Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 rodinného domu v obci Protivín, k.ú. Krč u Protivína, okres Písek

Spisová značka
030 EX 19591/17
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Protivín
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemvitých věcí se kon postřednictvm elektrnicéhosystému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V přízemí domu je bytová jednotka o dispozici 2+1 - pokoj (13,04 m2), kuchyně (14,33 m2), chodba (4,82 m2), koupelna (3,21 m2), pokoj (18,43 m2), chodba (5,16 m2), WC (1,10 m2), sklad (8,49 m2), garáž (18,69 m2). Vytápění na tuhá paliva/elektrické, teplou vodu zajišťuje el. bojler. V domě se drží vlhkost, praskliny v podlaze.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 17 se nachází stavba rodinného domu č.p. 18. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 234 m2. Pozemek je rovinatý. Na pozemku se dále nachází dřevěná kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1430/14.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (orná půda) v obci Jevišovice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 14381/07
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Jevišovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek vedený na LV č. 561 v k.ú. Jevišovice je veden jako orná půda. Pozemek je situován jako obdélníkový rohový, z delší strany při komunikaci č. 361, z kratší strany při místní komunikaci. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, který se skládá z několika pozemků.
Dle platného územního plánu obce Jevišovice je pozemek součástí ploch určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

1/4 bytu 2+1 v obci Habartov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 27227/13
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Habartov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, kde se nachází sklepy a společné prostory. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 36 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová. Na střeše jsou žlaby se svody, komíny a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné, částečně prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 3/12 se nachází v budově č.p. 3 ve 4. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny, WC, spíže a dvou sklepů.

Užitná plocha jednotky je 62,17 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je centrální dálkové.

Na pozemku parc. č. 129 stojí bytový dům s č.p. 1, 2, 3. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 601 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 99/218 a parc. č. 99/190 ve vlastnickém právu města Habartov.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu 3+1 v obci Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 7402/13
Nejnižší podání
72.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Nové Sedlo
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 34 jednotek (17 jednotek v každém vchodu). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová opatřena parapety. Vchodové dveře jsou hliníkové. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem ve vlastnictví obce. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 495/2 se nachází v budově č.p. 495 v 1. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny s WC. Okna bytu jsou plastová, orientovaná na severovýchod, severozápad a jihozápad. Bytové jádro je zděné. Na podlahách je PVC, keramická dlažba a plovoucí podlaha. Obklady jsou keramické.

Užitná plocha jednotky je 63,12 m2. Podlahová plocha sklepa a lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Informace o přípojkách jsou převzaty z databáze RIUAN. Vytápění je ústřední dálkové, ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 433/12 stojí bytový dům s č.p. 495, 496. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný ze zpevněné komunikace ve vlastnictví obce.

Příslušenstvím nemovité je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Věžná, k.ú. Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 3488/10
Nejnižší podání
66.667 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Věžná
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o starší rekreační chatu s přibližně čtvercovým půdorysem, která je nepodsklepená, s přízemím na kamenné podezdívce a zastřešená sedlovou střechou, která je protažena po stranách do pultových střech, přičemž v prostoru pod sedlovou střechou je využité podkroví.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.

Dispozice: Vstupní předsíň 4,43 m2, obytná místnost 12,28 m2, kuchyňka 4,12 m2, sklad přístupný z venku 0,85 m2, podkrovní ložnice 11,46 m2, lodžie u ložnice

Stáří, technický stav: Stáří chaty nebylo přesně zjištěno. Dle stavebnětechnického provedení, použitých materiálů a stavu je stáří odhadnuto na 40 až 50 let, přičemž později byla stavba zřejmě rozšířena postranními přístavbami. V současné době lze stavebně-technický stav chaty, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako průměrný, se zhoršenou údržbou v poslední době.

Příslušenství na pozemcích kolem chaty tvoří malý dřevník vpravo od chaty, suché WC u pravého předního rohu chaty, jednoduchý přístřešek v dolní části zahrady na pozemku p.č. 1902/10 a dále terénní a venkovní úpravy (opěrné zídky, schodiště na terénu, terasa před vstupem do chaty a další zpevněné plochy, laťkové oplocení včetně plotových vrat, přípojka elektro včetně přípojkové skříně v dolní části zahrady).
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu a provedení, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Pozemky:
Jedná se o soubor čtyř pozemků, které tvoří svažitou, oplocenou zahradu s dřevěnou chatou č.e. 28, jako součástí pozemku p.č. st. 160. Dálka zahrady činí přibližně 33 m, šířka se pohybuje od 15 v dolní části až po 23 m v horní části. Stavba chaty přesahuje levou a pravou částí i na p.č. 353/9, přičemž se jedná o části s pultovými střechami, které byly zřejmě přistavěny později a zákres stavby v katastrální mapě tudíž neodpovídá skutečnosti v terénu. Terén, který je v místě značně svažitý a zvedá se od vjezdu na zahradu, tedy od jihozápadu k severovýchodu, je částečně upraven do teras. Na pozemcích se nachází značné množství převážně jehličnatých, ale i listnatých dřevin různého stáří. Stav zahrady je značně zanedbaný.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata se zahradou v obci Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 8082/16
Nejnižší podání
247.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Bělá pod Bezdězem
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází na severozápadním okraji města Bělá pod Bezdězem v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Chata je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Fasáda chaty není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě určené pro pěší nacházející se na pozemku parc. č. 1937/29, která je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 1608 stojí stavba rekreační chaty č.e. 127. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 32 m2. Pozemek parc. č. 1937/15 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 1608 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 302 m2. Pozemky jsou svažité, travnaté a neudržované. Na pozemku parc. č. 1937/15 se nacházejí porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1937/29, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemků (orná půda) v obci Němčičky, k.ú. Němčičky nad Jevišovkou, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 2556/03
Nejnižší podání
29.333 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Němčičky
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 310 v k.ú. Němčičky nad Jevišovkou jsou vedeny jako orná půda. Pozemek parcelní číslo 234 je situován jako obdélníkový, z kratší strany při komunikaci č. 399, z delší strany je v obhospodařovaném lánu orné půdy. Pozemek parcelní číslo 241 je situován jako obdélníkový, z kratší strany při místní komunikaci do obce Němčičky, z delší strany je v obhospodařovaném lánu orné půdy. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, který se skládá z několika pozemků.
Dle platného územního plánu obce Němčičky jsou pozemky součástí ploch určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

1/4 rekreační chaty v obci Praha, k.ú. Kyje, okres Hlavní město Praha (info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 17725/13
Nejnižší podání
76.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/4 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 5723/15 dne 25.3.2021 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata je podsklepená. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 2665/3, který je ve vlastnictví města Prahy.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 2665/224 stojí stavba rekreační chaty. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 25 m2. Pozemek není předmětem ocenění. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zahrada a zahrádkářských osad.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součásti nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Praha, k.ú. Kyje, okres Hlavní město Praha (info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 5723/15
Nejnižší podání
76.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/4 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 17725/13 dne 25.3.2021 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata je podsklepená. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 2665/3, který je ve vlastnictví města Prahy.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 2665/224 stojí stavba rekreační chaty. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 25 m2. Pozemek není předmětem ocenění. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zahrada a zahrádkářských osad.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součásti nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 3+1 v obci Sokolov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 9389/13
Nejnižší podání
280.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Sokolov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.04.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 24 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1658/5 se nachází v budově č.p. 1658 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, sklepa, koupelny + WC. Okna bytu jsou plastová, orientovaná na sever a jih.

Užitná plocha jednotky je 67,60 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. 1492/46 a parc. č. 1492/47 stojí bytový dům s č.p. 1658, 1659. Pozemky jsou obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1492/6 ve vlastnickém právu města Sokolov.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh