Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemků v obci Velká Buková, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 948/04
Nejnižší podání
137.320 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Velká Buková
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 438/7, parc. č. 1106 a parc. č. 1281 se nacházejí cca 30 m jižně a cca 800 m západně od okraje zastavěné části obce Velká Buková. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 22 424 m2. Pozemek parc. č. 1106 je na západní straně ohraničený lesním porostem, na jižní straně zpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 1201 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 438/7 je na severní, jižní a východní straně ohraničený zastavěnou části obce. Na východní části pozemku se nacházejí porosty a oplocení. Pozemky jsou svažité k východní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1290, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1278, který je ve vlastnictví obce Velká Buková.

Pozemky se nacházejí v CHKO Křivoklátsko. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha trvalých travních porostů a orná půda.

Pozemky parc. č. 1106 a parc. č. 1281 jsou pronajímány na dobu neurčitou.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 garáže v obci Milovice, k.ú. Milovice nad Labem, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 36592/13
Nejnižší podání
8.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Milovice
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž. Půdorys garáže je obdélníkový. Zastavěná plocha je 22 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Garážová vrata jsou plechová. Garáž je v původním, udržovaném stavu, jeví se užívaná.

Přípojky inženýrských sítí nebyly zjištěny. Ve městě se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 739/29 je zastavěnou plochou pod garáží. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 22 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 743/1, který je ve vlastnictví města Milovice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rekreační chaty v obci Ostrá, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 36592/13
Nejnižší podání
100.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Ostrá
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rekreační chatu č.e. 288. Rekreační chata má obytné přízemí a podkroví. Půdorys chaty je nepravidelný. Zastavěná plocha je cca 71 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zřejmě zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rekreační chata není zateplená. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. K chatě patří oplocená zahrada. Rekreační chata je v dobrém, udržovaném stavu, využívaná. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Voda je zřejmě z vlastní studny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 489/16 je zastavěnou plochou pod rekreační chatou. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 71 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 489/7 a tvoří s ním jednotný celek využívaný jako zahrada. Pozemek je vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 328 m2. Pozemky mají obdélníkový tvar, jsou rovinaté a jsou oplocené kovovým plotem. Na zahradě se nacházejí zpevněné plochy, porosty, studna, zahradní jezírko, dvě pergoly (jedna s dřevěnou kolnou) a samostatně stojící, dřevěná garáž. Zahrada je travnatá a udržovaná. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 489/1, který je ve vlastnictví obce Ostrá.V územním plánu obce Ostrá jsou pozemky navrženy jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Návsí, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 12456/15
Nejnižší podání
225.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Návsí
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, zděný, pravděpodobně částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Stavba je zastřešena valbovou střechou bez užitného podkroví, které je zastřešeno  azbestocementovými šablony (eternit). K domu náleží i vedlejší stavba hospodářské budovy, která se nachází za domem na pozemku p.č. 5047. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrickou energii a vodovodní řád. Po prohlídce objektu z exteriéru je zřejmé, že objekt k bydlení je v  původním stavu. Na objektu v posledních letech nebyla prováděna žádná rekonstrukce ani běžná údržba a tudíž objekt vykazuje z exteriéru značné opotřebení a jeho technický stav je špatný.

Předmětem ocenění jsou tři pozemky p.č. 5047, p.č. 5048 a p.č. 5050. Pozemek p.č. 5047 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, přičemž je tento pozemek z části zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 427 a z části vedlejší stavbou. Pozemek p.č. 5048 je v KN vedený jako orná půda o výměře 386 m2, přičemž tento pozemek tvoří část zahrady za domem. Pozemek p.č. 5050 je v KN veden jako zahrada o výměře 946 m2, kdy tento pozemek tvoří pozemková zázemí okolo domu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a mírně svažitého charakteru.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Praha, k.ú. Dejvice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 20986/14
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepenou rekreační chatu. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Okna budovy jsou dřevěná jednoduchá, vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda chaty je částečně zateplená. Okolo chaty je oplocená zahrada, která je ve vlastnictví České republiky a hlavního města Prahy. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně připojena na přípojku elektřiny a sezónního vodovodu.

Chata stojí na pozemku p.č. 4765/16. Část pozemku p.č. 4765/1 tvoří zahradu okolo chaty. Oba pozemky jsou zapsány na LV 8332, který je ve vlastnictví České republiky a hlavního města Prahy.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu se zahradami v obci Újezd, k.ú. Újezd u Uničova, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 16643/14
Nejnižší podání
21.372 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Újezd
Okres
Olomouc
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a pravděpodobně neužívaným podkrovím. Na obytnou část je napojena stodola, na kterou je dále napojena zděná hospodářská část. Půdorysný tvar objektu k bydlení je tedy přibližně ve tvaru písmene „U“.Technický stav domu je průměrný. Přístup k pozemkům je přes komunikaci ve vlastnictví obce.

Pozemek p.č. 1016 tvoří s pozemkem p.č. 1015 jeden funkční celek, jedná se o zahradu, která je kompletně zarostlá náletovými dřevinami a jeví známky velmi zanedbané údržby.

Pozemek p.č. 999 je pravidelně zemědělsky obděláván, slouží k zemědělským účelům, charakter je rovinatý, tvar obdélníkový. Přístup je zajištěn komunikací na pozemku p.č. 1002 (ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví obce Újezd). Na pozemku se nachází několik listnatých stromů různého druhu a stáří.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 2+1 v obci Opava, k.ú. Opava-Předměstí, okr. Opava

Spisová značka
030 EX 11213/00
Nejnižší podání
723.333 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Opava
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o byt o dispozici 2+1 umístěný ve 3.NP z celkových 3.NP bytového domu. Bytový dům č.p. 2305, 2306, 2307 je podsklepený, má celkem 3 nadzemní podlaží a je zastřešen valbovou střechou, které je pokryta betonovou krytinou. V 1.PP se nachází sklepní prostory, ale také i kryt civilní obrany o výměře cca 165 m2. V nadzemních podlažích jsou situovány výhradně jen byty. Oceňovaný byt se nachází v bytovém domě ve městě Opava, v k.ú. Opava - Předměstí, při ul. Jateční č.or.9.

Bytový dům
Jedná se o bytový dům, který je zděné typové konstrukce, podsklepený, se třemi nadzemními podlažími, zastřešený valbovou střechou. Svislé konstrukce zděné, vodorovné konstrukce jsou pravděpodobně železobetonové s rovným omítnutým podhledem, střecha je valbová, krytina betonová taška, schodiště je pravděpodobně ŽB, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky předpokládáme vápenocementové hladké, vnější omítky břizolitové, okna jsou z větší části plastová, vyskytují se i dřevěná jednoduchá, vstupní dveře do domu jsou dřevěné. Ostatní vybavení: zvonkový telefon. V 1.PP se nachází sklepní prostory, ale také i kryt civilní obrany o výměře cca 165 m2. V nadzemních podlažích jsou situovány výhradně jen byty. Stáří bytového domu odhadujeme mezi lety 1960-1970. Na bytovém domě jsou nově zrekonstruované vchody a také osazeny nové vstupní dřevěné dveře. Dále jsou na bytovém domě z větší části vyměněna plastová okna. Bytový dům je jinak v původním stavu bez revitalizace, ale v dobrém stavebně technickém stavu.

Byt č. 2305/6
Jedná se o byt umístěný ve 3.NP bytového domu, který je dispozičního řešení 2+1. Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných podkladů, a to zejména s listiny prohlášení vlastníka bytového domu. Dle informací z listin prohlášení vlastníka má bytová jednotka podlahovou plochu 60,25 m2, ačkoliv v KN je velikost podílu bytové jednotky definována 448/10000. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění centrální plynové, ohřev vody uvažován rovněž centrální, okna dřevěná, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, splachovací WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie.

Fotogalerie

Další soubory

 

Lesní pozemek v obci Újezd u Boskovic, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 15592/17
Nejnižší podání
18.611 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Újezd u Boskovic
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází mimo vlastní zastavěné území obce Újezd u Boskovic, v nejsevernější části katastrálního území. Katastrální hranice s katastrální hranicí Boskovice přímo tvoří severozápadní hranici pozemku. Na severní koncové, rozšířené části pozemku se nachází malá vodní plocha, přičemž tato část je i z částí lesního porostu připlocena k pozemkům p.č. 4173 a p.č. 4174, které jsou spolu s dalšími součástí rozsáhlé zahrady kolem stavby Boskovice č.p. 2236, objekt bydlení na pozemku p.č. 4171/3. Na zbývající, úzké části pozemku, která se táhne do svahu jihozápadním směrem, se nachází mladý, převážně smrkový lesní porost. Na pravé, tedy severozápadní hranici pozemku se nachází oplocení z pletiva na 4 ocelových sloupcích, které náleží k zahradě výše uvedeného domu. Nelze ovšem vyloučit, že nejsou zaploceny i další části oceňovaného pozemku.


Dle informací poskytnutých Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Boskovice ohledně funkce pozemku dle platného územního plánu obce Újezd u Boskovic se spodní rozšířená (severní koncová) část pozemku nachází ve stávající ploše technického zařízení a zbývající část pozemku táhnoucí se do svahu jihozápadním směrem pak ve stávající ploše lesa.

Dle části B1 Jiná práva příslušného LV č. 363 pro k.ú. Újezd u Boskovic ze dne 16.10.2017 jsou ve prospěch oceňovaného pozemku zřízena věcná břemena chůze a jízdy přes pozemky p.č. 423/2 a p.č. 423/3. Přes uvedené pozemky p.č. 423/2 a p.č. 423/3 ovšem k oceňovanému pozemku p.č. 423/18 žádný faktický přístup nevede a tyto pozemky s ním ani v žádném bodě nesousedí - bližší informace ve znaleckém posudku.

Přístup k oceňovanému pozemku je v současné době možný z místní komunikace ulice Podlesí na pozemku p.č. 6965/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Boskovice, který má s oceňovaným pozemkem v zaplocené části společnou hranici v délce cca 2 m, a dále pak z navazující účelové cesty na pozemku 423/1 (lesní pozemek) ve vlastnictví akciové společnosti MP Holding.


Ze zjištění při místním šetření je zřejmé, že část pozemku je užívána jinou osobou, neboť je zaplocena jako součást zahrady poblíž situovaného domu. Bližší informace k tomuto užívacímu vztahu, nejsou ovšem k dispozici.

Fotogalerie

 

1/4 pozemku v obci Křetín, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 12694/13
Nejnižší podání
21.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Křetín
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek je vedený jako orná půda a je součástí většího celku pozemků orné půdy. Z jižní strany sousedí s lesním pozemkem. Pozemek není v terénu viditelně vyznačen. Vzdálenost hranice pozemku od zastavěné části obce je zhruba 370 m. Pozemek má podlouhlý tvar, delší strany měří přibližně 185 a 197 m a kratší strany přibližně 35 a 30 m. Celková výměra pozemku činí 5 379 m2. Pozemek není zahrnut do územního plánu obce, je mimo zastavěnou část obce, jeho využití je v souladu s právním stavem v KN jako orná půda.

 

Fotogalerie

 

1/10 pozemků v obci Trstěnice, k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 5612/09
Nejnižší podání
57.020 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Trstěnice
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Trstěnice a na jihozápadní části obce Trstěnice. Jedná se o rovinné zemědělské pozemky různých tvarů. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda a ostatní plocha o výměře 98 201 m2. Pozemek parc. č. 4147/12 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Soubor pozemků parc. č. 589/13 a parc. č. 3968 jsou na severní a východní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. Přes pozemky vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 4147/7, který je ve vlastnictví obce Trstěnice a zpevněné komunikace na pozemcích parc. č. 4183/1 a parc. č. 4142, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská - orná a travní.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Český les.

Pozemky jsou pronajímané Zemědělskému družstvu „ROZVOJ” na dobu neurčitou.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001