Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Bytu 3+1 v obci Sokolov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 10771/13
Město
Sokolov
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jednotky č. 1969/10 (byt) v budově Sokolov č.p. 1969 (bytový dům, LV 9898) na pozemku parc. č. 2874/3 (LV 9898) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2874/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 755/15939 v kat. území Sokolov, obec Sokolov, část obce Sokolov, okres Sokolov, zapsáno na LV 10302.

Jedná se o řadový krajní bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu odpovídá podprůměrné údržbě. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Fasáda budovy není zateplená. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Poštovní schránky se nacházejí vně budovy. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením. Parkování je omezené.

Oceňovaná jednotka č. 1969/10 se nachází ve 4. NP budovy č.p. 1969/10. Okna jsou orientovaná na jižní a severní světovou stranu. Dispozice jednotky je 3+1. K bytu náleží lodžie (4,41 m2) a sklepní kóje (2,69 m2). Plocha lodžie a sklepní kóje se nezapočítává do užitné plochy. Užitná plocha jednotky je 75,47 m2. Užitná plocha bytu byla určena z kopie částečného prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemku parc. č. 2874/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 293 m2, stojí stavba č.p. 1969 Sokolov. Pozemek je zastavěný stavbou a je téměř pravidelného tvaru. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek ve vlastnictví města.

Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (zahrada) v obci Lhotsko, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 9385/17
Město
Lhotsko
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 296/1, evidovaného na LV č. 160 pro k.ú. Lhotsko, obec Lhotsko, Zlínský kraj.

Oceňovaný pozemek se nachází při hlavní komunikaci procházející obcí, v centrální části obce, v zastavěném území obce. Pozemek je mírně svažitého charakteru, nepravidelného, přibližně obdélníkového tvaru. Inženýrské sítě jsou dostupné při JZ hranici pozemku, přípojka elektřiny u sloupu v J části. Přes pozemek je trasováno nadzemní vedení NN, malá část pozemku je dotčena ochranným pásmem elektrického vedení VN 22 kV.
Ke dni prohlídky byly v Z části pozemku umístěny UNIMO buňky v dezolátním stavu. Při J hranici pozemku je umístěna studna a přípojka elektřiny, u Z hranice pozemku se nachází pamětní kříž. V centrální části pozemku se nachází několik menších skládek blíže neurčeného materiálu.
Dle platného územního plánu obce Lhotsko se oceňovaný pozemek nachází v návrhové zastavitelné ploše – plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 1+1 v obci Nymburk, okr. Nymburk

Spisová značka
030 EX 29389/13
Město
Nymburk
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - jednotky 1893/54 (byt) v budově Nymburk č.p. 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 (bytový dům, LV 6020) na pozemcích parc. č. St. 2139 (LV 6020), parc. č. St. 2140 (LV 6020), parc. č. St. 2141/1 (LV 6020), parc. č. St. 2141/2 (LV 7986), parc. č. St. 2142/1 (LV 7986), parc. č. St. 2142/2 (LV 7986), parc. č. St. 2143/1 (LV 7986), parc. č. St. 2143/2 (LV 7986) včetně podílu na společných částech domu a na pozemcích parc. č. St. 2139 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 2140 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. St. 2141/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 121/10000 v kat. území Nymburk, obec Nymburk, část obce Nymburk, okres Nymburk, zapsáno na LV 8120,

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 121/10000 (sto dvacet jedna deset tisícina) na pozemcích parc. č. St. 2141/2 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí stavba Nymburk č.p. 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 (bytový dům, LV 6020), parc. č. St. 2142/1 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí stavba Nymburk č.p. 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 (bytový dům, LV 6020), parc. č. St. 2142/2 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí stavba Nymburk č.p. 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 (bytový dům, LV 6020), parc. č. St. 2143/1 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí stavba Nymburk č.p. 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 (bytový dům, LV 6020), parc. č. St. 2143/2 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí stavba Nymburk č.p. 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 (bytový dům, LV 6020) v kat. území Nymburk, obec Nymburk, okres Nymburk, zapsáno na LV 7986.

