Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/12 bytu 2+1 v obci Krnov, k.ú. Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 3165/13
Nejnižší podání
36.667 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Krnov
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o ocenění nemovitých věcí - bytové jednotky č. 632/4, v budově č.p. 632, příslušející k části obce Pod Bezručovým vrchem, na pozemku p.č. 2097 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2246/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4391 a listu vlastnictví č. 2858, pro k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál. Bytová jednotka č. 632/4 se nachází ve druhém nadzemním podlaží, vpravo (pohled při výstupu ze schodiště), z celkových dvou.

Bytový dům je zděný, typový, podsklepený, bez využitého podkroví, s valbovou střechou krytou hliníkovými šablonami. Bytový dům není vybaven výtahem. Bytový dům má celkem čtyři byty. Původní stáří bytové domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení účastníka místního šetření cca 70 roků. Bytový dům je napojen na kompletní rozvod inženýrských sítí: elektro, veřejný vodovod, kanalizaci a plynové vedení. Přípojky inženýrských sítí nebylo možné ověřit. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (veřejné parkoviště/komunikace u bytové domu). Bytový dům je přístupný z veřejné zpevněné komunikace, na pozemcích p.č. 1995/1 - ostatní plocha a přes p.č. 2100 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov. Oceňované nemovité věci se nachází ve druhém stupni rizika povodní, ve druhém stupni rizika kriminality a ve druhém stupni rizika vloupání. V průběhu životnosti bylo provedeno zateplení štítové stěny bytového domu a dále byla na bytovém domě částečně osazena plastová okna.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Dle listiny Prohlášení vlastníka se bytová jednotka sestává z předsíně, sociálního zázemí, kuchyně a dvou obytných pokojů. Sociální zázemí (koupelna a WC) je uvažováno ve standardním provedení. K bytové jednotce náleží sklep, který se nachází v prvním podzemním podlaží bytového domu. Vytápění bytové jednotky je uvažováno jako standardní. Z důvodu neumožnění prohlídky oceňovaných nemovitých věcí nebylo možné jednoznačně identifikovat případné prvky rekonstrukce. Dle sdělení účastníka místního šetření bytová jednotka procházela v průběhu své životnosti pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbána. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - byt se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení účastníka místního šetření je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace bytového domu 1950. Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (orná půda) v obci Jevišovka, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 8262/19
Nejnižší podání
8.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Jevišovka
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 1229, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 4.151 m2. V územním plánu obce je pozemek veden jako plochy zemědělské - orná půda. Pozemek je pravidelného tvaru, nachází se v zemědělsky obhospodařovaném území cca 300 m severozápadně od rodinného domu č.p. 42 Jevišovka. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 zahrady v obci Jevišovka, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 8262/19
Nejnižší podání
23.000 Kč
Výše jistoty
2.500 Kč
Město
Jevišovka
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

 

 Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 1033, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 982 m2. V územním plánu je pozemek veden jako plochy zemědělské - zahrady a sady. Pozemek je téměř pravidelného tvaru. Pozemek je rovinatý, travnatý, neudržovaný a oplocený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku se nachází porosty a dřevěná kolna. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví obce. Pozemek se nachází cca 200 m severozápadně od rodinného domu č.p. 42 Jevišovka.  

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu v obci Kladno, k.ú. Dubí u Kladna, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 5322/14
Nejnižší podání
47.200 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Kladno
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný objekt sestává ze severním směrem mírně sklonitého stavebního pozemku o výměře 136 m2,  jehož součástí je stavba nárožního rodinného domu, přízemní vedlejší stavba zastřešená nízkou pultovou střechou užívaný jako příbytek a venkovní úpravy minimálního rozsahu a provedení, jako je zpevněná plocha ze zámkové dlažby, zděné oplocení, plotová vrátka a přípojky inženýrských sítí. Hlavní stavba je svým charakterem částečně podsklepená rohová polovina rodinného dvojdomku o jednom nadzemním podlaží a podkroví, zastřešený sedlovou střechou s vikýřem do ulice E. Větrovcové a s přístavbou verandy do dvora. Dle typu domu a jeho vnějších znaků se v přízemí nacházejí patrně 2 pokoje a kuchyň s příslušenstvím a v podkroví se patrně nacházejí 2 ložnice. Užitná plocha stavby byla odvozena od zastavěné plochy a počtu podlaží na 110 m2. Základy domu jsou patrně kamenné, obvodové stěny cihelné s přidaným zateplení obvodového pláště, finální vrstva fasádních omítek však není dokončena, krov dřevěný vázaný s taškovou krytinou, klempířské konstrukce z pozink.plechu, okna plastová s izolačním dvojsklem. Topný systém se nepodařilo zjistit, lze však předpokládat, že je objekt vytápěn ústředním teplovodním systémem. Objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do veřejné kanalizace a je napojen na veřejnou el. síť a patrně i na veřejný plynovod. Stáří stavby nelze přesně určit, avšak dle typu stavby, použitých konstrukčních prvků a umístění objektu v zástavbě lze předpokládat, že se jedná o stavbu stáří cca 80-100 let, která byla v průběhu let postupně modernizována, ke dni ocenění je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu, v části do Tiché ulice je však patrná částečná vlhkost obvodových stěn.

Vedlejší stavba je patrně původní garáž o zastavěné ploše 25 m2, která byla stavebně upravena k bydlení. Základy jsou patrně betonové, svislé konstrukce zděné se zateplením obvodového pláště, střecha pultová s taškovou krytinou, okna a vstupní dveře plastové, klempířské konstrukce a omítky dosud nejsou dokončeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/15 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Věžná, k.ú. Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 28156/16
Nejnižší podání
7.280 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Věžná
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

 Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nachází mimo současné zastavěné území obce Věžná. Pozemky jsou obklopeny zemědělsky obhospodařovanými pozemky a tvoří jednu polní trať severovýchodně od současného zastavěného území obce Věžná s místním názvem „Za Skálou” směrem k trati „Nad Drahami”; při své východní hranici sousedí s hranicí sousedního katastrálního území Býšovec. Předmětné pozemky se nachází vzdušnou čarou cca 1200-1500 m od kostela sv. Martina v centrální části obce Věžná a cca 700 m severozápadně od samoty Veselka. Předmětné pozemky se nachází v nadmořské výšce cca 600 m n.m., z větší části jsou mírně svažité, pozemek parc. č. 1050/35 je svažitější s jihozápadní expozicí. Pozemky jsou zemědělsky obhospodařovány - osety kulturními plodinami, z části zatravněny.
Pozemky jsou přístupné z nezpevněné veřejné účelové komunikace, která je umístěna na pozemku parc. č. 497 v kat. území Býšovec ve vlastnictví Obce Býšovec a pozemku parc. č. 1882 v kat. území Věžná na Moravě ve vlastnictví Obce Věžná.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Sosnová, okres Opava

Spisová značka
030 EX 15927/14
Nejnižší podání
275.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Sosnová
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č. p. 4 je zděný, podsklepený zřejmě pouze částečně, přízemní, v části s patrem a zřejmě částečným podkrovím. Přední část objektu je obytná, zadní pak hospodářská. Zjevně se jedná o část původně větší zemědělské usedlosti, která se v původním rozsahu nedochovala.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku. Původní stáří domu nebylo zjištěno, odhadovat ho lze na 80 až 100 let. Dle stavu domu patrného z exteriéru má dům novější fasádu a vyměněnu část oken. Prováděny byly zřejmě i některé další modernizace, např. zavedení plynu. Stavebně-technický stav domu tak, jak jej lze hodnotit omezeně pouze z vnější prohlídky, je průměrný. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace.

Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří menší vedlejší hospodářská stavba vpravo od domu, torzo hospodářského objektu u zadní hranice pozemku, oplocení předzahrádky z ocelových rámů na podezdívce zděné z kamene, ocelová vstupní branka a ocelová vjezdová brána. Přípojka elektro je vedena vzduchem. Dále je dům, dle veřejného dálkového přístupu k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí, připojen na veřejný vodovod a distribuční síť plynu a odkanalizování je řešeno do splaškové jímky.
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu a provedení, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Pozemek p.č. st. 4 je mírně svažitý a má nepravidelný tvar. Na části pozemku vlevo vpředu je situován objekt č.p. 4, na části pozemku u jeho zadní hranice se nacházela hospodářská stavba, z níž se zde nacházejí již jen obvodové zdi. Před tímto torzem u pravé hranice pozemku se nachází menší hospodářská stavba – kolna. Nezastavěné části pozemku jsou převážně zatravněné místy s trvalými porosty.
Pozemek p.č. 16 tvoří předzahrádku mezi domem a silnici a částečně vpravo od domu, neboť má tvar přibližně písmene L. Kamennou zídkou s oplocením je terén pozemku téměř vyrovnán. Pozemek je zatravněn s několika trvalými porosty. V pravém předním rohu pozemku se nachází objekt drobné sakrální architektury - kamenný kříž na zděném podstavci.
Vzájemné situování a návaznosti pozemků jsou zřejmé z přiložených mapových podkladů.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (trvalý travní porost) v obci Višňová, k.ú. Předlánce, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 18631/18
Nejnižší podání
48.500 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Višňová
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 703  se nachází v severovýchodní zastavěné části obce Předlánce.  Pozemek je na severní a východní straně ohraničený korytem Bulovského potoka. Na travnatých pozemcích se nachází několik listnatých porostů. V době oceňování byly rovinné pozemky nevyužívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochu živnosti a obchodu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plocha) v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 2645/18
Nejnižší podání
41.408 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí jihovýchodně od centra města, po pravé straně ulice Těšínská ve směru z města, respektive mezi ulicí Těšínská a tramvajovou tratí vedoucí z centra města směrem k přestupnímu terminálu Hranečník, který leží cca 300 m jihovýchodním směrem.

Pozemek p.č. 3278/1 má mírně lichoběžníkový tvar a je obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemek p.č. 3278/3 má nepravidelný tvar připomínající písmeno V a kromě severovýchodní hranice, která sousedí se silničním pozemkem, je rovněž obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemky leží odděleně cca 130 m od sebe a jsou součástí rozsáhlejšího lesního porostu, tvořeného listnatými stromy i keři různého druhu a různého stáří.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky s pozůstatky chaty v obci Brno, k.ú. Ivanovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9976/17
Nejnižší podání
246.667 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.e. 239 (rod. rekreace):
Při místním šetření bylo zjištěno, že chata č.e. 239 byla zasažena požárem a je takřka zničena. Jednalo se o přízemní chatku na podezdívce s nízkou sedlovou střechou. V katastrální mapě je půdorys chaty zakreslen jako obdélník o ploše 33 m2. Dle ortofoto mapy na podkladu katastrální mapy byl půdorys oproti původnímu stavu zřejmě rozšířen směrem dozadu. Chata je umístěna v zadní části zahrady.
Stáří, technický stav :
Chata byla zasažena požárem, kterým byla značně poškozena. Zadní část chaty je zcela zřícena. Rozsah poškození se jeví natolik závažný, že stavbu nebude pravděpodobně možno opravit, ale bude nutné její zbytky demolovat.

Příslušenství :
Příslušenství pozemků s pozůstatky chaty, které bylo možno zjistit, tvoří oplocení z pletiva na ocelových sloupcích, brána v oplocení, některé terénní úpravy a přípojka elektřiny.
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu a provedení, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Pozemky:
Jedná se o soubor tří pozemků, které převážně tvoří oplocenou zahradu s pozůstatky chaty pro rodinnou rekreaci č.e. 239, jako součásti pozemku p.č. 569. Dálka zahrady činí přibližně 11 m, šířka se pohybuje kolem 10 až 11 m. Pozemek p.č. 554/6 se převážně nachází již mimo oplocení a zabíhá pod veřejně užívanou účelovou komunikaci. Terén je v místě svažitý a zvedá se od vjezdu na zahradu, tedy od západu k východu. Na pozemku p.č. 570 se nachází několik neudržovaných ovocných stromů. Stav zahrady je značně zanedbaný.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu se zahradou v obci Kojetín, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 6756/14
Nejnižší podání
8.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Kojetín
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.06.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zděný, nepodsklepený, přízemní, řadový vnitřní rodinný dům se sedlovou střechou. Dům je napojen pravděpodobně pouze na elektřinu a vodovod. Kanalizace je svedena pravděpodobně do jímky.
Rodinný dům je pravděpodobně tvořen bytem o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Ke dni ocenění je užíván k bydlení. Stáří rodinného domu je pravděpodobně necelých 100 roků. Ke dni ocenění se stavba jeví z venkovní obhlídky ve velmi zhoršeném stavu s většinou prvků krátkodobé životnosti na hranici životnosti či nefunkčních. Opotřebení stanoveno odborným odhadem ve výši 80 %.
Základy pravděpodobně smíšené bez izolace (či s nefunkční izolací) proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy pravděpodobně s rovným podhledem, střecha sedlová krytá plechy, klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaných plechů, vnitřní omítky pravděpodobně vápenné hladké, vnitřní obklady pravděpodobně keramické, vnější obklad soklu kabřincem, dveře vnitřní pravděpodobně dřevěné hladké plné a prosklené, okna dřevěná kastlová, podlahy místností tvoří pravděpodobně dřevěná prkna, koberce a keramická dlažba, vytápění pravděpodobně standardní (možné je i vytápění lokální na tuhá paliva), elektroinstalace světelná a motorová, rozvod teplé a studené vody pravděpodobně se standardní přípravou teplé vody, voda z obecního vodovodu, odkanalizování je provedeno pravděpodobně do jímky, vybavení kuchyně tvoří pravděpodobně kuchyňská linka s el.sporákem, vnitřní vybavení tvoří pravděpodobně vana, umyvadl a WC splachovací (možné je i suché WC), ostatní prvky pravděpodobně tvoří krbová kamna a další prvky se nevyskytují.

Předmětem ocenění jsou také pozemky o celkové výměře 676 m2, které tvoří jednotný funkční celek. Na pozemcích jsou mimo výše uvedené stavby situovány venkovní úpravy (oplocení) a neudržované trvalé porosty. Pozemek zahrady je neudržován. Z části zanesen odpadem. Cena všech těchto položek bude zahrnuta ve výsledné obvyklé ceně. Dle územního plánu jsou všechny pozemky situovány v plochách pro bydlení. Přístup k pozemku p.č. 518 z východní strany je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001