Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky v obci Loučka, okr. Vsetín

Spisová značka
030 EX 5062/09
Nejnižší podání
27.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Loučka
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prosřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky parc. č. PK 1764 o velikosti 190 m2, parc. č. PK 1765 o velikosti 405 m2, parc. č. PK 1766 o velikosti 534 m2 a parc. č. PK 1970 o velikosti 331 m2, které jsou vedené ve zjednodušené evidenci. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny v plochách zemědělských. Pozemky navazují na výše uvedený pozemek parc. č. 1765/1 a tvoří s ním jeden celek. Pozemky jsou rovinaté a udržované. Přístup na pozemky je po pozemku parc. č. 1765/1 nebo po pozemku parc. č. 2434/19.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Loučka, okr. Vsetín

Spisová značka
030 EX 5062/09
Nejnižší podání
2.250.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Loučka
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou komíny a vikýř. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá nebo plastová, opatřena parapety. Vchod do domu je zastřešen. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. V podkroví domu je balkon. Fasáda domu není zateplená. Dle databáze RÚIAN se v domě nacházejí 2 byty. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází hospodářská budova s 2 dvěmi garážemi s vjezdovými dvojitými dřevěnými vraty, pergola a dřevěná kolna. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Plynovod je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 186, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 719 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 45 Loučka. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1765/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 1.920 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, udržované a oplocené drátěným oplocením. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví kraje.

Fotogalerie

 

1/24 pozemků (zahrada) v obci Brno, k.ú. Černovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 37674/07
Nejnižší podání
26.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 22.10.2020
Odročeno na
03.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1269 - Oceňovaný pozemek má poměrné úzký, protáhlejší obdélníkový tvar. Pozemek slouží jako předzahrádka před bytovým domem a jako přístupová cesta do něj a také slouží jako jedno parkovací místo. Vyjma chodníku vedoucího k vchodu do přilehlé nemovitosti a parkovacímu místu je pokryt travním porostem. Na pozemku se nachází několik málo stromů a keřů různého druhu a stáří. Charakter pozemku je rovinatý. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.

Pozemek p.č. 1271, který je v KN vedený jako zahrada o výměře 344 m2, má obdélníkový tvar, tvoří vnitroblok obytné zástavby, který je přístupný pouze z pozemku p.č. 1270. Jelikož nám nebyla zpřístupněna oceňovaná nemovitost, nebylo možno v plném rozsahu ověřit, zda se na pozemku nachází nějaké stavby. Dle náhledu v KN se na oceňovaném pozemku, který slouží jako zahrada, nachází travnatý porost, pravděpodobně také stromy a malý bazén. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.

Fotogalerie

 

1/18 garáže v obci Brno, k.ú. Královo Pole

Spisová značka
030 EX 2382/04
Nejnižší podání
7.067 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž je situována při ulici Vodova, v blízkosti Technologického parku, Technického muzea a Městského stadionu Srbská. Přístup a příjezd ke garáži je z veřejné komunikace na pozemku parcelní č. 4695/4, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Garáž je postavena na cizích pozemcích – parcelní č. 2497/1, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna a 2497/2, který vlastní Sportovní klub Královo Pole. Jedná se o vnitřní řadovou garáž. Jde o zděnou stavbu s plochou střechou, půdorysně ve tvaru obdélníka.  Do garáže vedou plechová vrata, podlaha je betonová, krytina střechy je z pozinkovaného plechu. Střecha je plochá, strop železobetonový monolitický. Elektroinstalace je zavedena světelná, k datu ocenění odpojena. Stavba pochází přibližně z roku 1960, údržba objektu je zanedbaná, technický stav zhoršený.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Vrdy, k.ú. Horní Bučice, okr. Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 42513/13
Nejnižší podání
114.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Vrdy
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, přízemní rodinný dům č.p. 16 s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená z cihel a kamene a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov střechy je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s valbou a je osazena krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je průměrný.

Na pozemku parc. č. St. 49/2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 16. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 243 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 171/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 695 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 760/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Lípa, okr. Zlín

Spisová značka
030 EX 1507/14
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Lípa
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části obce Lípa. Jedná se o dva nesousedící soubory travnatých pozemků. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 735 m2. Sousedící pozemky parc. č. 656/3 a parc. č. 657/2 jsou na severní straně ohraničené betonovým oplocením a na jižní straně zpevněnou komunikací. Pozemek parc. č. 646/3 je na jižní straně ohraničený oplocením. Na pozemku se nacházejí keřové porosty. V době oceňování byly pozemky nevyužívané. K pozemkům parc. č. 656/3 a parc. č. 657/2 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 740, který je ve vlastnictví obce Lípa.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Brumnovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 6682/14
Nejnižší podání
12.500 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Brumovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na listu vlastnictví č. 165 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jihozápadně od obce, pod Hotařským kopcem, ve vzdálenosti cca 1,0 km od hranice obce. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
Pozemky se dle platného územního plánu obce Brumovice nacházejí v zemědělských plochách s využitím vinice, viničné tratě.

Oceňované pozemky parc.č. 1960/17, 1960/189 a 1960/223 jsou vedeny jako vinice, pozemky parc.č. 1960/84, 1960/85 a 1960/86 jsou vedeny jako ostatní plocha a pozemek parc.č. 1960/272 je veden jako orná půda. Všechny pozemky se dle platného územního plánu nachází v zemědělských plochách.

Fotogalerie

 

2/3 pozemku (ostatní plocha) v obci Hrobice, k.ú. Hrobice na Moravě, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 10178/18
Nejnižší podání
10.500 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Hrobice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 707/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 153 m2. Pozemek má protáhlý tvar, je velmi svažitý, travnatý a udržovaný. Pozemek se nachází v severní části obce u rodinného domu č.p. 140 Hrobice. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví obce.

IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (lesní pozemky) v obci Klobouky u Brna, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 2256/06
Nejnižší podání
13.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Klobouky u Brna
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc.č. 3139/7 a 3139/8 vedené jako lesní pozemky se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jihozápadně od obce, v lokalitě Plunarský hájek, ve vzdálenosti cca 1,5 km od hranice obce. Pozemky jsou součástí většího lesního celku se smíšenými porosty.
Pozemek se dle platného územního plánu města Klobouky u Brna nachází v plochách krajinné zeleně.

Oceňované pozemky parc.č. 3139/7 a 3139/8 jsou vedeny jako lesní pozemky a dle platného územního plánu se nachází v plochách krajinné zeleně.

Fotogalerie

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Bílina, okr. Teplice

Spisová značka
030 EX 31102/16
Nejnižší podání
10.500 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Bílina
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 1664/158 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 45 m2. Pozemek je obdélníkového půdorysného tvaru, rovinatý a neudržovaný. Pozemek není oplocen a nachází se na něm skládka odpadu. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1664/182, který je ve vlastnickém právu města Bílina.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001