8 nadzemních podlaží, je zastřešen plochou střechou. Pozemek p.č. St. 5973 je zcela zastavěn bytovým domem č.p. 3402, č.p. 3403 a č.p. 3404. Svislé konstrukce domu jsou montované ŽB panelové, stropy železobetonové panelové, střecha plochá, krytina uvažována PVC folie, příp. natavované živičné pásy s nátěrem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Schodiště uvažováno teracové. Okna plastová, vstupní dveře plastové. Osobní výtah. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 70. letech 20. stol. V posledních letech prošel dům revitalizací, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna okna za plastová, nové vstupní dveře do domu, pravděpodobně alespoň částečná rekonstrukce střešního pláště. Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.

Jednotka č. 3403/1 (byt)
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných odkladů. Dle informací z KN má bytová jednotka podlahovou plochu 28,5 m2, předpokládané dispoziční řešení je 1+1. Stavebně technický stav uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. Situování bytu v rámci domu uvažováno v přízemní části, pravděpodobně přímo v 1.NP. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba),
vytápění dálkové a ohřev vody uvažován rovněž centrální, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - sprcha, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden.Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie. Podlahová plocha bytu bude uvažována dle evidence v katastru nemovitostí ve výši 28,50 m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit. K jednotce č. 3403/1 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 3402, č.p. 3403 a č.p. 3404 a pozemku p.č. St. 5973 (LV č. 5972) ve výši id.
285/19597.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemků v obci Babice, k.ú. Babice u Šternberka, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 25434/16
Nejnižší podání
66.475 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Babice
Okres
Olomouc
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1488

Jedná se o větší zemědělský pozemek, který je obhospodařován v rámci zemědělského lánu. Pozemek se nachází severovýchodně od obce Babice, za železniční tratí. Pozemek je mírně svažitého charakteru,  půdorysného obdélníkového tvaru. V den místního šetření se na pozemku nacházela zasetá řepka. Oceňovaný pozemek p.č. 1488 je pronajatý subjektu: PASEKA zemědělská a.s., Babice 80, 785 01 Šternberk. Bližší údaje o nájmu/pachtu jsou uvedeny dále v posudku. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 1454 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Olomouckého kraje.

Pozemek p.č. 1660

Jedná se o větší zemědělský pozemek, který je obhospodařován v rámci zemědělského lánu. Pozemek se nachází západně od obce Babice, nedaleko Bahnitého rybníka, v lokalitě Na rybnících. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného rovnoběžníkového tvaru. V den místního šetření byl pozemek zemědělsky obděláván. Oceňovaný pozemek p.č. 1660 je pronajatý subjektu: PASEKA zemědělská a.s., Babice 80, 785 01 Šternberk. Bližší údaje o nájmu/pachtu jsou uvedeny dále v posudku. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1662 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1661 (ostatní plocha, zeleň), oba ve vlastnictví obce Babice.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 6106/16
Nejnižší podání
868.000 Kč
Výše jistoty
86.000 Kč
Město
Milovice
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 2453

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží (včetně podkroví), kde se nacházejí jednotky a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 40 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová se střešními taškami. Na střeše je bleskosvod a okapové žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové částečně prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné před domem.

Oceňovaná jednotka č. 687/503 se nachází v budově č.p. 687 v 1. NP a její dispozice je 2+kk. Jednotka sestává z pokoje s kuchyňským koutem, pokoje, zádveří, koupelny s WC. Okna bytu jsou plastová.

Dispoziční řešení jednotky: pokoj s kuchyňským koutem 22,61 m2, pokoj 12,44 m2, zádveří 3,97 m2, koupelna s WC 6,30 m2. Užitná plocha jednotky je 45,32 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Na pozemku parc. č. 1140 stojí bytový dům s č.p. 687 (LV 2084). Pozemek je nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1185 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1774/3 ve vlastnickém právu Byty v lese, s.r.o., Prvního pluku 320/17, Karlín, 18600 Praha 8 (51/52) a Půjčovna strojů s.r.o., Prvního pluku 320/17, Karlín, 18600 Praha 8 (1/52).

LV 2454

Na pozemek parc. č. 1140 navazuje pozemek parc. č. 1774/267, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 27 m2. Pozemek slouží jako předzahrádka, na kterou se vchází od bytového domu. Pozemek je oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1774/1 ve vlastnickém právu města Milovice. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru.

Fotogalerie

 

1/12 pozemků v obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov (další spoluvlastnický podíl id. 1/12 bude dražen v řízení 030 EX 37363/13)

Spisová značka
030 EX 28281/13
Nejnižší podání
23.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Dvůr Králové nad Labem
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/12 na nemovitých věcech bude dražen dne 19.10.2017 ve 13:00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 37363/13.

Pozemky kromě p.p.č. 4590 se nachází ve Verdeku, v severozápadní části Dvora Králové, cca 4 km od centra. Přístup a příjezd je po zpevněné prašné cestě na severní straně pozemků. Pozemky jsou ve sklonu k jihu. Využití souhlasí se zápisem v katastru. Příjezd a přístup je ze silnice po veřejném pozemku se zpevněným prašným povrchem na severní straně oceňovaných pozemků. Z hlediska územního plánu leží pozemky v nezastavěném území se zemědělským využitím a smíšeném přírodním (Nz a NSp). Pozemky jsou bez staveb a venkovních úprav.  Přes pozemek vede vzdušné vedení elektřiny k RD čp. 276.

Pozemek p.p.č. 4590 je v jihovýchodní části města, 2 km od centra v údolní nivě. Pozemek je bez staveb a venkovních úprav. Terén je rovinatý. Pozemek je nedaleko zahrádkářské kolonie u cesty s názvem V lukách.  Příjezd je od ulice Jana Žižky. Pozemek je v zóně s vysokým rizikem záplav. Využití je jako louka, přístup je přes další zemědělské pozemky jiných vlastníků bez zapsaného práva. Z hlediska územního plánu leží pozemek v nezastavěném území smíšeném přírodním (NSp).

 

Fotogalerie

 

1/12 pozemků v obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov (další spoluvlastnický podíl id. 1/12 bude dražen v řízení 030 EX 28281/13)

Spisová značka
030 EX 37363/13
Nejnižší podání
23.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Dvůr Králové nad Labem
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/12 na nemovitých věcech bude dražen dne 19.10.2017 ve 13:00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 28281/13.

Pozemky kromě p.p.č. 4590 se nachází ve Verdeku, v severozápadní části Dvora Králové, cca 4 km od centra. Přístup a příjezd je po zpevněné prašné cestě na severní straně pozemků. Pozemky jsou ve sklonu k jihu. Využití souhlasí se zápisem v katastru. Příjezd a přístup je ze silnice po veřejném pozemku se zpevněným prašným povrchem na severní straně oceňovaných pozemků. Z hlediska územního plánu leží pozemky v nezastavěném území se zemědělským využitím a smíšeném přírodním (Nz a NSp). Pozemky jsou bez staveb a venkovních úprav.  Přes pozemek vede vzdušné vedení elektřiny k RD čp. 276.

Pozemek p.p.č. 4590 je v jihovýchodní části města, 2 km od centra v údolní nivě. Pozemek je bez staveb a venkovních úprav. Terén je rovinatý. Pozemek je nedaleko zahrádkářské kolonie u cesty s názvem V lukách.  Příjezd je od ulice Jana Žižky. Pozemek je v zóně s vysokým rizikem záplav. Využití je jako louka, přístup je přes další zemědělské pozemky jiných vlastníků bez zapsaného práva. Z hlediska územního plánu leží pozemek v nezastavěném území smíšeném přírodním (NSp)

 

Fotogalerie

 

1/3 rodinného domu s pozemky v obci Nová Ves, k.ú. Vepřek, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30386/13
Nejnižší podání
360.000 Kč
Výše jistoty
36.000 Kč
Město
Nová Ves
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a sklepem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena vikýřem a dvěma komíny. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapety. Dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plně či prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Přízemí domu je tvořeno třemi místnostmi, chodbou, WC a koupelnou. V podkroví jsou tři místnosti, chodba a WC. V suterénu budovy se nachází kotelna a sklep.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na elektřinu, vodovod a plyn. K domu náleží studna a septik. Studna má hloubku cca 11 m. Vytápění domu je ústřední. Ohřev teplé vody je bojlerem. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 79 stojí stavba rodinného domu č.p. 30. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 440 m2. Pozemek parc. č. 19/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 79. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 360 m2. Na tento pozemek dále navazuje pozemek parc. č. 18/3, který je veden jako zahrada o celkové výměře 204 m2 a pozemek parc. č. 18/5, který je veden jako orná půda o celkové výměře 155 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek, jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, garáž a kolna. Konstrukce garáže je zděná, střecha je pultová s pálenou střešní krytinou, vrata jsou dřevěná. Kolna je dřevěná. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 236/4, který je ve vlastnictví obce Nová Ves. Přístup je po zpevněné komunikaci.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt v obci Orlová, k.ú. Horní Lutyně, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 2780/13
Nejnižší podání
280.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Orlová
Okres
Karviná
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 1258 je podsklepený, má celkem 6 nadzemních podlažích a je zastřešen plochou střechou. Pozemek p.č. 4213/406 je kompletně zastavěn bytovým domem.
Svislé konstrukce domu jsou z betonových panelů, stropy rovněž panelové, střecha je plochá, krytá izolačními pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Schodiště z teraca. Okna plastová, vstupní dveře hliníkové. Dům je vybaven výtahem. V domě je zaveden plyn. Vytápění domu ústřední s dálkovým zdrojem tepla.
Dům byl dle sdělení paní Seberové z BD postaven v roce 1989 a následně byly prováděny tyto opravy a modernizace - 05/2007 – rozvody vody, 04/2010 – výměna oken, 06/2013 – zateplení objektu a střechy, rozšíření a zasklení lodžií,
úprava vstupů, 06/2014 – modernizace výtahu. Celkový stavebnětechnický stav domu je dobrý, přičemž se jedná o dobře udržovaný bytový dům.

Byt č. 1
Jedná se o třípokojový byt umístěný v 1.NP bytového domu. Vnitřní omítky vápenné hladké, na stropech pokojů a kuchyně nalepeny kazetové podhledy, částečně vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (PVC, lamino nebo dlažba), vytápění a ohřev vody dálkově, okna plastová, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní (dveře z části chybí), v kuchyni kuchyňská linka s plynovým sporákem a digestoří, vestavěná skříň, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC kombi, z ostatního pouze zvonkový telefon a vestavěné skříně v chodbě. Rozvod plynu proveden. K bytu náleží sklep v 1. PP domu a zasklený balkon. Byt je v podstatě v původním stavu, neudržovaný, zanedbaný a neužívaný. S ohledem na jeho stav zjištěný při místním šetření lze vyslovit závěr, že pro jeho další užívání bude nezbytná kompletní rekonstrukce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt v obci Orlová, k.ú. Horní Lutyně, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 3100/12
Nejnižší podání
250.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Orlová
Okres
Karviná
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 694 je nepodsklepený, má celkem 5 nadzemních podlažích a je zastřešen plochou střechou. Pozemek p.č. 340/1 je kompletně zastavěn bytovým domem. Přístupové schodky ke vstupu se nachází na pozemku p.č. 341/2, který vlastní město. Svislé konstrukce domu jsou zděné, stropy betonové s rovným omítnutým podhledem, střecha je plochá, krytá izolačními pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Schodiště betonové s povrchem z PVC. Okna plastová, vstupní dveře kovové. V domě je zaveden plyn a zřízen je rozvod UPC. Vytápění domu ústřední s dálkovým zdrojem tepla.
Dům byl dle sdělení paní Žákové z BD postaven v roce 1965. V roce 2008 proběhla modernizace domu (zateplení, fasáda, střecha, okna, vstupní dveře) a v roce 2015 výměna stoupacího potrubí (rozvodů vody). Celkový  stavebnětechnický stav domu je dobrý, přičemž se jedná o dobře udržovaný bytový dům.

Byt č. 3
Dle zjištění by se mělo jednat o dvoupokojový byt umístěný ve 2.NP bytového domu. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění a ohřev vody dálkově, okna plastová, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, vestavěné skříně, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. K bytu náleží sklep v 1. NP domu a balkon, který je ve skutečnosti zasklenou lodžií.
Stav vlastního bytu se předpokládá původní, neboť paní Žákovou z BD bylo sděleno, že uživatelka bytu č. 3 si o žádné stavební úpravy v bytě nezažádala. Podlahová plocha bytu bude uvažována dle doloženého pasportu objektu –
bytu č. 3 bytu ve výši 55,81 m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu při místním šetření zjistit či ověřit.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemkem v obci Desná, k.ú. Desná I, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 17134/14
Nejnižší podání
1.070.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Desná
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou dřevěná. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je podprůměrný.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 884 se nachází stavba rodinného domu č.p. 95. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 421 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 887, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 266 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 909/1, který je ve vlastnictví města Desná.

 

Fotogalerie

 

1/2 bytu v obci Mohelnice, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 23987/16
Nejnižší podání
766.667 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Mohelnice
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům

Bytový dům je nepodsklepený, má celkem 2 nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou s vybudovaným užitným podkrovím. Pozemek p.č. 167 je z části zastavěný bytovým domem, na zbývající části se nachází dvorek užívaný spolu s domem, na kterém se nachází většina příslušenství. V domě se dle zjištění nachází 13 bytových jednotek. Svislé konstrukce domu jsou cihlové, stropy pravděpodobně betonové, příp. dřevěné trámové. Střecha sedlová, krytina z vláknocementových šablon, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod neproveden, vnitřní omítky jsou uvažovány vápenné hladké, fasáda – břízolit. Schodiště pravděpodobně betonové, obklad ker. dlažbou, příp. teraso. Okna plastová a dřevěná zdvojená, vstupní dveře plastové.
Stáří objektu se nepodařilo zjistit, nicméně s ohledem na konstrukční řešení a použité materiály lze toto odhadovat na cca 50 let. V roce 2015 provedena půdní vestavba bytu.
Celkový stavebnětechnický stav se jeví jako dobrý.

Jednotka č. 946/13(rozestavěná jednotka)
Dle sdělených informací by se mělo jednat o podkrovní byt o dispozici 4+1. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (laminátové plovoucí podlahy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění a ohřev vody uvažován vlastní – ústřední (pravděpodobně plynový kombi kotel), okna střešní, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni předpokládána běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty – vana (sprchový kout), umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon a anténní rozvody. Rozvod plynu proveden.
Stavebnětechnický stav je předpokládán velice dobrý, kdy dle sdělení byla podkrovní jednotka vybudována, resp. dokončena v lednu 2015.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001