Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům se zahradou v obci Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 8901/12
Nejnižší podání
172.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Kostelec u Heřmanova Městce
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové. Fasáda budovy není zateplená. Omítka vykazuje známky narušení. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Stavba je neudržovaná, nevyužívaná s narušenou statikou. Souhrnný stavebně technický stav je velmi špatný.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Voda je získána z vlastního zdroje - studny. Vytápění je lokální na tuhá paliva.

Na pozemku parc. č. St. 94 se nachází stavba rodinného domu č.p. 62. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 115 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 109, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 136 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, mírně svažité, travnaté. Na pozemku se dále nachází dřevěná kolna (zbořeniště) a suché WC. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemky parc. č. 907/1 a parc. č. 1172.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek s chatou nezapsanou v katastru nemovitostí v obci Klíny, k.ú. Rašov u Litvínova, okres Most

Spisová značka
030 EX 16665/13
Nejnižší podání
217.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Klíny
Okres
Most
Místo konání dražby
ww.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 97/3 je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 658 m2. Pozemek je využíván jako zahrada. Pozemek je situován v lokalitě určené k bydlení, územním plánem obce Klíny je navržen jako plocha zemědělská - zahrada. Pozemek má lichoběžníkový tvar, je mírně svažitý k západu a je oplocený dřevěným plotem. Pozemek je travnatý a udržovaný. Na pozemku se nachází porosty, studna, dřevěná kolna, skleník a rekreační chata.

Rekreační chata není zapsaná v Katastru nemovitostí a dle sdělení stavebního úřadu je nepovolenou stavbou. Rekreační chata je samostatně stojící, přízemní stavbou. Chata má obytné přízemí, volný půdní prostor a zřejmě není podsklepená. Konstrukce chaty je dřevěná. Střecha je sedlová s krytinou z živičných šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Budova není zateplená. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Rekreační chata sestává z jedné místnosti s kuchyňským koutem a sociálního zázemí. Podlahy jsou kryté koberci a PVC. Vytápění chaty je lokální.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem na pozemku parc. č. 97/1 ve vlastnictví obce Klíny. 

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Kadaň, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51272/13
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Kadaň
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází v jihovýchodní zastavěné části města Kadaň v areálu místní průmyslové zóny. Jedná se o travnatý a rovinný pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 811 m2. Na východní straně je pozemek ohraničený plechovým oplocením, na východní straně zděným domem a na severní straně kovovým oplocením s betonovou podezdívkou. Na travnatém pozemku se nachází plechové oplocení, zpevněné plochy, porosty, skleník, bazén, přístřešek, kolna a část sousední zděné stavby. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 3460/162, který je ve vlastnictví města Kadaň.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Sedlec, k.ú.Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 7773/13
Nejnižší podání
137.067 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Sedlec
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek vedený v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 9.792 m2. Je mimo zastavěné území obce a je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Pozemek je neoplocený, obdélníkového výrazně protáhlého tvaru, bez staveb a trvalých porostů. Přístup k pozemku je ze zpevněné komunikace místního významu.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Janov, k.ú. Janov u Krnova, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 30168/14
Nejnižší podání
133.333 Kč
Výše jistoty
13.000 Kč
Město
Janov
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 163 se nachází uvnitř zastavěného území Janova, cca 400 jihozápadně od budovy městského úřadu, mezi vedlejší místní komunikací a říčkou Osoblaha. Jedná se o starý obytný dům (dnes sloužící jako rekreační chalupa, tedy nikoliv pro trvalé bydlení), který je částečně podsklepený, přízemní a zastřešený sedlovou střechou bez účelově využitého podkroví. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Původní stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle současného stavu, provedení některých konstrukcí a některých požitých materiálů se jedná o dům s původním stářím minimálně 100 let. Poslední opravy a určité modernizace byly dle sdělení spoluvlastnice při místním šetření prováděny přibližně v následujících rozsazích a obdobích – oprava krovu a výměna střešní krytiny, obklad fasády prkny, přípojka vody, zřízení koupelny s WC - cca v pol. 80-tých let 20. stol., oprava elektroinstalace, výměna okapu na straně do ulice – cca před 15 lety, nové vstupní dveře – rok 2017, další oprava prvků krovu cca před 10 lety. Jiné údaje o stáří a rozsahu prováděných úprav nejsou k dispozici. V současné době lze stavebně-technický stav domu, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako podprůměrný, zjevné je zejména morální opotřebení většiny prvků krátkodobé životnosti. Z hlediska současných standardů bydlení je podprůměrné a nedostatečné i jeho vybavení.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 pozemku v obci Litobratřice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 14786/15
Nejnižší podání
12.015 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Litobratřice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o menší lesní pozemek, který se nachází 600 m jihovýchodně od obce Litobratřice. Na pozemku se nachází porostní skupina náletové dřeviny trnovníku akátu a dalším náletových keřů. Pozemek je mírně svažitého charakteru a obdélníkového půdorysného tvaru. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 3145 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 3304 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba ve vlastnictví obce Litobratřice, č. p. 187, 67178 Litobratřice.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Hořín, k.ú. Vrbno u Mělníka, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 31460/13
Nejnižší podání
168.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Hořín
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 15 je využíván jako zahrada. Pozemek se nachází na okraji zástavby. Zahrada má lichoběžníkový tvar, je rovinatá a je oplocená drátěným plotem spolu se sousedním pozemkem parc. č. 14. Na pozemku se nachází rekreační chatka, dřevník, suché WC. Pozemek je travnatý a udržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 621/1 ve vlastnictví obce Hořín.

Chatka na pozemku parc. č. 15 je samostatně stojící, přízemní stavbou. Chatka není podsklepená. Půdorys chatky je obdélníkový. Chatka je zděné konstrukce, se sedlovou střechou, s krytinou z osinkocentových šablon. Zastavěná plocha chatky je cca 15 m2. Na chatku navazuje veranda o rozměrech cca 2 x 3 m. Kontrukce verandy je z dřevní hmoty. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Na podlahách je PVC. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je ze studny. Vytápění je lokální na tuhá paliva. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Dle informací starosty obce Hořín není oceňovaný pozemek parc. č. 15 podle stávajícího územního plánu určen k zastavění rodinhým domem ani rekreační chatou.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Troubsko, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2355/11
Nejnižší podání
6.100 Kč
Výše jistoty
600 Kč
Město
Troubsko
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek v k.ú. Troubsko se nachází severovýchodně od části obce Veselka – východně od komunikace vedoucí z Troubska do Brna – Bystrce (ulice Stará dálnice). Oceňovaný pozemek se dle platných územních plánů nachází v plochách k zemědělské výrobě.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 2355/11
Nejnižší podání
107.500 Kč
Výše jistoty
11.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky v k.ú. Bosonohy se nacházejí severozápadně od okraje městské části Brno – Bosonohy (východně od komunikace vedoucí z Troubska do Brna – Bystrce (ulice Stará dálnice). Pozemky se dle platných územních plánů jednotlivých obcí nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Ostrovačice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2355/11
Nejnižší podání
130.633 Kč
Výše jistoty
13.000 Kč
Město
Ostrovačice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek v k.ú. Ostrovačice se nachází severovýchodně obce, v lokalitě zvané Nivky. Oceňovaný pozemek se dle platných územních plánů nachází v plochách k zemědělské výrobě.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001