Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 bytu 2+1 v obci Praha, k.ú. Záběhlice

Spisová značka
030 EX 8905/18
Nejnižší podání
976.667 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.12.2018 v 10:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytová jednotka se nachází ve VI. nadzemním podlaží panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Na Chodovci. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2848/225 a přes pozemky p.č. 2848/393 a p.č. 2848/226, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1963. V roce 2016 byla provedena celková revitalizace domu, která zahrnovala opravu střešní krytiny, opravu stoupaček, zateplení, opravu výtahu, výměnu původních oken za nová a opravu klempířských konstrukcí.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce bytového jádra a modernizace sociálního zařízení. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Archlebov, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 14714/07
Nejnižší podání
43.333 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Archlebov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc.č. 950/89 a 1000/28 se nacházejí na jižním okraji obce, naproti bývalému zemědělskému areálu. Pozemek parc.č. 1000/28 vedený jako orná půda se částečně (cca 1/3) nachází dle územního plánu obce Archlebov v plochách průmyslové výroby a zařízení. Pozemek parc.č. 950/89 je součástí nezpevněné komunikace. Pozemky parc.č. 1127 a 1128 vedené jako orná půda se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jižně od obce ve vzdálenosti cca 1 km. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemky parc.č. 6500/284, 6500/285, 6500/572 a 6500/573 vedené jako orná půda se nacházejí jihozápadně od okraje obce ve vzdálenosti cca 2 km od okraje obce, při hranici s katastrálním územím Želetice. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Všechny pozemky kromě pozemku parc.č. 1000/28 se dle platného územního plánu obce nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

Další soubory

 

167/750 pozemku (orná půda) v obci Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 3438/14
Nejnižší podání
6.600 Kč
Výše jistoty
700 Kč
Město
Ostrožská Lhota
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je situovaný cca 500 m jižně od obce Ostrožská Lhota. Jedná se o pozemek protáhlého pásového tvaru, který leží v rovinatém, až mírně zvlněném terénu. Pozemek je užíván v rámci většího společně obhospodařovaného celku a v současné době se na něm nachází travní porost. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské. Pozemek nemá přístup z komunikace, neboť je obklopen dalšími zemědělskými pozemky jiných soukromých subjektů a pozemkem zeleně ve vlastnictví obce Ostrožská Nová Ves.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku (orná půda) v obci Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 3438/14
Nejnižší podání
14.933 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Uherský Ostroh
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek situovaný cca 2,5 km severozápadně od centra obce Uherský Ostroh. Pozemek p.č. 280/10 má protáhlý pásový tvar a je součástí většího zemědělského lánu, který byl v době místního šetření osetý obilím. Na malé části pozemku se nachází trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše Z - plochy zemědělské. Přístup k pozemku je možný z pozemků ve vlastnictví jiných subjektů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku (orná půda) v obci Uherský Ostroh, k.ú. Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 3438/14
Nejnižší podání
4.933 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Uherský Ostroh
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek situovaný cca 600 m jihozápadně od centra obce Ostrožská Lhota. Pozemek p.č. 8299 má protáhlý pásový tvar a je součástí většího zemědělského lánu, který byl v době místního šetření osetý obilím. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše Z - plochy zemědělské. Přístup k pozemku je možný z pozemků p.č. 8301 nebo p.č. 8303 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Ostrožská Lhota nebo z pozemků ve vlastnictví jiných subjektů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obcích Kunovice a Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 3438/14
Nejnižší podání
123.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kunovice, Ostrožská Nová Ves
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 3350/114 - Pozemek je situovaný cca 2 km východně od obce Ostrožská Nová Ves a cca 4 km jižně od města Kunovice. Jedná se o pozemek protáhlého pásového tvaru, který leží v mírně svažitém terénu. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v době místního šetření na něm bylo zaseto obilí. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské. Pozemek nemá přístup z komunikace, neboť je obklopen dalšími zemědělskými pozemky jiných soukromých subjektů a obce Ostrožská Nová Ves.

 
Pozemek p.č. 1976/96 - Pozemek je situovaný cca 2 km severně od centra obce Ostrožská Nová Ves, cca 400 m severně od části Novoveské Lázně a cca 2,7 km jihozápadně od centra města Kunovice. Pozemek má obdélníkový tvaru a tvoří okrajovou část koryta bezejmenného potoka. Na pozemku se nachází trvalé porosty. V územním plánu je pozemek
veden v ploše WT - vodní plochy a toky. Přístup k pozemku je možný z také oceňovaného pozemku p.č. 4385 (trvalý  travní porost) nebo z pozemků ve vlastnictví jiných subjektů.
 
Popis dalších pozemků naleznete ve znaleckém posudku na str. 8 a násl.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Dubňany, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 17550/14
Nejnižší podání
526.667 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Dubňany
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Protože prohlídka nemovitosti nebyla umožněna, vychází ocenění z informací o srovnatelných nemovitostech a z podkladů získaných z katastru nemovitostí – zejména Prohlášení vlastníka budovy (COMPLETE Developer, s.r.o.) ze dne 30.05.2007. Vybavení a stav bytové jednotky je pro účely ocenění uvažováno standardní s běžně prováděnou údržbou.
Bytový dům s oceňovaným bytem je do uliční zástavby začleněn jako samostatně stojící. Jde o zděnou stavbu s valbovou střechou, půdorysně ve tvaru obdélníka. Bytový dům obsahuje jedno podzemní (dále PP), tři nadzemní podlaží (dále NP) a podkroví s dalšími bytovými jednotkami. Celkem je zde 37 bytových jednotek a tři nebytové jednotky, dům je bez výtahu. V 1. PP se nachází společné prostory – kočárkárna, společná plynová kotelna, místnost pro bojlery a plynoměry. Dále jsou zde sklepy náležející k jednotlivým bytovým jednotkám.
V bytovém domě se nachází dvě nebytové jednotky, které jsou ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Hornická č.p.1008 - jedná se o dvě místnosti v 1. PP. Třetí nebytový prostor je umístěn v 1. NP a jde o prodejnu COOP Jednota.
Bytový dům je napojen na všechny inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plyn. Pozemek zastavěný bytovým domem parc.č. 1987 zapsaný na LV č. 1 o výměře 571 m2 je ve vlastnictví města Dubňany a není proto předmětem ocenění. Dům byl odhadem postaven v roce 1960. Přibližně v roce 2006 proběhla kompletní revitalizace: zateplení fasády, výměna oken a vchodových dveří, oprava společných prostor apod. Dle dostupných informací probíhá ke dni ocenění půdní vestavba podkroví se 6 bytovými jednotkami, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako rozestavěné.
Oceňovaný byt č. 1008/30 je umístěn ve 3. NP a jedná se o jedno pokojový byt s kuchyní, předsíní a koupelnou s WC a sprchovým koutem. K bytu dále náleží sklep v 1. PP. Vytápění bytu je ústřední – ze společné plynové kotelny v 1. PP. Pro účely ocenění je uvažován standardní původní stav s běžně prováděnou údržbou.
 

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Ledčice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30299/13
Nejnižší podání
655.500 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Ledčice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Stáří budovy je cca 100 let. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Opocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

V 1. NP se nachází koupelna (5,56 m2), komora (8,59 m2), předsíň (7,11 m2), kuchyň (21,99 m2) a schodiště (3,24 m2). Ve 2. NP je pokoj (26,32 m2), pokoj (24,39 m2) a místnost (11,45 m2). Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelna je se sprchovým koutem a s WC. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC, prkny a koberci. Obklady jsou keramické. Dům je v původním stavu, určený k rekonstrukci a modernizaci.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Kamenický Šenov, k.ú. Prácheň, okres Česká Lípa (další podíl draží soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil)

Spisová značka
030 EX 208/16
Nejnižší podání
173.400 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Kamenický Šenov
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl bude dražen dne 6.12.2018 v 9:00 hod. soudním exekutorem JUDr. Vratislavem Pospíšilem, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, pod sp. zn. 0136 EX D 6/2017 prostřednictvím dražebního portálu www.e-drazby.cz.

Oceňovaný rodinný dům je volně stojící budova postavená na původně svažitém pozemku, který byl výškově upraven pro potřeby stavby. Stavebně jej tvoří vlastní dům, k jehož přednímu a zadnímu průčelí jsou přistavěny přístavky. Má dvě nadzemní podlaží. 

Základy tvoří základové pasy. Obvodové konstrukce 1. nadzemí jsou zděné, ve druhém podlaží jsou obvodové konstrukce částečně zděné, částečně dřevěné, oboustranně obíjené. Stropy jsou s viditelnými stropními trámy a s rovným podhledem. Střecha nad domem je polovalbová, krov vaznicový, krytina z osinkocementových šablon. Nad přístavkem k přednímu průčelí je střecha pultová s plechovou krytinou, nad přístavkem k zadnímu průčelí je krytina živičná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou omítky vápenné, hladké. Na zděné části domu na předním, levém a pravém průčelí jsou omítky vápenné, hladké, na přístavku k zadnímu průčelí vápenné, hrubé. Dřevěné obvodové konstrukce jsou natřeny krycím nátěrem. Vstupní dveře jsou dřevěné, náplňové, vnitřní dřevěné, hladké. Okna jsou dřevěná, jednoduchá, dvojitá, ven a dovnitř otevíravá a dvojitá, špaletová. Podlahy jsou prkenné a z betonové mazaniny. Vytápění chybí, bylo ústřední, ale je demontováno. Do domu je přivedena elektrická energie. Je napojen na veřejný vodovod a rozvod plynu. Odpadní a splaškové vody byly přes septik svedeny do veřejné kanalizace.

Doklad o stáří ani původní dokumentace nebyly předloženy a nebyl umožněn vstup do domu. Podle situování domu v zástavbě a konstrukčního řešení lze stanovit, že dům byl postaven cca v roce 1920. Jeho stáří ke dni ocenění je 97 roků.

Celkový technický stav domu je velmi špatný, je to prakticky demolice. Dům v roce 2011 vyhořel a od té doby není užíván. Krov je částečně vyhořelý a střecha včetně krytiny propadlá. Chybí převážná část žlabů a svodů. Impregnační nátěr dřevěných konstrukcí je vyžilý. V 1. nadzemí chybí část okenních křídel. Ústřední vytápění bylo demontováno. Je vybouraný septik, přes který byly odváděny odpadní a splaškové vody do veřejné kanalizace. Přípojky elektro, vody a plynu jsou odpojeny.

Součástí nemovitosti jsou následující venkovní úpravy - přípojka elektro, vody, kanalizace a plynu, kiosek z vápenopískových cihel pro HUP, dřevěná plotová vrátka a vjezdová brána ocelová s dřevěnou výplní. Venkovní úpravy jsou ve špatném technickém stavu. Přípojky inženýrských sítí jsou odpojeny. Odpadní a splaškové vody byly svedeny přes septik do veřejné kanalizace. V současné době je septik vybouraný.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Výsluní, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 52020/13
Nejnižší podání
93.000 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Výsluní
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, patrový rodinný dům. Dům je částečně podsklepený. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z kamene a pálených cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům se jeví jako dlouhodobě neudržovaný a nevyužívaný a je ve špatném stavu určen ke kompletní rekonstrukci. Fasáda je nezateplená, omítka nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementu. Střecha je opatřena komínem ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá kastlová. Část oken v obou patrech je vysklených. Vnitřní omítky jsou hladké, ve špatném stavu a jsou na nich viditelné známky vlhkosti a plísní. V dome je nahromaděno velké množství odpadků. Na dům navazuje hospodářská část v havarijním stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 135 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 192 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 73 m2. Stavební pozemek parc. č. St. 192 má výměru 250 m2 a je na něm postavená zděný, patrový rodinný dům ve špatném stavu s navazující hospodářskou částí v havarijním stavu s propadlou střechou. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, neudržovaný bez oplocení. Pozemky jsou přístupné z pozemku parc. č. 851/1.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001