Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Byt v obci Olšany, k.ú. Olšany nad Moravou, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 23437/14
Nejnižší podání
45.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Olšany
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
28.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a užitným podkrovím, je zastřešen sedlovou střechou. Pozemek p.č. St. 91/3 je kompletně zastavěn tímto objektem. Svislé konstrukce domu jsou smíšené cihelné a kamenné, stropy s rovným podhledem, střecha je sedlová, dřevěný krov s keramickou krytinou (bobrovka), klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda s VPC omítkou, schodiště betonové monolitické, okna dřevěná, v některých bytech plastová, vstupní dveře dřevěné do ocelových zárubní.
Objekt je součástí tzv. Doubravského dvora, který se nachází na severovýchodním okraji obce Olšany. V minulosti se jednalo o komplex hospodářských budov v Olšanech spadající pod rudský zámek, první zmínka o něm pochází již z roku 1458. V polovině 19. stol. se dvůr skládal ze čtyř budov s velikým nádvořím do čtverce. Byly zde stáje, stodoly, sklepy, vozovny a sýpky. Za 1. světové války zde byl zajatecký tábor pro desítky ruských a italských vojáků. Roku 1919 koupila dvůr i s okolními zahradami olšanská papírna a přestavěla ho na byty pro své zaměstnance. Jednotlivé byty jsou vybaveny koupelnou a WC, část bytů má společné WC na chodbě domu. V domě se nachází několik vchodů, zpravidla vždy pro tři bytové jednotky. Objekt je ve špatném stavebnětechnickém stavu bez pravidelné údržby, jeví se jako vhodné provést jeho kompletní rekonstrukci. U bytového domu jsou dostupné veškeré veřejné inženýrské sítě.

Jednotka ev. č. 53 (byt)
Dle zjištění by se mělo jednat o byt 1+1 umístěný ve 2.NP bytového domu. Dle dostupných informací se předpokládají vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah prkna a PVC, vytápění kamny na TP, ohřev vody v současné době není, okna dřevěná, vnitřní dveře dřevěné do ocelových nebo dřevěných zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC. Rozvod plynu v bytě není proveden.
Byt je napojen na elektro (nyní odpojeno), veřejný vodovod a kanalizaci. Je možné napojit byt na plyn, který vede před domem.
K bytu dle sdělení povinné náleží laťková sklepní kóje.
Dle sdělení povinné je byt prakticky v původním stavu, bez jakýchkoli rekonstrukcí či modernizací.
Dispozice bytu: Kuchyň, pokoj, koupelna s WC.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu v obci Velký Borek, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 24119/15
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Velký Borek
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpěvněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je velmi špatný (ruina). Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovod a plynovod jsou v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 199 se nachází stavba rodinného domu č.p. 83. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 328 m2. Pozemek je oplocen, rovinatý, travnatý, neudržovaný. Na pozemku se dále nachází dřevník. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 200/1, 1003.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemků v obci Vavřinec, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 12131/15
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Vavřinec
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,6 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Vavřinec. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 5 324 m2. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený korytem řeky Výrovka a na severozápadní straně částečně železniční tratí a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 956 se nachází koryto řeky Výrovka. V době oceňování byly pozemky udržované. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 pozemku v obci Bílovec, k.ú. Bílovec-město, okres Nový Jičín

Spisová značka
030 EX 21564/16
Nejnižší podání
5.500 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Bílovec
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek p.č.61, který je veden na LV č.196 pro obec Bílovec, k.ú.Bílovec-město jako ostatní plocha, neplodná, způsob ochrany pam. zóna-budova, pozemek v památkové zóně o celkové výměře 104 m2. Pozemek je umístěn při ul.Tkalcovská. Dle platného územního plánu je pozemek v zastavěném území, plocha smíšené zástavby - památková zóna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Praha, k.ú. Horní Počernice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 28595/14
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na východním okraji zastavěné městské části Horní Počernice. Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na pozemku se nachází zpevněná plocha. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek nacházející se na pozemku parc. č. 65/1, který je ve vlastnictví společnosti STROJSERVIS Praha s.r.o.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha nerušící výroby a služeb. Součástí oceňované nemovité věci jsou zpevněné plochy.

Fotogalerie

Další soubory

 

Občanská vybavenost (sklad, obchod, bydlení) v obci Lubenec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8288/13
Nejnižší podání
1.495.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova č.p. 102 na pozemku p.č. St. 36/1 je v Katastru nemovitostí vedená jako občanská vybavenost. Jedná se o samostatně stojící stavbu. Budova je využívaná ke skladování, jako obchodní prostor a zřejmě i k bydlení. Půdorys stavby je ve tvaru písmene "L". Uliční část je dvoupodlažní, kde v 1.NP se nachází obchodní a skladový prostor a 2. NP je zřejmě využíváno k bydlení. Navazující stavba je přízemní, využívaná ke skladování a jako obchodní prostor. Celková zastavěná plocha budovy je cca 890 m2. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a stavebního kamene a její stavebně - technický stav odpovídá mírně zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s novou krytinou. Budova není zateplená. Okna domu jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Budova je po výměně střešní krytiny a oken, vhodná k rekonstrukci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na stavební pozemek navazují pozemky p.č. St 36/2-5 a tvoří s ním jednotný funkční celek využívaný jako manipulační plocha. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a jsou částečně oplocené kovovým a drátěným oplocením. Pozemky tvoří převážně zpevněné plochy. na pozemcích se nachází malá vodní nádrž.

S oceňovanou nemovitou věcí je spojeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě kanalizačního řádu a chůze a jízdy dle GP pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany s povinností k pozemku p.č. St. 36/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

Občanská vybavenost (motorest) v obci Lubenec, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8288/13
Nejnižší podání
1.275.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Lubenec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova č.p. 26 byla využívána jako motorest a obchodní prostor. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu. Budova má 2 NP. Půdorys budovy je nepravidelný. Zastavěná plocha budovy je cca 500 m2. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je plochá. Okna budovy a vchodové dveře jsou plastové. Vstup do budovy je ze západní, jižní i východní strany. 2.NP je přístupné rovněž po vnějším schodišti na západní straně budovy. Ze severu navazuje na budovu přízemní zděná přístavba na pozemcích p.č. St. 37/2 a p.č. St. 38/3.

Budova je nevyužívaná, neudržovaná, vhodná k rekonstrukci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemky p.č.St. 37/1 a 37/2 jsou částečně zastavěnou plochou pod budovou č.p. 26 a přístavbou. Nezastavěná část pozemku je využívaná jako manipulační plocha.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 39747/13
Nejnižší podání
9.900 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 1 356 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 turistické ubytovny s pozemky v obci Malá Morávka, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 7571/15
Nejnižší podání
1.422.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Malá Morávka
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p 116 je samostatně stojící, zděný, nepodsklepený, s přízemím a podkrovím, postavený na obdélníkovém půdorysu a vzadu se dvěma vybíhajícími přízemními přístavbami. Jedná se o turistickou ubytovnu, která poskytuje 35 lůžek v celkem 10 ubytovacích pokojích. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.

Stáří, technický stav:
Dle sdělení spoluvlastníka a povinného při místním šetření byl objekt dostavěn v roce 1984. Cca před devíti lety pak byla vybudována přístavba salónku, navazující vlevo vzadu na hlavní část objektu. V roce 2013 byla dle sdělení provedena výměna původních dřevěných oken za nová plastová v podkroví a v roce 2014 byla provedena výměna střešní krytiny včetně klempířských konstrukcí. Celkový stavebně technický stav objektu lze hodnotit jako průměrný. Opotřebení je vzhledem ke stavu objektu odhadnuto na 40%.

Dispozice:
1.NP – v levé menší části byt 2+1 (vstup, chodba, koupelna, WC, spíž, kuchyň, 2x pokoj), v pravé větší části vstup, chodby, společenská místnost (jídelna), kuchyně, oddělené toalety, umývárny, schodiště, v levé novější přístavbě salónek, v pravé původní přístavbě kotelna,
2.NP (podkroví) – chodba, sklad, umývárny, toalety, ubytovací pokoje

Pozemek p.č. st. 47 má členitý tvar a převažující část jeho plochy je zastavěna objektem č.p. 116. Dále se na pozemku nachází část prostranství před objektem se zpevněnou betonovou plochou, trávníkem a okrasnými trvalými porosty, které je vyrovnáno opěrnou zdí podél cesty. Jeho malá obdélníková část pak vybíhá do prostranství za objektem.
Pozemek p.č. st. 267 je obklopen pozemkem p.č. 258/1 a společně tvoří tyto pozemky přibližně lichoběžníkový útvar vpravo od objektu č.p. 116. Na části pozemku se nachází zpevněný příjezd k objektu č.p. 116, část je zatravněna a na část zasahuje lesní porost. V místě těchto pozemků se pak nachází i zemní sklep, který je zřejmě pozůstatkem po zbořené stavbě.
Pozemek p.č. 258/2 je členitého tvaru a je do něj vklíněn pozemek p.č. st. 47. Na pozemku jsou situovány přístavby navazující vzadu na hlavní část objektu č.p. 116, které nejsou zakresleny v katastrální mapě. Část pozemku tvoří prostranství před objektem č.p. 116 s opěrnou zdí a venkovním schodištěm od cesty před objekt, část pozemku tvoří prostranství za objektem a zbývající část se nachází vlevo od objektu. Nezastavěné části pozemku jsou zatravněny s trvalými porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba stodoly s pozemky v obci Sadská, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 27594/13
Nejnižší podání
570.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Sadská
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní stavbu stodoly. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Objekt je vhodný k modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Krov střechy je pravděpodobně dřevěný vázaný. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vjezdová vrata do stodoly jsou dřevěná dvojitá. Fasáda domu není zateplená, na omítce jsou viditelné známky opotřebení, omítka opadává. Ke stodole náleží oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je přes sousední pozemky. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky vodovodu a kanalizace jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 581, který je v Katastru nemovitost veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 229 m2, je zastavěn plochou pod stodolou bez čp/če. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 582, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 413 m2 a parc. č. 3031, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 115 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným oplocením s ocelovými sloupky, ke vjezdu na pozemek slouží plechová vrata.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001