Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemku v obci Brno, k.ú. Horní Heršpice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 28256/07
Nejnižší podání
19.800 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek situovaný v městské části Brna – Horní Heršpice. Pozemek nepravidelného půdorysu, rovinatého charakteru. Pozemek je využíván jako zpevněná, veřejně přístupná, parkovací plocha. Přístup k pozemku je možný přes pozemek p.č. 86/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Statutárního města Brna. Pozemek je veden v pasportu místních komunikací. K pozemku se nevztahuje žádné příslušenství.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Zásmuky, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 33230/13
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Zásmuky
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části města Zásmuky. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěné plocha a nádvoří a ostatní plocha o výměře 602 m2. Pozemek parc. č. 168/8 je na severní východní a jižní straně ohraničený zděným oplocením. Jedná se o rovinný travnatý pozemek. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy. Na pozemku parc. č. St. 613 se nachází zděný bytový dům, který není předmětem ocenění. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 944, která je ve vlastnictví města. Přípojky IS jsou v dosahu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 26841/13
Nejnižší podání
26.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní a přízemní garáž. Garáž je v Katastru nemovitostí vedena jako budova s číslem evidenčním a je bez LV. Zastavěná plocha garáže je 18 m2. Půdorys garáže je obdélníkový. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně- technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je plochá, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou ocelová dvoukřídlá. Přípojky inženýrských sítí nebylo možné ověřit.

Na oceňovaném pozemku parc. č. 2332/26 stojí jiná stavba (garáž). Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 18 m2. Pozemek je celý zastavěný stavbou. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 2332/3 ve vlastnictví města Ústí nad Labem.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Lukavice, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 38448/13
Nejnižší podání
346.000 Kč
Výše jistoty
35.000 Kč
Město
Lukavice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné části obce Lukavice. Jedná se o travnaté sousedící pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a orná půda o výměře 1 215 m2. Pozemek je mírně svažitý k severní straně. Je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými a betonovými sloupky. Na travnatém pozemku se nachází studna, dřevěná kolna a porosty. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 953, který je ve vlastnictví obce Lukavice. Přípojky IS jsou v dosahu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty se zahradou v obci Tanvald, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 20580/16
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Tanvald
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní chalupu s podkrovím a půdou. Budova je  pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná/dřevěná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je užívaná k rekreaci. Krov je dřevěný. Střecha budovy  polovalbová osazena IPOU. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo  částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové kryté keramickou dlažbou nebo PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Stavba je rekreačně využívaná ve špatném stavebně technickém stavu.V přízemí domu je kuchyně (20,15m2), chodba (20,66 m2), sklep, chlév, pokoj (11,21 m2), WC (0,90 m2). V podkroví budovy jsou dva menší pokoje. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 322 se nachází stavba č.e. 90. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 140 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 312/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 294 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, středně svažité, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází chlév, dřevník a sklep, které jsou součástí domu. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemky parc. č. 1926/1, 1840/2.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Loučeň, k.ú. Patřín, okres Nymburk (další spoluvlastník podílu ideální 1/4 má zájem svůj podíl prodat)

Spisová značka
030 EX 29678/13
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Loučeň
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastník podílu ideální 1/4 má zájem tento svůj podíl prodat. Kontaktní údaje na spoluvlastníka budou vydražiteli předány.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s krytinou z tašek v horším stavu. Do budovy pravděpodobně zatéká. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Dům je využívaný, neudržovaný, ve špatném stavebně technickém stavu. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 69 se nachází stavba rodinného domu č.p. 58. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 743 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 373/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 396 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází zděná dílna ve špatném stavu, dvě zděné kolny s pultovou střechou ve špatném stavu. Na pozemku se také nachází studna s pozůstatkem ručního čerpadla. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 474/1.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 35735/13
Nejnižší podání
190.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Povrly
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je plochá. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 127/2 se nachází stavba č.e. 526. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 120 m2. Na pozemku se dále nachází oplocení a porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 127/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Teplice, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 17978/16
Nejnižší podání
800.667 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Teplice
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 1702 Teplice s částečně obyvatelným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající stáří budovy, která nebyla pravidelně udržována. Budova je bez zateplení. Střecha budovy je mansardová s krytinou z pálených tašek. Na střeše se nachází žlaby se svody, komín, bleskosvod a vikýř. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dvojitá dřevěná, ve sklepě je okno plastové. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Garáž se nachází v 1. PP rodinného domu. Vrata garáže jsou dřevěná a přístupová cesta k ní je nezpevněná. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Věcná břemena byla zjištěna - věcné břemeno podle listiny zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, právo provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění ( GP 4602-684/2012 pro vyznačení věcného břemene ) s povinností k parcele č. 2575 pro ČEZ Distribuce, a. s.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na stavebním pozemku parc. č. 2574 se nachází stavba rodinného domu č.p. 1702. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 79 m2. Pozemek parc. č. 2575 navazuje na stavební pozemek parc. č. 2574 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o ploše 444 m2. Pozemek č. 2575 je mírně svažitý, udržovaný a zatravněný. Pozemek je oplocen dřevěným plotem s vyzděnými sloupky. Na pozemcích se dle ortofota a ohledání v terénu nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek č. 4415 (ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace), které jsou ve vlastnictví města Teplice.

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Křinec, okres Nymburk (další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v řízení 030 DD 9/17)

Spisová značka
030 EX 32742/13
Nejnižší podání
160.000 Kč
Výše jistoty
16.000 Kč
Město
Křinec
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.09.2017 v 13:00 hod.
Odročeno na
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v řízení 030 DD 9/17 dne 2.11.2017 ve 13:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby a komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou a PVC. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je špatný.

V přízemí domu je kuchyň (11,64 m2), pokoj (19,93 m2), pokoj (9,08 m2), pokoj (16,57 m2). Vytápění je lokální na tuhá paliva, teplá voda není zajištěna. Suché WC.

Stavba je bez inženýrských sítí, které jsou v dosahu (elektřina, vodovod, kanalizace). Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 90 se nachází stavba rodinného domu č.p. 130. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 241 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 159, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 234 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté. Na pozemku se dále nachází venkovní sklep, zděný dřevník, zděná kolna se sedlovou střechou, kotec na psa. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1033/2, který je ve vlastnictví obce Křinec. Dle platného územního plánu jsou pozemky vedeny jako všeobecné obytné území - bydlení v rodinných domech.

 

Fotogalerie

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Uhlířské Janovice, k.ú. Bláto, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 33520/13
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Uhlířské Janovice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům. Dům má obytné přízemí a volný půdní prostor. Půdorys domu je ve tvaru písmene L. Zastavěná plocha domu je cca 180 m2. Část domu je hospodářská. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Budova není zateplená. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Dům je v původním stavu, se zanedbanou údržbou, vhodný k celkové rekonstrukci. Hospodářská část domu má staticky narušené nosné zdivo. Budova se jeví neužívaná.

Z IS je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na stavební pozemek navazuje pozemek p.č. 238 a tvoří s ním jednotný funkční celek využívaný jako zahrada. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou mírně svažité a jsou oplocené drátěným plotem s ocelovými sloupky. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a samostatně stojící, přízemní hospodářská budova. Budova je zděné konstrukce a je v původním stavu. Pozemky jsou travnaté a neudržované.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001