Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemků v obci Podsedice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34171/13
Nejnižší podání
16.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Podsedice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 89/3 a parc. č. 913/20 se nacházejí v severozápadní zastavěné části obce Podsedlice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a ostatní plocha o výměře 161 m2. Je svažitý k jižní straně. Na severní a východní straně je pozemek ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku parc. č. 89/3 se nacházejí náletové porosty. Na pozemku parc. č. 913/20 se nachází část zpevněné komunikace. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 913/19, který je ve vlastnictví obce Podsedice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Třebenice, k.ú. Kololeč, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34171/13
Nejnižší podání
3.400 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Třebenice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 246/1, parc. č. 247/1, parc. č. 247/3 a parc. č. 254 se nacházejí cca 700 m západně od okraje zastavěné části obce Kololeč. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, ostatní plocha a orná půda o výměře 1 791 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Mezi soubory prochází silnice I. třídy. Na pozemcích parc. č. 247/3, parc. č. 254 a parc. č. 246/1 se nacházejí náletové listnaté porosty. V době oceňování byly pozemky nevyužívané a neudržované. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Pozemky parc. č. 246/1, parc. č. 247/1, parc. č. 247/3 a parc. č. 254 se nacházejí v CHKO České středohoří.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu s pozemky v obci Leskovec, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 20018/13
Nejnižší podání
88.667 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Leskovec
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou bez vybudovaného obytného podkroví. Popis konstrukčního provedení a vybavení stavby je uveden v tabulce na str. 6 znaleckého posudku. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení, lze odhadovat výstavbu přibližně v 50. letech 20. stol. Vzhledem k absenci místního šetření nebylo možné zhodnotit stav vnitřního vybavení a konstrukcí. S ohledem na dostupné informace a celkový vzhled exteriéru objektu, lze předpokládat vyšší morální opotřebení prvků krátkodobé životnosti, bez modernizace, pro splnění současných požadavků pro bydlení předpoklad alespoň částečné modernizace.
 
Předmětem ocenění je pozemek p.č. St. 69, který je z části zastavěn oceňovaným rodinným domem č.p. 44, zbývající část tvoří dvorek u domu a předzahrádku, nachází se zde veškeré příslušenství užívané spolu s rodinným domem. Pozemek je nepravidelného tvaru, rovinatého charakteru.
 
Více informací o pozemcích p.č. 273, p.č. 276/7, p.č. 281/1, p.č. 281/2, p.č. 281/3, p.č. 283, p.č. 2208, p.č. 2213/1 a p.č. 2213/9  naleznete na str. 8, 9 a 10 znaleckého posudku.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Děčín, k.ú. Dolní Žleb, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 14412/15
Nejnižší podání
600.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Děčín
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičných šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci pouze pěší po nezpevněné komunikaci. 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 191 stojí stavba rodinného domu č.p. 127. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 154 m2. Na stavební pozemek parc. č. St. 191 navazuje pozemek parc. č. 355/1, který je v katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 529 m2 a pozemek parc. č. 481/7, který je v katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 801 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek a jsou velmi svažité a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 574, který je ve vlastnickém právu statutárního města Děčín.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu v obci Hodonín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 46/06
Nejnižší podání
119.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Hodonín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/14 nemovité věci proběhne dne 19.4.2018 ve 13:00 hod. na dražebním portálu www.okrazby.cz pod sp. zn. 030 EX 21968/08.
 
Bytový dům
Bytový dům je podsklepený a má celkem 3 nadzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou, na části podkroví. Bytový dům má 2 samostatné vchody. Pozemek p.č. St. 2947 je zcela zastavěn bytovým domem č.p. 2934 a 2935. Běžné betonové základy, zděné svislé konstrukce, stropy železobetonové s rovným podhledem. Schodiště dvouramenné, uvažováno běžné s teraco povrchem. Střecha sedlová, dřevěný krov, pálené tašky, v části vybudováno podkroví. Klempířské konstrukce z barveného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Okna plastová, vstupní dveře hliníkové. Bez výtahu. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 60. letech 20. stol. V posledních letech prošel dům revitalizací, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna okna za plastová, nové vstupní dveře do domu.  Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.
 
Jednotka č. 2934/1 (byt)
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných odkladů. Dle informací z KN má bytová jednotka podlahovou plochu 67,18 m2, předpokládané dispoziční řešení je 3+1. Stavebně technický stav uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. Situování bytu v rámci domu uvažováno v přízemní části, pravděpodobně přímo v 1.NP. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění ústřední, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - sprcha, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie. Podlahová plocha bytu bude uvažována dle evidence v katastru nemovitostí ve výši 67,18m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit. K jednotce č. 2934/1 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 2934 a 2935 a pozemku p.č. St. 2947 (LV č. 13951) ve výši id. 6718/104116.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Sedlec, k.ú. Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 15688/13
Nejnižší podání
340.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Sedlec
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
 

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená nebo dvojitá. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo plovoucí podlahou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Stáří budovy je cca 100 let. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je podprůměrný. Dispozice přízemí je 2+kk, včetně sociálního zařízení koupelny se sprchovým koutem a WC. Stavba byla v době ohledání ve stavu rekonstrukce.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Vytápění na tuhá paliva (kamna), teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 65 se nachází stavba rodinného domu č.p. 47. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 258 m2. Pozemek je oplocený, rovinatý, travnatý, udržovaný. Na pozemku se dále nachází zděná kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 897/2, který je ve vlastnictví obce.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 4591/11
Nejnižší podání
109.359 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Radešínská Svratka
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 637/2 a p.č. 638/2 - Pozemky leží v severní, nezastavěné části katastrálního území v lokalitě zvané Na hájích, která se nachází cca 1 km severním směrem od centra obce. Tyto dva pozemky jsou situovány společně v jednom lánu, který je užíván jako orná půda a z větší části je obklopen lesním porosty. P.č. 637/2 je protáhlý pásový pozemek o délce cca 55 m a šířce cca od 5 do 7 m. P.č. 638/2 má lichoběžníkový, téměř obdélníkový, tvar o délce cca 73 m a šířce cca od 55 a svou jihozápadní kratší hranicí přiléhá k pozemku p.č. 637/2. Pozemky jsou obklopeny parcelami jiných vlastníků – fyzických osob. Terén je v místě zvlněný.

Pozemek p.č. 684/1 a p.č. 685 - Rovněž tyto pozemky leží v severní, nezastavěné části katastrálního území v lokalitě zvané Na hájích, ovšem tyto leží od výše uvedených pozemků jižním směrem cca o 200 m blíže k centru obce. Pozemky p.č. 684/1 a p.č. 685 jsou situovány rovněž společně v jednom lánu, na kterém se nachází travní porost, přičemž částečně zasahují do remízu a pásu zeleně podél polní cesty. P.č. 684/1 je protáhlý pozemek nepravidelného tvaru, který se táhne od přilehlé polní cesty severozápadním směrem do svahu, kde se na konci zužuje do jednoho bodu poblíž lesního porostu, jenž obklopuje výběžek travního porostu. Šířka pozemku u cesty  lemované remízem, který do pozemku zasahuje, činí cca 42 m, jeho dálka činí cca 300 m. P.č. 685 je velmi úzký pásový pozemek (šířka cca 2 až 3m), který začíná u polní cesty a v délce cca 180 m lemuje jihozápadní hranici pozemku p.č. 684/1. Nachází se na něm travní porost a částečně na něj zřejmě zasahuje přilehlý remíz.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Unín, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3967/09
Nejnižší podání
45.409 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Unín
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky p.č. 89/2 a p.č. 90 - Tyto dva pozemky se nacházejí odděleně od ostatních dále uvedených pozemků, ovšem jsou začleněny do stejného zemědělského lánu severně od zastavěné části obce Unín, a to konkrétně po levé straně polní cesty navazující na asfaltovou komunikaci za místním hřbitovem. P.č. 89/2 je protáhlý pásový pozemek o délce cca 290 m a šířce cca od 10 do 14 m. Převážná část plochy pozemku slouží jako orná půda. Severozápadní, úzká koncová část pak mírně zasahuje do remízu a jihovýchodní úzká koncová část zasahuje do zatravněné meze s listnatými trvalými porosty, která lemuje přilehlou polní cestu. P.č. 90 je rovněž protáhlý pásový pozemek o délce cca 80 m s proměnlivou šířkou a lomenou jihozápadní hranicí, kterou přiléhá k pozemku p.č. 89/2. Tento pozemek slouží v celém rozsahu jako orná půda. Terén se v místě mírně svažuje směrem k severozápadu.
 
Pozemky p.č. 134, p.č. 137, p.č. 138, p.č. 139 - Tento soubor čtyř pozemků začíná cca o 100 m dále směrem z obce od pozemků výše uvedených. Pozemky vzájemně sousedí a společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar o délce cca 150 m a šířce cca od 45 m do 50 m s výběžkem na severní straně. Většina plochy těchto pozemků složí jako orná půda. Pozemek p.č. 138 je v KN veden jako trvalý travní porost, přičemž v terénu se jedná o pozemek který lemuje polní cestu a je na něm situována zatravněná mez s trvalými porosty. Tato mez částečně zasahuje ještě i do sousedního pozemku p.č. 137. Na pozemku p.č. 139 se nachází remíz, do kterého vybíhají i části pozemku p.č. 134, 137 a 138. Terén se v místě rovněž mírně svažuje směrem k severozápadu.

 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Hradešice, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 23450/15
Nejnižší podání
210.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Hradešice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na západním okraji zastavěné části obce Hradešice. Jedná se o rovinný pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 983 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na západním okraji pozemku se nacházejí listnaté prosty. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1920/3, který je ve vlastnictví obce Hradešice.

Přípojky IS jsou v dosahu.

Dle informace z obecního úřadu obce je pozemek stavební.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu v obci Brno, k.ú. Černá Pole, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 31841/07
Nejnižší podání
533.333 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům je do uliční zástavby začleněn jako řadový koncový, obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Oceňovaný byt se nachází ve 2.NP, celkem se v domě nachází dvanáct bytů (na každém nadzemním podlaží čtyři) a pět garáží v 1.PP. Dle dostupných informací byl bytový dům postaven v r. 1960, kromě výměny oken za plastová zde jiná rekonstrukce nebyla provedena. V bytě byla v r. 2005 provedena rekonstrukce koupelny a výměna oken. Technický stav je průměrný, dle sdělení spoluvlastníka bytu je kotel ústředního vytápění a průtokový ohřívač TUV nefunkční, stejně jako elektrický sporák v kuchyni, kde je zapojen dvouplotýnkový vařič. Celkově je v bytě zanedbaná údržba a byla by zde vhodná částečná rekonstrukce a modernizace.
 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001