Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům v obci Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 40517/13
Nejnižší podání
560.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Vysoké Mýto
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá a jedno okno je plastové. Dveře domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je kovové. Dům je určen k rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 2232 stojí stavba rodinného domu č.p. 19. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 254 m2. Pozemek je malý a neudržovaný. Na pozemku se nachází zděná kolna ve špatném stavu. Pozemek je oplocený kovovým plotem. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 4813/1 ve vlastnickém právu města Vysoké Mýto.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemky se zbytky domů a pozemky v obci Honětice, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 1409/14
Nejnižší podání
24.880 Kč
Výše jistoty
2.500 Kč
Město
Honětice
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekty bydlení - rodinné domy evidované na listu vlastnictví ke dni ocenění neexistují. Předmětem ocenění jsou tedy dvě souvislé stavební plochy na okraji obce po obou stranách polo zpevněné místní silničky na okraji zastavěné části obce. První souvislou plochu tvoří pozemky parc. č. 875, 876, 662/2 a 662/3 po pravé straně cestičky o celkové ploše 1294 m2, druhou stavební plochu po straně levé mezi stále ještě stojícími domy č.p. 65 a č.p. 62, přičemž první z nich obývá asi patnáctičlenná romská komunita, tvoří pozemky parc. č. St. 62, St. 63, 27/4 a 27/5 o celkové výměře 572 m2. Předmětem ocenění jsou tedy dvě samostatné plochy se zbytky domů č.p. 55 a 70, po druhé straně komunikace se zbytky hospodářských budov na ploše 875, celek zarosten plevelnatými travinami a křoviskami. Nesporně se ovšem jedná o stavební místa.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba rodinné rekreace v obci Počenice-Tetětice, k.ú. Počenice, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 1409/14
Nejnižší podání
14.933 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Počenice-Tetětice
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 246: jedná se o plochu, na které je umístěna stavba pro rodinou rekreaci ev. č. 99 - rozpadající se stavba, u které prakticky chybí jedna štítová stěna, ze statického hlediska je nereálné ji opravit. Tato stavba stavební pozemek jednoznačně znehodnoduje, nový majitel bude muset tuto stavbu na vlastní náklady odstranit, po odstranění je pozemek vhodný k výstavbě rekreační stavby nebo objektu bydlení. Výměra pozemku je 112 m2.

Stavba ev. č. 99: stavba z kótovice s dřevěnými stropy a sedlovou střechou. Výplně otvorů jsou dřevěné, krytinu střechy tvoří plech. Betonový věnec je částečně rozpadlý. Dům je napojen na elektrickou energii.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Údlice, k.ú. Přečaply, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 41324/13
Nejnižší podání
260.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Údlice
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Objekt je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek - bobrovek. Součástí střechy jsou vikýře a komíny. Okna domu jsou dřevěná nebo plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená, na omítce jsou viditelné známky opotřebování, omítka odpadává. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází zděný chlév. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Dispoziční řešení domu je 1+1. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. K dispozici je přípojka kanalizace a plynovodu. Vytápění je lokální kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje kotel. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 10, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 227 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 26 a chlévem. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemek je rovinatý a oplocený. Přístup k pozemku je po obecní komunikaci.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 35542/07
Nejnižší podání
2.650 Kč
Výše jistoty
300 Kč
Město
Hustopeče
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
23.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí zapsaný jako ostatní plocha - ostatní komunikace. Celková výměra pozemku je 298 m2.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 bytového domu v obci Postoloprty, k.ú. Malnice, okres Louny (další id. 1/7 draží soudní exekutor JUDr. Milan Usnul)

Spisová značka
030 EX 31428/13
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Postoloprty
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.05.2019 v 10:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu id. 1/7 proběhne dne 29.5.2019 v 10:00 hod. na dražebním portálu www.exdrazby.cz pod sp.zn. 098 EX 05260/08 (Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9).

Předmětem ocenění je stavba bytového domu č.p.22, která je realizována na pozemku p.č.st.8/4 v katastrálním území Malnice (kód:749125), v obci Postoloprty. Stáří stavby je odborně odhadnuto.
Objektem je patrová stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. V posudku jsou uvedeny jednotlivé objemové podíly stavby s určením jejich celkového podílu na jednotlivé konstrukci z hlediska provedení. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Základy jsou kamenné, bez funkční hydroizolace, svislé konstrukce jsou smíšené. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Okna jsou převážně plastová. Vzhledem k tomu, že vnitřní prostory objektu nebyly zpřístupněny, vnitřní konstrukce a vybavení je určeno na základě vnějšího vizuálního šetření, informací na místně příslušných úřadech a na základě inzerce oceňované nemovité věci. Vytápění je lokálními zdroji na tuhá paliva. 
Dispoziční řešení je následující:
- 1.NP: byty 3+1 a 2+1
- 2.NP: 2 byty 2+1 a byt 1+1.
Podlahy jsou částečně betonové s krytinou z PVC a textilu, částečně jsou z keramické dlažby a dřevěných parket. Bytový dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Celkový technický stav stavby je špatný, bez pravidelné údržby. Roku 2013 došlo k částečné rekonstrukci – částečně nová okna, některé rozvody a vnitřní povrchové úpravy, povrchové úpravy podlah.
Na stavbu navazuje kamenná patrová hospodářská stavba, na kterou dále stavebně navazuje stavba určená pro účely bydlení. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu, který limituje (přesněji: znemožňuje) jejich běžné užívání. Stavby vyžadují celkovou rekonstrukci, která je ovšem na hraně ekonomické návratnosti. V úvahu je potřeba vzít i případnou demolici.
Objekt je pronajatý, legálnost nájemního vztah nebylo možné ověřit, nájemní smlouva nebyla předložena, nájemné je do výpočtu zahrnuto jako obvyklé
Venkovní úpravy sestávají z oplocení, přípojek IS.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu s pozemky v obci Skuhrov, k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 34663/13
Nejnižší podání
314.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Skuhrov
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je pravděpodobně částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. V domě je umístěna vestavěná garáž s dřevěnými vjezdovými vraty. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 182 stojí stavba pro bydlení č.p. 51. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plcoha a nádvoří o celkové výměře 228 m2. Pozemek parc. č. 1854/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 182 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1681 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou částečně oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2045, který je ve vlastnickém právu obci Skuhrov.

Pozemek parc. č. 3462 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 8181 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. V ÚP je pozemek veden jako plochy určené k plnění funkce lesa (NL). Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1679, který je ve vlastnickém právu Libereckého kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 11822/18
Nejnižší podání
86.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Račice nad Trotinou
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dle předloženého LV stojí na pozemku parc. č. St. 39 stavba pro bydlení č.p. 43. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 266 m2. Dle stavu, který byl zjištěn při místním šetření se na pozemku parc. č. St. 39 nenachází stavba č.p. 43. Na pozemku se nachází porosty a zbytky stavebního materiálu. Pozemek je nepravidelného tvaru, mírně svažitý, travnatý a neudržovaný. V ÚP je pozemek zařazen v plochách smíšených obytných - venkovských. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 900/7, který je ve vlastnickém právu obce Račice. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí se v ulici nachází rozvody elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Přelouč, k.ú. Tupesy u Přelouče, okres Pardubice

Spisová značka
030 EX 12189/17
Nejnižší podání
8.333 Kč
Výše jistoty
800 Kč
Město
Přelouč
Okres
Pardubice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 261/4 - jedná se o trvalý travní porost o výměře 3209 m2, nachází se v okrajové části, mimo souvislou zástavbu. Pozemek je přístupný pouze po nezpevněné komunikaci a není možné jeho napojení na inženýrské sítě.

Pozemek parc. č. 261/2 - jedná se o ostatní plochu (silnice) o výměře 344 m2, nachází se v okrajové části, mimo souvislou zástavbu. Pozemek je přístupný pouze po nezpevněné komunikaci a není možné jeho napojení na inženýrské sítě. Pozemek navazuje na pozemek parc. č. 261/4 a nacházejí se zde porosty vzniklé náletem (neudržované, v plném zápoji a ve velmi špatném stavu).

Fotogalerie

Další soubory

 

Lesní pozemky v obci Šerkovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 5875/08
Nejnižší podání
176.667 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Šerkovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 479 - Jedná se o lesní pozemek, který se nachází přibližně ve vzdálenosti 2 km severně od obce Šerkovice. Les je situovaný ve větším lesním celku. Dle lesních hospodářských osnov jsou na pozemku zastoupeny porostní skupiny dubu zimního (40%), břízy bělokoré (40%), habru obecného (10%), buku lesního (5%) a jeřábu ptačího (5%). Stáří porostu je cca 12 let. Pozemek je situovaný v Přírodním parku Svratecké hornatiny. Svažitý charakter, V expozice.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes sousední lesní pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 593 - Jedná se o lesní pozemek, který se nachází přibližně ve vzdálenosti cca 1,5 km severovýchodně od obce Šerkovice. Les je situovaný ve větším lesním celku. Dle lesních hospodářských osnov jsou na pozemku zastoupeny porostní skupiny dubu zimního (40%), břízy bělokoré (30%) a topolu osiky (30%). Stáří porostu je stanoveno na cca 11 let. Pozemek je situovaný v přírodním parku svratecké hornatiny. Svažitý charakter, Z expozice.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes sousední lesní pozemky v různém vlastnictví.

Věcné břemeno užívání pro paní Jarmilu Kašpárkovou, nar. 11.8.1922, spočívá v doživotním užívání pozemků p.č. 479 a p.č. 593. Dle dostupných informací je věcné břemeno stále platné. S ohledem na charakter oceňovaných pozemků se nejedná o zásadní omezení, nicméně jistá negativa z tohoto mohou vyplývat, proto je ve znaleckém posudku samostatně oceněno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001