Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemku v obci Měnín a 1/2 pozemku v obci Telnice, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 14/20
Nejnižší podání
88.213 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Měnín
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.09.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 2657 (orná půda) se nachází v extravilánu katastrálního území Měnín. Pozemek není oplocen a není osázen trvalými porosty.

Pozemek parc.č. 3331 (lesní pozemek) se nachází na okraji komplexu lesních pozemků a je osázen trvalým lesním porostem, převážně akáty.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu a pozemků v obci Březová, okr. Sokolov

Spisová značka
030 DD 13/19
Nejnižší podání
646.320 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Březová
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.09.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům se zanedbanou údržbou.Objekt je připojen na přípojku kanalizace, vodovodu a elektřiny. Vytápění je řešené kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým bojlerem.

Některé pozemky se nachází mimo zastavěné území obce, jedná se o lesní pozemek, který je určený k plnění funkci lesa a pozemky podél  polní cesty. Pozemky jsou zaplevelené a zarostlé. Část pozemků tvoří příjezdovou cestu mezi zahradami a zahradu u domu.

Na pozemku p.č. 456/1 se nachází vysokotlaké plynovodní potrubí a nadzemní elektrické vedení a na pozemcích p.č. 474/48 a 473/2 se nachází nadzemní elektrické vedení včetně stožárů.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu se zahradou v obci Kněžice, k.ú. Kněžice u Ronova, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 1179/07
Nejnižší podání
72.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kněžice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní datum 13.8.2020
Odročeno na
24.09.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je valbová nebo sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Na pozemku se nachází studna. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 81 stojí stavba rodinného domu č.p. 63. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 829 m2. Pozemek parc. č. 199/12 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 81 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1021 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a částečně udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem s ocelovými vjezdovými vraty a brankou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, garáž, studna a skleník. Garáž je samostatně stojící. Konstrukce garáže je zděná, střecha je sedlová a vjezdová vrata jsou dřevěná, dvoukřídlá. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 500/6, který je ve vlastnickém právu Pardubického kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, skleník a garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

1/2 bytu 2+1 v obci Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 21892/14
Nejnižší podání
710.000 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Hrušovany u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.09.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům s oceňovaným bytem je situovaný na severozápadním okraji zastavěné části obce, při ulici Sídliště, v sídlištní zástavbě. Přístup a příjezd k bytovému domu je z veřejné komunikace a chodníku na pozemku parcelní č. 1864/5, který je ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna. Lokalita obce je mírně svažitá, bytový dům je postaven na rovinném pozemku. Dle povodňových map ČAP je nemovitost situována v záplavovém území 1, tedy v zóně se zanedbatelným výskytem povodně nebo záplavy.

Bytový dům s oceňovaným bytem je do uliční zástavby začleněn jako samostatně stojící. Jde o stavbu montovanou z panelových dílců, s plochou střechou, půdorysně ve tvaru obdélníka. Bytový dům obsahuje jedno podzemní (dále PP) a čtyři nadzemní podlaží (dále NP) a má čtyři samostatné vchody s vlastními čísly popisnými. Ke každému vchodu náleží 11 bytových jednotek, celkem je zde tedy 44 bytů. Bytový dům byl postaven v roce 1972, v roce 2012 proběhla kompletní revitalizace – nová fasáda a zateplení, oprava balkonů, výměna oken za plastová z izolačním dvojsklem, výměna vchodových dveří apod.
Oceňovaný byt je umístěn v 1. NP vchodu s číslem popisným 519 (druhý vchod z levé strany při pohledu z ulice). Jde o dvoupokojový byt s kuchyní, předsíní, koupelnou, WC, komorou, balkonem a sklepem v PP. V bytě je původní umakartové jádro, přibližně před deseti lety byla provedena výměna kuchyňské linky (s elektrickým sporákem). Jinak je byt v původním, poměrně udržovaném stavu. Podlahy jsou pokryty PVC, případně textilií. Vytápění je i ohřev teplé užitkové vody jsou ústřední – ze společné plynové kotelny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/36 rodinného domu se zahradou v obci Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42140/13
Nejnižší podání
14.745 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Proboštov
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 27.8.2020
Odročeno na
01.10.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, patrový rodinný dům. Budova je pravděpodbně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřební a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je zděné. Dům je nevyužívaný a je určený k celkové rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 109 stojí stavba rodinného domu č.p. 105. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 161 m2. Pozemek parc. č. 110 navazuje na stavební pozemek parc. č. 109 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V Ktastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 250 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny zděným plotem. Na pozemcích se nachází porosty, zděná kolna ve špatném stavu a přístřešek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 115/12 ve vlastnickém právu obce Proboštov.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci je oplocení, kolna a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou  zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

Stavební pozemek v obci Lhotsko, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 9385/17
Nejnižší podání
605.340 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Lhotsko
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.10.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází při hlavní komunikaci procházející obcí, v centrální části obce, v zastavěném území obce. Pozemek je mírně svažitého charakteru, nepravidelného, přibližně obdélníkového tvaru. Inženýrské sítě jsou dostupné při JZ hranici pozemku, přípojka elektřiny u sloupu v J části. Přes pozemek je trasováno nadzemní vedení NN, malá část pozemku je dotčena ochranným pásmem elektrického vedení VN 22 kV.

