Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/8 rodinného domu se zahradou v obci Pernštejnské Jestřabí, k.ú. Jílmoví, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 346/13
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Pernštejnské Jestřabí
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Na pozemku parc. č. St. 33 stojí jiná stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 137 m2. Pozemek parc. č. 217/10 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 33 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1173 m2. Pozemky jsou středně svažité, travnaté a jen částečně udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 218/12, který je ve vlastnickém právu obce Pernštejnské Jestřabí.

Stavba, která je umístěna na pozemku parc. č. St. 33 je samostatně stojící. Jedná se o rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, fasádní omítka chybí. Dům je podsklepený. Střecha budovy je valbová s krytinou z pálených tašek. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou inženýrské sítě a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/80 rodinného domu se zahradou v obci Mimoň, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 41540/13
Nejnižší podání
6.000 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Mimoň
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovíma a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavbně-technický stav je odpovídající spíše podpůrné údržbě. Střecha budovy je mansardová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín, střešní otvor a bleskosvod. Na střeše jsou žlaby a svody. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází kolna ve špatném technickém stavu a přístřešek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.  Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Odpady jsou svedeny do jímky. Informace o přípojkách byly převzaty z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 4514, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří je o velikosti 211 m2, je z části zastavěn plocou pod domem č.p. 40. Zbývající část pozemku tvoří zahrada. Na stavební pozemke navazuje pozemek parc. č. 4515, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 352 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Zahrada je rovinatá, travnatá, neudržovaná a oplocená dřevěným oplocením. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikace ve vlastnictví města.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 7028/07
Nejnižší podání
133.933 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Podhradí nad Dyjí
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí zcela mimo zastavěnou část obce. Zemědělské pozemky spolu tvoří dva oddělené celky, jsou obdělávané, rovinaté a jsou součástí většího půdního celku. Při místním šetření a dle srovnání katastrální mapy + ortofota bylo zjištěno, že některé pozemky nebo jejich části, vedené na LV č. 492 v druhu „orná půda“ jsou ve skutečnosti porostlé vzrostlými stromy nebo to jsou okrajové části lesa s náletovými dřevinami. Jedná se o pozemky parc.č. 673/5, který cca z 15% tvoří okrajovou část lesního porostu, dále pozemky parc.č. 673/7, 673/12 a 1626 jsou v celé ploše porostlé vzrostlými listnatými stromy a náletovými dřevinami, taktéž pozemek a 673/13 z cca 30%. Pozemek parc.č. 736/8 vedený v druhu „ostatní plocha“ je součástí obdělávaného pozemku. Centrum obce Podhradí nad Dyjí je ve vzdálenosti 3 km, do Znojma je vzdálenost 38 km. Přístup k pozemkům je možný ze zpevněné komunikace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Hostinné, okr. Trutnov

Spisová značka
030 EX 4443/04
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hostinné
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zděnou přízemní garáž, která je situována na okraji města Hostinné v ulici Pod lesem v plošné zástavbě řadových garáží. Nachází se v prvním bloku řadových faráží oboustranně postavených, je pátá od kraje, tedy vnitřní garáž. Vrata jsou palubová na ocelovém rámu, střecha plochá s krytinou z pozink. plechui s nátěrem, podlaha betonová, strop rovný. V garáži je zavedena el. energie 220 V.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku v obci Nová Lhota, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 11962/12
Nejnižší podání
11.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Nová Lhota
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je situovaný mimo zastavěné území obce, cca 4 km severovýchodně od centra obce, na severovýchodním okraji jejího katastrálního území.
Jedná se o lokalitu „Louky nad mlýnem“ s loukami a lesy. Terén je v místě členitý, kopcovitý a zvlněný. Předmětný pozemek je svažitý. Přibližně 1/3 výměry pozemku pokrývá okrajová část lesa, na zbývající části pozemku je louka s několika jednotlivě situovanými stromy.
Přístup k pozemku je možný z nedaleké nezpevněné polní cesty a z okolních pozemků v různém vlastnictví, resp. spoluvlastnictví.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemky (les, louka) v obci Kámen, k.ú. Nízká Lhota, okr. Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 7659/16
Nejnižší podání
529.500 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Kámen
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům s pozemky
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Celkový stav domu je špatný, objekt je vhodný k rekonstrukci či demolici. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 9 stojí stavba pro bydlení č.p. 9. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1094 m2. Pozemek parc. č. 7/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 9 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 426 m2. Pozemky jsou středně svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází porosty a stodola, která je ve špatném stavebně-technickém stavu. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 528, který je ve vlastnickém právu obce Kámen.

Pozemky neurbanizované
Pozemek parc. č. 2 je v katastru nemovitosti veden jako lesní pozemek o celkové výměře 9189 m2. Pozemek parc. č. 2 je v ÚP zařazen v plochách lesních - pozemky určené k plnění funkce lesa.

Pozemek parc. č. 7/1 je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1630 m2. Pozemek parc. č. 8/1 je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1555 m2. Pozemky parc. č. 7/1 a parc. č. 8/1 jsou v ÚP zařazeny v plochách zemědělských - trvalý travní porost.

Pozemek parc. č. 8/2 je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 2727 m2. Pozemek parc. č. 8/2 je v ÚP zařazen v plochách smíšených nezastavěného území - přírodní, vodní, zemědělské, lesní.

Pozemek parc. č. 527 je v katastru nemovitosti veden jako ostatní plocha o celkové výměře 253 m2. Pozemek parc. č. 527 je v ÚP zařazen v plochách vodních a vodohospodářských - vodní toky a vodní nádrže.

Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 542, který je ve vlastnickém právu obce Kámen.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rekreační chaty v obci Černošín, k.ú. Lažany u Černošína, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 8334/16
Nejnižší podání
6.500 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Černošín
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je objekt rodinné rekreace č. e. 16 na pozemku parc. č. St.121. Nemovitá věc je užívána asi od r. 1975 (dle informace spoluvlastníků). Pozemky s objektem užívané pč. st.121 a 1364/32 jsou ve vlastnictví Města Černošín - nebyla předložena smlouva o jejich pronájmu ani jiný dokument oprávněnosti jejich užívání. Dle informace z portálu České asociace pojišťoven, se nemovitá věc nachází v zátopové oblasti, ve 4. rizikové zóně. V místě není žádná OV, přístup je pěší po lávce přes řeku. U vstupu na lávku je provizorní parkoviště pro OA vlastníků rekreačních objektů. Příjezd na parkoviště je po zpevněné komunikaci k nádraží ČD, od nádraží k parkovišti po nezpevněné cestě (asi 550 m). Vzdálenost na zastávku ČD je 650 m. V místě je možné napojení na IS: elektro; jiné IS se v místě nenacházejí. Nejbližší obcí je obec Ošelín ve vzdálenosti 2,5 km od parkoviště. V obci je Obecní úřad, obchod se základními druhy zboží a zastávka autobusu se sporadickým počtem spojů v pracovní dny, o víkendu bez spojení. Obhlídka nemovité věci proběhla pouze z vnějšku, vstupní dveře se nepodařilo otevřít a na oknech jsou zavřené okenice.

Objekt je samostatně stojící; přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. V 1. NP jsou místnosti určené pro rekreační způsob bydlení. Základové pasy bez izolace, podezdívka kamenná s izolací pod stěnami, dřevěná rámová konstrukce oboustranně obitá, dřevěný sedlový krov, krytina střechy z eternitových šablon, klempířské detaily střechy z pozinkovaného plechu - okapy a svody se nevyskytují, okna dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné, podlaha prkenná, bez vnitřního vybavení nebo je vybavení dožilé, vytápění lokální kamny na tuhá paliva. Stáří objektu je 49 let. Od roku 2006 není objekt užívaný, nevětraný, neudržovaný a minimálně jednou zaplavený rozvodněnou řekou. V důsledku kombinace těchto skutečností došlo k prolomení podlahy v hlavní části objektu (průhled do podezdívky objektu) a k havarijnímu stavu verandy. S ohledem na neužívání a neprovádění údržby je uvažována zkrácená technická životnost 70 let.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada v obci Dešná, k.ú. Hluboká u Dačic, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 44/13
Nejnižší podání
148.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Dešná
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 35/2 je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 923 m2. Zahrada je přístupná přes pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Krupka, k.ú. Soběchleby u Krupky, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41827/13
Nejnižší podání
90.121 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Krupka
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 80 m severně od okraje zastavěné části obce Soběchleby. Na pozemku parc. č 98/4 se nachází zpevněná cesta. v době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 708/1, který je ve vlastnictví města Krupka. Přes soubor pozemků vede nadzemní vedení VN. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní, ploch zeleně nelesní a ploch smíšeného nezastavěného území.

Věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a úprav telekomunikačního vedení s povinností k pozemkům 96/4, parc. č. 96/5, parc. č. 97/4 a parc. č. 98/5 ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s. Věcné břemeno nezasahování do integrity vytyčení elektrického zařízení, práva vstupu a přístupu s povinností k pozemkům parc. č. 96/4, parc. č. 96/5 a parc. č. 97/4.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Praha, k.ú. Cholupice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 31045/13
Nejnižší podání
32.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 - 500 m východně od okraje zastavěné části obce Cholupice. Jedná se o dva soubory sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha, vodní plocha a trvalý travní porost. Pozemky parc. č. 266/9, parc. č. 267/16 nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Mezi pozemky parc. č. 255/4 a parc. č. 257/6 vede koryto místního potoka, které se nachází na pozemku parc. č. 256/6. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 254/7 a parc. č. 254/5, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy orné půdy, plocha pro pěstování zeleniny, plocha zahrady, sadů a vinic, plocha luk a pastvin.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001