Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Zemědělská stavba v obci Město Albrechtice, k.ú. Burkvíz, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 41097/13
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Město Albrechtice
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o jednopodlažní zděný objekt, nepodsklepený, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou eternitovou vlnitou krytinou. Konstrukční provedení a vybavení je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Stáří objektu je dle sdělení odhadováno na 60 let. Objekt byl postaven a sloužil prvotně pro odchov dobytka, zejména krav a býků. Později byl objekt upraven jako hala na výrobu řeziva. Na objektu byla pouze provedena úprava sociálního zázemí (sprcha a WC), jinak je objekt v původním stavu bez prováděných rekonstrukcí či modernizací. Střešní krytina je značně poničená a do objektu z části zatéká, vnitřní prostory jsou značně opotřebené, podlahy rovněž, okna jsou za hranicí své životnosti, omítky chybí a další. Objekt vykazuje značné morální opotřebení a jeho stavebně technický stav je špatný.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemků v obci Jevišovice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 2407/15
Nejnižší podání
25.833 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Jevišovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na LV 524 - se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1 - 3 km jihozápadně od obce. Pozemky parc.č. 1668/16, 1668/46, 1676/1, 1688/43, 1688/47, 1688/55, 1708, 1808/30, 1840/10 a 1840/40 se nacházejí poblíž komunikace č. 398 vedoucí z Jevišovic do Boskovštejna. Pozemky parc.č. 18 a 95 se nacházejí dál od obce v lokalitě mezi komunikacemi č. 398 (vedoucí na Boskovštejn) a 361 (vedoucí na Bojanovice). Všechny pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemky obhospodařuje společnost AGRO Jevišovice a.s. na základě nájemní smlouvy. Roční nájemné za pronájem pozemků vedených na LV č. 524 ve výši spoluvlastnického podílu činí 316 Kč. Pozemky se dle platného územního plánu obce Jevišovice nacházejí v plochách zemědělských.
 
Všechny pozemky, kromě jediného pozemku parc.č. 1808/30, o celkové výměře 24.867 m2 jsou vedeny jako orná půda, pozemek parc.č. 1808/30 o výměře 21 m2 je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace.
 

 

 

Fotogalerie

 

1/4 rekreační chaty v obci Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51404/13
Nejnižší podání
108.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Chata je částečně podsklepená. Střecha budovy je sedlová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Celková dispozice chaty je 3+kk. V přízemí je umístěn pokoj s kuchyňským koutem, v podkroví jsou dva samostatné pokoje. Vnitřní dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Betonové podlahy jsou opatřeny kobercem. V koupelně se nachází sprchový kout a WC. Obklady jsou keramické. Proběhla rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny. Stáří chaty je cca 40 let. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a jímku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění chaty je lokální kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 1273/2 stojí stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 345. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 67 m2. Pozemek parc. č. 1273/1 navazuje na pozemek parc. č. 1273/2 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 145 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny živým plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1267/1, který je ve vlastnickém právu města Klášterec nad Ohří.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Velatice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6856/09
Nejnižší podání
20.210 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Velatice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 1274 se nachází přibližně 200 m jižně od okraje hlavní zastavěné částí obce. Necelých 600 m od oceňovaného pozemku (jižním směrem) prochází dálnice D1. Pozemek je součástí zemědělského celku, z jižní, východní a západní strany je obklopován pozemky vedenými jako orná půda. Přístup k pozemku je ze severní strany po nezpevněné polní cestě na pozemku parc.č. 1431 (ostatní plocha-ostatní komunikace), který je ve vlastnictví obce Velatice. Přibližně 80 m západně od se nachází les.
Oceňovaný pozemek je vedený jako orná půda a je součástí zemědělského celku. Má nepravidelný tvar přibližného obdélníku s vykrojením na jihozápadní straně. Necelá polovina pozemku (2 198 m2) je přihlášena ve veřejném registru půdy LPIS (Land Parcel Identification Systém) a využívána jako travní porost (na orné půdě). Tato část pozemku má mírný sklon. Zbylá část pozemku je svažitá, částečně pokryta náletovými porosty a zelení a má omezenou zemědělskou využitelnost. Dle platného Územního plánu obce (z roku 2012) i navrhované Změny č. 1 územního plánu obce Velatice (z roku 2017) je oceňovaný pozemek určen k zemědělské výrobě – orná půda. Dle kódu BPEJ (2.40.78) pozemek spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do V. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Jedná se o produkčně málo významnou půdu s výrazným sklonem.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (orná půda) v obci Horní Dubňany, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 6884/13
Nejnižší podání
80.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Horní Dubňany
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc.č. 765/5 a 765/23 o celkové výměře 4.158 m2 jsou vedeny jako orná půda, jedná se o sousedící pozemky přístupné z veřejného pozemku parc.č. 765/32, který je ve vlastnictví obce. Pozemky se nacházejí v zemědělských plochách, jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

 

Fotogalerie

 

Rekreační chata v obci Moravany, k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2407/15
Nejnižší podání
139.333 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Moravany
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1332/1 je veden jako orná půda a pozemek parc.č. 1332/2 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je objekt rodinné rekreace č.e. 3. Oceňované pozemky se dle platného územního plánu obce Moravany nacházejí v plochách určených k rodinné rekreaci.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s mírným spádem a s podsklepenou vstupní verandou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na svažitém pozemku orientovaném k jihovýchodu. V rekreačním objektu se nachází pravděpodobně jedna obytná místnost, ke kterému je připojena vstupní veranda. Základy jsou betonové nebo kamenné, kamenná podezdívka, nosnou konstrukci tvoří panely na bázi dřevní hmoty, veranda je dřevěná, stropy dřevěné, střecha sklonitá sedlová s mírným spádem, s dřevěnou konstrukcí a krytinou z eternitových vlnovek. Okna jsou dřevěná jednoduchá s okenicemi, vstupní dveře dřevěné. Vybavení chaty se předpokládá standardní – vnitřní prohlídka nebyla umožněna. Dle sdělení vlastníka sousedního pozemku byla chata postavena kolem roku 1960. Žádné větší rekonstrukce či stavební úpravy se zde neprováděly. Technický stav rekreační chaty je zhoršený. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba, objekt je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu v obci Luhačovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 8404/14
Nejnižší podání
2.033.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Luhačovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 604 je řešen jako řadový krajní, podsklepený, se třemi nadzemními podlažími a částečně obytným podkrovím, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou plechovou krytinou, resp. hliníkovými šablony. V domě se nachází tři bytové jednotky, kde v 1.NP se nachází jednotka o dispozici 3+1, kterou využívá povinný. Ve 2.NP se nachází jednotka rovněž o dispozici 3+1, kterou využívá spoluvlastník nemovitosti a ve 3.NP se nachází dle sdělení jednopokojový byt, který nebyl ovšem při místním šetření zpřístupněný. V 1.PP se nachází garáž, sklepní prostory, kotelna a dílna. Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizační řád, elektrickou přípojku a plynovou přípojku.
Původní stáří objektu je dle sdělení datováno k roku 1942, přičemž je objekt od tohoto data trvale obýván. Byt v 1.NP je v původním stavu, kde nebyla provedena žádná zásadní rekonstrukce či modernizace. Byt ve 2.NP prošel kompletní rekonstrukcí mezi lety 2005-2006. Na bytovém domě jsou cca ze 2/3 vyměněny nová euro okna, nová střešní krytina a proveden nátěr fasády. Objekt je v dobrém stavebně technickém stavu s prováděnou údržbou.
 
Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
 

 

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Podmolí, okr. Znojmo

Spisová značka
030 EX 4089/11
Nejnižší podání
53.133 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Podmolí
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky v k.ú. Podmolí se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jižně od obce, v meandru řeky Dyje, při hranici s Rakouskem, jedná se o rozsáhlé chráněné území. Pozemky vedené na LV č. 172 vedené v k.ú. Podmolí jsou využívány jako vinice – jsou součástí velkého celku obhospodařovaného společností Znovín, v lokalitě významné vinařské oblasti zvané Šobes, nacházejí se na nich trvalé porosty – vinná réva, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu – společnosti Znovín.

Fotogalerie

Další soubory

 

Nebytový prostor (kancelář) v obci Znojmo, k.ú. Znojmo-město, okr. Znojmo

Spisová značka
030 EX 4089/11
Nejnižší podání
733.333 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Znojmo
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického portálu dražeb.

Bytový dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, půdorysně je ve tvaru přibližného obdélníka, postaven je na téměř rovinném pozemku. Oceňovaný nebytový prostor se nachází v 1.NP, je přístupný z chodby, která je součástí společných prostor. Jedná se o prostor využívaný jako kanceláře. Oceňovaný nebytový prostor obsahuje dvě kanceláře, předsíň a WC.

Nosné konstrukce bytového domu jsou zděné, stropy nespalné s rovným podhledem, střecha je plochá s krytinou z PVC, fasáda je zateplená, vnitřní omítky jsou vápenné, v kuchyních, koupelnách a sociálních zařízeních jsou keramické obklady, okna plastová s izolačními dvojskly, podlahy plovoucí, se zátěžovými koberci a s keramickými dlažbami. Vytápění je ústřední z centrálního zdroje stejně jako TUV. Bytový dům byl stavebně dokončen jako novostavba v roce 2008, jeho technický stav a vybavení jsou velmi dobré.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Velké Losiny, k.ú. Žárová, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 5964/09
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.200 Kč
Město
Velké Losiny
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 16.8.2018
Odročeno na
27.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Věc nemovitá je tvořena jedním pozemkem, který je v převážné části zastavěn budovou původně rodinného domu (viz další odstavec). Nezastavěné části pozemku jsou zarostlé přirozeně založenými porosty dřevin.

Hlavní stavbou oceňované věci nemovité je budova původně rodinného domu. Tato je částečně podsklepená s jedním nadzemním podlažím. Část stavby tvoří původně obytná část, část původně hospodářská část stavby. Střecha je sedlová, s křížovým zastřešením částí. Stavba je dlouhodobě neužívaná a je v havarijním stavu. Přes střechu dlouhodobě zatéká. Trámy krovu i stropů jsou postiženy hnilobou. Místy došlo k propadnutí a zřícení částí střešní konstrukce a obdobně i části stropní konstrukce. Ve zdivu se vyskytují trhliny. I další konstrukce jsou odpovídajícím způsobem poškozeny, případně zničeny - úpravy povrchů, okna, dveře, podlahy, rozvody, vybavení chybí. Budova je odpojena od elektřiny.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001