Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/9 rodinného domu v obci Velká Bystřice, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 10252/12
Nejnižší podání
8.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Velká Bystřice
Okres
Olomouc
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc představuje rodinný dům včetně příslušného pozemku. Oceňovaná nemovitá je tvořena budovou, pozemkem a společně s příslušenstvím tvoří jeden funkční celek. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 486 k. ú. Velká Bystřice se nachází v obci Velká Bystřice , okres Olomouc , Olomoucký kraj. Obec Velká Bystřice leží na pomezí Hané a Nízkého Jeseníku a je vzdálena zhruba 10 km od centra města Olomouc. Žije zde necelých tři tisíce obyvatel. Obcí protéká řeka Bystřice a je obklopena Oderskými vrchy. Ve Velké Bystřici se nachází Masarykova ZŠ. Autobusovou dopravu v obci zajišťuje Dopravní podnik města Olomouce. V obci se na cházejí celkem tři autobusové zastávky, na kterých zastavuje pět autobusových linek. V obci vede železniční trať do Olomouce, železniční zastávka Velká Bystřice. V obci je veškerá občanská vybavenost.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází na okraji obce Velká Bystřice. Rodinný dům je v ulici ČSA č. p. 177. Jedná se o dvojdům. Oceňovaná nemovitá věc směřuje do ulice je v původním stavu, neobydlená a vyžaduje kompletní rekonstrukci. Okna jsou dřevěná, střecha valbová, smíšená konstrukce. Druhá část dvojdomu, která není součástí ocenění, je situována směrem do dvora, má plastová okna a je obývána, v dobrém stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada s chatkou a 1/3 pozemku v obci Krnov, k.ú. Opavské Předměstí, okr. Bruntál

Spisová značka
030 EX 14326/19
Nejnižší podání
121.658 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Krnov
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nachází v jihovýchodní okrajové části Krnova v zahrádkářské osadě Cvilín při ulici Nová Cvilínská. V okolí jsou obdobné pozemky sloužící jako zahrady většinou se zahradními chatkami.

Dle platného Územního plánu města Krnov se pozemky nachází ve stabilizované ploše s označením RZ – plochy rodinné rekreace – zahrádkářské osady, přičemž se současně jedná o plochu územní rezervy prověřované pro využitá jako plochy s označením SO – plochy smíšené obytné.

Přístup na pozemek p.č. 2712/31 je řešen z pozemku p.č. 2712/29 (zahrada) v podílovém spoluvlastnictví povinné, který navazuje na pozemek 2713 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví České republikyúřad, jenž slouží jako cesta mezi zahradami. Na okraji tohoto pozemku u veřejné komunikace (ulice Nová Cvilínská) na pozemku p.č. 2019/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Krnov nebo se nachází uzamčená brána, která zamezuje cizím osobám vstup k zahradám v lokalitě.

Pozemek p.č. 2712/31 - Pozemek se nachází v jihovýchodní okrajové části Krnova v zahrádkářské osadě Cvilín při ulici Nová Cvilínská. Jedná se o pozemek přibližně lichoběžníkového tvaru ležící v mírně svažitém terénu. V jihovýchodním rohu pozemku se nachází jednoduchá zahradní chatka (podrobněji viz B.4.2.). Dle stavu zahrady zjištěném při místním šetření je zjevné, že není v poslední době udržována. Tráva není pokosená a místy se nachází náletové dřeviny. Na pozemku p.č. 2712/31 se nachází dřevěná zahradní chatka s nízkou asymetrickou sedlovou střechou, která má plechovou krytinu. Vzhledem k tomu, že zahrada nebyla zpřístupněna, nebylo možno blíže zjistit provedení jednotlivých konstrukcí chatky a její stav.

Pozemek p.č. 2712/29 - Jedná se o pozemek přibližně tvaru T, jehož jedna část leží na okraji cesty procházející zahrádkářskou osadou a druhá část zabíhá mezi jednotlivé zahrady, které zpřístupňuje. Pozemek je zatravněn.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/54 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Uhelná Příbram, k.ú. Pukšice, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 9002/15
Nejnižší podání
3.000 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Uhelná Příbram
Okres
Havlíčkův Brod
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 450/13 a parc. č. 451/1 se nacházejí cca 630 m severovýchodně od obce Pukšice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 14 650 m2. Soubor pozemků je na západní straně ohraničené zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité. Přes pozemky vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 758, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zbytky zdiva. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.
Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Mikulovice, k.ú. Mikulovice u Znojma, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 22892/15
Nejnižší podání
9.247 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Mikulovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 346 v k.ú. Mikulovice u Znojma jsou situovány mimo souvisle zastavěnou část obce – jihovýchodně od obce, ve vzdálenosti cca 2,5 km (severovýchodně od komunikace č. 398). Pozemky tvoří jeden souvislý pás, který je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 346 v k.ú. Mikulovice u Znojma jsou vedené jako orná půda a ostatní plocha. Pozemky jsou situovány v souvislém pásu, který je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, jejich celková výměra činí 2 774 m2.

