Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 pozemku (ostatní plocha) v obci Bernartice, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 5916/21
Nejnižší podání
41.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Bernartice
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.04.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází v širším centru obce Bernartice, po levé straně průjezdné silnice směrem na Žacléř. Pozemek je užíván jako oplocená zahrada okolo BD čp. 6, je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1370/1, bez trvalých porostů. Okolní smíšenou zástavbu tvoří objekty staveb obdobných zděných BD, převážně RD. Nemovitosti jsou vzdáleny cca 300 m od centra obce (obecní úřad, pošta, MŠ, ZŠ) a autobusové zastávky. Z pohledu oceňované nemovité věci se jedná o polohu průměrnou, území je rovinaté, z části zainvestované - NN a VV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 pozemků v obci Ctidružice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 8679/14
Nejnižší podání
206.913 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Ctidružice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.04.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 2,3 km jižně, cca 1,4 km západně a cca 700 m východně od okraje zastavěné části obce Ctidružice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, orná půda, ostatní plocha a lesní pozemek o výměře 148 606 m2. Pozemek parc. č. 3027 je na jihovýchodní straně ohraničený korytem místního potoka a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 2613 se nachází lesní porost. Pozemek parc. č. 2658 je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2635 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2951 je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 158/35 je na východní straně ohraničený lesním porostem, nacházející se na pozemku parc. č. 209/10 a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2471 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní straně keřovými porosty a nachází se v lánu. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Pozemek parc. č. 2767 je na jihozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemky parc. č. 2501 a parc. č. 2502 jsou na jižní straně ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 244 se nacházejí keřové porosty. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 2635 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 3073, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. K pozemku parc. č. 2951 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2953, který je ve vlastnictví obce Ctidružice. K pozemku parc. č. 2471 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2463, který je ve vlastnictví obce Ctidružice. K pozemku parc. č. 2767 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2766, který je ve vlastnictví obce Ctidružice. K pozemkům parc. č. 2501 a parc. č. 2502 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2516, který je ve vlastnictví obce Ctidružice.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost byly zaslány nájemní smlouvy, které jsou uzavřené mezi Agrodružstvem Blížkovice a spoluvlastníky panem Janem Jenerálem, panem Michalem Komendou a paní Alenou Formanouvou. Smlouvy jsou uzavřené na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci Přibice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 9204/20
Nejnižší podání
39.507 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Přibice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.04.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 4224 v k. ú. Přibice je veden jako orná půda. Pozemek má výměru 2418 m2 a je součástí rozlehlého lánu. Dle LPIS je obhospodařován společností SUIGAL CZ s.r.o. Pozemek je rovinatý, je obděláván. Na vlastní pozemek není přístup, neboť je součástí obhospodařovaného lánu. V těsné blízkosti, severozápadním směrem, se nachází bažantnice, přes kterou se k oceňovanému pozemku dá dostat, není to však možná přístupová cesta.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 4225 v k. ú. Přibice je veden jako ostatní plocha, jiná půda. Pozemek má výměru 661 m2 a přímo navazuje na pozemek 4224. Pozemek je v jednom funkčním celku, jedná se o prudký svah. Pozemek je zcela neudržovaný, porostlý výmladky akátu. Po celém pozemku jsou pohozené odpadky, místy zbytky skládky odpadu. Menší část pozemku směrem k poli, kde navazuje pozemek p. č. 4224 je léta neudržovaný travní porost.

Pozemek se nachází v blízkosti oblasti, kde probíhá těžba.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Blíževedly, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 8654/08
Nejnižší podání
180.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Blíževedly
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.04.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena bleskosvodem. Okna domu jsou částečně dřevěná a částečně plastová. Dveře domu jsou dřevěné plné. Dům je neobývaný, je určený k celkové rekonstrukci a modernizaci. k Domu patří oplocená hazrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 5 stojí stavba rodinného domu č.p. 13. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 340 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je oplocený dřevěným plotem. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1004/2 ve vlastnickém právu libereckého kraje a přes pozemek parc. č. 4/2 ve vlastnickém právu obce Blíževedly.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plocha) v obci Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 5745/21
Nejnižší podání
1.010.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Kunčice pod Ondřejníkem
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.04.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca v jižní zastavěné části obce Kunčice pod Ondřejníkem. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 991 m2. Pozemky jsou ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatých pozemcích se nacházejí zpevněné plochy, porosty, dřevník a dřevěná kolna. Na pozemku parc. č. 1892/2 se nachází dřevěná zahradní chatka, která není předmětem ocenění. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 1893/7, který je ve vlastnictví obce Kunčice pod Ondřejníkem.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 20 m. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek parc. č. 1892/2 vedený jako plocha smíšená obytná a pozemek parc. č. 3452/5 je vedený jako plocha veřejného prostranství. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu dráhy.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku (ostatní komunikace) v obci Nedašova Lhota, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 43087/13
Nejnižší podání
2.874 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.04.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1854 navazuje na pozemek p.č. st 23 a slouží jako úzká a velmi svažitá cesta s hlinito-štěrkovým povrchem, která vede mezi zahradami a sady k polím mimo zastavěné území obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku (společný dvůr) v obci Nedašova Lhota, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 43087/13
Nejnižší podání
7.400 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.04.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. st. 23 je velmi členitý. Přibližně 1/2 jeho plochy slouží jako přístupová komunikace k několika rodinným domům, na kterou dále navazují hlinito-štěrkové cesty k zahradám a polím mimo zastavěné území obce. Další části pozemku jsou pak užívány jako předzahrádky rodinných domů se zpevněnými plochami, zídkami, částečným oplocením a případně okrasnou zelení. Část pozemku je zastavěna částí rodinného domu č.p. 93 a další část je oplocena jako zahrádka u tohoto domu. Vše co se na pozemku nachází mimo část sloužící jako přístupová komunikace, bylo zřejmě zřízeno vlastníky přilehlých domů.

Pod povrchem části pozemku, která slouží jako komunikace jsou vedeny inženýrské sítě.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/9 rodinného domu v obci Kamenice, k.ú. Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 8588/15
Nejnižší podání
26.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Kamenice
Okres
Jihlava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.04.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Budova je částečně podsklepená. Fasáda domu je nezateplená, omítka nese známky opotřebení. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům je určen k rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlněného plechu. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavební pozemek parc. č. St. 218/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 76 m2, na pozemku je postaven zděný rodinný dům č.p. 272. Pozemek má podlouhlý, lichoběžníkový tvar. Přístup je zajištěn z pozemku parc. č. 5986/4, který je ve vlastnictví: Městys Kamenice, č. p. 481, 58823 Kamenice.

Pozemek parc. č. 6108 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a jeho výměra je 9 m2. Pozemek má protáhly, lichoběžníkový tvar a je neoplocený. Pozemek se nachází na konci řady rodinných domů. Přístup je zajištěn z pozemku parc. č. 5986/4, který je ve vlastnictví: Městys Kamenice, č. p. 481, 58823 Kamenice.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

 

1/7 bytu 3+1 v obci Chomutov, k.ú. Chomutov II, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51451/13
Nejnižší podání
88.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Chomutov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.05.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/7 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 50992/13 dne 4.5.2023 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 14 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 65 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 4199/8 se nachází v budově č.p. 4199 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, šatny, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Dispoziční řešení jednotky je popsáno ve znaleckém posudku na str. 8. K bytu patří sklepní kóje (1,1 m2), lodžie (3,4m2), lodžie (3,4 m2) a lodžie (3,4 m2). Podlahová plocha lodžií a sklepní kóje se nezapočívátá do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 69,9 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 373/2 stojí bytový dům s č.p. 4199. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 399 m2. Pozemky parc. č. 373/13 a parc. č. 373/14 navazují na stavební pozemek parc. č. 373/2 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 373/13 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 90 m2. Pozemek parc. č. 373/14 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 10 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 382/2 a parc. č. 373/1 ve vlastnickém právu statutárního města Chomutov.

Příslušenství nemovité věci je sklepní kóje. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 bytu 3+1 v obci Chomutov, k.ú. Chomutov II, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50992/13
Nejnižší podání
88.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Chomutov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.05.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/7 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 51451/13 dne 4.5.2023 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 14 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 65 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezenám množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 4199/8 se nachází v budově č.p. 4199 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, šatny, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří sklepní kóje (1,1 m2), lodžie (3,4 m2), a lodžie (3,4 m2). Podlahová plocha lodžití a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 699 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 373/2 stojí bytovým dům s p.č. 4199. Pozemek je obdélníkového tvaru. V takstru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 399 m2. Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh