Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Cvrčovice, k.ú. Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov (více info o dražbách dalších podílů v popisu)

Spisová značka
030 EX 9831/08
Nejnižší podání
93.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Cvrčovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech budou draženy v exekučních řízeních vedených pod sp. zn. 030 EX 10935/12 a 030 EX 28447/16 dne 6.8.2020 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt v řadě rozrůzněných staveb, štítovou stranou do ulice. Dům má jedno nadzemní podlaží, patrně není podsklepený, patrně se zde nachází půda a nemá vybudované obytné podkroví. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří domu je 100 a více let. Stavba nevykazuje známky údržby ani významných úprav. Pravděpodobně je téměř v původním stavu. Vnitřní vybavení a konstrukční řešení není známo. Stavba vykazuje známky poškození – zdivo je vlhké, místy praskliny a trhliny, střecha je rovněž místy poškozená. Stavba je určena spíše k celkové rekonstrukci. Základy jsou patrně smíšené, objekt je patrně smíšené konstrukce. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška. Vnější omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována novější dřevěná okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na východ. Vstup z ulice je řešen skrze kovová vrata vedle domu.
Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 80 m2.

Zavedení a funkčnost přípojek inženýrských sítí nemohla být ověřena. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu a vodovod.

Na pozemku parc. č. 300 se mimo stavby výše popsaného rodinného domu nachází i vedlejší stavba, západně od domu a zbylá část tvoří dvorek. Pozemek parc. č. 301 tvoří zahradu, kde je další drobná vedlejší stavba. Na pozemku parc. č. 302 se dříve patrně nacházela stavba, nicméně v současné době je odstraněna, patrné jsou pouze zbylé trosky.
Celková výměra pozemků činí 1513 m2 Samotný pozemek je rovinatý.

K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní komunikaci z ulice nebo po nezpevněné obecní cestě ze zadní části. Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupné odborné učiliště, základní škola v obci není. Vybavenost z hlediska kulturních a sportovních zařízení je částečná. Úřady a pošta v obci není – nutnost dojezdu. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/32 rodinného domu s pozemky v obci Cvrčovice, k.ú. Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov (více info o dražbách dalších podílů v popisu)

Spisová značka
030 EX 10935/12
Nejnižší podání
23.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Cvrčovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech budou draženy v exekučních řízeních vedených pod sp. zn. 030 EX 28447/16 a 030 EX 9831/08 dne 6.8.2020 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt v řadě rozrůzněných staveb, štítovou stranou do ulice. Dům má jedno nadzemní podlaží, patrně není podsklepený, patrně se zde nachází půda a nemá vybudované obytné podkroví. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří domu je 100 a více let. Stavba nevykazuje známky údržby ani významných úprav. Pravděpodobně je téměř v původním stavu. Vnitřní vybavení a konstrukční řešení není známo. Stavba vykazuje známky poškození – zdivo je vlhké, místy praskliny a trhliny, střecha je rovněž místy poškozená. Stavba je určena spíše k celkové rekonstrukci. Základy jsou patrně smíšené, objekt je patrně smíšené konstrukce. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška. Vnější omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována novější dřevěná okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na východ. Vstup z ulice je řešen skrze kovová vrata vedle domu.
Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 80 m2.

Zavedení a funkčnost přípojek inženýrských sítí nemohla být ověřena. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu a vodovod.

Na pozemku parc. č. 300 se mimo stavby výše popsaného rodinného domu nachází i vedlejší stavba, západně od domu a zbylá část tvoří dvorek. Pozemek parc. č. 301 tvoří zahradu, kde je další drobná vedlejší stavba. Na pozemku parc. č. 302 se dříve patrně nacházela stavba, nicméně v současné době je odstraněna, patrné jsou pouze zbylé trosky.
Celková výměra pozemků činí 1513 m2 Samotný pozemek je rovinatý.

K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní komunikaci z ulice nebo po nezpevněné obecní cestě ze zadní části. Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupné odborné učiliště, základní škola v obci není. Vybavenost z hlediska kulturních a sportovních zařízení je částečná. Úřady a pošta v obci není – nutnost dojezdu. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/32 rodinného domu s pozemky v obci Cvrčovice, k.ú. Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov (více info o dražbách dalších podílů v popisu)

Spisová značka
030 EX 28447/16
Nejnižší podání
23.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Cvrčovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech budou draženy v exekučních řízeních vedených pod sp. zn. 030 EX 10935/12 a 030 EX 9831/08 dne 6.8.2020  ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt v řadě rozrůzněných staveb, štítovou stranou do ulice. Dům má jedno nadzemní podlaží, patrně není podsklepený, patrně se zde nachází půda a nemá vybudované obytné podkroví. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří domu je 100 a více let. Stavba nevykazuje známky údržby ani významných úprav. Pravděpodobně je téměř v původním stavu. Vnitřní vybavení a konstrukční řešení není známo. Stavba vykazuje známky poškození – zdivo je vlhké, místy praskliny a trhliny, střecha je rovněž místy poškozená. Stavba je určena spíše k celkové rekonstrukci. Základy jsou patrně smíšené, objekt je patrně smíšené konstrukce. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška. Vnější omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována novější dřevěná okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na východ. Vstup z ulice je řešen skrze kovová vrata vedle domu.
Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 80 m2.

Zavedení a funkčnost přípojek inženýrských sítí nemohla být ověřena. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu a vodovod.

Na pozemku parc. č. 300 se mimo stavby výše popsaného rodinného domu nachází i vedlejší stavba, západně od domu a zbylá část tvoří dvorek. Pozemek parc. č. 301 tvoří zahradu, kde je další drobná vedlejší stavba. Na pozemku parc. č. 302 se dříve patrně nacházela stavba, nicméně v současné době je odstraněna, patrné jsou pouze zbylé trosky.
Celková výměra pozemků činí 1513 m2 Samotný pozemek je rovinatý.

K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní komunikaci z ulice nebo po nezpevněné obecní cestě ze zadní části. Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupné odborné učiliště, základní škola v obci není. Vybavenost z hlediska kulturních a sportovních zařízení je částečná. Úřady a pošta v obci není – nutnost dojezdu. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu se zahradou v obci Závist, okres Blansko

Spisová značka
030 DD 8/17
Nejnižší podání
145.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Závist
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům - Jedná se o zděný, jednopodlažní, jednobytový, v řadové vnitřní zástavbě stojící objekt. Půdorys stavby je podsklepený. V půdním prostoru se nenachází žádné obytné místnosti. Dispoziční řešení je jednoduché a tradiční. Hlavní vstup do domu je situován uprostřed průčelí domu přes závětří a zádveří. Suterén obsahuje schodiště, garáž, kotelnu a sklepní místnosti. Přízemí má vstupní závětří s chodbou, schodiště na půdu a do suterénu, kuchyň, tři obytné místnosti, spíž, WC a místnost lázní. Objekt hlavní stavby je napojen na veřejnou síť vodovodu, elektrické energie a plynu. Kanalizace je svedena do žumpy. Při prohlídce objektu bylo zjištěno, že je nutno provést stavební úpravy jako je oprava povrchu podlah, úprava vnitřních povrchů, oprava keramických obkladů, dveří, nátěrů, vybavení kuchyně a vnitřního hygienického vybavení a zařizovacích přemětů. Technický stav prvků krátkodobé životnosti např. dřevěná zdvojená okna, dveře, dlažby je podprůměrný. Údržba hlavní stavby je podprůměrná.

Hospodářské stavení - Vedlejší stavbu tvoří atypický nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou, která je krytá vlnitou eternitovou krytinou. Má zděnou nosnou konstrukci s obvodovými zdmi ze škvárobetonového zdiva a bez oken. Izolace proti zemní vlhkosti není proveden. Základové kontrukce tvoří základové pásy z prostého betonu prokládané kamenem. Stropní kontrukce není provedena. Vnitřní povrchovou úpravu tvoří hrubá vápenná omítka, která je poškozena zemní vlhkostí. Vnější povrchová úprava není provedena. Podlahy jsou betonové. Není provedeno vytápění a elektroinstalace. V budově není proveden rozvod studené a teplé vody. Stavba je bez vnitřního vybavení. Bleskosvod není proveden. Splašková kanalizace není provedena, dešťová voda je volně svedena na terén. Stavba je v havarijním stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu se zahradou v obci Kněžice, k.ú. Kněžice u Ronova, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 1179/07
Nejnižší podání
72.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kněžice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je valbová nebo sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Na pozemku se nachází studna. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 81 stojí stavba rodinného domu č.p. 63. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 829 m2. Pozemek parc. č. 199/12 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 81 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1021 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a částečně udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem s ocelovými vjezdovými vraty a brankou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, garáž, studna a skleník. Garáž je samostatně stojící. Konstrukce garáže je zděná, střecha je sedlová a vjezdová vrata jsou dřevěná, dvoukřídlá. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 500/6, který je ve vlastnickém právu Pardubického kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, skleník a garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Brno, k.ú. Kníničky, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 4182/12
Nejnižší podání
130.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná chata je situována v jihovýchodní části Kníniček, v chatové oblasti, v blízkosti Brněnské přehrady. Chata stojí na pozemku jiného vlastníka (parcelní č. 1008), který je vlastnictví Statutárního města Brna a není předmětem ocenění. Přístup k nemovitosti je z lesního pozemku parcelní č. 985, který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna a navazuje na nezpevněnou komunikaci na pozemku parcelní č. 841. Nemovitost je dle povodňových map ČAP situována v záplavové zóně č. 1, tedy v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně nebo záplavy.

Předmětem ocenění je montovaná chata s číslem evidenčním 804, která je na pozemku jiného vlastníka. Chata se skládá ze dvou podlaží. Horní část (2.NP) je dřevěná montovaná na pilířích, ukotvených do betonových patek, střecha je plochá (s mírným sklonem). Do 2. NP vede dřevěné venkovní schodiště, které je v havarijním stavu. Střecha je dřevěná, střešní krytina plechová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená s dřevěnými okenicemi, dveře dřevěné plné a prosklené. Spodní část chaty (1.NP) je zděná, vznikla dodatečným vyzděním původního volného prostoru pod 2.NP. Dle sdělení spoluvlastnice proběhla výstavba horní části stavby mezi lety 1985 a 1987, jedná se o prefabrikovanou dřevo-stavbu „Yveta“, vyráběnou Severočeskými dřevařskými závody Česká Lípa. Spodní, zděná část stavby, má tři pokoje, koupelnu a WC, byla vybudována v roce 1996.

Stavba vykazuje značné známky opotřebení, údržba je zanedbaná. Objekt není napojen na veřejnou kanalizaci, odpad je sveden do jímky, voda byla napojena na „letní“ zahradní rozvod vody, který je nefunkční a je odpojený. Elektřina do objektu je provedena zemním kabelem, ke dni ocenění je však rovněž odpojena.

Fotogalerie

 

36/1800 lesního pozemku v obci Lačnov, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 1356/19
Nejnižší podání
88.576 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Lačnov
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nacházejí cca 2 km severně od okraje zastavěné části obce Lačnov. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Pozemek se nacházejí ve členitém a svažitém terénu. Skrz soubor lesních pozemků vedou nezpevněné lesní cesty a několik místních potoků. Na pozemku se nachází smíšený, převážně jehličnatý lesní porost různého stáří (0 - 120 let). Velká část porostů v souboru je vykácená, ale části vykácených porostů jsou nově vysazené mladými stromky. Na ostatních holinách se nacházejí náletové lesní a keřové porosty. Různé části pozemku jsou dobře přístupné po síti lesních cest. Jedná se o hospodářský les. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházejíc se na pozemku parc. č. 3402, který je ve vlastnictví obce Lačnov.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Nejnižší podání
145.200 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Travnatý pozemek parc. č. 190/3 je na východní jižní a západní straně oplocený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemku (orná půda) v obci Milotice, k.ú. Milotice u Kyjova, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 34492/13
Nejnižší podání
16.667 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Milotice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.09.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemky parc.č. 5619 je v operátu katastru nemovitostí vedený jako orná půda. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Nájemní nebo pachtovní smlouva na užívání pozemku nebyla předložena.
Dle platného územního plánu obce Milotice je pozemek součástí zemědělských ploch v říční nivě vhodné k lučnímu a rybničnímu hospodaření.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001