Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 bytu 2+1 v obci Šlapanice, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 5/21
Nejnižší podání
600.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o bytovou jednotku 2+1 umístěnou v 1. nadzemním podlaží s celkovou plochou 23,40 m2. Jednotka se nachází v bytovém domě č.p. 945/10 na ulici Hybešova v obci Šlapanice. Jedná se o řadovou, zděnou, vícepodlažní částečně podsklepenou budovu se šikmou střechou. Dům má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a podkroví. Půdorysný tvar stavby tvoří pravidelný obdélník. Za obytným domem je umístěn dvorek s oplocenou zahradou, ve které nejsou osázeny žádné porosty. V prvním podzemním podlaží jsou společné prostory. V nadzemních podlažích a podkroví jsou situovány bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Tachov, k.ú. Tachov u Doks, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 24366/15
Nejnižší podání
82.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Tachov
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je určen k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 56 stojí stavba rodinného domu č.p. 43. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 55 m2. Pozemek parc. č. 85/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 56 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 193 m2. Pozemky parc. č. 100/5 a parc. č. 100/6 na sebe nenavazují. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 721/1 ve vlastnickém právu společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. (způsob využití: ostatní komunikace).

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Mostkovice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 1792/20
Nejnižší podání
486.667 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Mostkovice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům je řadový koncový, nepodsklepený, s jedním obytným podlažím a půdou v prostoru částečného druhého nadzemního podlaží bez oken a pod sedlovou střechou. Dům má původní část na obdélníkovém půdorysu a menší zadní přístavbu, která není zakreslena v katastrální mapě. V domě se nachází byt s dispozičním řešením 1+1. Konstrukční provedení a vybavení je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí kolem 100 let. Novější je zjevně část se vstupní verandou a přístavba koupelny s WC. Současní majitelé koupili dům v roce 2005 a dle sdělení při místním šetření byl v té době po částečné modernizaci a opravě (podlahy, kuchyň, koupelna s WC, fasáda). Od doby koupě současnými majiteli ovšem nebyl dům užíván. Vlivem neužívání a absence údržby je jeho stavebně-technický stav zhoršený. Na vnitřních omítkách pokoje se vyskytují trhliny a poruchy od vlhkosti, poškozená je rovněž fasáda. Odpojena elektřina, plyn i voda.

Příslušenství náležející k pozemku s domem je minimální, jedná se pouze o malý sklad navazující na zadní přístavbu, zděné oplocení dvorku za domem s trvalými porosty a přípojky na inženýrské sítě, které jsou ovšem odpojeny, neboť dům není dlouhodobě užíván. Jedná se, vzhledem k velikosti hlavní stavby a pozemku, o příslušenství běžného/základního rozsahu, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné, přičemž příslušenství tvoří s hlavní stavbou a pozemkem jeden funkční soubor/celek.

Pozemek p.č. 308, který je v KN veden v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je z části zastavěn rodinným domem č.p. 130 se zadní přístavbou, která není zakreslena v katastrální mapě. Naopak stavba zakreslená v katastrální mapě u jižní hranice pozemku se na místě již nenachází. Nezastavěnou část pozemku zaujímá dvorek s trvalými porosty. Terén je v místě rovinatý. Výměra pozemků činí 91 m2.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh