Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 28427/15
Nejnižší podání
78.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 29 Nové Hvězdlice s volným půdním prostorem. Budova je tvaru „L” a je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je vhodná k rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek v horším stavu. Vrata do průjezdu jsou dřevěná plná. Okna domu jsou dřevěná dvojitá ve velmi špatném stavu. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Dle databáze katastru nemovitostí je objekt napojen na vodovod a kanalizaci. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 97 se nachází stavba rodinného domu č.p. 29. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 576 m2. Na pozemku parc. č. St. 187 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 43 m2. Na stavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 3269/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 572 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté a neudržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2286/14.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 6016/18
Nejnižší podání
78.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 29 Nové Hvězdlice s volným půdním prostorem. Budova je tvaru „L” a je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je vhodná k rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek v horším stavu. Vrata do průjezdu jsou dřevěná plná. Okna domu jsou dřevěná dvojitá ve velmi špatném stavu. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Dle databáze katastru nemovitostí je objekt napojen na vodovod a kanalizaci. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 97 se nachází stavba rodinného domu č.p. 29. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 576 m2. Na pozemku parc. č. St. 187 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 43 m2. Na stavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 3269/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 572 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté a neudržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2286/14.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Brno, k.ú. Husovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 21391/13
Nejnižší podání
2.140.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná zdvojená s parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Okolo domu je oplocená zahrada, která není předmětem ocenění. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Rodinný dům č.p. 1426 stojí na pozemku parc. č. 2245. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 154 m2. Pozemek je zapsaný na LV 10001, je ve vlastnictví města Brno a proto není předmětem ocenění. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2233/1, který je ve vlastnictví města Brno.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rekreační chaty v obci Psáry, k.ú. Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 20227/18
Nejnižší podání
194.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Psáry
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových patkách. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Dveře chaty jsou dřevěné prosklené. K chatě patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 512 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 247. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 30 m2. Pozemky parc. č. St. 512, parc. č. 141/20 (ostatní plocha) a parc. č. 141/182 (ostatní plocha) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, kolna a přístřešek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 689/5 a parc. č. 141/4 ve vlastnickém právu obce Psáry.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/30 rodinného domu v obci Drnholec, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 45573/13
Nejnižší podání
38.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Drnholec
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
PŮVODNÍ TERMÍN 18.4.2024
Odročeno na
06.06.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, rohový, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nes známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Okna domu jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada a průjezd se dřevěnými vraty. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dům je dispozičně řešen jako 3+1. V domě se nachází pokoj (23,57 m2), kuchyň (16,31 m2), chodba (9,69 m2), koupelna (6,79 m2), WC (1,20 m2), pokoj (13,77 m2), pokoj (15,21 m2), veranda (11,01 m2), průjezd (53,58 m2) a sklad (22,28 m2). Výška stropů v domě je 2,66 m. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC a koberci. Obklady jsou keramické. Dům je v původním stavu, určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojka plynovodu je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 675 stojí stavba rodinného domu č.p. 336. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 666 m2. Pozemek parc. č. 676 navazuje na stavební pozemek parc. č. 675 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 56 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 570/1 ve vlastnickém právu městysu Drnholec.

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

1/9 pozemků v obci Žleby, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 27555/15
Nejnižší podání
18.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Žleby
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
PŮVODNÍ TERMÍN 11.4.2024
Odročeno na
06.06.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 m severozápadně a cca 1 km severně od okraje zastavěné části obce Žleby. Jedná se o dva nesousedící zemědělské pozemky různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 11 177 m2. Pozemek parc. č. 682/4 je na severní straně ohraničený lesním porostem a spolu s pozemkem parc. č. 774/62 se nachází v lánu. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělského půdního fondu. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna. Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

 

1/6 pozemků (orná půda) v obci Šatov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 30764/13
Nejnižší podání
22.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Šatov
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.06.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 550 m západně od okraje zastavěné části městyse Šatov a naseverozápadním okraji městyse Šatov. Jedná se o dva nesousedící zemědělské pozemkypravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 5 000m2. Pozemek parc. č. 4038 je na jižní straně ohraničený plotem cizího vlastníka, na severní straně keřovými porosty a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 4745 je na jižní a západní straně ohraničený listnatými porosty, na severní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č.4038 je rovinný a pozemek parc. č. 4745 je svažitý k severní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 4745 vede nezpevněná cesta nacházející se napozemku parc. č. 4746, který je ve vlastnictví městyse Šatov.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská – orná půda.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dledatabáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh