Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

2/15 rodinného domu v obci Pečky, k.ú. Velké Chvalovice, okr. Kolín

Spisová značka
030 DD 16/19
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Pečky
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se rodinný dům č.p. 104, ulice Dlouhá, v klidné části obce (slepá ulice), katastrální území Velké Chvalovice. Dům prodělal asi před 10 lety základní revitalizaci (výměna oken a dveří, nová hlavní střecha). Součástí dražby je i stejný podíl 2/15 k přiléhající jiné ploše s přístřeškem a vraty.

Rodinný dům stojí na pozemku parc.č. 96 o výměře 239 m2. Celková plocha pozemků je 280 m2, zastavěná plocha přibližně 95 m2. V obci je funkční vodovod, kanalizace, zemní plyn.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 stavebního pozemku se zbytky RD v obci Červená Voda, k.ú. Dolní Orlice, okr. Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 DD 15/19
Nejnižší podání
27.200 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Červená Voda
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o stavební pozemek č. St. 63, jehož součástí je stavba domu č.p. 71. V katastru nemovitostí je předmětná stavba vedena jako objekt bydlení, avšak místo původního objektu je pouze zbořeniště bez střechy a všech konstrukcí. Zbylé obvodové zdivo je v dezolátním stavu vlivem povětrnostních livů. Tyto konstrukce již nelze použít, jedná se o zvětralé rozpadající cihly bez možnosti dalšího využití. Nemovitost má tedy cenu stavebního pozemku

Fotogalerie

Další soubory

 

3/8 rodinného domu a pozemků v obci Šakvice, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 1380/05
Nejnižší podání
315.600 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Šakvice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům je postaven jako řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům patrně není podsklepený, nachází se zde půda. Stáří domu nebylo zjištěno ani dohledáno, na základě místního šetření se předpokládá stáří 80 a více let. Běžná údržba objektu je zanedbaná, stavba evidentně není delší dobu užívána. V minulosti byly patrně prováděny částečné úpravy, nicméně se předpokládá provedení rozsáhlé rekonstrukce.

Půdorys objektu je tvaru „L“, kdy uliční část je patrně obytná s průjezdem do dvora a navazující část směrem do dvora pak patrně hospodářská. Základy jsou patrně kamenné nebo smíšené, konstrukce objektu je patrně smíšená. Dům má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena pálenou krytinou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější i vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde kastlová okna. Vchodové dveře jsou kovové, vrata dřevěná.

Odhadovaná podlahová plocha rodinného domu činí asi 90 m2.

Do objektu je pravděpodobně zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, vodovod, kanalizace i zemní plyn. Funkčnost přípojek nebyla ověřena.

Na pozemku parc. č. st. 380 se nachází stavba popsaného rodinného domu a navazující přístavek s dalšími vedlejšími stavbami, dále tvoří předzahrádku, oplocenou pletivem do ocelových sloupků na betonové podezdívce. Pozemek parc. č. 621/1 tvoří zahradu. Pozemky mají celkovou výměru 1.128 m2. Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní komunikaci. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Pozemky parc. č. 820/155, 2144 a 3653 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 2143 je v katastru nemovitostí veden jako vinice, na pozemku se nachází vinná réva.
Pozemek parc. č. 3497 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, na pozemku se nachází místy náletový porost. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti. Celková výměra zemědělských pozemků činí 17.721 m2.

Pozemek parc. č. 3270 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Na pozemku se nachází lesní porost – vrba, topol, javor a plní funkci lesa. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, výměra pozemku činí 626 m2.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (orná půda) v obci Nesuchyně, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 30692/13
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Nesuchyně
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 150 m severně, cca 450 m jihozápadně a cca 200 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Nesuchyně. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 12 869 m2. Pozemek parc. č. 3253 je na severní a východní straně ohraničený lesním porostem, na jižní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2697 je na jižní straně ohraničený plotem sousedních pozemků, na severní straně zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2912 je na severovýchodní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 4209, který je ve vlastnictví obce Nesuchyně a zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 4270, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a parc. č. 4211, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako pole.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 2+1 a 1/12 pozemku v obci Vernéřovice, okres Náchad

Spisová značka
030 EX 12065/12
Nejnižší podání
103.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Vernéřovice
Okres
Náchod
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytová jednotka 244/5
Bytová jednotka se nachází v 1. nadzemním podlaží bytového domu. Byt je středový. Byt je orientován okny na jižní stranu. Součástí bytu je sklepní místnost, a sklad uhlí v 1. podzemním podlaží. Byt má rovný stropní podhled, podlahy jsou standardní, v celé jednotce je betonová podlaha, krytiny z dřevěných vlísek, PVC nebo koberců a keramické dlažby. Koupelna a WC a komora jsou zděné obložené keramickým obkladem. WC je samostatné. Koupelna má obezděnou obloženou vanu. Kuchyň je vybavena dožitou kuchyňskou linkou a nefunkčním elektrickým sporákem, digestoř není osazena. V kuchyni je kotel na pevná paliva. V bytové jednotce jsou osazeny žebrové, plechové radiátory, rozvody tepla jsou z oceli. Okna jsou dřevěná plastová s izolačním dvojsklem z roku 2005. Dveře jsou původní z materiálu na bázi dřevní hmoty do ocelových zárubní a dále dvoje lamelové.

Pozemky
Oceňovaný pozemek - podíl na pozemku St. 282 je upravený pod stavbou na původně mírně skloněném terénu se sklonem k jih. Pozemek je napojen na vodovod a elektřinu. Pozemek je řešen územním plánem v zastavitelném území v souladu se skutečností. Pozemek je pouze pod zastavěným objektem. Příjezd a přístup jsou z veřejného pozemku.

Pozemek na p.p.č 721/4 se nachází v blízkosti objektu čp. 244, je nepravidelného tvaru, vlastníci jej částečně užívají podle rozdělení dohodnutého mezi sebou.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků (orná půda) v obci Velké Pavlovice, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 29558/13
Nejnižší podání
36.870 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Velké Pavlovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky jsou situovány na východním okraji katastrálního území Velké Pavlovice. Nachází se přibližně 4 km od hranice zastavěného území města, při hranici s katastrálním územím Vrbice. Pozemky jsou součástí většího zemědělského celku. Přístup k pozemkům je z nezpevněné komunikace (ostatní plocha – ostatní komunikace) na pozemku parcelní č. 2908 který je ve vlastnictví obce Vrbice a pozemku parcelní č. 8779, který vlastní Město Velké Pavlovice. Lokalita města je mírně zvlněná, oceňovaný pozemek je mírně svažitý.

Oceňovaný pozemek parcelní č. 8771 (veden jako orná půda) má výměru 1394 m2 a přibližnou délku 101 m. Na něj souvisle navazuje pozemek parcelní č. 8789 (veden jako trvalý travní porost) o výměře 1651 m2 a přibližné délce 120 m. Na tento pozemek navazuje pozemek parcelní č. 8919 (veden jako orná půda) o výměře 1795 m2 s délkou cca 130 m. Pozemky mají rovnoběžníkový tvar a jsou široké přibližně 13,80 m. Jsou orientovány jihovýchodně/severozápadně.
Pozemky jsou součástí zemědělského celku, jsou využívány jako orná půda.

Dle platného územního plánu města Velké Pavlovice z roku 2013, ve znění po změně č. 1 z roku 2018, jsou oceňované pozemky určeny k zemědělství – orná půda.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/3 garáže v obci Brno, k.ú. Maloměřice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 4346/07
Nejnižší podání
104.467 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž užívají vlastníci pozemku, kteří zároveň provádí její běžnou údržbu. Do okolní zástavby je začleněna jako řadová – krajní (polovina dvojgaráže). Jde o zděnou stavbu s plochou střechou, půdorysně ve tvaru obdélníka. Garáž stojí na pozemku jiného vlastníka a je přístupná z pozemku parc.č. 2209/1 vedeného jako zahrada (stejný jako vlastník pozemku pod garáží). Na garáž navazuje dřevěné zastřešení parkovacího stání, které není její součástí a není proto předmětem ocenění. Do garáže vedou ocelová vrata, podlaha je betonová, krytina střechy je z pozinkovaného plechu. Střecha je plochá, strop železobetonový monolitický. Elektroinstalace je zavedena světelná. Z vnější strany je proveden sokl z kabřince a cihelný obklad okolo vrat. Stavba původně pochází z roku 1951, od té doby je prováděna běžná údržba a proběhla oprava části vnitřních rozvodů elektroinstalace. Stavba stojí na cizím pozemku a není právně zajištěn přístup k nemovitosti.

Fotogalerie

 

1/2 rekreační chaty s pozemky v obci Mrač, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 12275/16
Nejnižší podání
250.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Mrač
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlnité ethernitové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná s okenicemi. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné prosklené. K chatě patří část oplocené zahrady. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 1305/1, který je ve vlastnictví obce Mrač. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 550 stojí stavba rekreační chaty č.e. 278. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 52 m2. Pozemek parc. č. 2506/7 navazuje na stavební pozemky parc. č. St. 550 a parc. č. St. 551 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 2506/7 veden jako zahrada o celkové výměře 305 m2. Pozemky jsou rovinné, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemku parc. č. 2506/7 se nacházejí porosty a bazén. Na pozemku parc. č. St. 551 se nachází zděná kolna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1305/1, který je ve vlastnictví obce Mrač. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha železnice.

Fotogalerie

 

Pozemky (zahrada) a 1/13 pozemku (cesta) v obci Ústí nad Labem, k.ú. Svádov, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 38015/13
Nejnižší podání
226.907 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí v chatové oblasti v Ústí nad Labem, části Svádov. Tato osada je situovaná na okraji Svádova směrem k Olešnici. Chata č.e. 8950 stojící na parc. č. 1025/4 je vlastnictvím jiného vlastníka, není předmětem ocenění. Pozemek parc. č. 1025/1 je skutečně užíván jako příjezdová cesta k chatám.

 

Fotogalerie

 

1/24 pozemků (zahrada) v obci Brno, k.ú. Černovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 37674/07
Nejnižší podání
34.667 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1269 - Oceňovaný pozemek má poměrné úzký, protáhlejší obdélníkový tvar. Pozemek slouží jako předzahrádka před bytovým domem a jako přístupová cesta do něj a také slouží jako jedno parkovací místo. Vyjma chodníku vedoucího k vchodu do přilehlé nemovitosti a parkovacímu místu je pokryt travním porostem. Na pozemku se nachází několik málo stromů a keřů různého druhu a stáří. Charakter pozemku je rovinatý. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.

Pozemek p.č. 1271, který je v KN vedený jako zahrada o výměře 344 m2, má obdélníkový tvar, tvoří vnitroblok obytné zástavby, který je přístupný pouze z pozemku p.č. 1270. Jelikož nám nebyla zpřístupněna oceňovaná nemovitost, nebylo možno v plném rozsahu ověřit, zda se na pozemku nachází nějaké stavby. Dle náhledu v KN se na oceňovaném pozemku, který slouží jako zahrada, nachází travnatý porost, pravděpodobně také stromy a malý bazén. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001