Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemek v obci Svojetín, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 25405/13
Nejnižší podání
42.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Svojetín
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Svojetín. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) o výměře 1 883 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na severní straně plotem sousedního pozemku a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1727, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 100 m.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda a jako koridor silnice II. třídy. Dle informace z Obecního úřadu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda, a tudíž na ni nelze stavět žádný rodinný nebo bytový dům apod.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Drahonice, okres Strakonice

Spisová značka
030 EX 199/13
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Drahonice
Okres
Strakonice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Budova byla postavena roku 1873. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Dům je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází komora (1,90 m2), kuchyň (21,88 m2), spíž (1,25 m2), koupelna (5,70 m2), chodba (6,45 m2), pokoj (19,22 m2), předsíň (5,79 m2) a nedokončený pokoj bez vytápění (21,01 m2). Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelna je s vanou a s WC. Podlahy jsou pokryté PVC, keramickou dlažbou, koberci a prkny. Obklady jsou keramické. Dům je určen k modernizaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva, kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 9 stojí stavba rodinného domu č.p. 37. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 441 m2. Pozemek je mírně svažitý, travnatý a udržovaný. Pozemek je oplocený drátěným plotem. Na pozemku se nachází porosty, stodola a chlév. Konstrukce stodoly je kamenná. Střecha stodoly je polovalbová. Vrata stodoly jsou dřevěná. Konstrukce chléva je zděná. Střecha chléva je pultová. Dveře chléva jsou dřevěné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1383/6 ve vlastnickém právu obce Drahonice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Postoloprty, k.ú. Vrbka u Postoloprt, okres Louny

Spisová značka
030 EX 10317/13
Nejnižší podání
90.000 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Postoloprty
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na západní zastavěné části obce Vrbka. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2. Pozemek je ohraničený dřevěným oplocením ve špatném stavu. Na části pozemku se nacházejí zbytky domu č.p. 30 a porosty. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 13/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Přípojky IS jsou v dosahu. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zbytky domu. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 38003/13
Nejnižší podání
210.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Roudnice nad Labem
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, podsklepený, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá dobré údržbě. Dům byl částečně modernizován. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou 2 komíny. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. K domu patří zahrada, na které se nachází pravděpodobně hospodářská stavení a zděný chlév. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

V budově se nacházejí 2 bytové jednotky a komerční prostory. V 1. PP jsou sklepní prostory. V 1. NP se nacházejí 2 komerční prostory, každý se samostatným vchodem a výlohou, a vchod do domu. Ve 2. NP se nacházejí 2 bytové jednotky. V bytové jednotce 2+1 je pokoj (16,56 m2), pokoj (16,68 m2), kuchyně (13,50 m2), předsíň (2,44 m2), koupelna s vanou (2,27 m2) a WC (0,96 m2). V bytové jednotce 3+1 je pokoj (14,24 m2), pokoj (22,88 m2), pokoj (17,25 m2), kuchyně (18,96 m2), chodba (4,18 m2), koupelna s vanou a WC (2,97 m2), komora (0,74 m2) a hala (16,54 m2). Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou nebo koberci. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění domu je plynovým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 145, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 520 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem, hospodářskými staveními a zděným chlévem. Zbylou část tvoří dvůr. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 146, který je v katastru nemovitých věci veden jako zahrada a je o velikosti 217 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité, udržované, travnaté a oplocené. Přístup k nemovité věci je po zpevněné ve vlastnictví obce.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51993/13
Nejnižší podání
672.000 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek - bobrovek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 306 stojí stavba rodinného domu č.p. 293. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 350 m2. Pozemek parc. č. 307 navazuje na pozemek parc. č. 306 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 569 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, samostatně stojící zděná dvojgaráž a hosp. stavba. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 262, který je ve vlastnickém právu města Klášterec nad Ohří.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obcích Kounice a Chrást, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 33285/13
Nejnižší podání
162.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Kounice a Chrást
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 429/25, parc. č. 432/13 a parc. č. 433/8 se nacházejí cca 1,4 km jižně od okraje zastavěné části obce Chrást. Jedná se o soubor sousedících pozemků obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 2 517 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemcích parc. č. 432/13 a parc. č. 433/8 jsou porosty vykácené z důvodu ochranného pásma okolo nadzemního vedení VN, které přes pozemky vede. Na pozemku parc. č. 433/8 se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

Oceňované pozemky parc. č. 931/99, parc. č. 973/51 a parc. č. 982/7 se nacházejí cca 1 km severozápadně od okraje zastavěné části městyse Kounice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 7 106 m2. Pozemek parc. č. 973/51 je na severní a jižní straně ohraničený keřovými porosty a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 982/7 se nacházejí keřové porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Velenka, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 33285/13
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Velenka
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 346, parc. č. 361/2, parc. č. 362/1 a parc. č. 362/2 se nacházejí cca 2 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Velenka. Jedná se o sousedící pozemky dohromady tvořící úzký pás. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ovocný sad, vodní plocha a ostatní plocha o výměře 99 060 m2. Soubor pozemků je na severní a jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na pozemku parc. č. 361/2 se nachází část malé vodní nádrže. Na pozemku parc. č. 362/2 se nachází část nezpevněné cesty. Na ostatních travnatých pozemcích se nacházejí keřové porosty. Pozemky jsou mírně svažité až rovinné. Přes pozemek parc. č. 362/1 vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky částečně využívané a neudržované. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 463/2, který je ve vlastnictví obce Chrást.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako smíšené plochy nezastavěného území - zemědělské a přírodní a část jako plochy vodní a vodohospodářské.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Žďárek, k.ú. Žďárek u Sychrova, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 251/06
Nejnižší podání
33.780 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Žďárek
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 300 m severně od okraje zastavěné části obce Ždárek. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 8.635 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený listnatými porosty a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Věcné břemeno pro uložení vodovodního řádu, vstupu k provedení oprav s povinností k pozemku parc. č. 1063 ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 pozemků v obci Stráž nad Ohří, k.ú. Korunní, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 6866/13
Nejnižší podání
40.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Stráž nad Ohří
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Zemědělské pozemky

Pozemek 18/14 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 17 329 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 575 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Pozemky parc. č. 18/15, parc. č. 18/7 a parc. č. 21/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a orná půda. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy zemědělské. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 575 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Pozemek parc. č. 159/2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 4 083 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Pozemek parc. č. 158/2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 737 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 565/1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Pozemek parc. č. 2/1 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1 648 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 565/1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Pozemky parc. č. 157/3, parc. č. 156 a parc. č. 158/1 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochyzemědělské. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 565/1 a parc. č. 566/1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 rodinného domu s pozemky v obci Stráž nad Ohří, k.ú. Korunní, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 6866/13
Nejnižší podání
38.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Stráž nad Ohří
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Dům je dispozičně řešen jako 4+1. V 1. NP je řešen jako 2+1 a ve 2. NP se nachází 2 pokoje. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné. Koupelna je s vanou a s WC. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC a koberci. Obklady jsou keramické. V roce 2004 proběhla rekonstrukce koupelny. Dům je určen k modernizaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu (odpojeno), studny a septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje karma.

Na pozemku parc. č. St. 11 stojí stavba rodinného domu č.p. 8. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 120 m2. Pozemky parc. č. 138/2 a parc. č. 138/5 navazují na stavební pozemek parc. č. St. 11 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha a zahrada. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy bydlení venkovského typu. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty a stodola. Stodola navazuje na rodinný dům. Konstrukce stodoly je zděná. Střecha stodoly je sedlová. Vrata stodoly jsou dřevěná. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 567/6 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a stodola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Pozemek parc. č. 138/4

Pozemek parc. č. 138/4 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 42 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha bydlení venkovského typu. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 575 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Inženýrské sítě jsou v dosahu. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001