Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Teplice, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 17978/16
Nejnižší podání
800.667 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Teplice
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 1702 Teplice s částečně obyvatelným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající stáří budovy, která nebyla pravidelně udržována. Budova je bez zateplení. Střecha budovy je mansardová s krytinou z pálených tašek. Na střeše se nachází žlaby se svody, komín, bleskosvod a vikýř. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dvojitá dřevěná, ve sklepě je okno plastové. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Garáž se nachází v 1. PP rodinného domu. Vrata garáže jsou dřevěná a přístupová cesta k ní je nezpevněná. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Věcná břemena byla zjištěna - věcné břemeno podle listiny zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, právo provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění ( GP 4602-684/2012 pro vyznačení věcného břemene ) s povinností k parcele č. 2575 pro ČEZ Distribuce, a. s.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na stavebním pozemku parc. č. 2574 se nachází stavba rodinného domu č.p. 1702. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 79 m2. Pozemek parc. č. 2575 navazuje na stavební pozemek parc. č. 2574 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o ploše 444 m2. Pozemek č. 2575 je mírně svažitý, udržovaný a zatravněný. Pozemek je oplocen dřevěným plotem s vyzděnými sloupky. Na pozemcích se dle ortofota a ohledání v terénu nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek č. 4415 (ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace), které jsou ve vlastnictví města Teplice.

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Křinec, okres Nymburk (další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v řízení 030 DD 9/17)

Spisová značka
030 EX 32742/13
Nejnižší podání
160.000 Kč
Výše jistoty
16.000 Kč
Město
Křinec
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.
Odročeno na
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v řízení 030 DD 9/17 dne 2.11.2017 ve 13:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby a komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou a PVC. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je špatný.

V přízemí domu je kuchyň (11,64 m2), pokoj (19,93 m2), pokoj (9,08 m2), pokoj (16,57 m2). Vytápění je lokální na tuhá paliva, teplá voda není zajištěna. Suché WC.

Stavba je bez inženýrských sítí, které jsou v dosahu (elektřina, vodovod, kanalizace). Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 90 se nachází stavba rodinného domu č.p. 130. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 241 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 159, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 234 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté. Na pozemku se dále nachází venkovní sklep, zděný dřevník, zděná kolna se sedlovou střechou, kotec na psa. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1033/2, který je ve vlastnictví obce Křinec. Dle platného územního plánu jsou pozemky vedeny jako všeobecné obytné území - bydlení v rodinných domech.

 

Fotogalerie

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Uhlířské Janovice, k.ú. Bláto, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 33520/13
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Uhlířské Janovice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům. Dům má obytné přízemí a volný půdní prostor. Půdorys domu je ve tvaru písmene L. Zastavěná plocha domu je cca 180 m2. Část domu je hospodářská. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Budova není zateplená. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Dům je v původním stavu, se zanedbanou údržbou, vhodný k celkové rekonstrukci. Hospodářská část domu má staticky narušené nosné zdivo. Budova se jeví neužívaná.

Z IS je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na stavební pozemek navazuje pozemek p.č. 238 a tvoří s ním jednotný funkční celek využívaný jako zahrada. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou mírně svažité a jsou oplocené drátěným plotem s ocelovými sloupky. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a samostatně stojící, přízemní hospodářská budova. Budova je zděné konstrukce a je v původním stavu. Pozemky jsou travnaté a neudržované.

 

Fotogalerie

 

1/8 rodinného domu se zahradou v obci Závist, okres Blansko

Spisová značka
030 DD 8/17
Nejnižší podání
205.000 Kč
Výše jistoty
21.000 Kč
Město
Závist
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům - Jedná se o zděný, jednopodlažní, jednobytový, v řadové vnitřní zástavbě stojící objekt. Půdorys stavby je podsklepený. V půdním prostoru se nenachází žádné obytné místnosti. Dispoziční řešení je jednoduché a tradiční. Hlavní vstup do domu je situován uprostřed průčelí domu přes závětří a zádveří. Suterén obsahuje schodiště, garáž, kotelnu a sklepní místnosti. Přízemí má vstupní závětří s chodbou, schodiště na půdu a do suterénu, kuchyň, tři obytné místnosti, spíž, WC a místnost lázní. Objekt hlavní stavby je napojen na veřejnou síť vodovodu, elektrické energie a plynu. Kanalizace je svedena do žumpy. Při prohlídce objektu bylo zjištěno, že je nutno provést stavební úpravy jako je oprava povrchu podlah, úprava vnitřních povrchů, oprava keramických obkladů, dveří, nátěrů, vybavení kuchyně a vnitřního hygienického vybavení a zařizovacích přemětů. Technický stav prvků krátkodobé životnosti např. dřevěná zdvojená okna, dveře, dlažby je podprůměrný. Údržba hlavní stavby je podprůměrná.

Hospodářské stavení - Vedlejší stavbu tvoří atypický nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou, která je krytá vlnitou eternitovou krytinou. Má zděnou nosnou konstrukci s obvodovými zdmi ze škvárobetonového zdiva a bez oken. Izolace proti zemní vlhkosti není proveden. Základové kontrukce tvoří základové pásy z prostého betonu prokládané kamenem. Stropní kontrukce není provedena. Vnitřní povrchovou úpravu tvoří hrubá vápenná omítka, která je poškozena zemní vlhkostí. Vnější povrchová úprava není provedena. Podlahy jsou betonové. Není provedeno vytápění a elektroinstalace. V budově není proveden rozvod studené a teplé vody. Stavba je bez vnitřního vybavení. Bleskosvod není proveden. Splašková kanalizace není provedena, dešťová voda je volně svedena na terén. Stavba je v havarijním stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Litoměřice

Spisová značka
030 EX 26819/16
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Litoměřice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní garáž označenou č. 584. Konstrukce budovy je zděná a její stavební-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvouřídlá. Přístup je po místní zpevněné komunikaci. Garáž stojí na pozemku parc. č. 1820/10 o celkové výměře 23 m2.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Ostrava, k.ú. Poruba, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 21943/13
Nejnižší podání
26.667 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou vnitřní garáž, přízemní, zděnou z CPP, která je zastřešena pultovou střechou. Střešní krytina je z osinkocementové vlnité tašky, na které se ještě nachází vyrovnávací betonová vrstva a IPA. Garáž není napojena na žádné inženýrské sítě. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné, vnější omítky břizolitové, klempířské konstrukce chybí, podlaha uvažována betonová ve zhoršeném stavu. Pro vjezd slouží plechová skládací garážová vrata. Na objektu garáže pravděpodobně neproběhla žádná větší rekonstrukce či modernizace. Přesné stáří objektu se nepodařilo zjistit, dle nám dostupných informací je stáří odhadováno na 1. pol. 70. let 20. stol. Technický stav objektu je průměrný, resp. odpovídající stáří a patrné absenci zásadnějších oprav nebo modernizací.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Ostrov, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 8232/13
Nejnižší podání
420.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Ostrov
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše se nachází komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o svody a žlaby. Stavebně - technický stav objektu je dobrý, fasáda není zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné, které jsou částečně prosklené. Okna domu jsou plastová.

Oceňovaná jednotka č. 659/2 se nachází v budově č.p. 659 v 1. NP, její dispozice je 1+1. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na západní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Okna bytu jsou plastová. Vnitřní dveře v jednotce jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Bytové jádro je zděné. V koupelně se nachází vana a je její součástí je i WC. Podlahy jsou z PVC a v kuchyni jsou keramické obklady. Užitná plocha bytu činí 41,00 m2 a byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Brno, k.ú. Královo Pole, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1831/15
Nejnižší podání
2.000.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům zděné kontrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně zložen a základových pásech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 43 jednotek. V budově č.p. 80 je celkem 17 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy  je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová s parapety. Vchodové dveře jsou kovové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 80/1 se nachází v budově č.p. 80 ve 1. NP a její dispozice je 3+kk. Jednotka sestává z pokoje s kuchyňským koutem, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny s vanou, WC a komory. Okna bytu jsou plastová s parapety. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Na podlahách v místnostech je PVC, plovoucí podlaha nebo keramická dlažba. Obklady jsou keramické. Jádro bytu je zděné. Byt je po kompletní rekonstrukci z roku 2000. K bytu patří sklepní kóje č. 80/1 (2,30 m2), která se nachází v 1.PP bytového domu. Plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 67.88 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

147/210 rodinného domu v obci Staňkovice, okr. Louny

Spisová značka
030 EX 35807-13
Nejnižší podání
144.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Staňkovice
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, částečně podsklepený a přízemní rodinný dům s půdou. Konstrukce budovy je zděná (kámen, cihla) a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný, střecha sedlová s osinkocementovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody a vikýř. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové a vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC a prkny. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá cec je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je špatný, určený ke kompletní rekonstrukci.

V suterénu budovy se nachází sklepní prostory, v přízemí domu je chodba, 3 x pokoj, kuchyně, koupelna, komora, schodiště. V podkroví je volný prostor.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny (v době ohledání odpojena), vodovodu a kanalizace. Vytápění je lokální na tuhá paliva, ohřev teplé vody je prováděn na kamnech.

Pozemek parc. č. St. 13 je vedený k katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a nachází se na něm stavba rodinného domu, celková výměra je 1197 m2. Pozemek je oplocený, rovinatý, částečně travnatý. Na pozemku se nachází kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1558/1, který je ve vlastnictví obce.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Bohaté Málkovice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 29199/15
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Bohaté Málkovice
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Při místním šetření bylo zjištěno, že na předmětném pozemku se již objekt k bydlení č.p. 51, který je součástí pozemku p.č. St. 40, nenachází, přestože je stále evidován v KN. Vzhledem ke skutečnosti, že na oceňovaných pozemcích se nachází již vzrostlé ovocné stromy, došlo k odstranění stavby pravděpodobně již před delší dobou  (odhadem min. 20 let). V současnosti již tedy objekt k bydlení č.p. 51, který je součástí pozemku p.č. St. 40 neexistuje, proto byl z výčtu oceňovaného majetku vyřazen.

Jedná se o soubor dvou navazujících pozemků, situovaný v centrální části obce Bohaté Málkovice. Pozemky jsou neoplocené, bez staveb, porostlé ovocnými trvalými porosty. Stavba rodinného domu č.p. 51, evidovaná v KN na pozemku p.č. St. 40 se ke dni ocenění na předmětném pozemku nenacházela, demolice proběhla pravděpodobně již dříve. Dle územního plánu se pozemky nachází v plochách pro bydlení v rodinných domech. Příjezd a přístup k  oceňovanému majetku je bezproblémový, a to po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1214 (ostatní
plocha, silnice) ve vlastnictví Jihomoravského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, dále pak po zpevněné cestě na pozemku p.č. 1270 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
ve vlastnictví Obce Bohaté Málkovice. Možnost napojení na veřejné rozvody vody, plynu a elektřiny. Na části pozemku p.č. 55/3 se nachází část jednoduchého přístřešku, přesahující na pozemek ze sousedního pozemku p.č. St. 164. Zjevně se jedná o příslušenství sousedního rodinného domu, není tedy zahrnuto mezi oceňovaný majetek.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001