Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/6 rodinného domu v obci Bor, k.ú. Skviřín, okres Tachov (více informací o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 13621/16
Nejnižší podání
39.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Bor
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.06.2019 v 11:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na těchto nemovitých věcech proběhne dne 26.6.2019 v 11:00 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 120 EX 873/09 (Soudní exekutor JUDr.Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy).

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu s obytným podkrovím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně  -  technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Krytina střechy místy chybí. Součástí střechy jsou komíny a střešní otvor. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské kontrukce jsou z pozinkovanho plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá nebo dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné, částečně prosklené. Budova není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na jižní stranu domu navazuje pravděpodobně zděná garáž z pultovou střechou. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky. Informace o přípojkách byly převzaty z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavba č.p. 47 stojí na pozemku parc. č. St. 27/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 103 m2. Pozemek je téměř zastavěn plochou pod domem. Pozemek je ve vlastnictví státu. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 zahrady (2 pozemky) v obci Říčany, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 7/19
Nejnižší podání
156.800 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Říčany
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky parc.č. 151/1 a 152, které tvoří jednotný funkční soubor k bytovému domu č. 405 a pozemku parc.č. 150/2, na kterém stojí bytový dům. Pozemky slouží jako zahrady pro potřebu obyvatel domu a jsou oploceny. Dle územního plánu pro obec Říčany jsou vedeny jako plochy B - bydlení v bytových domech, jedná se o stabilizované obytné území pouze s veřejnou zelení kolem vícebytového objektu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 bytu 2+1 v obci Plzeň, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 7507/12
Nejnižší podání
40.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 14 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou železné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 496/6 se nachází v budově č.p. 496 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, místnosti, předsíně, spíže a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Podlahy jsou pokryté PVC a keramickou dlažbou. WC je samostatně. Byt je v původním stavu, určený ke kompletní rekonstrukci. K bytu patří sklepní kóje (6,80 m2). Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je lokální na tuhá paliva, kamny.

Na pozemku parc. č. 12012 stojí bytový dům s č.p. 496. Pozemek je pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 267 m2. Pozemek parc. č. 12013 navazuje na stavební pozemek parc. č. 12012 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 117 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 12772 ve vlastnickém právu statutárního města Plzeň.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Lovčice, k.ú. Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 20742/17
Nejnižší podání
300.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Lovčice
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýř a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, koberci nebo plovoucí podlahou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy je zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. V domě jsou dvě bytové jednotky o dispozici 3+1 (nacházející se v 1.a 2. NP) a o dispozici 2+1 (nacházející se v 1. NP), vytápění pomocí kotle na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler.  Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Na hranici je přípojka plynovodu. Kanalizace je svedena do septiku. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 155 se nachází stavba rodinného domu č.p. 33. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 558 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 314/64, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 363 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté, udržované. Na pozemku se dále nachází garáž (zděná, bez IS, plechová vrata), zděná dílna, pergola. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemky parc. č. 314/74, 314/76. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna (kopaná 7m), septik a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáž, dílna, pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Králíky, k.ú. Dolní Hedeč, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 9577/16
Nejnižší podání
183.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Králíky
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 89:
Dům je situován ve svažitém terénu mezi dvěma komunikacemi jako samostatně stojící. Původně se dle sdělených informací jednalo o kovárnu s obytnou částí. Dům má přibližně obdélníkový půdorys, přičemž vzadu je k němu krčkem připojena hospodářská část. Dům je nepodsklepený, přízemní a s částečně využitým podkrovím v levé části, kde je zřízena jedna místnost. Jako sklep sloužila klenutá místnost v krčku za domem, který je částečně pod terénem, přičemž přes jeho půdní prostor byl přístup do spodního podlaží navazující hospodářské stavby, jenž je nyní zazděný.
Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Původní stáří domu nebylo přesně zjištěno, odhadovat ho lze kolem 100 let. Celkový stavebně technický stav domu je špatný. Dům je neobyvatelný, ve stavu započatých oprav (v obytné části odstraněna příčka, osekané omítky, odstraněná podlaha včetně podloží). V některých místech je patrné zatékání střechou, na zdivu jsou stopy vzlínající zemní vlhkosti, omítky a betonové podlahy jsou zvětralé, strop v levé části má statické poruchy. Stav domu vyžaduje kompletní rekonstrukci. Opotřebení je vzhledem ke stavu objektu odhadnuto na 85%.

Hospodářská stavba:
Stavba je situována za domem, respektive za spojovacím krčkem, na zvýšené části pozemku u silnice. Stavba má dvě podlaží a půdní prostor. Spodní podlaží je přístupné ze zahrady za domem, horní podlaží je přístupné vraty ze silnice a slouží jako garáž.
Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 8 znaleckého posudku.

Původní stavby nebylo přesně zjištěno, odhadovat ho lze kolem 80 let. Celkový stavebně technický stav stavby zhoršený, delší dobu bez jakékoliv alespoň základní údržby. Fasáda je částečně opadaná, chybí klempířské konstrukce, dřevěný strop je provizorně podepřen, u konce životnosti je podlaha i střešní krytina. Opotřebení je vzhledem ke stavu objektu odhadnuto na 80%.

Pozemky:
Pozemek p.č. st. 80 má nepravidelný, členitý tvar, přičemž je na něm situován jednak vlastní dům, dále spojovací krček i hospodářská stavba. Nezastavěnou část před domem zaujímá předzahrádka, část vpravo vzadu od domu zaujímá svažitá zahrada a další malá nezastavěná část se nachází mezi hospodářskou stavbou a silnici, přičemž slouží jako vjezd.
Pozemek p.č. 408/2 má přibližně trojúhelníkový tvar a jedná se o část zahrady za levým zadním rohem domu.
Pozemek p.č. 427/1 má lichoběžníkový tvar a jedná se rovněž o součást zahrady navazující na levou štítovou zeď.
Pozemek p.č. 427/3 má přibližně obdélníkový tvar a jedná se rovněž o součást zahrady navazující na pravou štítovou zeď.
Pozemky jsou společně oploceny do funkčního celku s rodinným domem. Terén je svažitý. Na nezastavěných částech se místy nacházejí trvalé porosty (listnaté keře a listnaté i jehličnaté stromy).
Vpravo i vlevo s pozemky sousedí zahrady dalších rodinných domů.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Uherský Ostroh, k.ú. Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 18466/17
Nejnižší podání
10.300 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Uherský Ostroh
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek vedený jako orná půda se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, nachází se v plochách určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

Rodinný dům se zahradou v obci Rozhraní, k.ú. Vilémov u Rozhraní, okres Svitavy

Spisová značka
030 EX 23175/16
Nejnižší podání
300.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Rozhraní
Okres
Svitavy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nachází západně od silnice I/43 a železniční tratě v k.ú. Vilémov u Rozhraní v soustředěné zástavbě rodinných domů.

Jedná se o starý rodinný domek, který je přízemní, zděný a zastřešený asymetrickou sedlovou střechou, s předzahrádkou a zahradou oddělenou pásem pozemku p.č. 169 s přístupovou pěšinou. Příslušenství objektu tvoří malá zděná vedlejší stavba, přiléhající vlevo vzadu ke zdi domku, oplocení z pletiva na ocelových sloupcích, oplocení z ocelových rámů s pletivem, ocelový sušák na prádlo, zemní sklep přístupný z pozemku p.č. 65/1, ovšem vybíhající do obecního pozemku p.č. 60/1, dřevěná kolna (dřevník) na pozemku p.č. 65/1, plochy zpevněné z betonových dlaždic, odpadní jímka, elektropřípojka vedená vzduchem a zřejmě i přípojka vody.

Přístup k pozemku p.č. st. 15 s domem i zahradě p.č. 65/1 je řešen ze silnice v místě na pozemku p.č. 340/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Rozhraní přes malou část pozemku st. 16 v soukromém vlastnictví a dále po pěšině na pozemku p.č. 169 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví České Republiky s právem hospodaření pro Lesy České Republiky, s.p. K zahradě p.č. 65/1 je dále přístup možný rovněž ze silnice v místě na pozemku p.č. 340/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Rozhraní po pěšině na pozemku p.č. 170 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví České Republiky s právem hospodaření pro Lesy České Republiky, s.p. a takto případně přes zahradu p.č. 65/1 a pozemek p.č. 169 i k pozemku p.č. st. 15 s domem.

Pozemek parc. č. 65/1 má přibližně obdélníkový tvar a slouží jako zahrada naproti rodinného domu. Pozemek je oplocen a nachází se na něm některé příslušenství a trvalé porosty v malém rozsahu (jabloň a několik keříků).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 3+1 v obci Třebíč, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 14555/16
Nejnižší podání
600.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Třebíč
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 993 a 994 o dvou vchodech je nepodsklepený a má 5 nadzemních podlaží, přičemž v 1. NP jsou situovány částečně byty, ale převážně pak společné prostory a sklepy náležející k jednotlivým bytům. Dům stojí na pozemku p.č. st. 2870. V bytovém domě je vymezeno celkem 26 bytových jednotek (po 13 bytech v každém vchodu). Svislé konstrukce domu jsou zděné, stropy betonové s rovným podhledem, střecha je velmi nízká sedlová s krytinou z izolačních pásů, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádu tvoří tenkovrstvá omítka na kontaktním zateplovacím systému, schodiště teracové, okna v bytech i ve společných prostorách plastová, vstupní portál plastový. Dům je napojen na veškeré IS a je vybaven výtahem. Vytápění je zajišťováno z dálkového zdroje tepla pomocí předávací stanice umístěné v 1.NP domu. Dle informací poskytnutých při místním šetření byl dům předán do užívání v roce 1964. Jeho současný stav je velmi dobrý po provedené revitalizaci v roce 2016 (zateplení, nová fasáda domu, vstupní portál, schránky, zvonky, výměna balkonů) V roce 2018 byl dům dodatečně vybaven výtahy, které byly přistavěny k jeho zadní stěně.

 

Bytová jednotka č. 993/7
Jedná se o třípokojový byt umístěný ve 3.NP bytového domu. Byt má standardní provedení a vybavení a je v podstatě v původním stavu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, keramické obklady provedeny v koupelně, na WC a v kuchyni kolem linky, dále je proveden dřevěný obklad stěn do výšky cca 1,2 m v chodbě a kuchyni, tzv. jádro je zděné, povrchy podlah pokojů kryty textilními krytinami položenými na dřevěných vlýskách, v chodbě je položena rovněž textilní krytina, v kuchyni tvoří podlahu PVC a v koupelně a na WC je dlažba, vytápění je řešeno žebrovými radiátory, okna jsou plastová, vnitřní dveře dřevěné, plné i prosklené do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka (původní s vyměněnými dvířky), zařizovací předměty - vana, umyvadlo, samostatné WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Z obývacího pokoje je přístupný poměrně rozměrný balkon, nově osazený v rámci revitalizace domu. Dále k bytu náleží zděný sklep s dřevěnými mřížovými dveřmi, umístěný v 1. NP domu.
K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 993 a 994 a pozemku p.č. st. 2870 ve výši id. 680/15081. Pozemek p.č. st. 2870 je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 435 m2 a je zcela zastavěn bytovým domem.

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Horní Studénky, okr. Šumperk

Spisová značka
030 DD 9/19
Nejnižší podání
992.260 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Horní Studénky
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky parc. č. 1882/5 a 1882/7, které se nachází v severozápadní části katastrálního území Horní Studénky, pozemky parc.č. 515/2, 707, 708/3, 708/4, 709, 710, které se nachází v západní části katastrálního území Horní Studénky a pozemky parc. č. 1700/24 a 1700/25, které se nachází v jižní části katastrálního území Horní studénky. Všechny pozemky jsou evidované na listu vlastnictví č. 417, v k.ú. a obci Horní Studénky, okres Šumperk.

Na pozemcích vázne pachtovní právo pro společnost Rýznar spol. s r. o. na základě pachtovní smlouvy, která je uložena v dalších souborech.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Janov, k.ú. Janov u Krnova, okr. Bruntál

Spisová značka
030 DD 8/19
Nejnižší podání
1.165.020 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Janov
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 1828/3 o výměře 11272 m2, parc. č. 1830 o výměře 17408 m2, parc. č. 1944 o výměře 16196 m2 a parc. č. 1956/1 o výměře 13375 m2, vše trvalý travní porost. Pozemky se nachází v severní části katastrálnho území Janov u Krnova, v obci Janov, okres Bruntál, evidované na listu vlastnictví č 397.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001