Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Plesná, k.ú. Lomnička u Plesné, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 16874/13
Nejnižší podání
270.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Plesná
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, patrový rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Střecha budovy pultová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou plastová/dřevěná dvojitá. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, koberci, PVC, nebo prkny. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. V přízemí domu je obytný prostor o dispozici 0+1. V patře budovy je obytný prostor o dispozici 3+0.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, voda je odebírána z vlastní studny, kanalizace je svedena do septiku. Vytápění pomocí elektrického kotle, nebo na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 126 se nachází stavba rodinného domu č.p. 3. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 209 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 73/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 267 m2.a pozemek parc. č. 72/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 378 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, udržované, oplocené. Na pozemku se dále nachází samostatná garáž (plechová vrata, bez IS), skleník, dřevník. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 446/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Dobré Pole, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 17695/16
Nejnižší podání
106.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Dobré Pole
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem, stodolou, základními venkovními úpravami a pozemkem. Objekt je veden na LV 80 jako rodinný dům, který je součástí pozemku parc.č. 452 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří.
Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou a pultovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven rovinném pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 3+1 s koupelnou a WC a s připojenou verandou.
Základy jsou betonové nebo kamenné, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou, nad dvorním křídlem osinkocementovou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější břízolitové. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelně. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy z PVC, s koberci a z keramických dlažeb. Vytápění je lokální elektrickými přímotopy nebo krbovými kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.
Přesné stáří rodinného domu není známé, údajně byl postaven kolem r. 1935. V posledních letech se v objektu žádné větší úpravy neprováděly, údržba je poněkud zanedbaná, je zde předpoklad provedení částečné rekonstrukce a modernizace.
Technický stav rodinného domu je průměrný. U rodinného domu se předpokládá provedení částečné rekonstrukce a modernizace.

Fotogalerie

 

Byt 2+1 v obci Litvínov, k.ú. Horní Litvínov, okr. Most

Spisová značka
030 EX 13809/13
Nejnižší podání
350.000 Kč
Výše jistoty
35.000 Kč
Město
Litvínov
Okres
Most
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a společné prostory. V budově se nacházejí 3 vchody. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálních schodišť. Střecha budovy je plochá. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. Budova je v původním udržovaném stavu. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená.

Oceňovaná jednotka č. 969/17 se nachází v budově č.p. 969 ve 2. NP, její dispozice je 2+1. Jednotka má hlavní místnosti orientované na jižní světovou stranu. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 56,67 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci s chodníkem ve vlastnictví města.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Slavonice, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 19073/15
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Slavonice
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou krajní, částečně podsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z osinkocementových šablon. Střecha je v horším stavu, do střechy zatéká. Součástí střechy je komín, vikýře a střešní otvor. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Dle protokolu z kontrolní prohlídky stavby ze dne 21.8.2018 bylo zjištěno poškození římsy, poškození krovu, v místnosti směrem k potoku poškození stropu způsobené od zatékání vody. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. K domu náleží zahrada, na které se nachází dřevěná kolna, dřevník a náletové dřeviny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 38, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 511 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č. p. 457. Zbylou část tvoří dvorek a zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 55, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 348 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Na zahradě se nachází dřevěná kolna, dřevník a náletové dřeviny. Pozemek je mírně svažitý, travnatý, neudržovaný a oplocený. Oplocení je zděné nebo dřevěné. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 26949/14
Nejnižší podání
77.500 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Kudlovice
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt pro rodinnou rekreaci (chata) č.e. 6 je samostatně stojící stavba, která má zřejmě suterén částečně zapuštěný do svažitého terénu a obytné přízemí. Stavba je pravděpodobně zděná s nízkou sedlovou střechou. Předpokládané konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle vzhledu a stavu objektu, které bylo možno vyhodnotit na základě prohlídky pouze přes oplocení, lze odhadovat stáří chaty až kolem 50 let. Vzhledem k nezpřístupnění objektu nebylo možné blíže zhodnotit provedení a stav konstrukcí. S ohledem na dostupné informace a celkový vzhled exteriéru objektu lze předpokládat vyšší morální opotřebení prvků krátkodobé životnosti, bez modernizace v posledních letech. S ohledem na stav vegetace kolem chaty se jeví, že tato není již delší dobu běžně užívána.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Chotoviny, k.ú. Jeníčkova Lhota, okr. Tábor

Spisová značka
030 EX 17202/16
Nejnižší podání
265.500 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Chotoviny
Okres
Tábor
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 – 1100 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Jeníčkova Lhota. Jedná se o dva soubory zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 17 667 m2. Pozemky parc. č. 210/9 a parc. č. 186/1 jsou na severní straně ohraničené korytem Jeníčkolhotského potoka a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 258 je na jižní straně ohraničený jehličnatým lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité k východní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 258 vede nezpevněná příjezdová cesta, nacházející se na pozemku parc. č. 735/14, který je ve vlastnictví obce Chotoviny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Bukovno, okr. Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 8245/12
Nejnižší podání
22.500 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Bukovno
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlaha je prkenná. Vnitřní omítky jsou z velké části opadané. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je špatný.

V přízemí domu je chodba, pokoj, pokoj a hospodářská část budovy. V podkroví je volný půdní prostor.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Elektřina je odpojena. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění je lokální kamny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 66 se nachází stavba rodinného domu č.p. 80. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 97 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 137/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 183 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1170 ve vlastnictví Kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 17971/17
Nejnižší podání
48.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní a přízemní garáž. Garáž je v katastru nemovitostí vedena jako budova bez čísla popisného nebo evidenčního. Zastavěná plocha garáže je 21 m2. Půdorys garáže je obdélníkový. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá špatné údržbě. Střecha budovy je plochá. Žlaby se svody na garáži chybí. Vrata garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Na kraji řady garáží se nachází elektřina. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na oceňovaném pozemku parc. č. 1371/15 stojí stavba garáže. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 21 m2. Pozemek je celý zastavěný stavbou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 1371/15, který je ve vlastnictví CPI BYTY, a.s.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 3+1 v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51045/13
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Jirkov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 48 jednotek (24 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu. 

Oceňovaná jednotka č. 1614/16 se nachází v budově č.p. 1614 v 6. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, předsíně, koupelny s vanou a samostatného WC. Okna bytu jsou plastová.  K bytu patří balkon (4,4 m2). Plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 67,1 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie kupní smlouvy.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemcích parc. č. 3670/30 (LV 5022) a parc. č. 3670/31 (LV 5022) stojí bytový dům s č.p. 1613, 1614. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou v Katastru vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 489 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemky je přes pozemek parc. č. 3670/41, který je ve vlastnictví města Jirkov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava

Spisová značka
030 EX 6223/09
Nejnižší podání
7.143 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Vítkov
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/14 je možný odkoupit za symbolickou cenu od dalšího spoluvlastníka nemovité věci.

Objekt č.p. 559 je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez obytného podkroví, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou eternitovými šablony. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 3+1. Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizační řád, elektrickou přípojku a plynovou přípojku. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
Původní stáří objektu je odhadováno kolem roku 1930, přičemž od té doby nebyly na objektu prováděné žádné větší rekonstrukce či modernizace, a tudíž je objekt v původním stavu, což je patrné i na jeho velmi špatném stavebně technickém stavu. Vnitřní omítky jsou již na konci své životnosti, v interiéru je patrné lokální vzlínání vlhkosti, na stropní konstrukci jsou stopy po zatečení, na zdech se vyskytují svislé trhliny. V objektu chybí hygienické vybavení (bez umyvadla, sprchy nebo vany). Ve skladové místnosti došlo vlivem neodborného bourání sousední nemovitosti k propadnutí části stropu, a tím k poničení střešní krytiny, čímž do objektu zatéká. Dřevěná okna jsou značně opotřebená a některá poničená, fasádní omítka odpadává a střešní krytina je rovněž za hranicí své životnosti. Celkově interiér domu vykazuje značné molární opotřebení. Celkový stavebně technický stav objektu je velmi špatný a bez výrazných vložených investic je prakticky trvale neobytný.
 
Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 251 a p.č. 252. Pozemek p.č. 251, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 264 m2 je přibližně z 1/2 zastavěn objektem č.p. 559. Dále se na pozemku nachází starší zděný sklad. Pozemek p.č. 251 je v KN veden jako zahrada o celkové výměře 118 m2 a rovněž slouží jako volné pozemkové zázemí vedle posuzovaného domu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a mírně svažitého charakteru.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001