Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

3/40 pozemků v obci Polná, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 21811/07
Nejnižší podání
50.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Polná
Okres
Jihlava
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 - 1000 m severně od okraje zastavěné části města Polná. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 70 612 m2.

Soubor pozemků parc. č. 971, parc. č. 973 a parc. č. 988 je na severní a jižní straně ohraničený listnatým porostem nacházející se i na pozemcích parc. č. 973 a parc. č. 988 a nachází se v lánu. Soubor je mírně svažitý k západní straně.

Soubor pozemků parc. č. 1137, parc. č. 1138, parc. č. 1163/5, parc. č. 1163/6, parc. č. 1165/36 a parc. č. 1165/37 je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Přes soubor pozemků vede nadzemní vedení VN. Soubor pozemků je převážně rovinný.

V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 2450/3, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 4813/17
Nejnižší podání
108.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Jirkov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše je bleskosvod a komín. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v původním udržovaném stavu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda domu není zateplená.

Oceňovaná jednotka č. 1047/2 se nachází v budově č.p. 1347 v 1. NP, její dispozice je 1+kk. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na jihovýchodní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna bytu jsou plastová. Podlahy jsou kryté PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Jádro bytu je zděné se sprchovým koutem a WC.

K bytu patří sklepní kóje (1,6 m2). Plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 21,00 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci u domu.

Na pozemku parc. č. 2504 stojí bytový dům s č.p. 1047. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 197 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek ve vlastnictví města.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Hostěnice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 11151/15
Nejnižší podání
316.667 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Hostěnice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt je vedený na LV 613 jako rodinný dům č.p. 13, který je součástí pozemku parc.č. st. 23 a rodinný dům bez č.p./č.e., který je součástí pozemku parc.č. st. 86, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.23 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. st. 86 (zastavěná plocha a nádvoří).
Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s valbou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného T. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 3+1 s koupelnou a samostatným WC.
Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová s valbou, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější břízolitové. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelně a kuchyni. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy z PVC, plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je pouze krbovými kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro (v současnosti odpojeny). Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.
Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem byla původní stavba postavena počátkem 20.století. Kolem roku 1950 zde byla údajně provedena celková rekonstrukce. Dle sdělení spoluvlastníka byla před 15 lety provedena částečná rekonstrukce interiéru – koupelny, kuchyně, část podlah.
Technický stav rodinného domu je zhoršený. Poslední rekonstrukce se týkala pouze interiéru, konstrukce dlouhodobé životnosti jsou již dožívající. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Městec Králové, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 36142/13
Nejnižší podání
240.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Městec Králové
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. K domu patří oplocená zahrada se studnou (viz podklad: Ocenění nemovitostí č. 2013-265/35). Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je získána ze studny. V dosahu nemovité věci se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části pozemku parc. č. 538 stojí stavba rodinného domu č.p. 222 spolu s hospodářskými stavbami. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 434 m2. Pozemek parc. č. 539/1 navazuje na stavební pozemek parc. č. 538 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 340 m2. Na pozemku parc. č. 539/1 se nachází stavba garáže, která není zapsána v Katastru nemovitostí. Jedná se o zděnou garáž s dřevěnými vjezdovými vraty. Střecha garáže je plochá. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hosp. stavby. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1422/1 ve vlastnickém právu města Městec Králové. Stavba garáže, která je umístěna na pozemku parc. č. 539/1 je přístupná přes pozemky cizích vlastníků.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž a pozemek v obci Blíževedly, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 2416/16
Nejnižší podání
240.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Blíževedly
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž

Jedná se o přízemní budovu bez č.p./č.e. s 10 garážemi. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek a pultová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody, ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jednotlivých garáží jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Stavba stojí na pozemku parc. č. 123/3, který je ve vlastnickém právu soukromého vlastníka a není předmětem dražby.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 303/1

Pozemek parc. č. 303/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 436 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 300/2 ve vlastnickém právu soukromých vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
45.894 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 7.343 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je částečně po zpevněnéa částečně po nezpevněné cestě na pozemcích ve vlastnictví obce Šlapanice a Kobylnice. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Nový Malín, k.ú. Mladoňov u Oskavy, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 2966/06
Nejnižší podání
31.713 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Nový Malín
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 804/1 - Jedná se o pozemek situovaný cca 4,5 km JZ od centra obce Nový Malín, v lokalitě „Na Samotě“, při silnici mezi Novým Malínem a místní částí Mladoňovem. Pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter pozemku. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán). Na jižním okraji pozemku se nachází několik trvalých porostů (stromy různého druhu a stáří). Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1330 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Olomouckého kraje (Správa silnic Olomouckého kraje).

Pozemek p.č. 807/2 - Jedná se o pozemek situovaný cca 4,5 km JZ od centra obce Nový Malín, v lokalitě „Na Samotě“, při silnici mezi Novým Malínem a místní částí Mladoňovem. Pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalé porosty lesního charakteru (převážně javory a osiky, stáří cca 50 let). Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1330 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Olomouckého kraje (Správa silnic Olomouckého kraje).

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Krumvíř, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 3002/10
Nejnižší podání
40.733 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Krumvíř
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 1048/307 vedený jako orná půda se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, jihovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 500 m. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného lánu, není k němu přístup z veřejného pozemku. Předpokládá se, že je pozemek využívaný na základě pachtovní smlouvy, žádná však nebyla doložena.. Pozemek se dle platného územního plánu obce Krumvíř nachází v plochách určených k zemědělské výrobě.
 

 

 

 

Fotogalerie

 

Pozemky s rozestavěným rekreačním objektem v obci Radějov, k.ú. Radějov u Strážnice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 1378/17
Nejnižší podání
593.333 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Radějov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná o dva pozemky s dlouhodobě rozestavěnou stavbou pro rodinnou rekreaci. Je zcela zřejmé, že rozestavěná stavba na pozemcích p.č. St. 610 a p.č. 2237/2 nebyla řádně zakonzervována proti degradaci vlivem povětrnostních podmínek, což mělo za následek, že značná část vybudovaných konstrukcí je poškozena, resp. narušena. Vzhledem ke skutečnosti, že při místním šetření nebyl povinný přítomen prohlídce oceňovaného majetku, nebylo tedy možné zcela ověřit míru poškození konstrukcí. V daném případě bude tedy určena obvyklá cena pozemků p.č. St. 610 a p.č. 2237/2, a to včetně zohlednění rozestavěné stavby pro rodinnou rekreaci a příslušenství v podobě studny, jímky a přípojek inženýrských sítí, přičemž toto příslušenství včetně torza rozestavěné stavby bude adekvátně zohledněno v jednotkové obvyklé ceně předmětných pozemků.

Žádné doklady k započaté přestavbě rekreačního objektu (stavební povolení, demoliční výměr,...) nebyly ke zpracování znaleckého posudku doloženy. V místě je možné napojení na veřejné rozvody elektřiny, na pozemku p.č. 2237/2 s nachází studna (její stav nebylo možné ověřit), odkanalizování mělo být řešeno jímkou na pozemku p.č. 2237/2.
 
Oceňovaný majetek se nachází v rekreační oblasti cca 1,8 km JV od centra obce Radějov. V místě jsou dostupné veřejné rozvody elektřiny, ostatní sítě v místě nejsou. K pozemku vede nezpevněná cesta.
Přístup k oceňovaným pozemkům je možný z nezpevněné komunikace na pozemku p.č. 2236/2 (trvalý travní porost) v soukromém vlastnictví. Po technické stránce je tak přístup možný, po právní stránce ovšem není zajištěn.
 
Současná evidence oceňovaného majetku v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti zjištěné při místním šetření. V KN je evidována stavba č.e. 116 (rod.rekr), která byla dle zjištěných skutečností odstraněna a na pozemcích p.č. St. 610 a p.č. 2237/2 započal vlastník s výstavbou nového rekreačního objektu. Tento rozestavěný
objekt je půdorysně větší než původní stavba č.e. 116.
 
Jedná se o torzo dlouhodobě rozestavěné stavby pro rodinnou rekreaci. Dle zjištěných skutečností byla původní stavba č.e. 116 odstraněna a na jejím místě započal vlastník se stavbou nového objektu. Byly provedeny základové konstrukce včetně vyzdění svislých konstrukcí 1.PP, stropní konstrukce nad 1.PP a část nosného zdiva 1.NP. Poté byla stavba zastavena, nebyla tato všem řádně zakonzervována a nyní je dlouhodobě vystavena nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek a značně degraduje. Je zcela zřejmé, že část již vybudovaných konstrukcí je značně poškozena, přičemž jejich oprava se jeví v daném případě neekonomická.
 
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Nová Lhota, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 7902/17
Nejnižší podání
20.647 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Nová Lhota
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Katastrální mapa oceňovaných pozemků není ke dni ocenění digitalizována, pozemky jsou vedeny ve zjednodušené evidenci. Plánovaný termín dokončení digitalizace v tomto katastrálním území je 11/2022.
 
Pozemek parc.č. 991 o výměře 9 042 m2 má tvar přibližného obdélníka. Většina tohoto pozemku je přihlášena v LPIS a využívána jako trvalý travní porost (obhospodařována společností EKOFARMA BALADA, s.r.o.). Dle srovnávacího sestavení parcel vydaného Katastrálním pracovištěm pro Jihomoravský kraj – Hodonín se jedná o louku. Pozemek je z menší části pokryt náletovými porosty.
 
Pozemek parc.č. 992 o výměře 9 042 m2 má nepravidelný tvar a obklopuje ze tří stran pozemek parc.č. 991. Je z větší části pokryt náletovými porosty a jeho využitelnost je takomezená. Dle srovnávacího sestavení parcel vydaného Katastrálním pracovištěm pro Jihomoravský kraj – Hodonín se jedná o louku. Pozemek není přihlášen v LPIS. Část pozemku lemuje ze západní strany řeka Velička, část pozemku se tak nachází v záplavové zóně 3, tedy v zóně se středním nebezpečím výskytu povodně nebo záplavy.
 
Dle územního plánu obce Nová Lhota z roku 2000 je část oceňovaných pozemků určena k zemědělské výrobě a část je plochou pro zachování a obnovu přírodních zdrojů – trvalý travní porost. Stav a charakter oceňovaných pozemků byl telefonicky ověřen u jednatele společnosti EKOFARMA BALADA, s.r.o. Ing. Josefa Balady.
 
 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001