Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemek v obci Horní Planá, k. ú. Pernek, okres Český Krumlov

Spisová značka
030 EX 1535/03
Nejnižší podání
64.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Horní Planá
Okres
Český Krumlov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 600 m severně od okraje zastavěné části obce Pernek. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 4 311 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený porosty a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků. Pozemek se nachází v CHKO Šumava. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Doubravy, okr. Zlín

Spisová značka
030 EX 19793/16
Nejnižší podání
121.336 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Doubravy
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětné pozemky jsou situované mimo souvisle zastavěné území obce v severovýchodní části katastrálního území při hranici s katastrálním územím Březůvky. Jedná se o lokalitu s lesními porosty prostřídanými pastvinami ve svažitém terénu, který se zvedá od obce směrem k vrcholu kopce Kamenec. Pozemky p.č. 888/4 a p.č. 888/30 leží cca 2 km severovýchodně od centra obce Doubravy, pozemek p.č. 888/17 leží ještě cca o 500 m severněji výše ve svahu. Centrum obce Březůvky je vzdáleno cca 1 km východně respektive jihovýchodně. Pozemek p.č. 888/17 je součástí rozsáhlejší pastviny lemované lesními porosty a remízy. Na pozemky p.č. 888/4 a p.č. 888/30 zasahují pastviny pouze částečně, přičemž na ostatní jejich části zabíhají okolní lesní porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Úlice, okres Plzeň-sever

Spisová značka
030 EX 34045/14
Nejnižší podání
700.000 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Úlice
Okres
Plzeň-sever
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované bytová jednotka se nachází v obci Úlice, tj. dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění, ve městě s počtem obyvatel 504. Obec Úlice se nachází cca 11 km západně od hranice krajského města Plzně na silnici II/605. Obec je dopravně dostupná autem, autobusem. Vlaková doprava v místě není dostupná. V obci je dostupná pouze minimální občanská vybavenost (obecní úřad, pošta, obchod, hřiště, pohostinství) a veškerá potřebná technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plynovod, elektřina). Budova čp. 102, 103, je stavbou panelového bytového domu ukončená plochou střechou. Stavba je podsklepená, má jedno podzemní, 3 nadzemní podlaží bez výtahu. Budova je minimálně udržovaná, zateplená, částečně okna plastová, částečně původní dřevěná okna. Z veřejných inženýrských sítí je budova napojena na obecní vodovod, kanalizaci, elektřinu i plynovod. Přístup do domu je z veřejné zpevněné komunikace přes přiléhající zpevněné plochy, parkování možné v okolí domu na veřejných parkovacích plochách. Dle sdělení povinné byl bytový dům postaven v roce 1977; uvažované stáří domu je 41 roků.

Oceňovaná bytová jednotka se nachází ve zvýšeném přízemí, tj. v I.NP bytového domu bez výtahu, podlahová plocha bytu je 60,40 m2 o dispozici 3+1 v členění na kuchyň 11,84 m2, 3 pokoje (16,56 m2, 8,07 m2, 12,10 m2), koupelnu 2,56 m2, WC 0,99 m2, předsíň 8,28 m2. Dále k bytu přísluší lodžie o výměře 4,60 m2 a dále sklepní drátěná kóje o výměře 2,42 m2 umístěná v suterénu budovy. V bytové jednotce je instalována starší kuchyňská linka; sporák plynový samostatně stojící na PB láhev. Koupelna v provedení plechová vana, umyvadlo, WC samostatné, splachovací. Původní umakartové bytové jádro. Okna dřevěná původní. Vytápění ze společné plynové kotelny v domě včetně ohřevu TÚV. Povrchy podlah PVC, kobercové, keramické. Byt je v původním stavu. Stanovení ceny vychází ze zjištěných údajů, skutečného stavu.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Děčín, k.ú. Dolní Žleb, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 14412/15
Nejnižší podání
450.000 Kč
Výše jistoty
45.000 Kč
Město
Děčín
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičných šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci pouze pěší po nezpevněné komunikaci. 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 191 stojí stavba rodinného domu č.p. 127. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 154 m2. Na stavební pozemek parc. č. St. 191 navazuje pozemek parc. č. 355/1, který je v katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 529 m2 a pozemek parc. č. 481/7, který je v katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 801 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek a jsou velmi svažité a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 574, který je ve vlastnickém právu statutárního města Děčín.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Sedlec, k.ú. Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 15688/13
Nejnižší podání
255.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Sedlec
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
 

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená nebo dvojitá. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo plovoucí podlahou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Stáří budovy je cca 100 let. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je podprůměrný. Dispozice přízemí je 2+kk, včetně sociálního zařízení koupelny se sprchovým koutem a WC. Stavba byla v době ohledání ve stavu rekonstrukce.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Vytápění na tuhá paliva (kamna), teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 65 se nachází stavba rodinného domu č.p. 47. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 258 m2. Pozemek je oplocený, rovinatý, travnatý, udržovaný. Na pozemku se dále nachází zděná kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 897/2, který je ve vlastnictví obce.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 12636/16
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Ostrov nad Oslavou
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 8.3.2018
Odročeno na
13.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovanou nemovitostí je pozemek parc.č. 2040/1 – orná půda, včetně součástí a příslušenství, v kat. úz. a obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, k datu 28.9.2017.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 86 v k.ú. Ostrov nad Oslavou u KÚ pro Vysočinu, KP Žďár nad Oslavou.
Pozemek je mimo zastavěné území obce Ostrov nad Oslavou, není v terénu vyznačen, východní hranice vymezena areálem Správy železniční dopravní cesty a dále železniční tratí, severní hranicí je pak silnice III.třídy, pozemek je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Přístup je ze zpevněné komunikace silnice III. třídy spojující obce Obyčtov a Sazomín. Případná nájemní smlouva k pozemku nebyla objednavatelem předložena.
 

 

 

Fotogalerie

 

6/8 rodinného domu v obci Vitice, k.ú. Dobré Pole u Vitic, okr. Kolín

Spisová značka
030 DD 3/18
Nejnižší podání
450.000 Kč
Výše jistoty
45.000 Kč
Město
Vitice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/8 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 32961/13 dne 20.9.2018 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz, zde je také zveřejněn znalecký posudek.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům o dispozici 3+1 s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova vyžaduje rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená, v uliční čáře omítka ve spodní části opadává. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné ve špatném stavu. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové a vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Koupelna je vybavena vanou, WC je samostatné. Podlahy jsou pokryty PVC, koberci a keramickou dlažbou. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.


Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Odpad je sveden do septiku. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 122 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 181 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 464 m2. Stavební pozemek má výměru 67 m2. Soubor pozemků je travnatý, mírně svažitý a neudržovaný. Na pozemku je zděná kolna ve špatném stavu. Přístup je zajištěn z pozemku parc. č. 1553/16, který je ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Stěbořice, k.ú. Nový Dvůr u Opavy, okres Opava

Spisová značka
030 EX 11376/17
Nejnižší podání
27.646 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Stěbořice
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
 
Pozemk p.č. 376 leží v jižní části k.ú., a to v těsné blízkosti zastavěného území Nového Dvora směrem na obec Hlavnice, přičemž je začleněn do menších půdních lánů. Pozemek p.č. 376 má přibližně lichoběžníkový tvar a leží v mírně svažitém terénu. Na severní straně sousedí s potokem, na jižní straně sousedí s pozemkem p.č. 574 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Stěbořice – původní polní cesta. V době místního šetření byl oset obilninou.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Násedlovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 37527/13
Nejnižší podání
117.133 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Násedlovice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky p.č. 419, p.č. 421/1, p.č. 421/2 - Jedná se o soubor tří na sebe navazujících zemědělských pozemků. Dohromady úzký a podlouhlý tvar, mírně svažitý až svažitý terén. Pozemky jsou situovány cca 700 m východně od centra obce Násedlovice, v lokalitě „Přední čtvrtě“. Pozemky jsou užívány k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Na malé části pozemku p.č. 421/2 se nachází trvalé porosty (remíz). Přístup k pozemkům je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2267/1 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Jihomoravského kraje (Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje), případně přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Pozemky užívá společnost ZEMAS, a.s. k zemědělské výrobě.

Pozemek p.č. 716 - Jedná se o zemědělský pozemek situovaný cca 1,1 km JV od centra obce Násedlovice, v lokalitě „Padělky“. Úzký a dlouhý pozemek, mírně svažitý charakter. Pozemek je zemědělsky využíván v rámci většího společně ohospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné veřejné komunikace na pozemku p.č. 2269/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Obce Násedlovice, případně přes sousední zemědělské pozemky. Pozemek užívá společnost ZEMAS, a.s. k zemědělské výrobě.

Více informací o dalších pozemcích naleznete od str. 6 znaleckého posudku. 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Černiv, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 26812/13
Nejnižší podání
73.333 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Černiv
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům čp.32 - podíl id.1/2 – § 13

Přízemní jednopodlažní nepodsklepená stavba zděné konstrukce bez izolací v tl.do 55 cm se sedlovou střechou na dřevěném krovu s krytinou z dvojitých bobrovek i cem. drážkovek, stropy klenbové i ploché omítané. Postavena na stísněném stavebním místě při samém severozápadním okraji zastavěné části obce, přístup ze silnice Černiv - Slatina. Dispozičně obsahuje jedno nadzemní podlaží, ve kterém je byla posledního způsobu užívání: kuchyň, dva pokoje, koupelna s mísou WC a komora. Podstřešní prostor přístupný dřevěným schodištěm není určen, ani stavebně technicky vybaven pro účelové užití, jde o půdu.
K datu ocenění je dům několik roků opuštěn, v havarijním stavu - bezprostředně ohrožuje bezpečnost ve svém okolí; bez funkčního vybavení, dlouhodobě mimo provoz, odpojen od veřejných sítí. Jeho stabilita je evidentně poškozena natolik, že nelze vyloučit samovolnou destrukci některých jeho konstrukcí, ohroženy i pozemky sousedící. Se situací je seznámen starosta obce i vedoucí místně i věcně příslušného stavebního úřadu v Libochovicích, kde jsem byl informován že řešení věci je v řízení.
 
Protože vnitřní ohledání by představovalo zvýšené bezpečnostní riziko (a povinný jen ani nezajistil), bylo možno provést jen vnější ohledání; dvůr i zahrada jsou totiž zavezeny odpadním materiálem, jinak prorůstá bujnou vegetací.
 
Informace k dalším stavbám na pozemku naleznete ve znaleckém posudku.
 
 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001