Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/6 bytu 1+1 v obci Hodonín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 4873/04
Nejnižší podání
93.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Hodonín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná bytová jednotka o velikosti 1+1 je umístěna ve 2. NP panelového, devítipodlažního, nepodsklepeného bytového domu s plochou střechou a s výtahy, kde 1. NP tvoří technické podlažní. Bytovým dům byl dokončen a zkolaudován v roce 1968. Na oceňované bytové jednotce byla v roce 2009 provedena výměna oken. Na ostatních částech byla prováděna běžná údržba a oceňovaná bytová jednotka má původní umakartové bytové jádro. Stavební dispozice oceňované bytové jednotky je následující: ze vstupní chodby je přístup do koupelny s WC, kuchyně a do pokoje. Příslušenstvím oceňované bytové jednotky je jedna sklepní kóje, která je umístěna v 1. NP. Parkování v lokalitě bytového domu je bezproblémové, na zpevněných plochách v okolí bytového domu. Stavba bytového domu nevykazuje žádné zjevné poruchy ani vady a je po celkové revitalizaci provedení v roce 2009.

Fotogalerie

 

3/8 stavby občanské vybavenosti v obci Fryšták, k.ú. Dolní Ves, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 5224/19
Nejnižší podání
290.000 Kč
Výše jistoty
45.000 Kč
Město
Fryšták
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící vícepodlažní budovu s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda objektu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena bleskosvodem. Okna jsou ocelová. Vchodové dveře budovy jsou dřevěné, plné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. K nemovitosti náleží studna. Vodovod a kanalizace se nachází v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 40/1 stojí stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 732 m2. Na pozemek parc. č. 40/1 navazuje pozemek parc. č. 40/2, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 35 m2, pozemek parc. č. 41, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 183 m2 a pozemek parc. č. 42, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 148 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté s drátěným oplocením. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, studna a opěrná zeď. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 22/1, který je ve vlastnickém právu města Fryšták.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, opěrná zeď a studna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Otrokovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 28860/15
Nejnižší podání
11.633 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Otrokovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 4015 v k.ú. Otrokovice je vedený jako orná půda, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku – je užíván na základě nájemní smlouvy.
Dle územního plánu města Otrokovice dostupného na webových stránkách města se část pozemku nachází v zemědělských plochách a část v plochách pro energetiku (TE) – viz situační výkres ÚP v příloze.

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu s pozemky a 1/3 pozemků v obci Kaplice, k.ú. Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov

Spisová značka
030 EX 8073/18
Nejnižší podání
311.289 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Kaplice
Okres
Český Krumlov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 421 - Rodinný dům č.p. 55 Blansko

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zčásti kamenná a zčásti zděná a její stavebně - technický stav je špatný. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Stáří budovy je více jak 200 let. Budova je v původním neudržovaném stavu a dle sdělení povinného je cca 40 let neobývaná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na dům navazuje kamenná stodola se sedlovou střechou a dřevěnými vchodovými dveřmi. Stodola je ve špatném technickém stavu. K domu patří zahrada, na které se nachází schlév. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Věcná břemena byla zjištěna, viz LV.

V 1. NP domu se nachází pokoj (8,96 m2), pokoj (17,71 m2), kuchyň (15,94 m2), špajz (18,51 m2), veranda 3,40 M2) a chlév (19,33 m2). V podroví je pokoj (16,09 m2) a půda. Koupelna chybí. WC je suché, přístupné z venku. Zdi vykazují stopy po plísni a po vzlínání vlhkosti. Vnitřní omítky opadávají. Části dřevěných konstrukcí jsou ve špatném technickém stavu, dle sdělení povinného jsou napadeny červotočem nebo dřevokaznými houbami. Podlahy jsou betovné nebo prkenné. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. K dispozici je studna, která je dle sdělení bez vody. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 53/2, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 456 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 55 a navazující stololou a chlévem. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 2026/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 393 m2 a parc. č. 2027/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 434 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví kraje. Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je stodola a chlév. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

LV 421 - Pozemek Blansko

Jedná se o pozemek parc. č. 2025/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 665 m2. V územním plánu je pozemek veden jako zábor orné půdy - plochy smíšené obytné - území malých sídel. Pozemek je pravidelného tvaru, je udržovaný. Pozemek navazuje na výše uvedený pozemek parc. č. 2026/2. Pozemek je přístupný po pozemku ve vlastnictví města.

LV 421 - Zemědělské pozemky

Jedná se o pozemky parc. č. 2025/1 o velikosti 665 m2, parc. č. 2132/1 o velikosti 1.986 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, pozemky parc. č. 2120/2 o velikosti 460 m2, parc. č. 2128/2 o velikosti 325 m2, parc. č. 2132/2 o velikosti 198 m2, parc. č. 3333/6 o velikosti 120 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky tvoří jeden celek, nacházejí se cca 250 m východně od rodinného domu č.p. 55 v zemědělsky obhospodařovaném území. Pozemky jsou v územním plánu města vedeny jako plochy zemědělské nebo plochy vodní a vodohospodářské. Přístup na pozemky je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví města nebo státu.

LV 421 - Lesní pozemky

Jedná se o pozemky parc. č. 2216/15 o velikosti 1.416 m2 a parc. č. 2216/23 o velikosti 93 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemek. Pozemky jsou od sebe odděleny pozemkem parc. č. 2216/10 ve vlastnictví města. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a nacházejí se na nich porosty. Pozemky se nacházejí cca 300 m východně od oceňovaného rodinného domu.

LV 1856 - Pozemky Blansko

Jedná se o pozemky parc. č. 2025/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 1.349 m2 a parc. č. 2025/4, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 467 m2. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako zábor orné půdy - plochy smíšené obytné - území malých sídel. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky se nacházejí cca 20 m severně od rodinného domu č.p. 55. Pozemky jsou přístupné po pozemku ve vlastnictví města.

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Leskovec, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 10243/18
Nejnižší podání
86.600 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Leskovec
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je situovaný na okraji zastavěného území obce přibližně jihozápadním směrem cca 450 m od budovy obecního řadu. Poslední rodinný dům přístupný po stejné cestě je vzdálen cca 80 m. V okolí pozemku se pak nacházejí rekreační chaty a menší hospodářské stavby nezapsané v KN.
Jedná se o lokalitu s loukami, členěnou remízy, na níž navazuje lesní porost. Terén je v místě výškově členitý. Předmětný pozemek je středně svažitý.
Přístup k pozemku je možný z cesty na pozemku p.č. 243/1 a p.č. 2422 ve vlastnictví obce Leskovec, případně pak přes pozemek p.č. 818/4 ve vlastnictví fyzické osoby. Dle leteckých snímků se na většině plochy pozemku nachází travní porost, pouze na východní části pozemku p.č. 828/1 se nachází náletová vegetace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 2+1 v obci Brno, k.ú. Královo Pole, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 12235/14
Nejnižší podání
2.060.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 48 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 26/7 se nachází v budově č.p. 26 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, špajzu, sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 60,56 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. 1325 (LV 8887), parc. č. 1326 (LV 8887), parc. č. 1327 (LV 8887) a parc. č. 1328 (LV 8887) stojí bytový dům s č.p. 8, 16, 26, 55. Na stavební pozemky navazují pozemky parc. č. 1329/6, parc. č. 1329/7, parc. č. 1329/8 a parc. č. 1329/9. Na těchto pozemcích se nacházejí zpevněné plochy a zeleň kolem domu. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1312 ve vlastnictví města Brna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 2+1 v obci Holešov, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 3445/19
Nejnižší podání
420.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Holešov
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 24 jednotek (6 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod a komín. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou železné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1198/4 se nachází v budově č.p. 1198 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, sklepa, chodba, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou, PVC a parkety. Obklady jsou keramické. Byt je v původním neudržovaném stavu, určený k celkové rekonstrukci a modernizaci. Užitná plocha jednotky je 67,4 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 2728/13 stojí bytový dům s č.p. 1196, 1197, 1198, 1199. Pozemek je pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 736 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2727/11 ve vlastnickém právu město Holešov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Luhačovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 20213/17
Nejnižší podání
50.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Luhačovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou vnitřní garáž, přízemní, zděnou pravděpodobně z CPP, strop betonový prefabrikovaný s pultovou střechou. Střešní krytina je z rovného plechu, bez dalších úprav. Vnější omítka je břízolitová, vrata dřevěná dvoukřídlová, podlaha je pravděpodobně betonová mazanina, omítky jsou uvažovány standardní vápenné, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem, bez oken. Stavba garáže není pravděpodobně napojena na žádné rozvody IS.
Dle prohlídky objektu z exteriéru se jeví garáž v původním stavu bez provedených zásadnějších rekonstrukcí, které by byly patrné při pohledu z venku. Technický stav objektu je dobrý, resp. odpovídající stáří a patrné absenci zásadnějších oprav nebo modernizací.

Předmětem ocenění je jeden pozemek p.č.St. 932, který je v KN evidován jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zcela zastavěn objektem garáže bez č.p./č.e. Pozemek je obdélníkového půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (zahrada) v obci Bořislav, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41659/13
Nejnižší podání
157.500 Kč
Výše jistoty
32.000 Kč
Město
Bořislav
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 2/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 1.471 m2. V územním plánu je pozemek veden jako plochy venkovského bydlení. Pozemek je travnatý a oplocený dřevěným oplocením s kamennou podezdívkou. Na pozemku se nacházejí porosty. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví kraje. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Bořislav, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41659/13
Nejnižší podání
180.000 Kč
Výše jistoty
36.000 Kč
Město
Bořislav
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 26 Bořislav - jedná se o řadovou, krajní, podsklepenou, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná, veranda je dřevěná. Stavebně - technický stav domu odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová nebo pultová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází plechová kolna a kamenná stodola se sedlovou střechou s krytinou z vlny a dřevěnými dvojitými vjezdovými vraty. Ve stodole je garáž. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Dispoziční řešení domu je 2+1. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. V suterénu domu jsou sklepní prostory. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou betonové, pokryté plovoucí podlahou, keramickou dlažbou nebo koberci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění domu je plynovým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 26, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 206 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 26. Zbylou část tvoří dvůr. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. St. 319, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 179 m2, je zčásti zastavěn plochou pod stodolou, a parc. č. 2/6, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 69 m2. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a tvoří spolu jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, zčásti udržované a oplocené dřevěným oplocením. Na pozemcích se dále nachází plechová kolna, zpevněné plochy a porosty. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.

Součástí nemovité věci jsou IS, septik, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je garáž, kolna, stodola a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001