Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 bytu v obci Chodov, k.ú. Dolní Chodov, okres Sokolov (dražba dalšího spoluvlastnického podílu id. 1013/24000 proběhne dne 8.11.2017 v sídle EU Sokolov, Mgr. Miloše Dvořáka)

Spisová značka
030 EX 26/13
Nejnižší podání
104.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Chodov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

V exekučním řízení sp. zn. 041 EX 902/2008 proběhne dne 8.11.2017 v 15:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Sokolov, Mgr. Miloše Dvořáka, soudního exekutora, Zahradní 328, 357 33 Loket,  dražba spoluvlastnického podílu ideální 1013/24000 Františka Sádovského - spoluvlastníka této bytové jednotky.

Jedná se o bytový dům č.p. 762. Dům má 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží.

Bytová jednotka o velikosti 3+1 s příslušenstvím a lodžií je umístěna v 1. NP. Byt disponuje kuchyní, 3 pokoji, předsíní, koupelnou s WC a lodižií. K bytové jednotce náleží sklepní kóje s pletivovými stěnami. Byt je v původním stavu s umakartovým jádrem. Vytápění je ústřední, centrální ohřev vody, rozvod elektroinstalace a plynovodu.

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Návsí, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 12456/15
Nejnižší podání
300.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Návsí
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, zděný, pravděpodobně částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Stavba je zastřešena valbovou střechou bez užitného podkroví, které je zastřešeno  azbestocementovými šablony (eternit). K domu náleží i vedlejší stavba hospodářské budovy, která se nachází za domem na pozemku p.č. 5047. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrickou energii a vodovodní řád. Po prohlídce objektu z exteriéru je zřejmé, že objekt k bydlení je v  původním stavu. Na objektu v posledních letech nebyla prováděna žádná rekonstrukce ani běžná údržba a tudíž objekt vykazuje z exteriéru značné opotřebení a jeho technický stav je špatný.

Předmětem ocenění jsou tři pozemky p.č. 5047, p.č. 5048 a p.č. 5050. Pozemek p.č. 5047 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, přičemž je tento pozemek z části zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 427 a z části vedlejší stavbou. Pozemek p.č. 5048 je v KN vedený jako orná půda o výměře 386 m2, přičemž tento pozemek tvoří část zahrady za domem. Pozemek p.č. 5050 je v KN veden jako zahrada o výměře 946 m2, kdy tento pozemek tvoří pozemková zázemí okolo domu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a mírně svažitého charakteru.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Cheb, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 21077/13
Nejnižší podání
860.000 Kč
Výše jistoty
90.000 Kč
Město
Cheb
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.12.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je dřevěná sedlová osazena šablonami. Na střeše jsou žlaby, svody, bleskosvod a střešní okna. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v bytě jsou dřevěné plné. Vchodové dveře do bytů jsou dřevěné plné. Okna domu jsou plastová.

Oceňovanému podílu náleží byt, který se nachází v budově č.p. 286 ve 2. NP. Jeho dispozice je 3+1. Plocha bytu je cca 100 m2. Okna bytu jsou plastová. Bytové jádro je zděné. Vytápění je lokální plynové, teplá voda je zajištěna pomocí el. bojleru. K bytu patří sklepní kóje a část půdy.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovodu a elektřinu. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

Na pozemku parc. č. St. 721/2 stojí bytový dům s č.p. 286. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 182/4, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 292 m2, pozemek je oplocený, travnatý, udržovaný, využívaný. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou přístupné jako celek přes pozemek parc. č. 2360/29, který je ve vlastnictví města Cheb.


 

Fotogalerie

Další soubory

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001