Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu v obci Kostomlaty nad Labem, k.ú. Hronětice, okr. Nymburk

Spisová značka
030 EX 6626/16
Nejnižší podání
225.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Kostomlaty nad Labem
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
14.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Kostomlaty nad Labem, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č 342 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kostomlaty nad Labem.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu. Dle sdělní spoluvlastníka objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení spoluvlastníka oceňované nemovitosti cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt dále procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které nemají vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 1960 byla provedena výměna střešní krytiny. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu více jak 80 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažován jako stavba ve špatném stavu - předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav.

Při levé hranici pozemku (pohled z veřejné komunikace) je situována přízemní, dřevěná kůlna pod sedlovou střechou s plechovou krytinou. Za rodinným domem při pravé hranici pozemku (pohled z veřejné komunikace) je situována přízemní, zděná kůlna pod pultovou střechou s plechovou krytinou.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemky (orná půda, ostatní plocha) v obci Strachotice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 20906/15
Nejnižší podání
876.600 Kč
Výše jistoty
90.000 Kč
Město
Strachotice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
14.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 388 - Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji Strachotic, při boční klidné ulici. Pozemek je rovinatého charakteru, obdélníkového tvaru. Inženýrské sítě jsou dostupné v okolí.
Dle platného územního plánu obce Strachotice se oceňovaný pozemek nachází ve stabilizované zastavitelné ploše BI – bydlení v rodinných domech.

Pozemek p.č. 389 - Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji Strachotic, při boční klidné ulici. Pozemek je rovinatého charakteru, obdélníkového tvaru. Inženýrské sítě jsou dostupné v okolí. Na pozemku se nachází větší množství dřevěných palet, dále nádrž na vodu, vlečka k traktoru a jiné. Na pozemek je vybudován sjezd z ulice.
Dle platného územního plánu obce Strachotice se oceňovaný pozemek nachází ve stabilizované zastavitelné ploše BI – bydlení v rodinných domech.

Pozemek p.č. 1432 - Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji Strachotic. Pozemek je rovinatého charakteru, přibližně lichoběžníkového tvaru. Pozemek je zarostlý rákosem.
Dle platného územního plánu obce Strachotice se oceňovaný pozemek nachází ve stabilizované ploše PV – veřejná prostranství.

Pozemek p.č. 1434 - Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji Strachotic, při boční klidné ulici. Pozemek je rovinatého charakteru, obdélníkového tvaru. Inženýrské sítě jsou dostupné v okolí.
Dle platného územního plánu obce Strachotice se oceňovaný pozemek nachází ve stabilizované zastavitelné ploše BI – bydlení v rodinných domech.

Fotogalerie

Další soubory

 

36/1800 lesního pozemku v obci Lačnov, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 1356/19
Nejnižší podání
70.861 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Lačnov
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
14.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nacházejí cca 2 km severně od okraje zastavěné části obce Lačnov. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Pozemek se nacházejí ve členitém a svažitém terénu. Skrz soubor lesních pozemků vedou nezpevněné lesní cesty a několik místních potoků. Na pozemku se nachází smíšený, převážně jehličnatý lesní porost různého stáří (0 - 120 let). Velká část porostů v souboru je vykácená, ale části vykácených porostů jsou nově vysazené mladými stromky. Na ostatních holinách se nacházejí náletové lesní a keřové porosty. Různé části pozemku jsou dobře přístupné po síti lesních cest. Jedná se o hospodářský les. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházejíc se na pozemku parc. č. 3402, který je ve vlastnictví obce Lačnov.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Nejnižší podání
108.900 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
14.01.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Travnatý pozemek parc. č. 190/3 je na východní jižní a západní straně oplocený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty s pozemkem (orná půda) v obci Novosedlice, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 3916/18
Nejnižší podání
212.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Novosedlice
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 19.11.2020
Odročeno na
04.02.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s č.e. 1004. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty je zateplená. Střecha budovy je valbová s krytinou z lepenky IPA. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné a drátěné. Chata se skládá ze dvou buněk. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění chaty je ústřední na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 611/21 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 1004. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 61 m2. Pozemek parc. č. 611/14 navazuje na stavební pozemek parc. č. 611/21 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 755 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a kolna a dřevník. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 597/2 a parc. č. 611/20 ve vlastnickém právu obce Novosedlice a přes pozemek parc. č. 611/15 ve vlastnickém právu České republiky.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna a dřevník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001