Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 bytu v obci Chodov, k.ú. Dolní Chodov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 33122/13
Nejnižší podání
80.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Chodov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 18 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 838/3 se nachází v budově č.p. 838 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny s vanou a samostatného WC. Okna bytu jsou plastová. Koupelna má původní umakartové jádro s vanou. Vchodové dveře do bytu jsou bezpečností. Podlahy jsou kryté koberci nebo PVC. Byt je celkově v původním stavu a není užíván. Informace o vnitřním stavu bytu podal spoluvlastník p. Říha.

K bytu patří sklep (2,2 m2). Plocha sklepa se nezapočítává do celkové plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 60,9 m2. Plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. 1648 stojí bytový dům s č.p. 838. Pozemek je pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 201 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1652, který je ve vlastnictví města Chodov.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rodinného domu s ovocným sadem v obci Mělník, okr. Mělník

Spisová značka
030 EX 37317/13
Nejnižší podání
230.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Mělník
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Půdorysný tvar domu je ve tvaru písmene „L”. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Dispozice domu je 1+1 (ložnice, obývací pokoj, kuchyňka a sociální zařízení). Dům má malý sklípek. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Objekt je neužívaný a ve špatném stavu.  Přístup k nemovité věci je po nezpevněné cestě.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 6288 stojí stavba rodinného domu č.p. 1547. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 217 m2. Pozemek parc. č. 6289 navazuje na pozemek parc. č. 6288. V katastru nemovitostí je veden jako ovocný sad o celkové výměře 3883 m2. Dále na pozemek navazuje pozemek parc. č. 6295/2, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové výměře 339 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hosp. stavení. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 7886, který je ve vlastnickém právu města Mělník.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Libochovice, okr. Litoměřice

Spisová značka
030 EX 37780/13
Nejnižší podání
32.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Libochovice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Na pozemku parc. č. St. 546 se nachází stavba rodinného domu č.p. 465. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 148 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 460/66, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 106 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté, neudržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 460/10.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci Merklín, k.ú. Merklín u Přeštic, okres Plzeň-jih

Spisová značka
030 EX 21827/13
Nejnižší podání
82.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Merklín
Okres
Plzeň-jih
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
22.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Merklín. Jedná se o dva nesousedící soubory zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 12 395 m2. Pozemek parc. č. 766/24 je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou cestou nacházející se částečně na pozemku parc. č. 2038/16, na jihovýchodní straně nezpevněnou cestou nacházející se částečně na pozemku parc. č. 2037/6 a nachází se v lánu. Přes pozemek parc. č. 766/24 vede nadzemní vedení VN. Pozemky parc. č. 709 a parc. č. 710 nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2037/1, který je ve vlastnictví obce Merklín.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (trvalý travní porost, orná půda) v obci Mlečice, okres Rokycany

Spisová značka
030 EX 10421/13
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Mlečice
Okres
Rokycany
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Mlečice. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 1 670 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k západní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1927, který je ve vlastnictví obce Mlečice.

Pozemky se nacházejí v CHKO Křivoklátsko. V územním plánu jsou pozemky vedené jako krajinná zóna s dominantní zemědělskou funkcí.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39840/07
Nejnižší podání
6.987 Kč
Výše jistoty
700 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 3547/48 je již mimo oplocení v místě kde je rozšířen břeh toku Leskava, je zatravněn.
Pozemek p.č. 3547/48 o marginální výměře, je v ploše zeleně ZO.
 
Pozemky p.č. 2473/1 a p.č. 2473/2 - Pozemky se nachází mimo zastavěné území v západní části katastrálního území na okraji přírodní rezervace Bosonožský hájek za Starou dálnicí a poblíž hranice území obce Popůvky.
Společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar o délce přes 40 m a šířce přes 9 m, z něhož vybíhají části pozemku 3473/2. Terén je v místě svažitý. Na pozemku p.č. 3473/2 se nachází torzo menší, zděné dvoupodlažní, stavby, která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 3473/1 je porostlý neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). V bezprostředním okolí jsou situovány jednak další podobné pozemky s lesním porostem a pozemky vedené v KN jako orná půda. Na severovýchodním okraji sousedí pozemek p.č. 3473/1 s pozemkem p.č. 4178, který je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna, ale ve skutečnosti se jedná o pozemek, jenž byl rozorán a začleněn do zemědělského lánu. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí zemědělský půdní fond.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Občanská vybavenost (sklad, obchod, bydlení) v obci Lubenec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8288/13
Nejnižší podání
1.993.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova č.p. 102 na pozemku p.č. St. 36/1 je v Katastru nemovitostí vedená jako občanská vybavenost. Jedná se o samostatně stojící stavbu. Budova je využívaná ke skladování, jako obchodní prostor a zřejmě i k bydlení. Půdorys stavby je ve tvaru písmene "L". Uliční část je dvoupodlažní, kde v 1.NP se nachází obchodní a skladový prostor a 2. NP je zřejmě využíváno k bydlení. Navazující stavba je přízemní, využívaná ke skladování a jako obchodní prostor. Celková zastavěná plocha budovy je cca 890 m2. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a stavebního kamene a její stavebně - technický stav odpovídá mírně zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s novou krytinou. Budova není zateplená. Okna domu jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Budova je po výměně střešní krytiny a oken, vhodná k rekonstrukci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na stavební pozemek navazují pozemky p.č. St 36/2-5 a tvoří s ním jednotný funkční celek využívaný jako manipulační plocha. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a jsou částečně oplocené kovovým a drátěným oplocením. Pozemky tvoří převážně zpevněné plochy. na pozemcích se nachází malá vodní nádrž.

S oceňovanou nemovitou věcí je spojeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě kanalizačního řádu a chůze a jízdy dle GP pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany s povinností k pozemku p.č. St. 36/1.

 

Fotogalerie

 

Občanská vybavenost (motorest) v obci Lubenec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8288/13
Nejnižší podání
1.700.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova č.p. 26 byla využívána jako motorest a obchodní prostor. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu. Budova má 2 NP. Půdorys budovy je nepravidelný. Zastavěná plocha budovy je cca 500 m2. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je plochá. Okna budovy a vchodové dveře jsou plastové. Vstup do budovy je ze západní, jižní i východní strany. 2.NP je přístupné rovněž po vnějším schodišti na západní straně budovy. Ze severu navazuje na budovu přízemní zděná přístavba na pozemcích p.č. St. 37/2 a p.č. St. 38/3.

Budova je nevyužívaná, neudržovaná, vhodná k rekonstrukci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemky p.č.St. 37/1 a 37/2 jsou částečně zastavěnou plochou pod budovou č.p. 26 a přístavbou. Nezastavěná část pozemku je využívaná jako manipulační plocha.

 

Fotogalerie

 

1/6 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 39747/13
Nejnižší podání
9.900 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 1 356 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hodonín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 4452/18
Nejnižší podání
123.733 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Hodonín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 3244/1 je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Pozemek je územním plánem města Hodonín určen jako plocha veřejných prostranství – plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Má tvar přibližného obdélníka o délce cca 77 m s mírným vykrojením na západním a rozšířením na východním konci. Celková výměra činí 904 m2.
 
Oceňovaný pozemek je přístupný ze silnice II. třídy č. 431 (ulice Brněnská) na pozemcích parc.č. 2832/46 (ostatní plocha – silnice, ve vlastnictví Města Hodonín) a 2832/5 (ostatní plocha – silnice, ve vlastnictví Jihomoravského kraje). Na západním konci navazuje na pozemek parc.č. 2050/27 (ostatní plocha – ostatní komunikace), který je ve vlastnictví společnosti WESTPRA TIR s.r.o. a pozemek parc.č. 3244/2 (ostatní plocha – jiná plocha), který je ve vlastnictví společnosti VEOS, s.r.o. Z oceňovaného pozemku jsou přístupné jednopodlažní garáže, které jej z jižní a částečně severní strany lemují. Na severní straně pozemek volně navazuje na průmyslový areál.
 
Pozemek je s běžným zpevněným povrchem z asfaltu, využívaný jako obousměrná účelová komunikace. Je veřejně přístupný, bez oplocení nebo dopravního omezení.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001