Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/8 pozemku v obci Chornice, okr. Svitavy

Spisová značka
030 EX 1844/19
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Chornice
Okres
Svitavy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 3618 je součástí lánu zemědělských pozemků a je bez součástí a příslušenství.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/9 pozemků v obci Bystřice, okr. Benešov

Spisová značka
030 EX 17365/17
Nejnižší podání
37.900 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Bystřice
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 450 m západně od okraje zastavěné části města Bystřice. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 38 296 m2. Soubor pozemků není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 1206/6 se nacházejí keřové porosty. Na východním okraji pozemku parc. č. 1206/30 vede nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná příjezdová cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1206/32, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeného nezastavěného území a plochy zemědělské.

Fotogalerie

 

Pozemky (orná půda, ostatní plocha) v obci Kunovice, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 14907/18
Nejnižší podání
116.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kunovice
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 3276/535 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště je vedený jako orná půda, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond a pozemek parc.č. 3277/36 je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemek parc.č. 3277/36 je součástí meze.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků (trvalý travní porost, zahrada, ostatní plocha) v obci Slavičín, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 14877/18
Nejnižší podání
18.467 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Slavičín
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 897 v k.ú. Slavičín je vedený jako trvalý travní porost, se způsobem ochrany – rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond. Pozemek je součástí většího zatravněného celku. Dle územního plánu města Slavičín dostupného na webových stránkách města se pozemek nachází v zemědělských plochách.
Pozemek parc.č. 900/10 je vedený jako ostatní plocha – neplodná půda a pozemek parc.č. 961/86 je vedený jako zahrada. Tyto pozemky se dle územního plánu města Slavičín nacházejí v plochách krajinné zeleně. Přes tyto pozemky je přístup do zahrádkářské kolonie s pozemky převážně ve vlastnictví Zahrádkářských sdružení Slavičín 1 a 2.

Fotogalerie

 

1/10 pozemku v obci Brno, k.ú. Lesná, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 996/05
Nejnižší podání
15.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je evidovaný jako ostatní plocha – jiná plocha, navazuje na zahradu a zastavěnou plochu s rodinným domem č.p. 922, který je ve vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků oceňovaného pozemku. Pozemek se dle platného územního plánu města Brna nachází v plochách čistého bydlení. Na pozemku se nachází zahradní domek a zastřešené venkovní sezení náležející jednomu ze spoluvlastníků.
Pozemek nemá přístup z veřejných ploch a pozemků, v těsném sousedství oceňovaného pozemku se nacházejí pozemky ve vlastnictví různých soukromých subjektů.

Fotogalerie

 

Rekreační chata se zahradou v obci Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 8082/16
Nejnižší podání
330.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Bělá pod Bezdězem
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází na severozápadním okraji města Bělá pod Bezdězem v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Chata je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Fasáda chaty není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě určené pro pěší nacházející se na pozemku parc. č. 1937/29, která je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 1608 stojí stavba rekreační chaty č.e. 127. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 32 m2. Pozemek parc. č. 1937/15 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 1608 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 302 m2. Pozemky jsou svažité, travnaté a neudržované. Na pozemku parc. č. 1937/15 se nacházejí porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1937/29, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Desná, k.ú. Desná I, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 22258/16
Nejnižší podání
320.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Desná
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená a je opatřena dřevěným obkladem. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s asfaltovou střešní krytinou. Na části střechy jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1161 stojí stavba rodinného domu č.p. 139. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 105 m2. Pozemek parc. č. 1162 navazuje na pozemek parc. č. 1161 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 513 m2. Pozemky jsou velmi svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 1166/1 a parc. č. 1116, které jsou ve vlastnickém právu města Desná.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 rodinného domu v obci Zlončice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 36945/13
Nejnižší podání
18.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zlončice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek - bobrovek v horším stavu. Součástí střechy je bleskosvod a komíny. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Dispoziční řešení domu je 3+1. V koupelně se nachází vana a WC. Na dům navazuje zděné stavení s pultovou střechou, jejíž součástí jsou komíny. K domu náleží dvorek, na kterém se nachází zděná kolna s pultovou střechou s krytinou z pálených tašek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky, která se nachází na dvorku. Vytápění domu je elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek parc. č. St. 44, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 154 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 29, zděným stavením a kolnou. Zbylou část tvoří dvorek. Pozemek je oplocen. Plot je zděný s dvoukřídlými vraty. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Součástí nemovité věci jsou IS, jímka a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, zděné stavení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

1/4 pozemku v obci Horoměřice, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 27887/15
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Horoměřice
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 180 m severně od okraje zastavěné části obce Horoměřice. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ovocný sad o výměře 6 281 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní a jihovýchodní straně listnatými porosty. Pozemek je mírně svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 425/362, který je ve vlastnictví obce Horoměřice.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost AGRIVEP a.s. užívá pozemek bez nájemní smlouvy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Bulhary, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 189/17
Nejnižší podání
48.333 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Bulhary
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.11.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 156 je v operátu KN na listu vlastnictví vedený jako rodinný dům, který je součástí pozemku parc.č. 767 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří.
Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, je v malém rozsahu podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup k domu je z veřejné komunikace na veřejném pozemku. Dům je postaven na téměř rovinném pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím a průjezdem v pravé části rodinného domu.
Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové. Okna jsou dřevěná zdvojená, v uliční frontě plastová s izolačním dvojsklem, dveře náplňové plné a prosklené, podlahy dřevěné nebo betonové, s PVC a koberci. Koupelna má vanu a umyvadlo, je zde samostatné splachovací WC, vytápění je zajištěno lokálně kamny na tuhá paliva. Ohřev TUV je v elektrickém bojleru. Přívod elektro je 240 V.
Přesné stáří rodinného domu není známé, údajně může být rodinný dům starý cca 100 let.
V objektu byla vyměněna okna v uliční frontě za plastová, jinak zde jiné rekonstrukce nebyly prováděny. V interiéru domu jsou známky vlhkosti, opadávající omítka, podstandardní vybavení. Technický stav rodinného domu je velmi špatný, je zde nutná celková rekonstrukce a modernizace.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001