Oceňovaná jednotka č. 1893/54 se nachází v budově č.p. 1893 ve 4. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, komory, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a posuvné. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a koberci. Byt je v původním stavu.

K bytu patří sklepní kóje (0,77 m2). Podlahová plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 36,55 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Na pozemcích parc. č. St. 2139 (LV 6020), parc. č. St. 2140 (LV 6020), parc. č. St. 2141/1 (LV 6020), parc. č. St. 2141/2 (LV 7986), parc. č. St. 2142/1 (LV 7986), parc. č. St. 2142/2 (LV 7986), parc. č. St. 2143/1 (LV 7986), parc. č. St. 2143/2 (LV 7986) stojí bytový dům s č.p. 1893, 1894, 1895, 1896, 1897. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek obdélníkového tvaru. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemky je přes pozemky, které jsou ve vlastnictví města Nymburk.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se pěti vchody a pěti čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 55 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastová prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 bytu 2+1 v obci Krnov, k.ú. Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 3165/13
Město
Krnov
Okres
Bruntál

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 bytové jednotky č. 632/4, v budově č.p. 632, příslušející k části obce Pod Bezručovým vrchem, na pozemku p.č. 2097 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2246/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4391 a listu vlastnictví č. 2858, pro k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál.

Jedná se o ocenění nemovitých věcí - bytové jednotky č. 632/4, v budově č.p. 632, příslušející k části obce Pod Bezručovým vrchem, na pozemku p.č. 2097 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2246/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4391 a listu vlastnictví č. 2858, pro k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál. Bytová jednotka č. 632/4 se nachází ve druhém nadzemním podlaží, vpravo (pohled při výstupu ze schodiště), z celkových dvou.

Bytový dům je zděný, typový, podsklepený, bez využitého podkroví, s valbovou střechou krytou hliníkovými šablonami. Bytový dům není vybaven výtahem. Bytový dům má celkem čtyři byty. Původní stáří bytové domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení účastníka místního šetření cca 70 roků. Bytový dům je napojen na kompletní rozvod inženýrských sítí: elektro, veřejný vodovod, kanalizaci a plynové vedení. Přípojky inženýrských sítí nebylo možné ověřit. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (veřejné parkoviště/komunikace u bytové domu). Bytový dům je přístupný z veřejné zpevněné komunikace, na pozemcích p.č. 1995/1 - ostatní plocha a přes p.č. 2100 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov. Oceňované nemovité věci se nachází ve druhém stupni rizika povodní, ve druhém stupni rizika kriminality a ve druhém stupni rizika vloupání. V průběhu životnosti bylo provedeno zateplení štítové stěny bytového domu a dále byla na bytovém domě částečně osazena plastová okna.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Dle listiny Prohlášení vlastníka se bytová jednotka sestává z předsíně, sociálního zázemí, kuchyně a dvou obytných pokojů. Sociální zázemí (koupelna a WC) je uvažováno ve standardním provedení. K bytové jednotce náleží sklep, který se nachází v prvním podzemním podlaží bytového domu. Vytápění bytové jednotky je uvažováno jako standardní. Z důvodu neumožnění prohlídky oceňovaných nemovitých věcí nebylo možné jednoznačně identifikovat případné prvky rekonstrukce. Dle sdělení účastníka místního šetření bytová jednotka procházela v průběhu své životnosti pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbána. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - byt se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení účastníka místního šetření je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace bytového domu 1950. Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

18/1713 bytu 2+1 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 7218/13
Město
Ostrov
Okres
Karlovy Vary

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 18/1713 na jednotce č. 631/5 (byt) v budově Ostrov č.p. 629, 630, 631 (bytový dům, LV 2773) na pozemcích parc. č. St. 754/1 (LV 2773), parc. č. St. 754/2 (LV 2773) a parc. č. St. 754/3 (LV 2773) včetně podílu na společných částech domu a na pozemcích parc. č. St. 754/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 754/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. St. 754/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 571/10551 v kat. území Ostrov nad Ohří, obec Ostrov, část obce Ostrov, okres Karlovy Vary, zapsáno na LV 6130.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s plechovou střešní krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Fasáda budovy je zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou plastová s parapetními deskami. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 631/5 se nachází v budově č.p. 631 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, obývacího pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou a s WC. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Byt prošel rekonstrukcí před cca 3 roky.

K bytu patří balkon (0,70 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 55,45 m2. Užitná plocha bytu byla určena z měření při ohledání bytové jednotky.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. St. 754/3 stojí bytový dům s č.p. 629, 630, 631. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 410 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 224/47 ve vlastnickém právu města Ostrov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu se zahradou v obci Kojetín, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 6756/14
Město
Kojetín
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 na pozemku p.č. st. 510 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 422, včetně této stavby, a pozemku p.č. 518 - zahrada, k.ú. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov, LV č. 473.

Jedná se o zděný, nepodsklepený, přízemní, řadový vnitřní rodinný dům se sedlovou střechou. Dům je napojen pravděpodobně pouze na elektřinu a vodovod. Kanalizace je svedena pravděpodobně do jímky.
Rodinný dům je pravděpodobně tvořen bytem o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Ke dni ocenění je užíván k bydlení. Stáří rodinného domu je pravděpodobně necelých 100 roků. Ke dni ocenění se stavba jeví z venkovní obhlídky ve velmi zhoršeném stavu s většinou prvků krátkodobé životnosti na hranici životnosti či nefunkčních. Opotřebení stanoveno odborným odhadem ve výši 80 %.
Základy pravděpodobně smíšené bez izolace (či s nefunkční izolací) proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy pravděpodobně s rovným podhledem, střecha sedlová krytá plechy, klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaných plechů, vnitřní omítky pravděpodobně vápenné hladké, vnitřní obklady pravděpodobně keramické, vnější obklad soklu kabřincem, dveře vnitřní pravděpodobně dřevěné hladké plné a prosklené, okna dřevěná kastlová, podlahy místností tvoří pravděpodobně dřevěná prkna, koberce a keramická dlažba, vytápění pravděpodobně standardní (možné je i vytápění lokální na tuhá paliva), elektroinstalace světelná a motorová, rozvod teplé a studené vody pravděpodobně se standardní přípravou teplé vody, voda z obecního vodovodu, odkanalizování je provedeno pravděpodobně do jímky, vybavení kuchyně tvoří pravděpodobně kuchyňská linka s el.sporákem, vnitřní vybavení tvoří pravděpodobně vana, umyvadl a WC splachovací (možné je i suché WC), ostatní prvky pravděpodobně tvoří krbová kamna a další prvky se nevyskytují.

Předmětem ocenění jsou také pozemky o celkové výměře 676 m2, které tvoří jednotný funkční celek. Na pozemcích jsou mimo výše uvedené stavby situovány venkovní úpravy (oplocení) a neudržované trvalé porosty. Pozemek zahrady je neudržován. Z části zanesen odpadem. Cena všech těchto položek bude zahrnuta ve výsledné obvyklé ceně. Dle územního plánu jsou všechny pozemky situovány v plochách pro bydlení. Přístup k pozemku p.č. 518 z východní strany je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Velká Buková, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 29720/13
Město
Velká Buková
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 1281 (orná půda) v kat. území Velká Buková, obec Velká Buková, okres Rakovník, zapsáno na LV 19.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 100 m jižně od okraje zastavěné části obce Velká Buková. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 5 679 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně dřevěným oplocením a nachází se v lánu. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1278, který je ve vlastnictví obce Velká Buková.

 

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha orné půdy.  Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna. Pozemek je pronajímaný pánovi Václavovi Matějovskému na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (zahrada) v obci Všetaty, k.ú. Přívory, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 29482/13
Město
Všetaty
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 151/4 (zahrada) v kat. území Přívory, obec Všetaty, okres Mělník, zapsáno na LV 188.

Oceňovaný pozemek se nachází ve východní zastavěné části obce Přívory. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 497 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nacházejí náletové porosty. Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední pozemek parc. č. St. 90.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 70 m. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.  Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Hovorany, okres Hodonín a 1/3 pozemku v obci Brno, k.ú. Ořešín, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 3269/15
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 rodinného domu č.p. 284, který je součástí pozemku parc.č. 1036 včetně pozemků parc.č. 1036 a 1037, k.ú. Hovorany, obec Hovorany, okres Hodonín dle LV č. 850
a spoluvlastnického podílu ideální 1/3 na pozemku parc.č. 422/8, k.ú. Ořešín, obec Brno, okres Brno – město, LV č. 148.

Oceňovaná nemovitá věc je tvořena rodinným domem č.p. 284, který je součástí pozemku parc.č. 1036, se kterým tvoří funkční celek pozemek parc.č. 1037 vedený jako zahrada.

Oceňovaný pozemek parc.č. 422/8 v k.ú. Ořešín je vedený jako orná půda, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond. Dle prohlášení spoluvlastníka není pozemek užívaný, vázne na něm věcné břemeno chůze a jízdy o přes pozemek vede nadzemní vedení VN.

Rodinný dům

Objekt vedený č.p. 284 je v operátu KN vedený jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. 1036 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový,
jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup k domu je z veřejné komunikace na veřejném pozemku. Dům je postaven na téměř rovinném pozemku.Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 3+kk s příslušenstvím a průjezdem v pravé části rodinného domu. Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové a břízolitové. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře náplňové plné, podlahy dřevěné nebo betonové, s PVC a koberci. Koupelna má sprchový kout, umyvadlo a splachovací WC, vytápění je zajištěno plynovými lokálními topidly. Ohřev TUV je v elektrickém bojleru. Přívod elektro je 240 V. Přesné stáří rodinného domu není známé, údajně může být rodinný dům starý cca 100 let. V objektu byla prováděna jen běžná údržba, která však v posledních letech již
neprobíhala a je zanedbaná. Konstrukce dlouhodobé životnosti jsou na hranici své životnosti. V kuchyni a koupelně jsou značné známky vlhkosti. Technický stav rodinného domu zhoršený, určený k rekonstrukci.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemků v obci Podhradí nad Dyjí, okr. Znojmo

Spisová značka
030 EX 22679/07
Město
Podhradí nad Dyjí
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/14 (jedna čtrnáctina) na pozemcích parc. č. 673/1 (orná půda), parc. č. 673/2 (ostatní plocha), parc. č. 673/3 (orná půda), parc. č. 673/4 (ostatní plocha), parc. č. 673/6 (ostatní plocha), parc. č. 673/8 (ostatní plocha), parc. č. 674/1 (trvalý travní porost), parc. č. 674/2 (trvalý travní porost), parc. č. 736/3 (ostatní plocha), parc. č. 736/4 (ostatní plocha), parc. č. 736/5 (ostatní plocha), parc. č. 741/3 (ostatní plocha), parc. č. 1603 (ostatní plocha), parc. č. 1604 (ostatní plocha), parc. č. 1605 (ostatní plocha), parc. č. 1606 (vodní plocha), parc. č. 1607 (ostatní plocha), parc. č. 1627 (ostatní plocha) a parc. č. 1628 (ostatní plocha) v kat. území Podhradí nad Dyjí, obec Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo, zapsáno na LV 344.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 2 200 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Podhradí nad Dyjí. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha a vodní plocha o výměře 20 683 m2. Na pozemku parc. č. 1606 se nachází koryto řeky Dyje. Přes pozemek parc. č. 1627 vede nadzemní vedení VN. Na pozemcích parc. č. 741/3, parc. č. 1628, parc. č. 673/8, parc. č. 1604, parc. č. 1605, parc. č. 1607, parc. č. 674/2, parc. č. 674/1, parc. č. 673/4 a parc. č. 673/3, parc. č. 673/2 a parc. č. 673/6 se nacházejí listnaté porosty. Na pozemcích parc. č. 1603, parc. č. 736/4 a parc. č. 736/3 se nachází nezpevněná cesta. Ostatní pozemky jsou zemědělské. V době oceňování byly rovinné pozemky převážně využívané. K pozemkům vede částečně zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1629, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001