Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/14 rodinného domu v obci Lišany, k.ú. Lišany u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 5134/13
Nejnižší podání
39.333 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Lišany
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.12.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí -- spoluvlastnického podílu ideální 1/14 na stavbě č.p. 142, Lišany, způsob využití: bydlení, na parc. č. St. 60/2, LV 469, včetně příslušenství, vše v kat. území Lišany u Rakovníka, obec Lišany, část obce Lišany, okres Rakovník, zapsáno na LV 581 se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je na mírně horší úrovni. Fasáda budovy není zateplená a z větší části chybí. Střecha budovy je sedlová krytá taškou betonovou, opatřena komíny. Na střeše jsou dále provedeny klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Stáří budovy nebylo zjištěno. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem ve vlastnictví obce.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavba je přístupná přes pozemky parc. č. 1933/1, ve vlastnickém právu Středočeského kraje a parc. č. 1912/1, ve vlastnickém právu obce Lišany.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Věcná břemena byla zjištěna (Věcné břemeno chůze a jízdy).

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Vinařice, k.ú. Vinařice u Suchomast, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 4764/16
Nejnižší podání
2.868.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Vinařice
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.12.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova je z roku 1933. Budova je vhodná k modernizaci. Střecha domu je polovalbová s krytinou z tašek. Součástí střechy je komín. Budova je opatřena žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda domu není zateplená. Fasáda je v horším stavu, místy opadává. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné. K domu náleží oplocená zahrada, na které se nachází hospodářské budovy. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc.č. St. 30/1, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o výměře 1.687 m2, je zčásti zastavěný plochou pod rodinným domem č.p. 18 Vinařice a hospodářskými budovami. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek par.c.č 1/2, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o výměře 1.759 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a oplocené zděným oplocením. Přístup k nemovité věci je po pozemku ve vlastnickém právu obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci jsou hospodářské stavby a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemku (orná půda) v obci Cítoliby, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8552/18
Nejnižší podání
2.000 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Cítoliby
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.12.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek na kraji města se zkorodovaným oplocením a několika stromy. Pozemek dle vyjádření Městyse Cítoliby není zahrnut v územním plánu k jakémukoli zastavění. Proto oceněn jako zemědělský.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemku (orná půda) v obci Libořice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8552/18
Nejnižší podání
4.000 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Libořice
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.12.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1466 je zemědělský pozemek cca 800 m od okraje obce při polní neudržované cestě.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh