Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 zahrady v obci Louny, okres Louny

Spisová značka
030 EX 32080/13
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Louny
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na severozápadním okraji zastavěné části města Louny. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 1 236 m2. Pozemek je oplocený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nachází dřevěná kolna a porosty. Pozemek je mírně svažitý. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 5031, který je ve vlastnictví města Louny.

Fotogalerie

 

4/11 zemědělské stavby v obci Dušníky, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 37030/13
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Dušníky
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova bez čp/če stojí na pozemku p.č. St. 103/1 ( LV 8 ), je využívaná jako zemědělská stavba (kravín/vepřín). Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Půdorys stavby je obdélníkový. Zastavěná plocha je cca 1.448 m2. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Budova není zateplená. Vrata jsou dvoukřídlá dřevěná plná. Budova je v původním stavu.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Budova je postavena na pozemku p.č. St. 103/1 ve vlastnictví jiných vlastníků.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 13872/15
Nejnižší podání
266.667 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Vysoké Mýto
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 24 se nachází v ulici B. Korábové, cca 350 m severozápadně od hlavního náměstí Přemysla Otakara II. Jedná se o velmi letitý rodinný domek, který je přízemní, zděný převážně z nepálených cihel a zastřešený sedlovou střechou. Podkroví není zjevně využito a slouží jako půda. Zdá má domek nějaké podsklepení nebylo možno zjistit. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.

Stáří domku není známé. Dle stavebnětechnického provedení, použitých materiálů a stavu se jedná o stavbu minimálně z počátku 20. Století nebo i starší. V současné době lze stavebně-technický stav domu, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako zhoršený vyžadující celkovou rekonstrukci.

Předmětem ocenění je pozemek p.č. 2096, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba rodinného domu č.p. 24. Pozemek je z převážné části zastavěn stavbou rodinného domu, na malé části se nachází vedlejší stavby a pouze malou část zaujímá dvorek

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Šemnice, k.ú. Pulovice, okres Karlovy Vary (podíl na pozemku parc.č. 7/5 bude dražen v další dražbě)

Spisová značka
030 EX 15783/16
Nejnižší podání
426.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Šemnice
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

V další dražbě pod sp. zn. 030 EX 15783/16 lze dražit spoluvlastnický podíl ideální 1/3 zahrady, která navazuje na pozemek pod chatou.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. K domu přiléhá terasa se zábradlím. Fasáda chaty není zateplená. Chata je podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K chatě patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 119 stojí stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 192. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 45 m2. Pozemek parc. č. 732/9 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 119 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 248 m2. Pozemky jsou středně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 732/1, který je ve vlastnickém právu obce Šemnice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku (zahrada) v obci Šemnice, k.ú. Pulovice, okres Karlovy Vary (navazující pozemek s chatou bude dražen v další dražbě)

Spisová značka
030 EX 15783/16
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Šemnice
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

V další dražbě pod sp. zn. 030 EX 15783/16 lze dražit pozemek s chatou, který navazuje na zahradu parc. č. 7/5.

Pozemek parc. č. 7/5 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 1150 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 732/9, který je ve vlastnickém právu povinné. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu 3+1 v obci Hodonín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 490/05
Nejnižší podání
413.333 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Hodonín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Situování: Bytový dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, sestávající ze tří vchodů, půdorysně je ve tvaru obdélníka, postaven je na rovinném pozemku. Oceňovaný byt se nachází v krajním vchodě, v obytném podkroví. Jedná se o třípokojový byt s příslušenstvím, s etážovým plynovým vytápěním.
Dispoziční řešení: Oceňovaný byt je třípokojový s kuchyní, koupelnou, WC a předsíní.
Konstrukční řešení: Nosné konstrukce bytového domu jsou zděné v tl. 45 cm, stropy nespalné s rovným podhledem, střecha je valbová s taškovou krytinou, fasáda je břízolitová, vnitřní omítky jsou vápenné, v kuchyni, koupelně a na WC jsou keramické obklady, okna plastová a střešní s izolačním dvojsklem, podlahy jsou plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je ústřední etážové s plynovým kotlem, ohřev TUV pomocí kotle ÚT, v kuchyni je plynová varná deska a elektrická trouba. Koupelna je vybavena vanou a umyvadlem.
Stáří: Bytový dům je postavený odhadem v 60 letech. Oceňovaný byt byl vystavěn v podkroví kolem r. 2000, jeho technický stav je dobrý.
Technický stav: Dobrý, při provedení prohlídky nebyly zjištěny žádné známky nadměrného opotřebení či poškození
Opotřebení: Stanoveno odborným odhadem 25%

Fotogalerie

 

1/10 bytu 3+1 v obci Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 32248/13
Nejnižší podání
80.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Kralupy nad Vltavou
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 3+1, nacházející se ve 3.nadzemním podlaží panelového objektu s osmi nadzemními podlažími. Má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z PVC. WC je splachovací. Kuchyň s linkou a plynovým sporákem. Vytápění je ústřední z dálkového zdroje. Koupelna je původní, vana, umakartové jádro. K bytu náleží lodžie a sklep. Výtah v domě je, nový z roku 2016. Schody jsou železobetonové, s povrchem z PVC. Objekt je z roku 1971. Cca před 6 lety byla zateplena fasáda. Stav bytu je zhoršený, údržba je nedostatečná. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Parkování je kapacitně nedostatečné.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 14821/13
Nejnižší podání
45.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Velké Všelisy
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Budova vyžaduje rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená, fasáda je v horším stavu. Na dům navazuje zděná stodola, jejíž konstrukce a střecha je v havarijním stavu. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází zděná kolna v horším stavu a zbořeniště. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 28, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 787 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 51, stodolou, kolnou a zbořeništěm. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 362, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 384 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Zahrada je mírně svažitá, travnatá, neudržovaná a oplocená. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 stavebního pozemku a orné půdy v obci Holešov, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 17256/17
Nejnižší podání
161.623 Kč
Výše jistoty
16.000 Kč
Město
Holešov
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 3269 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3615 nebo p.č. 3617 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3276 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3617 nebo p.č. 3618 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3293/12 - Jedná se o pozemek situovaný cca 500 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek přibližně obdélníkového tvaru, rovinatý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalý travní porost a v jihozápadním rohu roste ořešák. Pozemek se nachází v návrhové ploše individuálního bydlení. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3661 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Zlínského kraje (Ředitelství silnic Zlínského kraje).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků se stavbami tvořící areál bývalého mlýna v obci Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 6996/16
Nejnižší podání
149.859 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Dolní Libochová
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.02.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se stavbami tvořící areál bývalého mlýna včetně pozemků navazujících, mezi silnicí a říčkou Libochovkou.

a) Bývalý mlýn s obytnou částí na pozemku p.č. st. 46/1: Objekt je situován pod hrází Dolnolibochovského rybníka v jihovýchodní části obce, po pravé straně silnice z Dolní Libochové ve směru na obec Meziboří. Od silnice vedoucí po hrázi je objekt situován s odstupem cca 20 m a od silnice ve směru na obec Meziboří s odstupem cca 10 m. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu se suterénem (přední strana k silnici v celé výšce pod terénem, zadní strana v úrovni terénu), jedním nadzemním podlažím a nevyužitým půdním prostorem pod vysokou sedlovou střechou s polovalbami. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 15 znaleckého posudku.

b) Zadní hospodářská část na pozemku p.č. st. 46/2: Objekt cca svou 1/2 navazuje na zadní stěnu objektu bývalého mlýna, ze kterého je i přístupný. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu, která má v části za objektem bývalého mlýna jedno podlaží a pultovou střechu a v části vystupující vlevo vedle objektu bývalého mlýna dvě podlaží a sedlovou střechu. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 17 znaleckého posudku.

c) Bývalá strojovna vodního kola na pozemcích p.č. st. 45 a p.č. 422/2: Objekt navazuje na levou štítovou zeď budovy bývalého mlýna a cca 2/3 své zadní stěny přiléhá k objektu zadní hospodářské části. Spodní část, kde bylo dříve zřejmě umístěno zařízení navazující na vodní kolo je přístupná z terénu ze zadní strany, vrchní část je přístupná rovněž z terénu z přední strany. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu umístěnou na spodní zděné a betonové konstrukci. Stavba je tedy dvoupodlažní a je vybudována na obdélníkového půdorysu. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 18 znaleckého posudku.

Další pozemky jsou blíže popsány na str. 20 a 21 znaleckého posudku.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001