Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemek v obci Blíževedly, okr. Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 2416/16
Nejnižší podání
15.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Blíževedly
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 436 m2. Má nepravidelný tvar. Na pozemku se nechází zpevněné plochy. Je přístupný přes pozemek parc.č. 300/2 ve vlastnictví soukromých osob.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 2+1 v obci Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 16094/16
Nejnižší podání
353.333 Kč
Výše jistoty
35.000 Kč
Město
Rožnov pod Radhoštěm
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Jedná se o bytový dům, který je zděné typové konstrukce, podsklepený, se třemi nadzemními podlažími, zastřešený valbovou střechou. Svislé konstrukce zděné, vodorovné konstrukce jsou pravděpodobně železobetonové s rovným omítnutým podhledem, střecha je valbová, krytina keramická taška, schodiště je pravděpodobně ŽB, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky předpokládáme vápenocementové hladké, vnější omítky vápenocementové, okna jsou plastová, vstupní dveře do domu jsou dřevěné. Ostatní vybavení: zvonkový telefon. V 1.PP se pravděpodobně nachází sklepní prostory a jiné skladovací prostory. V nadzemních podlažích jsou situovány výhradně jen byty. Stáří bytového domu odhadujeme mezi lety 1960-1970. Na bytovém domě proběhla pouze výměna nových plastových oken, jinak je bytový dům v původním stavu bez zásadní revitalizace či jiné rekonstrukce. Na bytovém domě dochází k lokálnímu odpadání fasádní omítky. Stavebně technický stav lze i přes uvedené skutečnosti hodnotit jako dobrý.
 
Byt č. 1023/4
Jedná se o byt umístěný ve 2.NP bytového domu, který je dispozičního řešení 2+1 s balkonem. Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných podkladů, a to zejména s listiny prohlášení vlastníka bytového domu. Dle informací z listin prohlášení vlastníka má bytová jednotka podlahovou plochu 51,06 m2, ačkoliv v KN je velikost podílu bytové jednotky definována 1/6. K bytu by měl náležet i sklepní box, který je umístěný v 1.PP, a který je o velikosti 3,77 m2Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (bukové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění lokálními topidly na plyn, ohřev vody uvažován rovněž plynovým ohřívačem, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, splachovací WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Měřič plynu se nachází v suterénu domu. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován je sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie.

 

Fotogalerie

 

1/8 rodinného domu se zahradou v obci Závist, okres Blansko

Spisová značka
030 DD 8/17
Nejnižší podání
175.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Závist
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům - Jedná se o zděný, jednopodlažní, jednobytový, v řadové vnitřní zástavbě stojící objekt. Půdorys stavby je podsklepený. V půdním prostoru se nenachází žádné obytné místnosti. Dispoziční řešení je jednoduché a tradiční. Hlavní vstup do domu je situován uprostřed průčelí domu přes závětří a zádveří. Suterén obsahuje schodiště, garáž, kotelnu a sklepní místnosti. Přízemí má vstupní závětří s chodbou, schodiště na půdu a do suterénu, kuchyň, tři obytné místnosti, spíž, WC a místnost lázní. Objekt hlavní stavby je napojen na veřejnou síť vodovodu, elektrické energie a plynu. Kanalizace je svedena do žumpy. Při prohlídce objektu bylo zjištěno, že je nutno provést stavební úpravy jako je oprava povrchu podlah, úprava vnitřních povrchů, oprava keramických obkladů, dveří, nátěrů, vybavení kuchyně a vnitřního hygienického vybavení a zařizovacích přemětů. Technický stav prvků krátkodobé životnosti např. dřevěná zdvojená okna, dveře, dlažby je podprůměrný. Údržba hlavní stavby je podprůměrná.

Hospodářské stavení - Vedlejší stavbu tvoří atypický nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou, která je krytá vlnitou eternitovou krytinou. Má zděnou nosnou konstrukci s obvodovými zdmi ze škvárobetonového zdiva a bez oken. Izolace proti zemní vlhkosti není proveden. Základové kontrukce tvoří základové pásy z prostého betonu prokládané kamenem. Stropní kontrukce není provedena. Vnitřní povrchovou úpravu tvoří hrubá vápenná omítka, která je poškozena zemní vlhkostí. Vnější povrchová úprava není provedena. Podlahy jsou betonové. Není provedeno vytápění a elektroinstalace. V budově není proveden rozvod studené a teplé vody. Stavba je bez vnitřního vybavení. Bleskosvod není proveden. Splašková kanalizace není provedena, dešťová voda je volně svedena na terén. Stavba je v havarijním stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba rodinného domu s pozemky v obci Sivice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 40010/13
Nejnižší podání
1.933.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sivice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dažeb.

Objekt č.p. 276 (rodinný dům):
V současné době se jedná o poměrně rozlehlý, samostatně stojící, zděný rodinný dům, který má dvě nadzemní podlaží a částečné podkroví pod pultovou střechou. Dům je zřejmě i částečně podsklepen, ovšem rozsah podsklepní není zřejmý.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Informace o stáří původního rodinného domu č.p. 276 nejsou k dispozici, nicméně dům byl zcela zásadně změněn a rozšířen přístavbou a nástavbou, přičemž původní konstrukce tvoří zjevně jen velmi malou část stavby současné. Stavební povolení na určité stavební úpravy domu bylo vydáno v roce 2004. Stavba byla ovšem provedena v rozporu se stavebním povolením. Na leteckém snímku z roku 2006 není ještě současný stav patrný. Zástavní právo smluvní k parcele p.č. 544 bylo do KN zapsáno s právními účinky k 13.2.2013. Z uvedeného lze usuzovat, že současný stav domu vznikl v období let 2006 až 2012.
Z informací zjištěných od příslušného stavebního úřadu vyplývá, že interiér stavby je dokončený. Stav interiéru nebylo ovšem možno ověřit. Nedokončena je zejména fasáda domu, detaily střešní konstrukce, pokud jde o styk fasády a střechy a klempířské konstrukce. Dále není zřejmé, zda izolační pásy na střeše jsou finální krytinou nebo se jedná o provizorní či podkladní vrstvu.

Informace získané od stavebního úřadu k povolení stavby jsou uvedeny v příloze.

Příslušenství :
Příslušenství pozemků a domu č.p. 276, jež je součástí pozemku 544, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří oplocení, vjezdová brána, zpevněné plochy, terénní schody, zděná udírna, opěrná konstrukce z dřevěných pražců, přístřešek u části zadní stěny domu, provizorní předložené dřevěné schodiště ze zahrady k zadnímu vstupu do domu, dřevěná dvoupodlažní terasa před domem, dřevěné schodiště z terasy na pozemek před domem a přípojky IS.
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu a provedení, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Pozemky:
Předmětem ocenění je soubor pěti pozemků. Pozemek p.č. 544 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 276. Toto již neodpovídá skutečnosti, neboť stavba byla významně rozšířena a zasahuje i na části dalších pozemků, a to konkrétně pozemků p.č. 545/1 a p.č. 547/1.
Nezastavěné části těchto pozemků tvoří prostranství před domem, sloužící i jako parkovací plocha, průchod podél pravé stěny domu a zahrada za domem.
Na pozemek p.č. 547/1 pak vzadu navazuje pozemek p.č. 548, jenž je zúženým prodlužením zahrady, která se táhne dále do svahu. Na tomto pozemku se nachází v menším rozsahu i neudržované trvalé porosty.
Pozemek p.č. 547/8 slouží jako štěrková přístupová cesta k dalším oceňovaným pozemkům od veřejné zpevněné komunikace.

Fotogalerie

 

1/3 rekreační chaty v obci Bezděkov, k.ú. Struhadlo, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 8788/17
Nejnižší podání
105.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Bezděkov
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova je podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem a střešními okny. Okna budovy jsou dřevěná. Vchodové dveře budovy jsou dřevěné plné. K budově patří neoplocená zahrada a vestavěná garáž se dřevěnými dvoukřídlými vraty v 1. PP. Budova je neobývaná, je určená k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 22/2 stojí budova č.p. 17. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 179 m2. Pozemek je velmi svažitý, travnatý a neudržovaný. Pozemek není oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 460/4 ve vlastnickém právu obce Bezděkov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu 1+1 v obci Hodonín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 4873/04
Nejnižší podání
93.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Hodonín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná bytová jednotka o velikosti 1+1 je umístěna ve 2. NP panelového, devítipodlažního, nepodsklepeného bytového domu s plochou střechou a s výtahy, kde 1. NP tvoří technické podlažní. Bytovým dům byl dokončen a zkolaudován v roce 1968. Na oceňované bytové jednotce byla v roce 2009 provedena výměna oken. Na ostatních částech byla prováděna běžná údržba a oceňovaná bytová jednotka má původní umakartové bytové jádro. Stavební dispozice oceňované bytové jednotky je následující: ze vstupní chodby je přístup do koupelny s WC, kuchyně a do pokoje. Příslušenstvím oceňované bytové jednotky je jedna sklepní kóje, která je umístěna v 1. NP. Parkování v lokalitě bytového domu je bezproblémové, na zpevněných plochách v okolí bytového domu. Stavba bytového domu nevykazuje žádné zjevné poruchy ani vady a je po celkové revitalizaci provedení v roce 2009.

Fotogalerie

 

3/8 stavby občanské vybavenosti v obci Fryšták, k.ú. Dolní Ves, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 5224/19
Nejnižší podání
290.000 Kč
Výše jistoty
45.000 Kč
Město
Fryšták
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící vícepodlažní budovu s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda objektu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena bleskosvodem. Okna jsou ocelová. Vchodové dveře budovy jsou dřevěné, plné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. K nemovitosti náleží studna. Vodovod a kanalizace se nachází v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 40/1 stojí stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 732 m2. Na pozemek parc. č. 40/1 navazuje pozemek parc. č. 40/2, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 35 m2, pozemek parc. č. 41, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 183 m2 a pozemek parc. č. 42, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 148 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté s drátěným oplocením. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, studna a opěrná zeď. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 22/1, který je ve vlastnickém právu města Fryšták.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, opěrná zeď a studna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Otrokovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 28860/15
Nejnižší podání
11.633 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Otrokovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 4015 v k.ú. Otrokovice je vedený jako orná půda, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku – je užíván na základě nájemní smlouvy.
Dle územního plánu města Otrokovice dostupného na webových stránkách města se část pozemku nachází v zemědělských plochách a část v plochách pro energetiku (TE) – viz situační výkres ÚP v příloze.

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu s pozemky a 1/3 pozemků v obci Kaplice, k.ú. Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov

Spisová značka
030 EX 8073/18
Nejnižší podání
311.289 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Kaplice
Okres
Český Krumlov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 421 - Rodinný dům č.p. 55 Blansko

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zčásti kamenná a zčásti zděná a její stavebně - technický stav je špatný. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Stáří budovy je více jak 200 let. Budova je v původním neudržovaném stavu a dle sdělení povinného je cca 40 let neobývaná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na dům navazuje kamenná stodola se sedlovou střechou a dřevěnými vchodovými dveřmi. Stodola je ve špatném technickém stavu. K domu patří zahrada, na které se nachází schlév. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Věcná břemena byla zjištěna, viz LV.

V 1. NP domu se nachází pokoj (8,96 m2), pokoj (17,71 m2), kuchyň (15,94 m2), špajz (18,51 m2), veranda 3,40 M2) a chlév (19,33 m2). V podroví je pokoj (16,09 m2) a půda. Koupelna chybí. WC je suché, přístupné z venku. Zdi vykazují stopy po plísni a po vzlínání vlhkosti. Vnitřní omítky opadávají. Části dřevěných konstrukcí jsou ve špatném technickém stavu, dle sdělení povinného jsou napadeny červotočem nebo dřevokaznými houbami. Podlahy jsou betovné nebo prkenné. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. K dispozici je studna, která je dle sdělení bez vody. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 53/2, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 456 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 55 a navazující stololou a chlévem. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 2026/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 393 m2 a parc. č. 2027/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 434 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví kraje. Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je stodola a chlév. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

LV 421 - Pozemek Blansko

Jedná se o pozemek parc. č. 2025/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 665 m2. V územním plánu je pozemek veden jako zábor orné půdy - plochy smíšené obytné - území malých sídel. Pozemek je pravidelného tvaru, je udržovaný. Pozemek navazuje na výše uvedený pozemek parc. č. 2026/2. Pozemek je přístupný po pozemku ve vlastnictví města.

LV 421 - Zemědělské pozemky

Jedná se o pozemky parc. č. 2025/1 o velikosti 665 m2, parc. č. 2132/1 o velikosti 1.986 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, pozemky parc. č. 2120/2 o velikosti 460 m2, parc. č. 2128/2 o velikosti 325 m2, parc. č. 2132/2 o velikosti 198 m2, parc. č. 3333/6 o velikosti 120 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky tvoří jeden celek, nacházejí se cca 250 m východně od rodinného domu č.p. 55 v zemědělsky obhospodařovaném území. Pozemky jsou v územním plánu města vedeny jako plochy zemědělské nebo plochy vodní a vodohospodářské. Přístup na pozemky je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví města nebo státu.

LV 421 - Lesní pozemky

Jedná se o pozemky parc. č. 2216/15 o velikosti 1.416 m2 a parc. č. 2216/23 o velikosti 93 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemek. Pozemky jsou od sebe odděleny pozemkem parc. č. 2216/10 ve vlastnictví města. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a nacházejí se na nich porosty. Pozemky se nacházejí cca 300 m východně od oceňovaného rodinného domu.

LV 1856 - Pozemky Blansko

Jedná se o pozemky parc. č. 2025/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 1.349 m2 a parc. č. 2025/4, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 467 m2. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako zábor orné půdy - plochy smíšené obytné - území malých sídel. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky se nacházejí cca 20 m severně od rodinného domu č.p. 55. Pozemky jsou přístupné po pozemku ve vlastnictví města.

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Leskovec, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 10243/18
Nejnižší podání
86.600 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Leskovec
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je situovaný na okraji zastavěného území obce přibližně jihozápadním směrem cca 450 m od budovy obecního řadu. Poslední rodinný dům přístupný po stejné cestě je vzdálen cca 80 m. V okolí pozemku se pak nacházejí rekreační chaty a menší hospodářské stavby nezapsané v KN.
Jedná se o lokalitu s loukami, členěnou remízy, na níž navazuje lesní porost. Terén je v místě výškově členitý. Předmětný pozemek je středně svažitý.
Přístup k pozemku je možný z cesty na pozemku p.č. 243/1 a p.č. 2422 ve vlastnictví obce Leskovec, případně pak přes pozemek p.č. 818/4 ve vlastnictví fyzické osoby. Dle leteckých snímků se na většině plochy pozemku nachází travní porost, pouze na východní části pozemku p.č. 828/1 se nachází náletová vegetace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001