Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Družstevní garáž č. 167 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okr. Most

Spisová značka
030 EX 1484/15
Nejnižší podání
33.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Litvínov
Okres
Most
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba družstevního podílu se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž. Půdorys garáže je obdélníkový. Zastavěná plocha garáže je 23 m2. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha garáže je plochá. Na střeše jsou žlaby. Garážová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup je po zpevněné komunikaci.

Garáž je postavena na pozemku parc. č. 2775/50, který je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 23 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2775/1, který je ve vlastnictví více spoluvlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní garáž č. 117 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okr. Most

Spisová značka
030 EX 1484/15
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Litvínov
Okres
Most
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba družstevního podílu se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž. Půdorys garáže je obdélníkový. Zastavěná plocha garáže je 19 m2. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha garáže je plochá. Na střeše jsou žlaby. Garážová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup je po zpevněné komunikaci.

Garáž je postavena na pozemku parc. č. 2265/124, který je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 19 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2265/2, který je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 zahrady v obci Domousnice, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 34312/13
Nejnižší podání
21.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Domousnice
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Domousnice. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 768 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Na jižním okraji pozemku vede železniční trať. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 50 m. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zahrady a lesa.

 

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu v obci Prostějov, k.ú. Krasice, okr. Prostějov

Spisová značka
030 EX 45865/13
Nejnižší podání
158.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Prostějov
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o rodinný dům bez zastavěného pozemku ovšem se zahradou za tímto domem. Oceňovaný majetek se nachází při ulici Západní v městské části Krasice, která leží západně od centra města.

Jedná se o starší rodinný dům s příslušenstvím a zahradou, kdy pozemek zastavěný tímto rodinným domem je v jiném vlastnictví a není zahrnut do ocenění. Dům je řadový, vnitřní, zřejmě nepodsklepený, s přízemím a zřejmě pouze s částečným patrem na straně do ulice. Hlavní uliční část domu je zastřešena sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Na zadní zeď vpravo navazuje úzké, zřejmě hospodářské, dvorní křídlo s pultovou střechou.

Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření tvoří ocelová vstupní branka ze zadní strany na pozemek p.č. 172/3, betonový chodník od branky na zahradu za domem a přípojky inženýrských sítí. Další příslušenství v podobě běžných venkovních úprav, které se na pozemku p.č. 172/3 nachází nebylo možno blíže specifikovat.

Přístup k nemovitostem je z veřejné komunikace – ulice Západní, která se nachází na pozemcích p.č. 450 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 452 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví statutárního města Prostějov. Zahrada p.č. 172/3 je pak přístupná i ze zadní strany z ulice Za Plumlovskou se štěrkovou cestou na pozemku p.č. 172/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) rovněž ve vlastnictví statutárního města Prostějov.

Fotogalerie

Další soubory

 

13/120 pozemků v obci Mšec, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 2757/13
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Mšec
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m východně a cca 2,1 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Mšec. Jedná se o nesousedící pozemky různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 8 759 m2. Pozemek parc. č. 1646/29 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 1491/1 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na travnatém pozemku se nachází několik listnatých stromů. V době oceňování byl pozemek parc. č. 1646/29 udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku parc. č. 1491/1 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1492, který je ve vlastnictví městyse Mšec.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Džbán. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Čermná ve Slezku, okres Opava

Spisová značka
030 EX 6888/16
Nejnižší podání
83.500 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Čermná ve Slezku
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nacházejí na severovýchodním okraji obce, a to po levé straně komunikace procházející obcí ve směru na křižovatku se silnicí II/442. Dům č. p. 58 s půdorysem ve tvaru písmene L je zděný ze smíšeného zdiva, zřejmě nepodsklepený, přízemní a se sedlovou střechou bez využití půdního prostoru. Dle dostupných skutečností byly v objektu situovány tři byty 2+1 se samostatnými vstupy, které měly pouze podstandardní sociální vybavení (splachovací WC a umyvadlo). Kromě domu č.p. 58 se na pozemku p.č. st. 70 nachází zděná hospodářská stavba ze smíšeného zdiva, tvořená dvěma částmi se sedlovými střechami s polovalbou na přední štítové straně. Původní stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle současného stavu a některých požitých materiálů a konstrukcí lze stáří stavby odhadovat kolem 90 až 100 let. Další příslušenství tvoří studna, septik, přípojky a některé venkovní úpravy na pozemku kolem domu, který je ovšem zcela bez údržby a zarostlý vegetací.

Pozemek p.č. st. 70 je z části zastavěn, a to domem č.p. 58 a hospodářskou stavbou. Mezi těmito stavbami se nachází dvůr. Stavba vyznačená v katastrální mapě, která původně uzavírala dvůr na západní straně, se na místě již nenachází. Kromě vjezdu do dvora, který sousedí s pozemkem obecní komunikace, je pozemek obklopen parcelami ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetek státu pro Státní pozemkový úřad (tři parcely vedené v KN jako zahrady, jedna vedena jako trvalý travní porost.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Kadaň, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51272/13
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Kadaň
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází v jihovýchodní zastavěné části města Kadaň v areálu místní průmyslové zóny. Jedná se o travnatý a rovinný pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 811 m2. Na východní straně je pozemek ohraničený plechovým oplocením, na východní straně zděným domem a na severní straně kovovým oplocením s betonovou podezdívkou. Na travnatém pozemku se nachází plechové oplocení, zpevněné plochy, porosty, skleník, bazén, přístřešek, kolna a část sousední zděné stavby. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 3460/162, který je ve vlastnictví města Kadaň.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední.

Fotogalerie

 

Pozemek (zahrada) a 1/62 pozemku (zahrada) v obci Kadaň, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50914/13
Nejnižší podání
53.627 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Kadaň
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 3106/166 se nachází v severozápadní zastavěné části města Kadaň v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 174 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na travnatém pozemku se se nacházejí porosty a záhony. V době oceňování byl pozemek využívaný jako zahrada. Přes západní kraj pozemku vede nadzemní vedení VN. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3106/1, který je předmětem ocenění.

Oceňovaný pozemek parc. č. 3106/1 se nachází v severozápadní zastavěné části města Kadaň v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 1 561 m2. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3078/1, který je ve vlastnictví města Kadaň.

Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy rekreace - zahrádkářská osada. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a betonové záhony. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/24 rodinného domu se zahradou v obci Luže, k.ú. Bělá, okres Chrudim (více o dražbě dalšího spoluvlastnického podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 1667/13
Nejnižší podání
57.097 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Luže
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2019 v 11:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího podílu id. 1/8 proběhne dne 5.11.2019 v 11:00 hod. prostřednictvím dražebního porálu www.exdrazby.cz pod sp. zn. 220 EX 2273/11 (soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9).

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. V přízemí domu je zádveří, chodba, pět pokojů, kuchyně, koupelna. Vytápění na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler.

Na pozemku parc. č. St. 58 se nachází stavba rodinného domu č.p. 67. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 538 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 10, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 519 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté. Na pozemku se dále nachází garáž, kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 649/10.

Více fotografií ve znaleckém posudku.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001