Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky (orná půda, lesní pozemek) v obci Přibyslavice, k.ú. Radoškov, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 28/18
Nejnižší podání
66.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Přibyslavice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc.č. 279/136 a 279/169 v k.ú. Radoškov jsou vedené jako orná půda, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku – nájemní smlouva nebyla doložena. Jejich celková výměra činí 3 960 m2.
Pozemek parc.č. 391/4 o výměře 565 m2 je vedený jako lesní pozemek, nachází se na okraji většího lesního porostu, ale je bez porostů, dle prohlášení p. Sapouška byly porosty vykácené.

Fotogalerie

 

7/12 rekreační chaty v obci Doubravník, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 28391/07
Nejnižší podání
84.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Doubravník
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je rekreační chata č.e. 47 na pozemku parc.č. 1742/7. Součástí ocenění není pozemek pod objektem (současně i přístupový pozemek), který je ve vlastnictví jiné soukromé osoby. Protože nebyl umožněn vstup do objektu, vychází ocenění z předpokládaných informací, zjištěných při místním šetření pohledem na exteriér objektu a z dostupných podkladů.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu, půdorysně ve tvaru obdélníka. Obsahuje dvě nadzemní podlaží, podsklepena pravděpodobně není. Vstup je na úrovni prvního nadzemního podlaží, orientován na jihovýchod. Chata je částečně zděná (z lomového kamene), od druhého nadzemního podlaží je tvořena dřevěnou srubovou konstrukcí. Krov je dřevěný vázaný, střecha sedlová s eternitovým povrchem. Okna jsou dřevěná, jednoduchá, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Objekt je bez fasády a zateplení. Objekt je napojen na přípojku elektro (v současné době pravděpodobně odpojené), plyn ani kanalizace a voda zavedeny nejsou. Objekt je ve zhoršeném technickém stavu s minimální údržbou.
 
 

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Moravský Žižkov, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 43/18
Nejnižší podání
886.667 Kč
Výše jistoty
90.000 Kč
Město
Moravský Žižkov
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, který je zastřešen sedlovou střechou. Dům má tvar „U“, kdy uliční část je tvořena průjezdem a částí rodinného domu, ten pokračuje také do dvora. Ve dvoře poté navazuje pravděpodobně zemědělská část stavby (tato skutečnost je neověřená díky neumožnění vstupu do objektu). Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit pouze při omezeném místním šetření, tvoří zpevněné plochy z betonu, oplocení předzahrádky a přípojky IS (dům je pravděpodobně napojen na veškeré inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci, plyn, elektřina).
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na straně 5 znaleckého posudku. Dispozice – nebyla zjištěna – pouze předpoklad dle poskytnuté částečné PD: 1.NP – 5 pokojů, kuchyně, pravděpodobně koupelna, komora, spíž, technická místnost, prosklená chodba v zadní části (veranda), průjezd
Stáří, technický stav: Stáří domu nebylo přesně zjištěno, nebylo toto ani sděleno na příslušném SÚ. Dle konstrukčního řešení a technického stavu objektu, alespoň pokud se podařilo zjistit z velmi omezeného místního šetření provedeného pouze zvenčí, je původní stáří domu odhadováno na cca 80 až 90 let. Koncem 80. let byl do domu zaveden plyn. Informace o jiných případných proběhnuvších stavebních úpravách nebyly zjištěny. Dům je pravděpodobně prakticky v původním stavu, s velkou pravděpodobností je delší dobu neobydlen, není prováděna běžná údržba. Stavebně-technický stav domu lze určitě hodnotit jako zhoršený, bylo by potřeba provést rekonstrukci. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace, než jak je uvedeno výše.

Předmětem posudku je pozemek p.č. 972, který je rovinatého charakteru, nepravidelného půdorysného tvaru a je převážně zastavěn objektem bydlení č.p. 15. Zbývající část pozemku tvoří uzavřený dvůr.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu v obci Kučerov, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 3259/15
Nejnižší podání
26.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Kučerov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Stavebně - technický stav domu je špatný. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Do střechy zatéká, krytina místy chybí. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení. Na dům navazují pozůstatky hospodářské stavby. K domu náleží zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 259, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 250 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 177. Zbylou část pozemku tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 4350, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 1.439 m2. Pozemek parc. č. 4350 bude dle schvalovaného nového územního plánu určen k zástavbě. Zahrada je středně svažitá, travnatá, neudržovaná a neoplocená. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnickém právu obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrádkářská chata v obci Brno, k.ú. Řečkovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 16125/16
Nejnižší podání
8.240 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je zahrádkářská chata s číslem evidenčním 1137, která je na pozemku jiného vlastníka parcelní č. 3749/9. Jde o dřevěnou stavbu s plochou střechou (s mírným sklonem), střecha je dřevěná, pokryta asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou neúplné, z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné s jednoduchým zasklením, okno dřevěné, zdvojené zasklení. Na západní straně je dřevěná přístavba pro uskladnění nářadí přístupná z venku (v havarijním stavu. Objekt není napojen na žádné inženýrské sítě. Stavba vykazuje značné známky opotřebení a poškození – poškození střešní krytiny, vlhkost vnitřních nosných konstrukcí vlivem zatékání apod.

Fotogalerie

 

1/24 pozemků (zahrada) v obci Brno, k.ú. Černovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 37674/07
Nejnižší podání
34.667 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 28.11.2019
Odročeno na
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1269 - Oceňovaný pozemek má poměrné úzký, protáhlejší obdélníkový tvar. Pozemek slouží jako předzahrádka před bytovým domem a jako přístupová cesta do něj a také slouží jako jedno parkovací místo. Vyjma chodníku vedoucího k vchodu do přilehlé nemovitosti a parkovacímu místu je pokryt travním porostem. Na pozemku se nachází několik málo stromů a keřů různého druhu a stáří. Charakter pozemku je rovinatý. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.

Pozemek p.č. 1271, který je v KN vedený jako zahrada o výměře 344 m2, má obdélníkový tvar, tvoří vnitroblok obytné zástavby, který je přístupný pouze z pozemku p.č. 1270. Jelikož nám nebyla zpřístupněna oceňovaná nemovitost, nebylo možno v plném rozsahu ověřit, zda se na pozemku nachází nějaké stavby. Dle náhledu v KN se na oceňovaném pozemku, který slouží jako zahrada, nachází travnatý porost, pravděpodobně také stromy a malý bazén. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.

Fotogalerie

 

1/8 rodinného domu se zahradou v obci Závist, okres Blansko

Spisová značka
030 DD 8/17
Nejnižší podání
175.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Závist
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům - Jedná se o zděný, jednopodlažní, jednobytový, v řadové vnitřní zástavbě stojící objekt. Půdorys stavby je podsklepený. V půdním prostoru se nenachází žádné obytné místnosti. Dispoziční řešení je jednoduché a tradiční. Hlavní vstup do domu je situován uprostřed průčelí domu přes závětří a zádveří. Suterén obsahuje schodiště, garáž, kotelnu a sklepní místnosti. Přízemí má vstupní závětří s chodbou, schodiště na půdu a do suterénu, kuchyň, tři obytné místnosti, spíž, WC a místnost lázní. Objekt hlavní stavby je napojen na veřejnou síť vodovodu, elektrické energie a plynu. Kanalizace je svedena do žumpy. Při prohlídce objektu bylo zjištěno, že je nutno provést stavební úpravy jako je oprava povrchu podlah, úprava vnitřních povrchů, oprava keramických obkladů, dveří, nátěrů, vybavení kuchyně a vnitřního hygienického vybavení a zařizovacích přemětů. Technický stav prvků krátkodobé životnosti např. dřevěná zdvojená okna, dveře, dlažby je podprůměrný. Údržba hlavní stavby je podprůměrná.

Hospodářské stavení - Vedlejší stavbu tvoří atypický nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou, která je krytá vlnitou eternitovou krytinou. Má zděnou nosnou konstrukci s obvodovými zdmi ze škvárobetonového zdiva a bez oken. Izolace proti zemní vlhkosti není proveden. Základové kontrukce tvoří základové pásy z prostého betonu prokládané kamenem. Stropní kontrukce není provedena. Vnitřní povrchovou úpravu tvoří hrubá vápenná omítka, která je poškozena zemní vlhkostí. Vnější povrchová úprava není provedena. Podlahy jsou betonové. Není provedeno vytápění a elektroinstalace. V budově není proveden rozvod studené a teplé vody. Stavba je bez vnitřního vybavení. Bleskosvod není proveden. Splašková kanalizace není provedena, dešťová voda je volně svedena na terén. Stavba je v havarijním stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba rodinného domu s pozemky v obci Sivice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 40010/13
Nejnižší podání
1.933.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sivice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dažeb.

Objekt č.p. 276 (rodinný dům):
V současné době se jedná o poměrně rozlehlý, samostatně stojící, zděný rodinný dům, který má dvě nadzemní podlaží a částečné podkroví pod pultovou střechou. Dům je zřejmě i částečně podsklepen, ovšem rozsah podsklepní není zřejmý.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Informace o stáří původního rodinného domu č.p. 276 nejsou k dispozici, nicméně dům byl zcela zásadně změněn a rozšířen přístavbou a nástavbou, přičemž původní konstrukce tvoří zjevně jen velmi malou část stavby současné. Stavební povolení na určité stavební úpravy domu bylo vydáno v roce 2004. Stavba byla ovšem provedena v rozporu se stavebním povolením. Na leteckém snímku z roku 2006 není ještě současný stav patrný. Zástavní právo smluvní k parcele p.č. 544 bylo do KN zapsáno s právními účinky k 13.2.2013. Z uvedeného lze usuzovat, že současný stav domu vznikl v období let 2006 až 2012.
Z informací zjištěných od příslušného stavebního úřadu vyplývá, že interiér stavby je dokončený. Stav interiéru nebylo ovšem možno ověřit. Nedokončena je zejména fasáda domu, detaily střešní konstrukce, pokud jde o styk fasády a střechy a klempířské konstrukce. Dále není zřejmé, zda izolační pásy na střeše jsou finální krytinou nebo se jedná o provizorní či podkladní vrstvu.

Informace získané od stavebního úřadu k povolení stavby jsou uvedeny v příloze.

Příslušenství :
Příslušenství pozemků a domu č.p. 276, jež je součástí pozemku 544, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří oplocení, vjezdová brána, zpevněné plochy, terénní schody, zděná udírna, opěrná konstrukce z dřevěných pražců, přístřešek u části zadní stěny domu, provizorní předložené dřevěné schodiště ze zahrady k zadnímu vstupu do domu, dřevěná dvoupodlažní terasa před domem, dřevěné schodiště z terasy na pozemek před domem a přípojky IS.
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu a provedení, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Pozemky:
Předmětem ocenění je soubor pěti pozemků. Pozemek p.č. 544 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 276. Toto již neodpovídá skutečnosti, neboť stavba byla významně rozšířena a zasahuje i na části dalších pozemků, a to konkrétně pozemků p.č. 545/1 a p.č. 547/1.
Nezastavěné části těchto pozemků tvoří prostranství před domem, sloužící i jako parkovací plocha, průchod podél pravé stěny domu a zahrada za domem.
Na pozemek p.č. 547/1 pak vzadu navazuje pozemek p.č. 548, jenž je zúženým prodlužením zahrady, která se táhne dále do svahu. Na tomto pozemku se nachází v menším rozsahu i neudržované trvalé porosty.
Pozemek p.č. 547/8 slouží jako štěrková přístupová cesta k dalším oceňovaným pozemkům od veřejné zpevněné komunikace.

Fotogalerie

 

1/6 bytu 1+1 v obci Hodonín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 4873/04
Nejnižší podání
93.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Hodonín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná bytová jednotka o velikosti 1+1 je umístěna ve 2. NP panelového, devítipodlažního, nepodsklepeného bytového domu s plochou střechou a s výtahy, kde 1. NP tvoří technické podlažní. Bytovým dům byl dokončen a zkolaudován v roce 1968. Na oceňované bytové jednotce byla v roce 2009 provedena výměna oken. Na ostatních částech byla prováděna běžná údržba a oceňovaná bytová jednotka má původní umakartové bytové jádro. Stavební dispozice oceňované bytové jednotky je následující: ze vstupní chodby je přístup do koupelny s WC, kuchyně a do pokoje. Příslušenstvím oceňované bytové jednotky je jedna sklepní kóje, která je umístěna v 1. NP. Parkování v lokalitě bytového domu je bezproblémové, na zpevněných plochách v okolí bytového domu. Stavba bytového domu nevykazuje žádné zjevné poruchy ani vady a je po celkové revitalizaci provedení v roce 2009.

Fotogalerie

 

Byt 2+1 v obci Brno, k.ú. královo Pole, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 12235/14
Nejnižší podání
2.060.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 48 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 26/7 se nachází v budově č.p. 26 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, špajzu, sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 60,56 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. 1325 (LV 8887), parc. č. 1326 (LV 8887), parc. č. 1327 (LV 8887) a parc. č. 1328 (LV 8887) stojí bytový dům s č.p. 8, 16, 26, 55. Na stavební pozemky navazují pozemky parc. č. 1329/6, parc. č. 1329/7, parc. č. 1329/8 a parc. č. 1329/9. Na těchto pozemcích se nacházejí zpevněné plochy a zeleň kolem domu. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1312 ve vlastnictví města Brna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001