Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Byt 2+1 v obci Brno, k.ú. královo Pole, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 12235/14
Nejnižší podání
2.060.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 48 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 26/7 se nachází v budově č.p. 26 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, špajzu, sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 60,56 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. 1325 (LV 8887), parc. č. 1326 (LV 8887), parc. č. 1327 (LV 8887) a parc. č. 1328 (LV 8887) stojí bytový dům s č.p. 8, 16, 26, 55. Na stavební pozemky navazují pozemky parc. č. 1329/6, parc. č. 1329/7, parc. č. 1329/8 a parc. č. 1329/9. Na těchto pozemcích se nacházejí zpevněné plochy a zeleň kolem domu. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1312 ve vlastnictví města Brna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 2+1 v obci Holešov, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 3445/19
Nejnižší podání
420.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Holešov
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 24 jednotek (6 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod a komín. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou železné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1198/4 se nachází v budově č.p. 1198 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, sklepa, chodba, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou, PVC a parkety. Obklady jsou keramické. Byt je v původním neudržovaném stavu, určený k celkové rekonstrukci a modernizaci. Užitná plocha jednotky je 67,4 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 2728/13 stojí bytový dům s č.p. 1196, 1197, 1198, 1199. Pozemek je pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 736 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2727/11 ve vlastnickém právu město Holešov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Luhačovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 20213/17
Nejnižší podání
50.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Luhačovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou vnitřní garáž, přízemní, zděnou pravděpodobně z CPP, strop betonový prefabrikovaný s pultovou střechou. Střešní krytina je z rovného plechu, bez dalších úprav. Vnější omítka je břízolitová, vrata dřevěná dvoukřídlová, podlaha je pravděpodobně betonová mazanina, omítky jsou uvažovány standardní vápenné, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem, bez oken. Stavba garáže není pravděpodobně napojena na žádné rozvody IS.
Dle prohlídky objektu z exteriéru se jeví garáž v původním stavu bez provedených zásadnějších rekonstrukcí, které by byly patrné při pohledu z venku. Technický stav objektu je dobrý, resp. odpovídající stáří a patrné absenci zásadnějších oprav nebo modernizací.

Předmětem ocenění je jeden pozemek p.č.St. 932, který je v KN evidován jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zcela zastavěn objektem garáže bez č.p./č.e. Pozemek je obdélníkového půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (zahrada) v obci Bořislav, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41659/13
Nejnižší podání
157.500 Kč
Výše jistoty
32.000 Kč
Město
Bořislav
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 2/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 1.471 m2. V územním plánu je pozemek veden jako plochy venkovského bydlení. Pozemek je travnatý a oplocený dřevěným oplocením s kamennou podezdívkou. Na pozemku se nacházejí porosty. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví kraje. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Bořislav, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41659/13
Nejnižší podání
180.000 Kč
Výše jistoty
36.000 Kč
Město
Bořislav
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 26 Bořislav - jedná se o řadovou, krajní, podsklepenou, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná, veranda je dřevěná. Stavebně - technický stav domu odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová nebo pultová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází plechová kolna a kamenná stodola se sedlovou střechou s krytinou z vlny a dřevěnými dvojitými vjezdovými vraty. Ve stodole je garáž. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Dispoziční řešení domu je 2+1. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. V suterénu domu jsou sklepní prostory. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou betonové, pokryté plovoucí podlahou, keramickou dlažbou nebo koberci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění domu je plynovým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 26, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 206 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 26. Zbylou část tvoří dvůr. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. St. 319, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 179 m2, je zčásti zastavěn plochou pod stodolou, a parc. č. 2/6, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 69 m2. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a tvoří spolu jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, zčásti udržované a oplocené dřevěným oplocením. Na pozemcích se dále nachází plechová kolna, zpevněné plochy a porosty. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.

Součástí nemovité věci jsou IS, septik, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je garáž, kolna, stodola a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Bílina, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 9850/12
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Bílina
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Část střechy je propadlá. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a jsou ve špatném stavu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Objekt je vhodný k celkové rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. V ulici se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1068 stojí stavba pro bydlení č.p. 91. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 153 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1083/1, který je ve vlastnickém právu města Bílina.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001