Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu v obci Všetaty, obec Mělník

Spisová značka
030 EX 14067/16
Nejnižší podání
132.500 Kč
Výše jistoty
13.000 Kč
Město
Všetaty
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Všetaty, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 780 - ostatní plocha a p.č. 230/5 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Městys Všetaty, T. G. Masaryka 69, 27716 Všetaty.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vodovod, vlastní žumpu na vyvážení. Dle informací ČSÚ ve městě Všetaty je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 s kompletním sociálním zařízením.
Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Fotogalerie

Další soubory

 

2/30 pozemku v obci Chmelík, okres Svitavy

Spisová značka
030 EX 2935/12
Nejnižší podání
76.667 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Chmelík
Okres
Svitavy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zemědělský pozemek, který se nachází cca 2 km jižně od zástavby obce Chmelík. Pozemek je součástí většího zemědělského lánu, který je standardně obhospodařován. Pozemek má tvar připomínající protáhlý lichoběžník, který je v severní části zakončen do nepravidelného obloukovitého tvaru, kde je lemován lesem. Konfigurace pozemku je rovinatá. V současné době je lán s předmětným pozemkem osetý hrachem.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný z okolních zemědělských nebo lesních pozemků, přičemž z jižní strany sousedí s pozemkem p.č. 2234, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Obec Chmelík, č. p. 76, 57001 Chmelík (původně polní cesta, dnes rozoraná).

Fotogalerie

 

1/12 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6668/07
Nejnižší podání
83.347 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zemědělský pozemek, které se nachází cca 100 m od zastavěného území města Šlapanice. Pozemek je pravidelně obhospodařován v rámci většího zemědělského celku, v den místního šetření byla na pozemku zasetá plodina, pravděpodobně pšenice. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného tvaru připomínající protáhlý obdélník.
Pozemek se nachází v nedaleké blízkosti komerčního areálu (stavebniny Pro-doma), přičemž je možný sjezd na pozemek z nezpevněné komunikace, IS jsou ve vzdálenosti cca 250 m.
Dle územního plánu se pozemek nachází v návrhové ploše s označením PV - tedy v plochách pro drobnou výrobu.
Přístup k oceňovanému pozemku je po technické a právní stránce bezproblémový přes pozemky p.č. 2919/57 (orná půda) a p.č. 2919/66 (orná půda), oba ve vlastnictví města Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 39747/13
Nejnižší podání
22.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 1 356 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Jevišovice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 19298/15
Nejnižší podání
5.000 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Jevišovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1 km jižně od okraje zastavěné části města Jevišovice. Jedná se o rovinný zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 335 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes pozemky cizích vlastníků.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Dobřeň, k.ú. Jestřebice u Kokořína, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 29825/13
Nejnižší podání
304.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Dobřeň
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 1055 a parc. č. 2140 se nacházejí cca 150 m východně od okraje zastavěné části obce Jesřebice. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek a orná půda o výměře 17 010 m2. Pozemky jsou svažité k severní straně. Pozemek parc. č. 2140 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní a jižní straně je ohraničený porosty a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 1055 se nacházejí listnaté porosty. Nejedná se o hospodářský les. V době oceňování byl pozemek parc. č. 2140 udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2139, který je ve vlastnictví obce Dobřeň.

Oceňované pozemky parc. č. 1103/1, parc. č. 1103/2, parc. č. 1103/4, parc. č. 1103/6, parc. č. 1103/9, parc. č. 1103/10, parc. č. 1103/11, parc. č. 1104, parc. č. 1106, parc. č. 1109, parc. č. 1110 a parc. č. 2149 se nacházejí cca 700 m východně od okraje zastavěné části obce Jestřebice. Jedná se o soubor sousedících lesních a zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky, orná půda a ostatní plocha o výměře 54 492 m2. Pozemky jsou částečně svažité k jihovýchodní straně. Na pozemcích parc. č. 1103/1, parc. č. 1103/2, parc. č. 1103/4, parc. č. 1103/9, parc. č. 1103/10, parc. č. 1103/11, parc. č. 1104, parc. č. 1106, parc. č. 1109 a parc. č. 1110 a na východní části pozemku parc. č. 2149 se nacházejí z malé části listnaté porosty (borovice, dub, habr) starý cca 75 let, z části (borovice, bříza, osika) starý cca 45 a 38 let. Jedná se o části okolních hospodářských lesů. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2139, který je ve vlastnictví obce Dobřeň.

 


 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Pěnčín, k.ú. Bratříkov, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 19306/13
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Pěnčín
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 150 m severně od okraje zastavěné části obce Bratříkov. Jedná se o dva sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 2 101 m2. Jsou svažité k jižní straně. V terénu nejsou blíže ohraničené. Na jižní části pozemku se nachází část mladého listnatého lesního porostu. Na pozemku parc. č. 1572/1 se nachází koryto místního potoka. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes pozemky okolních vlastníků.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 8901/12
Nejnižší podání
230.000 Kč
Výše jistoty
23.000 Kč
Město
Kostelec u Heřmanova Městce
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové. Fasáda budovy není zateplená. Omítka vykazuje známky narušení. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Stavba je neudržovaná, nevyužívaná s narušenou statikou. Souhrnný stavebně technický stav je velmi špatný.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Voda je získána z vlastního zdroje - studny. Vytápění je lokální na tuhá paliva.

Na pozemku parc. č. St. 94 se nachází stavba rodinného domu č.p. 62. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 115 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 109, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 136 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, mírně svažité, travnaté. Na pozemku se dále nachází dřevěná kolna (zbořeniště) a suché WC. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemky parc. č. 907/1 a parc. č. 1172.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Jeseník, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 46424/13
Nejnižší podání
193.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Jeseník
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům je podsklepený, má celkem 3 nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou s valbami. Pozemky p.č. 2284/8 a p.č. 2284/9 jsou kompletně zastavěny bytovými domy č.p. 635 a 636. Svislé konstrukce domu jsou zděné, stropy betonové, střecha je sedlová s valbami, krytina plechová, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda VPC omítka. Schodiště uvažovány teracové. Okna plastová, vstupní dveře plastové.
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 60. letech 20. stol. V posledních letech vyměněna okna a vstupní dveře za plastové. Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.

Jednotka č. 636/3 (byt)
Dle zjištění se jedná o byt umístěný v 1.NP bytového domu. Dispozice bytu je 1+kk o celkové ploše 21,0 m2.


 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Chodov, k.ú. Dolní Chodov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 7536/13
Nejnižší podání
134.000 Kč
Výše jistoty
14.000 Kč
Město
Chodov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům o třech vchodech č.p. 607, 608, 609 Chodov. Budova má 7 nadzemních podlaží. V 1. NP se nachází nebytové jednotky, sklepy a společné prostory, v 2. NP až 7. NP se nacházejí byty. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Konstrukce domu je panelová. Střecha budovy je sedlová. Na střeše je bleskosvod. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Bytový dům je zateplený. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v dobrém, udržovaném stavu.

Oceňovaná jednotka č. 608/2 se nachází v budově č.p. 608 ve 2. NP, její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, tří pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepu. Okna bytu jsou plastová. Místnosti v bytě jsou orientované na severní a jižní světovou stranu. Užitná plocha jednotky je 72,30 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Vytápění bytu je teplovodní s rozvody ústředního topení do radiátorů. Ohřev teplé vody je centrální. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001