Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Družstevní garáž v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 7529/12
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou vnitřní garáž v rámci garážového dvora umístěnou v řadě souběžné se Starou dálnicí, a to jako 14 zprava při čelním pohledu. Objekt je přízemní, zděný, půdorysně tvaru obdélníku. Garáž je zastřešena plochou střechou s asfaltovou krytinou. Vnější omítky jsou břizolitové, sokl je obložen kabřincem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, proveden je bleskosvod. Pro vjezd slouží ocelová dvoukřídlá garážová vrata. S ohledem na zjištěnou elektropřípojku ke garážovému dvoru lze usuzovat, že garáž má provedenu elektroinstalaci. Zastavěná plocha garáže činí 19 m2, dle výměry pozemku p.č. 6742. Garážový objekt byl, dle záznamu o kolaudačním rozhodnutí v části E výpisu z KN, LV č. 11044 pro k.ú. Bystrc, kolaudován v roce 1989. 

Technický stav objektu je dobrý.
 
 
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Aš, k.ú. Doubrava u Aše, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 19656/13
Nejnižší podání
27.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, patrový rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech a je podsklepena. Konstrukce budovy je v dolní části zděná z cihel a hodní část domu je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Dále se budova jeví jako neudržovaná a nevyužívaná. Fasáda domu je nezateplená, omítka zděné části budovy opadává a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá a dvě okna v patře jsou plastová. Podlahy jsou prkenné. Koupelna je vybavena vanou, obklady jsou keramické. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Odpad je sveden do septiku. Voda je jímána z místního zdroje. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je pravděpodobně lokální na tuhá paliva.

Pozemek parc.č. St. 6 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 634 m2. Pozemek je travnatý, neudržovaný a mírně svažitý směrem k východu. Pozemek je oplocen drátěným a dřevěným oplocením. Na pozemku je postaven rodinný dům s navazující zděnou stodolou. Pozemek je přístupný z pozemku parc. č. 622/7, který je ve vlastnictví Města Aš.

 

 

Fotogalerie

 

1/12 pozemků v obci Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 17561/13
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Rtyně v Podkrkonoší
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí cca 800 m severně od centra obce a cca 200 m východně od okraje zástavby hornického sídliště. Tvar pozemku má tvar obdélníka se členitou stranou na jižním okraji. Jedná se o zemědělské pozemky, ornou půdu a trvalý travní porost. Pozemky jsou v mírném sklonu k jihu. Využití pozemků je k pěstování zemědělských plodin.
 

 

 

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Pšovlky, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 1535/03
Nejnižší podání
172.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Pšovlky
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 800 m severozápadně až 1,1 km severně od okraje zastavěné části obce Pšovlky. Jedná se o soubor nesousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky a orná půda o výměře 19 741 m2.

Rovinný pozemek parc. č. 1911 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází listnatý lesní porost (dub, bříza, jeřáb) starý cca 10 let.

Pozemek parc. č. 1790 je na severní a západní straně ohraničený lesním porostem, na jižní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Je svažitý k jižní straně.

Na mírně svažitých pozemcích parc. č. 1776 a parc. č. 1794 se nachází smíšený lesní porost (olše, jasan, vrba, javor) starý cca 65 let.

V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 1780 a parc. č. 1916, které jsou ve vlastnictví obce Pšovlky.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Vratislávka, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 1535/03
Nejnižší podání
33.236 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Vratislávka
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází mimo vlastní zastavěné území obce Vratislávka, v severní okrajové části katastrálního území. Od zastavěného území obce je pozemek vzdálen cca 1 200 m. Ze všech stran je pozemek obklopen lesními pozemky případně pozemky užívanými jako pole ve vlastnictví různých fyzických osob. Převážnou část pozemku zaujímá lesní porost, pouze jeho jižní okraj vybíhá do přilehlého zemědělského lánu. Kromě tří vzrostlých smrků na jižním okraji lesního porostu, tvoří porost na zbývající ploše převážně mladší dřeviny (jehličnaté i listnaté) jejichž původ se jeví spíše jako vzniklý přirozeným náletem a bez následné pěstební činnosti. Přístup k oceňovanému pozemku je možný pouze po polní cestě, která vede po různých soukromých pozemcích, což ovšem není v případě pozemků tohoto charakteru neobvyklé.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Černčice, k.ú. Černčice u Loun, okres Louny

Spisová značka
030 EX 30549/13
Nejnižší podání
74.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Černčice
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 9 Černčice s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Součástí střechy jsou komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou osazena mřížemi. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 26 se nachází stavba rodinného domu č.p. 9. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové pološe 225 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 7/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 101 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny drážěným plotem. Na pozemcích se dále nachází zpevněné plochy, porosty, dřevěná pergola a venkovní krb. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 366/1, který je ve vlastnictví obce Černčice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

5/12 bytu v obci Milovice, k.ú. Milovice nad Labem, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 17892/15
Nejnižší podání
470.000 Kč
Výše jistoty
45.000 Kč
Město
Milovice
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 8 jednotek (4 jednotky v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je polovalbová. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 330/3 se nachází v budově č.p. 330 ve 2. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, chodba, spíž, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří 2 sklepy č. 2 a č. 17. Podlahová plocha sklepů se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 75,60 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovodu a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. 728 a parc. č. 729 stojí bytový dům s č.p. 329, 330. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 916 a parc. č. 926/12 ve vlastnickém právu města Milovice.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Strážnice, k.ú. Strážnice na Moravě, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 18200/14
Nejnižší podání
476.667 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Strážnice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v okolí města Strážnice, většinou mimo zastavěnou část města. Pouze pozemky parc.č. 2862/15, 7407/18 a 7407/54 se nacházejí na okraji zastavěného území města.

Pozemek parc.č. 2001/5 vedený jako orná půda se nachází severovýchodně od města na levém břehu říčky Veličky, je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
Pozemek parc.č. 2862/15 vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace se nachází na jižním okraji obce, je součástí komunikace se zpevněným povrchem.
Pozemky parc.č. 4217, 4218, 4219, 4220 a 4221 (vedené jako zahrada, orná půda nebo vinice) tvoří jeden souvislý pruh a nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 2 km jižně směrem na Radějov. Pozemky se nacházejí v lokalitě vinic a zahrad, původně se zde nacházely vinice, nyní jsou pozemky velmi zanedbané porostlé náletovými stromy a keři. Přístup je z veřejné komunikace.
Pozemek parc.č. 5800/102 vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace je součástí vedlejší komunikace se zpevněným povrchem vedoucí směrem ke hranicím (cca 2 – 3 km od města).
Pozemek parc.č. 6617/570 vedený jako orná půda se nachází uprostřed většího zemědělského celku jižně od města směrem na Žerotín (cca 2 km), vede přes něj vedení VN.
Pozemky parc.č. 6643/235 a 6645/16 vedené jako orná půda se nachází jihozápadně od města na levém břehu říčky Radějovky, jsou přístupné z veřejné komunikace a jsou součástí větších celků.
Pozemky parc.č. 6764/70 a vedený jako orná půda se nachází severozápadně od města, západně od komunikace Petrov – Strážnice, je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, přístupný z veřejné komunikace, která se nachází na pozemku parc.č. 6768/1 vedeného jako ostatní komunikace a je rovněž předmětem ocenění. Na pozemek parc.č. 6643/235 navazuje pozemek parc.č. 11512, který je od něj oddělený veřejnou polní cestou.
Pozemky parc.č. 7407/18 a 7407/54 vedené jako orná půda se nachází na jižním okraji města, východně od ulice Za Drahou. Tyto pozemky jsou dle platného územního plánu města Strážnice v lokalitě ploch smíšených obytných. Tyto pozemky jsou v současnosti součástí většího zemědělského celku a jsou přístupné z veřejné komunikace.
Pozemky parc.č. 10914/59 a 10914/119 vedené jako orná půda se nachází mimo zastavěnou část města, jižně od města směrem na Žerotín (cca 2 km), jsou součástí většího celku.
Pozemek parc.č. 13554/29 vedený jako orná půdase nachází severně od města, mimo souvisle zastavěnou část, mezi řekou Moravou a říčkou Veličkou, na okraji většího pole.
 

Fotogalerie

 

1/2 bytu v obci Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 3584/15
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Benešov nad Ploučnicí
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 2 nadzemních podlaží a podkroví, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 5 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody, střešní okna a bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem. Oceňovaná jednotka č. 170/2 se nachází v budově č.p. 170 v 1. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, chodby, sklepa, koupelny + WC. Užitná plocha jednotky je 55,41 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 261 stojí bytový dům s č.p. 170. Pozemek je pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 392 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1273/1 ve vlastnickém právu města Benešov nad Ploučnicí.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Huštěnovice, okres Uhreské Hradiště

Spisová značka
030 EX 2201/17
Nejnižší podání
18.527 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Huštěnovice
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 1064/320
Pozemek parc.č 1064/320 o výměře 1 088 m2 je součástí většího zemědělského celku. Má obdélníkový tvar o přibližné délce 200 m a šířce 5,4 m. Pozemek je téměř rovinný, orientován na jihovýchod/severozápad. Přes pozemek vede v katastru nemovitostí nevyznačená polní cesta, která jej pomyslně rozděluje na více částí. V Územním plánu obce Huštěnovice z roku 2010 je tato část pozemku s polní cestou určena jako plocha ostatní dopravy (s označením „D“ - žlutá) a je lemována pásem plochy krajinné zeleně (viz výřez z územního plánu obce). Zbylá, většinová část pozemku je v územním plánu určena k zemědělské výrobě (s označením „Z“) a je zároveň přihlášena v LPIS jako standardní orná půda (obhospodařována společností LUKROM plus s.r.o.).
 
Pozemky parc.č. 1046/38, 1064/586 a 1064/639
Uvedené pozemky jsou součástí většího zemědělského celku, téměř rovinné, orientovány na jihozápad/severovýchod. Dle Územního plánu obce Huštěnovice z roku 2010 jsou pozemky parc.č. 1046/38, 1064/586 a 1064/639 umístěny v návrhové části plochy ostatní dopravy (s označením „DS“ - bíla). Na tomto úseku je plánována výstavba pokračování dálnice D55 z Otrokovic směrem do Starého Města.
 
Pozemek parc.č. 1046/38 o výměře 7 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – silnice. Je situován při komunikaci III. třídy. č. 42822 propojující obce Jankovice, Traplice, Sušice a Huštěnovice. Na něj navazuje pozemek parc.č. 1064/639 o výměře 1 091 m2 využívaný a vedený jako orná půda. Tento pozemek má obdélníkový tvar o přibližné délce 155 m a šířce 7 m. Pozemky parc.č. 1064/639 a 1064/586 odděluje úzký pozemek vedený jako orná půda, který je ve vlastnictví obce Huštěnovice. Následuje pozemek parc.č. 1064/586 o výměře 1 138 m2 využívaný a vedený jako orná půda. Má obdélníkový tvar o přibližné délce 150 m a šířce 7,6 m.
 

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001