Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

2 bytové jednotky s pozemkem (vnitřní dvůr) v obci Brno, k.ú. Zábrdovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 896/22
Nejnižší podání
5.600.107 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované jednotky jsou v operátu Katastru nemovitostí vedeny jako byty. Dle skutečného stavu zde byla zahájena rekonstrukce – přestavba na pizzerii a kancelář. K tomuto byla předložena projektová dokumentace na změnu stavby před dokončením. Nebylo doloženo žádné povolení stavebního úřadu schvalující prováděné změny a změnu užívání bytu na jiné využití.

Bytový dům s oceňovanými byty je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní, je podsklepený šestipodlažní s plochou střechou.
Oceňované byty 1 a 2 se nachází v 1. nadzemním podlaží, jsou přístupné přímo z ulice. V bytovém domě se nachází celkem 25 bytů.
Bytový dům je odhadem starý cca 80 – 90 let. Dle vizuální prohlídky zde byla provedena nástavba 5. a 6. nadzemního podlaží s plochou střechou namísto původní sedlové střechy, dům je po rekonstrukci v dobrém technickém stavu.
V oceňovaných bytech byla v r. 2014 zahájena rekonstrukce a přestavba na jiné využití – provoz pizzerie a jiný komerční prostor (kancelář) – rekonstrukce je již téměř dokončena (zejména v bytě č. 409/1 – budoucí využití pizzerie) – chybí kompletace rozvodů elektro a vody, dokončení sociálních zařízení, podhledů, podlah v PP apod. Nebyl však doložen žádný souhlas stavebního úřadu o povolení prováděných rekonstrukcí a souhlas se změnou užívání jednotky. Jednotky jsou tudíž oceňovány jako byty.
Oceňovaný pozemek parc.č. 976/3 o výměře 89 m2 tvoří vnitřní dvůr bytového domu, je přístupný pouze z jednotky č. 409/1 – mělo se zde nacházet venkovní posezení k pizzerii. Jsou zde provedeny dlažby a obklady.

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu v obci Strání, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 9507/19
Nejnižší podání
273.333 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Strání
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc je tvořena rodinným domem č.p. 469, který je součástí pozemku parc.č. st.596 a rodinným domem bez č.p./č.e., který je součástí pozemku parc.č. st. 595 – tyto domy tvoří jeden celek a pozemky parc.č. st. 595 a st. 596 vedenými jako zastavěná plocha a nádvoří.

Stavby bez č.p./č.e. a č.p. 469 jsou v operátu KN na listu vlastnictví vedené jako rodinné domy, které jsou součástí pozemků parc.č. st. 595 a st. 596 vedené jako zastavěná plocha a nádvoří – dle dispozičního uspořádání a technického provedení se jedná o jeden rodinný dům.

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je podsklepený, jednopodlažní, s částečně obytným podkrovím, se sedlovou střechou, půdorysně ve tvaru přibližného obdélníka s připojeným zádveřím.

V rodinném domě se v 1.PP nachází sklepní úložné a technické prostory. V 1.nadzemním podlaží se nachází zádveří, chodba se žebříkovým schodištěm do podkroví, obývací pokoj směrem do ulice, kuchyň, další tři obytné pokoje, z nichž jeden je bez přirozeného osvětlení, koupelna a WC. V obytném podkroví se nacházejí dva menší obytné pokoje.

Základy jsou betonové nebo kamenné, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, nad PP nespalné klenuté. Střecha sklonitá sedlová a pultová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější fasádu tvoří vápenocementová omítka v uliční části, ve dvorní je zateplená. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře hladké plné nebo prosklené, podlahy s koberci, PVC nebo keramickou dlažbou, ve sklepě cementové. Příslušenství tvoří koupelna s vanou a umyvadlem, WC je samostatné splachovací. Vytápění domu je ústřední s plynovým kotlem.

Původní RD byly údajně postaveny kolem roku 1930, v r. 1993 údajně došlo k propojení dvou původních domů. V r. 1995, rekonstrukce střechy a částečně i interiéru. V r. 2001 provedena výměna oken za plastová a zateplení dvorní fasády.

Technický stav rodinného domu je poměrně dobrý, údržba spíše zanedbaná, vhodná rekonstrukce a modernizace interiéru domu.

K nemovité věci náleží zděná kolna, studna s užitkovou vodou a běžné venkovní úpravy v minimálním rozsahu (oplocení, zpevněné plochy, přípojky IS).

Na pozemcích se trvalé porosty nenacházejí.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 bytu 3+1 v obci Chomutov, k.ú. Chomutov II, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51451/13
Nejnižší podání
88.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Chomutov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 4.5.2023
Odročeno na
15.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/7 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 50992/13 dne 15.6.2023 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 14 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 65 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 4199/8 se nachází v budově č.p. 4199 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, šatny, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Dispoziční řešení jednotky je popsáno ve znaleckém posudku na str. 8. K bytu patří sklepní kóje (1,1 m2), lodžie (3,4m2), lodžie (3,4 m2) a lodžie (3,4 m2). Podlahová plocha lodžií a sklepní kóje se nezapočívátá do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 69,9 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 373/2 stojí bytový dům s č.p. 4199. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 399 m2. Pozemky parc. č. 373/13 a parc. č. 373/14 navazují na stavební pozemek parc. č. 373/2 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 373/13 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 90 m2. Pozemek parc. č. 373/14 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 10 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 382/2 a parc. č. 373/1 ve vlastnickém právu statutárního města Chomutov.

Příslušenství nemovité věci je sklepní kóje. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

 

1/7 bytu 3+1 v obci Chomutov, k.ú. Chomutov II, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50992/13
Nejnižší podání
88.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Chomutov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 4.5.2023
Odročeno na
15.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/7 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 51451/13 dne 15.6.2023 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 14 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 65 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezenám množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 4199/8 se nachází v budově č.p. 4199 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, šatny, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří sklepní kóje (1,1 m2), lodžie (3,4 m2), a lodžie (3,4 m2). Podlahová plocha lodžití a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 699 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 373/2 stojí bytovým dům s p.č. 4199. Pozemek je obdélníkového tvaru. V takstru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 399 m2. Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje.

Fotogalerie

 

1/6 pozemku (trvalý travní porost) v obci Nepomuk, okres Plzeň-jih

Spisová značka
030 EX 55243/13
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Nepomuk
Okres
Plzeň-jih
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 2 km západně od okraje zastavěné části města Nepomuk. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 7 967 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severní straně. Přes západní část pozemku vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha přírodní. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku (ostatní komunikace) v obci Nedašova Lhota, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 43087/13
Nejnižší podání
2.874 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 27.4.2023
Odročeno na
22.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1854 navazuje na pozemek p.č. st 23 a slouží jako úzká a velmi svažitá cesta s hlinito-štěrkovým povrchem, která vede mezi zahradami a sady k polím mimo zastavěné území obce.

Fotogalerie

 

1/8 pozemku (společný dvůr) v obci Nedašova Lhota, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 43087/13
Nejnižší podání
7.400 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 27.4.2023
Odročeno na
22.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. st. 23 je velmi členitý. Přibližně 1/2 jeho plochy slouží jako přístupová komunikace k několika rodinným domům, na kterou dále navazují hlinito-štěrkové cesty k zahradám a polím mimo zastavěné území obce. Další části pozemku jsou pak užívány jako předzahrádky rodinných domů se zpevněnými plochami, zídkami, částečným oplocením a případně okrasnou zelení. Část pozemku je zastavěna částí rodinného domu č.p. 93 a další část je oplocena jako zahrádka u tohoto domu. Vše co se na pozemku nachází mimo část sloužící jako přístupová komunikace, bylo zřejmě zřízeno vlastníky přilehlých domů.

Pod povrchem části pozemku, která slouží jako komunikace jsou vedeny inženýrské sítě.

Fotogalerie

 

2/4 pozemku (ostatní plocha) v obci Kolešovice, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 1606/08
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Kolešovice
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v jižní zastavěné části obce Kolešovice. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 227 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky a na jižní straně zděným domem. V době oceňování byl rovinný pozemek nevyužívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. St. 75, který je ve vlastnictví pana Jana Efenberga.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 80 m. Přípojky nebylo možné ověřit. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

2398/233088 pozemku (ostatní plocha) v obci Bohumín, k.ú Skřečoň, okr. Karviná.

Spisová značka
030 EX 2708/04
Nejnižší podání
2.997 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Bohumín
Okres
Karviná
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost se nachází ve městě Bohumíně, který má ke dni ocenění 20 518 evidovaných obyvatel. Oceňovaná pozemková parcela se nachází v k.ú. Skřečoň, v okrajové lokalitě obce, vedle hranice s obcí Dolní Lutyně. Jedná se o místní zpevněnou komunikaci Úvozní. V územním plánu města Bohumína, platném ke dni ocenění, se oceňovaná pozemková parcela nachází v ploše P - Z - ploše veřejných prostranství.

Na pozemku se nachází zpevněná asfaltová plocha, která dle sdělení zástupce Města Bohumína je ve vlastnictví Města Bohumína a tudíž není předmětem ocenění.

Bylo zjištěno věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízené listinou Usnesení soudu číslo deníku 1222/1908. Jedná se o právo chůze a jízdy pro celkem 37 parcel - viz. LV č. 144 pro k.ú. Skřečoň, respektive pro vlastníky těchto parcel, přes parcelu č. 1046. Věcné břemeno bylo zřízené na dobu neurčitou. Jelikož roční užitek není možné přesně vymezit, protože se jedná o řadu parcel a navíc pozemek parcela 1046, na které věcné břemeno vázne, je veřejnou místní komunikací, bylo toto věcné břemeno oceněno částkou ve výši 10.000 Kč.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku (orná půda) v obci Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 7146/19
Nejnižší podání
1.000 Kč
Výše jistoty
100 Kč
Město
Mníšek pod Brdy
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1 km jižně od okraje zastavěné části města Mníšek pod Brdy. Spolu s pozemky p.č. 2711/29 a p.č. 2711/32 evidovanými na LV č. 1533, k.ú. Mníšek pod Brdy, se jedná o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený železniční tratí a nachází se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Farma Kviz nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh