Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 bytu 3+1 v obci Bílina, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 11360/18
Nejnižší podání
106.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Bílina
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a společné prostory. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená. Fasáda je v dobrém stavu. Poštovní schránky jsou vně budovy. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením.

Oceňovaná jednotka č. 731/18 se nachází v budově č.p. 731 v 5. NP, její dispozice je 3+1. Okna bytu jsou plastová, opatřena parapety. K bytu náleží balkon. Plocha balkonu se nezapočítává do užitné plochy. Užitná plocha jednotky je 74,40 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. K bytu náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 372/6535. Informace byly převzaté z údajů kopie prohlášení vlastníka a z listu vlastnictví.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, internet, UPC a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemku parc. č. 1636/47 stojí bytový dům č.p. 731 Teplické Předměstí. Pozemek je pravidelného tvaru a je o výměře 372 m2. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek ve vlastnickém právu města Bílina. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (orná půda) v obci Zlosyň, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 29938/13
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zlosyň
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.07.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 650 m jižně od okraje zastavěné části obce Zlosyň. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 11 806 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severozápadní straně. V době oceňování by pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek je pronajímaný panu Miroslavovi Homolkovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let. Nájemní smlouva byla soudním exekutorem vyhodnocena jako neplatná, neboť povinný v době uzavření smlouvy nebyl oprávněn nakládat se svým majetkem.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 16/21
Nejnižší podání
27.910 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.08.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nachází v katastrálním území Šlapanice. Kultura pozemků je orná a ostatní plocha.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek (ostatní plocha) v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 15/21
Nejnižší podání
4.233 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.08.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází ve východní části extravilánu k.ú. Šlapanice u Brna, u silnice směrem na obec Ponětovice. Lokalita je zarostlá náletovými porosty a je obtížně přístupná. Lokalita je určena k zastavění dle územního plánu k výstavbě řadových přízemních garáží a některé již byly postaveny. Daná lokalita je zcela nevyhovující pro jakoukoli výstavbu, neboť se nachází v místě bývalé cihelny, která byla zavezena živelnou a nekontrolovanou navážkou za minulého režimu. V době starostování ing. Sedláka bylo doporučeno stavebnímu úřadu nepovolit zde jakoukoliv výstavbu z důvodu nestability daného svahu. Po výstavbě několika garáží došlo k jejich poškození, vlivem sedání základové zeminy a další výstavba garáží se neuskutečnila. Řada postavených garáží je opuštěna z důvodu jejich statického poškození vlivem nestability daného území.

Fotogalerie

Další soubory

 

Ubytovací zařízení s administr. budovou v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 12224/19
Nejnižší podání
3.908.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Povrly
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.09.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky s ubytovnou a administrativní budovou. Pozemky jsou oplocené dřevěným plotem s podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. 164 se nachází samostatně stojící, patrová budova ubytovny s č.p. 37. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem. Střecha je v horším stavu. Okna budovy jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře budovy jsou plastové. K budově patří vestavěná garáž se dřevěnými dvoukřídlými vraty.

Na pozemku parc. č. 165 se nachází samostatně stojící, patrová budova s č.p. 32. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova je podsklepená. Střecha budovy je valbová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem, vikýři a střešními okny. Okna budovy jsou plastová.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 164 stojí stavba ubytovny č.p. 37. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 333 m2. Na pozemku parc. č. 165 stojí administrativní budova č.p. 32. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 651 m2. Na stavební pozemky parc. č. 164 a parc. č. 165 navazuje pozemek parc. č. 167, který je v katastru nemovitosti veden jako ostatní plocha o celkové výměře 4 553 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem s podezdívkou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a kolonáda, která spojuje obě stavby. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 151 ve vlastnickém právu obce Povrly.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolonáda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh