Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 bytu 3+1 v obci Nová Ves, k.ú. Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov (další id. 1/2 draží JUDr. Dalimil Mika, LL.M.)

Spisová značka
030 EX 22256/13
Nejnižší podání
37.500 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Nová Ves
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.08.2019 v 11:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 proběhne dne 21.8.2019 v 11:00 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 120 EX 42435/10 (Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy).

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 22 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 198/10 se nachází v budově č.p. 198 ve 4. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, spíže, komory, sklepa, koupelny a WC. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné.

K bytu patří balkón (3,50 m2). Podlahová plocha balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 62,40 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie smlouvy o převodu bytové jednotky.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. St. 261/1 a parc. č. St. 261/2 stojí bytový dům s č.p. 197, 198. Pozemky jsou obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 452 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1991/28 ve vlastnickém právu obce Nová Ves.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 1+1 v obci Rakovník, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 26787/13
Nejnižší podání
630.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Rakovník
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví. V budově se nacházejí bytové jednotky, sklepy, nebytové a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálních schodiští. Stavebně-technický stav objekt je dobrý. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Součástí střechy je bleskosvod, komíny a vikýře. Vchodové dveře do budovy jsou plastové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 55/20 se nachází v budově č.p. 55 ve 3. NP, její dispozice je 1+1. Byt obsahuje pokoj, kuchyň, koupelnu s WC a předsíň. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 33,80 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie částečného prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemku parc. č. St. 1307 stojí bytový dům s č.p. 55. Pozemek je nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 1534 m2 a je z části zastavěn plochou pod bytovým domem. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek a je přístupný přes pozemek ve vlastnictví města.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu s pozemky v obci Bílá, k.ú. Hradčany u Českého Dubu, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 3405/14
Nejnižší podání
131.400 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Bílá
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech chybí fasádní omítka. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s polovalbou a s krytinou z betonových tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, vikýřem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná a částečně plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Dům je z roku 1928 a prošel rekonstrukcí. V roce 2018 byla instalována plastová okna. V přízemí se nachází dispozice 1+1 a v podkroví je jeden pokoj. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové s krytinou z PVC a prken. Koupelna je v rekonstrukci. WC je umístěno v koupelně. Součástí domu je vestavěná garáž s dřevěnými vraty a dílna.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a jímku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je přímotopem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 86 stojí stavba rodinného domu č.p. 9. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 263 m2. Pozemek parc. č. 1017 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 86 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 482 m2. Pozemky jsou středně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty a dílna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1347/1, který je ve vlastnickém právu obce Bílá.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, jímka a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Nestavební pozemky

Pozemek parc. č. 900/12 je v katastru nemovitosti veden jako orná půda o celkové výměře 249 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. V ÚP je pozemek zařazen v plochách zemědělských - trvalé travní porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 900/4, který je ve vlastnickém právu obce Bílá.

Pozemek parc. č. 1016 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 309 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. V ÚP je pozemek zařazen v plochách zemědělských - zahrady a sady. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1347/1, který je ve vlastnickém právu obce Bílá.

Pozemky spolu netvoří jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

Součásti nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

 

1/4 pozemku (ostatní plocha) v obci Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 8866/13
Nejnižší podání
2.600 Kč
Výše jistoty
200 Kč
Město
Bílovice nad Svitavou
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 748/11 je vedený jako ostatní plocha - neplodná půda. Nachází se v souvisle zastavěné části obce. Jeho využití je velmi omezené - je svažitý, bez přístupu z veřejného pozemku, jeho výměra je malá, vhodné využití je pouze za předpokladu připojením k některému ze sousedních pozemků do jednotného funkčního celku.

Fotogalerie

Další soubory

 

50/288 pozemku v obci Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 6647/09
Nejnižší podání
8.840 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Mladá Boleslav
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části města Mladá Boleslav. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 124 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený zděným domem a na jihozápadní a jižní straně zděným oplocením. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 158/3, který je ve vlastnictví SJM paní Heleny Doušové a pana Petra Douše. Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedená jako plocha bydlení - individuální specifikace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu s pozemky v obci Skuhrov, k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 34663/13
Nejnižší podání
314.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Skuhrov
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je pravděpodobně částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. V domě je umístěna vestavěná garáž s dřevěnými vjezdovými vraty. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 182 stojí stavba pro bydlení č.p. 51. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plcoha a nádvoří o celkové výměře 228 m2. Pozemek parc. č. 1854/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 182 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1681 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou částečně oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2045, který je ve vlastnickém právu obci Skuhrov.

Pozemek parc. č. 3462 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 8181 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. V ÚP je pozemek veden jako plochy určené k plnění funkce lesa (NL). Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1679, který je ve vlastnickém právu Libereckého kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba stodoly s pozemky v obci Sadská, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 27594/13
Nejnižší podání
427.500 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Sadská
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní stavbu stodoly. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Objekt je vhodný k modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Krov střechy je pravděpodobně dřevěný vázaný. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vjezdová vrata do stodoly jsou dřevěná dvojitá. Fasáda domu není zateplená, na omítce jsou viditelné známky opotřebení, omítka opadává. Ke stodole náleží oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je přes sousední pozemky. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky vodovodu a kanalizace jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 581, který je v Katastru nemovitost veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 229 m2, je zastavěn plochou pod stodolou bez čp/če. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 582, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 413 m2 a parc. č. 3031, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 115 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným oplocením s ocelovými sloupky, ke vjezdu na pozemek slouží plechová vrata.

Fotogalerie

Další soubory

 

6/20 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov (více info o dražbách dalších podílů v popisu)

Spisová značka
030 EX 8971/09
Nejnižší podání
67.500 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Kučerov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/2 nemovitých věcí bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 988/05 dne 22.8.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/20 bude dražen soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Komínkovou, Exekutorský úřad Vyškov, v řízení vedeném pod sp. zn. 114 EX 243/09 dne 26.9.2019 v 9:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu https://drazby.soudni-exekutor.cz. Rovněž soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., Exekutorský úřad Praha 7, v řízení vedeném pod sp. zn. 063 EX 926/06 připravuje dražbu dalšího spoluvlastnického podílu id. 1/20 nemovitých věcí.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov (více info o dražbách dalších podílů v popisu)

Spisová značka
030 EX 988/05
Nejnižší podání
112.500 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kučerov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 6/20 nemovitých věcí bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn.  030 EX 8971/09 dne 22.8.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/20 bude dražen soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Komínkovou, Exekutorský úřad Vyškov, v řízení vedeném pod sp. zn. 114 EX 243/09 dne 26.9.2019 v 9:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu https://drazby.soudni-exekutor.cz. Rovněž soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., Exekutorský úřad Praha 7, v řízení vedeném pod sp. zn. 063 EX 926/06 připravuje dražbu dalšího spoluvlastnického podílu id. 1/20 nemovitých věcí.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

 

Fotogalerie

 

1/3 rekreační chaty v obci Bezděkov, k.ú. Struhadlo, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 8788/17
Nejnižší podání
140.000 Kč
Výše jistoty
14.000 Kč
Město
Bezděkov
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova je podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem a střešními okny. Okna budovy jsou dřevěná. Vchodové dveře budovy jsou dřevěné plné. K budově patří neoplocená zahrada a vestavěná garáž se dřevěnými dvoukřídlými vraty v 1. PP. Budova je neobývaná, je určená k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 22/2 stojí budova č.p. 17. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 179 m2. Pozemek je velmi svažitý, travnatý a neudržovaný. Pozemek není oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 460/4 ve vlastnickém právu obce Bezděkov.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001