Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/11 rodinného domu se zahradou v obci Košťany, okr. Teplice

Spisová značka
030 EX 30396/13
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
11.000 Kč
Město
Košťany
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
Původní termín 21.10.2021
Odročeno na
04.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví (v části přízemní s využitým podkrovím) pod mansardovou a sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Košťany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící.

Předmět ocenění se nachází na adrese: Kamenný Pahorek 535, 417 23 Košťany. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 967 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na levou část rodinného domu (pohled z ulice) navazuje vedlejší stavba pod plochou střechou, na kterou navazuje přístřešek pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA a z části krytou šindelem. Za rodinným domem (pohled z ulice) se nachází vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

Fotogalerie

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Varnsdorf, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 1259/09
Nejnižší podání
44.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Varnsdorf
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca v severovýchodní zastavěné části města Varnsdorf. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 337 m2. Pozemek je na jihozápadní straně ohraničený zpevněnou cestou, na severozápadní straně drátěným a na jihovýchodní a jihozápadní straně dřevěným oplocením sousedních vlastníků. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty a zděná bouda určená k demolici. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 7490, který je ve vlastnictví města Varnsdorf.

Přípojky IS jsou v dosahu. přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha obytná zástavba nízkopodlažní. Součástí nemovité věci jsou zbytky boudy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je část oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Bernartice, k.ú. Bernartice u Milevska, okres Písek

Spisová značka
030 EX 10493/18
Nejnižší podání
680.500 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Bernartice
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlnovek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná a plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. V ulici se nachází vodovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 127/2 stojí stavba pro bydlení č.p. 157. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 135 m2. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, porosty, jezírko, ocelové oplocení a hosp. stavby. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1474/3, který je ve vlastnickém právu městysu Bernartice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, zahr. jezírko a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hosp. stavby. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plocha) v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9157/14
Nejnižší podání
83.250 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dle územního plánu města Brna se oceňované pozemky p.č. 1142/186, p.č. 1142/194 a p.č. 1142/219 nachází nachází v plochách nestavebních - volných, s funkčním využitím jako: Z - plocha městské zeleně.

Jedná se o tři oceňované pozemky, které se nachází nejblíže u veřejné komunikace při ulici Stará Dálnice, v k.ú. Bystrc. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Na pozemku se z části nachází zděný plot, ale zejména trvalé porosty borovice. Žádné jiné příslušenství nebylo zjištěno. Pozemky slouží především jako veřejné prostranství. Přístup k oceňovaným pozemkům je možný přes pozemek p.č. 5996/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), a p.č. 1142/54 (ostatní plocha, zeleň) vše ve vlastnictví statutárního města Brno.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Bor, okres Málkovice, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 2833/09
Nejnižší podání
1.200.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Bor
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní stavbu rodinné rekreace s obytným podkrovím. Konstrukce objektu je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Střecha je opatřena žlaby se svody, komínem a střešním otvorem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do chaty jsou dřevěné plné. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Fasáda není zateplená. V podkroví je lodžie. Na chatu navazuje zděná garáž s dřevěnými dvojitými vjezdovými vraty. K rodinné rekreace náleží zahrada, na které se nachází přístřešek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Zdrojem vody je kopaná studna. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 50/3, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o výměře 82 m2, je zastavěn plochou pod stavbou rodinné rekreace č.e. 14 Malovice. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 770, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, je o výměře 319 m2, je využívaný jako zahrada a je zčásti zastavěn plochou pod garáží. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené dřevěným oplocením. Na zahradě se nachází přístřešek. Přístup k pozemkům je po komunikaci ve vlastnictví města nebo po pozemku ve vlastnictví státu.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáž a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (orná půda) v obci Smidary, k.ú. Červeněves, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 26317/14
Nejnižší podání
8.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Smidary
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 700 m východně od okraje zastavěné části obce Červeněves. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 3 925 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený železniční tratí, na východní straně korytem Stíhňovského potoka a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Ostopovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 14311/19
Nejnižší podání
11.400.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Ostopovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům se nachází na severozápadním okraji obce při ulici Větrná – jedná se o vedlejší neprůjezdnou ulici. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je podsklepený (PP), s jedním nadzemním podlažím (NP), s valbovou střechou. Přístup k domu je z veřejné komunikace na veřejném pozemku. Dům je osazen ve svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného nepravidelného L. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 5+kk s příslušenstvím, v podzemním podlaží přístupném přímo z přístupové komunikace a po vnitřním schodišti, se nachází garáž a sklepní prostory.

Základy jsou z betonových tvárnic (ztracené bednění) s izolací, nosné zdivo z vibrolsovaných betonových tvárnic, se sendvičovou skladbou izolační vrstvy, stropy nad PP nespalné s rovným podhledem, nad 1.NP jsou podhledy, střecha sklonitá valbová, s dřevěnou konstrukcí z vazníků a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky sádrové resp. sádrových tvárnic, vnější kontaktní zateplovací systém s obkladem, Okna jsou dřevěná EURO s izolačními dvojskly, dveře dřevěné s obložkovými zárubněmi, podlahy s keramickými dlažbami, schodiště kovové točité. Koupelna má vanu, sprchový kout a umyvadlo, je zde samostatné splachovací WC se sprchovým koutem. Vytápění je podlahové teplovodní s plynovým kotlem, v obývacím pokoji je krbová vložka. Ohřev TUV je v elektrickém bojleru.

Rodinný dům byl stavebně dokončen a zkolaudován jako novostavba v roce 2007. Technický stav rodinného domu je velmi dobrý.

Opotřebení: Stanoveno ve výši 13 %
Zastavěná plocha: 172 m2
Podlahová plocha: 190,47 m2
Obestavěný prostor: 1292,35 m2

Výčet místností je uveden na straně 4 dodatku ke znaleckému posudku.

Ostatní stavby, venkovní úpravy
Součástí pozemku parc.č. 1490/303 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří je jiná stavba bez č.p./č.e., kde se nachází vnitřní zapuštěný bazén o rozměrech 7,30 x 3,30 s ohřívanou vodou, odpočinková místnost s barem a sociální zařízení s WC a sprchou. Zastavěná plocha činí 88 m?. Stavba s bazénem byla údajně dokončena v r. 2012.
K rodinnému domu dále náleží venkovní úpravy – opěrné gabionové zídky, venkovní schody, zpevněné plochy, oplocení, přípojky IS apod.

Fotogalerie

 

Podíly na pozemcích v obci Praha, k.ú. Cholupice, okr. Hl.m.Praha

Spisová značka
030 EX 31045/13
Nejnižší podání
580 Kč
Výše jistoty
100 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 - 500 m východně od okraje zastavěné části obce Cholupice. Na pozemku parc. č. 265 se nachází nezpevněná cesta. Pozemky parc. č. 255/15, parc. č. 260/16, parc. č. 266/1 nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 rodinného domu v obci Lišany, k.ú. Lišany u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 5134/13
Nejnižší podání
39.333 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Lišany
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.12.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí -- spoluvlastnického podílu ideální 1/14 na stavbě č.p. 142, Lišany, způsob využití: bydlení, na parc. č. St. 60/2, LV 469, včetně příslušenství, vše v kat. území Lišany u Rakovníka, obec Lišany, část obce Lišany, okres Rakovník, zapsáno na LV 581 se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je na mírně horší úrovni. Fasáda budovy není zateplená a z větší části chybí. Střecha budovy je sedlová krytá taškou betonovou, opatřena komíny. Na střeše jsou dále provedeny klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Stáří budovy nebylo zjištěno. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem ve vlastnictví obce.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavba je přístupná přes pozemky parc. č. 1933/1, ve vlastnickém právu Středočeského kraje a parc. č. 1912/1, ve vlastnickém právu obce Lišany.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Věcná břemena byla zjištěna (Věcné břemeno chůze a jízdy).

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh