Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Byt 1+1 v obci Nymburk, okr. Nymburk

Spisová značka
030 EX 29389/13
Nejnižší podání
199.919 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Nymburk
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná jednotka č. 1893/54 se nachází v budově č.p. 1893 ve 4. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, komory, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a posuvné. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a koberci. Byt je v původním stavu.

K bytu patří sklepní kóje (0,77 m2). Podlahová plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 36,55 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Na pozemcích parc. č. St. 2139 (LV 6020), parc. č. St. 2140 (LV 6020), parc. č. St. 2141/1 (LV 6020), parc. č. St. 2141/2 (LV 7986), parc. č. St. 2142/1 (LV 7986), parc. č. St. 2142/2 (LV 7986), parc. č. St. 2143/1 (LV 7986), parc. č. St. 2143/2 (LV 7986) stojí bytový dům s č.p. 1893, 1894, 1895, 1896, 1897. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek obdélníkového tvaru. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemky je přes pozemky, které jsou ve vlastnictví města Nymburk.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se pěti vchody a pěti čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 55 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastová prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Dešná, k.ú. Hluboká u Dačic, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 44/13
Nejnižší podání
331.500 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Dešná
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený (zabetonováno), přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou plastová. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo prkny. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je dobrý. Sklep je zabetonovaný.

V přízemí domu je chodba (13,19 m2), pokoj (13,42 m2), pokoj (19,97 m2), pokoj (15,18 m2), koupelna (7,5 m2), chodba (5,06 m2). V domě proběhla rekonstrukce elektřiny a oken. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je odebírána z vlastní studny (15 m). Kanalizace je svedena do septiku. Vytápění pomocí kamen na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 7/2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 7. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 251 m2.

Fotogalerie

 

Prvorepubliková vila se zahradou o výměře 3786 m2 v obci Trnová, k.ú. Trnová u Jíloviště, okres Praha-západ (prohlídka viz bližší info)

Spisová značka
030 DD 9/20
Nejnižší podání
12.505.000 Kč
Výše jistoty
1.000.000 Kč
Město
Trnová
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Prohlídka nemovitých věcí se koná na místě samém (Trnová 19, 252 10  Trnová) ve čtvrtek 16.7.2020 od 10 do 11 h a v úterý 21.7.2020 od 14 do 15 h. Zájemci o prohlídku jsou povinni se předem registrovat na email PolnerovaL@exekutorsky.cz, přičemž k prohlídce, která se koná ve čtvrtek 16.7.2020 je třeba se zaregistrovat nejpozději do středy 15.7.2020 do 15 h, k prohlídce, která se koná úterý 21.7.2020 je třeba se zaregistrovat nejpozději do pondělí 20.7.2020 do 15h. V registraci je třeba uvést jméno a příjmení osoby, která se k prohlídce dostaví a termín prohlídky, na nějž se zájemce dostaví. Prohlídka bude umožněna pouze řádně a včas zaregistrovaným osobám.

Dražitel, který bude doplácet nejvyšší podání úvěrem se zřízením zástavního práva podle § 336l odst. 4 o.s.ř., musí tuto skutečnost soudnímu exekutorovi písemně sdělit nejpozději před zahájením dražby. K takovému sdělení dražitele bude soudní exekutor přihlížet pouze pokud mu bude doručeno nejpozději před zahájením dražby.

Dům se nachází v okrajové části obce Jíloviště, v katastrálním území Trnová u Jíloviště.

Jedná se o prvorepublikovou vilu postavenou v roce 1928 se dvěma byty. Vila je částečně podsklepená se dvěmi nadzemními podlažími. V prvním PP se nachází schody, chodba, 2 sklepy a prádelna. Do 1. NP vedou 3 vstupy (zepředu přes verandu, zezadu přes bývalý byt domovníka nebo do schodišťové chodby). V patře se nachází veranda, hala, jídelna, dnes průchozí byt domovníka s chodbou a koupelnou s WC, kuchyně, chodba, WC, spíž, pokojík pro služku a schodiště. V 2. NP se nachází hostinský pokoj s lodžií, salon, terasa, 2 ložnice, koupelna, WC. V podkroví se nachází chodba, pokoj, půda a z půdy přístupný malý pokojík s dřevěnými stěnami.

Vila je stará 91 let, v průběhu let byla opravována a rekonstruována, poslední rekonstrukce proběhla v r. 2000, do roku 2012 byla vila obývána. Od r. 2012 je prázdná.

Při prohlídce bylo zjištěno, že venkovní omítky v místech podezdívky a venkovního schodiště začínají opadávat, uvnitř byla v omítkách u podlahy v 1. NP zjištěna vlhkost a plíseň. V domě se po dobu, co není obýván, nevětralo a netopilo, což se začíná projevovat na vzlínající zemní vlhkosti.

Na pozemku parc.č. St. 60 stojí rodinný dům, garáž a malý dvůr. Okolo je oplocená zahrada parc.č. 142/4 vedená v KN jako ostatní plocha - zeleň o výměře 3786 m2. V zahradě jsou 2 study a trvalé porosty. Dům je napojený na elektřinu a obecní kanalizaci. Voda je čerpána ze studny.

Pozemek je rovinatý, oplocený drátěným plotem na podezdívce, ze tří stran je komunikace, zezadu les. K pozemku vede asfaltová komunikace.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Brumnovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 6682/14
Nejnižší podání
16.667 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Brumovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na listu vlastnictví č. 165 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jihozápadně od obce, pod Hotařským kopcem, ve vzdálenosti cca 1,0 km od hranice obce. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
Pozemky se dle platného územního plánu obce Brumovice nacházejí v zemědělských plochách s využitím vinice, viničné tratě.

Oceňované pozemky parc.č. 1960/17, 1960/189 a 1960/223 jsou vedeny jako vinice, pozemky parc.č. 1960/84, 1960/85 a 1960/86 jsou vedeny jako ostatní plocha a pozemek parc.č. 1960/272 je veden jako orná půda. Všechny pozemky se dle platného územního plánu nachází v zemědělských plochách.

Fotogalerie

 

1/4 bytu 3+1 v obci Vlašim, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 9298/18
Nejnižší podání
90.000 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Vlašim
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům smíšené konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 24 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je částečně zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1303/3 se nachází v budově č.p. 1303 v 1. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny, sklepa a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou, parkety a koberci. Obklady jsou keramické a dřevěné. Byt je v původním stavu.

K bytu patří lodžie (72,66 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 72,66 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. St. 2423/1 stojí bytový dům s č.p. 1303, 1304. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 462 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2277/177 ve vlastnickém právu města Vlašim.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Neratovice, k.ú. Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 34977/13
Nejnižší podání
188.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Neratovice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Objekt je v původním stavu. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s polovalbou a s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 111 stojí stavba pro bydlení č.p. 105. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 589 m2. Pozemek parc. č. 111/3 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 111 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 266 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem se zděnou podezdívkou a sloupky. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna a kolna. Konstrukce kolny je zděná. Střecha kolny je pultová s krytinou z vlnovek. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 750/2, který je ve vlastnickém právu města Neratovice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

7/16 pozemků (orná půda, ostatní plocha atd.) v obci Šakvice, okres Břeclav (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 413/10
Nejnižší podání
196.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Šakvice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 2/16 nemovitých věcí bude dražen Exekutorským úřadem pro Prahu 4, soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa, dne 30.7.2020 ve 13:00 hod. prostřednictím dražebního portálu www. okdrazby.cz, pod sp. zn. 206 EX 264/14.

Oceňované pozemky parc. č. St. 557/21, parc. č. St. 691/8, parc. č. St. 697/3, parc. č. 1/88, parc. č. 1/89, parc. č. 34/40, parc. č. 34/65, parc. č. 1027/590, parc. č. 1027/626, parc. č. 1027/630, parc. č. 1027/704, parc. č. 1053/7, parc. č. 1053/9 , parc. č. 1868/32, parc. č. 2344, parc. č. 2747 a parc. č. 2748 se nacházejí na jižním a východním okraji zastavěné části obce Šakvice. Jedná se o dva soubory sousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, orná půda a ostatní plocha o výměře 11 799 m2. Mezi pozemky parc. č. 34/40 a parc. č. 2747 vede zpevněná cesta. Na pozemku parc. č. 1868/32 se nachází zpevněná cesta. Pozemek parc. č. 2344 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 1027/704 se nachází nezpevněná cesta. Na pozemcích parc. č. St. 557/21, parc. č. St. 691/8 a parc. č. St. 697/3 se nacházejí částečně zemědělské stavby, které nejsou předmětem ocenění. Na ostatních pozemcích v souboru se nacházejí zpevněné plochy a porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2799/1, který je ve vlastnictví obce Šakvice a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2567, který je ve vlastnictví obce Šakvice.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochu bydlení ve venkovských rodinných domech, plochy smíšené výrobní a plochy zemědělské.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (zahrada) se spoluvlastnickým podílem id. 1/10 na pozemcích v obci Český Těšín, k.ú. Horní Žukov, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 3409/12
Nejnižší podání
87.450 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Český Těšín
Okres
Karviná
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1034/6 - Pozemek je situovaný cca 5 km jihozápadně od centra města Český Těšín v oplocené zahrádkářské kolonii v místní části Horní Žukov. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru ležící ve svažitém terénu. Na pozemku se nachází užitková zahrada a malá jednoduchá zahradní chatka ve špatném stavu. V územním plánu je pozemek veden v ploše RZ – rekreace - zahrady. Zahradní domek je pravděpodobně napojen na elektřinu.

Pozemek p.č. 1034/23 - Pozemek je situovaný cca 5 km jihozápadně od centra města Český Těšín v oplocené zahrádkářské kolonii v místní části Horní Žukov. Jedná se o pozemek trojúhelníkového tvaru ležící ve svažitém terénu. Pozemek tvoří roh užitkové zahrady, která leží převážně na pozemku p.č. 1034/6. V územním plánu je pozemek veden v ploše RZ – rekreace - zahrady.

Pozemek p.č. 1034/18 - Pozemek je situovaný cca 5 km jihozápadně od centra města Český Těšín v těsné blízkosti oplocené zahrádkářské kolonie v místní části Horní Žukov. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru ležící ve svažitém terénu. Na pozemku se nachází zatravněný pás s odvodňovacím rigolem oddělující zahrádkářskou osadu od komunikace. V územním plánu je pozemek veden v ploše RZ – rekreace - zahrady.

Pozemek p.č. 1034/17 - Pozemek je situovaný cca 5 km jihozápadně od centra města Český Těšín v oplocené zahrádkářské kolonii v místní části Horní Žukov. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru ležící ve svažitém terénu. Pozemek je zatravněn a slouží jako přístupová cesta k jednotlivým zahradám v rámci zahrádkářské kolonie. V územním plánu je pozemek veden v ploše RZ – rekreace - zahrady.

Na pozemku p.č. 1034/6 se nachází malý zahradní domek. Jedná se o stavbu pravděpodobně bez základů, svislé konstrukce jsou smíšené, dveře ze sololitu, pultová střecha s krytinou z lepenky, klempířské konstrukce pozinkované. Celkově je objekt ve špatném stavu. Domek je napojen na elektřinu.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Kovářská, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 2817/12
Nejnižší podání
32.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Kovářská
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná, dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, plné. K domu patří pozemek pod stavbou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dům byl postaven cca v roce 1926 a je v původním stavu. Celková dispozice domu je 4+1. V přízemí domu se nachází chodba (17,93 m2), koupelna + kuchyně (16,20 m2), veranda (6,30 m2), WC (1,21 m2) a obývací pokoj (15,92 m2). V podkroví jsou tři pokoje (18,10 m2; 7,34 m2; 17,56 m2) a chodba se schodištěm (15,78 m2). V koupelně je umístěna vana. WC je samostatné. Podlahy jsou opatřeny PVC, keramickou dlažbou, koberci nebo prkny. Vnitřní dveře jsou dřevěné, plné. Dům je cca 1 rok neobývaný.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Na pozemku cizího vlastníka se nachází septik. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 630 stojí stavba rodinného domu č.p. 156. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 74 m2. Pozemek je celý zastavěn stavbou. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 676/2, který je ve vlastnickém právu pana Františka Horna a přes pozemek parc. č. 676/9, který je ve vlastnickém právu České republiky.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/9 rodinného domu s pozemky v obci Horní Jelení, okres Pardubice

Spisová značka
030 EX 26032/15
Nejnižší podání
202.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Horní Jelení
Okres
Pardubice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

A) Rodinný dům č.p. 435 Horní Jelení

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Objekt je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře do domu jsou pravděpodobně dřevěné. Fasáda domu není zateplená. V 1. NP domu se nachází vestavěná garáž s plechovými dvojitými vjezdovými vraty. K domu patří zahrada, na které se nachází zděná kolna. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN. V dosahu je kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 468, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 439 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 435 Horní Jelení a zděnou kolnou. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a oplocený dřevěným nebo drátěným oplocením. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, jímka, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a zděná kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

B) Pozemky Horní Jelení

Jedná se o pozemky parc. č. 858/10, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 757 m2 a parc. č. 858/59, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 2.196 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek a navazují na výše uvedený stavební pozemek parc. č. St. 468. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako zastavitelné plochy - bydlení v rodinných domech - příměstské. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zděná hospodářská budova navazující na rodinný dům č.p. 435 a fóliovník. Přístup na pozemky je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Přípojky elektřiny, vodovodu a kanalizace jsou u pozemku. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je hospodářská budova a fóliovník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Zemědělské pozemky Horní Jelení

Jedná se o pozemky parc. č. 391/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 1.719 m2, parc. č. 392/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako vodní plocha a je o velikosti 162 m2, parc. č. 460/53, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 895 m2, parc. č. 460/86, který je v Katastru nemovitostí veden jako vodní plocha a je o velikosti 274 m2, parc. č. 460/100, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 2.133 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou v územním plánu obce vedeny jako plochy smíšené krajinné nebo vodní plochy. Pozemky jsou zemědělsky udržované a nacházejí se cca 700 m jihovýchodně od zastavěné části obce. Na části pozemků se nacházejí porosty. Přístup k pozemkům je přes ostatní zemědělsky obhospodařované pozemky ve vlastnickém právu cizích osob.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna. Přípojky IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001