Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 bytu 3+1 v obci Nová Ves, k.ú. Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov (další id. 1/2 draží JUDr. Dalimil Mika, LL.M.)

Spisová značka
030 EX 22256/13
Nejnižší podání
50.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Nová Ves
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2019 v 11:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 proběhne dne 20.2.2019 v 11:00 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 120 EX 42435/10 (Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy).

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 22 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 198/10 se nachází v budově č.p. 198 ve 4. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, spíže, komory, sklepa, koupelny a WC. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné.

K bytu patří balkón (3,50 m2). Podlahová plocha balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 62,40 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie smlouvy o převodu bytové jednotky.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. St. 261/1 a parc. č. St. 261/2 stojí bytový dům s č.p. 197, 198. Pozemky jsou obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 452 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1991/28 ve vlastnickém právu obce Nová Ves.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/9 pozemku (orná půda) v obci Jindřicův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 365/09
Nejnižší podání
18.593 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Jindřichův Hradec
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Buk. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 7 591 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3598, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu 2+1 v obci Znojmo, k.ú. Znojmo-Louka, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 2524/06
Nejnižší podání
315.333 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Znojmo
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Jedná se o bytový dům, který je panelové typové konstrukce, řadový vnitřní, který má přízemí, a 5 nadzemních podlaží (celkem 6.NP). V přízemí domu, resp. 1.NP se nachází sklepní kóje, kočárkárna, sušárna, schodišťový prostor a jiné. V ostatních nadzemních podlažích jsou situovány výhradně jen byty, přičemž se v bytovém domě nachází celkem 16 bytových jednotek. Bytový dům je zastřešen pultovou střechou, která je pokryta izolačními pásy. Svislé konstrukce panelové, vodorovné konstrukce jsou pravděpodobně železobetonové s rovným omítnutým podhledem, schodiště je pravděpodobně ŽB, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky předpokládáme vápenocementové hladké, vnější omítky vápenocementové, okna jsou plastová, vstupní dveře do domu jsou plastové. Výtah v domě je kovový prosklený, podlaha společných prostor z teracové dlažby. Ostatní vybavení: zvonkový telefon.
Stáří bytového domu odhadujeme mezi lety 1970-1980. Na bytovém domě proběhla pouze výměna nových plastových oken a vstupních dveří, a pravděpodobně došlo k rekonstrukci i střešní konstrukce, jinak je bytový dům v původním stavu bez zásadní revitalizace či jiné rekonstrukce. Stavebně technický stav lze i přes uvedené skutečnosti hodnotit jako dobrý.

Byt č. 2818/5
Jedná se o byt o dispozici 2+1 s balkonem, který je umístěný ve 3.NP z celkových 6.NP bytového domu s výtahem. K bytové jednotce náleží i sklepní kóje č. 2 nacházející se v 1.NP panelového domu.
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Zpracovatel znaleckého posudku vychází zejména z poskytnutých podkladů, resp. Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č.920305/2016 ze dne 15.2.2016 (řízení V-1800/2016-713), ve které je specifikovaný rozsah a vybavení posuzované jednotky. Dle výše uvedené smlouvy má bytová jednotka podlahovou plochu 56,70 m2, do které není započítaná plocha balkonu.
Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění dálkové 3x otopná tělesa, ohřev TUV dálkové, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, splachovací WC, z ostatního pouze zvonkový telefon a vestavěná skříně. V bytě je pravděpodobně proveden rozvod, vody, elektřiny, kanalizace a plynu.
Stavebně technický stav bytu se předpokládá dobrý, resp. průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. K jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 2818 a pozemku p.č. 263/27 ve výši id. 567/8234.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada v obci Dešná, k.ú. Hluboká u Dačic, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 44/13
Nejnižší podání
198.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Dešná
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 35/2 je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 923 m2. Zahrada je přístupná přes pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu a pozemků v obci Růžová, okr. Děčín

Spisová značka
030 EX 28614/13
Nejnižší podání
46.667 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Růžová
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Při místním šetření zjištěno, že výše objekty č.p. 164 a č.p. 289 jsou stavebně, technicky, funkčně a provozně propojeny. Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Růžová, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Růžová č.p. 164, 405 02 Růžová. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2493/2 - ostatní plocha, který jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro,obecní vodovod a vlastní žumpu na vyvážení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 pouze s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1864. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Bor, okr. Tachov

Spisová značka
030 EX 38701/13
Nejnižší podání
1.380.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Bor
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v jihovýchodní od zastavěné části města v ulici Plzeňská č.p. 326 v obytné zástavbě. Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá dobré údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou komíny, vikýř, bleskosvod a střešní okno. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené nebo plastové. Fasáda domu není zateplená. Na dům navazuje hospodářská budova, jejíž konstrukce je zčásti zděná a zčásti dřevěná. Střecha hospodářské budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek, vjezdová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází samostatně stojící zděná garáž s pultovou střechou a vjezdovými plechovými dvoukřídlými vraty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Pozemek parc. č. St. 449, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 693 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 326, hospodářskou budovou a garáží. Zbylou část tvoří dvůr a zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 308/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 671 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oplocené drátěným oplocením. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu s pozemkem v obci Bošovice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 49012/13
Nejnižší podání
162.500 Kč
Výše jistoty
16.000 Kč
Město
Bošovice
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem, garáží, altánem, základními venkovními úpravami a pozemky. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, je částečně podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace na veřejném pozemku. Dům je postaven na rovinném pozemku.

Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka s připojenou obdélníkovou verandou s plochou střechou. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 3+1 s koupelnou a samostatným WC. Základy jsou betonové s izolací, nosné zdivo z pálených cihel, stropy nespalné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementový, obklad soklu kamenem. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelně, na WC a v kuchyni. Okna jsou dřevěná dvojitá špaletová, dveře náplňové s kovovými zárubněmi, podlahy parketové, z PVC a z keramických dlažeb. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem, ohřev teplé vody je pomocí elektrického bojleru. V RD jsou provedeny rozvody vody, kanalizace, plynu a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno sprchovým koutem, vanou v prádelně, umyvadlem a WC.
Rodinný dům byl stavebně dokončen v r. 1964, jeho kolaudace proběhla dodatečně až v r. 2002. V domě byla prováděna jen běžná údržba, pouze v r. 2008 byly provedeny nové obklady v koupelně a na WC.

 

Fotogalerie

 

1/2 rekreační chaty s pozemkem v obci Sázava, k.ú. Čeřenice, okres Benešov (další id. 1/2 bude dražena v další dražbě)

Spisová značka
030 DD 7/18
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Sázava
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 proběhne dne 28.2.2019 ve 13:00 hod. na dražebním portálu www.okdrazby.cz pod sp.zn. 030 EX 33607/16.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepenou, přízemní chatu s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná/dřevěná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Chata je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Okna jsou dřevěná dvojitá. Fasáda je v 1. NP zateplená. K chatě patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je špatný. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 277 se nachází stavba chaty č.e. 142. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 41 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 660/32, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 365. m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 660/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (ovocný sad) v obci Modřišice, okres Semily

Spisová značka
030 EX 11071/18
Nejnižší podání
86.000 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Modřišice
Okres
Semily
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 450 m severně od okraje zastavěné části obce Modřišice. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ovocný sad o výměře 6 095 m2. Travnaté pozemky jsou na východní straně ohraničené ornou půdou. Na pozemcích se nacházejí listnaté porosty. Přes pozemky vede nadzemní vedení VN a nezpevněná cesta. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 338, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha sadů a zahrad. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 3+1 v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 29397/16
Nejnižší podání
94.000 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Jirkov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům s jedním vchodem a jedním číslem popisným. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. V budově není výtah. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Konstrukce domu je zděná. Střecha budovy je valbová. Na střeše je bleskosvod. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Budova není zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v původním, udržovaném stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1175/1 se nachází v budově č.p. 1175 v 1. NP, její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, předsíně a sklepa.

K bytu patří balkon (2,43 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Do započitatelné plochy se dle metodiky započítává celá plocha místností, u sklepů, balkonů, lodžií, teras a komor se započítává pouze polovina užitné plochy. Započitatelná plocha jednotky je 71,08 m2. Užitná plocha jednotky je 79,00 m2. Započitatelná a užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Na pozemku parc. č. 80 stojí bytový dům s č.p. 1175. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 174 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 76 ve vlastnictví města Jirkov.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001