Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Oldřichovice, k.ú. Oldřichovice u Napajedel, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 10856/14
Nejnižší podání
299.390 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Oldřichovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 26.8.2021
Odročeno na
07.10.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním obytným podlažím a půdním prostorem pod sedlovou střechou s jednostrannou valbou na straně orientované k ulici. Půdorys má tvar protáhlého obdélníku z něhož přibližně uprostřed vystupuje směrem do zahrady přístavba verandy. Dům tvoří dvě části, přičemž zadní část má mírně nižší výšku. Byt v domě má dispozici 2+1.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 7 znaleckého posudku. Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí kolem 100 let. V průběhu existence byl dům zřejmě opravován a modernizován (přístavba verandy, zřízení WC a koupelny v původně hospodářských prostorech), ovšem toto bylo provedeno již pře několika desítkami let. V současné době je dům zanedbaný, má podstandardní vybavení a není prováděna a ni základní stavební údržba. Zdivo je vlhké, což se projevuje místy opadáváním omítek. Stav domu lze shrnout tak, že vyžaduje kompletní rekonstrukci, bez které není běžně uživatelný ke standardnímu bydlení.

Pozemek p.č. 23 je z části zastavěn stavbami, a to rodinným domem č.p. 1 s navazujícím chlévem, dvoupodlažní zděnou stavbou a polootevřeným zděným dřevníkem. Nezastavěná část slouží jako dvůr/zahrada s trvalými porosty. Terén pozemku p.č. 23 je od oplocení u komunikace nejprve rovinatý a v části blíže pozemku p.č. 24 pak mírně svažitý. Pozemek p.č. 24 tvoří zahradu s trvalými porosty včetně menšího vinohradu. Terén tohoto pozemku je svažitý, přičemž se zvedá od rodinného domu severozápadním směrem.
Návaznosti pozemků a situování staveb na pozemku p.č. 23 jsou zřejmé z přiložené katastrální mapy. Údržba pozemků je zanedbaná.

Příslušenství náležející k pozemkům p.č. 23 s domem a p.č. 24 tvoří menší zděný chlév navazující vzadu na dům, zděná stavba situovaná v zahradě, polootevřený zděný dřevník situovaný v levém předním rohu pozemku p.č. 23, studna, septik, napojení kanalizace z domu do septiku, přípojka kanalizace od septiku, přípojka vody s vodoměrnou šachtou a dále běžné venkovní úpravy, zahrnující oplocení (podél ulice zděné z vápenopískových cihel, jinak z pletiva), ocelovou vstupní branku a ocelovou vjezdovou bránu v oplocení a zpevněné plochy.
Pokud jde o zděnou stavbu situovanou v zahradě, tato má dvě podlaží, z toho jedno převážně podzemní, a je zastřešena sedlovou střechou s polovalbou na přední straně. Zastavěná plocha činí 12,1 m x 5,0 m = 60 5 m2. V podzemním podlaží je předsklepí a sklep na víno o šířce 2,4 m a délce 6,7 m. V nadzemním podlaží jsou prostory dispozičně řešené jako byt 2+1 s lokálním vytápěním na TP (chodba, prostor pro koupelnu, prostor pro WC, pokojík, prostor pro kuchyň, spíž, pokoj). Světlá výška ovšem činí pouze 2,1 m což je pro obytné místnosti nedostatečné. Prostory jsou bez hyg. zařizovacích předmětů a dalšího vybavení, provedena není fasáda. Stav je vlivem zanedbané údržby zhoršený.
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné, přičemž příslušenství tvoří s hlavní stavbou a pozemky jeden funkční soubor/celek.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Oldřichovice, k.ú. Oldřichovice u Napajedel, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 10856/14
Nejnižší podání
6.057 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Oldřichovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 26.8.2021
Odročeno na
07.10.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky p.č. 419/42 a p.č. 428/25, které společně tvoří úzký protáhlý pás, leží na okraji zemědělského lánu, na rozhraní orné půdy a travního porostu. Do jaké míry na pozemek zasahuje orná půda a do jaké míry travní porost nebylo v terénu možno určit. Na okrajových částech pozemků p.č. 428/25 se zřejmě nacházejí trvalé porosty. Pozemek p.č. 419/8 zasahuje do přilehlé polní cesty. Terén je v místě rovinatý pouze východní část pozemku p.č. 428/25 tvoří mez, která se zvedá k polní cestě. Pozemky p.č. 419/42 a p.č. 428/25 jsou přístupné z polní cesty v místě převážně na pozemku p.č. 419/19 (ostatní plocha/ostatní komunikace) ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Státním pozemkovým úřadem, přičemž pozemek p.č. 419/8 do této cesty zasahuje.

Fotogalerie

 

1/8 bytu 2+1 v obci Vlašim, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 7365/18
Nejnižší podání
108.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Vlašim
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.10.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 36 jednotek (18 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové částečně prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1345/14 se nachází v budově č.p. 1345 v 5. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, sklepa, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 52,3 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 1921 stojí bytový dům s č.p. 1345, 1346. Pozemek je pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 379 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1722/3 ve vlastnickém právu města Vlašim.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Mnichovice, k.ú. Mnichovice u Říčan, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 25955/15
Nejnižší podání
32.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Mnichovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.10.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 m severozápadně od okraje zastavěné části města Mnichovice. Jedná se o soubor sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, zahrada a orná půda o výměře 5 124 m2. Pozemky jsou na severozápadní straně ohraničené nezpevněnou cestou. Na pozemku parc. č. 536/3 a větších částech pozemků parc. č. 531 a parc. č. 529 se nachází smíšený lesní porost. Jedná se o lesní porost na nelesních pozemcích. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná příjezdová cesta nacházející se na pozemku parc. č. 536/1, který je ve vlastnictví města Mnichovice.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreačního objektu v obci Tišice, k.ú. Kozly, okr. Mělník

Spisová značka
030 EX 15721/18
Nejnižší podání
34.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Tišice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.10.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s č.e. 190. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná jednoduchá. Okna jsou opatřena dřevěnými okenicemi. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Na chatu navazuje kolna. K chatě nepatří pozemek. Chata je určená k celkové rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

Pozemky parc č. St 311/1 a St. 311/2, na kterých stojí stavba rodinné rekreace, jsou vedeny v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou ve vlastnictví obce Tišice a soukromého vlastníka. Pozemky nejsou předmětem dražby.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/11 rodinného domu se zahradou v obci Košťany, okr. Teplice

Spisová značka
030 EX 30396/13
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
11.000 Kč
Město
Košťany
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.10.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví (v části přízemní s využitým podkrovím) pod mansardovou a sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Košťany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící.

Předmět ocenění se nachází na adrese: Kamenný Pahorek 535, 417 23 Košťany. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 967 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na levou část rodinného domu (pohled z ulice) navazuje vedlejší stavba pod plochou střechou, na kterou navazuje přístřešek pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA a z části krytou šindelem. Za rodinným domem (pohled z ulice) se nachází vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh