Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Byt v obci Otrokovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 21797/15
Nejnižší podání
1.333.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Otrokovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům je podsklepený, má celkem 8 nadzemních podlaží a je zastřešen plochou střechou. Pozemek p.č. St. 2567/1 je zcela zastavěn bytovým domem č.p. 1396, 1397 a 1398. Svislé konstrukce domu jsou montované ŽB  panelové, stropy železobetonové panelové, střecha plochá, krytina uvažována PVC folie, příp. natavované živičné pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Schodiště uvažovány teracové. Okna plastová, vstupní dveře hliníkové. Osobní výtah. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 70. letech 20. stol. V posledních letech prošel dům revitalizací, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna okna za plastová, nové vstupní dveře do domu, nový výtah, pravděpodobně rekonstrukce střešního pláště. Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.

Jednotka č. 1397/12 (byt)
Dle informací z KN má bytová jednotka podlahovou plochu 77 m2, předpokládané dispoziční řešení je 3+1. Stavebně technický stav uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. Situování bytu v rámci domu uvažováno ve střední části, tzn. 3. - 5.NP.
Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění dálkové a ohřev vody uvažován rovněž centrální, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - sprcha, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon.
Rozvod plynu proveden.
Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány,  předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje a lodžie.
Podlahová plocha bytu bude uvažována dle evidence v katastru nemovitostí ve výši 77,00 m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit.
K jednotce č. 1397/12 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 1396, č.p. 1397 a č.p. 1398 (LV č. 3508) ve výši id. 77/4123.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Otrokovice, k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 25066/16
Nejnižší podání
14.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Otrokovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná přostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí cca 1,1 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Kvítkovice. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 2 473 m2. V terénu nejsou blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. V územním plánu jsou pozemky vedené jako orná půda.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Hradešice, k.ú. Černíč u Hradešic, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 9453/13
Nejnižší podání
152.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Hradešice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky jsou situované v extravilánu obce Hradešice. Pozemky tvoří cca 7 celků. Pozemky jsou využívané jako orná půda a trvalý travní porost, na pozemku parc. č. 989/2 se nachází lesní porost. Hranice pozemků nejsou v terénu patrné. Pozemky parc. č. 456/5 a 491/7 nemají zajištěný přístup přes obecní pozemky, ostatní pozemky jsou přístupné přes pozemky ve vlastnictví obce.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Hradešice, k.ú. Černíč u Hradešic, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 9453/13
Nejnižší podání
366.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Hradešice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům č.p. 33 Černíč. Část domu je obytná a část hospodářská. Rodinný dům má obytné přízemí a pravděpodobně částečně podkroví a je částečně podsklepený. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s vikýřem. Střešní krytina je z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rodinný dům není zateplený. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Rodinný dům je v původním stavu.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 60 stoji stavba bez č.p./č.e, v KN vedená jako občanská vybavenost. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu využívanou zřejmě jako garáž. Půdorys garáže je obdélníkový se zastavěnou plochou 78 m2. Konstrukce garáže je zděná. Střecha je sedlová. Žlaby a svody nejsou provedeny. Garážová vrata jsou dvoukřídlá plechová. Okna garáže jsou dřevěná. Garáž je v původním, udržovaném stavu.

Pozemek parc. č. St. 7/2 je částečně zastavěn rodinným domem č.p. 33. Pozemek parc. č. St. 60 je zastavěn garáží. Na stavební pozemky navazují pozemky parc. č. 11 a parc. č. 1305/7 a tvoří s nimi jednotný funkční celek využívaný jako zahrada. Pozemky jsou v KN vedené jako zahrada o celkové ploše 136 m2 a 300 m2. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou mírně svažité k severovýchodu a jsou oplocené drátěným a zděným plotem. Pozemky jsou travnaté a udržované. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy, porosty, septik.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Malý Bor, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 9453/13
Nejnižší podání
22.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Malý Bor
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky jsou situované cca 3 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Malý Bor. Pozemek parc. č. 257/36 je v KN vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 3.927 m2 a pozemek parc. č. 271/11 jako ostatní plocha o celkové ploše 149 m2. Pozemky tvoří jeden celek lichoběžníkového tvaru. Pozemky jsou zemědělsky využívané spolu s okolními pozemky. Hranice pozemků nejsou v terénu patrné. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1328/2, který je ve vlastnictví obce Hradešice.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Březová, k.ú. Březová u Sokolova, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 12448/13
Nejnižší podání
126.000 Kč
Výše jistoty
13.000 Kč
Město
Březová
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům o čtyřech vchodech č.p. 102, 103, 104, 105 Březová. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Konstrukce domu je zděná. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Na střeše je bleskosvod. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v dobrém, udržovaném stavu.

Oceňovaná jednotka č. 104/5 se nachází v budově č.p. 104 ve 3. NP, její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže a dvou sklepů. Okna bytu jsou plastová. Místnosti v bytě jsou orientované na severní a jižní světovou stranu. Byt je v původním stavu, vhodný k rekonstrukci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je teplovodní s rozvody ústředního topení do radiátorů. Ohřev teplé vody je centrální. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 1035/05
Nejnižší podání
14.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Blučina
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

p.č. 2230/35 - Jedná se o zemědělský pozemek, který se nachází mimo zastavěné území jižně od centra obce Blučina ve středně svažitém terénu cca 500m od nejbližší zástavby. Pozemek leží po pravé straně polní cesty vedoucí od obce a je součástí většího zemědělského lánu, který je standardně obhospodařován. Pozemek má úzký tvar připomínající protáhlý lichoběžník. Konfigurace terénu je středně svažitá, svah klesá směrem k obci. Lán s předmětným pozemkem je v současné době osetý zemědělskou plodinou.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný z polní cesty na pozemku p.č. 3181/9 ve vlastnictví obce Blučina, která dále ve směru k obci pokračuje po celé řadě parcel v soukromém i obecním vlastnictví.

p.č. 2673, p.č. 2676, p.č. 2678, p.č. 2679 - Pozemky se nachází jihovýchodně od centra obce, mimo zastavěné území, ve značně svažitém terénu nad místním hřbitovem. Společně pozemky tvoří úzký pás, který začíná cca 300 m a končí cca 550 m od komunikace procházející obcí. Cca horní 1/3 pásu je oddělena pozemkem p.č. 2658/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce, po které vede polní cesta.
Pozemky jsou zjevně dlouhodobě neudržované. Na p.č. 2673 a 2676 se nachází nepropustná náletová vegetace různých nízkých keřů a stromů, nijak pěstebně neudržovaných, pozemky p.č. 2678 a 2679 pak zabíhají do v podstatě listnatého lesního porostu. V okolí se nachází pozemky s různým způsobem užívání, hned vpravo je vysazená vinice, vlevo pak pozemky sloužící jako louka s roztroušenými ovocnými stromy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (lesní pozemky) v obci Blazice, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 22161/08
Nejnižší podání
12.500 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Blazice
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o rovinaté pozemky nepravidelných tvarů. Pozemky jsou v katastru nemovitostí zapsány jako lesní pozemek, trvalý travní porost a ostatní plocha.  Na pozemcích se nachází smíšený lesní porost a trvalý travní porost. Pozemky spolu sousedí a přístup je možný přes pozemky cizích vlastníků.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků se zahrádkářskou chatkou v obci Orlová, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 19/13
Nejnižší podání
52.500 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Orlová
Okres
Karviná
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt s možností využití podkroví se sedlovou střechou. V dezolátním stavu. Nachází se na mírně svažitém terénu na okraji zastavěné části obce, v zahrádkářské osadě. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Pozemky s chatkou nebyly v době ocenění udržované, byly plné plevele a náletových porostů. Na pozemku se nachází kůlna v zanedbaném stavu.

S nemovitými věcmi váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou - viz znalecký posudek.

 

 

 

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Chodouny, k.ú. Lounky, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 37077/13
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Chodouny
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volný půdním prostorem. Stavebně-technický stav odpovídá špatné údržbě. Budova vyžaduje modernizaci. Fasáda domu není zateplená, místy je opadaná omítka.

Dispozice domu je 3+1. Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění je na tuhá paliva. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001