Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 rodinného domu v obci Přibice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 45345/13
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Přibice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc je tvořena rodinným domem č.p. 308, základními venkovními úpravami a pozemkem. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, je v malém rozsahu podsklepený (zde je podle informací ze stavebního úřadu umístěn plynový kotel ÚT), jednopodlažní se sedlovou a plochou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejném pozemku. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku, orientovaný k východu. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka s malým přístavkem. V rodinném domě se může nacházet jedna bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím a garáží. Předpokládá se standardní vybavení a provedení. Základy jsou betonové nebo kamenné, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné a nespalné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou, částečně plochá. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové s nátěrem a keramickým obkladem soklu. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, vstupní dveře plastová. Vnitřní vybavení a provedení se předpokládá standardní, vytápění je ústřední pomocí plynového kotle. Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem může být pravá část rodinného domu se sedlovou střechou stará cca 80 let, levá část rodinného domu s plochou střechou může být stará cca 35 let. Dle vnějšího ohledání je technický stav rodinného domu poměrně dobrý, předpokládá se, že i technický stav konstrukcí krátkodobé životnosti je poměrně dobrý.

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Strmilov, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 12989/13
Nejnižší podání
324.423 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Strmilov
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 948/1, 948/2, 948/3, 949, 950, 951, 952

Jedná se soubor sedmi pozemků, situovaných cca 1 km jižně od centra města Strmilov, v lokalitě „Dubná“. Pozemky mírně svažitého charakteru, převážná část výměry je užívána jako orná půda, společně obhospodařována v rámci většího zemědělského celku. Pozemky p.č. 952 a p.č. 949 využívány jako trvalý trvaní porost, na pozemcích p.č. 950 a p.č. 951 se nachází trvalé porosty, převážně nálety tvořící souvislý porost na okraji pole. Přístup k pozemkům je možný ze zpevněné pozemní komunikace na pozemku p.č. 4069/9 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Města Strmilov a dále pak přes sousední zemědělské pozemky v různém (soukromém) vlastnictví.

Pozemky parc. č. 2624/1, 2624/3, 2738/25

Jedná se o soubor na sebe navazujících pozemků, v lokalitě „Na kopcích“, cca 2 km SZ od centra města Strmilov, přibližně 150 m od silnice I. třídy č. 23. Pozemky se nachází v mírně svažitém až svažitém terénu. Pozemek p.č. 2624/1 je částečně pokryt trvalými porosty lesního charakteru, část užívána k zemědělské činnosti – trvalý travní porost. Pozemek p.č. 2624/3 je užíván k zemědělské činnosti – trvalý travní porost, na okrajích lokálně osamocené trvalé porosty (převážně nálety). Pozemek p.č. 2738/25 je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku, bez trvalých porostů. Přístup je možný přes sousední zemědělské a lesní pozemky v různém (soukromém) vlastnictví.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (zahrada) v obci Bořislav, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41659/13
Nejnižší podání
210.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Bořislav
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 2/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 1.471 m2. V územním plánu je pozemek veden jako plochy venkovského bydlení. Pozemek je travnatý a oplocený dřevěným oplocením s kamennou podezdívkou. Na pozemku se nacházejí porosty. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví kraje. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Bořislav, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41659/13
Nejnižší podání
240.000 Kč
Výše jistoty
24.000 Kč
Město
Bořislav
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 26 Bořislav - jedná se o řadovou, krajní, podsklepenou, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná, veranda je dřevěná. Stavebně - technický stav domu odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová nebo pultová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází plechová kolna a kamenná stodola se sedlovou střechou s krytinou z vlny a dřevěnými dvojitými vjezdovými vraty. Ve stodole je garáž. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Dispoziční řešení domu je 2+1. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. V suterénu domu jsou sklepní prostory. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou betonové, pokryté plovoucí podlahou, keramickou dlažbou nebo koberci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění domu je plynovým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 26, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 206 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 26. Zbylou část tvoří dvůr. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. St. 319, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 179 m2, je zčásti zastavěn plochou pod stodolou, a parc. č. 2/6, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 69 m2. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a tvoří spolu jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, zčásti udržované a oplocené dřevěným oplocením. Na pozemcích se dále nachází plechová kolna, zpevněné plochy a porosty. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.

Součástí nemovité věci jsou IS, septik, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je garáž, kolna, stodola a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Blíževedly, okr. Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 2416/16
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Blíževedly
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 436 m2. Má nepravidelný tvar. Na pozemku se nechází zpevněné plochy. Je přístupný přes pozemek parc.č. 300/2 ve vlastnictví soukromých osob.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Dolní Beřkovice, okr. Mělník

Spisová značka
030 EX 1828/16
Nejnižší podání
144.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Dolní Beřkovice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům se nachází v centrální zastavěné části obce Dolní Beřkovice v ulici Nádražní č.p. 310 ve smíšené zástavbě. Jedná se o samostatně stojící, podsklepenou, přízemní budovu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou vláknocementových šablon. Součástí střechy je komín a bleskosvod. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. V 1. PP domu se nachází garáž s plechovými dvoukřídlými vjezdovými vraty. Fasáda domu je zateplená. Přístup k nemovité věci je po pozemku parc. č. 578/45, který je v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob.

Pozemek parc. č. St. 450, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 85 m2, je zastavěn plochou pod domem č.p. 310 Dolní Beřkovice. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc. č. 578/45, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, je využíván jako zahrada a je v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (zahrada) v obci Frýdlant, okr. Liberec

Spisová značka
030 EX 14054/18
Nejnižší podání
138.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Frýdlant
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v severozápadní zastavěné části města Frýdlant. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 303 m2. Pozemek je částečně ohraničený dřevěným a drátěným oplocením. Je svažitý k jihozápadní straně. Na pozemku se nachází několik porostů. V době oceňování byl pozemek neudržovaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2250/1, který je ve vlastnictví města Frýdlant.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 40 m.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Ústí nad Labem, k.ú. Předlice

Spisová značka
030 EX 8734/15
Nejnižší podání
1.400.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, patrový rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová nebo pultová s krytinou z plechových šablon. Součástí střechy je komín a střešní otvor. Okna domu jsou dřevěná dvojitá nebo plastová, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné nebo plastové. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na dům navazuje zděná kolna se sedlovou střechou a dřevěnými vchodovými dveřmi. V budově se dle uživatele domu nacházejí 3 jednotky o dispozici 2+1. V domě jsou 3 koupelny vybavené vanou a WC. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou nebo plovoucí podlahou. V 1. NP domu je 5 garáží s dřevěnými dvojitými vraty. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění domu je lokální. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Pozemek parc. č. 914, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 796 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 42. Zbylou část tvoří zahrada a dvůr. Pozemek je nepravidelného tvaru, je rovinatý, travnatý, udržovaný a neoplocený. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
15.658 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 1.879 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je po nezpevněné cestě na pozemcích jiných vlastníků. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
18.892 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 2.267 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je po nezpevněné cestě na pozemcích jiných vlastníků. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001