Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Byt 4+1 v obci Litoměřice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 31731/13
Nejnižší podání
1.140.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Litoměřice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Byt: Oceňovaná jednotka č. 2150/7 se nachází v budově č.p. 2150 v 1. NP a její dispozice je 4+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, šatny, koupelny, WC, spíže a sklepa. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří lodžie. Plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 63,75 m2. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny.

Bytový dům: Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 2 podzemní podlaží, ve kterém jsou jednotky, sklepy a společné prostory. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/36 pozemků (orná půda) v obci Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 9982/07
Nejnižší podání
6.554 Kč
Výše jistoty
600 Kč
Město
Nová Ves u Světlé
Okres
Havlíčkův Brod
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované zemědělské pozemky nejsou určeny územním plánem k zastavění. Pozemky se nachází jižně od obce Nová Ves u Světlé nad Sázavou.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 stavebního pozemku v obci Olbramov, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 7786/16
Nejnižší podání
74.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Olbramov
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 100 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Olbramov. Pozemek je na severní a jižní straně ohraničený nezpěvněnou cestou. Na severovýchodním okraji pozemku se nachází několik listnatých porostů a stavba ke zbourání. Pozemek je rovinný. K pozemku vede nezpěvněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1054, který je ve vlastnictví České republiky. V územním plánu je pozemek vedený jako návrh na plochu smíšeně obytnou. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a stavba.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Chomutov, k.ú. Chomutov II, okres Chomutov (podíl na navazujícím pozemku bude dražen v další dražbě)

Spisová značka
030 EX 10886/13
Nejnižší podání
410.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Chomutov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, částečně podsklepený, patrový rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou plastová (1. NP), dřevěná zdvojená (2. NP). Fasáda budovy není zateplená. Vestavěná garáž je v 1. NP. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 303 se nachází stavba rodinného domu č.p. 2256. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 169 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 302, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 211 m2 a pozemek parc. č. 283/47, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 77 m2. Dle ortofoto je na pozemku hospodářská budova. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 280/1.

Podíl na pozemku p.č. 283/47 bude dražen v další dražbě dne 21.3.2019 ve 13:00 hod prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku (ostatní plocha) v obci Chomutov, k.ú. Chomutov II, okres Chomutov (podíl na navazujících pozemcích bude dražen v další dražbě)

Spisová značka
030 EX 10886/13
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Chomutov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 283/47 je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 77 m2. Dle ortofoto je na pozemku hospodářská budova. Pozemek navazuje na pozemek parc. č. 302.

Podíl na navazujícím pozemku p.č. 302 a pozemku p.č. 303 bude dražen v další dražbě dne 21.3.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 2+1 v obci Praha, k.ú. Záběhlice

Spisová značka
030 EX 8905/18
Nejnižší podání
2.442.500 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 14.2.2019
Odročeno na
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytová jednotka se nachází ve VI. nadzemním podlaží panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Na Chodovci. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2848/225 a přes pozemky p.č. 2848/393 a p.č. 2848/226, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1963. V roce 2016 byla provedena celková revitalizace domu, která zahrnovala opravu střešní krytiny, opravu stoupaček, zateplení, opravu výtahu, výměnu původních oken za nová a opravu klempířských konstrukcí.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce bytového jádra a modernizace sociálního zařízení. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Fotogalerie

 

1/2 a 1/8 pozemků (zahrada) v obci Lipník nad Bečvou, okr. Přerov

Spisová značka
030 EX 32020/16
Nejnižší podání
46.950 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Lipník nad Bečvou
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 1258/8 a 1258/9: Jedná se o pozemky, které se nachází v jihozápadní části města Lipník nad Bečvou, v zahrádkářské lokalitě, která je doplněna stavbami pro rodinnou rekreaci. Pozemky jsou rovinatého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Pozemek v současné době slouží pro zahrádkářské účely. Na pozemku se nachází menší jednoduchá dřevěná stavba chatky (3,80*4,50 m), dále trvalé porosty, zejména ovocné stromy a okrasné porosty. IS nebyly na pozemku zjištěny. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1258/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1237/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 89/11, a dále přes pozemek p.č. 1258/10 (zahrada), který je ve spoluvlastnictví povinného pana Václava Kelara a více fyzických osob.

Pozemek p.č. 1258/10 se nachází v těsné blízkosti, resp. navazuje na předešlé posuzované pozemky, jelikož tento pozemek slouží a zajišťuje přístup a příjezd k námi posuzovaným pozemkům p.č. 1258/8 a p.č 1258/9. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného tvaru protáhlého obdélníku. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty, pouze příslušenství ve formě dřevěného oplocení. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1258/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1237/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 89/11.

Fotogalerie

Další soubory

 

6/20 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov (další id. 1/2 se draží pod sp. zn. 030 EX 988/05)

Spisová značka
030 EX 8971/09
Nejnižší podání
127.500 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kučerov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/2 nemovitých věcí bude dražen prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz dne 21.3.2019 ve 13:00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 988/05.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov (další id. 6/20 se draží pod sp. zn. 030 EX 8971/09)

Spisová značka
030 EX 988/05
Nejnižší podání
212.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Kučerov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 6/20 nemovitých věcí bude dražen prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz dne 21.3.2019 ve 13:00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn.  030 EX 8971/09.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

 

Fotogalerie

 

1/4 rodinného domu v obci Veltruby, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 37274/13
Nejnižší podání
170.000 Kč
Výše jistoty
17.000 Kč
Město
Veltruby
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, koberci nebo plovoucí podlahou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy je částečně zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Dům byl v době ohledání ve stavu rekonstrukce. V přízemí domu se nachází kuchyně, pokoj, pokoj, koupelna se sprchovým koutem a samostatným WC. V podkroví jsou 3 místnosti. Celková dispozice budovy je 5+1. Podlahy jsou kryté plovoucí podlahou, koberci nebo dlažbou. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Voda je získána z vlastního zdroje - studny. Vytápění je lokální na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler. V dosahu je vodovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 129 se nachází stavba rodinného domu č.p. 134. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 226 m2. Pozemek je oplocen a je rovinatý. Na pozemku jsou zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 555/4 ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001