Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům s pozemky v obci Kostelany, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 10442/17
Nejnižší podání
4.666.667 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Kostelany
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům v obci Kostelany, okres Kroměříž s přilehlými pozemky a příslušenstvím, RD stojí na pozemku parc. č. St. 278 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 357 m2. Jedná se o novostavbu (postaven cca v rozmezí r. 2008 - 2011), objekt lze charakterizovat jako RD typu bungalov s dvojgaráží. Dle místního šetření je dům postaven zděnou technologií, zastřešení je dřevěným krovem a taškovou skládanou krytinou, vnější povrchové úpravy stěn jsou provedeny jako lícové zdivo nebo obklad cihelnými pásky. Při místním šetření nebyla umožněna prohlídka interiérů - majitele se na místní šetření nedostavili. Interiéry byly znalcem prohlédnuty přes výplně otvorů - okny. Interiéry se jeví jako zcela dokončené a jsou i takto užívány. Dle místního šetření se jeví, že dům je postaven z kvalitních materiálů, za dodržení technologických postupů, řešení detailů taktéž v odpovídající kvalitě, celkově je dům i zahrada ve vyšším standardu kvality.

K oceňovanému RD přináležejí přilehlé pozemky, které tvoří s pozemkem parc. č. St. 278 jeden funkční celek:
- pozemek parc. č. 108/1 o výměře 462m2, zahrada, dále
- pozemek parc. č. 109/2, o výměře 1024m2, zahrada, dále
- pozemek parc. č. 756/7, o výměře 22m2, druh pozemku zahrada.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plocha) v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 2645/18
Nejnižší podání
69.013 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí jihovýchodně od centra města, po pravé straně ulice Těšínská ve směru z města, respektive mezi ulicí Těšínská a tramvajovou tratí vedoucí z centra města směrem k přestupnímu terminálu Hranečník, který leží cca 300 m jihovýchodním směrem.

Pozemek p.č. 3278/1 má mírně lichoběžníkový tvar a je obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemek p.č. 3278/3 má nepravidelný tvar připomínající písmeno V a kromě severovýchodní hranice, která sousedí se silničním pozemkem, je rovněž obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemky leží odděleně cca 130 m od sebe a jsou součástí rozsáhlejšího lesního porostu, tvořeného listnatými stromy i keři různého druhu a různého stáří.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 3+1 v obci Židlochovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 23632/16
Nejnižší podání
1.933.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Židlochovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům č.pop. 717, 718, 719 je při zpevněné komunikaci místního významu ulice Masarykova v severovýchodní části města, cca 600 m severně od centra obce (městského úřadu při Náměstí Míru) v zástavbě obdobných bytových domů a rodinných domů. Západně je za bd je koryto řeky Litavy; lokalita je v záplavovém území, zóna 3 – střední nebezpečí výskytu povodně/záplavy. Centrum města je při Náměstí Míru, kde je MÚ, obchody, služby; autobusové nádraží je cca 600 m jižně od bd; dostupnost do Brna cca 20 minut.

Oceňovaný byt 719/7 je v panelovém bytovém domě č.pop. 717, 718, 719 při ulici Masarykova v Židlochovicích. Panelový bytový dům je řadový krajní se třemi samostatnými vchody, s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Bytový dům pochází ze 70-tých let minulého století, v 2008-2012 byla provedena nadstavba 5. nadzemního podlaží a celková revitalizace domu - okna, zateplení střechy, svislé vedení IS, zateplení fasády, společné prostory. Podlahy jsou ve spol. prostorách teracové, v budově není výtah. V budově je v 1.PP technické zázemí a byty, v dalších 5 NP jsou bytové jednotky. V budově je celkem 30 bytů, nebytové prostory zde nejsou. Budova je napojena na přípojky elektro, vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění z kotelny mimo budovu, kabel. TV, internet; přístup z veřejného chodníku a komunikace ulice Masarykova na pozemcích města Židlochovice.

Byt č. 719/7 je ve 4.NP vchodu č.pop. 719 (krajní vchod budovy). Povinný je uveden jak na zvonkovém tablu, tak na poštovních schránkách; schránka se jménem Antonický je přeplněná – viz. obr; dle sdělení pošty nelze zásilky doručovat - „nelze vhodit“. Byt č. 719/7 s dispozicí 3+1 nebyl zpřístupněn, pro účely ocenění předpokládám standardní vybavení a průměrný stavebně-technický stav. Budova č.pop. 717, 718, 719 v panelové technologii je po celkové revitalizaci a nadstavbě 5.NP, dokončeno v 2012; stavebně-technický stav budovy je velmi dobrý. Podrobnosti viz. tabulka konstrukce a vybavení stavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (orné půdy) v obci Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 25645/13
Nejnižší podání
40.887 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Lhota pod Libčany
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Lhota pod Libčany. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 861/2 se nachází v lánu. Soubor pozemků parc. č. 470/2, parc. č. 472/5 a parc. č. 486/11 je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jihozápadní straně korytem potoka Hubenická svodnice a nachází se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 491/1, který je ve vlastnictví České republiky. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plcoha zemědělská. Přes pozemek parc. č. 861/2 vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno. Na pozemcích parc. č. 472/5 a parc. č. 486/11 je věcné břemeno chůze a vozové cesty.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (orná půda) v obci Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 25645/13
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Lhota pod Libčany
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Lhota pod Libčany. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. Pozemek se nachází v lánu. V územním plánu je pozemek veden jako plocha zemědělská. Přes pozemek parc. č. 492/4 vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 tří staveb sloužících jako truhlářská dílna v obci Hrotovice, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 13588/18
Nejnižší podání
300.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Hrotovice
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění jsou tři pozemky, jejichž součástí jsou stavby, které mají funkční návaznost. Stavba č.p. 609, která je součástí pozemku p.č. st. 665, slouží jako truhlářská dílna, stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 72/2, je s ní propojena dveřmi a slouží částečně jako dílna, částečně jako sklad a v suterénu je umístěna kotelna. Mezi objekty zabíhá klínek pozemku p.č. 89/4, který je ovšem přestřešen a mezera mezi objekty je vyplněna dřevěnou stěnou, tato část pozemku je tudíž v podstatě zastavěna, přičemž přes ní vede propojení mezi objekty. Stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 666, slouží jako zásobník pilin napojený na odsávací systém pilin od obráběcích strojů v truhlárně ocelovým potrubím. Na zásobník pilin pak ještě navazuje ocelový přístřešek rovněž na pozemku p.č. st. 666.

