Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rekreační chaty se zahradou v obci Tehlov, k.ú. Tehlov u Říčan, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 18620/13
Nejnižší podání
286.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Tehlov
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní objekt rodinné rekreace s půdou. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně technický stav je špatný. Objekt je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha chaty je sedlová s krytinou z hydroizolačních pásů (IPA), opatřena komínem. Klempířské konstrukce, žlaby, jsou z pozinkovaného plechu. Budova je ve špatném stavu. Fasáda není zateplená. Okna jsou dřevěná zdvojená. K chatě patří oplocená zahrada s porosty. Oplocení je drátěné s ocelovými sloupy. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Dispozice objektu je 2+1. V chatě se nachází pokoj (7,27 m2), pokoj (15,72 m2), kuchyň (4,30 m2), kolna s WC (6,82 m2) a chodba (7,99 m2). Podlahy jsou pokryty PVC. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu (užitková voda). Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je řešeno kamny na tuhá paliva.

Pozemek parc. č. St. 229, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 27 m2, je zastavěn plochou pod stavbou č.e. 2 Techov. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1064/8, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 493 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, udržované, travnaté, rostou na nich porosty a nacházejí se na nich zpevněné plochy. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Ubytovací zařízení s administr. budovou v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 12224/19
Nejnižší podání
6.513.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Povrly
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky s ubytovnou a administrativní budovou. Pozemky jsou oplocené dřevěným plotem s podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. 164 se nachází samostatně stojící, patrová budova ubytovny s č.p. 37. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem. Střecha je v horším stavu. Okna budovy jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře budovy jsou plastové. K budově patří vestavěná garáž se dřevěnými dvoukřídlými vraty.

Na pozemku parc. č. 165 se nachází samostatně stojící, patrová budova s č.p. 32. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova je podsklepená. Střecha budovy je valbová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem, vikýři a střešními okny. Okna budovy jsou plastová.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 164 stojí stavba ubytovny č.p. 37. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 333 m2. Na pozemku parc. č. 165 stojí administrativní budova č.p. 32. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 651 m2. Na stavební pozemky parc. č. 164 a parc. č. 165 navazuje pozemek parc. č. 167, který je v katastru nemovitosti veden jako ostatní plocha o celkové výměře 4 553 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem s podezdívkou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a kolonáda, která spojuje obě stavby. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 151 ve vlastnickém právu obce Povrly.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolonáda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu v obci Český Brod, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 4395/16
Nejnižší podání
613.333 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Český Brod
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Český Brod, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Žižkova 468, 282 01 Český Brod. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 914/22 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 a přes pozemek p.č. 914/26 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní žumpu na vyvážení. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ ve městě Český Brod je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci.
Objekt sestává z komerčních prostor situovaných v části I. nadzemního podlaží a pravděpodobně z obytných prostor. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna nová střešní krytina a část klempířských konstrukcí a z části byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 135/02
Nejnižší podání
40.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí na jihozápadním okraji zastavěné části města Moravský Krumlov. Jedná se o sousedící travnaté pozemky dohromady tvořící lichoběžníkový tvar. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha trvalý travní porost o výměře 3 878 m2. Pozemky jsou ohraničené drátěným oplocením. Přes travnaté pozemky vedené nadzemní vedení VN. Na pozemcích se nachází několik náletových keřových porostů. Na pozemku parc. č. 3165/3 se nachází dřevěná bouda. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1451/1, který je ve vlastnictví města Moravský Krumlov.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 25 m. Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeného nezastavěného území přírodní. Velká část pozemků je vedená jako plocha změn na plochu vodní a vodohospodářské. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a dřevěná bouda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna. Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Městský úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

Další soubory

 

4/21 rodinného domu s pozemky v obci Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 27252/15
Nejnižší podání
266.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Řetůvka
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

A) Rodinný dům č.p. 27 Řetůvka

Jedná se o původní zemědělské stavení sestávající se z obytné budovy, hospodářských částí a uzavřeného dvoru. Rodinný dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek a osinkocementových šablon. Součástí střechy je komín, vikýř a bleskosvod. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Fasáda je v horším stavu. V domě se nachází průjezd. K domu patří neudržovaná zahrada, na které se nachází hospodářské budovy. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 105, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 835 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 27 Řetůvka a hospodářskými stavbami. Zbylou část tvoří dvůr. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 480/1, který je v KN veden jako zahrada, je o velikosti 1.796 m2 a parc. č. 480/2, který je v KN veden jako zahrada a je o velikosti 2.794 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví obce. Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářské stavby. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

B) Zemědělské pozemky Řetůvka

Jedná se o pozemky parc. č. 5/1, který je v KN veden jako trvalý travní porost a je o výměře 6.073 m2 a parc. č. 479/2, který je v KN veden jako zahrada a je o výměře 11.209 m2. Pozemek parc. č. 5/1 je v územním plánu obce veden v plochách smíšených nezastavěného území. Pozemek parc. č. 479/2 je v územním plánu obce veden v plochách zemědělských a navazuje na výše uvedené pozemky parc. č. 480/1 a parc. č. 480/2. Zemědělské pozemky jsou od sebe odděleny komunikací na pozemku parc. č. 766. Pozemky jsou nepravidelných tvarů, jsou travnaté a udržované.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna. Přípojky inženýrských sítí nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 zemědělské stavby v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny (více o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 21400/15
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/6 nemovitých věcí proběhne dne 26.11.2020 ve 13:00 na dražebním portálu www.okdrazby.cz pod sp.zn. 030 EX 271/09.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní hospodářskou budovu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše chybí žlaby se svody. Vrata budovy jsou plechová. K budově patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 18/1 stojí stavba hospodářské budovy bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 183 m2. Pozemek parc. č. 1130/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 18/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 542 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

1/12 pozemků v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 21400/15
Nejnižší podání
24.341 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 76 a parc. č. 1175/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 76 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 747 m2. Pozemek parc. č. 1175/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 281 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Pozemek parc. č. 171/12 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 10 976 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako zemědělská plocha. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1141/1 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 438/1, parc. č. 553/11 a parc. č. 553/10 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 438/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 937 m2. Pozemek parc. č. 553/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 644 m2. Pozemek parc. č. 553/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 24 987 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 553/129 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 814/17, parc. č. 848/3 a parc. č. 848/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 814/17 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 12 773 m2. Pozemek parc. č. 848/3 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 223 m2. Pozemek parc. č. 848/4 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 151 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 814/39 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 934/1 a parc. č. 934/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 934/1 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 19 126 m2. Pozemek parc. č. 934/4 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 2 303 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1158/1 ve vlastnickém právu Ústeckého kraje.

 

Fotogalerie

 

1/6 hospodářské budovy s pozemkem v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny (více o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 271/09
Nejnižší podání
140.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/12 nemovitých věcí proběhne dne 26.11.2020 ve 13:00 na dražebním portálu www.okdrazby.cz pod sp.zn. 030 EX 21400/15.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní hospodářskou budovu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše chybí žlaby se svody. Vrata budovy jsou plechová. K budově patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 18/1 stojí stavba hospodářské budovy bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 183 m2. Pozemek parc. č. 1130/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 18/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 542 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (vinice) o celkové výměře 1,4 ha v obci Starovičky, okr. Břeclav, bližší informace o vinicích v příloze

Spisová značka
030 DD 16/20
Nejnižší podání
840.480 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Starovičky
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky parc. č. 1064/42 o výměře 3354 m2, parc.č. 3903 o výměře 3905 m2, parc.č. 4445 o výměře 4100 m2 a parc.č. 4517 o výměře 2649 m2. Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako vinice a jsou součástí lánu zemědělských pozemků.

Věcné břemeno užívání, jež je na listu vlastnictví zapsáno k pozemku parc. č. 1064/42, zaniklo úmrtím oprávněné osoby.

Bližší informace o vinicích jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku a v dalších souborech v dokumentu - "Informace o vinicích"

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Krhanice, okr. Benešov

Spisová značka
030 DD 12/20
Nejnižší podání
2.356.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Krhanice
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Nemovité věci se nachází v centrální části obce Krhanice. Rodinný dům je členitý, podsklepený s jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím ze smíšenézo zdiva. K domu je postavena jednopodlažní přístavba s podkrovím. Dům má novou fasádu, střecha je z části sedlová, z části polovalbová, krytina je tvořena betonovými taškami. Okna jsou dřevěná dvojskla. Vstup do domu je umožněn ze zahrady, a to dřevěnými vstupními dveřmi. Dům je po rekonstrukci v dobrém stavebně technickém stavu.

Dům má nepravidelný půdorys, je rozdělen do tří traktů. Při pohledu z ulice je vidět jednopodlažní zděná stavba. První nadzemní podlaží této stavby slouží jako garáž, v obytném podkroví nad garáží se nachází pokoj využívaný jako pracovna. Stavba se nachází na  severní hranici pozemku směrem do ulice. Tato část domu není zapsána v katastru nemovitostí. Zastavená plocha činí odhadem 45 m2.

Při vstupu na pozemek se za garáží nachází další části domu, kde jsou úložné prostory (sklep), sauna a technické prostory a koupelna. Bližší popis viz znalecký posudek. Vstup do této části je umožněn jako samostatný z venku, tak i z vnitřních prostor domu. Na terase se nachází bazén.

V poslední části se nachází obytná část rodinného domu. Dům je částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. V podzemní části se nachází sklad a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží se nachází kuchyň s obývací částí, pokoj, koupelna a samostatné WC. Bližší popis je uveden ve znaleckém posudku.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001