Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Byt 2+1 v obci Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 8051/16
Nejnižší podání
121.880 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Benešov nad Ploučnicí
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Byt se nachází v 1.NP podsklepeného, zděného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Bytový dům je napojen na elektro, vlastní žumpu a vlastní studnu. V obci je možné napojení na kompletní IS. Objekt není vybaven žádným výtahem a je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Parkování je možné na veřejném parkovišti před objektem. V roce 2008 byla provedena výměna žlabů a svodů.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna a WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění bytové jednotky je loklální kamny na tuhá paliva.

Celkový stavebně - technický stav a údržba bytové jednotky se jeví  jako podprůměrné.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/3 rodinného domu se zahradou v obci Dětkovice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 2720/06
Nejnižší podání
266.667 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Dětkovice
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dům č.p. 27 je řadový vnitřní, vstupní fasáda je orientována k východu. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku 3+1. Vstup do domu je z ulice do chodby v levé části domu, z ní se vstupuje do pokoje, kuchyně, na WC a na dvůr. Z kuchyně je vstup do koupelny, z ní dalších 2 průchozích pokojů. Dva větší pokoje jsou orientované směrem do ulice, kuchyň, koupelna a menší pokoj jsou orientované do dvora. WC se nachází v přístavku směrem do dvora. V části půdního prostoru je vestavěno podkroví - je využitelné spíše jako skladovací prostor, protože má nevyhovující světlou výškou pro obytné místnosti (jen cca 1,9 m) a okna jsou jen malá nízká, asi 30 cm nad podlahou. Dvůr a zahrada jsou zatravněné, nachází se zde malá kůlna a několik ovocných a okrasných stromů. Vjezd na zahradu je z jižní strany pozemku z boční ulice.

Dům je zděný z cihel pálených tl. 45-60 cm. Je zastřešen sedlovou střechou, krov dřevěný vaznicový, krytina z eternitových šablon. Přístavek má střechu pultovou. Vnější omítka je vápenná hladká, klmpířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Schodiště je dřevěné žebříkové. Okna jsou dřevěná dvojitá - do ulice, dřevěná zdvojená - do dvora. Dvěřené hladké, plné. Stropy jsou rovné, vnitřní omítky vápenné hladké, obklady jsou v koupelně. Na podlahách místností je PVC, keramická dlažba a koberec. Vnitřní vybavení tvoří WC kombi, umyvadlo, vana smaltovaná, v kuchyni sporák na ZP. Ohřev vody zajišťuje el. bojler, vytápění je ústřední s kotlem na zemní plyn, radiátory deskové. Objekt je napojen na elektřinu, vodovod a zemní plyn. Kanalizace z domu je svedena do dešťové kanalizace.

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu s pozemky v obci Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 30572/13
Nejnižší podání
170.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Uhlířské Janovice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a vikýř. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu. Kanalizace je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1377 se nachází stavba rodinného domu č.p. 523. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 267 m2. Na pozemku parc. č. 1378 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 49 m2. Na stavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 1379, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 608 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, udržované. Na pozemku se dále nachází zděná kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1396/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

11/16 pozemků v obci Sazená, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 9250/18
Nejnižší podání
16.000 Kč
Výše jistoty
1.600 Kč
Město
Sazená
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 - 700 m východně až severovýchodně od okraje zastavěné části obce Sazená. Jedná se o dva nesousedící soubory pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, trvalý travní porost, lesní pozemek a vodní plocha o výměře 1 776 m2. Na pozemku parc. č. 410/8 se nachází koryto místního potoka. Na pozemcích parc. č. 186/8, parc. č. 186/11, parc. č. 191/3 a parc. č. 192 se nacházejí listnaté porosty (vrba) o výměře 66 let. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku v obci Boskovice, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 15592/17
Nejnižší podání
4.653 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Boskovice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na okraji města, v hranicích územního plánu obce, tvoří místní nezpevněnou komunikaci. Z hlediska Územního plánu města Brna se pozemek nachází na stavební ploše návrhové - změna Z11, ve které je lokalita ve které se pozemek nachází určena jako návrhová plocha smíšená obytná městská.

Pozemek je v katastru nemovistostí zapsán jako trvalý travní porost a tvoří nezpevněnou komunikaci, která je využívána jako příjezd k řadě dalších pozemků, zastavěných i nezastavěných. Pozemek není zaplocen a je dle vzhledu a stavu veřejně užíván jako místní nezpevněná komunikace. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby ani žádné porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Tasovice, k.ú. Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 1094/14
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Tasovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 3330, 3331, 3332 se nacházejí na západním okraji obce v lokalitě Staré vinohrady, v blízkosti přírodní památky Tasovické svahy. Tyto pozemky jsou součástí většího zemědělského celku a jsou využívány jako orná půda, pozemek parc. č. 3330 je veden jako vinice, je ale bez porostů. Pozemek parc. č. 3331 je dle právního stavu v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace, jedná se o nezpevněnou polní cestu. Pozemek parc. č. 4635 se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 600 m jižně od okraje obce. I tento pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Přístup k oceňovaným pozemkům je po veřejných pozemcích s nezpevněnou komunikací ve vlastnictví obce.

Pozemky se dle platného územního plánu obce Tasovice nacházejí v plochách zemědělských.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 3+1 v obci Ústí nad Labem - Střekov, okr. Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 32706/13
Nejnižší podání
580.000 Kč
Výše jistoty
8.700 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Byt: Oceňovaná jednotka č. 1414/4 se nachází v budově č.p. 1414 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, předsíně, koupelny s vanou, samostatného WC, komory a spíže. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří právo užívat sklepní kóji ve společných částech domu v 1. PP budovy. Plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 81,40 m2. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední.

Bytový dům: Jedná se o řadový, krajní bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory.  V budově je výtah. V budově je celkem 39 jednotek (z toho 16 jednotek ve vchodě č.p. 1414). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (orná půda) v obci Pleše, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 12932/18
Nejnižší podání
58.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Pleše
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 800 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Pleše. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 3747 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu v obci Chodov, k.ú. Dolní Chodov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 33122/13
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Chodov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 18 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 838/3 se nachází v budově č.p. 838 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny s vanou a samostatného WC. Okna bytu jsou plastová. Koupelna má původní umakartové jádro s vanou. Vchodové dveře do bytu jsou bezpečností. Podlahy jsou kryté koberci nebo PVC. Byt je celkově v původním stavu a není užíván. Informace o vnitřním stavu bytu podal spoluvlastník p. Říha.

K bytu patří sklep (2,2 m2). Plocha sklepa se nezapočítává do celkové plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 60,9 m2. Plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. 1648 stojí bytový dům s č.p. 838. Pozemek je pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 201 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1652, který je ve vlastnictví města Chodov.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Slaný, k.ú. Dolín, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 34840/13
Nejnižší podání
33.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Slaný
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Dolín. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 6 379 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Je svažitý k jihovýchodní straně. Na části pozemku se nachází část listnatého sadu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zahrad a sadů mimo ZÚ.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001