Ke dni prohlídky byly v Z části pozemku umístěny UNIMO buňky v dezolátním stavu. Při J hranici pozemku je umístěna studna a přípojka elektřiny, u Z hranice pozemku se nachází pamětní kříž. V centrální části pozemku se nachází několik menších skládek blíže neurčeného materiálu.

Dle platného územního plánu obce Lhotsko se oceňovaný pozemek nachází v návrhové zastavitelné ploše – plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Ostravice, k.ú. Ostravice 1, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 14458/16
Nejnižší podání
53.333 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Ostravice
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.10.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou vnitřní garáž umístěnou po pravé straně obslužného garážového dvora (v rámci bloku osmou od vjezdu). Garáž je přízemní, zděná, půdorysně tvaru obdélníku. Zastřešení je provedeno plochou střechou z dřevěných trámů s krytinou z falcovaného pozinkovaného plechu s nátěrem. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné, vnější omítky břízolitové, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, podlaha pravděpodobně betonová. Pro vjezd slouží výklopná garážová vrata z pozinkovaného plechu. Dle rozvaděčové skříně na fasádě jev garáži zavedena elektřina. Stáří je odhadováno kolem 40 let. Technický stav objektu lze hodnotit jako průměrný.
Zastavěná plocha garáže činí 4,1 m x 6,8 m = 27,88 m2
Obestavěný prostor činí 4,1 m x 6,8 m x (2,15 m + 2,1 m) x 0,5 = 59,25 m3

Žádné další příslušenství, vyjma přípojky elektřiny, se k objektu nevztahuje, resp. nebylo zjištěno.
Jedná se o příslušenství, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Pozemek je obdélníkového tvaru, o celkové výměře 28 m2. Pozemek je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je zcela zastavěn stavbou oceňované garáže.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Čermná ve Slezku, okres Opava

Spisová značka
030 EX 6888/16
Nejnižší podání
83.500 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Čermná ve Slezku
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.10.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nacházejí na severovýchodním okraji obce, a to po levé straně komunikace procházející obcí ve směru na křižovatku se silnicí II/442. Dům č. p. 58 s půdorysem ve tvaru písmene L je zděný ze smíšeného zdiva, zřejmě nepodsklepený, přízemní a se sedlovou střechou bez využití půdního prostoru. Dle dostupných skutečností byly v objektu situovány tři byty 2+1 se samostatnými vstupy, které měly pouze podstandardní sociální vybavení (splachovací WC a umyvadlo). Kromě domu č.p. 58 se na pozemku p.č. st. 70 nachází zděná hospodářská stavba ze smíšeného zdiva, tvořená dvěma částmi se sedlovými střechami s polovalbou na přední štítové straně. Původní stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle současného stavu a některých požitých materiálů a konstrukcí lze stáří stavby odhadovat kolem 90 až 100 let. Další příslušenství tvoří studna, septik, přípojky a některé venkovní úpravy na pozemku kolem domu, který je ovšem zcela bez údržby a zarostlý vegetací.

Pozemek p.č. st. 70 je z části zastavěn, a to domem č.p. 58 a hospodářskou stavbou. Mezi těmito stavbami se nachází dvůr. Stavba vyznačená v katastrální mapě, která původně uzavírala dvůr na západní straně, se na místě již nenachází. Kromě vjezdu do dvora, který sousedí s pozemkem obecní komunikace, je pozemek obklopen parcelami ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetek státu pro Státní pozemkový úřad (tři parcely vedené v KN jako zahrady, jedna vedena jako trvalý travní porost.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (lesy, louky) v obci Vlachovice, okr. Zlín

Spisová značka
030 EX 1261/15
Nejnižší podání
37.656 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Vlachovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.10.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí 900 - 1100 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Vlachovice. Jedná se o soubor nesousedících travnatých a lesních pozemků nepravidelných tvarů. Jsou svažité k jihozápadní straně. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemcích č. 2670/2 a 2800/12 se nachází jehličnatý lesní porost (smrk) starý cca 45 let. Jedná se o hospodářský les. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku č. 3807 ve vlastnictví obce Vlachovice.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Hrob, k.ú. Mlýny, okr. Teplice

Spisová značka
030 EX 7521/18
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Hrob
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.10.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům a pozemek se nachází u potoka Bouřlivec na okraji jižní zastavěné části města Mlýny č.p. 34 v obytné zástavbě.

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Stavebně - technický stav domu odpovídá špatné údržbě. Objekt je v započaté rekonstrukci. Střecha budovy je mansardová s krytinou z tašek. Krytina místy chybí. Součástí střechy jsou komíny. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. V 1. NP domu je garáž s dřevěnými dvoukřídlými vjezdovými vraty. Přístup k nemovité věci je po pozemku ve vlastnictví města.

Pozemek parc. č. St. 91/2, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 227 m2, je zastavěn plochou pod domem č.p. 34. Přístup k pozemku je po pozemku parc. č. 473/1 ve vlastnictví města.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001