Přístup do objektu č.p. 609 je veden z komunikace a chodníku ulice Bří Lohniských v místě na pozemku p.č. 883/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hrotovice. Přístup do objektu na pozemku p.č. st. 72/2 je buď přes objekt č.p. 609 nebo přes pozemek p.č. 89/4 (zahrada) ve vlastnictví pana Antonína Křístka, přes který vede i příjezd k vratům do objektu. Přístup k objektu na pozemku p.č. st. 666 je možný pouze přes pozemek p.č. 89/4 (zahrada) ve vlastnictví pana Antonína Křístka.

Příslušenství tvoří pouze přípojka elektro, přípojka vody, přípojka kanalizace a betonové shody u vstupu z ulice a u zadního vchodu do objektu situované na pozemku p.č. 89/4.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu se zahradou v obci Hrádek, k.ú. Hrádek u Znojma, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 831/10
Nejnižší podání
62.500 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Hrádek
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o stavení původní menší zemědělské usedlosti, tvořené uliční částí a dvorním, zřejmě převážně hospodářským křídlem. Objekt je situován jako samostatně stojící, od sousedních domů oddělený průjezdy na dvory a zahrady. Uliční část je přízemní s valbovou střechou, kolmo navazující dvorní část je rovněž přízemní se sedlovou střechou. Zda má objekt nějaké podsklepení nebylo možno zjistit. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 10 znaleckého posudku. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení. Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Lze předpokládat, že původní stáří domu bude minimálně 80 let. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence částečně opravován. Novější než původní se jeví fasáda na uliční stěně a pálená střešní krytina. V současné době je ovšem dům ve zhoršeném stavu, zřejmě není obydlen a není dostatečně udržován.

Pozemek p.č. st. 389 má přibližně obdélníkový tvar. Část plochy pozemku (pravý přední roh) je zastavěna objektem č.p. 19. Nezastavěnou plochu zaujímá dvůr a částečně zahrada s trvalými porosty. Směrem dozadu navazuje na pozemek p.č. st. 389 pozemek zahrady p.č. 4629/2, který byl také jako zahrada v celém rozsahu využíván. V současné době je tato zahrada neudržovaná a značně zarostlá s větším počtem převážně přestárlých ovocných stromů. Terén je v místě v podstatě rovinatý. Předzahrádka před domem je situována na obecním pozemku. Zahrada p.č. 4629/2 je přístupná i ze zadní strany po obecní polní cestě.

Fotogalerie

 

Zahrada s 1/4 objektu k rekreaci a podílem na pozemcích v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 38899/13
Nejnižší podání
202.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Karlovy Vary
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 5636
Jedná se o pozemek parc. č. St. 2213, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 na němž se nachází stavba bez č.p./č.e. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 371/20, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 371 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, udržované a rovinaté. Na pozemcích se nachází drátěné oplocení, pergola a skleník. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné přes parc. č. 377/20, který vlastní více jednotlivých subjektů, včetně majitele oceňovaných pozemků a dále přes pozemek města.

LV 1969
Jedná se o samostatně stojící přízemní objekt užívaný k rekreaci. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových dílců. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Na střeše se dále nachází zděný komín. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je přes pozemky ve vlastnictví povinného.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny.

LV 5615
Jedná se o pozemek parc. č. 377/1, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 576 m2. Pozemek je travnaté, udržovaný a oplocený. Pozemek tvoří přístupovou komunikaci k jednotlivým zahrádkářským objektům v osadě.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zemědělskou stavbou a zahradou v obci Nové Sedlo, k.ú. Chranišov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 19580/13
Nejnižší podání
75.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Nové Sedlo
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 53 Chranišov s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech a je částečně podsklepena. Fasáda je nezateplená, omítka opadává. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně-technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Budova je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony ve špatném stavu. Střecha je opatřena komínem a vikýřem. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 24 navazuje na stavební pozemky parc. č. 21 a parc. č. 23 a tvoří s nimi jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 24 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a jeho výměra je 268 m2. Pozemek parc. č. 21 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 82 m2, na pozemku je postavena část zděné, zemědělské budovy se sedlovou střechou s krytinou z tašek. Pozemek parc. č. 23 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 217 m2, na pozemku je postaven rodinný dům ve velmi špatném stavu. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, neudržovaný. Pozemek je oplocen drátěným oplocením. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek města.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Podsedice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34171/13
Nejnižší podání
5.250 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Podsedice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 89/3 a parc. č. 913/20 se nacházejí v severozápadní zastavěné části obce Podsedlice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a ostatní plocha o výměře 161 m2. Je svažitý k jižní straně. Na severní a východní straně je pozemek ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku parc. č. 89/3 se nacházejí náletové porosty. Na pozemku parc. č. 913/20 se nachází část zpevněné komunikace. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 913/19, který je ve vlastnictví obce Podsedice.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001