Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemku (orná půda) v obci Kořenice, k.ú. Chotouchov, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 28469/13
Nejnižší podání
110.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kořenice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 450 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Chotouchov. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 11 550 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 645, který je ve vlastnictví České republiky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Krupá, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 27457/13
Nejnižší podání
50.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Krupá
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Krupá. Jedná se o dva soubory sousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, lesní pozemek a trvalý travní porost o výměře 7 563 m2. Pozemek parc. č. 2820 je na severní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemky parc. č. 2672, parc. č. 2671 a parc. č. 2665 jsou na jihozápadní straně ohraničené lesním porostem a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 2670 se nachází částečně smíšený lesní porost (smrk, bříza, keře) starý cca 18 let a částečně smíšený lesní porost (borovice, bříza, topol) starý cca 69 let. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 3661, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (orná půda) v obci Drahanovice, k.ú. Ludéřov, okr. Olomouc

Spisová značka
030 EX 6835/12
Nejnižší podání
10.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Drahanovice
Okres
Olomouc
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v k.ú. Ludéřov, cca 2 km západně od obce Drahanovice, jedná se o odloučenou část obce.

Pozemek parc.č. 244/22 se nachází jihozápadně od souvisle zastavěné části obce ve vzdálenosti cca 800 m od kraje obce. Pozemek parc.č. 691/139 se nachází severovýchodně od souvisle zastavěné části obce, ve vzdálenosti cca 400 m. Pozemky jsou součástí větších zemědělsky obhospodařovaných celků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (trvalý travní porost) v obci Višňová, k.ú. Předlánce, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 18631/18
Nejnižší podání
64.667 Kč
Výše jistoty
6.500 Kč
Město
Višňová
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 703  se nachází v severovýchodní zastavěné části obce Předlánce.  Pozemek je na severní a východní straně ohraničený korytem Bulovského potoka. Na travnatých pozemcích se nachází několik listnatých porostů. V době oceňování byly rovinné pozemky nevyužívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochu živnosti a obchodu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Hostěnice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 27390/16
Nejnižší podání
126.667 Kč
Výše jistoty
12.700 Kč
Město
Hostěnice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parcelní č. st. 114/2 (veden jako zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 27 m2 je mírně svažitý a v celé výměře zastavěn stavbou garáže s číslem evidenčním 199. Jde o zděnou stavbu s plochou střechou, s jedním nadzemním podlažím a kamennou podezdívkou. Nemovitost je při pohledu zvenčí ve zhoršeném technickém stavu, fasáda vykazuje značné známky opotřebení.

Oceňované pozemky jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem parcelní č. st. 114/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 412 m2), který je zastavěn stavbou rodinného domu s č.p. 101 a pozemkem parcelní č. 37/2 (trvalý travní porost o výměře 76 m2). Tyto pozemky jsou zapsány na stejném LV (č. 779), ale nejsou předmětem ocenění. Oceňovaný pozemek parcelní č. st. 114/2, který je zastavěn garáží je přístupný přes výše zmíněný pozemek parcelní č. st. 114/1, přístup k oceňované nemovitosti proto není právně zajištěn (za předpokladu odlišného vlastníka oceňovaných nemovitostí).

Oceňovaný pozemek parcelní č. 201/6 (trvalý travní porost o výměře 431 m2) navazuje ze severní strany na pozemek parcelní č. 114/1 (který není předmětem ocenění) a je přístupný z vedlejší jednosměrné komunikace na pozemku parcelní č. 422/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), který je ve vlastnictví obce Hostěnice. Na pozemku se nachází plechový přístřešek na ocelových sloupcích sloužící k uskladnění dřeva a zahradního nářadí, tento přístřešek částečně zasahuje i na pozemek parcelní č. 114/1 (který není předmětem ocenění). Pozemek parcelní č. 201/6 je částečně svažitý a je využívaný jako zahrada, ze severní strany je značně svažitý a pokryt neudržovanými okrasnými porosty, z jižní strany navazuje na veřejnou komunikaci a nachází se zde část příjezdové cesty k oceňované garáži.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plocha) v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 2645/18
Nejnižší podání
51.760 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí jihovýchodně od centra města, po pravé straně ulice Těšínská ve směru z města, respektive mezi ulicí Těšínská a tramvajovou tratí vedoucí z centra města směrem k přestupnímu terminálu Hranečník, který leží cca 300 m jihovýchodním směrem.

Pozemek p.č. 3278/1 má mírně lichoběžníkový tvar a je obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemek p.č. 3278/3 má nepravidelný tvar připomínající písmeno V a kromě severovýchodní hranice, která sousedí se silničním pozemkem, je rovněž obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemky leží odděleně cca 130 m od sebe a jsou součástí rozsáhlejšího lesního porostu, tvořeného listnatými stromy i keři různého druhu a různého stáří.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada s 1/4 objektu k rekreaci a podílem na pozemcích v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 38899/13
Nejnižší podání
162.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Karlovy Vary
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 5636
Jedná se o pozemek parc. č. St. 2213, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 na němž se nachází stavba bez č.p./č.e. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 371/20, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 371 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, udržované a rovinaté. Na pozemcích se nachází drátěné oplocení, pergola a skleník. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné přes parc. č. 377/20, který vlastní více jednotlivých subjektů, včetně majitele oceňovaných pozemků a dále přes pozemek města.

LV 1969
Jedná se o samostatně stojící přízemní objekt užívaný k rekreaci. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových dílců. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Na střeše se dále nachází zděný komín. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je přes pozemky ve vlastnictví povinného.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny.

LV 5615
Jedná se o pozemek parc. č. 377/1, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 576 m2. Pozemek je travnaté, udržovaný a oplocený. Pozemek tvoří přístupovou komunikaci k jednotlivým zahrádkářským objektům v osadě.

Fotogalerie

Další soubory

 

9/32 rodinného domu v obci Děčín, k.ú. Podmokly, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 37072/13
Nejnižší podání
168.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Děčín
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
09.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Konstrukce domu je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha domu je stanová s krytinou z vláknocementových šablon. Součástí střechy je komín a vikýře. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné zčásti prosklené. Budova není zateplená. Na dům navazuje zděná garáž s pultovou střechou s krytinou z vlny a dřevěnými dvojitými vjezdovými vraty. K domu náleží zahrada, na které se nachází přístřešek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 3165, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 82 m2, je zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 1204 a garáží. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 3166, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 334 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, neudržované a oplocené dřevěným nebo kovovým oplocením s podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnickém právu města.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 3+1 v obci Opolany, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 29128/13
Nejnižší podání
360.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Opolany
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
09.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově jsou celkem 4 jednotky. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná zdvojená a plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

K bytu patří balkon (2,26 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 78,57 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Oceňovaná jednotka č. 160/3 se nachází v budově č.p. 160 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, chodby, sklepa, sklepa, koupelny a WC. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 40/3 stojí bytový dům s č.p. 160. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 163 m2. Pozemek parc. č. St. 40/1 navazuje na pozemek parc. č. St. 40/3 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Na pozemcích se nachází 2 plechové garáže a přístřešek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 813/2 ve vlastnickém právu obce Opolany.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 stavebního pozemku v obci Brno, k.ú. Lesná, okr. Brno-město

Spisová značka
030 EX 16518/07
Nejnižší podání
66.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
09.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek je situován při ulici Kosatcová, na jihozápadním okraji městské části Brno – Lesná, v lokalitě tzv. „Divišova čtvrť“. Okolní zástavbu tvoří především řadové rodinné domy, širší okolí tvoří panelové bytové domy. Přístup a příjezd k pozemku je z veřejné komunikace na pozemku parcelní č. 434/1, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Převážná část ulice Kosatcová tvoří úzkou proluku mezi řadovou zástavbou rodinných domů, vjezd motorovým vozidlem je problematický, parkování přímo před pozemkem není možné.

Oceňovaný pozemek parcelní č. 424 je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má výměru 127 m2. Má obdélníkový tvar o přibližné délce 15,5 m a šířce 8,2 m. Na pozemku původně stál rodinný dům č.p. 286, který zde k datu ocenění nestojí, zůstala zachována pouze malá část obvodového zdiva. Pozemek je využívaný jako zahrada, nachází se zde několik udržovaných okrasných porostů, travnatá plocha a prostor pro uskladnění nářadí ohraničený provizorním plechovým oplocením. Pozemek je vhodný pro výstavbu rodinného domu, na hranici pozemku se nachází kompletní přípojky inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, elektřina, plyn.

Dle platného Územního plánu města Brno z roku 1994, vč. všech jeho vydaných změn a dokladů platných k datu ocenění, slouží pozemek jako plochy čistého bydlení (BC).

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001