Fotogalerie

 

1/12 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci Horní Dunajovice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 22892/15
Nejnižší podání
9.380 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Horní Dunajovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 364 v k.ú. Horní Dunajovice jsou situovány mimo souvisle zastavěnou část obce – pozemky parc.č. 2449/26, 2449/27, 2459/15, 2460/102, 2460/103, 2552/17, 2524/37, 2524/43, 2462/18 a 2460/22 tvoří jeden dlouhý pás, který je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, jsou situovány severozápadně od kraje obce ve vzdálenosti cca 300 m. Pozemky parc.č. 2463/156, 2464/57 a 2506/209 tvoří rovněž jeden souvislý pás ve větším zemědělském celku, který se nachází severně od obce ve vzdálenosti cca 900 m.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 364 v k.ú. Horní Dunajovice jsou vedeny jako orná půda a ostatní plocha. Pozemky jsou situovány ve dvou souvislých pásech, které jsou součástí větších zemědělsky obhospodařovaných celků, jejich celková výměra činí 5 629 m2.

Fotogalerie

 

Pozemky (orná půda, ostatní plocha) v obci Olbramovice, k.ú. Tomice u Votic, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 12716/16
Nejnižší podání
79.500 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Olbramovice
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,4 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Tomice. Jedná se o nesousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 3 704 m2. Pozemek parc. č. 449/7 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na travnatých pozemcích se nacházejí keřové a listnaté porosty (krajinná zeleň). Pozemky jsou svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky nevyužívané. K pozemku parc. č. 449/7 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 681, který je ve vlastnictví obce Olbramovice.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská - orná půda a plocha přírodní - vysoká zeleň - izolační zeleň a doprovodná zeleň v krajině.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.  Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/27 domu (zem.stavby) v obci Kladruby, k.ú. Kladruby u Teplic, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42326/13
Nejnižší podání
12.247 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Kladruby
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům je vhodný k rekonstrukci či demolici. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. K domu patří pozemek pod stavbou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. V ulici se nachází vodovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 16/2 stojí zemědělská stavba č.p. 5. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 69 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru a je celý zastavěn stavbou. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 830/1, který je ve vlastnickém právu obce Kladruby.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba kaple v obci Bernartice, okr. Jeseník

Spisová značka
030 EX 59/16
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Bernartice
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o malou sakrální stavbu – kapli, která je zděná z pálených cihel, má vysazený štít s vrcholovým křížem a je zastřešená sedlovou a jehlanovou střechou. Kaple se nachází jihozápadně od zastavěného území místní části Buková mezi pastvinami u křížení historických polních cest. Přístup ke stavbě je možný po historických polních cestách, které jsou ovšem místy začleněny v okolních pastvinách, místy v terénu těžko znatelné, zarostlé nebo odchýlené z původních tras přes zemědělské pozemky.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Javorník, okr. Jeseník

Spisová značka
030 EX 59/16
Nejnižší podání
22.059 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Javorník
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětný pozemek se nachází mimo zastavěné území města v zemědělské krajině, a to přibližně 2 km severovýchodně od jeho centra, poblíž samoty Kohout a státní hranice. Jedná se o protáhlý pásový pozemek o délce cca 360 m a šířce cca od 2,5 m do 7,5 m, který leží na severním okraji velkého zemědělského lánu s pastvinami a ornou půdou. Širší část pozemku je do tohoto lánu začleněna, užší část pak zabíhá do remízu, který se nachází mezi zemědělským lánem a polní cestou. Terén je v místě rovinatý. Dle platného územního plánu města Javorník se pozemek p.č. 3420 nachází ve stávající ploše NSp – Plochy smíšené nezastavěného území přírodní.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu 2+1 v obci Ústí nad Labem, k.ú. Bukov

Spisová značka
030 EX 8552/16
Nejnižší podání
102.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová opatřena parapety. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Fasáda je v dobrém stavu. Stáří domu je cca 60 let. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je modernizovaná. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 497/9 se nachází v budově č.p. 497 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Okna bytu jsou plastová. Okna místností jsou orientovaná na jihovýchodní a severozápadní světovou stranu. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a umyvadlem. WC je samostatné. Podlahy jsou pokryté PVC nebo kobercem. Obklady jsou keramické. Byt je v původním stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh