Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemek (orná půda) v obci Lubná, k.ú. Lubná u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 4363/09
Nejnižší podání
38.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Lubná
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 700 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Lubná. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 132 m2. Pozemek je na jihovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 810/1, který je ve vlastnictví obce Lubná.

Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna. Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že pozemek není pronajímaný.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 3+1 a 1175/74312 pozemku (ostatní plocha) v obci Znojmo, k.ú. Znojmo-město, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 870/14
Nejnižší podání
1.083.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Znojmo
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 2507 má celkem tři podlaží, přičemž nejnižší podlaží je na přední straně částečně zapuštěno pod terén. Situován je jako řadový vnitřní v bloku celkem osmi obdobných bytových domů, který je odsazen přibližně 12 m od komunikace ulice Pražská. V bytovém domě jsou vymezeny celkem 4 bytové jednotky.
Svislé konstrukce domu jsou zděné, stropy zřejmě železobetonové s rovným podhledem, střecha je plochá s krytinou z izolačních pásů, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádu tvoří břizolitová omítka a obklad z keramických pásků na vnějších stěnách nejnižšího podlaží, přední stěna prostoru schodiště se vstupními dveřmi je prosklená s kovovým rámem, schodiště a podesty železobetonové s povrchem z keramické dlažby. Dům je napojen na veškeré IS.
Stáří domu je odhadnuto na 45 až 50 let. Před několika lety byla položena nová střešní krytina, vyměněny stoupačky a položena keramická dlažba na schodišti a podestách. Současný stav domu je běžný, odpovídající stáří, provedeným úpravám a běžné údržbě.

Bytová jednotka č. 2507/2
Jedná se o třípokojový byt, který je umístěn ve zvýšeném přízemí bytového domu vpravo od vchodu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, keramické obklady provedeny v běžném rozsahu v koupelně na WC a v kuchyni u kuchyňské linky, povrchy podlah pokojů jsou provedeny z dřevěných vlýsek, v kuchyni je na podlaze položeno PVC, v chodbě, v koupelně, na WC a v lodžii jsou podlahy z keramické dlažby, okna jsou plastová, kromě okna s balkonovými dveřmi na lodžii, které je dřevěné zdvojené. Vnitřní dveře jsou dřevěné, plné i prosklené do ocelových zárubní. Zařizovací předměty - vana, umyvadlo, samostatné WC kombi. Vytápění je řešeno etážovým topením s deskovými radiátory a plynovým kotlem (umístěn v koupelně), který současně slouží pro ohřev vody.
K bytu náleží sklep a garáž, umístěné v nejnižším neobytném podlaží. Sklep má vápenné hladké omítky stěn, betonovou podlahu, jednoduché ocelové okénko, dřevěné plné dveře a osvětlení. Garáž je přístupná pouze z venku dvoukřídlovými plechovými vraty, má vápenné hladké omítky stěn, betonovou podlahu a elektroinstalaci pro osvětlení a zásuvky.
V bytě byly před několika lety vyměněny radiátory a plynový kotel, osazena byla novější kuchyňská linka a odhadem před 15 lety došlo k výměně oken. V době místního šetření nebyl byt obydlený. Současný stav bytu umožňuje jeho užívání nicméně z hlediska zejména morálního opotřebení již vyžaduje modernizaci koupelny, WC a kuchyně.

K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku p.č. 3509/1 o velikosti 1175/4710. Pozemek p.č. 3509/1 je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2 a je zcela zastavěn bytovým domem.

Spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 3509/1
Pozemek p.č. 3509/1 obklopuje kolem dokola blok osmi bytových domů, z nichž jeden je dům s oceňovaným bytem. Na pozemku se před domy nachází chodníky k hlavním vstupům do domů navazující na veřejný chodník, předložená schodiště, travnaté plochy s okrasnými dřevinami, které pokračují i po stranách bloku bytových domů. Za domy se pak na pozemku nachází převážně betonová plocha před vjezdy do garáží a částečně zatravněná plocha s okrasnými dřevinami, zděnými boxy na popelnice a ocelovými sušáky na prádlo.
Pozemek p.č. 3509/1 je vedený v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 4114 m2.

Fotogalerie

 

Pozemek (orná půda) v obci Brno, k.ú. Obřany, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8178/19
Nejnižší podání
270.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v katastrálním území Obřany. Městská část Brno – Obřany se rozkládá na severovýchodním okraji města. Lokalita je napojena na městskou hromadnou dopravu autobusovou. Pozemek parc.č. 3563 se nachází na severovýchodním okraji městské části, jihovýchodně od komunikace č. 374, která vede z Brna – Obřan do Bílovic. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, přístup je po veřejné nezpevněné komunikaci. Pozemek se dle platného územního plánu města Brna nachází v plochách určených k zemědělské výrobě.

Oceňovaný pozemek parc.č. 3563 jsou vedený v operátu katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemek se dle platného územního plánu města Brna nachází v zemědělských plochách.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Kryry, okr. Louny

Spisová značka
030 EX 34631/13
Nejnižší podání
360.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Kryry
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, patrový rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Dům je určen k rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená a jsou na ní známky opotřebení, omítka na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena komínkem. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Okna v přízemí domu jsou dřevěná zdvojená a v patře domu jsou dřevěná dvojitá a jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Stavební pozemek parc.č. St. 173 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 625 m2. Na pozemku je postaven rodinný dům č.p. 21. Dále se na něm nachází zbytky obvodového zdiva stavby. Ke vjezdu na pozemek slouží dřevěná vrata, pozemek je oplocený, mírně svažitý a travnatý. Je přístupný z veřejné komunikace.

Pozemek parc.č. 92 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada a jeho výměra je 768 m2. Pozemek je od stavebního pozemku parc.č. St 173 oddělen pozemkem cizího vlastníka. Je travnatý a má nepravidelný tvar. Na pozemku jsou vzrostlé stromy. Pozemek se nachází v zátopovém území.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu v obci Dlouhomilov, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 31118/16
Nejnižší podání
40.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Dlouhomilov
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Posuzovaný rodinný dům je příslušenstvím pozemku p.č. st. 168. Byl postaven jako samostatně stojící zděná stavba s jedním pozdemním podlažím, jedním nadzemním a sedlovou střechou s valbičkami na štítech. V době prohlídky byl dům v rekonstrukci a do doby jejího dokončení není schopen běžného užívání.

Byly odstraněny dožité prvky (instalace, dveře, podlahy, část omítek) a je rozpracována jejich náhrada modernějším vybavením. Původně byl dům vytápěn lokálními kamny v jednotlivýc místnostech, nyní je v podzemním podlaží instalován kotel na tuhá paliva se zásobníkem. Topení není dokončeno a není funkční, bytí část radiátorů a část rozvodů. Jsou rozpracovány rozvody elektřiny, vody a odpadů. Na domě jsou nově osazena plastová okna a nová je plechová střešní krytina. Fasáda je původní, břízolitová, po výměně oken neopravená a bez zateplení. Dispozičně je dům rozdělen: 1. PP - ůchodba, kotelna se skladem paliva, prádelna, vodárna s čerpadlem a sklepy, 1. NP - zádveří, chodba, obvýací pokoj s kuchyňským koutem o ploše 30 m2, pokoj 17 m2, koupelna, WC, spíž a schodiště, podkroví - chodba, terasa, pokoj 18 m2 a půda. Voda dod omu čerpána ze studny u domu, odpady jsou svedeny do kanalizace. Dům je napojen na elektřinu. Příjezd je po místní zpevněné komunikaci.

Na č.p. St. 181 je vedlejší drobná hospodářská stavba, sloužící původně k chovu domácího zvířectva jako sklad. Je převážně zděná s dřevěnými výplněni části stěn a se sedlovou střechou, krytou vlnitým eternitem. Je v neudržovaném stavu.

Na pozemku za domem je kopaná studna, vyztužená železobetonovými skružemi. Je bez ručního čerpadla, napojená na vodárnu v suterénu domu. Kvalita vody nebyla doložena, předpokládá se nutnot vyčištění, protože studna nebyla delší dobu užívána.

Dům a vedlejší stavba jsou na samostatných parcelách, evidovaných jako stavební p.č. St. 168 a p.č. St. 181. Jejich okolí je vedeno jako ostatní, jiná plocha a navazující plocha je vedena jako zahrada, nyní zatravněna bez úpravy. Pozemky jsou oplocené. Terén je mírně svažitý východním směrem.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Boskovice, okr. Blansko

Spisová značka
030 EX 26255/14
Nejnižší podání
1.633.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Boskovice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.03.2021 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nachází v severní okrajové části města při ulici Bedřicha Smetany, cca 700 m severně od centra města. Jedná se o zděný, řadový koncový rodinný dům (levá část dvojdomu), který je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešený sedlovou střechou s valbou na levé straně. Příslušenství domu s pozemky tvoří dřevěný sklad na dvorku za domem, dřevěný zahradní altán, studna, různé venkovní úpravy na pozemcích a přípojky na IS (elektro, voda, kanalizace, plyn).

Přístup k pozemku p.č. 2395 s domem je řešen z ulice Bedřicha Smetany na pozemku p.č. 7013 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Boskovice. Přístup k pozemku p.č. 2396 (zahrada za domem) je pak možný i zezadu z ulice Sadová s prašnou cestou na pozemku p.č. 7006 (ostatní plocha, ostatní komunikace) rovněž ve vlastnictví města Boskovice.

Dle informací zjištěných při místním šetření byl dům dokončen v roce 1933 a dosud neprošel žádnou celkovou rekonstrukcí. V průběhu jeho existence byly průběžně prováděny pouze dílčí udržovací práce, opravy a modernizace. Odhadem před 50 až 55 lety bylo zřízeno ústřední vytápění, provedena výměna střešní krytiny a přibližně před 10 lety byla provedena částečná modernizace bytu v 2.NP (výměna umístění původní ložnice a kuchyně s provedením potřebných stavebních úprav, modernizace koupelny, klimatizace obývacího pokoje). Dále byl z jedné místnosti v suterénu zřízena garáž.

Při místním šetření byly zjištěny lokální projevy zatékání střechou, místy vlhkost zdiva v suterénu a poškození fasády nad vstupem. Z hlediska stavebně-technického stavu je dům bez problémů běžně uživatelný, ale z hlediska současných standardů bydlení by již bylo vhodné provést celkovou rekonstrukci.

Předmětem ocenění jsou dva pozemky. Pozemek p.č. 2395, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 1136, má obdélníkový tvar, a kromě domu se na něm nachází sjezd do garáže v suterénu domu, předzahrádka s okrasnými trvalými porosty, přístup ke vstupním dveřím, průchod za dům a dvorek za domem. Pozemek p.č. 2396 má mírně lichoběžníkový, téměř obdélníkový tvar a slouží jako zahrada za rodinným domem, která navazuje na dvorek. Kromě některých venkovních úprav se na pozemku nacházejí trvalé porosty (různé ovocné i okrasné dřeviny).

Fotogalerie

 

1/2 pozemku (ostatní plocha) v obci Brno, k.ú. Řečkovice, okres Brno-město (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 6118/14
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 3898/90 v k.ú. Řečkovice, obec Brno, okres Brno-město, vše zapsáno na LV č. 3421.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 nemovité věci proběhne dne 11.3.2021 ve 14:00 na dražebním portálu www.okdrazby.cz pod sp.zn. 137 EX 01840/15 (Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov).

Pozemek se nachází v zastavěné části města za zástavbou rodinnými doby podél ul. Žilkovy ve směru na vojenský prostor. K datu ocenění je pozemek využívaný jako zatravněný úzký pás podél zpevněné komunikace ul. Terezy Novákové, který je součástí tělesa pozemní komunikace. Pozemek je přístupný z místní zpevněné komunikace ul. Terezy Novákové umístěné na pozemku parc. č. 3898/3 (vlastnictví: Statutární město Brno, způsoby využití: ostatní komunikace). Dle platného územního plánu Statutárního města Brna je pozemek parc. č. 3898/90 umístěn v ploše SV - plocha výroby a služeb (plocha stavební návrhová).

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (lesní pozemek, orná půda) v obci Myslkovice, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 13886/13
Nejnižší podání
3.298.060 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Myslkovice
Okres
Tábor
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 509 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 1580 m2. Pozemek je přibližně obdélníkového půdorysného tvaru. V ÚP je pozemek zařaden v plochách lesních. Pozemek je přístupný přes pozemky jiných vlastníků.

Pozemek parc. č. 538 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 1566 m2. Pozemek nemá pravidelný půdorysný tvar, je podlouhlý a úzký. V ÚP je pozemek zařazen v plochách lesních. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1421, který je ve vlastnickém právu obce Mslkovice.

Pozemek parc. č. 587 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 3356 m2. Pozemek má dlouhý a úzký pdorysný tvar. V ÚP je pozemek zařazen v plochách přírodních. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1431, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Pozemek parc. č. 616 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 3181 m2. Pozemek má podlouhlý a úzký půdorysný tvar. V ÚP je pozemek zařazen v plochách přírodních. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1431, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Pozemek parc. č. 918/5 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 104 m2. Pozemek parc. č. 1623 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3806 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celke přibližně obdélníkového půdorysného tvaru. V ÚP jsou pozemky zařazeny v zemědělských plochách. Část pozemku parc. č. 1623 je v ÚP vedena v plochách výroby a skladování. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1626, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Více info o dalších pozemcích naleznete ve znaleckém posudku na straně č. 6-7.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 zemědělské stavby v obci Ovesné Kladruby, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 20726/13
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Ovesné Kladruby
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní objekt s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená. Střecha budovy je sedlová a zčásti pultová s krytinou z plechové vlny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Budova je opatřena luxfery. Vchodové dveře do objektu jsou plechové. Fasáda domu není zateplená. Podlahy jsou betonové. Stáří budovy je cca 70 let. Před 2 lety byla vyměněna střešní krytina a opravena fasáda, jinak je interiér objektu v zanedbaném stavu. Vnitřní omítky opadávají, stropy jsou v horším stavu. V objektu se nacházejí 2 místnosti (155,60 m2 a 26,83 m2), které jsou využívány jako sklad. Přístup k nemovité věci je po pozemku, který je ve vlastnickém právu spoluvlastníka objektu bez č.p./č.e.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Přípojky IS nebyly zjištěny, v dosahu je elektřina. Přípojky nebylo možné ověřit.

Objekt bez č.p./č.e. stojí na pozemku parc. č. St. 38/2, který je ve vlastnictví spoluvlastníka objektu. Pozemek je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o výměře 566 m2 a je zčásti zastavěn plochou pod objektem bez č.p./č.e.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/3 rodinného domu v obci Hrobice, k.ú. Hrobice na Moravě, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 10178/18
Nejnižší podání
528.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Hrobice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. Budova není zateplená. Fasáda je vápenná, je v horším stavu. K domu patří zahrada, na které se nachází přístřešek a samostatně stojící, přízemní stavba s půdou. Konstrukce stavby je zřejmě zděná se sedlovou střechou s krytinou z tašek a žlaby se svody. Vjezdová vrata do objektu jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna, viz LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 376, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 311 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 42 Hrobice, přístřeškem a hospodářskou stavbou. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemek je mírně svažitý, travnatý, udržovaný a oplocený. Oplocení je plotovými dílci s betonovou podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, hospodářská stavba a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh