Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 pozemku (zahrada) v obci Ořechov, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 7807/09
Nejnižší podání
84.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Ořechov
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na východním okraji zastavěné části obce Ořechov. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. Pozemek je na severní a východní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky, na jižní straně ocelovými sloupky a na západní straně drátěným oplocením s betonovými sloupky. Na pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5782, který je ve vlastnictví obce Ořechov.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 80 m. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Malé Žernoseky, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34873/13
Nejnižší podání
52.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Malé Žernoseky
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda chaty není zateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 391 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 17 m2 se nachází budova č.e. 95 - stavba pro rodinnou rekreaci. Pozemek je ve vlastnictví České republiky. Pozemek je celý zastavěn stavbou a je přístupný přes pozemek parc. č. 541/30, který je ve vlastnictví České republiky a přes pozemek parc. č. 574/11, který je ve vlastnictví obce Malé Žernoseky. Pozemek parc. č. St. 391 není předmětem ocenění.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Doubravník, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 327/11
Nejnižší podání
360.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Doubravník
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní budovu s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je špatný. Dům je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou komíny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na dům navazuje zděná kolna s pultovou střechou v havarijním stavu. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází suché WC. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 44, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha nádvoří a je o velikosti 104 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 38. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 13, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 234 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené drátěným oplocením. Přístup na pozemky je po komunikaci ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/56 rodinného domu se zahradou v obci Zlonice, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 17860/15
Nejnižší podání
15.714 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zlonice
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zřejmě nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Předmět ocenění se nachází na adrese Pejšova 515, 273 71 Zlonice. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části městyse Zlonice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 729/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 00 a dále přes pozemek p.č. 745/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Zlonice, náměstí Pod Lipami 29, Zlonice, 273 71.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla nemovitost povinným zpřístupněna.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností (byla provedena výměna původních oken). Dále objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech pravděpodobně zanedbaná. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou - předpoklad provedení menších stavebních úprav.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Z důvodu neumožnění prohlídky oceňovaných nemovitostí, nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a jednoznačně identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

Fotogalerie

Další soubory

 

215/696 pozemku (zahrada) v obci Březová, k.ú. Březová u Zlína, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 38626/13
Nejnižší podání
266.667 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Březová
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 361 v k.ú. Březová u Zlína je vedený jako zahrada. Pozemek tvoří funkční celek s pozemkem parc.č. 361 s rodinným domem č.p. 3. Jeho celková výměra činí 2 356 m2. Na pozemku jsou přestárlé a neošetřované trvalé porosty, které se neoceňují, resp. pro daný účel mají nulovou hodnotu.
Dle platného územního plánu obce Březová se pozemek nachází v zastavěné části obce v plochách individuálního bydlení.

Fotogalerie

 

Pozemek (ostatní plocha) a 1/24 pozemku v obci Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram

Spisová značka
030 EX 7024/19
Nejnižší podání
197.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Kamýk nad Vltavou
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části obce Kamýk nad Vltavou v místní zahrádkářské oblasti. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 1 842 m2. Pozemek parc. č. 165/36 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na jižní straně lesním porostem. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. Na pozemku parc. č. 165/22 se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 158/16, který je ve vlastnictví obce Kamýk nad Vltavou.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy rekreace - individuální a hromadná rekreace.

Věcné břemeno zřízení a provozování kabelového vedení NN a pojistkové skříně s povinností k pozemku parc. č. 165/36 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (dle ÚP zastavitelná plocha) v obci Žatec, okr. Louny

Spisová značka
030 EX 51959/13
Nejnižší podání
983.480 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Žatec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 60 m západně od okraje zastavěné části města Žatec. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 5 226 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k severovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako zastavitelná plocha - bydlení vesnické.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty se zahradou v obci Chlumčany, k.ú. Chlumčany u Loun, okres Louny

Spisová značka
030 EX 7140/19
Nejnižší podání
220.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Chlumčany
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, rekreační chatu s podkrovím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičného šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná jednoduchá. Vstupní dveře do chaty jsou dřevěné. K chatě patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 416/1, který je ve vlastnictví obce Chlumčany.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 272 stojí stavba rekreační chaty č.e. 6. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 41 m2. Pozemky parc. č. 65/1 a parc. č. 491 navazují na stavební pozemek parc. č. St. 272 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zahrada a ostatní plocha o celkové výměře 435 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oplocené zděným oplocením. Na pozemku parc. č. 65/1 se nacházejí porosty a suché WC. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 416/1, který je ve vlastnictví obce Chlumčany.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a suché WC. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek se stavbou chaty nezapsané v KN v obci Modrá, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 3987/19
Nejnižší podání
199.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Modrá
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Na pozemku parc. č. 112/13 stojí stavba rekreační chaty, která není řádně zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 274 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru, rovinatý, travnatý a neudržovaný. Na pozemku se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 112/12 a parc. č. 108/1, které jsou ve vlastnickém právu obce Modrá.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Stáří budovy je přibližně 11 let. Stavba je pravděpodobně založena na betonových základech. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Objekt není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná jednoduchá. Vchodové dveře chaty jsou plastové, částečně prosklené. Podlahy jsou opatřeny PVC nebo prkny. V chatě jsou dva pokoje a komora. K chatě patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je k nemovité věci přivedena elektřina, která je odpojena (dle sdělení od povinného). Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění chaty je lokální kamny nebo přímotopy.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Unín, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 16517/18
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Unín
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, pravděpodobně částečně podsklepený objekt pro rodinnou rekreaci s jedním nadzemním podlažím, který je zastřešen sedlovou střechou. Objekt s velkou pravděpodobností není napojen na žádné inženýrské sítě.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.

Stáří objektu nebylo přesně zjištěno. Dle konstrukčního řešení a technického stavu objektu, alespoň pokud se podařilo zjistit z velmi omezeného místního šetření provedeného pouze zvenčí, je původní stáří objektu odhadováno na cca 50 let. Objekt je pravděpodobně prakticky v původním stavu, s velkou pravděpodobností je delší dobu nevyužíván, není prováděna běžná údržba. Stavebně-technický stav domu lze určitě hodnotit jako zhoršený, bylo by potřeba provést rekonstrukci, terasa u vstupu je z velké části propadlá do sklípku pod ní. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace.

Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří venkovní nekrytá terasa s betonovým povrchem a studna.
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu a provedení, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Předmětem posudku jsou pozemky p.č.St. 73 a p.č. 533/3. Pozemek p.č.St. 73 je zcela zastavěn objektem pro rodinnou rekreaci č.e. 3, pozemek p.č. 533/3 tvoří pozemkové zázemí k objektu a nachází se na něm jak trvalý travní porost, tak listnaté stromy různého stáří. Pozemky jsou svažitého charakteru, nepravidelného půdorysu.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001