Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemku v obci Brno, k.ú. Komín, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1392/10
Nejnižší podání
51.733 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je rovinatý až mírně svažitý, obdélníkového půdorysu a v současné době je na něm zasetý ozimý ječmen. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na p.č. 5075 ve vlastnictví České republiky (právo hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie JMK). Pozemek leží uvnitř oploceného víceúčelového areálu PČR. Přístup k pozemku je možný pouze přes hlavní bránu a dále po zpevněné vnitroareálové komunikaci na p.č. 5075. Pozemek je užíván na základě nájemní smlouvy společností Zemědělská společnost Veveří, a.s. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

Nebytový prostor - prodejna v obci Chodov, k.ú. Dolní Chodov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 8386/12
Nejnižší podání
344.000 Kč
Výše jistoty
34.000 Kč
Město
Chodov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elekronického systému dražeb.

Jedná se o řadový krajní bytový dům o dvou vchodech č.p. 631, 632 Chodov. Budova má 8 nadzemních podlaží. V 1. NP se nacházejí společné prostory, sklepy a nebytový prostor. V 2. NP až 8. NP se nacházejí byty. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Konstrukce domu je panelová. Střecha budovy je plochá. Střešní krytina je zřejmě živičná. Na střeše je bleskosvod. Bytový dům je zateplený. Okna domu jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v dobrém, udržovaném stavu.

Oceňovaná jednotka č. 631/100 se nachází v budově č.p. 631 v 1. NP. Jednotka byla využívaná jako prodejna, v době ohledání trvale uzavřená (od roku 2012). Jednotka je přímo přístupná z komunikace. Jednotka sestává z kuchyně, předsíně, kanceláře, skladu a prodejny. Okna jednotky jsou plastová s mřížemi. Místnosti v jednotce jsou orientované na severní, východní a jižní světovou stranu. Vchodové dveře do jednotky jsou kovové prosklené. Podlahy jsou kryté dlažbou.

Užitná plocha jednotky je 71,40 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění jednotky je teplovodní s rozvody ústředního topení do radiátorů. Ohřev teplé vody je centrální. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je možné na veřejné komunikaci před domem.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Chodov, k.ú. Dolní Chodov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 8386/12
Nejnižší podání
52.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Chodov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elekronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou vnitřní, přízemní garáž na pozemku parc. č. 1944. Zastavěná plocha garáže je 21 m2. Konstrukce garáže je zděná. Střecha je plochá. Garáž je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Garážová vrata jsou dvoukřídlá plechová s přídavným zámkem. Garáž je v původním stavu.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojky elektřiny. Přístup je po zpevněné komunikaci.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Mohelnice, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 27622/16
Nejnižší podání
160.000 Kč
Výše jistoty
16.000 Kč
Město
Mohelnice
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek (o výměře 728 m2) v obci Mohelnice, na jejím jižním okraji, při komunikaci R35 mezi Olomoucí a Mohelnicí, severně od této komunikace. Pozemek tvoří zpevněná komunikace se štěrkovým povrchem, a je situována před komerčními objekty v sousedství.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemkem v obci Tanvald, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 10492/16
Nejnižší podání
822.500 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Tanvald
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími (II.NP je z části pod mansardovou střechou krytou plechovou krytinou a eternitovými šablonami). Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Tanvald, v řadové zástavbě jako pravá část dvojdomku. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu na vyvážení. Dle sdělení účastníka místního šetření, informací ČSÚ je ve městě Tanvald dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení.
Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2+1 (v I. nadzemním podlaží) s kompletním sociálním zařízením a 2+1 (v II. nadzemním podlaží) bez kompletního sociálního zařízení a společným vstupem.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbána. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažován jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších
stavebních úprav).

Za rodinným domem, při levé hranici pozemku (pohled z přístupové komunikace) je situován částečně zděný a dřevěný objekt „kůlny I“ s mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Na objekt „kůlny I“, při jeho pravé hranici navazuje přízemní, tvárnicový objekt „kůlny II“ s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemky v obci Česká, okres Brno - venkov

Spisová značka
030 EX 23685/16
Nejnižší podání
2.013.600 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Česká
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.06.2017 v 13:00 hod.
Odročeno na
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nachází v těsné blízkosti zastavěného území obce Česká, v blízkosti zástavby rodinných domů s přilehlými zahradami a bytového domu. Jedná se o pozemky, které jsou rovinatého charakteru a dohromady tvoří přibližně obdélník.
Dle platného územního plánu obce Česká jsou oceňované pozemky vedeny v zastavitelné ploše bydlení, ozn. Br. (hlavní funkční využití – bydlení v rodinných domech). Pro tyto pozemky nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí ani stavební povolení. Obsluha území (příjezd, inženýrské sítě) je plánovaná pokračováním ze stávajících komunikací na západním okraji p.č. 120/1.

p.č. 120/1 - pozemek se nachází v těsné blízkosti zastavěného území obce Česká, v její západní části. Jedná se o rovinatý pozemek přibližně ve tvaru obdélníku. Dle platného územního plánu je oceňovaný pozemek veden v zastavitelné ploše bydlení, ozn. Br. (hlavní funkční využití – bydlení v rodinných domech), a tudíž se na pozemek pohlíží jako na stavební, resp. určený k výstavbě. V den místního šetření se na pozemku nacházely trvalé porosty ve formě převážně náletových dřevin a dále travní porost. Přes část pozemku vede vyježděná nezpevněná cesta. Na západní hraně pozemku se nachází sloup VN.

p.č. 120/2 - pozemek se nachází v těsné blízkosti zastavěného území obce Česká, v její západní části. Jedná se o rovinatý pozemek ve tvaru obdélníku. Dle platného územního plánu je oceňovaný pozemek veden v zastavitelné ploše bydlení, ozn. Br. (hlavní funkční využití – bydlení v rodinných domech), a tudíž se na pozemek pohlíží jako na stavební, resp. určený k výstavbě. V den místního šetření se na pozemku nacházely trvalé porosty a dále travní porost. Přes část pozemku vede vyježděná nezpevněná cesta. Na části pozemku se nachází oplocená skládka dřevěného stavebního odpadu a je zde také stavební buňka.

p.č. 120/3 - pozemek se nachází v těsné blízkosti zastavěného území obce Česká, v její západní části. Jedná se o rovinatý pozemek ve tvaru obdélníku. Dle platného územního plánu je oceňovaný pozemek veden v zastavitelné ploše bydlení, ozn. Br. (hlavní funkční využití – bydlení v rodinných domech), a tudíž se na pozemek pohlíží jako na stavební, resp. určený k výstavbě. V den místního šetření se na pozemku nacházely trvalé porosty a dále travní porost. Přes část pozemku vede vyježděná nezpevněná cesta. Na části pozemku se nachází část oplocené skládky dřevěného stavebního odpadu.

 

 

Fotogalerie

 

4/6 rodinného domu se zahradou v obci Nymburk, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 33137/13
Nejnižší podání
1.000.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Nymburk
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.06.2017 v 13:00 hod.
Odročeno na
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s podkrovím. Stavebně-technický stav odpovídá dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Okna domu jsou dřevěná dvojitá a jsou orientovaná na východ a na západ. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Na pozemcích se nachází hospodářská budova a garáž.

 

Fotogalerie

 

Rodinný dům s pozemky v obci Břvany, okres Louny

Spisová značka
030 EX 37817/13
Nejnižší podání
620.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Břvany
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový, nepodsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Stavebně-technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. K domu patří oplocená, neudržovaná zahrada. Přístup k nemovité věci je místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek pravidelného tvaru. Jsou rovinaté, neudržované a oplocené.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu a pozemků v obci Výkleky, okres Přerov a 1/8 pozemků ve zjednodušené evidenci v obci Veselíčko, k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 32419/14
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Výkleky a Veselíčko
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím. Půdorys domu je přibližně ve tvaru písmene "L". Stavebně-technický stav neodpovídá žádné údržbě. Na první pohled neslučitelný s trvalým obýváním. Z východní strany je již zcela odpadlá štítová stěna a zbývající stěny jsou plné trhlin. Na dům je nahlíženo jako na objekt určený k demolici.

Pozemky (mimo pozemku p.č. 78 a p.č. 80/4 - zahrada u domu) jsou součástí rozsáhlého zemědělského lánu, které jsou pravidelně obdělávány. Jsou rovinaté až mírně svažité. Přístup na pozemky je přes pozemky ve vlastnictví obce nebo přes okolní pozemky.

K nemovitým věcem se vztahují věcná břemena - viz znalecký posudek.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty se zahradou v obci Sadská, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 7161/16
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Sadská
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou.
Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé části města Sadská, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2381/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Město Sadská, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 120 m od předmětu ocenění.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a informací ČSÚ ve městě Sadská je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001