Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

2 bytové jednotky s pozemkem (vnitřní dvůr) v obci Brno, k.ú. Zábrdovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 896/22
Nejnižší podání
5.600.107 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované jednotky jsou v operátu Katastru nemovitostí vedeny jako byty. Dle skutečného stavu zde byla zahájena rekonstrukce – přestavba na pizzerii a kancelář. K tomuto byla předložena projektová dokumentace na změnu stavby před dokončením. Nebylo doloženo žádné povolení stavebního úřadu schvalující prováděné změny a změnu užívání bytu na jiné využití.

Bytový dům s oceňovanými byty je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní, je podsklepený šestipodlažní s plochou střechou.
Oceňované byty 1 a 2 se nachází v 1. nadzemním podlaží, jsou přístupné přímo z ulice. V bytovém domě se nachází celkem 25 bytů.
Bytový dům je odhadem starý cca 80 – 90 let. Dle vizuální prohlídky zde byla provedena nástavba 5. a 6. nadzemního podlaží s plochou střechou namísto původní sedlové střechy, dům je po rekonstrukci v dobrém technickém stavu.
V oceňovaných bytech byla v r. 2014 zahájena rekonstrukce a přestavba na jiné využití – provoz pizzerie a jiný komerční prostor (kancelář) – rekonstrukce je již téměř dokončena (zejména v bytě č. 409/1 – budoucí využití pizzerie) – chybí kompletace rozvodů elektro a vody, dokončení sociálních zařízení, podhledů, podlah v PP apod. Nebyl však doložen žádný souhlas stavebního úřadu o povolení prováděných rekonstrukcí a souhlas se změnou užívání jednotky. Jednotky jsou tudíž oceňovány jako byty.
Oceňovaný pozemek parc.č. 976/3 o výměře 89 m2 tvoří vnitřní dvůr bytového domu, je přístupný pouze z jednotky č. 409/1 – mělo se zde nacházet venkovní posezení k pizzerii. Jsou zde provedeny dlažby a obklady.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků (orná půda, ost.plocha, trvalý travní porost) v obci Lelekovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2279/22
Nejnižší podání
223.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Lelekovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc.č. 1407/7, 1409/23 a 1409/24 vedené na listu vlastnictví jako orná půda jsou situovány severozápadně od obce ve vzdálenosti cca 300 – 500 m. Tyto pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
Pozemek parc.č. 1406/20 navazuje na pozemek parc.č. 1407/7, je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace a je součástí nezpevněné polní cesty.
Pozemky parc.č. 1764/11 a 1764/12 vedené na listu vlastnictví jako trvalý travní porost jsou situovány jihozápadně od obce podél železniční trati vedoucí z Brna do Nového Města na Moravě. Pozemky jsou celkově zarostlé a neudržované.

Fotogalerie

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Šanov, k.ú. Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 4702/16
Nejnižší podání
48.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Šanov
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části obce Šanov. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 154 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený zděným oplocením a na jižní straně zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku se nachází několik stromů. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 6/1, který je ve vlastnictví obce Šanov.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha veřejného prostranství. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh