Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/6 pozemků v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 1344/09
Nejnižší podání
26.860 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Osvětimany
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.05.2018 v 13:00 hod.
Odročeno na
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky na sebe navazují a tvoří celek obdélníkového protáhlého tvaru o šířce cca 30 m a délce cca 313 m, ve směru jihovýchod – severozápad v jihozápadním svahu. Přístup k pozemkům jako celku je po nezpevněné polní cestě ze severu.
Pozemek parc.č. 2186/8 - vinice o výměře 114 m2 je při severozápadní hranici pozemků, je užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2186/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 613 m2 je v jihovýchodní části pozemků, diagonálně kříží pozemek parc.č. 2188/28, a je rovněž užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2188/28 - vinice o výměře 6.266 m2 je vymezen severozápadně okrajem k.ú. jihovýchodně pak polní cestou na pozemku parc.č. 3194/37, pozemek je užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2188/44 - vinice o výměře 540 m2 je při severozápadně od přístupové polní cesty a je rovněž užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2188/56 – orná půda o výměře 2.290 m2 je při jihovýchodní hranici pozemků, je užíván jako součást zemědělských pozemků; při severozápadní hranici pozemku je remíz s trvalými porosty – náletové keře.
Pozemek parc.č. 3194/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 249 m2 je součástí polní přístupové cesty.
Pozemky jsou součástí zemědělsky využívaných pozemků ve větších celcích o celkové ploše 10.072 m2, nájemní smlouva nebyla předložena.

 

 

Fotogalerie

 

1/10 rodinného domu v obci Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42137/13
Nejnižší podání
42.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Proboštov
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s dvěmi nadzemním podlažím včetně podkroví, pravděpodobně nepodsklepený. Základové konstrukce tvoří pravděpodobně betonové pasy bez izolací proti zemní vlhkosti. Hlavní svislé konstrukce zděné cihelné z cihel plných, stropní konstrukce nespalné s rovným podhledem, krov sedlový tesařský sbíjený opatřený krytinou Bonnský šindel na bednění. Klempířské konstrukce kompletní včetně parapetů. Fasáda hladká, vnitřní omítky hladké. Vnitřní keramické obklady pravděpodobně v koupelně, WC. Koupelna standardně vybavena, WC splachovací. Okna zdvojená dřevěná, dveře dřevěné plné. Podlahy pravděpodobně obytných místností prkenné, koberce keramické dlažby, schody pravděpodobně dřevěné s povrchovou úpravou. Vytápění domu je pravděpodobně ústřední z centrálního zdroje. Elektroinstalace zavedena světelná s jističi. Rozvod studené i teplé z centrálního zdroje. Kuchyně vybavena standardní kuch. linkou se spotřebiči. Znalci nebyl umožněn vstup do domu z tohoto důvodu vychází z předpokladu standardního vybavení. Dle prohlídky a odhadem byl RD postaven kolem roku 1940 pravděpodobně proběhla částečná rekonstrukce (část fasády, střecha, klempířské konstrukce). Technický stav v době prohlídky mírně podprůměrný. Stanovené procento opotřebení stavby odpovídá technickému stavu k datu ocenění. Při zaměření odhadce vychází z místního měření pouze prohlídky z venku.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Výsluní, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 52020/13
Nejnižší podání
93.000 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Výsluní
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, patrový rodinný dům. Dům je částečně podsklepený. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z kamene a pálených cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům se jeví jako dlouhodobě neudržovaný a nevyužívaný a je ve špatném stavu určen ke kompletní rekonstrukci. Fasáda je nezateplená, omítka nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementu. Střecha je opatřena komínem ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá kastlová. Část oken v obou patrech je vysklených. Vnitřní omítky jsou hladké, ve špatném stavu a jsou na nich viditelné známky vlhkosti a plísní. V dome je nahromaděno velké množství odpadků. Na dům navazuje hospodářská část v havarijním stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 135 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 192 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 73 m2. Stavební pozemek parc. č. St. 192 má výměru 250 m2 a je na něm postavená zděný, patrový rodinný dům ve špatném stavu s navazující hospodářskou částí v havarijním stavu s propadlou střechou. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, neudržovaný bez oplocení. Pozemky jsou přístupné z pozemku parc. č. 851/1.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 30908/13
Nejnižší podání
400.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Nová Ves nad Nisou
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, přízemní, podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně - technický stav je špatný a odpovídající nedostatečné údržbě. Rodinný dům vyžaduje provedení kompletní rekonstrukce. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýř a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy v domě jsou pokryté PVC. Vnitřní omítky jsou popraskané. Fasáda domu není zateplená. Vnější omítky vykazují zjevné známky opotřebení. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. V domě jsou, dle informací povinného, dvě jednotky. V 1. NP se nachází jednotka o dispozici 2+1 a v obytném podkroví se nachází byt o dispozici 1+1. V domě se nachází pouze suché WC.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Odpady jsou svedeny do septiku. Voda je získána ze studny. Vytápění je kamny na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 903 v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 904, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 848 m2. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou udržované, travnaté a mírně svažité. Na pozemcích se nachází studna a septik. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Pozemky jsou přístupné přes parc. č. 905, který vlastní obec.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/48 pozemků v obci Nový Hrozenkov, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 37021/13
Nejnižší podání
484 Kč
Výše jistoty
50 Kč
Město
Nový Hrozenkov
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1438/7 - Pozemek p.č. 1438/17 je v KN veden jako orná půda, ve skutečnosti však pro tento účel není využíván. Pozemek má charakter louky, na kterém se nachází náletové travní porosty. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného tvaru připomínající čtverec. Na pozemku nebylo zjištěno žádné příslušenství.Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 6016/144 (silnice, ostatní plocha), a dále přes pozemek p.č. 6146/17 a p.č. 6146/15 (vodní plocha) vše ve vlastnictví obce Halenkov, č. p. 655, a dále přes pozemek p.č. 12703/17 (vodní plocha) ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p.

Pozemek p.č. 1439 - Jedná se o menší pozemek, který přímo navazuje na pozemky p.č. 1440/3 a p.č. 1438/7. Pozemek je rovinatého charakteru, na kterém se nachází náletové travní porosty a keře. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 6016/144 (silnice, ostatní plocha), a dále přes pozemek p.č. 6146/17 a p.č. 6146/15 (vodní plocha) vše ve vlastnictví obce Halenkov, č. p. 655, a dále přes pozemek p.č. 12703/17 (vodní plocha) ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p. a dále přes pozemek p.č. 1438/7, který je ve spoluvlastnictví povinného.

Pozemek p.č. 1440/3 - Pozemek se nachází přibližně ve vzdálenosti 2,5 km severozápadně od města Nový Hrozenkov. Pozemek je mírně svažitého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Na pozemku se nachází náletové porosty a keře, ale také vzrostlé stromy (buku). Žádné jiné příslušenství se na pozemku nenachází. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 6016/144 (silnice, ostatní plocha), a dále přes pozemek p.č. 6146/17 a p.č. 6146/15 (vodní plocha) vše ve vlastnictví obce Halenkov, č. p. 655, a dále přes pozemek p.č. 12703/17 (vodní plocha) ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., dále potom přes pozemek p.č. 1438/7 a p.č. 1439, které jsou veš spoluvlastnictví povinného.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/48 pozemků v obci Nový Hrozenkov, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 37021/13
Nejnižší podání
9.276 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Nový Hrozenkov
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. St. 128 - Jedná se o stavební pozemek, na kterém se v současné době nachází stavba rod. rekreace č.e. 56 (tato stavba není předmětem ocenění). Pozemek se nachází přibližně 3,0 km severozápadně od města Nový Hrozenkov. Pozemek se nachází v mírném svahu, samotný pozemek je však rovinatého charakteru a obdélníkového půdorysného tvaru. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 6016/144 (silnice, ostatní plocha), a dále přes pozemek p.č. 6146/17 (vodní plocha) oba pozemky ve vlastnictví obce Halenkov, č. p. 655, 75603 Halenkov, a dále přes pozemek p.č. 12703/17 (vodní plocha) ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p. a přes pozemek p.č. 1438/1 (trvalý travní porost), který je ve spoluvlastnictví povinného.

Pozemek p.č. 1438/1 - Pozemek se nachází přibližně ve vzdálenosti 3,0 km severozápadně od města Nový Hrozenkov. Pozemek je mírně svažitého charakteru a půdorysného lichoběžníkového tvaru. Na pozemku se nachází náletové porosty a keře, ale také vzrostlé stromy. Žádné jiné příslušenství se na pozemku nenachází. Přes pozemek veden přibližně uprostřed částečně zpevněná lesní cesta. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 6016/144 (silnice, ostatní plocha), a dále přes pozemek p.č. 6146/17 (vodní plocha) oba pozemky ve vlastnictví obce Halenkov, č. p. 655, a dále přes pozemek p.č. 12703/17 (vodní plocha) ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p.

Pozemek p.č. 1440/1 - Jedná se o lesní pozemek, který se nachází přibližně ve vzdálenosti 2,5 km severozápadně od města Nový Hrozenkov. Na pozemku se nachází vzrostlé stromy buku, smrku, břízy a další náletové porosty a keře. Žádné jiné příslušenství nebylo zjištěno. Pozemek je mírně svažitého až svažitého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1438/1 a p.č. 1440/2, které jsou ve spoluvlastnictví povinného. Po právní a technické stránce je tedy přístup zajištěn.

Pozemek p.č. 1440/2 - Jedná se o větší pozemek, který je v KN veden jako trvalý travní porost. Pozemek slouží jako louka, přičemž se na pozemku nachází travní náletový porost, náletové dřeviny a keře, ale také vzrostlé stromy. Na pozemku se také nachází část rekreační stavby č.e. 56, ale také zděná pergola se zpevněnými plochami (zámková a betonová dlažba, betonové schodiště, studna, opěrná kamenná zeď). Pozemek se nachází přibližně ve vzdálenosti 3,0 km severozápadně od města Nový Hrozenkov v části Lušová II. Pozemek je mírně svažitého, místy až svažitého charakteru a nepravidelného půdorysného tvaru. Přístup k pozemku je možný přes pozemek p.č. 1438/1 (trvalý travní porost), který je ve spoluvlastnictví povinného. Po právní a technické stránce je tedy přístup zajištěn.

Popis dalších pozemků naleznete ve znaleckém posudku.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemků v obci Liběšice, k.ú. Srdov, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34152/13
Nejnižší podání
78.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Liběšice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. St. 59/3, parc. č. St. 59/4, parc. č. 794/1, parc. č. 794/2, parc. č. 794/3 a parc. č. 795/2 se nacházejí v jižní zastavěné místní části obce Lhotsko. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěné plocha a nádvoří a zahrada o výměře 1 523 m2. Na pozemcích parc. č. St. 59/3 a parc. č. St. 59/4 se nachází zděná chatka (č.e. 26 a č.e. 27), která není předmětem ocenění. Na pozemcích parc. č. 794/1, parc. č. 794/2, parc. č. 794/3 a parc. č. 795/2 se nacházejí porosty, dřevěná a zděná kolna a přístřešek. Pozemky jsou mírně svažité k východní straně a částečně ohraničené dřevěným oplocením. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 872/1, který je ve vlastnictví obce Liběšice. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha smíšeně obytná a plocha individuální rekreace.

Oceňované pozemky parc. č. 694, parc. č. 698, parc. č. 699, parc. č. 700, parc. č. 701, parc. č. 703, parc. č. 736/1, parc. č. 736/3, parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739/1, parc. č. 739/2, parc. č. 739/3, parc. č. 739/5, parc. č. 739/6, parc. č. 739/7, parc. č. 739/8, parc. č. 739/9, parc. č. 739/10, parc. č. 739/11, parc. č. 739/12, parc. č. 739/13, parc. č. 739/14, parc. č. 739/15, parc. č. 740, parc. č. 741, parc. č. 742, parc. č. 743, parc. č. 744, parc. č. 745, parc. č. 746, parc. č. 748, parc. č. 750, parc. č. 751/2, parc. č. 777/1, parc. č. 777/3, parc. č. 777/4, parc. č. 777/5, parc. č. 778, parc. č. 780/1, parc. č. 780/4, parc. č. 783/1, parc. č. 783/2, parc. č. 784/3, parc. č. 785, parc. č. 790 a parc. č. 792/2 se nacházejí na jižním okraji zastavěné místní části obce Lhotsko. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha o výměře 68 749 m2. Soubor pozemků je na jižní a západní straně ohraničený lesním porostem. Část porostu se nachází částečně na pozemcích parc. č. 694, parc. č. 698, parc. č. 699, parc. č. 700, parc. č. 701, parc. č. 703, parc. č. 739/2, parc. č. 739/5, parc. č. 739/6, parc. č. 739/7, parc. č. 739/8, parc. č. 739/12 a parc. č. 780/1. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané a udržované. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 864, který je ve vlastnictví České republiky. V územním plánu jsou pozemky vedené jako krajinná zeleň, orná půda a trvalý travní porost. Pozemky se nacházejí v CHKO České středohoří.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 20142/15
Nejnižší podání
89.333 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Dolní Čermná
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je situována v obci Dolní Čermná. Jedná se o bývalý ovocný sad v lokalitě zvané Elisův důl, která leží jihozápadně od obce Dolní Čermná v kolonii zahradních chat. Pozemek je neudržovaný, na celém pozemku je travní stařina. Rovněž ovocné stromy nejsou ošetřované a z velké části jsou přestárlé a neperspektivní. Na pozemku stojí dřevěná kůlna a suchý dřevěný venkovní záchod. Všechny stavby jsou zanedbané a svým technickým stavem určeny k demolici.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Libáň, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 1673/07
Nejnižší podání
14.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Libáň
Okres
Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající nulové údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřební a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek, ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, ve špatném stavu. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. V domě se nachází 4 pokoje, chodba a WC. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté PVC. Dům je ve velmi špatném stavu, určen ke kompletní rekonstrukci či demolici. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. V dosahu je přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody není.
 
Na pozemku parc. č. St. 164 stojí stavba rodinného domu p.č. 60. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 357 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je oplocený zděným plotem. Pozemek není předmětem ocenění. Pozemek je ve vlastnickém právu pana Ing. Michala Koutného. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1488/2 ve vlastnickém právu města Libáň.
 

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 3+1 a spoluvlastnický podíl id. 296/2215 na pozemku v obci Květov, okres Písek

Spisová značka
030 EX 10/08
Nejnižší podání
304.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Květov
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce s jedním vchodem a jedním číslem popisným. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 3 podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 6 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová. Na střeše je komín. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 45/2 se nachází v budově č.p. 45 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, chodby, sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC, keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické. Byt je v původním stavu. Užitná plocha jednotky je 56,24 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na studnu, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody je bojlerem.

Na pozemku parc. č. St. 56 stojí bytový dům s č.p. 45. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 742 m2. Pozemek parc. č. 425/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 56. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 216 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 425/3 ve vlastnickém právu obce Květov.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001