Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu v obci Domanín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12494/19
Nejnižší podání
390.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Domanín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 19.1.2023
Odročeno na
09.03.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 181 je umístěn do obytné zástavby v okrajové části zastavěného území obce Domanín, jako řadový vnitřní. Je situován do běžné uliční zástavby podél místní, zpevněné komunikace. Přístup a příjezd k hlavnímu průčelí domu je po zpevněném nájezdu od veřejné komunikace do vestavěné garáže. Příjezd i přístup k zadní hranici pozemku a vstupu do domu je z veřejného prostranství, zatravněné plochy, navazující na zpevněnou místní komunikaci. na obě boční hranice navazují soukromé pozemky. V místě je možnost napojení na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a nadzemní vedení elektro. Dům je napojen pouze na veřejný vodovod, funkčnost ostatních přípojek i vnitřních rozvodů nebyla zjištěna. Vstup do domu je přes vstupní a vjezdová vrata v uličním průčelí domu do vestavěné garáže. Odtud je přístup do obytných prostor domu a dále průchod do dvora.
V místě je vesměs zástavba rodinných domů nebo menších živnostenských provozoven. Obchodně administrativní centrum obce je od domu vzdáleno cca 650m. Nejbližší autobusová zastávka je ve vzdálenosti asi 350m, vlaková stanice v obci není.

Dům je přízemní, částečně podsklepený, má sedlovou střechu s vestavěným obytným podkrovím v části podstřeší. Zbylé prostory podstřeší je využíváno jako půda. Dům je půdorysného tvaru L a sestává z uličního a dvorního křídla. Obě tyto části domu na sebe komunikačně i dispozičně navazují. Stěny domu jsou převážně z cihelného zdiva, stropy nad přízemím jsou dřevěné, trámové, s vodorovným, omítaným podhledem, v suterénu cihelné, klenuté do ocelových nosníků. Střechu tvoří dřevěný krov, krytina je tašková, pálená. Klempířské výrobky, žlaby, svody a parapety, jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, hladké. Uliční i dvorní fasáda je vápenná hladká. Okna jsou vesměs dřevěná dvojitá, v podkroví je plastové okno. Podlahy jsou v přízemí pokryty vlysy a kobercem nebo dlažbou. Dveře jsou vesměs náplňové do dřevěných zárubní. Koupelna obsahuje umývadlo a vanu, WC je splachovací v samostatné kabině. V kuchyni je linka, el. plotýnkový sporák a dřez s TUV. Vytápění domu je centrální, teplovodní s kotlem na plyn v suterénu, který vzhledem k odpojenému plynu není funkční.
Stáří domu se nepodařilo objektivně zjistit. Podle způsobu výstavby, použitého materiálu a prvků vybavení je dům ze 60 let min. stol. Byl v průběhu posledních 30 až 40 let výrazně opravován a provedena zde byly opravy a výměny vybavení i částečná vestavba podkroví.

Všechny prostory v domě jsou využívány k bytovým účelům jako jedna bytová jednotka. Z uvedeného popisu vyplývá, že dům je charakterizován jako rodinný.

Dům je v současnosti obydlen, vnitřní vybavení je však ve velmi zanedbaném stavu, bez účinné a průběžné údržby s nefunkčním vybavením. Hlavní vstup do domu je z ulice přes vrata vestavěné garáže, odkud je přístup do obytných prostor přízemí. Pokoje jsou zčásti průchozí nebo propojeny krátkou chodbou, která komunikačně propojuje uliční i dvorní křídlo a končí vstupem do dvora. Z této chodby je postupně přístup do všech obytných prostor a příslušenství. Dům obsahuje tři obytné pokoje, obytnou kuchyni s jídelnou, koupelnu a WC. V podkroví (nad vestavěnou garáží je další samostatný pokoj, vestavěný zčásti do podstřeší a zčásti v nástavbě. Průjezd domem není možný, garáž a současně hlavní vstup do domu je uzavřen plechovými, vlysovými kovovými vraty. Celková dispozice domu je 4+1.

Dům není možné bez závad užívat. Konstrukce stěn, stropů obytných prostor nevykazují závady statického charakteru, prvky vybavení jsou však dlouhodobě bez řádné údržby a pravděpodobně i nefunkční. V domě nejsou funkční vnitřní rozvody zdravotechniky ani elektro rozvody. Celkově je technický stav domu možné, charakterizovat jako špatný, údržba je podprůměrná až nulová. Dům nelze bez závad a plnohodnotně užívat ke svému účelu.

Příslušenstvím k domu jsou vedlejší objekty, navazující na dvorní křídlo domu, využívané v minulosti vesměs jako sklady chlévy. V současné době jsou evidentně bez řádné údržby a ve velmi zanedbaném až havarijním stavu a bez provedení zásadních oprav je nelze užívat. Vedlejší stavby mají samostatný přístup ze dvora.

