Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu v obci Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 28676/13
Nejnižší podání
132.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, patrový dům č.p. 187 Krásné Březno. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná a je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody (ve špatném stavu). Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, nebo luxfery. Fasáda budovy není zateplená (omítka opadává). Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav je velmi špatný.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Praha, k.ú. Strašnice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 15673/13
Nejnižší podání
2.103.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 60 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod a komín. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1877/9 se nachází v budově č.p. 1877 ve 4. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. K bytu patří sklepní kóje (2,3 m2) a lodžie (3,5 m2). Podlahová plocha lodžie a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 51,52 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Šluknov, k.ú. Království, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 11994/13
Nejnižší podání
315.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Šluknov
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s podkrovím. Konstrukce budovy je z velké části dřevěná z části je vyzděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Budova je podsklepena. Dům je využívaný a neudržovaný, předpokladem je rekonstrukce. Fasáda domu je nezateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Střecha je opatřena komínem a vikýřem. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 216/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 209 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku je postaven dřevěný dům nepravidelného tvaru. Pozemek je oplocený dřevěným oplocením. Dále je pozemek rovinatý, travnatý a udržovaný. Na pozemku je dále kolna a dřevník s pultovou střechou s krytinou z plechu. Je přístupný z pozemku parc. č. 2887/3.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Chata v obci Brno, okr. Brno-město

Spisová značka
030 EX 26649/07
Nejnižší podání
28.667 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Stavba rodinné rekreace č. e. 164 se nachází v zahrádkářské kolonii Zaječí hora. Přístup je po zpevněné, později  částečně nezpevněné veřejné lesní cestě na hranici zahrádkářské kolonie; vstup do kolonie je branou a je uzamčen a dále je možný pouze vstup pro pěší. Částečně zpevněná komunikace s možností příjezdu motorovým vozidlem je ve vzdálenosti cca 100 m jižně od stavby chaty, kde je rovněž možné odstavení vozidla. Stavba je napojena na přípojku elektro. V celé lokalitě není možnost napojen na vodovodní řad ani kanalizaci; řešeno individuálně jednotlivými nájemci pozemků.  Chata je ve svahu přivrácenému k jihu.

Chata je samostatně stojící přízemní, částečně zděná v tl. zdiva 150 mm, částečně dřevěná oboustranně obíjená se sedlovým nízkým krovem. Krytina jsou eternitové šablony. Klempířské konstrukce, tzn. oplechování střechy, žlaby a svody jsou z plechu pozinkovaného. Fasáda je vápenná a nátěr dřevěného opláštění, vnitřní omítky jsou vápenné. Stropy je tvořen konstrukcí střechy s podhledem, podlahy jsou dřevěné prkenné s textilní krytinou. Okna jsou dřevěná jednoduchá s okenicemi, dveře jsou pouze vstupní. Elektroinstalace je světelná i motorová. Vytápění je kamny na tuhá paliva.

Fotogalerie

 

1/3 pozemku v obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 12636/16
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Ostrov nad Oslavou
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovanou nemovitostí je pozemek parc.č. 2040/1 – orná půda, včetně součástí a příslušenství, v kat. úz. a obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, k datu 28.9.2017.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 86 v k.ú. Ostrov nad Oslavou u KÚ pro Vysočinu, KP Žďár nad Oslavou.
Pozemek je mimo zastavěné území obce Ostrov nad Oslavou, není v terénu vyznačen, východní hranice vymezena areálem Správy železniční dopravní cesty a dále železniční tratí, severní hranicí je pak silnice III.třídy, pozemek je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Přístup je ze zpevněné komunikace silnice III. třídy spojující obce Obyčtov a Sazomín. Případná nájemní smlouva k pozemku nebyla objednavatelem předložena.
 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001