Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 bytu 3+1 a 1175/74312 pozemku (ostatní plocha) v obci Znojmo, k.ú. Znojmo-město, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 870/14
Nejnižší podání
1.083.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Znojmo
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 2507 má celkem tři podlaží, přičemž nejnižší podlaží je na přední straně částečně zapuštěno pod terén. Situován je jako řadový vnitřní v bloku celkem osmi obdobných bytových domů, který je odsazen přibližně 12 m od komunikace ulice Pražská. V bytovém domě jsou vymezeny celkem 4 bytové jednotky.
Svislé konstrukce domu jsou zděné, stropy zřejmě železobetonové s rovným podhledem, střecha je plochá s krytinou z izolačních pásů, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádu tvoří břizolitová omítka a obklad z keramických pásků na vnějších stěnách nejnižšího podlaží, přední stěna prostoru schodiště se vstupními dveřmi je prosklená s kovovým rámem, schodiště a podesty železobetonové s povrchem z keramické dlažby. Dům je napojen na veškeré IS.
Stáří domu je odhadnuto na 45 až 50 let. Před několika lety byla položena nová střešní krytina, vyměněny stoupačky a položena keramická dlažba na schodišti a podestách. Současný stav domu je běžný, odpovídající stáří, provedeným úpravám a běžné údržbě.

Bytová jednotka č. 2507/2
Jedná se o třípokojový byt, který je umístěn ve zvýšeném přízemí bytového domu vpravo od vchodu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, keramické obklady provedeny v běžném rozsahu v koupelně na WC a v kuchyni u kuchyňské linky, povrchy podlah pokojů jsou provedeny z dřevěných vlýsek, v kuchyni je na podlaze položeno PVC, v chodbě, v koupelně, na WC a v lodžii jsou podlahy z keramické dlažby, okna jsou plastová, kromě okna s balkonovými dveřmi na lodžii, které je dřevěné zdvojené. Vnitřní dveře jsou dřevěné, plné i prosklené do ocelových zárubní. Zařizovací předměty - vana, umyvadlo, samostatné WC kombi. Vytápění je řešeno etážovým topením s deskovými radiátory a plynovým kotlem (umístěn v koupelně), který současně slouží pro ohřev vody.
K bytu náleží sklep a garáž, umístěné v nejnižším neobytném podlaží. Sklep má vápenné hladké omítky stěn, betonovou podlahu, jednoduché ocelové okénko, dřevěné plné dveře a osvětlení. Garáž je přístupná pouze z venku dvoukřídlovými plechovými vraty, má vápenné hladké omítky stěn, betonovou podlahu a elektroinstalaci pro osvětlení a zásuvky.
V bytě byly před několika lety vyměněny radiátory a plynový kotel, osazena byla novější kuchyňská linka a odhadem před 15 lety došlo k výměně oken. V době místního šetření nebyl byt obydlený. Současný stav bytu umožňuje jeho užívání nicméně z hlediska zejména morálního opotřebení již vyžaduje modernizaci koupelny, WC a kuchyně.

K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku p.č. 3509/1 o velikosti 1175/4710. Pozemek p.č. 3509/1 je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2 a je zcela zastavěn bytovým domem.

Spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 3509/1
Pozemek p.č. 3509/1 obklopuje kolem dokola blok osmi bytových domů, z nichž jeden je dům s oceňovaným bytem. Na pozemku se před domy nachází chodníky k hlavním vstupům do domů navazující na veřejný chodník, předložená schodiště, travnaté plochy s okrasnými dřevinami, které pokračují i po stranách bloku bytových domů. Za domy se pak na pozemku nachází převážně betonová plocha před vjezdy do garáží a částečně zatravněná plocha s okrasnými dřevinami, zděnými boxy na popelnice a ocelovými sušáky na prádlo.
Pozemek p.č. 3509/1 je vedený v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 4114 m2.

Fotogalerie

 

Pozemek (orná půda) v obci Brno, k.ú. Obřany, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8178/19
Nejnižší podání
270.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v katastrálním území Obřany. Městská část Brno – Obřany se rozkládá na severovýchodním okraji města. Lokalita je napojena na městskou hromadnou dopravu autobusovou. Pozemek parc.č. 3563 se nachází na severovýchodním okraji městské části, jihovýchodně od komunikace č. 374, která vede z Brna – Obřan do Bílovic. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, přístup je po veřejné nezpevněné komunikaci. Pozemek se dle platného územního plánu města Brna nachází v plochách určených k zemědělské výrobě.

Oceňovaný pozemek parc.č. 3563 jsou vedený v operátu katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemek se dle platného územního plánu města Brna nachází v zemědělských plochách.

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu v obci Boskovice, okr. Blansko

Spisová značka
030 EX 26255/14
Nejnižší podání
1.633.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Boskovice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.03.2021 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nachází v severní okrajové části města při ulici Bedřicha Smetany, cca 700 m severně od centra města. Jedná se o zděný, řadový koncový rodinný dům (levá část dvojdomu), který je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešený sedlovou střechou s valbou na levé straně. Příslušenství domu s pozemky tvoří dřevěný sklad na dvorku za domem, dřevěný zahradní altán, studna, různé venkovní úpravy na pozemcích a přípojky na IS (elektro, voda, kanalizace, plyn).

Přístup k pozemku p.č. 2395 s domem je řešen z ulice Bedřicha Smetany na pozemku p.č. 7013 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Boskovice. Přístup k pozemku p.č. 2396 (zahrada za domem) je pak možný i zezadu z ulice Sadová s prašnou cestou na pozemku p.č. 7006 (ostatní plocha, ostatní komunikace) rovněž ve vlastnictví města Boskovice.

Dle informací zjištěných při místním šetření byl dům dokončen v roce 1933 a dosud neprošel žádnou celkovou rekonstrukcí. V průběhu jeho existence byly průběžně prováděny pouze dílčí udržovací práce, opravy a modernizace. Odhadem před 50 až 55 lety bylo zřízeno ústřední vytápění, provedena výměna střešní krytiny a přibližně před 10 lety byla provedena částečná modernizace bytu v 2.NP (výměna umístění původní ložnice a kuchyně s provedením potřebných stavebních úprav, modernizace koupelny, klimatizace obývacího pokoje). Dále byl z jedné místnosti v suterénu zřízena garáž.

Při místním šetření byly zjištěny lokální projevy zatékání střechou, místy vlhkost zdiva v suterénu a poškození fasády nad vstupem. Z hlediska stavebně-technického stavu je dům bez problémů běžně uživatelný, ale z hlediska současných standardů bydlení by již bylo vhodné provést celkovou rekonstrukci.

Předmětem ocenění jsou dva pozemky. Pozemek p.č. 2395, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 1136, má obdélníkový tvar, a kromě domu se na něm nachází sjezd do garáže v suterénu domu, předzahrádka s okrasnými trvalými porosty, přístup ke vstupním dveřím, průchod za dům a dvorek za domem. Pozemek p.č. 2396 má mírně lichoběžníkový, téměř obdélníkový tvar a slouží jako zahrada za rodinným domem, která navazuje na dvorek. Kromě některých venkovních úprav se na pozemku nacházejí trvalé porosty (různé ovocné i okrasné dřeviny).

Fotogalerie

 

1/2 pozemku (ostatní plocha) v obci Brno, k.ú. Řečkovice, okres Brno-město (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 6118/14
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 3898/90 v k.ú. Řečkovice, obec Brno, okres Brno-město, vše zapsáno na LV č. 3421.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 nemovité věci proběhne dne 11.3.2021 ve 14:00 na dražebním portálu www.okdrazby.cz pod sp.zn. 137 EX 01840/15 (Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov).

Pozemek se nachází v zastavěné části města za zástavbou rodinnými doby podél ul. Žilkovy ve směru na vojenský prostor. K datu ocenění je pozemek využívaný jako zatravněný úzký pás podél zpevněné komunikace ul. Terezy Novákové, který je součástí tělesa pozemní komunikace. Pozemek je přístupný z místní zpevněné komunikace ul. Terezy Novákové umístěné na pozemku parc. č. 3898/3 (vlastnictví: Statutární město Brno, způsoby využití: ostatní komunikace). Dle platného územního plánu Statutárního města Brna je pozemek parc. č. 3898/90 umístěn v ploše SV - plocha výroby a služeb (plocha stavební návrhová).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (orná půda) v obci Jevišovice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 14381/07
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Jevišovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek vedený na LV č. 561 v k.ú. Jevišovice je veden jako orná půda. Pozemek je situován jako obdélníkový rohový, z delší strany při komunikaci č. 361, z kratší strany při místní komunikaci. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, který se skládá z několika pozemků.
Dle platného územního plánu obce Jevišovice je pozemek součástí ploch určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

1/16 pozemků (orná půda) v obci Němčičky, k.ú. Němčičky nad Jevišovkou, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 2556/03
Nejnižší podání
29.333 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Němčičky
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 310 v k.ú. Němčičky nad Jevišovkou jsou vedeny jako orná půda. Pozemek parcelní číslo 234 je situován jako obdélníkový, z kratší strany při komunikaci č. 399, z delší strany je v obhospodařovaném lánu orné půdy. Pozemek parcelní číslo 241 je situován jako obdélníkový, z kratší strany při místní komunikaci do obce Němčičky, z delší strany je v obhospodařovaném lánu orné půdy. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, který se skládá z několika pozemků.
Dle platného územního plánu obce Němčičky jsou pozemky součástí ploch určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh