Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky (ostatní plocha) v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9157/14
Nejnižší podání
185.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dle územního plánu města Brna se oceňované pozemky p.č. 1142/186, p.č. 1142/194 a p.č. 1142/219 nachází nachází v plochách nestavebních - volných, s funkčním využitím jako: Z - plocha městské zeleně.

Jedná se o tři oceňované pozemky, které se nachází nejblíže u veřejné komunikace při ulici Stará Dálnice, v k.ú. Bystrc. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Na pozemku se z části nachází zděný plot, ale zejména trvalé porosty borovice. Žádné jiné příslušenství nebylo zjištěno. Pozemky slouží především jako veřejné prostranství. Přístup k oceňovaným pozemkům je možný přes pozemek p.č. 5996/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), a p.č. 1142/54 (ostatní plocha, zeleň) vše ve vlastnictví statutárního města Brno.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

3/6 rodinného domu se zahradou v obci Plzeň, k.ú. Malesice, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 10498/16
Nejnižší podání
813.333 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Plzeň, v místní části Malesice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ke Kostelu 39/1, Malesice, 318 00 Plzeň. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 54/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, p.č. 55 - ostatní plocha a p.č. 14 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a plynové vedení. Dle informací ČSÚ ve městě Plzeň je dále možné napojení na obecní vodovod.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 150 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V posledních letech objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a
údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rekreační stavby s pozemky v obci Varnsdorf, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 5758/09
Nejnižší podání
42.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Varnsdorf
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rekreační objekt s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Kontrukce budovy je zděná a její stavbně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech oapadává. Dům je částečně podsklepený. Sklep je dle sdělení matky povinné plný vody. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žalby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Oknad domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Budova byla kolaudována v roce 1989 a je v původním stavu. Dispozice je 2+1. Vnitřní dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou. WC je samostatné. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální krbovými kamny na tuhá paliva.

Na pozemku parc. č. 6803 stojí stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 56. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 73 m2. na pozemek parc. č. 6803 navazuje na pozemk parc. č. 6817/2, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 322 m2 a na pozemek parc. č. 6817/1, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 242 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celke nepravidelného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 6752, který je ve vlastnickém právu města Varnsdorf.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Přísušenstvím nemovité věci je oplocení.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemků v obci Podhradí nad Dyjí, okr. Znojmo

Spisová značka
030 EX 22679/07
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Podhradí nad Dyjí
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 2 200 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Podhradí nad Dyjí. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha a vodní plocha o výměře 20 683 m2. Na pozemku parc. č. 1606 se nachází koryto řeky Dyje. Přes pozemek parc. č. 1627 vede nadzemní vedení VN. Na pozemcích parc. č. 741/3, parc. č. 1628, parc. č. 673/8, parc. č. 1604, parc. č. 1605, parc. č. 1607, parc. č. 674/2, parc. č. 674/1, parc. č. 673/4 a parc. č. 673/3, parc. č. 673/2 a parc. č. 673/6 se nacházejí listnaté porosty. Na pozemcích parc. č. 1603, parc. č. 736/4 a parc. č. 736/3 se nachází nezpevněná cesta. Ostatní pozemky jsou zemědělské. V době oceňování byly rovinné pozemky převážně využívané. K pozemkům vede částečně zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1629, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu v obci Žatec, k.ú. Milčeves, okres Louny

Spisová značka
030 EX 30043/13
Nejnižší podání
22.667 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Žatec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím (v části se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví) pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Žatec, místní části Milčeves, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Milčeves č.p. 4, 438 01 Milčeves. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a a je přístupný po veřejné částečně zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 248/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 43801 Žatec. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, žumpu. Dle informací ČSÚ v obci Žatec je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk zřejmě s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Fotogalerie

 

1/10 rodinného domu v obci Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42137/13
Nejnižší podání
42.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Proboštov
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s dvěmi nadzemním podlažím včetně podkroví, pravděpodobně nepodsklepený. Základové konstrukce tvoří pravděpodobně betonové pasy bez izolací proti zemní vlhkosti. Hlavní svislé konstrukce zděné cihelné z cihel plných, stropní konstrukce nespalné s rovným podhledem, krov sedlový tesařský sbíjený opatřený krytinou Bonnský šindel na bednění. Klempířské konstrukce kompletní včetně parapetů. Fasáda hladká, vnitřní omítky hladké. Vnitřní keramické obklady pravděpodobně v koupelně, WC. Koupelna standardně vybavena, WC splachovací. Okna zdvojená dřevěná, dveře dřevěné plné. Podlahy pravděpodobně obytných místností prkenné, koberce keramické dlažby, schody pravděpodobně dřevěné s povrchovou úpravou. Vytápění domu je pravděpodobně ústřední z centrálního zdroje. Elektroinstalace zavedena světelná s jističi. Rozvod studené i teplé z centrálního zdroje. Kuchyně vybavena standardní kuch. linkou se spotřebiči. Znalci nebyl umožněn vstup do domu z tohoto důvodu vychází z předpokladu standardního vybavení. Dle prohlídky a odhadem byl RD postaven kolem roku 1940 pravděpodobně proběhla částečná rekonstrukce (část fasády, střecha, klempířské konstrukce). Technický stav v době prohlídky mírně podprůměrný. Stanovené procento opotřebení stavby odpovídá technickému stavu k datu ocenění. Při zaměření odhadce vychází z místního měření pouze prohlídky z venku.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/3 pozemku (ostatní plocha) v obci Hrobice, k.ú. Hrobice na Moravě, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 10178/18
Nejnižší podání
14.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Hrobice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
23.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 707/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 153 m2. Pozemek má protáhlý tvar, je velmi svažitý, travnatý a udržovaný. Pozemek se nachází v severní části obce u rodinného domu č.p. 140 Hrobice. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví obce.

IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plocha) v obci Karolinka, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 10700/19
Nejnižší podání
85.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Karolinka
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v západní zastavěné části města Karolinka. Jedná se o dva nesousedící soubory pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 386 m2. Mezi pozemky vede zpevněná komunikace. Na pozemcích parc. č. 4437/93 a parc. č. 4437/52 se nacházejí porosty. Na pozemcích parc. č. 4437/56 a parc. č. 4437/106 se nacházejí zpevněné plochy. Travnaté pozemky jsou udržované. K rovinným pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 4437/55, který je ve vlastnictví Zlínského kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky IS nebylo možné ověřit. Pozemky se nacházejí v CHKO Beskydy. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy silniční dopravy. Příslušenství nebylo zjištěno.

Věcné břemeno chůze a jízdy služebnosti umístění stavby a přístup za účelem provozování a provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže stavby po celém pozemku na dobu neurčitou s povinností k pozemku parc. č. 4437/106 ve prospěch města Karolinka.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (lesní pozemky) v obci Klobouky u Brna, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 2256/06
Nejnižší podání
17.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Klobouky u Brna
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
23.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc.č. 3139/7 a 3139/8 vedené jako lesní pozemky se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jihozápadně od obce, v lokalitě Plunarský hájek, ve vzdálenosti cca 1,5 km od hranice obce. Pozemky jsou součástí většího lesního celku se smíšenými porosty.
Pozemek se dle platného územního plánu města Klobouky u Brna nachází v plochách krajinné zeleně.

Oceňované pozemky parc.č. 3139/7 a 3139/8 jsou vedeny jako lesní pozemky a dle platného územního plánu se nachází v plochách krajinné zeleně.

Fotogalerie

 

1/10 bytu 4+1 v obci Horní Kruty, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 32142/13
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Horní Kruty
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově jsou celkem 4 jednotky. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová nebo dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 78/1 se nachází v budově č.p. 78 v 1. NP a její dispozice je 4+1. Okna bytu jsou dřevěná zdvojená nebo plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Jádro bytu je zděné. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. Podlahy jsou pokryté PVC nebo plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Informace byly převzaty ze Znaleckého posudku č. ZP-18990. Užitná plocha jednotky je 97,18 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod a elektřinu. Odpady jsou svedeny do septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední na tuhá paliva, kotlem. Ohřev teplé vody je bojlerem.

Na pozemku parc. č. St. 169 stojí bytový dům s č.p. 78. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 206 m2. Pozemek není předmětem ocenění, je ve vlastnickém právu České republiky. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 90/1 ve vlastnickém právu České republiky.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001