Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rekreační chaty v obci Praha, k.ú. Dejvice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 20986/14
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 5.4.2018
Odročeno na
28.06.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepenou rekreační chatu. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Okna budovy jsou dřevěná jednoduchá, vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda chaty je částečně zateplená. Okolo chaty je oplocená zahrada, která je ve vlastnictví České republiky a hlavního města Prahy. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně připojena na přípojku elektřiny a sezónního vodovodu.

Chata stojí na pozemku p.č. 4765/16. Část pozemku p.č. 4765/1 tvoří zahradu okolo chaty. Oba pozemky jsou zapsány na LV 8332, který je ve vlastnictví České republiky a hlavního města Prahy.

 

 

Fotogalerie

 

1/6 pozemku v obci Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2615/16
Nejnižší podání
42.755 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Veverská Bítýška
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek vedený v KN jako zahrada, což v podstatě odpovídá jeho skutečnému využití, neboť tvoří okolí a zázemí bytového domu č.p. 545 na pozemku p.č. 1867, který je oceňovaným pozemkem obklopen. Část pozemku mezi bytovým domem a chodníkem ulice Tišnovská, od nějž je pozemek oddělen oplocením z pletivových rámů na betonové podezdívce s ocelovou vstupní brankou, slouží jako předzahrádka se zatravněnou plochou, chodníkem z betonových dlaždic ke vstupním dveřím do domu, okapovým chodníkem podél domu a okrasnými keříky podél plotu. Část pozemku vlevo od bytového domu je užívána jako malé užitkové zahrádky, které jsou odděleny a vzájemně rozděleny jednoduchým, spíše provizorním oplocením z pletiva. Část pozemku tvořící prostranství za domem slouží pro parkování aut, je zde umístěn ocelový sušák na prádlo, mobilní ocelový sklad a dřevěný sklad bez základů. Část povrchu pozemku je zde zatravněna, část je štěrková. Ze zadní strany je pozemek volně přístupný. Terén v místě je rovinatý. Příslušenství na pozemku, jak vyplývá z popisu, tvoří oplocení se vstupní brankou, chodník ke vstupním dveřím do domu, okapové chodníky, ocelový sušák na prádlo a trvalé porosty v malém rozsahu.
 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu v obci Praha, k.ú. Krč, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 6806/15
Nejnižší podání
260.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 12 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 66 jednotek (33 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 1126/29 se nachází v budově č.p. 1126 v 11. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, koupelny se sprchovým koutem, WC a komory. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené a dřevěné plné. Na podlahách v místnostech je PVC. Obklady jsou keramické (kuchyň). Jádro bytu je umakartové. Byt je v původním stavu, vhodný k celkové modernizaci. K bytu patří lodžie (6,8 m2). Dle sdělení pí Kukrálové je k bytu užíván sklep v 9. NP budovy. Plocha lodžie a sklepa se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 34,2 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemcích parc. č. 2869/10 (LV 2083) a parc. č. 2869/11 (LV 2083) stojí bytový dům s č.p. 1126, 1127. Pozemky jsou v Katastru vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 503 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemek je přes pozemek parc. č. 2869/273, který je ve vlastnictví hlavního města Praha.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Vykáň, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 33349/13
Nejnižší podání
187.090 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Vykáň
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Obec Vykáň se nachází cca 5 km severozápadně od města Český Brod, cca 10 km jihozápadně od města Lysá nad Labem a cca 5 km jihovýchodně od města Čelákovice. 

Oceňovaný pozemek se nacházejí cca 500 - 1000 m západně od okraje zastavěné části obce Vykáň. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda o výměře 26.289 m2

 

 

 

Fotogalerie

 

1/5 pozemků v obci Jimlín, okres Louny

Spisová značka
030 EX 7035/09
Nejnižší podání
46.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Jimlín
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 - 1000 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Jimlín. Jedná se o dva nesousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 19 130 m2. Pozemek parc. č. 497/37 je na severní a jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 463/11 je na východní straně ohraničený listnatými doprovodnými porosty a nachází se v lánu. Pozemky jsou převážně rovinné. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 497/61, který je ve vlastnictví obce Jimlín a parc. č. 857/1, který je ve vlastnictví obce Jimlín.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Suchdol, k.ú. Suchdol u Kutné Hory, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 37086/13
Nejnižší podání
312.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Suchdol
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 750 m západně od okraje zastavěné části městyse Suchdol. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 10 414 m2. Na severní straně je pozemek ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1187, který je ve vlastnictví městyse Suchdol.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu v obci Praha, k.ú. Michle, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 25848/15
Nejnižší podání
590.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je dle databáze RŮIAN celkem 11 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1172/5 se nachází v budově č.p. 1172 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, předsíně u jádra, komory, koupelny a WC. Okna bytu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a koberci. Byt je v původním stavu. K bytu patří lodžie (6,32 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 55,72 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 310/13 stojí bytový dům s č.p. 1172. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 235 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 310/136 a parc. č. 310/135 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 bytu v obci Hradec Králové, k.ú. Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 3022/12
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 11 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 80 jednotek (40 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je odpovídající průměrné údržbě. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 1389/34 se nachází v budově č.p. 1389 v 10. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, koupelny s vanou a WC a komory. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Na podlahách v místnostech je PVC a koberce. Obklady jsou keramické. Jádro bytu je původní umakartové. Byt je v původním stavu. Orientace bytu je na jihovýchodní světovou stranu. K bytu patří sklep. Plocha sklepa není započtena do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 45,28 m2. Užitná plocha bytu byla vypočtena z vlastního měření při ohledání.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Chomutov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51319/13
Nejnižší podání
183.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Chomutov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba spoluvlastnického podílu ve výši id. 213/11998 na pozemcích užívaných jako zahrada k bytovému domu proběhne dne 19.9.2018 v 11:00 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 120 EX 2206/07 (Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy).

Jedná se o řadový vnitřní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží kde se nachází sklepní kóje. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová plechová. Z klempířských prvků se na domě nacházejí žlaby i svody z pozinkovaného plochu. Na střeše se nachází komín a bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Fasáda domu je zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou plastová.

Oceňovaná jednotka č. 3851/1 se nachází v budově č.p. 3851 v 1. NP, její dispozice je 1+0 (garsonka). Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna bytu jsou plastová. Byt je orientován na jihovýchod. V bytě se nachází samostatné WC. V koupelně se nachází sprchový kout a umyvadlo. V jednotce se nachází kuchyňská linka se dřezem a elektrickým sporákem. Podlahy v jednotce jsou plovoucí. V jednotce se nacházejí keramické obklady. Kuchyň a podlahy v jednotce jsou po rekonstrukci. Bytové jádro je zděné.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Svitavy, k.ú. Svitavy-předměstí, okres Svitavy

Spisová značka
030 DD 1/18
Nejnižší podání
400.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Svitavy
Okres
Svitavy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům

Bytový dům č.p. 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 a 1767 (blok o 6 vchodech) je celopodsklepený a má 8 nadzemních podlaží a je postaven na pozemku p.č.St. 2257, který je ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě. Svislé konstrukce domu jsou panelové, stropy taktéž, střecha je plochá pravděpodobně krytá natavovanými živičnými pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda zateplená kontaktním zateplovacím systémem, schodiště teracové, podesty dlážděné. Osazen vždy jeden osobní výtah (ocel. kce šachty+drátosklo) v každém vchodě, okna ve společných prostorách původní dřevěná, lodžie zasklené, vstupní dveře do domu hliníkové. Stáří objektu je dle zjištění z roku 1978. V roce 2002 byla provedena výměna stoupacího vedení a střešní krytiny, dále byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a byla osazeny nové vstupní domovní dveře včetně schránek. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
 
Bytová jednotka č. 1765/6
 
Jedná se o dvoupokojový byt umístěný ve 3.NP bytového domu. Předpoklad: vnitřní omítky vápenné hladké, pravděpodobně vnitřní obklady v koupelně s WC, umakartové jádro, povrchy podlah lino nebo dlažba, vytápění ústřední s dálkovým zdrojem, okna dřevěná zdvojená, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná (původní) KL, zařizovací předměty - vana, umyvadlo a splachovací WC, z ostatního pouze zvonkový telefon a satelitní příjem signálu.
K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 a 1767 a na pozemku p.č.St. 2257ve výši id. 622/73998. Pozemek p.č.St. 2257 je zcela zastavěn bytovým domem.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001