Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

2/20 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Brno, k.ú. Komín, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8364/12
Nejnižší podání
126.667 Kč
Výše jistoty
13.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parcelní č. 5214 je situován na severním okraji katastrálního území Komín, v přírodním parku Baba. Pozemek o výměře 921 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je jen mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 22901. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.01 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 9,58 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 59. Jedná se o méně produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek z větší části obhospodařován. Uživatelem je Petr Juránek, U památníku 176/20, Kníničky, 63500 Brno.

Pozemek parcelní č. 5984 je situován v severní části katastrálního území Komín, v blízkosti Letiště Medlánky. Pozemek o výměře 1 626 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitý. Menší část pozemku (o výměře 519 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810 a větší část pozemku (o výměře 1107 m2) má označení 22911. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.10 legislativně spadá do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 11,78 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 63. Jedná se o méně produkční půdy. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.11 legislativně spadá do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 8,18 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 52. Jedná se o málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 6111 o výměře 2 246 m2 je situován jihozápadně od pozemku parcelní č. 5984 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a neudržované ovocné stromy a keře a k datu ocenění není zemědělsky obhospodařován. Pozemek je svažitý. Menší část pozemku (o výměře 23 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 22911 a větší část pozemku (o výměře 2 223 m2) má označení 22951. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.51 legislativně spadá dle do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 6,97 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 40. Jedná se o velmi málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS pozemek není obhospodařován.

Pozemek parcelní č. 6194 o výměře 2 700 m2 je situován západně od pozemku parcelní č. 6111 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a je svažitý. Část pozemku (o výměře 767 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810, část pozemku (o výměře 641 m2) má označení 20840, část pozemku (o výměře 750 m2) má označení 22911 a část (o výměře 542 m2) má označení 22951. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.40 legislativně spadá do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 9,44 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 51. Jedná se o málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 5863 o výměře 1 889 m2 je situován východně od pozemku parcelní č. 6111 v těsné blízkosti veřejného Letiště Medlánky (západně od něj). Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 21000. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.10.00 legislativně spadá do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 15,82 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 85. Jedná se o velmi produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem většiny půdy je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 5706 o výměře 2 663 m2 je v katastru nemovitostí evidován jako trvalý travní porost. Je situovaný východně od pozemku parcelní č. 5863, východně od veřejného letiště Medlánky. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a k datu ocenění je využíván jako orná půda. Pozemek je mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 21000. Jedná se o velmi produkční půdu. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Petr Juránek, U památníku 176/20, Kníničky, 63500 Brno.

Pozemek parcelní č. 5885 o výměře 2 447 m2 se nachází jižně od pozemku parc. č. 5863 a v katastru nemovitostí je evidován jako orná půda. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a je svažitý. Část pozemku (o výměře 1 052 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810, část pozemku (o výměře 14 m2) má označení 20850, část pozemku (o výměře 342 m2) má označení 21000 a část (o výměře 1 039 m2) má označení 21010. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.50 legislativně spadá do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 10,09 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 53. Jedná se o málo produkční půdy. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.10.10 legislativně spadá do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 14,64 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 76. Jedná se o produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 2732/35 o výměře 149 m2 se nachází jihozápadně od pozemku parc. č. 5885 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je svažitý, obtížně využitelný a není součástí zemědělského celku. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20850. Jedná se o málo produkční půdu. Dle centrálního registru půdy LPIS pozemek není obhospodařován.

Dle platného územního plánu města Brna jsou všechny oceňované pozemky z převážné části součástí zemědělského půdního fondu jako plocha stabilizovaná nestavební. Pozemek parcelní č. 6111 je na nestavební stabilizované ploše s funkcí krajinné zeleně.

Bylo zjištěno věcné břemeno, které neomezuje možnost využití pozemku parcelní č. 5984 a nemá proto vliv na cenu obvyklou tohoto pozemku.

Fotogalerie

 

1/18 rodinného domu v obci Drnholec, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 7755/15
Nejnižší podání
19.260 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Drnholec
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Veškeré informace a údaje o nemovitostech věcech byly zjištěny z uvedených listin a místního šetření a údaje jsou uvedeny ve znaleckém posudku. Jedná se o rodinný dům, stavebně disponovaný na rovině v severovýchodní části obce, nepodsklepený, v nadmořské výšce cca 173 m. n. mořem. Vstup do RD je z uličního traktu a jedná se v řadě o krajní dům. Pozemek je průchozí s možností vjezdu do zadní části domu, využívaný jako zahrada a skladové plochy. RD je stavebně rozdělený a to na obytnou část, přístavbu skladů a část podnávratí s možností vstupu do dvora. Vstupní část domu je tvořena dřevěnými vraty, vstupními prosklenými dveřmi, dřevěným oknem, omítka místy opadaná a místy opravena, zjištěna vlhkostní vzlínavost. Střecha pultová, pálená taška, dále nika na plynovou přípojku, přívod uzavřený. Do RD je přípojka el. 230/400V, rozvod po domě jen 230 V. Vstup do domu tvoří vstupní chodba s dlažbou, vchod do obývací místnosti, využitý jako skladiště, na podlaze linoleum a koberec, okno do místnosti kastlového typu, dřevěné. Na stěnách je zjištěná vzlínající vlhkost, vodorovná izolace spotřebovaná. V místnosti se topení na tuhá paliva. Dále menší obytná místnost. Sociální zařízení je tvořeno společné WC a koupelna. Na stěnách jsou částečně obkladačky, venkovní plastové rozvody vody, zdroj teplé vody z el. bojleru. Dále následuje z přístřešku a prodloužené chodby provizorní kuchyně, bez zabudovaných elektrospotřebičů, zasklení stěny jednoduchým sklem v rámu. Následuje plocha „zahrady“, bez pěstebních zásahů, pozemek porostlý travou, nachází se zde různé kamenné desky a dřevěné euro palety. Zahrada je částečně oplocena, je zde možný příjezd ze zadní části. Půdní prostor je tvořený částečně rekonstruovanou střechou, chybí hřebenová část, tedy do objektu zatéká. Půdní prostor nelze použít pro půdní výstavbu. Volná boční štítovázeď je opravována, částečně dozděná, silně popraskaná, vidět sesedání stavby. Celkově stavba je silně zanedbaná, bez průběžné údržby a rekonstrukce. Bez rozsáhlého stavebního zásahu se jeví stavba jako zbor.
Dle platného územního plánu obce z 2015, nebyla zjištěna žádná omezení či jiné zařazení oceňovaných pozemků, jedná se o plochy zastavěné a zastavěné - plochy bydlení ve venkovských rodinných domech.
Pozemek - zahrada a sady. Pozemek není zařazený do systému LPIS.
Nemovité věci a to pozemek a stavba jsou v terénu identifikovatelné dle sousedních parcel jiných vlastníků, vyznačených bodů v terénu a existující komunikační sítě. Pozemek má pravidelný plošný tvar. Expozice pozemku ke světovým stranám je různá – rovina. Pozemek je částečně oplocené a zastavěný, na pozemku se nachází trvalá stavba RD, pozemkem neprotéká žádný vodní zdroj. Předmětné oceňované nemovité věci v době místního šetření jsou využívány a to jako zastavěná plocha se stavbou RD. Dle LV nebyla zjištěna existence věcného břemene (služebnosti).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Halenkovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 858/10
Nejnižší podání
193.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Halenkovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
22.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc je tvořena rodinným domem č.p. 30, který je součástí pozemku parc.č. st.202 a pozemkem parc.č. st. 202 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt č.p. 30 je v operátu KN na listu vlastnictví vedený jako rodinný dům, který je součástí pozemku parc.č. st. 202 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, podsklepení se nepředpokládá, je jednopodlažní se sedlovou a pultovou střechou, půdorysně ve tvaru přibližného L. Přístup k domu je z veřejné komunikace na veřejném pozemku. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. Dle vnějšího ohledání se v rodinném domě zřejmě nacházejí tři místnosti, existenci příslušenství se nepodařilo zjistit, je zde předpoklad spíše podstandardního vybavení. Základy jsou betonové nebo kamenné, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou osinkocementovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře náplňové plné, podlahy dřevěné nebo betonové, s PVC. Příslušenství se předpokládá spíše podstandardní, vytápění je možné lokální na tuhá paliva. Ke dni ocenění je dům odpojen od elektrické energie. Technický stav rodinného domu je špatný, nejsou zde známky prováděné údržby či rekonstrukce, předpokládá se zde celková rekonstrukce a modernizace, případně odstranění stavby a výstavby nové.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Stašov, k.ú. Stašov u Zdic, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 19130/08
Nejnižší podání
1.390.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Stašov
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části obce Stašov č.p. 99 v zástavbě rodinných domů.  Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, bleskosvodem a střešními okny. Okna domu jsou plastová. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.  Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 106 stojí stavba rodinného domu č.p. 99. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 283 m2. Pozemky parc. č. St. 106, parc. č. 347/5 a parc. č. 347/10 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha a zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, zděná hospodářská budova, garáž a porosty. Konstrukce garáže je zděná. Střecha garáže je pultová. Vrata garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 402/1 ve vlastnickém právu Středočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh