Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/16 pozemku (ostatní plocha) v obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 17423/17
Nejnižší podání
6.250 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Dvůr Králové nad Labem
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost se nachází západně od centra na okraji zastavěného území na upraveném terénu s mírným sklonem k východu, na části severovýchodní hranice pozemku se nachází plot se zděnou podezdívkou. Pozemek je z části oplocen. Přístup a příjezd je po místní komunikaci se zpevněným asfaltovým krytem z ulice Rokycanovy. Na vlastním pozemku je trvalý travní porost. Sítě jsou v dosahu, v okolí je obytná zástavba, městské koupaliště, průmyslové areály a zadní vjezd do zoologické zahrady. Vlastní pozemek se nachází cca 30 m jihozápadně křižovatky ulic Poděbradova a Rokycanova.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Židlochovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 21082/14
Nejnižší podání
177.733 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Židlochovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o  řadový, rohový, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Stavebně-technický stav odpovídá zanedbané údržbě. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce střešní krytiny.  Na domě jsou viditelné stopy vlhkosti.

Dům je dle povinného o dispozičním řešením 3+k. Nachází se zde chodba, WC, koupelna, kuchyně a 3 pokoje. Je napojen na přípojku elektřiny, kanalizace, vodovodu a plynofikace. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

 

Fotogalerie

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
38.245 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 7.343 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je částečně po zpevněnéa částečně po nezpevněné cestě na pozemcích ve vlastnictví obce Šlapanice a Kobylnice. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

 

1/4 rodinného domu v obci Źelenice, k.ú. Liběšice u Želenic, okr. Most

Spisová značka
030 EX 31102/16
Nejnižší podání
80.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Źelenice
Okres
Most
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Objekt je vhodný k rekonstrukci. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Objekt je pravděpodobně neobývaný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 60 stojí stavba rodinného domu č.p. 50. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 169 m2. Pozemek parc. č. 447/29 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 60 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 130 m2. Pozemky jsou převážně rovinaté a z části velmi svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem s kamennou podezdívkou a s dřevěnou vchodovou brankou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, garáž, dílna, zděný chlév a přístřešek. Garáž navazuje z jihovýchodní strany na rodinný dům. Konstrukce garáže je zděná. Garáž má dřevěná dvoukřídlá vjezdová vrata a okno z luxfer. Střecha garáže je plochá, dříve byla pravděpodobně užívána jako terasa. Konstrukce dílny je zděná. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 447/8, který je ve vlastnickém právu obce Želenice.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Bílina, okr. Teplice

Spisová značka
030 EX 31102/16
Nejnižší podání
14.000 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Bílina
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 1664/158 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 45 m2. Pozemek je obdélníkového půdorysného tvaru, rovinatý a neudržovaný. Pozemek není oplocen a nachází se na něm skládka odpadu. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1664/182, který je ve vlastnickém právu města Bílina.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Mostkovice, k.ú. Stichovice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 3402/17
Nejnižší podání
450.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Mostkovice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový krajní, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zřejmě kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající spíše podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou 2 komíny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří zahrada, na které se nachází skleník a samostatně stojící stavba. Stavba je v KN vedena jako zemědělská stavba. Stavba je přízemní s obytným podkrovím. Střecha je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 237, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 873 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 411 Mostkovice. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 238, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 145 m2 a je zastavěn plochou pod stavbou bez č.p./č.e. a parc. č. 239, který je v KN veden jako zahrada a je o velikosti 1.396 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené. Oplocení je drátěné a zčásti zděné. Vjezd na zahradu je plechovými dvoukřídlými vjezdovými vraty. Na pozemcích se nachází skleník. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví obce nebo kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, zemědělská stavba a skleník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

1/4 rodinného domu s pozemky v obci Strážnice, k.ú. Strážnice na Moravě, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 19400/13
Nejnižší podání
98.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Strážnice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc.č. 6617/73 a 6643/309 vedené jako orná půda na LV č. 1863 se nacházejí jihozápadně od města, cca 1,2 – 2 km od hranice města. Tyto pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

Rodinný dům

Objekt je veden na LV 1863 jako rodinný dům, který je součástí pozemku parc.č. 1855 (zastavěná plocha a nádvoří). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Dům je kolmo napojený na rodinný dům č.p. 590, který se nachází přímo u ulice Nová. Právně zajištěný přístup k domu je pouze z pěšiny pro pěší vedoucí podél Baťova kanálu na pozemku parc.č. 3019/1, který je ve vlastnictví ČR, přes zahradu na pozemku parc.č. 1856. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V rodinném domě se nachází obytné a vedlejší prostory. Jejich přesné využití není možné určit, objekt je neužívaný, ve špatném technickém stavu, částečně již demolovaný. Jeho rekonstrukce se nejeví ekonomická, připadá zde v úvahu úplné odstranění stavby a využití pozemku jako zahrada a stavební místo – ale je zde právně neošetřený přístup a přívod inženýrských sítí. Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová, s dřevěnou trámovou konstrukcí a s taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, omítky vápenné, okna jsou dřevěná dvojitá, dveře dřevěné plné a prosklené.Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem se jedná o objekt starý cca 100 let. Technický stav rodinného domu je velmi špatný, jeho rekonstrukce je neekonomická, předpokládá se zde jeho odstranění a využití pozemků jako zahrada, případně stavební místo, což ovšem předpokládá právní vyřešení přístupu a přívodu inženýrských sítí.

K nemovitosti náleží dřevěná kolna na pozemku parc.č. 1856 a běžné venkovní úpravy v minimálním rozsahu (zpevněné plochy, oplocení apod.).

Fotogalerie

 

1/8 rekreační chaty s pozemky v obci Strážnice, k.ú. Strážnice na Moravě, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 19400/13
Nejnižší podání
25.333 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Strážnice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky s jinou stavbou bez č.p./č.e. vedené na LV č. 1992 se nacházejí cca 3 km jižně od města v lokalitě zvané Žebráky, kde se nacházejí vinice a zahrady s objekty chat. Pozemky jsou přístupné po veřejné komunikaci na pozemku parc.č. 5812/1, který je ve vlastnictví města a je vedený jako ostatní komunikace.

Fotogalerie

 

5/288 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Strážnice, k.ú. Strážnice na Moravě, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 19400/13
Nejnižší podání
1.667 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Strážnice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost na LV č. 330 se nacházejí severozápadně od města ve vzdálenosti cca 1,0 km od hranice města. Tyto pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemky jsou přístupné po veřejné komunikaci na pozemku parc.č. 6847, který je ve vlastnictví města a je vedený jako ostatní komunikace.

Fotogalerie

 

1/8 pozemku (orná půda) v obci Strážnice, k.ú. Strážnice na Moravě, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 19400/13
Nejnižší podání
4.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Strážnice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 7404/272 vedený jako orná půda na LV č. 8791 se nacházejí jihovýchodně od města ve vzdálenosti cca 1,5 km od hranice města. Teno pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemek je přístupný z veřejného pozemku parc.č. 7404/287, který je ve vlastnictví města.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001