Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky (ostatní plocha) v obci Syrovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 16908/18
Nejnižší podání
42.667 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Syrovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Obec Syrovice se nachází jihozápadně od krajského města Brna, při křížení komunikací III.třídy vedoucích z Ořechova do Vojkovic a z Rajhradu do Bratčic. Významné vzdálenosti: Rajhrad cca 3 km, napojení na rychlostní komunikace Brno - Vídeň cca 4 km, okraj Brna cca 10 km, centrum Brna cca 15 km. Obec je napojena hromadnou autobusovou dopravu.

Oceňované pozemky vedené na listu vlastnictví č. 1106 v k.ú. Syrovice jsou situovány na jihozápadním okraji obce města, při komunikaci vedoucí ze Syrovic do Bratčic. Jsou vedené jako ostatní plocha – ostatní komunikace.

Fotogalerie

 

55/100 pozemků (orná půda) v obci Holasice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 16908/18
Nejnižší podání
34.667 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Holasice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Obec Holasice se nachází jižně od krajského města Brna, při komunikací č.425 vedoucí z Brna přes Rajhrad do Židlochovic. Významné vzdálenosti: napojení na rychlostní komunikaci R 52 Brno - Vídeň cca 4 km, okraj Brna cca 10 km, centrum Brna cca 15 km. Obec je napojena na hromadnou dopravu autobusovou a vlakovou.

Oceňované pozemky vedené na listu vlastnictví č. 793 v k.ú. Holasice jsou situovány na jihozápadním okraji obce, západně od ulice Brněnská, po které vede komunikace č. 425 z Rajhradu do Židlochovic. Jsou vedené jako orná půda, jsou součástí většího zemědělského celku. Pozemky tvoří suchý poldr k zachycování přívalových dešťových vod.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Luby, k.ú. Luby I, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 2420/12
Nejnižší podání
1.055.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Luby
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová. Střešní plášť je v havarijním stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou hliníkové, prosklené. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 179 stojí stavba rodinného domu č.p. 136. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 167 m2. Přístup je přes pozemky parc. č. 3026 a parc. č. 2619/4, které jsou ve vlastnickém právu města Luby.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plocha) v obci Černousy, k.ú. Ves, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 18609/18
Nejnižší podání
988.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Černousy
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný soubor pozemků se nachází na východním okraji zastavěné části obce Ves. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 12 967 m2. Soubor pozemků je na jihovýchodní straně ohraničený korytem řeky Smědá a na jihozápadní straně zastavěnou částí obce Ves. Na travnatých pozemcích se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou pravděpodobně podmáčené. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemku je přístup po pozemku parc. č. 41, který je ve vlastnictví obce Černousy.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 100 m. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha výroby a skladování – lehký průmysl. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Kadaň, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 52089/13
Nejnižší podání
380.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Kadaň
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu č.e. 1514 s jedním nadzemním podlažím a podsklepením. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky nebo plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné, plné. Fasáda není zateplená. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Připojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 3108 stojí rekreační chata č.e. 1514. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 22 m2. Na výše uvedený pozemek navazuje pozemek parc. č. 3106/74, se kterým společně tvoří jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 447 m2. Přístup je přes pozemek parc. č. 3106/90, který je ve spoluvlastnictví města Kadaň a dalších vlastníků. Výše uvedené pozemky parc. č. 3108 a parc. č. 3106/74 jsou ve vlastnickém právu města Kadaň a nejsou předmětem ocenění.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu s pozemky v obci Místo, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 14732/16
Nejnižší podání
364.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Místo
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Stáří budovy je cca 50 let. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dům je dispozičně řešen jako 2+1. V přízemí domu se nachází předsíň (9,37 m2), chodba (9,57 m2), WC (0,72 m2), koupelna (2,89 m2), kuchyň (12,85 m2), obývací pokoj (20,81 m2), pokoj (13,93 m2) a komora (2,62 m2). Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené a posuvné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC, prkny a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Zdi v domě jsou popraskané. Dům je v původním stavu, určený ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojka plynovodu je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody zajišťují kamna.

Na pozemku parc. č. 46/1 stojí stavba rodinného domu č.p. 82. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 98 m2. Pozemky parc. č. 45/2 (zahrada), parc. č. 45/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 46/2 (ostatní plocha) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a zděná kolna se sedlovou střechou s krytinou z šablony. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1 ve vlastnickém právu obce Místo.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (lesní pozemky, trvalý travní porost) v obci Mladoňovice, k.ú. Deblov, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 8866/12
Nejnižší podání
297.970 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Mladoňovice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 690 (lesní pozemek), parc. č. 692 (lesní pozemek), parc. č. 693 (lesní pozemek) a parc. č. 696/3 (trvalý travní porost) na sebe navazují a tvoří jeden celek. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy lesní a plochy smíšené nezastavěného území. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 930/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice a České republiky a pozemek parc. č. 1776 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.

Pozemek parc. č. 1654, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 6 064 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 930/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice a České republiky a pozemek parc. č. 1776 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rodinného domu s pozemkem v obci Pozlovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 38633/13
Nejnižší podání
230.667 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Pozlovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www. exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící přízemní, nepodsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Na původní část domu byla přistavěna přístavba (cca 60 let). Část domu je po rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová, částečně s krytinou z betonových tašek a částečně s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou částečně dřevěná dvojitá, dřevěná zdvojená nebo plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází zděný dřevník. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V rodinném domě se nachází obytný prostor o dispozici 3+1 s koupelnou a samostatným WC. V koupelně je vana. Podlahy jsou betonové pokryté PVC nebo keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je lokální zajištěno kamny. Ohřev teplé vody zajišťují lázeňská kamna.

Na pozemku parc. č. St. 245 stojí rodinný dům č.p. 133. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený pozemek navazuje pozemek parc. č. 290/2, se kterým společně tvoří jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost. Celková plocha pozemku je 495 m2. Pozemek je středně svažitý, travnatý, neudržovaný a oplocený. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2183/3, který je ve vlastnictví městyse Pozlovice.

Součástí nemovité věci jsou IS, septik, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je dřevník a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

37/1440 pozemku (ostatní plocha) v obci Tehov, k.ú. Tehov u Říčan, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 31658/07
Nejnižší podání
9.949 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Tehov
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 37/1440 na pozemku p.č. 1197, zapsaného na LV č. 349, v k.ú. Tehov u Říčan, obec Tehov, okres Praha-východ.

Jedná se o rohový pozemek, který je mírně svažitý severním směrem. Pozemek je označený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha s označením - nemovitá kulturní památka. Přístup k pozemku je z místní komunikace, ulice Ke Kostelu s asfaltovým povrchem, ve které jsou provedeny veškeré inženýrské sítě, ale tyto sítě nejsou zavedeny na vlastní pozemek. Celý pozemek je zarostlý náletovými listinatými dřevinami různého druhu, kterou jsou obtížně prostupné. Dvě strany pozemku jsou oploceny kamennou zdí, kde dochovaných dokladů z roku 1820.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Frýdlant, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 32088/07
Nejnižší podání
252.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Frýdlant
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín a vikýř. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnější omítky jsou částečně opadané. Fasáda budovy není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Odpady jsou svedeny do žumpy/jímky/septiku. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. 4486 stojí rodinný dům č.p. 541. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 124 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 4484, který je ve vlastnictví města Frýdlant.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh