Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Stavba rodinné rekreace v obci Dolní Krupá, okr. Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 16322/15
Nejnižší podání
133.333 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Dolní Krupá
Okres
Havlíčkův Brod
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost se nachází mimo zastavěné území obce, cca 1,7 km východně od centra obce mezi železniční tratí a Břevnickým potokem, a to po levé straně silnice z Dolní Krupé ve směru na Kojetín, přičemž od této silnice je vzdálena cca 100 m.

Jedná se o starší zděnou rekreační chatu, která je zřejmě nepodsklepená, přízemní a zastřešená sedlovou střechou, pravděpodobně s obytným podkrovím. Půdorys hlavní základní části je obdélníkový s tím, že k zadní cca ? jižní stěny je přistavěna vstupní veranda a k severozápadnímu rohu je přistavěna kolna. Jako další příslušenství byly na pozemku p.č. 544 kolem chaty vybudovány dřevěný altán, venkovní krb, dřevník, venkovní suché WC, ocelový prádelní sušák a zpevněná plocha před vstupem.

Přístup k chatě je možný ze silnice z Dolní Krupé ve směru na Kojetín sjezdem vlevo přes pozemky p.č. 1561/2 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví kraje Vysočina, p.č. 540/3 (lesní pozemek) ve vlastnictví fyzické osoby, p.č. 1509/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Dolní Krupá a p.č. 544 (lesní pozemek ve spoluvlastnictví dvou fyzických osob. Dle dostupných informací není přístup přes soukromé pozemky nijak právně ošetřen.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/32 bytu 2+1 v obci Sadská, okr. Nymburk (další 1/32 se draží pod sp.zn. 030 EX 29780/13)

Spisová značka
030 EX 33423/13
Nejnižší podání
22.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Sadská
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elktronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 6 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 831/1 se nachází v budově č.p. 831 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, komory, sklepů, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

K bytu patří balkon (4,60 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 72,85 m2.

Další podíl id. 1/32 se draží dne 3.10.2019 pod sp.zn. 030 EX 29780/13.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/32 bytu 2+1 v obci Sadská, okr. Nymburk (další 1/32 se draží pod sp.zn. 030 EX 33423/13)

Spisová značka
030 EX 29780/13
Nejnižší podání
22.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Sadská
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 6 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 831/1 se nachází v budově č.p. 831 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, komory, sklepů, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

K bytu patří balkon (4,60 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 72,85 m2.

Další podíl id. 1/32 se draží dne 3.10.2019 pod sp.zn. 030 EX 33423/13.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradami v obci Suchdol nad Lužnicí, k.ú. Tušť, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 28269/14
Nejnižší podání
854.667 Kč
Výše jistoty
90.000 Kč
Město
Suchdol nad Lužnicí
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Objekt zahrnuje obytnou část a část hospodářskou jejíž součástí je stodola. Dispozice obytné části domu je 1+1. WC je suché. Koupelna v domě není. Podlahy jsou opatřeny PVC nebo prkny. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a studny. Kanalizace se nachází v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 155/1 stojí stavba pro bydlení č.p. 25. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 418 m2. Na pozemek parc. č. 155/1 navazuje pozemek parc. č. 156/4, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 67 m2 a pozemek parc. č. 156/6, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 307 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a studna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 154/2 a parc. č. 655/1, které jsou ve vlastnickém právu města Suchdol nad Lužnicí.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plochy) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Nejnižší podání
7.000 Kč
Výše jistoty
700 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Sousedící pozemky parc. č. 188/82 a parc. č. 188/144 jsou na západní straně ohraničené zděným domem a z ostatních stran zpevněnou komunikací. Na pozemku parc. č. 188/82 se nacházejí okrasné porosty a na pozemku parc. č. 188/144 se nachází část zpevněné komunikace. Pozemky jsou v územní plánu vedené jako plochy pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Nejnižší podání
19.733 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Pozemek parc. č. 188/127 je na severní straně ohraničený plotem sousedních vlastníků a na západní straně zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku se nachází sloup el. vedení. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Nejnižší podání
4.600 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Travnatý pozemek parc. č. 188/148 není v terénu blíže ohraničený. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Nejnižší podání
242.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Travnatý pozemek parc. č. 190/3 je na východní jižní a západní straně oplocený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemky v obci Přešovice, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 13559/16
Nejnižší podání
1.362.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Přešovice
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V suterénu budovy se nachází garáž. V přízemí domu je bytová jednotka 2+1. V podkroví budovy je 2+0. Vytápění na tuhá paliva (kotel), teplou vodu zajišťuje el. bojler. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Na hranici pozemku je přípojka plynovodu. Vodu lze také získat z vlastního zdroje - studny ( hloubka 7 m). Odpady lze také svést do jímky. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 693 se nachází stavba rodinného domu č.p. 75. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 118 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 694, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 99 m2, pozemek parc. č. 67/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 1243 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, mírně svažité, neudržované. Na pozemku se dále nachází kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 210/1.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna, jímka a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Lesní pozemky

Pozemek parc. č. 385, který je v Katastru nemovitostí vedený jako lesní pozemek o celkové ploše 3064 m2. Pozemek parc. č. 473, který je v Katastru nemovitostí vedený jako lesní pozemek o celkové ploše 1287 m2. Pozemky jsou položené mimo zastavěnou část obce a plní funkci lesa. Pozemky jsou přístupné přes pozemky jiných vlastníků. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 stavby občanského vybavení v obci Libáň, k.ú. Psinice, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 260/06
Nejnižší podání
297.778 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Libáň
Okres
Jičín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící stavbu s jedním nadzemním podlažím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a částečně nese známky opotřebení. Dům není podsklepený. Střecha budovy je plochá. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, plynovodu a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 126 stojí stavba občanského vybavení č.p. 43. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 676 m2. Pozemek parc. č. 129/8 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 126 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1175 m2. Pozemky jsou rovinaté a travnaté. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna a mobilní dům, ten není předmětem ocenění. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 391/1, který je ve vlastnickém právu Královéhradeckého kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci nezjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001