Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu v obci Město Albrechtice, k.ú. Opavice, okr. Bruntál

Spisová značka
030 EX 8048/15
Nejnižší podání
433.333 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Město Albrechtice
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 17 je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním obytným podlažím a půdním prostorem pod sedlovou střechou. Dům má hlavní uliční část na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou a zadní přístavbu se vstupní verandou a garáží, která je zastřešena pultovou střechou. Byt v domě má dle sdělení dispozici 3+1. Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí 80 až 100 let. Novější je zjevně zadní část s pultovou střechou. Dům byl dle sdělení přibližně před 15 až 10 lety rekonstruován (přibližně před 15 lety oprava střechy, střešní krytina, klempířské konstrukce, přibližně před 12 lety nová okna, interiér a před 10 lety fasáda.

Příjezd a přístup k domu č.p. 17 je řešen z místní komunikace, která se nachází na pozemku p.č. 292 (ostatní plocha/silnice) ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Opavice je malá vesnice, část města Město Albrechtice v okrese Bruntál. Nachází se přibližně 2,5 km jihovýchodně od Města Albrechtic podél toku řeky Opavice, která zde tvoří hranici s Polskem. Město Albrechtice leží zhruba 13 km severozápadním směrem od Krnova na okraji úrodné polské nížiny a otevírá vstup do osoblažského výběžku.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 stavebních pozemků (zahrada) v obci Ptice, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 3432/13
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Ptice
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí na východním okraji zastavěné částí obce Ptice. Jedná se o sousedící pozemky dohromady tvořící obdélníkový tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada o výměře 1 509 m2. Pozemky jsou ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatých pozemcích se nachází několik porostů a přístřešek. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané jako zahrada. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes sousední pozemek St. 171, který je ve vlastnictví pana Petra Moravce. Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha bydlení – bydlení čisté a v rodinných domech.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Lovčičky, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 26355/13
Nejnižší podání
17.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Lovčičky
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 471 v k.ú. Lovčičky jsou vedeny parcelní číslo 5436 jako orná půda a parcelní číslo 5437 jako trvalý travní porost. Pozemky jsou obdélníkového tvaru, svou kratší stranou na sebe navazují. Pozemek parcelní číslo 5436 (druh pozemku – orná půda) přibližně kopíruje svou jednou kratší stranou část místní komunikace. Pozemek parcelní číslo 5437 (druh pozemku – trvalý travní porost) přibližně kopíruje jednou svou kratší stranou komunikaci č. 418. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, který se skládá z několika pozemků.
Dle platného územního plánu obce Lovčičky je pozemek parcelní číslo 5436 součástí ploch určených pro zemědělství – orná půda a pozemek parcelní číslo 5437 součástí ploch určených pro zemědělství – trvalá zatravněná plocha. V současné době jsou oba pozemky využívány jako orná půda.
Ostatní části pozemků jsou propachtovány společnosti ROŠTĚNICE, a.s., IČO: 63481821, se sídlem Roštěnice – Zvonovice, Roštěnice 166. Dle dostupných dokumentů je obdobná část pozemků 1/8 propachtováno za částku 118 Kč ročně na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. Cena pachtovného je v místě a čase obvyklá. Dá se předpokládat, že oceňovaná část nemovitosti by byla možno propachtovat za obdobnou cenu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Žebrák, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 2156/04
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Žebrák
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 900 m jihozápadně od okraje zastavěné části města Žebrák. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 4 017 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1677, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že Zemědělské družstvo Mořina nemá na pozemek uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/65 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 12531/17
Nejnižší podání
9.800 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/65 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 10414/15
Nejnižší podání
9.800 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/65 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 21766/14
Nejnižší podání
9.800 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/15 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 37291/13
Nejnižší podání
42.347 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Prostějov, okr. Prostějov

Spisová značka
030 EX 22522/07
Nejnižší podání
258.333 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Prostějov
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 3.6.2021
Odročeno na
15.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 2695 je řadový rohový, s dvorním křídlem, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem pod mansardovou střechou. Půdorys domu je řešen ve tvaru písmene U, přičemž uvnitř mezi jednotlivými křídly se nachází dvorek. V domě se nachází dvě „bytové jednotky“, a to v 1.NP s dispozičním řešením 4+1 a v 2.NP s dispozičním řešením dle sdělení 5+1. V 1. NP se dále nachází garáž s vjezdem z ulice Vojtěcha Outraty.

¨Dle informací poskytnutých při místním šetření pochází dům z počátku 20. století, údajně byl dokončen v roce 1901. Během své existence neprošel dům žádnou kompletní rekonstrukcí, pouze byly prováděny nezbytné opravy a částečné modernizace (vytápění, koupelny, WC, částečně podlahy, zřízení garáže). Poslední modernizace byla dle sdělení provedena přibližně před 20 lety v bytě v 2.NP, který ovšem nebyl zpřístupněn. Stavebně technický stav domu lze celkově hodnotit jako stav s vhodnou celkovou rekonstrukcí. Fasáda je zvětralá, místa opadaná, při prohlídce půdy byly zjištěny poškození některých prvků krovu hnilobou nebo škůdci.

Fotogalerie

 

1/4 bytu v obci Litvínov, k.ú. Hamr u Litvínova, okres Most

Spisová značka
030 EX 10319/13
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Litvínov
Okres
Most
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový krajní bytový dům o jednom vchodu. Má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V budově není výtah. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Je v původním stavu, vhodný k rekonstrukci.

Bytová jednotka se nachází ve 3.NP a její dispozice je 3+1. Sestává se z kuchyně, 3 pokojů, koupelny, WC, předsíně a komory. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektřiny. Přístup k nemovité věci je zpevněné komunikaci. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh