Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Garážové stání v obci Aš, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 1349/06
Nejnižší podání
52.500 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a nebytové prostory. Střecha budovy je opatřena žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1588/1 se nachází v budově č.p. 1588 ve 1. NP a jedná se o nebytový prostor. Ke vjezdu do jednotky slouží plastová vrata.

Oceňovanému spoluvlastnickému podílu o velikosti 3069/43200 odpovídá v budově č.p. 1588 garážové stání o velikosti 19,73 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny.

 


 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Staré Křečany, okr. Děčín

Spisová značka
030 EX 130/06
Nejnižší podání
22.500 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Staré Křečany
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost, nachází se v blízkosti města Rumburk v pěkné přírodní lokalitě a lze ho využít pro výstavbu rodinného domu.

Dle sdělení starosty se návrh územního plánu aktuálně zpracovává a dle tohoto návrhu se oceňovaný pozemek parc. č. 284/3 nachází v zóně ploch určených pro venkovské bydlení. Vzhledem k této skutečnosti je tedy možné oceňovaný pozemek teoreticky využít pro výstavbu rodinného domu.

 

Fotogalerie

 

3/4 rodinného domu se zahradou v obci Hořátev, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 37763/13
Nejnižší podání
670.000 Kč
Výše jistoty
67.000 Kč
Město
Hořátev
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je kovové s betonovou podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a studny.

Na pozemku parc. č. St. 134 stojí rodinný dům č.p. 124. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 335 m2. Pozemek parc. č. 170/26 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 134 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 490 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny kovovým plotem s betonovou podezdívkou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna a kolna. Konstrukce kolny je zděná. Střecha kolny je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okno kolny je dřevěné. Kolna je v zanedbaném stavu. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 170/1 ve vlastnickém právu obce Hořátev.

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
48.013 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Šlapanice u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 7.682 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je částečně po zpevněné a částečně po nezpevněné cestě na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje, města Šlapanice a obce Kobylnice, pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

Fotogalerie

Další soubory

 

Průmyslová stavba v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 17985/16
Nejnižší podání
1.466.667 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o jednopodlažní zděný objekt, nepodsklepený, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou plechovou krytinou. Objekt je situován v menším „průmyslovém, resp. skladově dílenském“ areálu při ulici Páteřní, ve kterém se nachází i mimo jiné firma SAKO Brno. Objekt je, resp. byl dle zjištěných informací
využíván pro stavební a dopravní provoz společností M & L Trend. Objekt je napojen na elektrickou energii a vodovodní řád, ostatní napojení se nepodařilo zjistit, i když je velmi pravděpodobné, že je také odkanalizován do veřejné stoky. K objektu nenáleží žádné pozemky, pouze přípojky IS.

Přesné stáří objektu se nepodařilo zjistit, odhadované stáří vzhledem ke konstrukčnímu řešení a opotřebení stavby je mezi 70. - 80. léty 20. století. Objekt je patrně již delší dobu nevyužívaný. Na objektu jsou ve štítové stěně patrné trhliny, pravděpodobně od nerovnoměrného sedání objektu, okna a vstupní dveře vykazují větší morální opotřebení. Stavebně technický stav objektu se jeví jako úměrný svému stáří a pravděpodobné absenci rekonstrukce, resp. lze se domnívat, že na objektu nebyly prováděny žádné větší rekonstrukce či modernizace, které by byly patrné z exteriéru.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Vidonín, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 8453/07
Nejnižší podání
28.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Vidonín
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek protáhlého obdélníkového tvaru, který slouží čistě jako orná půda, je zemědělsky obděláván. V územním plánu je pozemek veden jako plocha zemědělského půdního fondu, funkční typ I. Pozemkem dále prochází OP vodního zdroje. Přístup a příjezd je k oceňované nemovitosti problematický, jelikož k pozemku nevede žádná zpevněná veřejně přístupná „komunikace“. Přístup je možný pěšky, z pozemku p.č. 915/1, který je ve vlastnictví kraje Vysočina. Je vzdálený cca 300 metrů od oceňované nemovitosti a v KN je tento pozemek vedený jako ostatní plocha/silnice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 bytu v obci Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 32625/13
Nejnižší podání
90.000 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Roudnice nad Labem
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je celkem 17 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je bleskosvod a komín. Okna budovy jsou z části plastová a z části dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené dvoukřídlé. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je v udržovaném stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1097/16 se nachází v budově č.p. 1097 ve 4. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, chodby, koupelny s vanou, WC a spíže. Okna bytu jsou původní dřevěná zdvojená. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Užitná plocha jednotky je 64,9 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 15725/13
Nejnižší podání
544.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům o jednom vchodu č.p. 492 Bukov. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Konstrukce domu je zděná. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Na střeše je bleskosvod. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Bytový dům je zateplený. Vchodové dveře do budovy jsou plastové částečně prosklené. Okna domu jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v dobrém, udržovaném stavu.

Oceňovaná jednotka č. 492/5 se nachází v budově č.p. 492 ve 2. NP, její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Okna bytu jsou plastová. Místnosti v bytě jsou orientované na jihozápadní světovou stranu. Užitná plocha jednotky je 51,80 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 10849/12
Nejnižší podání
750 Kč
Výše jistoty
100 Kč
Město
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o travnatý pozemek oplocený ze dvou stran, který je svažitý k východní straně. Má nepravidelný tvar a sousedí s pozemkem p.č. 593/1 a p.č. 593/7, nachází se na západním okraji obce Vysoký Chlumec. V územním plánu jde o plochu bydlení v bytových domech - venkovské.

 

Fotogalerie

 

Stavební pozemky v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 10849/12
Nejnižší podání
130.000 Kč
Výše jistoty
260.000 Kč
Město
Vysoký Chlumec
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o  pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Nachází se na západním okraji města. Jde o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů, které jsou svažité k východní straně. Pozemek p.č. 593/1 je udržovaný a využívaný, nacházejí se zde porosty a dřevník. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení v bytových domech. Dvě části pozemku jsou oplocené drátěným plotem.

Na pozemku p.č. 593/7 se nachází věcné břemeno chůze a jízdy.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001