Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Stavební pozemek v obci Lhotsko, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 9385/17
Nejnižší podání
807.120 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Lhotsko
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází při hlavní komunikaci procházející obcí, v centrální části obce, v zastavěném území obce. Pozemek je mírně svažitého charakteru, nepravidelného, přibližně obdélníkového tvaru. Inženýrské sítě jsou dostupné při JZ hranici pozemku, přípojka elektřiny u sloupu v J části. Přes pozemek je trasováno nadzemní vedení NN, malá část pozemku je dotčena ochranným pásmem elektrického vedení VN 22 kV.

Ke dni prohlídky byly v Z části pozemku umístěny UNIMO buňky v dezolátním stavu. Při J hranici pozemku je umístěna studna a přípojka elektřiny, u Z hranice pozemku se nachází pamětní kříž. V centrální části pozemku se nachází několik menších skládek blíže neurčeného materiálu.

Dle platného územního plánu obce Lhotsko se oceňovaný pozemek nachází v návrhové zastavitelné ploše – plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost.

Fotogalerie

Další soubory

 

18/1713 bytu 2+1 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 7218/13
Nejnižší podání
8.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Ostrov
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s plechovou střešní krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Fasáda budovy je zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou plastová s parapetními deskami. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 631/5 se nachází v budově č.p. 631 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, obývacího pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou a s WC. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Byt prošel rekonstrukcí před cca 3 roky.

K bytu patří balkon (0,70 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 55,45 m2. Užitná plocha bytu byla určena z měření při ohledání bytové jednotky.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. St. 754/3 stojí bytový dům s č.p. 629, 630, 631. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 410 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 224/47 ve vlastnickém právu města Ostrov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Dolní Dobrouč, k.ú. Horní Dobrouč, okr. Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 18756/14
Nejnižší podání
408.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Dolní Dobrouč
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě, dům je v původním stavu. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

V přízemí domu je dispozice 2+1. V podkroví je jeden pokoj a půda. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. V koupelně je umístěna vana a WC. Podlahy jsou opatřeny PVC. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Na pozemku se nachází studna. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální s krbovými kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 32 stojí stavba rodinného domu č.p. 28. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 133 m2. Pozemek parc. č. 113/17 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 633 m2. Pozemek parc. č. 121/1 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 593 m2. Pozemek parc. č. 1180/3 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 782 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna (bez vody), pergola a skleník. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2084/1, který je ve vlastnickém právu obec Dolní Dobrouč. Pozemky trvalý travních porostů jsou v územním plánu vedené jako travnaté plochy.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Knínice, k.ú. Knínice u Boskovic, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 7758/19
Nejnižší podání
32.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Knínice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní přízemní garáž. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. V garáži se nachází zpevněná podlaha. Na střeše jsou žlaby z pozinkovaného plechu. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Konstrukce stavby není zateplená. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 387/5, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí jsou v dosahu přípojky elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 324/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 8 m2, je zastavěn plochou pod garáží. Pozemek parc. č. 4004 je ohraničený drátěným oplocením. Na pozemku se nachází dřevěný kurník. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Pozemek parc. č. St. 324/1 je ve vlastnictví stavebního bytového družstva RADOST na tomto pozemku se nachází část oceňované stavby.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a kurník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu se zahradou v obci Jáchymov, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 6942/13
Nejnižší podání
14.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Jáchymov
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 19.3.2020
Odročeno na
14.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní dům se dvěma nadzemními podlažími a volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je převážně kamenná a zděná, její stavebně-technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Budova je v havarijním stavu vhodná ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon v havarijním stavu. Střecha domu je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, část zasklení chybí. Dveře domu jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nebylo zjištěno připojení na inženýrské sítě. V dosahu se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 537 stojí stavba pro bydlení č.p. 360. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 232 m2. Pozemek parc.č. 610 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 537 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 210 m2. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 4976, který je ve vlastnickém právu města Jáchymov.

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu s pozemky a 1/3 pozemků v obci Kaplice, k.ú. Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov

Spisová značka
030 EX 8073/18
Nejnižší podání
311.289 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Kaplice
Okres
Český Krumlov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
PŮVODNÍ TERMÍN 20.2.2020
Odročeno na
14.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 421 - Rodinný dům č.p. 55 Blansko

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zčásti kamenná a zčásti zděná a její stavebně - technický stav je špatný. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Stáří budovy je více jak 200 let. Budova je v původním neudržovaném stavu a dle sdělení povinného je cca 40 let neobývaná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na dům navazuje kamenná stodola se sedlovou střechou a dřevěnými vchodovými dveřmi. Stodola je ve špatném technickém stavu. K domu patří zahrada, na které se nachází schlév. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Věcná břemena byla zjištěna, viz LV.

V 1. NP domu se nachází pokoj (8,96 m2), pokoj (17,71 m2), kuchyň (15,94 m2), špajz (18,51 m2), veranda 3,40 M2) a chlév (19,33 m2). V podroví je pokoj (16,09 m2) a půda. Koupelna chybí. WC je suché, přístupné z venku. Zdi vykazují stopy po plísni a po vzlínání vlhkosti. Vnitřní omítky opadávají. Části dřevěných konstrukcí jsou ve špatném technickém stavu, dle sdělení povinného jsou napadeny červotočem nebo dřevokaznými houbami. Podlahy jsou betovné nebo prkenné. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. K dispozici je studna, která je dle sdělení bez vody. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 53/2, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 456 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 55 a navazující stololou a chlévem. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 2026/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 393 m2 a parc. č. 2027/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 434 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví kraje. Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je stodola a chlév. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

LV 421 - Pozemek Blansko

Jedná se o pozemek parc. č. 2025/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 665 m2. V územním plánu je pozemek veden jako zábor orné půdy - plochy smíšené obytné - území malých sídel. Pozemek je pravidelného tvaru, je udržovaný. Pozemek navazuje na výše uvedený pozemek parc. č. 2026/2. Pozemek je přístupný po pozemku ve vlastnictví města.

LV 421 - Zemědělské pozemky

Jedná se o pozemky parc. č. 2025/1 o velikosti 665 m2, parc. č. 2132/1 o velikosti 1.986 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, pozemky parc. č. 2120/2 o velikosti 460 m2, parc. č. 2128/2 o velikosti 325 m2, parc. č. 2132/2 o velikosti 198 m2, parc. č. 3333/6 o velikosti 120 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky tvoří jeden celek, nacházejí se cca 250 m východně od rodinného domu č.p. 55 v zemědělsky obhospodařovaném území. Pozemky jsou v územním plánu města vedeny jako plochy zemědělské nebo plochy vodní a vodohospodářské. Přístup na pozemky je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví města nebo státu.

LV 421 - Lesní pozemky

Jedná se o pozemky parc. č. 2216/15 o velikosti 1.416 m2 a parc. č. 2216/23 o velikosti 93 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemek. Pozemky jsou od sebe odděleny pozemkem parc. č. 2216/10 ve vlastnictví města. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a nacházejí se na nich porosty. Pozemky se nacházejí cca 300 m východně od oceňovaného rodinného domu.

LV 1856 - Pozemky Blansko

Jedná se o pozemky parc. č. 2025/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 1.349 m2 a parc. č. 2025/4, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 467 m2. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako zábor orné půdy - plochy smíšené obytné - území malých sídel. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky se nacházejí cca 20 m severně od rodinného domu č.p. 55. Pozemky jsou přístupné po pozemku ve vlastnictví města.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001