Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 pozemků (orná půda) v obci Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 7146/19
Nejnižší podání
16.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Mníšek pod Brdy
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1 km jižně od okraje zastavěné části města Mníšek pod Brdy. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený železniční tratí a nachází se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Farma Kviz nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (orná půda, ost.plocha, trvalý travní porost) v obci Lelekovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2279/22
Nejnižší podání
223.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Lelekovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.07.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc.č. 1407/7, 1409/23 a 1409/24 vedené na listu vlastnictví jako orná půda jsou situovány severozápadně od obce ve vzdálenosti cca 300 – 500 m. Tyto pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
Pozemek parc.č. 1406/20 navazuje na pozemek parc.č. 1407/7, je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace a je součástí nezpevněné polní cesty.
Pozemky parc.č. 1764/11 a 1764/12 vedené na listu vlastnictví jako trvalý travní porost jsou situovány jihozápadně od obce podél železniční trati vedoucí z Brna do Nového Města na Moravě. Pozemky jsou celkově zarostlé a neudržované.

Fotogalerie

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Šanov, k.ú. Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 4702/16
Nejnižší podání
48.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Šanov
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části obce Šanov. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 154 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený zděným oplocením a na jižní straně zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku se nachází několik stromů. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 6/1, který je ve vlastnictví obce Šanov.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha veřejného prostranství. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Luby, k.ú. Luby I, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 8041/13
Nejnižší podání
172.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Luby
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový krajní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon v horším stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná, dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 758/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 68. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 148 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 128/4, který je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 96 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným nebo drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a altán. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2642, který je ve vlastnickém právu města Luby a pozemek parc. č. 2619/3, který je ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a altán. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh