Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 pozemků v obci Dříteň, k.ú. Chvalešovice, okres České Budějovice

Spisová značka
030 EX 4881/11
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Dříteň
Okres
České Budějovice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Chvalešovice. Jedná se o dva nesousedící soubory zemědělských pozemků. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, orná půda a trvalý travní porost o výměře 16 643 m2. Pozemek parc. č. 155/3 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou, která se částečně nachází na pozemku parc. č. 152/9 a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 153/12 je na jižní straně ohraničený keřovými porosty a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 152/8, který je ve vlastnictví České republiky.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Děčany, k.ú. Solany, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 33292/13
Nejnižší podání
95.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Děčany
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v jihovýchodní zastavěné části obce Solany. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2. Pozemek je na jižní a západní straně ohraničený zpevněnou cestou a na východní straně zděným domem. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a zbytky obvodového zdiva. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 822/6, který je ve vlastnictví obce Děčany. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení venkovského charakteru. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zbytky obvodového zdiva. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/18 pozemku (zahrady) v obci Brumov, k.ú. Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 16813/16
Nejnižší podání
16.307 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Brumov
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se podle platné územně plánovací dokumentace nachází v zastavěném území obce a je součástí stabilizovaných ploch bydlení označených Br - bydlení v rodinných domech. Jedná se o zahradu užívanou v současné době jako zatravněný pozemek za objektem vybavenosti č.p. 55 na parcele č. St. 64 a za rodinným domem č.p. 84 na parcele č. St. 118. Do pozemku v jihovýchodní části zasahuje v rozsahu cca 1-2 m2 část živého plotu vedle bazénu za rodinným domem.

Fotogalerie

Další soubory

 

8/16 rodinného domu v obci Vysoké Veselí, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 5400/13
Nejnižší podání
126.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Vysoké Veselí
Okres
Jičín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Hlavní nemovitost c.p. 179 na st.p.č. 192 ve vlastnictví jiného subjektu bez další pozemků ve funkčním celku. Stavba se nachází v ul. Prof. Seemana, která spojuje ulici 1. máje s výjezdem z obce směrem na Sběř a Hrobičany okolo areálu firmy vyrábející okna ( býv. Fenestra) Okolní lokalita je zastavená částečně rezidenční a částečně bývalou komerční zástavbou. Vlastní objekt bydlení je bývalá železniční stanice dnes již zrušené železniční trati z Vysokého Veselí na Bydžov, což dokládá jak nápis na západním pručelí budovy, tak i tvar okolních pozemků a zbylé stavby. Stáří objektu nebylo možné přesně zjistit, ale dle provedení a užitých stavebních prvků byla nemovitost zřejmě postavena v 30-tých letech minulého století a v cca 70-tých letech byla po zrušení trati obydlena původně zřejmě nájemníky, pozdeji došlo k převodu na současné vlastníky (nabývací titul v LV je již dědictví po puv. vlastníkovi).
Vlastní stavba je nepodsklepený objekt s neobytným přízemím, patrem a jednoduchým podkrovím v prostoru sedlového krovu nad hlavní částí. Převážná část konstrukcí je zjevně původní a dožívá a během doby existence je patrná pouze vestavba provizorní koupelny s WC v 2 NP před cca 35 lety zřejmě ješte nákladem města.
Nemovitost je napojena pouze na veřejný rozvod elektřiny, vody a kanalizace, plyn není zaveden.
Kanalizace se zřejmě ucpala - za domem je odkopáná a je prakticky otevřenou stokou! Stavba je ve zhoršeném stavebně technickém stavu, konstrukce krátkodobé životnosti jsou převážně dožité a bez nutné rekonstrukce střechy a klempířských konstrukcí a poměrně nákladné celkové rekonstrukci je stavba předurčena k zániku. Použité materiály, stávající konstrukční řešení a vybavenosti stavby je patrná z popisu ve vybavení stavby ve stanovení věcné hodnoty na straně č. 4 znaleckého posudku.
Dispozicní členení: 1 NP 5 hygienicky nevyhovujících místností (od roku 2015, kdy byly neobyvatelné byly osazeny dvoje dveře ze štítu domu a zřejmě jsou prostory též obývány rómskými obyvateli; 2 NP - chodba se schodištěm, koupelna s WC a tři obytné místnosti a v podkroví chodba se schodištem a dvě obytné místnosti se skladem v části krovu. Veškeré obytné prostory zjevně nevyhovují současným hygienickým předpisům.
K objektu náleží pouze přípojky na IS - v havarijním stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (vinice) v obci Ořechov, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 8611/14
Nejnižší podání
63.333 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Ořechov
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 4181 vedený jako vinice se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, nachází se v plochách určených k zemědělské výrobě. Na tomto pozemku se vinice nenachází, v podstatě se jedná o ornou půdu.

Fotogalerie

 

1/3 bytu 1+1 v obci Plzeň, k.ú. Bolevec, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 17053/15
Nejnižší podání
270.000 Kč
Výše jistoty
41.000 Kč
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 12 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 72 jednotek (36 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1206/22 se nachází v budově č.p. 1206 v 8. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 40,77 m2.

K bytu patří sklepní kóje (1,38 m2). Podlahová plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků (lesní pozemek, ostatní plocha) v obci Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 1542/08
Nejnižší podání
15.272 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Frýdlant nad Ostravicí
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí mimo vlastní zastavěné území města, v západní okrajové části katastrálního území. Od centra města je pozemek vzdálen cca 1 700 m. V okolí se nacházejí další lesní pozemky, louky a rekreační chaty.
Pozemek p.č. 3939 má lichoběžníkový tvar a kromě jižní je z ostatních třech stran obklopen dalšími lesími pozemky, přičemž lesní porost se v současné době nachází pouze na pozemku sousedícím východně. Na části pozemku p.č. 3939 se ještě nachází vzrostlý lesní porost, větší část je ovšem vytěžena a jsou zde vysazeny malé stromky - borovice.
Pozemek p.č. 3940 má trojúhelníkový tvar a přiléhá k jižní hranici pozemku p.č 3939. Na jeho části se nachází veřejná asfaltová lesní cesta vedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí do chatové oblasti a částečně tvoří mez a přechod mezi cestou a lesním pozemkem p.č. 3940.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Rapotín, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 7229/15
Nejnižší podání
400.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Rapotín
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 377:
Jedná se o starší rodinný dům s příslušenstvím a zahradou, který je samostatně stojící, zřejmě částečně podsklepený, s přízemím a zřejmě s částečně obytným podkrovím. Hlavní uliční část domu je zastřešena polovalbovou střechou s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Na pravou štítovou zeď navazuje vstupní veranda s plochou střechou, která současně slouží jako terasa. Na hlavní uliční část vlevo navazuje dozadu zřejmě původní dvorní křídlo s polovalbovou střechou, která má hřeben kolmý na ulici. Prostor mezi hlavní uliční částí a dvorním křídlem pak do obdélníkového půdorysu doplňuje přístavba s pultovou střechou.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Stáří, technický stav :
Původní stáří domu nebylo přesně zjištěno, odhadovat ho lze kolem 80 let. Později, odhadem před cca 40 lety, byla zřejmě realizována rekonstrukce spojená s přístavbou a modernizací. Z vnější prohlídky je zřejmé, že před několika lety byla realizována oprava fasády domu. Stavebně-technický stav domu tak, jak jej lze hodnotit z vnější prohlídky je průměrný. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace, jedná se ovšem o obydlený dům.

Pozemky:
Předmětem ocenění jsou tři pozemky. Pozemek p.č. 2268, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 377, má členitý tvar, přičemž je z části zastavěn tímto domem, z části je zastavěn garáží a zbývající část zaujímá pás zahrady podél pravé hranice pozemku od ulice až ke garáží, který slouží jako příjezd.
Pozemek p.č. 2269 tvoří zahradu, která ze tří stran obklopuje rodinný dům. Na tomto pozemku se nachází další příslušenství. Na zahradě je vysazena řada trvalých porostů – okrasné i ovocné dřeviny.
Pozemek p.č. 2252/25 má obdélníkový tvar a přiléhá v celé délce k severovýchodní hranici pozemků p.č. 2268 a p.č. 2269. Pozemek leží již vně oplocení zahrady kolem domu a nachází se na něm část komunikace ulice Nová.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Nezamyslice, k.ú. Těšice u Nezamyslic, okr. Prostějov

Spisová značka
030 DD 2/19
Nejnižší podání
240.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Nezamyslice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům je na pozemku protáhlého obdélníkového tvaru, zčásti v rovině, zčásti v mírném spádu. Vstup do domu je možný přímo z hlavní komunikace, další vstup je možný ze zadní části parcely, po částečně zpevněné komunikaci. Uliční část domu je obytná, za obytnou částí je dvůr, který je uzavřen malou stodolou. Vedle této stavby je možný příjezd do dvora. Uliční fronta domu je v šířce 8 m.

Dvorní část je částečně zaplocena zchátralým pletivem, přístup na parcelu i do domu, který byl k datu ocenění neužívaný, je volný. Dům je napojen na vodovod, elektro a plyn, napojení na kanalizaci pravděpodobně do jímky. V části dvora je poklop, zřejmě kopané studny. Venkovní úpravy jsou v minimálním rozsahu, pozemek je bez okrasných a ovocných porostů. V zadní části pozemku je situována malá stodola. Za dvorním křídlem domu je situována kolna ve špatném stavebním stavu o výměře 31 m2.

Další informace jsou v přiloženém znaleckém posudku.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Leskovec, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 10243/18
Nejnižší podání
108.250 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Leskovec
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 828/1, evidovaného na LV č. 708 pro k.ú. Leskovec, obec Leskovec, okres Vsetín.

Pozemek je situovaný na okraji zastavěného území obce přibližně jihozápadním směrem cca 450 m od budovy obecního řadu. Poslední rodinný dům přístupný po stejné cestě je vzdálen cca 80 m. V okolí pozemku se pak nacházejí rekreační chaty a menší hospodářské stavby nezapsané v KN.
Jedná se o lokalitu s loukami, členěnou remízy, na níž navazuje lesní porost. Terén je v místě výškově členitý. Předmětný pozemek je středně svažitý.
Přístup k pozemku je možný z cesty na pozemku p.č. 243/1 a p.č. 2422 ve vlastnictví obce Leskovec, případně pak přes pozemek p.č. 818/4 ve vlastnictví fyzické osoby. Dle leteckých snímků se na většině plochy pozemku nachází travní porost, pouze na východní části pozemku p.č. 828/1 se nachází náletová vegetace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001