Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/8 rodinného domu v obci Teplice, k.ú. Prosetice, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42328/13
Nejnižší podání
130.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Teplice
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.02.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, patrový rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené nebo posuvné. Okna domu jsou plastová (výměna proběhla cca před 20. lety). Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC nebo koberci. Obklady jsou z keramických dlaždic, dřevěné. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V přízemí domu je pokoj 18,83 m2, kuchyně 11,09 m2, chodba 12,72 m2, WC 0,87 m2, schodiště 3,30 m2. Ve 2. NP budovy je koupelna 5,59 m2, chodba 2,36 m2, pokoj 24,18 m2, kuchyně 11,42 m2

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění pomocí plynového kotle, teplou vodu zajišťuje el. bojler a průtokový ohřívač. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 168 se nachází stavba rodinného domu č.p. 36. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 120 m2. Pozemek je rovinatý, neudržovaný. Na pozemku se dále nachází přístřešek, zděné kolny. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 321/116, který je ve vlastnictví města.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolny, přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Frýdlant, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 32088/07
Nejnižší podání
336.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Frýdlant
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.02.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín a vikýř. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnější omítky jsou částečně opadané. Fasáda budovy není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Odpady jsou svedeny do žumpy/jímky/septiku. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. 4486 stojí rodinný dům č.p. 541. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 124 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 4484, který je ve vlastnictví města Frýdlant.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Krupka, k.ú. Soběchleby u Krupky, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 30689/13
Nejnižší podání
36.667 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Krupka
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.02.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 80 m severně od okraje zastavěné části obce Soběchleby. Jedná se o soubor sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek a ostatní plocha o výměře 3 157 m2. Soubor pozemků je na západní straně ohraničený korytem Maršovského potoka. Na pozemcích parc. č. 97/4, parc. č. 740/19 a parc. č. 96/5 se nachází listnatý lesní porost (topol – nešlechtěný) starý cca 83 let. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

Přes pozemky vede nadzemní vedení VN.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha lesního porostu.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a úprav telekomunikačního vedení s povinností k pozemkům parc. č. 96/5 a parc. č. 97/4 ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s.

Věcné břemeno nezasahování do integrity vytyčení elektrického zařízení, práva vstupu a přístupu s povinností k pozemkům parc. č. 96/5 a parc. č. 97/4.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemků (orná půda, lesní pozemek) v obci Ivančice, k.ú. Hrubšice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 23263/14
Nejnižší podání
16.753 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Ivančice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.02.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 281/8 v k. ú. Hrubšice je veden jako orná půda. Pozemek má výměru 11287 m2, je protáhlého, obdélníkového tvaru. Přístup na pozemek je z nezpevněné cesty, která navazuje na komunikaci procházející obcí Hrubšice, která končí širší točnou kousek od oceňovaného pozemku. Parcela je součástí zemědělsky obdělávaného lánu. Pozemek je obhospodařován společností JAROS, spol s. r. o. na základě podpachtovní smlouvy uzavřené s firmou AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové. AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové má uzavřenou smlouvu o zemědělském pachtu s podílovým spoluvlastníkem Blankou Šotnerovou.
Na jižní spodní části pozemku se nachází lesík o výměře 92 m2, který je také součástí ocenění. Parcela č. 283/36 přímo navazuje na ornou půdu - pozemek p. č. 281/8.
Dle LPIS bylo potvrzeno, že tento zemědělský pozemek - parcela 281/8, je obhospodařován společností Jaros, spol. s r. o.
Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 281/8 se nachází v blízkosti zastavěného území.

Fotogalerie

 

1/6 domu v obci Ralsko, k.ú. Náhlov, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 8905/16
Nejnižší podání
112.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Ralsko
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.02.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící přízemní dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře domu jsou plastové částečně prosklené. K domu nepatří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Dům je dispozičně řešen jako 1+1. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné. Koupelna je s vanou a WC. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Dům je po částečné rekonstrukci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 12 stojí stavba domu č.p. 105. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 153 m2. Pozemek je obdélníkového tvaru a je celý zastavený stavbou domu č.p. 105 a garáží s pultovou střechou a dřevěnými dvoukřídlými vraty, která na dům navazuje. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 24/1 ve vlastnickém právu města Ralsko.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 garáže v obci Lysá nad Labem, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 8905/16
Nejnižší podání
16.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Lysá nad Labem
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.02.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, přízemní garáž bez č.p./č.e. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda garáže není zateplená. Garáž není podsklepená. Střecha stavby je pultová s krytinou z lepenky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 2404 stojí stavba garáže bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 22 m2. Pozemek má obdélníkový tvar a je celý zastavený stavbou garáže. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2673/1 ve vlastnickém právu města Lysá nad Labem.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu v obci Žatec, k.ú. Milčeves, okres Louny

Spisová značka
030 EX 29632/13
Nejnižší podání
30.222 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Žatec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.02.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Žatec, místní části Milčeves, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Milčeves č.p. 4, 438 01 Žatec - Milčeves. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, částečně zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 248/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, studnu a žumpu. Dle informací ČSÚ v obci Žatec je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 83 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou
(předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Fotogalerie

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Brno, k.ú. Žebětín, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 22394/08
Nejnižší podání
175.820 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
23.02.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 3651 v k. ú. Žebětín je veden jako orná půda. Pozemek má výměru 1370 m2, je protáhlého, obdélníkového tvaru. Pozemek je mírně svažitý. Přístup na pozemek je ze zpevněné cesty vedoucí od silnice, dále přes parcely cizích vlastníků. Parcela je součástí zemědělsky obdělávaného lánu, přičemž v blízkosti je malý lesík. Spodní část parcely začíná za potokem s okolo rostoucími dřevinami.
Dle LPIS je zjištěno, že tento zemědělský pozemek – parcela 3651, je obhospodařován společností GenAgro Říčany. Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 3651 se nachází v blízkosti zastavěného území. Dle platného Územního plánu města Brna se oceňovaný objekt nenachází v plochách územní rezervy pro možné budoucí umístění ploch bydlení. Oceňovaná parcela se nachází v plochách zemědělského půdního fondu. Žádná změna není ani v upraveném návrhu v připravovaném územním plánu města Brna.

Fotogalerie

 

1/12 bytu v obci Chrudim, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 5404/13
Nejnižší podání
92.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Chrudim
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.03.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se ořadový, krajní, bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 14 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová a plochá. Na Střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po  místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné před domem.

Oceňovaná jednotka č. 667/4 se nachází v budově č.p. 667 ve 2. NP. Užitná plocha jednotky je 60,20 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 2376 stojí bytový dům s č.p. 667, 668. Pozemek je pravidleného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 367 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1460/10 a parc. č. 1460/11 ve vlastnickém právu města Chrudim.

Příslušenstív nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 hospodářské budovy s pozemkem v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 271/09
Nejnižší podání
39.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.03.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní hospodářskou budovu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše chybí žlaby se svody. Vrata budovy jsou plechová. K budově patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 18/1 stojí stavba hospodářské budovy bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 183 m2. Pozemek parc. č. 1130/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 18/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 542 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh