Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/9 rodinného domu se zahradou v obci Břeclav, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 7892/15
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Břeclav
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům se nachází na severním okraji města při ulici Na Zvolenci, která se nachází mezi ulicemi Vinohradní a U Jánského dvora, je rovnoběžná s ulicí Lidická, po které vede hlavní průjezdná komunikace městem. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, je v malém rozsahu podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V pravé části RD se nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází tři obytné místnosti a chodba. WC se nachází mimo objekt ve dvoře, prostory využívané jako kuchyň jsou ve vedlejší stavbě naproti RD přes dvůr. Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové s nátěrem. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře náplňové, podlahy dřevěné. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení přímo v RD není. Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem činí stáří objektu cca 90 let. Technický stav rodinného domu je zhoršený, jsou zde patrny známky nadměrného opotřebení. Žádné větší opravy či modernizace kromě nejnutnější údržby zde neprobíhaly. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.

Na pozemku zahrady se nacházejí neudržované trvalé porosty.

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Jenčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 3780/14
Nejnižší podání
604.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Jenčice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše verandy se nacházejí žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Pod střechou se nachází půda. Dům je částečně podsklepený. Fasáda domu není zateplená. Okna domu jsou v 1. NP plastová a v 2. NP dřevěná zdvojená. Okna jsou osazeny parapety z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. V 1. NP se nachází chodba (12,37 m2), kuchyň (9,31 m2), obývací pokoj (13,61 m2), pokoj (12,22 m2), ložnice (17,58 m2), WC (1,92 m2), koupelna (3,44 m2), spíž (0,97 m2), veranda (8,64 m2) a schodiště (8,55 m2). V koupelně se nachází vana. Obklady jsou v kuchyni a koupelně keramické. Podlahy jsou v koupelně, verandě a na WC z keramické dlažby, v obývacím pokoji se nachází PVC a v kuchyni, pokoji a ložnici jsou koberce. K domu patří zahrada oplocená zděným plotem. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Na pozemku se nachází septik, do kterého jsou svedeny odpady. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem a krbovými kamny v pokoji. Ohřev teplé vody je bojlerem. Přípojky nebylo možné ověřit.
 
Na stavebním pozemku parc. č. St. 136, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 347 m2 se nachází stavba RD. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 257/1, který je v Katastru nemovitostí vedené jako zahrada o výměře 307 m2. Pozemky jsou užívané jako zahrada k RD. Pozemky jsou neudržované, travnaté a svažité. Na pozemcích se nachází zděná, neudržovaná, samostatně stojící garáž s dřevěnými vraty, dřevěná stodola, kolna, kotec pro psa, skleník a přístřešek u stodoly. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné přes parc. č. 874/1, který vlastní stát Česká republika.

Pozemek parc. č. 258/6, který je v Katastru nemovitostí veden jako ovocný sad o výměře 91 m2 a pozemek parc. č. 259/5, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o výměře 4314 m2. Pozemky jsou neudržované, travnaté a svažité. Pozemky jsou přístupné přes parc. č. St. 136 a parc. č. 257/1, který vlastní stejný majitel. Pozemky jsou z velké části v územním plánu obce vedené jako plochy zahrad a zahrádkářských kolonií.

 

Fotogalerie

 

1/6 pozemků v obci Řevničov, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 6634/15
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Řevničov
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,1 - 1,7 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Řevničov. Jedná se o dva nesousedící pozemky lichoběžníkových tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 6 460 m2. Pozemek parc. č. 4994 je na severní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 5429 je na severní straně ohraničený místním rybníkem a na jižní straně nezpevněnou cestou. Pozemky jsou svažité. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5912, který je ve vlastnictví obce Řevničov a nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 5915, který je vlastnictví obce Řevničov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinnného domu s pozemky v obci Malé Svatoňovice, k.ú. Petrovice u Strážkovic, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 10962/16
Nejnižší podání
89.600 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Malé Svatoňovice
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost se nachází v jihozápadní části Petrovic na okraji zastavěného území na svažitém jihu skloněném pozemku, v rozptýlené zástavbě. Přístup a příjezd je po místní komunikaci se zpevněným asfaltovým krytem. Na vlastním pozemku je příjezd zpevněný. Pozemky tvoří funkční celek včetně stavby. Sklon terénu je k jihu ke komunikaci a k potoku.

Objekt bydlení je obdélníkového půdorysu s přístavbou kuchyně na severní straně a přístavbou skladu paliva na západní straně. Objekt je hřebenem orientovaným ve směru západ východ, rovnoběžně s komunikací. Na západní straně je objekt přímo na hranici pozemku v těsné blízkosti komunikace. K objektu jsou přistaveny vedlejší stavby. Tvar pozemků je nepravidelný. Objekt domu je obdélníkového půdorysu. Zděný objekt je podsklepen malým sklepem, má jedno nadzemní podlaží a podkrovní prostor. Stropy jsou trámové, Střecha je sedlová bez viditelných deformací krovu, krytina je z asfaltových šindelů. Klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Vnitřní povrchy jsou vápenné omítky. Venkovní fasáda je vápenná stříkaná, severní část objektu je bez fasády, část je obložena dřevěným obkladem, sokl vlastního objektu bydlení je kamenný. Vnitřní schody jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou na bázi dřevní hmoty do ocelových zárubní a lamelové shrnovací. Okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy jsou betonové se standardními krytinami, v chodbách je keramická dlažba. Vytápění je ústřední krbovými kamny s výměníkem na tuhá paliva, ohřev vody el. bojlerem. Kuchyň je bez sporáku se zánovní kuchyňskou linkou, digestoř je osazena. Koupelna je vybavena rohovou akrylátovou vanou, a splachovacím WC. Dům byl podle odhadu znalce vzhledem k použitým materiálům a provedení postaven v roce cca 1918, přístavba byla provedena cca v roce 2000. Příslušenství stavby RD jsou: přípojka elektro vedená vzduchem, vodovodní přípojka z veřejného řádu, kanalizační přípojku do jímky. Parkování u nemovitosti je možné zajistit na vlastním pozemku s příjezdem ze severozápadní. Na pozemku zahrady jsou provedeny drobné venkovní úpravy. Bleskosvod není instalován. Veřejný vodovod je v dosahu. Kanalizace je svedená do jímky. Technický stav objektu ke dni prohlídky je zhoršený, objekt je užíván. Energetická náročnost budovy nebyla zjištěna.

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Plesná, k.ú. Lomnička u Plesné, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 16874/13
Nejnižší podání
202.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Plesná
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, patrový rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Střecha budovy pultová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou plastová/dřevěná dvojitá. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, koberci, PVC, nebo prkny. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. V přízemí domu je obytný prostor o dispozici 0+1. V patře budovy je obytný prostor o dispozici 3+0.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, voda je odebírána z vlastní studny, kanalizace je svedena do septiku. Vytápění pomocí elektrického kotle, nebo na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 126 se nachází stavba rodinného domu č.p. 3. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 209 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 73/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 267 m2.a pozemek parc. č. 72/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 378 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, udržované, oplocené. Na pozemku se dále nachází samostatná garáž (plechová vrata, bez IS), skleník, dřevník. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 446/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Novosedlice, okr. Teplice

Spisová značka
030 EX 41959/13
Nejnižší podání
166.500 Kč
Výše jistoty
17.000 Kč
Město
Novosedlice
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází v severozápadní zastavěné části obce Novosedlice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 478 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná přízemní stavba ve velmi spatném stavu (ke zbourání). V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 650/1, který je ve vlastnictví obce Novosedlice. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha změn na plochu smíšeně obytnou městskou v nerozlišených formách výstavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 rodinného domu v obci Zlončice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 36945/13
Nejnižší podání
18.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zlončice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek - bobrovek v horším stavu. Součástí střechy je bleskosvod a komíny. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Dispoziční řešení domu je 3+1. V koupelně se nachází vana a WC. Na dům navazuje zděné stavení s pultovou střechou, jejíž součástí jsou komíny. K domu náleží dvorek, na kterém se nachází zděná kolna s pultovou střechou s krytinou z pálených tašek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky, která se nachází na dvorku. Vytápění domu je elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek parc. č. St. 44, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 154 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 29, zděným stavením a kolnou. Zbylou část tvoří dvorek. Pozemek je oplocen. Plot je zděný s dvoukřídlými vraty. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Součástí nemovité věci jsou IS, jímka a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, zděné stavení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava

Spisová značka
030 EX 6223/09
Nejnižší podání
7.143 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Vítkov
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/14 je možný odkoupit za symbolickou cenu od dalšího spoluvlastníka nemovité věci.

Objekt č.p. 559 je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez obytného podkroví, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou eternitovými šablony. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 3+1. Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizační řád, elektrickou přípojku a plynovou přípojku. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
Původní stáří objektu je odhadováno kolem roku 1930, přičemž od té doby nebyly na objektu prováděné žádné větší rekonstrukce či modernizace, a tudíž je objekt v původním stavu, což je patrné i na jeho velmi špatném stavebně technickém stavu. Vnitřní omítky jsou již na konci své životnosti, v interiéru je patrné lokální vzlínání vlhkosti, na stropní konstrukci jsou stopy po zatečení, na zdech se vyskytují svislé trhliny. V objektu chybí hygienické vybavení (bez umyvadla, sprchy nebo vany). Ve skladové místnosti došlo vlivem neodborného bourání sousední nemovitosti k propadnutí části stropu, a tím k poničení střešní krytiny, čímž do objektu zatéká. Dřevěná okna jsou značně opotřebená a některá poničená, fasádní omítka odpadává a střešní krytina je rovněž za hranicí své životnosti. Celkově interiér domu vykazuje značné molární opotřebení. Celkový stavebně technický stav objektu je velmi špatný a bez výrazných vložených investic je prakticky trvale neobytný.
 
Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 251 a p.č. 252. Pozemek p.č. 251, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 264 m2 je přibližně z 1/2 zastavěn objektem č.p. 559. Dále se na pozemku nachází starší zděný sklad. Pozemek p.č. 251 je v KN veden jako zahrada o celkové výměře 118 m2 a rovněž slouží jako volné pozemkové zázemí vedle posuzovaného domu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a mírně svažitého charakteru.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Výsluní, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 52020/13
Nejnižší podání
45.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Výsluní
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, patrový rodinný dům. Dům je částečně podsklepený. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z kamene a pálených cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům se jeví jako dlouhodobě neudržovaný a nevyužívaný a je ve špatném stavu určen ke kompletní rekonstrukci. Fasáda je nezateplená, omítka nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementu. Střecha je opatřena komínem ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá kastlová. Část oken v obou patrech je vysklených. Vnitřní omítky jsou hladké, ve špatném stavu a jsou na nich viditelné známky vlhkosti a plísní. V dome je nahromaděno velké množství odpadků. Na dům navazuje hospodářská část v havarijním stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 135 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 192 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 73 m2. Stavební pozemek parc. č. St. 192 má výměru 250 m2 a je na něm postavená zděný, patrový rodinný dům ve špatném stavu s navazující hospodářskou částí v havarijním stavu s propadlou střechou. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, neudržovaný bez oplocení. Pozemky jsou přístupné z pozemku parc. č. 851/1.

 

Fotogalerie

 

Garáž a pozemek v obci Blíževedly, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 2416/16
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Blíževedly
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž

Jedná se o přízemní budovu bez č.p./č.e. s 10 garážemi. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek a pultová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody, ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jednotlivých garáží jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Stavba stojí na pozemku parc. č. 123/3, který je ve vlastnickém právu soukromého vlastníka a není předmětem dražby.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 303/1

Pozemek parc. č. 303/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 436 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 300/2 ve vlastnickém právu soukromých vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001