Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/6 pozemku v obci Rouchovany, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 49012/13
Nejnižší podání
14.667 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Rouchovany
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 772/1 o výměře 5.900 m2 je vedený v operátu KN na listu vlastnictví jako orná půda, jedná se o pozemek přímo přístupný z veřejné komunikace na veřejném pozemku parc.č. 1206, který je ve vlastnictví obce. Pozemek se nachází v zemědělských plochách, je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
 

 

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu se zahradou a 1/6 pozemku v obci Lomnice nad Popelkou, okres Semily

Spisová značka
030 EX 13899/17
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Lomnice nad Popelkou
Okres
Semily
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. St. 986 a parc. č. 445/2 se nacházejí na severním okraji zastavěné části města Lomnice nad Popelkou. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada o výměře 1 466 m2. Na pozemku parc. č. St. 986 se nachází zděný dům č.p. 814, který je k demolici. Na pozemku parc. č. 445/2 se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou ohraničené dřevěným oplocením. Pozemky jsou mírně svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 3360, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné - bydlení venkovské.

Oceňovaný pozemek parc. č. 5886 se nachází cca 1,2 km severně od okraje zastavěné části města Lomnice nad Popelkou. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 8 366 m2. Na severovýchodní straně je pozemek ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k severozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5927, který je ve vlastnictví města Lomnice nad Popelkou. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

Oceňovaný pozemek parc. č. 162/1 se nachází cca 350 m západně od okraje zastavěné části obce Želechy. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 2 784 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se z větší části nachází listnatý lesní porost (olše a jasan) starý cca 18 let a menší část pozemku je vykácená. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku cizích vlastníků. V územním plánu je pozemek vedený jako návrh na plochu zemědělskou.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zbytky zděného domu. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemků v obci Troubsko a Popůvky, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 12/18
Nejnižší podání
692 Kč
Výše jistoty
100 Kč
Město
Troubsko
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 1318/4 v k.ú. Troubsko - jedná se o pozemek ležící severně od komunikace Troubsko - Omice, část meze, oddělené od komunikace pozemkem parc.č. 1318/1 ve vlastnictví obce Troubsko.

Pozemek parc. č. 413/9 v k.ú. Popůvky u Brna - jedná se o pozemek ležící severně od komunikace Troubsko - Omice a navazuje ze severu na pozemek parc. č. 1318/4 v k.ú. Troubsko, ale již spadá do k.ú. Popůvky u Brna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plocha) v k.ú. Bystrc, obec Brno

Spisová značka
030 EX 47175/13
Nejnižší podání
49.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nachází mezi řadovými garážemi a slouží jako přístupová komunikace k těmto objektům. Pozemky jsou rovinatého charakteru a půdorysného nepravidelného tvaru. Na pozemcích se nachází betonová zatravňovací dlažba a betonové obrubníky. Přístup a příjezd k oceňovanému pozemku je možný z ulice Černého na pozemku p.č. 6411/1, který je ve vlastnictví statutárního města Brno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek parc. č. 6403/2 (ostatní plocha) v k.ú. Bystrc, obec Brno

Spisová značka
030 EX 47175/13
Nejnižší podání
89.000 Kč
Výše jistoty
9.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází mezi řadovými garážemi a slouží jako přístupová komunikace k těmto objektům. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného lichoběžníkového tvaru. Na pozemku se nachází betonová zatravňovací dlažba. Přístup a příjezd k oceňovanému pozemku je možný z pozemku p.č. 6403/3, který je ve vlastnictví více fyzických osob (spoluvlastníci garáží).

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plocha) v k.ú. Bystrc, obec Brno

Spisová značka
030 EX 47175/13
Nejnižší podání
185.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o tři oceňované pozemky, které se nachází nejblíže u veřejné komunikace při ulici Stará Dálnice, v k.ú. Bystrc. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Na pozemku se z části nachází zděný plot, ale zejména trvalé porosty borovice. Žádné jiné příslušenství nebylo zjištěno. Pozemky slouží především jako veřejné prostranství. Přístup k oceňovaným pozemkům je možný přes pozemek p.č. 5996/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), a p.č. 1142/54 (ostatní plocha, zeleň) vše ve vlastnictví statutárního města Brno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek pod garáží parc. č. 6405/4 v k.ú. Bystrc, obec Brno

Spisová značka
030 EX 47175/13
Nejnižší podání
52.267 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je zastavěny stavbou řadové garáže č.p. 1271, který je ve vlastnictví více osob. Pozemek se nachází blíže k ulici Černého v zástavbě řadových garáží a parkovacích ploch. Přístup a příjezd k oceňovaným pozemkům je možný přes pozemky, které jsou ve spoluvlastnictví více fyzických osob.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek pod garáží parc. č. 6404/3 v k.ú. Bystrc, obec Brno

Spisová značka
030 EX 47175/13
Nejnižší podání
55.467 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace


Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je zastavěny stavbou řadové garáže č.p. 1270 a 1271, který je ve vlastnictví jiných osob. Pozemek se nachází blíže k ulici Černého v zástavbě řadových garáží a parkovacích ploch. Přístup a příjezd k oceňovaným pozemkům je možný přes pozemky, které jsou ve spoluvlastnictví více fyzických osob.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek pod garáží parc. č. 6402/1 v k.ú. Bystrc, obec Brno

Spisová značka
030 EX 47175/13
Nejnižší podání
36.267 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je zastavěny stavbou řadové garáže č.p. 1269, který je ve vlastnictví jiné osoby. Pozemek se nachází blíže k ulici Černého v zástavbě řadových garáží a parkovacích ploch. Přístup a příjezd k pozemku je možný z pozemku p.č. 6403/2, který je ve vlastnictví povinné.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek pod garáží parc. č. 6401/1 v k.ú. Bystrc, obec Brno

Spisová značka
030 EX 47175/13
Nejnižší podání
6.400 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.10.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je zastavěny stavbou řadové garáže č.p. 1268, který je ve vlastnictví jiné osoby. Pozemek se nachází blíže k ulici Černého v zástavbě řadových garáží a parkovacích ploch. Přístup a příjezd k pozemku je možný z pozemku p.č. 6403/2, který je ve vlastnictví povinné.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001