Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/10 pozemku (trvalý travní porost) v obci Nedašova Lhota, okr. Zlín (další id. 1/10 se draží pod sp.zn. 030 EX 17257/17)

Spisová značka
030 EX 3823/16
Nejnižší podání
9.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek situovaný cca 150 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu, nepravidelný tvar. Pozemek je užíván jako zahrada (ovocný sad) a část má charakter lesního pozemku s lesním porostem. Neoplocený, na části se nachází příslušenství v podobě dvou kotců pro psy, venkovního schodiště a ohniště. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Dle územního plánu je část pozemku p.č. 51 (cca 30% výměry) vedena v návrhových plochách bydlení individuální (BI), zbývající část je v plochách zemědělských. Přístup a příjezd k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemcích ve vlastnictví Obce Nedašova Lhota.

Další ideální 1/10 se draží dne 8.11.2018 pod sp.zn. 030 EX 17257/17.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemku (trvalý travní porost) v obci Nedašova Lhota, okr. Zín (další id. 1/10 se draží pod sp.zn. 030 EX 3823/16)

Spisová značka
030 EX 17257/17
Nejnižší podání
9.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek situovaný cca 150 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu, nepravidelný tvar. Pozemek je užíván jako zahrada (ovocný sad) a část má charakter lesního pozemku s lesním porostem. Neoplocený, na části se nachází příslušenství v podobě dvou kotců pro psy, venkovního schodiště a ohniště. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Dle územního plánu je část pozemku p.č. 51 (cca 30% výměry) vedena v návrhových plochách bydlení individuální (BI), zbývající část je v plochách zemědělských. Přístup a příjezd k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemcích ve vlastnictví Obce Nedašova Lhota.

Další podíl ideální 1/10 se draží dne 8.11.2018 pod sp. zn. 030 EX 3823/16.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemku (zahrada, louka) v obci Nedašova Lhota, okr. Zlín (další id. 1/5 se draží pod sp.zn. 030 EX 17257/17)

Spisová značka
030 EX 3823/16
Nejnižší podání
2.133 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 47 - jedná se o pozemek situovaný cca 100 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v mírně svažitém až svažitém terénu, nepravidelný tvar. Pozemek je užíván jako zahrada u přilehlého rodinného domu. Dle územního plánu je veden ve stávajících plochách pro bydlení (BI). Na pozemku se nachází trvalé porosty a část vedlejší stavby (neevidovaná v KN). Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek parc.č. 1884 - jedná se o pozemek situovaný cca 150 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu, pravidelný obdélníkový tvar. Pozemek je užíván jako zahrada u přilehlého rodinného domu, částečně oplocen. Dle územního plánu je veden ve stávajících plochách pro bydlení (BI). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Další ideální 1/5 se draží dne 8.11.2018 pod sp.zn. 030 EX 17257/17.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků (zahrada, louka) v obci Nedašova Lhota, okr. Zlín (další id. 1/5 se draží pod sp.zn. 030 EX 3823/16)

Spisová značka
030 EX 17257/17
Nejnižší podání
2.133 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 47 - jedná se o pozemek situovaný cca 100 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v mírně svažitém až svažitém terénu, nepravidelný tvar. Pozemek je užíván jako zahrada u přilehlého rodinného domu. Dle územního plánu je veden ve stávajících plochách pro bydlení (BI). Na pozemku se nachází trvalé porosty a část vedlejší stavby (neevidovaná v KN). Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek parc.č. 1884 - jedná se o pozemek situovaný cca 150 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu, pravidelný obdélníkový tvar. Pozemek je užíván jako zahrada u přilehlého rodinného domu, částečně oplocen. Dle územního plánu je veden ve stávajících plochách pro bydlení (BI). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední pozemky v různém vlastnictví.

Další podíl ideální 1/5 se draží dne 8.11.2018 pod sp. zn. 030 EX 3823/16.

Fotogalerie

Další soubory

 

6/20 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 8971/09
Nejnižší podání
170.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Kučerov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/2 nemovitých věcí bude dražen prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz dne 8.11.2018 ve 13:00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 988/05.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 988/05
Nejnižší podání
283.333 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Kučerov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 6/20 nemovitých věcí bude dražen prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz dne 8.11.2018 ve 13:00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn.  030 EX 8971/09.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

 

Fotogalerie

 

Byt v obci Olšany, k.ú. Olšany nad Moravou, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 23437/14
Nejnižší podání
54.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Olšany
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a užitným podkrovím, je zastřešen sedlovou střechou. Pozemek p.č. St. 91/3 je kompletně zastavěn tímto objektem. Svislé konstrukce domu jsou smíšené cihelné a kamenné, stropy s rovným podhledem, střecha je sedlová, dřevěný krov s keramickou krytinou (bobrovka), klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda s VPC omítkou, schodiště betonové monolitické, okna dřevěná, v některých bytech plastová, vstupní dveře dřevěné do ocelových zárubní.
Objekt je součástí tzv. Doubravského dvora, který se nachází na severovýchodním okraji obce Olšany. V minulosti se jednalo o komplex hospodářských budov v Olšanech spadající pod rudský zámek, první zmínka o něm pochází již z roku 1458. V polovině 19. stol. se dvůr skládal ze čtyř budov s velikým nádvořím do čtverce. Byly zde stáje, stodoly, sklepy, vozovny a sýpky. Za 1. světové války zde byl zajatecký tábor pro desítky ruských a italských vojáků. Roku 1919 koupila dvůr i s okolními zahradami olšanská papírna a přestavěla ho na byty pro své zaměstnance. Jednotlivé byty jsou vybaveny koupelnou a WC, část bytů má společné WC na chodbě domu. V domě se nachází několik vchodů, zpravidla vždy pro tři bytové jednotky. Objekt je ve špatném stavebnětechnickém stavu bez pravidelné údržby, jeví se jako vhodné provést jeho kompletní rekonstrukci. U bytového domu jsou dostupné veškeré veřejné inženýrské sítě.

Jednotka ev. č. 53 (byt)
Dle zjištění by se mělo jednat o byt 1+1 umístěný ve 2.NP bytového domu. Dle dostupných informací se předpokládají vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah prkna a PVC, vytápění kamny na TP, ohřev vody v současné době není, okna dřevěná, vnitřní dveře dřevěné do ocelových nebo dřevěných zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC. Rozvod plynu v bytě není proveden.
Byt je napojen na elektro (nyní odpojeno), veřejný vodovod a kanalizaci. Je možné napojit byt na plyn, který vede před domem.
K bytu dle sdělení povinné náleží laťková sklepní kóje.
Dle sdělení povinné je byt prakticky v původním stavu, bez jakýchkoli rekonstrukcí či modernizací.
Dispozice bytu: Kuchyň, pokoj, koupelna s WC.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/48 pozemku (dvůr zámku Drnovice) v obci Drnovice, okr. Blansko

Spisová značka
030 EX 25559/13
Nejnižší podání
7.333 Kč
Výše jistoty
700 Kč
Město
Drnovice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. St. 81/7 a St. 80/12 tvoří uzavřený dvorní trakt, obestavěný zemědělskými hospodářskými objekty bývalého panského dvora zámku Drnovice. Pozemek St. 80/12 je částečně zastavěný, neudržovaný a nedostatečně odvodněný.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/48 pozemku (dvůr zámku Drnovice) v obci Drnovice, okr. Blansko

Spisová značka
030 EX 25559/13
Nejnižší podání
2.667 Kč
Výše jistoty
300 Kč
Město
Drnovice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. St. 81/7 a St. 80/12 tvoří uzavřený dvorní trakt, obestavěný zemědělskými hospodářskými objekty bývalého panského dvora zámku Drnovice. Pozemek St. 81/7 je částečně zastavěný, neudržovaný a nedostatečně odvodněný.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Slaný, k.ú. Dolín, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 34840/13
Nejnižší podání
44.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Slaný
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.11.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Dolín. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 6 379 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Je svažitý k jihovýchodní straně. Na části pozemku se nachází část listnatého sadu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zahrad a sadů mimo ZÚ.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001