Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům se zahradou v obci Neratovice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 13315/19
Nejnižší podání
3.220.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Neratovice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volný půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada a vestavěná garáž s plechovými výklopnými vraty. Oplocení je dřevěné. Dům je v dobrém udržovaném stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 720 stojí stavba rodinného domu č.p. 736. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 226 m2. Pozemek parc. č. 665 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 720 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 200 m2. Pozemky jsou rovinaté a oplocené dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 813 ve vlastnickém právu města Neratovice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (zast.plocha a nádvoří, orná půda) v obci Rosice, k.ú. Synčany, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 3673/13
Nejnižší podání
248.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Rosice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. St. 7, parc. č. 173, parc. č. 302, parc. č. 325, parc. č. 334, parc. č. 482 a parc. č. 493 se nacházejí cca 200 - 1500 m východně od okraje zastavěné části obce Synčany. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a orná půda o výměře 12 050 m2. Travnatý pozemek parc. č. St. 7 je na západní straně ohraničený zděným domem a na jižní straně zpevněnou komunikací. Pozemek parc. č. 173 je na jižní straně ohraničený listnatými porosty a nachází se v lánu. Ostatní zemědělské pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. St. 7 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 528, který je ve vlastnictví Pardubického kraje.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (orná půda, vodní plocha) v obci Rosice, k.ú. Rosice u Chrasti, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 3673/13
Nejnižší podání
32.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Rosice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 1300/21, parc. č. 1300/29 a parc. č. 1300/50 se nacházejí cca 1800 m východně od okraje zastavěné části obce Rosice. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a vodní plocha o výměře 1 755 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený listnatými doprovodnými porosty a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Bechlín, k.ú. Předonín, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 36700/13
Nejnižší podání
18.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Bechlín
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 750 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Předonín. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 3 215 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 893, který je ve vlastnictví obce Bechlín.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Prostějov, okr. Prostějov

Spisová značka
030 EX 22522/07
Nejnižší podání
258.333 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Prostějov
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 2695 je řadový rohový, s dvorním křídlem, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem pod mansardovou střechou. Půdorys domu je řešen ve tvaru písmene U, přičemž uvnitř mezi jednotlivými křídly se nachází dvorek. V domě se nachází dvě „bytové jednotky“, a to v 1.NP s dispozičním řešením 4+1 a v 2.NP s dispozičním řešením dle sdělení 5+1. V 1. NP se dále nachází garáž s vjezdem z ulice Vojtěcha Outraty.

¨Dle informací poskytnutých při místním šetření pochází dům z počátku 20. století, údajně byl dokončen v roce 1901. Během své existence neprošel dům žádnou kompletní rekonstrukcí, pouze byly prováděny nezbytné opravy a částečné modernizace (vytápění, koupelny, WC, částečně podlahy, zřízení garáže). Poslední modernizace byla dle sdělení provedena přibližně před 20 lety v bytě v 2.NP, který ovšem nebyl zpřístupněn. Stavebně technický stav domu lze celkově hodnotit jako stav s vhodnou celkovou rekonstrukcí. Fasáda je zvětralá, místa opadaná, při prohlídce půdy byly zjištěny poškození některých prvků krovu hnilobou nebo škůdci.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (zahrada, ost.plocha) se stavbou nezapsanou v KN (garáž) v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 15990/13
Nejnižší podání
438.333 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. 294 a 295 se nacházejí při ulici Vzhledná. Na pozemku parc.č. 295 vedeném jako ostatní plocha – jiná plocha se nachází stavba nezapsaná v operátu KN užívaná jako pro skladování zahradního nářadí a případně pro parkování osobního motorového vozidla. Tyto pozemky se dle platného územního plánu nacházejí v plochách s objekty bydlení – rodinnými domy. Stavba na pozemku parc.č. 295 je řadová koncová, zděná jednopodlažní s plochou střechou. Stáří stavby je odhadováno na 40 roků, opotřebení je stanoveno odhadem na 50%. Vznik stavby není doložen.

Přístup k pozemkům parc.č. 294 a 295 je z veřejné komunikace se zpevněným povrchem (ulice Vzhledná) na pozemku parc.č. 4/1, který je ve vlastnictví města.

Fotogalerie

 

1/4 rodinného domu v obci Lukovany, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 4947/10
Nejnižší podání
366.667 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Lukovany
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zděný, řadový koncový rodinný dům tvořený uliční a dvorní částí, který je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a je zastřešený sedlovou a pultovou střechou.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.

Dle informací sdělených při místním šetření byl dům dokončen v roce 1927 a následně, odhadem před 40 lety, byla uliční část vpravo a dozadu rozšířena přístavbou a současně byla zřejmě provedena modernizace. Později došlo ještě k úpravě dvou hospodářských místností ve dvorním křídle k provizornímu bydlení. Dům má v nedávné době vyměněná okna a dle sdělení v roce 2019 byla provedena nová fasáda na uličních stěnách.
Dle prohlídky při místním šetření v rozsahu, který byl umožněn, se stavebně-technický stavu domu jeví jako bezproblémový, dům je obydlený a průběžně udržovaný.

Příslušenství pozemku s domem tvoří studna, zděný suchý záchod na dvoře, zděné a plechové oplocení s plechovou vjezdovou bránou a plechovou vstupní brankou, zpevněné plochy z betonu a kamene na dvoře, opěrná zídka a některé další venkovní úpravy na dvoře, oplocení předzahrádky z ocelových rámů s pletivem na betonové podezdívce, trativod, přípojka vody, přípojka elektro a přípojka plynu včetně plechové skříně pro HUP.
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu a provedení, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Předmětem ocenění je jeden pozemek, a to p.č. 5407, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 172. Pozemek má lichoběžníkový tvar, a kromě rodinného domu se na něm nachází dvůr a předzahrádka s příslušenstvím. Dále se na nezastavěných částech pozemku nachází několik okrasných dřevin.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Podolí, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 8/21
Nejnižší podání
3.634 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Podolí
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nachází v severní části extravilánu obce Podolí u Brna. Celková výměra pozemků je 1.211 m2. V územním plánu obce se se zástavbou v této lokalitě nepočítá. Pozemky nejsou oploceny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 stavebních a zemědělských pozemků v obci Prace, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 7/21
Nejnižší podání
64.085 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Prace
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nachází v intravilánu i extravilánu obce Prace. Pozemky parc.č. 419/5, 1024,11, 425/20 a 764, které se nacházejí v intravilánu obce, jsou začleněny do územní určeného pro výstavbu. Jedná se tak o budoucí stavební parcely, u kterých doposud není zřejmá budoucí skutečná zastavěnost.

Pozemky parc.č. 1022/47 a 1023/64 jsou zemědělskými pozemky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Měnín, okr. Brno-venkov a 1/6 pozemků v obci Šaratice, okr. Vyškov

Spisová značka
030 DD 6/21
Nejnižší podání
7.320 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Měnín
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky v obci Měnín, parc.č. 2750 o celkové výměře 494 m2 a parc.č. 2751 o celkové výměre 247 m2 se nachází v extravilánu obce Měnín. Jedná se o ornou půdu, pozemky nejsou oploceny a nejsou osázeny trvalými porosty.

Pozemky v obci Šaratice parc.č. 5145 o výměře 293 m2 a parc. č. 5146 o výměře 1132 m2 se nachází v extravilánu obce Šaratice téměř v sousedství zastavěného území. Jedná se o ornou půdu, pozemky nejsou oploceny ani osázeny trvalými porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh