Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Soubor 3 průmyslových staveb (areál na výrobu vosku a medu) v obci Obora, okr. Blansko

Spisová značka
030 EX 6970/19
Nejnižší podání
3.580.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Obora
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o areál na výrobu vosku a medu. Pozemky pod budovami nejsou předmětem ocenění. Budovy jsou přístupné přes pozemky v soukromém vlastnictví.

Na pozemku parc. č. St. 112 se nachází samostatně stojící, patrová budova s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova je podsklepená. Střecha budovy je s krytinou z plechové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Stáří budovy je cca 46 let. Okna budovy jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Dveře budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře budovy jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. V 1. PP budovy se nachází výroba vosku a 2 vestavěné garáže s plechovými vraty. V přízemí je prodejna, dílna, sklad, místnost, šatna ženy, WC a sprcha. Ve 2. NP se nachází šatna (WC, sprcha), 2 sklady, dílna a 3 kumbály. V podkroví jsou 3 kanceláře, šatna, 2 WC, laboratoř a volný půdní prostor. V budově je výtah ze suterénu do 2. NP. Podkroví je bez výtahu. Vytápění budovy je dvěma plynovými kotli. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 123 se nachází samostatně stojící, přízemní budova bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Budova je opatřena vraty. V budově se nachází sklad medu.

Na pozemku parc. č. St. 85 se nachází řadová, vnitřní, přízemní budova bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je pultová s krytinou z plechové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Budova je opatřena vraty. V budově se nachází výroba medu, šatna muži (sprcha, WC), šatna ženy (sprcha, WC) a místnost na svačiny. Vytápění budovy je plynovým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, septiku a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 112 stojí stavba č.p. 108. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 340 m2. Na pozemku parc. č. St. 85 stojí stavba bez č.p./č.e., ve které se nachází výroba medu. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 282 m2. Na pozemku parc. č. St. 123 stojí stavba skladu medu bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 225 m2. Pozemky nejsou předmětem ocenění, jsou ve vlastnickém právu soukromého vlastníka. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 231/11, parc. č. 231/12 a parc. č. 231/13 ve vlastnickém právu soukromého vlastníka.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rozestavěný rodinný dům s pozemkem v obci Rychvald, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 21295/08
Nejnižší podání
1.466.667 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Rychvald
Okres
Karviná
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Stavební pozemky parcelní číslo 1302/11 a 1302/4 v katastrálním území Rychvald, obci Rychvald, okres Karviná
Předmětem ocenění je stavební pozemek parcelní číslo 1302/11, jehož součástí je dle evidence rozestavěný rodinný dům a navazující pozemek zahrady parcelní číslo 1302/4, který je evidovaný jako ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území Rychvald, obci Rychvald, okrese Karviná. Pozemky tvoří se stavbou hlavní jednotný funkční celek.

Plocha pozemků je mírně svažitá se sklonem k severu. U domu se nenacházejí vedlejší stavby, na ploše zahrady byly zjištěné trvalé porosty – jedná se pouze o několik stromů. Venkovní úpravy minimálního rozsahu. Na venkovních úpravách a spodní stavbě je nejvíce patrné, že stavba nebyla nikdy dokončena. Pozemky jsou oploceny pouze ploty ze strany sousedů. Příslušenství tvoří přípojky inženýrských sítí a minimum zpevněných ploch – většinou se jedná pouze o vysypaný štěrk. V místě je možnost napojení staveb na elektrickou energii, kanalizaci, elektřinu i plyn. Občanská vybavenost obce je vzdálena více než kilometr a to nejblíže ve vedlejší obci Orlová, centrum obce Rychvald je od domu vzdáleno přes dva kilometry. Obyvatelstvo v okolí je bezproblémové. Obec Rychvald nemá zpracovanou cenovou mapu stavebních pozemků.
Rozestavěný rodinný dům č.p. 1852, který je součástí pozemku parcelní číslo 1302/11 v katastrálním území Rychvald, obci Rychvald, okres Karviná.

Předmětem ocenění je dle evidence rozestavěný rodinný dům v katastrálním území a obci Rychvald. Stavba je již delší dobu užívána, má i přiděleno číslo popisné. Nebyla však nikdy zkolaudována a dokončena. Výstavba domu započala před více než třiceti lety. Dům je přízemní, kompletně podsklepený, se sedlovou střechou a s využívaným podkrovím. Podzemní podlaží je z části umístěno nad terén, do přízemí se vchází po schodech. Stavba stojí na betonových izolovaných základech, obvodové stěny i spodní stavba z pálených cihel, stropní deska tvořena z miako profilů. Krov dřevěný, krytinu tvoří pálená taška, která vykazuje na mnoha místech vady. Hromosvod instalován, klempířské konstrukce realizované jen částečně, chybí například svody dešťové vody. Výplně otvorů tvoří původní dřevěné šroubované okna. Vstupní dveře a vrata do garáže rovněž dřevěné. Stavba byla před několika lety dodatečně zateplena a je zde nová omítka. Sokl nebyl nikdy dokončen, je částečně zateplen a zatáhnut lepidlem, na části soklu jsou patrné stále cihly.
Lze předpokládat, že dům obsahuje jednu bytovou jednotku typu 5 + 1 a má pravděpodobně částečně zdvojené sociální zázemí. Stavba obsahuje v suterénu garáž.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Chodová Planá, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 22515/13
Nejnižší podání
160.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Chodová Planá
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti, pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 234, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 211, včetně zahrady číslo parcelní 2054/2 se všemi součástmi a příslušenstvím, jsou situovány v severní okrajové části intravilánu katastrálního území obce Chodová Planá, přímo u procházející silnice - ulice Nádražní. Situování předmětných nemovitostí je patrno z kopie katastrální mapy zpracované v měř. 1:500 pro katastrální území obce Chodová Planá, jenž je přílohou znaleckého posudku. Přístup k výše uvedeným nemovitostem je ze západu, přímo z přilehlé výše uvedené ulice. Oceňovaná pozemková parcela a její přímé blízké okolí mají rovinatý charakter. V dané části obce je dle zjištěných informací možnost napojení na veškeré dostupné inženýrské sítě, tzn. veřejný rozvod vody, splaškové kanalizace, rozvod zemního plynu, elektro a telekomunikace.
Obec Chodová Planá čítá cca 1 868 obyvatel, má dostupnou základní občanskou vybavenost, má ovšem celkem omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití, v dané lokalitě je rovněž omezená možnost lukrativních pracovních příležitostí. Obec má dobré dopravní spojení autobusovou i vlakovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, kulturním, sportovním a společenským vyžitím a lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat do spádového lázeňského města Mariánské Lázně, vzdáleného cca 9 km a zejména okresního města Tachov, vzdáleného cca 15 km do jeho centra.
Užívání nemovitosti je rušeno intenzivním provozem na přímo přilehlé velmi frekventované silnici směr Planá - Cheb.
Okolní zástavbu přímého okolí oceňované nemovitosti, tvoří rodinné domy původní zástavby obce, podobného stylu, stáří, velikosti, ovšem lepší průběžné údržby, technického i morálního stavu, vybavenosti a standardu užívání, za zahradou se nachází průmyslový areál a přes silnici novostavby rodinných domů.
Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny je tedy spoluvlastnický podíl 1/16 pozemkové parcely - zastavěné plochy číslo parcelní 234, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 211, včetně zahrady číslo parcelní 2054/2, se všemi součástmi a příslušenstvím (garáž, neužívaná studna, venkovní úpravy - přípojka vody z řadu, přípojka kanalizace do septiku, septik, přípojka elektro, oplocení, vrata, trvalé porosty), v katastrálním území obce Chodová Planá, okres Tachov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (zahrada) v obci Ořechov, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 7807/09
Nejnižší podání
84.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Ořechov
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na východním okraji zastavěné části obce Ořechov. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. Pozemek je na severní a východní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky, na jižní straně ocelovými sloupky a na západní straně drátěným oplocením s betonovými sloupky. Na pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5782, který je ve vlastnictví obce Ořechov.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 80 m. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Malé Žernoseky, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34873/13
Nejnižší podání
52.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Malé Žernoseky
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda chaty není zateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 391 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 17 m2 se nachází budova č.e. 95 - stavba pro rodinnou rekreaci. Pozemek je ve vlastnictví České republiky. Pozemek je celý zastavěn stavbou a je přístupný přes pozemek parc. č. 541/30, který je ve vlastnictví České republiky a přes pozemek parc. č. 574/11, který je ve vlastnictví obce Malé Žernoseky. Pozemek parc. č. St. 391 není předmětem ocenění.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Doubravník, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 327/11
Nejnižší podání
360.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Doubravník
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní budovu s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je špatný. Dům je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou komíny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na dům navazuje zděná kolna s pultovou střechou v havarijním stavu. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází suché WC. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 44, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha nádvoří a je o velikosti 104 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 38. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 13, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 234 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené drátěným oplocením. Přístup na pozemky je po komunikaci ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/56 rodinného domu se zahradou v obci Zlonice, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 17860/15
Nejnižší podání
15.714 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zlonice
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zřejmě nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Předmět ocenění se nachází na adrese Pejšova 515, 273 71 Zlonice. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části městyse Zlonice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 729/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 00 a dále přes pozemek p.č. 745/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Zlonice, náměstí Pod Lipami 29, Zlonice, 273 71.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla nemovitost povinným zpřístupněna.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností (byla provedena výměna původních oken). Dále objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech pravděpodobně zanedbaná. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou - předpoklad provedení menších stavebních úprav.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Z důvodu neumožnění prohlídky oceňovaných nemovitostí, nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a jednoznačně identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

Fotogalerie

Další soubory

 

215/696 pozemku (zahrada) v obci Březová, k.ú. Březová u Zlína, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 38626/13
Nejnižší podání
266.667 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Březová
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 361 v k.ú. Březová u Zlína je vedený jako zahrada. Pozemek tvoří funkční celek s pozemkem parc.č. 361 s rodinným domem č.p. 3. Jeho celková výměra činí 2 356 m2. Na pozemku jsou přestárlé a neošetřované trvalé porosty, které se neoceňují, resp. pro daný účel mají nulovou hodnotu.
Dle platného územního plánu obce Březová se pozemek nachází v zastavěné části obce v plochách individuálního bydlení.

Fotogalerie

 

Pozemek (ostatní plocha) a 1/24 pozemku v obci Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram

Spisová značka
030 EX 7024/19
Nejnižší podání
197.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Kamýk nad Vltavou
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části obce Kamýk nad Vltavou v místní zahrádkářské oblasti. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 1 842 m2. Pozemek parc. č. 165/36 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na jižní straně lesním porostem. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. Na pozemku parc. č. 165/22 se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 158/16, který je ve vlastnictví obce Kamýk nad Vltavou.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy rekreace - individuální a hromadná rekreace.

Věcné břemeno zřízení a provozování kabelového vedení NN a pojistkové skříně s povinností k pozemku parc. č. 165/36 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (dle ÚP zastavitelná plocha) v obci Žatec, okr. Louny

Spisová značka
030 EX 51959/13
Nejnižší podání
983.480 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Žatec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 60 m západně od okraje zastavěné části města Žatec. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 5 226 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k severovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako zastavitelná plocha - bydlení vesnické.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001