Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/6 rodinného domu se zahradou v obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora (další id. 1/6 bude dražena v další dražbě)

Spisová značka
030 EX 6425/17
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Zruč nad Sázavou
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 proběhne dne 8.8.2019 ve 13:00 hod. na dražebním portálu www.okdrazby.cz pod sp.zn. 030 EX 5446/17.

Jedná se o řadový, podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevněné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo koberci. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpěvněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je špatný.

V suterénu budovy se nachází sklep. V přízemí domu je zádveří, chodba, koupelna, WC, komora, kuchyně, pokoj. V podkroví budovy je chodba, dva pokoje, půda a terasa. Vytápění je ústřední pomocí plynového kotle. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 2024 se nachází stavba rodinného domu č.p. 639. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavněná plocha a nádvoří o celkové ploše 58m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 2025, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 365 m2. Uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází kolna, skleník.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu se zahradou v obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora (další id.1/6 bude dražena v další dražbě)

Spisová značka
030 EX 5446/17
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Zruč nad Sázavou
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 proběhne dne 8.8.2019 ve 13:00 hod. na dražebním portálu www.okdrazby.cz pod sp.zn. 030 EX 6425/17.

Jedná se o řadový, podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevněné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo koberci. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpěvněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je špatný.

V suterénu budovy se nachází sklep. V přízemí domu je zádveří, chodba, koupelna, WC, komora, kuchyně, pokoj. V podkroví budovy je chodba, dva pokoje, půda a terasa. Vytápění je ústřední pomocí plynového kotle. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 2024 se nachází stavba rodinného domu č.p. 639. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavněná plocha a nádvoří o celkové ploše 58m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 2025, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 365 m2. Uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází kolna, skleník.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Skřipel, okres Beroun (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 32065/07
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Skřipel
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovité věci proběhne v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 33881/16 dne 15.8.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Pozemek parc. č. 215/50 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3589 m2. Pozemek má přibližně obdélníkový tvar. Přístup k pozemku je přes pozemky jiných vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 32065/07
Nejnižší podání
516.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Mníšek pod Brdy
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovité věci proběhne v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 33881/16 dne 15.8.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. V 1. PP je umístěna vestavěná garáž s dřevěnými vjezdovými vraty. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 694 stojí stavba rodinného domu č.p. 447. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 120 m2. Pozemek parc. č. 695 navazuje na pozemek parc. č. 694 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1291 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 691/4, který je ve vlastnickém právu paní Ing. Radmily Válové.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orné půdy) v obci Hostomice, k.ú. Hostomice pod Brdy, okres Beroun (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 32065/07
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Hostomice
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovité věci proběhne v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 33881/16 dne 15.8.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Pozemek parc. č. 1810/26 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3013 m2. Pozemek má přibližně obdélníkový tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1810/15, který je ve vlastnickém právu města Hostomice.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Praha, k.ú. Malešice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 2264/16
Nejnižší podání
270.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž bez čp/če. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Kontrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně-technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z plechu. Vjezdová vrata jsou plechová dvoukřídlá. Konstrukce stavby není zateplená. Přístup k nemovité věci je po zpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 806/399, který je ve vlastnictví města Praha.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (zahrada, zbořeniště) v obci Doudleby nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 22213/13
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Doudleby nad Orlicí
Okres
Rychnov nad Kněžnou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl povinného na těchto nemovitých věcech bude dražen Exekutorským úřadem Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, dne 15.8.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz, pod sp.zn. 134 EX 01156/09.

Oceňované pozemky se nacházejí v západní zastavěné části městyse Doudleby nad Orlicí. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada o výměře 397 m2. Soubor pozemků je na severní a jižní straně ohraničený zpevněnou cestou a na východní straně drátěným oplocením. Na pozemku parc. č. St. 63 se nacházejí dřevěné kolny. Na pozemku parc. č. 234/2 se nachází studna a porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1437/2, který je ve vlastnictví městys Doudleby nad Orlicí.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha smíšeně obytná - venkovská.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a studna. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a kolny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Brozany nad Ohří, okr. Litoměřice

Spisová značka
030 EX 27285/15
Nejnižší podání
113.334 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Brozany nad Ohří
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, patrový rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Kanalizace a vodovod jsou v ulici.

Na pozemku parc. č. St. 190 se nachází stavba rodinného domu č.p. 113. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 553 m2. Pozemek je oplocený, rovinatý, travnatý, neudržovaný. Na pozemku se dále nachází zděná kolna, chlév, sklípky. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 1515/7 a parc. č. 1554/2.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Hostomice, k.ú. Hostomice pod Brdy, okres Beroun (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 33881/16
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Hostomice
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovité věci proběhne v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 32065/07 dne 15.8.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Pozemek parc. č. 1810/26 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3013 m2. Pozemek má přibližně obdélníkový tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1810/15, který je ve vlastnickém právu města Hostomice.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Skřipel, okres Beroun (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 33881/16
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Skřipel
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovité věci proběhne v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 32065/07 dne 15.8.2019 ve 13:00 hod prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Pozemek parc. č. 215/50 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3589 m2. Pozemek má přibližně obdélníkový tvar. Přístup k pozemku je přes pozemky jiných vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001