Pozemek je tvoří jedna parcela, zastavěná domem, vedlejšími stavbami a venkovními úpravami, stavební parc.č.594 - zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se mimo zástavbu a oplocení nenachází jiné využitelné drobné stavby nebo venkovní úpravy, vesměs mobilního charakteru. Přístup na pozemek je přes obytný prostor interiéru domu (verandu) nebo přes dvůr z veřejného nezpevněného prostoru za domem. V místě je možnost napojení na inž. sítě – elektro, vodovod, kanalizaci a plynovod. Lokalita je v zóně 1 se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Fotogalerie

 

Rodinný dům a 1/2 pozemků v obci Bystřice, k.ú. Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 1345/06
Nejnižší podání
1.072.267 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Bystřice
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
09.03.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zděný, samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, zastřešený sedlovou střechou s užitným podkrovím. V domě se dle dostupných podkladů nachází jedna bytová jednotka s dispozicí 4+1. Dům se zdá udržovaný.

Dle projektové dokumentace dům disponuje:

1. PP: zádveří, chodba, dílna, kotelna, uhelna, sklad, prádelna.

1. NP: zádveří, chodba, obývací pokoj, kuchyně, ložnice, komora, koupelna s WC.

Podkroví: 2 pokoje, koupelna s WC, šatna, lodžie.

Příslušenství tvoří IS přípojky a skleník.

Pozemek p.č. 364/2 je zcela zastavěn oceňovaným rodinným domem č.p. 1214. Pozemek p.č. 364/1 je využíván v jednom funkčním celku s domem č.p. 1214 a pozemkem p.č. 364/2, slouží jako zahrada a nachází se zde převážná část příslušenství. Pozemek p.č. 356/3 je užíván jako přístupová (zpevněná) veřejná pozemní komunikace. Pozemky jsou rovinatého charakteru s možností napojení k veřejným rozvodům vody, kanalizace a elektřiny.

Na pozemku p.č. 364/1 se nachází trvalé porosty, ovocné i okrasné, různého druhu a stáří.

Fotogalerie

 

1/6 bytu 1+1 v obci Zastávka, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 44853/13
Nejnižší podání
52.222 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Zastávka
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 26.1.2023
Odročeno na
16.03.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 22 má obdélníkový půdorys, je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešený sedlovou střechou. Přístup do domu je řešen dvěma vchody, a to v jihovýchodní štítové stěně a v severovýchodní podélné stěně. V každém podlaží je centrální chodba a po jejích stranách se nacházejí jednotlivé byty. V domě je vymezeno celkem 17 bytů. Svislé konstrukce domu jsou zděné z plných pálených cihel, střecha je sedlová s krytinou z falcovaného pozinkovaného plechu, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasáda hladká štuková (ve špatném stavu, místy opadaná), okna převážně plastová a částečně dřevěná kastlová. Dům je napojen na veškeré IS. Přesné stáří domu nebylo zjištěno, odhadem činí 80 až 100 let. Údržba domu se jeví jako zanedbaná.

Bytová jednotka č. 22/1
Vzhledem k tomu, že byt nebyl zpřístupněn, nebylo možné zjistit technický stav bytu a úroveň vybavení a provedení interiérových prostor a jednotlivých konstrukcí.

V prohlášení vlastníka jsou k bytové jednotce uvedeny následující údaje.
Jednotka č. 22/1 je tvořena bytem 1+1 s příslušenstvím ve společných prostorách, umístěným v prvním nadzemním podlaží o výměře 30,24 m2. Jednotka se skládá z: kuchyň 12,96 m2, pokoj 17,28 m2.

Pokud se jedná o příslušenství ve společných prostorách, toto je v prohlášení vlastníka řešeno jako část budovy společná jen vlastníkům některých jednotek, přičemž je uvedeno – prostor sociálních zařízení je podílovým spoluvlastnictvím vlastníků jednotek 22/1, 22/2, 22/3, 22/7 a 22/8. Spoluvlastnické podíly jsou určeny tak, že vlastník každé uvedené jednotky je vlastníkem id. 20/100.

Řešený byt je umístěn v 1. NP domu, a to dle schématu v příloze prohlášení vlastníka jako první vpravo u vstupu ve štítové stěně.

K bytové jednotce č. 22/1 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 5/100.

Pozemek p.č. 112/1

Pozemek je v katastru nemovitostí veden v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Jeho výměra činí 532 m2. Pozemek je v celém rozsahu zastavěn bytovým domem č.p. 22. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 112/1 o velikosti 5/100.

Fotogalerie

 

1/2 bytu 1+1 v obci Trutnov, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 1297/13
Nejnižší podání
313.333 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Trutnov
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
23.03.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt bytového domu je postaven u rušné ulice Polská, která je páteřní silnicí z Trutnova na Náchod. Objekt se nachází severně v těsné blízkosti silnice I/16 u malé kruhové křižovatky u čerpací stanice Orlen a supermarketu Lidl, v širším centru města Trutnov. V blízkosti prochází železniční trať Trutnov - Trutnov střed. Oceňovaný byt se nachází v 1. NP bytového domu čp. 221, v jeho severozápadní klidné části okno z obytného pokoje je orientováno na sever do klidnější ulice Novoměstská a okno z kuchyně je orientováno na západ do vnitřního dvora bez výhledu. Přístup je po zpevněné komunikaci.
Dům je zděný z cihelného zdiva bez zateplení s valbovou střechou. Dům je podsklepený a má čtyři nadzemní podlaží. V 1.PP jsou sklepní kóje k jednotlivým bytovým jednotkám a v půdním prostoru jsou rovněž kóje.

V přízemí je samostatný nebytový prostor s obchodem se vstupem z chodníku u malé kruhové křižovatky. V dalších prostorách 1 NP a nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Příslušenství domu je vodovodní, kanalizační, elektrická a plynová přípojka, a dále pozemky. Dům byl postaven v husté řadové zástavbě bytových domů na rovinatém terénu, pochází z roku 1946, údržba domu je prováděna. Objekt je volně přístupný z místní zpevněné komunikace u domu není vyhrazené parkoviště osobních automobilů. Dům má dva samostatné vstupy. Dům nemá bezbariérový přístup.
Předmětem ocenění je byt v 1. NP Na jednotlivých podlažích jsou ze schodiště vstupy do jednotlivých bytů. Zděná nosná konstrukce je z cihelného zdiva o tl. 0,45 m, izolace proti zemní vlhkosti je účinná, stropy z panelů trámové a železobetonové s rovným podhledem, podlahy dřevěné prkenné, v chodbě je teracco. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou dřevěné náplňové. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Výtah v objektu není.
Oceňovaný byt 221/5 o dispozici 1+1 je první kategorie a je složen z kuchyně, koupelny, WC, předsíně a obytné místnosti. Kuchyň je vybavena starší kuchyňskou linkou a elektrickým vařičem bez digestoře, Obklady jsou v koupelně. Koupelna je vybavena obezděnou vanou a umyvadlem, v místnosti je elektrický bojler. WC je samostatné splachovací, bez umývátka. Rozvod vody teplé i studené je od bojleru v koupelně do kuchyně. Vytápění je lokální plynovým agregátem pouze v kuchyni, v době prohlídky nebyl funkční. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu do bytové jednotky je možný, plyn v době prohlídky byl odpojen.
Dům má valbovou střechu, krytou z plechových falcovaných pásů s povrchovou úpravou. Oplechování detailů střechy ostatní klempířské konstrukce včetně parapetů jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda ani střecha nejsou zatepleny. Stavebně technický stav objektu je průměrný, údržba je prováděna díky nezateplenému plášti objektu. Objekt považuji za podstandardně vybavený. Na prvcích dlouhodobé životnosti se neprojevují žádné znaky statického narušení.
Objekt bytového domu se nachází na St. 1499, která je součástí společného vlastnictví jako p.p.č. 2855/2. Tyto pozemky jsou ve funkčním celku s objektem a podíly jsou tedy příslušenstvím bytové jednotky. Nelze je obchodovat samostatně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Nebytový prostor v obci Jeseník, k.ú. Bukovice u Jeseníka, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 3695/20
Nejnižší podání
1.144.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Jeseník
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.03.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a volný půdní prostor. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné před domem.

Oceňovaná jednotka č. 101/7 se nachází v budově č.p. 101 v podkroví a jedná se o nebytový prostor sloužící jako sklad. Okna nebytového prostoru jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře nebytového prostoru jsou dřevěné plné. Výška stropu je 3,90 m. Užitná plocha jednotky je 178,00 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1080/1 stojí bytový dům s č.p. 101. Pozemek je nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 391 m2. Pozemky parc. č. 1080/3 a parc. č. 1080/4 navazují na stavební pozemek parc. č. 1080/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1524/9 ve vlastnickém právu města Jeseník.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt 2+1 v obci Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 19073/18
Nejnižší podání
470.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Teplice
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.03.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí - členského podílu v družstvu se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o ocenění členských práv a povinností člena Bytového družstva Trnovany, Masarykova 285, 415 01 Teplice, IČO: 25036921, s právem užívání družstevního bytu č. 7 v budově č.p. 1448, příslušející k části obce Trnovany, na pozemku p.č. 1487/2, zapsané na listu vlastnictví č. 6827, vše v k.ú. Teplice-Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, který se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Hlávkova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2293 a dále přes pozemky p.č. 1487/5 a p.č. 1487/8, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Teplice. Pozemek pod objektem p.č. 1487/2 (LV č. 6827) je ve vlastnictví Bytového družstva Trnovany. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1977. Přibližně v roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2012 byl pořízen nový výtah. V letech 2013 a 2018 byla provedena výměna vstupních dveří. V letech 2014 a 2020 byla provedena výmalba a výměna osvětlení společných prostor. V roce 2016 byla provedena oprava podlah společných prostor. V roce 2017 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2018 byla provedena výměna střešní krytiny.
Družstevní byt je dispozičně řešen jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Dle sdělení Bytového družstva Trnovany výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 7 ke dni 20.4.2020 činí 0,- Kč.
Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených členských právech a povinnostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh