Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 10803/16
Nejnižší podání
111.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kryštofovy Hamry
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Draženou nemovitostí je podíl 1/4 na přízemním, zděném, nepodsklepeném rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kryštofovy Hamry, místní části Černý Potok, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Černý Potok 17, 431 91 Kryštofovy Hamry. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ není možnost napojení na žádné další inženýrské sítě. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou. Vlevo od rodinného domu (pohled z příjezdové cesty) se nachází dvoupodlažní hospodářská budova se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Kašperské Hory, k.ú. Tuškov, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 9530/16
Nejnižší podání
48.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Kašperské Hory
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 80 - 400 m severně od okraje zastavěné části obce Tuškov. Jedná se o dva nesousedící soubory lesních a převážně travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V KN jsou pozemky vedené jako lesní pozemky, ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 90 514 m2.

Soubor pozemků parc. č. 91/1, parc. č. 92, parc. č. 94/2, parc. č. 350, parc. č. 351, parc. č. 352, parc. č. 355, parc. č. 356, parc. č. 365, parc. č. 366, parc. č. 367 a parc. č. 368 není v terénu blíže ohraničený. Skrz soubor pozemků vede zpevněná komunikace. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. Na pozemcích na pozemcích parc. č. 91/1, parc. č. 92, parc. č. 94/2, parc. č. 355, parc. č. 366 a parc. č. 367 se nachází smíšený lesní porost (borovice, bříza) starý cca 63 a 104 let. Ostatní pozemky jsou travnaté.

Pozemek parc. č. 1/6 se nachází ve středu zastavěné části obce Tuškov. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. Na severní straně je pozemek ohraničený zděným domem a na jižní straně zpevněnou komunikací.

Pozemky parc. č. 376, parc. č. 377 a parc. č. 378 nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemcích parc. č. 376 a parc. č. 377 se nacházejí listnaté porosty. Nejedná se o hospodářský les.

V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 349, který je ve vlastnictví města Kašperské Hory.

Velká část pozemků se nachází v Přírodním parku Kašperská vrchovina.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Křinec, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 32742/13
Nejnižší podání
160.000 Kč
Výše jistoty
16.000 Kč
Město
Křinec
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby a komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou a PVC. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je špatný.

V přízemí domu je kuchyň (11,64 m2), pokoj (19,93 m2), pokoj (9,08 m2), pokoj (16,57 m2). Vytápění je lokální na tuhá paliva, teplá voda není zajištěna. Suché WC.

Stavba je bez inženýrských sítí, které jsou v dosahu (elektřina, vodovod, kanalizace). Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 90 se nachází stavba rodinného domu č.p. 130. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 241 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 159, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 234 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté. Na pozemku se dále nachází venkovní sklep, zděný dřevník, zděná kolna se sedlovou střechou, kotec na psa. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1033/2, který je ve vlastnictví obce Křinec. Dle platného územního plánu jsou pozemky vedeny jako všeobecné obytné území - bydlení v rodinných domech.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Loučeň, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 35538/13
Nejnižší podání
288.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Loučeň
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je asi neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Stavba je neudržovaná, ve stavu před kompletní rekonstrukcí.

Na pozemku parc. č. St. 89/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 69. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 179 m2. Pozemek je oplocen. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 825/1, který je ve vlastnictví městyse Loučeň. Dle platného územního plánu je pozemek veden jako plocha obytné zástavby.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba a pozemky v obci Kravaře, k.ú. Kravaře v Čechách, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 2416/16
Nejnižší podání
134.400 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Kravaře v Čechách
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Stavba

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní budovu bez č.p./č.e. s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem. Dveře stavby jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.Pozemek na němž stojí stavba je ve vlastnickém právu České republiky a není předmětem dražby.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 352/16

Pozemek parc. č. 352/16 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 24 m2. Pozemek má trojúhelníkový tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 352/17 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemek parc. č. 1807

Pozemek parc. č. 1807 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3 096 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1821 ve vlastnickém právu obce Kravaře.

Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž a pozemek v obci Blíževedly, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 2416/16
Nejnižší podání
400.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Blíževedly
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž

Jedná se o přízemní budovu bez č.p./č.e. s 10 garážemi. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek a pultová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody, ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jednotlivých garáží jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Stavba stojí na pozemku parc. č. 123/3, který je ve vlastnickém právu soukromého vlastníka a není předmětem dražby.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 303/1

Pozemek parc. č. 303/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 436 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 300/2 ve vlastnickém právu soukromých vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků ve zjednodušené evidenci v obci Dolní Beřkovice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 38282/13
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Dolní Beřkovice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) - parc. č. 464/4 a parc. č. 467/2. Pozemky se nacházejí v extravilánu obce v zemědělsky obhospodařovaném území. Pozemky se nachází cca 2 km severozápadně od centra obce Dolní Beřkovice. Pozemky jsou pravidelného tvaru a jsou přístupné přes okolní navazující pozemky ve vlastnictví cizích vlastníků. Pozemky jsou v územním plánu obce vedené jako plochy zemědělské.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Olbramovice, k.ú. Tomice u Votic, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 38282/13
Nejnižší podání
154.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Olbramovice
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný (krov je v havarijním stavu-propadlá střecha). Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek (velmi špatný stav). Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Celkový stav nemovité věci je havarijní, ke kompletní rekonstrukci, nebo demolici.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny.

Na pozemku parc. č. St. 42/1 se nachází stavba domu č.p. 47. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 88 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 10/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 170 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. St. 42/2 nebo přes pozemek parc. č. 10/1.

 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

5/36 pozemků v obci Brno, k.ú. Chrlice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1803/15
Nejnižší podání
141.704 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky leží v mírně svažitém terénu, který se zvedá od ulice U viaduktu směrem k ulici Písníky. Pozemek p.č. 1474/1 je velmi úzký pásový pozemek, který začíná v částečně zastavěném území severovýchodně od centra městské části Brno - Chrlice, po levé straně ulice U viaduktu. Pozemek p.č. 2181 na něj pak ve stejné šíři navazuje na severním konci. Společně tvoří pás šířky od cca 4 m do 5 m a délky cca 370 m.

Pozemky se dle faktického stavu v terénu jeví neužívané a neudržované. Jsou porostlé různorodou zelení od náletových keřů a stromů po původní ovocné stromy ve špatném stavu, nijak pěstebně neudržované.

Dle územního plánu se části pozemků nachází v různých funkčních plochách - p.č. 1474/1 - jižní část, cca 1/3, určena jako stavební návrhová plocha bydlení, plocha předměstského bydlení BP, index podl. plochy 0,4, další část, cca 2/3, je určena jako nestavební – volná, stabilizovaná plocha s objekty pro individuální rekreaci, p.č. 2181 - určena jako nestavební – volná stabilizovaná plocha krajinné zeleně všeobecné KV.

Po levé straně pozemku při ulici U Viaduktu se nachází rodinný dům se zahradou, vpravo a ve střední a zadní části vlevo pak leží pozemky obdobného charakteru jako oceňovaný. Přístup k oceňovanému pozemku je možný z komunikace ulice U Viaduktu s pásem zeleně a chodníkem na pozemcích p.č. 2127/1, 2127/6, 1509/2 a 1509/5 přes zatravněnou plochu na pozemku p.č. 1509/1, ostatní plocha, jiná plocha, přičemž všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví města Brna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Morašice, k.ú. Morašice u Chrudimi, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 8599/16
Nejnižší podání
346.667 Kč
Výše jistoty
35.000 Kč
Město
Morašice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je vedený v KN jako ovocný sad. Má nepravidelný tvar, jednou stranou přiléhá ke zdi hřbitova, dále sousedí se stavbami venkovských rodinných domů a dalšími obdobnými pozemky, sloužícími jako zahrady. Konfigurace pozemku je rovinatá, v části velmi mírně svažitá. Na pozemku se nachází nepravidelně rozmístěné staré ovocné stromy různého druhu v počtu 17 ks, dále se zde nachází 3 jehličnany a několik keřů, části pozemku jsou pouze zatravněné.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný z místní komunikace v prostoru před kostelem na pozemku p.č. 600/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Morašice. Směrem k této komunikaci oceňovaný pozemek vybíhá svou zúženou částí (nejužší část cca 3,4 m) mezi zdí hřbitova a sousední zemědělskou stavbou. V současné době je přístup zarostlý náletovou zelení.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001