Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/12 pozemku v obci Praha, k.ú. Bubeneč, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 4665/09
Nejnižší podání
144.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 7.6.2018
Odročeno na
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Praha-Bubeneč. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 474 m2. Na severní, jižní a západní straně je pozemek oplocený. Na pozemku se nachází několik stromů a železné věšáky na prádlo. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1577/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha čistě obytná.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je část oplocení a železné věšáky na prádlo. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 bytu v obci Svitavy, k.ú. Svitavy-předměstí, okres Svitavy

Spisová značka
030 DD 1/18
Nejnižší podání
400.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Svitavy
Okres
Svitavy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 12.7.2018
Odročeno na
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům

Bytový dům č.p. 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 a 1767 (blok o 6 vchodech) je celopodsklepený a má 8 nadzemních podlaží a je postaven na pozemku p.č.St. 2257, který je ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě. Svislé konstrukce domu jsou panelové, stropy taktéž, střecha je plochá pravděpodobně krytá natavovanými živičnými pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda zateplená kontaktním zateplovacím systémem, schodiště teracové, podesty dlážděné. Osazen vždy jeden osobní výtah (ocel. kce šachty+drátosklo) v každém vchodě, okna ve společných prostorách původní dřevěná, lodžie zasklené, vstupní dveře do domu hliníkové. Stáří objektu je dle zjištění z roku 1978. V roce 2002 byla provedena výměna stoupacího vedení a střešní krytiny, dále byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a byla osazeny nové vstupní domovní dveře včetně schránek. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
 
Bytová jednotka č. 1765/6
 
Jedná se o dvoupokojový byt umístěný ve 3.NP bytového domu. Předpoklad: vnitřní omítky vápenné hladké, pravděpodobně vnitřní obklady v koupelně s WC, umakartové jádro, povrchy podlah lino nebo dlažba, vytápění ústřední s dálkovým zdrojem, okna dřevěná zdvojená, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná (původní) KL, zařizovací předměty - vana, umyvadlo a splachovací WC, z ostatního pouze zvonkový telefon a satelitní příjem signálu.
K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 a 1767 a na pozemku p.č.St. 2257ve výši id. 622/73998. Pozemek p.č.St. 2257 je zcela zastavěn bytovým domem.

 

Fotogalerie

 

1/24 rodinného domu s pozemky v obci Předín, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 19066/08
Nejnižší podání
43.600 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Předín
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt bydlení č.p. 81 - Jedná se o zděnou přízemní stavbu, pravděpodobně nepodsklepenou, bez užitného podkroví, které je zastřešeno sedlovou střechou, která je pokryta keramickými taškami. K objektu náleží i vedlejší stavba stodoly. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno ve znaleckém posudku v tabulce na str. 6. Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, námi odhadovanou výstavby spatřujeme kolem 1. poloviny 20 století. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě nebyla v posledních letech provedena žádná větší rekonstrukce či modernizace, která by byla viditelná z exteriéru. Celkově je objekt při pohledu z exteriéru ve špatném stavebně technickém stavu. Okenní výplně vykazují značné  potřebení, dochází k odpadání venkovních omítek, střešní krytina již také vykazuje značné morální opotřebení, a je viditelný pokles dřevěného krovu či zvlněných střešních latí. Stavebně technický stav objektu se jeví jako špatný, bez jakékoli prováděné rekonstrukce či modernizace, které by byly patrné z exteriéru.
 
Pozemek p.č. St. 82 - Jedná se o stavební pozemek, který je z větší části zastavěn objekt pro bydlení č.p. 81 a vedlejší stavbou stodoly. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného nepravidelného tvaru. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je možný přes pozemek p.č. 2525/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p. 243, 67527 Předín.
Pozemek p.č. 79Pozemek přímo navazuje na pozemek p.č.St. 82, který tvoří zbylé volné pozemkové zázemí vedle objektu č.p. 81. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného čtvercového tvaru. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je bezproblémový přes pozemek p.č. 2525/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p. 243, 67527 Předín.
Pozemek p.č. 122 - Jedná se o pozemek, který se nachází za rodinným domem č.p. 251 a slouží jako zahrada. N pozemku se nenachází žádné příslušenství, nýbrž pouze náletový travní porost. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného protáhlého obdélníku. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněném pozemku p.č. 2497/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p.
243, 67527 Předín.
Další informace o pozemcích naleznete ve znaleckém posudku od str. 9.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Vidnava, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 10491/16
Nejnižší podání
192.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Vidnava
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zděný, dvoupodlaţní, nepodsklepený, řadový koncový rodinný dům č. p. 53 v k. ú. Vidnava. Dům je ve velmi špatném technickém stavu, na první pohled patrná dlouhodobá nulová údrţba, bez investic. V minulosti v I.NP byl obchod, v současnosti z důvodu špatného stavu nelze bez oprav pronajmout. Dům slouží k bydlení. Stáří domu je 150 let.
Dům má základy kamenné, svislé konstrukce zděné, stropy dřevěné, krov dřevěný vázaný, krytina i klempířské konstrukce z pozinku, dům má bleskosvod, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky vápenocementové, dveře dřevěné, okna špaletová, schody dřevěné, povrchy podlah z palubek, plynová přípojka, zdrojem teplé vody je karma, rozvody vody v kovu, vnitřní hygienické zařízení tvoří splachovací WC a vana, vybavení kuchyně je standardní. Z důvodu odpojení od energií je dům bez vytápění.
Příslušenství domu tvoří dva zděné sklady. Sklad I. - stavebně navazuje na rodinný dům a je stejně jako on ve velmi špatném technickém stavu, je dvoupodlaţní s dřevěnými dveřmi. Sklad II. - je zděný s plechovými vraty, kovovými okny, technický stav skladu je velmi špatný. Stáří příslušenství je 150 let.

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Vejprty, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50819/13
Nejnižší podání
45.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Vejprty
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím a půdním prostorem. Konstrukce budovy je smíšená z cihel a kamene a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Dům je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Okna budovy jsou dřevěná zdvojená s parapety, vchodové dveře jsou dřevěné prosklené dvoukřídlé. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s veřejným osvětlením.

V přízemí rodinného domu se nachází 4 místnosti, v mezipatře se nachází WC, v podkroví je celkem 5 místností a v půdních prostorech je 5 místností. Interiéry jsou v zanedbaném stavu, vhodné ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. V současné době jsou odpojeny. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění budovy je lokální na tuhá paliva.

Pozemek zahrady je mírně svažitý k západu, je travnatý, neudržovaný a oplocený. na pozemku se nacházejí zpevněné plochy a porosty.

 

Fotogalerie

 

1/16 rodinného domu v obci Zlončice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 36945/13
Nejnižší podání
52.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Zlončice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/16 bude dražen dne 23.8.2018 ve 13:00 hod. prostřednictvím elektronického systému držeb na adrese: www.okdrazby.cz v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 34200/13.
 

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek - bobrovek v horším stavu. Součástí střechy je bleskosvod a komíny. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Dispoziční řešení domu je 3+1. V koupelně se nachází vana a WC. Na dům navazuje zděné stavení s pultovou střechou, jejíž součástí jsou komíny. K domu náleží dvorek, na kterém se nachází zděná kolna s pultovou střechou s krytinou z pálených tašek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky, která se nachází na dvorku. Vytápění domu je elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek parc. č. St. 44, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 154 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 29, zděným stavením a kolnou. Zbylou část tvoří dvorek. Pozemek je oplocen. Plot je zděný s dvoukřídlými vraty. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Součástí nemovité věci jsou IS, jímka a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, zděné stavení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 rodinného domu v obci Zlončice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 34200/13
Nejnižší podání
52.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Zlončice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/16 bude dražen dne 23.8.2018 ve 13:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 36945/13.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek - bobrovek v horším stavu. Součástí střechy je bleskosvod a komíny. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Dispoziční řešení domu je 3+1. V koupelně se nachází vana a WC. Na dům navazuje zděné stavení s pultovou střechou, jejíž součástí jsou komíny. K domu náleží dvorek, na kterém se nachází zděná kolna s pultovou střechou s krytinou z pálených tašek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky, která se nachází na dvorku. Vytápění domu je elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek parc. č. St. 44, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 154 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 29, zděným stavením a kolnou. Zbylou část tvoří dvorek. Pozemek je oplocen. Plot je zděný s dvoukřídlými vraty. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Součástí nemovité věci jsou IS, jímka a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, zděné stavení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Srbeč, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 32762/13
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Srbeč
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
23.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m severovýchodně od obce Srbeč. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 6 039 m2. Pozemky jsou na severní straně částečně plotem místního hřbitova a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité k severní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Přes pozemky vede nadzemní vedení VN. Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Džbán.

 

 

 

 

 

Fotogalerie

 

1/24 rodinného domu se zahradou v obci Mikulov, k.ú. Mikulov na Moravě, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 564/10
Nejnižší podání
43.333 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Mikulov
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem, základními venkovními úpravami a pozemky. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V rodinném domě se nachází jedna  bytová jednotka 3+1 s koupelnou a samostatným WC. Ve dvorní části je provedena přístavba verandy se zděnými pilíři, zastřešená drátěným sklem. Ve dvoře je původní kopaná studna s užitkovou vodou.
Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti, nosné zdivo cihelné, stropy nad PP klenuté do I profilů, nad NP dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová nebo pultová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelně a kuchyni. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, dveře dřevěné plné, podlahy dřevěné, plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem. V RD jsou provedeny rozvody vody, kanalizace, plynu a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno sprchovým koutem, umyvadlem a splachovacím WC.
Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V objektu je patrné, že zde byly prováděny opravy a stavební úpravy spojené s modernizací (koupelna, kuchyně, okna, podlahy, ústřední vytápění apod.), dle dostupných informací při částečné rekonstrukci v r. 1960. Přípojka zemního plynu s vnitřním rozvodem byla provedena v r. 1995, rovněž byl instalován plynový kotel ÚT.
Technický stav rodinného domu je průměrný, rodinný dům je obyvatelný ve standardním provedení a vybavení.
 

 

Fotogalerie

 

1/5 pozemku v obci Stříbrná Skalice, k.ú. Kostelní Střimelice, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 6616/13
Nejnižší podání
13.693 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Stříbrná Skalice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
23.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 225/14 se nachází cca 1,1 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Kostelní Střímelice. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 7 831 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede nezpevněná příjezdová cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001