Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 pozemku (orná půda) v obci Kouřim, okr. Kolín

Spisová značka
030 EX 36065/13
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Kouřim
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části města Kouřim. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 5 503 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený porosty a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2572/1, který je ve vlastnictví města Kouřim.

Fotogalerie

Další soubory

 

7/60 pozemků (zahrady) v obci Boskovice, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 17/15
Nejnižší podání
13.477 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Boskovice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části města Boskovice. Jedná se o travnaté rovinné soudsedící pozemky nepravidelných tvarů. Na severní, východní a západní straně je soubor pozemků ohraničený drátěným plotem s ocelovými sloupky. Na travnatých pozemcích se nachází několik ovocných stromů a zpevněné plochy. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes pozemky cizích vlastníků. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Lesní pozemek v obci Rousínov, k.ú. Královopolské Vážany, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 715/03
Nejnižší podání
33.705 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Rousínov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o lesní pozemek nacházející se cca 1,5 km SZ od obce Habrovany a cca 2,3 km S od městské části Královopolské Vážany, na pomezí 3 katastrálních území (Královopolské Vážany, Habrovany a Olšany). Pozemek se nachází v rámci většího lesního celku (lesní komplex), vlastnicky je lesní celek rozdělen mezi drobné vlastníky. Pozemek má míně svažitý až svažitý charakter, pravidelný podlouhlý tvar. Přístup k pozemku je možný po nezpevněné polní cestě na pozemcích v různém vlastnictví. Na pozemku se nachází trvalé porosty lesního charakteru, převážně smrky, modříny a duby. Stáří cca 45 až 65 let.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Velké Pavlovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 4092/16
Nejnižší podání
1.200.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Velké Pavlovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům tvoří levou část dvojdomu, s dvěma nadzemními podlažími, pravděpodobně nepodsklepený, bez užitného podkroví, které je zastřešeno keramickou taškou. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, ale dle dostupných a zjištěných informací proběhla výstavba mezi lety 1965-1970. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě proběhla výměna nových plastových oken a vstupních dveří. Žádné jiné rekonstrukce ani modernizace domu z exteriéru nejsou patrné a dům se tak jeví v původním stavu. Stavebně technický stav objektu se z exteriéru jeví jako dobrý, prováděna je pravděpodobně běžná údržba.
 
Stavba garáže - Jedná se o zděnou přízemní stavbu, nepodsklepenou, pravděpodobně z VPC cihel tloušťky 300 mm s pultovou střechou, která je pokryta plechovou krytinou. Strop je řešen z PZD desek na ocelových I nosníků, vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné, okna dřevěná, podlaha z betonové mazaniny, klempířské konstrukce pozinkované. Dle zjištěných informací byla stavba povolena stavebním povolením na základě projektové dokumentace, která byla schválena dne 19.10.1970. Stavebně technický stav garáže nebylo možné kvůli znepřístupnění plně ověřit.
Hospodářská budova - Jedná se o zděnou přízemní stavbu, nepodsklepenou, s úložným půdním prostorem. Stavba je zastřešena sedlovou střechou, která je pokryta keramickou taškou. Stavba pravděpodobně slouží jako hospodářská budova s možností skladování apod.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 30908/13
Nejnižší podání
300.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Nová Ves nad Nisou
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, přízemní, podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně - technický stav je špatný a odpovídající nedostatečné údržbě. Rodinný dům vyžaduje provedení kompletní rekonstrukce. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýř a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy v domě jsou pokryté PVC. Vnitřní omítky jsou popraskané. Fasáda domu není zateplená. Vnější omítky vykazují zjevné známky opotřebení. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. V domě jsou, dle informací povinného, dvě jednotky. V 1. NP se nachází jednotka o dispozici 2+1 a v obytném podkroví se nachází byt o dispozici 1+1. V domě se nachází pouze suché WC.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Odpady jsou svedeny do septiku. Voda je získána ze studny. Vytápění je kamny na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 903 v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 904, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 848 m2. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou udržované, travnaté a mírně svažité. Na pozemcích se nachází studna a septik. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Pozemky jsou přístupné přes parc. č. 905, který vlastní obec.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž a pozemek v obci Blíževedly, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 2416/16
Nejnižší podání
180.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Blíževedly
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž

Jedná se o přízemní budovu bez č.p./č.e. s 10 garážemi. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek a pultová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody, ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jednotlivých garáží jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Stavba stojí na pozemku parc. č. 123/3, který je ve vlastnickém právu soukromého vlastníka a není předmětem dražby.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 303/1

Pozemek parc. č. 303/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 436 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 300/2 ve vlastnickém právu soukromých vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Žlutava, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 4105/15
Nejnižší podání
9.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Žlutava
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1267/24 - převážná část pozemku je využívána k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na malé části trvalé porosty – okraj lesa, část pouze náletové porosty bez údržby. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1267/31 - pozemek je vyžíván k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1267/32 - Převážná část pozemku je využívána k zemědělské činnnosti - orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na malé části trvalý travní porost. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě "Na hanáckých", v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1269/2 - jedná se o pozemek s trvalými porosty lesního charakteru (duby, buky, habry, apod.). Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1276/27 - Část pozemku je využívána k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na zbývající části trvalý travní porost. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

 

Fotogalerie

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
38.245 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 7.343 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je částečně po zpevněnéa částečně po nezpevněné cestě na pozemcích ve vlastnictví obce Šlapanice a Kobylnice. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
19.573 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 1.879 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je po nezpevněné cestě na pozemcích jiných vlastníků. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
23.615 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 2.267 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je po nezpevněné cestě na pozemcích jiných vlastníků. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001