Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky (ostatní plocha) v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 2645/18
Nejnižší podání
69.013 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Pozemky se nacházejí jihovýchodně od centra města, po pravé straně ulice Těšínská ve směru z města, respektive mezi ulicí Těšínská a tramvajovou tratí vedoucí z centra města směrem k přestupnímu terminálu Hranečník, který leží cca 300 m jihovýchodním směrem.

Pozemek p.č. 3278/1 má mírně lichoběžníkový tvar a je obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemek p.č. 3278/3 má nepravidelný tvar připomínající písmeno V a kromě severovýchodní hranice, která sousedí se silničním pozemkem, je rovněž obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků. Pozemky leží odděleně cca 130 m od sebe a jsou součástí rozsáhlejšího lesního porostu, tvořeného listnatými stromy i keři různého druhu a různého stáří.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (orné půdy) v obci Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 25645/13
Nejnižší podání
40.887 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Lhota pod Libčany
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Lhota pod Libčany. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 861/2 se nachází v lánu. Soubor pozemků parc. č. 470/2, parc. č. 472/5 a parc. č. 486/11 je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jihozápadní straně korytem potoka Hubenická svodnice a nachází se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 491/1, který je ve vlastnictví České republiky. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plcoha zemědělská. Přes pozemek parc. č. 861/2 vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno. Na pozemcích parc. č. 472/5 a parc. č. 486/11 je věcné břemeno chůze a vozové cesty.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (orná půda) v obci Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 25645/13
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Lhota pod Libčany
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Lhota pod Libčany. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. Pozemek se nachází v lánu. V územním plánu je pozemek veden jako plocha zemědělská. Přes pozemek parc. č. 492/4 vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada s 1/4 objektu k rekreaci a podílem na pozemcích v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 38899/13
Nejnižší podání
202.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Karlovy Vary
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 5636
Jedná se o pozemek parc. č. St. 2213, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 na němž se nachází stavba bez č.p./č.e. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 371/20, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 371 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, udržované a rovinaté. Na pozemcích se nachází drátěné oplocení, pergola a skleník. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné přes parc. č. 377/20, který vlastní více jednotlivých subjektů, včetně majitele oceňovaných pozemků a dále přes pozemek města.

LV 1969
Jedná se o samostatně stojící přízemní objekt užívaný k rekreaci. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových dílců. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Na střeše se dále nachází zděný komín. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je přes pozemky ve vlastnictví povinného.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny.

LV 5615
Jedná se o pozemek parc. č. 377/1, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 576 m2. Pozemek je travnaté, udržovaný a oplocený. Pozemek tvoří přístupovou komunikaci k jednotlivým zahrádkářským objektům v osadě.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Podsedice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34171/13
Nejnižší podání
5.250 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Podsedice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 89/3 a parc. č. 913/20 se nacházejí v severozápadní zastavěné části obce Podsedlice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a ostatní plocha o výměře 161 m2. Je svažitý k jižní straně. Na severní a východní straně je pozemek ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku parc. č. 89/3 se nacházejí náletové porosty. Na pozemku parc. č. 913/20 se nachází část zpevněné komunikace. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 913/19, který je ve vlastnictví obce Podsedice.

 

Fotogalerie

 

1/2 bytu 3+1 v obci Nová Ves, k.ú. Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov (další id. 1/2 draží JUDr. Dalimil Mika, LL.M.)

Spisová značka
030 EX 22256/13
Nejnižší podání
37.500 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Nová Ves
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.08.2019 v 11:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 proběhne dne 21.8.2019 v 11:00 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 120 EX 42435/10 (Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy).

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 22 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 198/10 se nachází v budově č.p. 198 ve 4. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, spíže, komory, sklepa, koupelny a WC. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné.

K bytu patří balkón (3,50 m2). Podlahová plocha balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 62,40 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie smlouvy o převodu bytové jednotky.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. St. 261/1 a parc. č. St. 261/2 stojí bytový dům s č.p. 197, 198. Pozemky jsou obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 452 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1991/28 ve vlastnickém právu obce Nová Ves.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001