Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/14 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 7028/07
Nejnižší podání
133.933 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Podhradí nad Dyjí
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.11.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí zcela mimo zastavěnou část obce. Zemědělské pozemky spolu tvoří dva oddělené celky, jsou obdělávané, rovinaté a jsou součástí většího půdního celku. Při místním šetření a dle srovnání katastrální mapy + ortofota bylo zjištěno, že některé pozemky nebo jejich části, vedené na LV č. 492 v druhu „orná půda“ jsou ve skutečnosti porostlé vzrostlými stromy nebo to jsou okrajové části lesa s náletovými dřevinami. Jedná se o pozemky parc.č. 673/5, který cca z 15% tvoří okrajovou část lesního porostu, dále pozemky parc.č. 673/7, 673/12 a 1626 jsou v celé ploše porostlé vzrostlými listnatými stromy a náletovými dřevinami, taktéž pozemek a 673/13 z cca 30%. Pozemek parc.č. 736/8 vedený v druhu „ostatní plocha“ je součástí obdělávaného pozemku. Centrum obce Podhradí nad Dyjí je ve vzdálenosti 3 km, do Znojma je vzdálenost 38 km. Přístup k pozemkům je možný ze zpevněné komunikace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001