Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/10 pozemku v obci Brno, k.ú. Lesná, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 996/05
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 pozemku parc.č. 946/1 k.ú. Lesná, obec Brno, okres Brno - město, LV č. 388.

Pozemek je evidovaný jako ostatní plocha – jiná plocha, navazuje na zahradu a zastavěnou plochu s rodinným domem č.p. 922, který je ve vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků oceňovaného pozemku. Pozemek se dle platného územního plánu města Brna nachází v plochách čistého bydlení. Na pozemku se nachází zahradní domek a zastřešené venkovní sezení náležející jednomu ze spoluvlastníků.
Pozemek nemá přístup z veřejných ploch a pozemků, v těsném sousedství oceňovaného pozemku se nacházejí pozemky ve vlastnictví různých soukromých subjektů.

Fotogalerie

 

1/8 Garáže v obci Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 19179/14
Město
Veselí nad Moravou
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemku p.č. st. 1826, jehož součástí je stavba garáže č.e. 249, evidovaného na LV č. 2633, k.ú. Veselí – Předměstí, obec Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj.

Garáž bez čp/če na p.č. st. 1826
Garáž je postavena jako řadová, vnitřní garáž v garážovém bloku o dvou řadách, který je součástí rozlehlejší lokality s garážemi situované mezi sídlištěm Hutník a železniční tratí.
Při místním šetření bylo zjištěno, že garáž je zděná z pálených cihel, má plochou střechu krytou falcovaným plechem s nátěrem, břízolitovou fasádu a dvoukřídlá plechová vrata. Vzhledem k tomu, že garáž nebyla zpřístupněna, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se dalších konstrukcí a vnitřního vybavení. Předpokládá se založení na betonových pasech, stropy betonové, vnitřní omítky štukové, podlaha betonová.

Pozemek p.č. st. 1826
Obdélníkový pozemek p.č. st. 1826 vedený v KN jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 je zcela zastavěn objektem garáže.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 bytu 3+1 v obci Veselí nad Moravou, k.ú. Veslí-Předměstí, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 19179/14
Město
Veselí nad Moravou
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 bytové jednotky č. 1431/7 v bytovém domě č.p. 1426 až č.p. 1432, situovaném na pozemku p.č. st. 1578, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 1578 ve výši id. 749/81684, evidované na LV č. 7277, k.ú. Veselí – Předměstí, obec Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 1426 - 1432 o sedmi vchodech je nepodsklepený a má celkem 8 nadzemních podlaží. V bytovém domě je vymezeno celkem 140 bytových jednotek. Svislé konstrukce domu jsou montované ze železobetonových panelů s dodatečně provedeným zateplením kontaktním zateplovacím systémem, stropy rovněž montované ze železobetonových panelů, střecha je plochá s krytinou z izolačních pásů, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádu tvoří tenkovrstvá minerální omítka, okna jsou plastová, vstupní dveře rovněž plastové, schodiště železobetonové s teraco povrchem.
V zrcadle schodiště je umístěn výtah. Dům je napojen na veškeré IS. Stáří domu je odhadnuto na přibližně 50 let. Dům má provedenu revitalizaci obvodového pláště, tj. zateplení, novou fasádu, nová okna, nová střešní krytina a nové klempířské konstrukce. Tato revitalizace byla dle sdělení provedena v roce 2007.
V roce 2019 byl v domě instalován nový výtah. Současný stav domu je běžný, odpovídající stáří, provedeným úpravám a běžné údržbě.

Bytová jednotka č. 1431/7
Řešený byt je umístěn ve vchodě č. 1431 s celkem 16 byty, přičemž tento vchod je v domě druhý zprava při pohledu od přístupové komunikace. Jedná se o třípokojový byt umístěný ve 4.NP bytového domu. Byt je v podstatě v původním stavu. Odstraněna je kuchyňská linka. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, keramické obklady provedeny v koupelně a částečně v kuchyni na původních umakartových stěnách, povrchy podlah pokojů jsou provedeny z dřevěných parket, v chodbě, kuchyni, na WC a v komoře je položeno PVC, v koupelně je podlaha z keramické dlažby, okna jsou plastová, vnitřní dveře dřevěné, plné i prosklené do ocelových zárubní. Zařizovací předměty - vana, plechové umyvadlo na vaně, samostatné WC kombi, z ostatního pouze zvonkový telefon a rozvod STA. Vytápění je řešeno žebrovými radiátory s dálkovým zdrojem tepla. Z jednoho pokoje s oknem na jihozápad je přístupný poměrně rozměrný balkon, nově osazený v rámci revitalizace domu. Dále k bytu náleží komora, která je přístupná z mezipodesty mezi 3.NP a 4.NP. V době místního šetření nebyl byt obydlený.

K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku p.č. st. 1578 o velikosti 749/8164. Pozemek p.č. st. 1578 je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.381 m2 a je zcela zastavěn bytovým domem.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (orná půda) v obci Hrušovany nad Jevišovkou, okr. Znojmo

Spisová značka
030 EX 9114/19
Město
Hrušovany nad Jevišovkou
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - Pozemku parc.č. 10100, k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou, obec Hrušovany nad Jevišovkou, okr. Znojmo, LV 2299.

Oceňovaný pozemek vedený na LV č. 2299 se nachází na jižním okraji města, východně od komunikace vedoucí do Hevlína. Město je napojeno na hromadnou dopravu autobusovou a vlakovou. Oceňovaný pozemek se nachází v lokalitě zahrádek, přístup je po veřejné nezpevněné komunikaci. Pozemky se dle platného územního plánu města Hrušovany nad Jevišovkou nachází v plochách zemědělských – orná půda.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Brno, k.ú. Líšeň, okr. Brno-město

Spisová značka
030 EX 9114/19
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc.č. 4178/44 a 8885/6, evidované na LV 11613, k.ú. Líšeň, obec Brno, okr. Brno-město.

Oceňovaný pozemek parc.č. 41778/44 v k.ú. Líšeň je vedený v operátu katastru nemovitostí jako orná půda, pozemek parc.č. 8885/6 v k.ú. Líšeň o výměře 2 m? je vedený jako ostatní plocha a pozemek parc.č. 10100 v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou je vedený jako orná půda.

Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji městské části, jižně od strojírenského areálu Zetor a.s. Oceňované pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, přístup je po veřejné nezpevněné komunikaci.
 

Pozemky se dle současného platného územního plánu města Brna nachází v plochách určených k zemědělské výrobě. Dle konceptu územního plánu města Brna, který se v současnosti projednává a má být v platnosti od r. 2023, jsou zahrnuty do plochy C-1 což jsou územní rezervy ostatní – plochy smíšené obytné. Tento územní plán je nyní ve fázi projednávání.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Lípa, okr. Zlín

Spisová značka
030 EX 1507/14
Město
Lípa
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemcích parc. č. 646/3 (orná půda), parc. č. 656/3 (orná půda) a parc. č. 657/2 (orná půda) v kat. území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, okres Zlín, zapsáno na LV 1527.

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části obce Lípa. Jedná se o dva nesousedící soubory travnatých pozemků. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 735 m2. Sousedící pozemky parc. č. 656/3 a parc. č. 657/2 jsou na severní straně ohraničené betonovým oplocením a na jižní straně zpevněnou komunikací. Pozemek parc. č. 646/3 je na jižní straně ohraničený oplocením. Na pozemku se nacházejí keřové porosty. V době oceňování byly pozemky nevyužívané. K pozemkům parc. č. 656/3 a parc. č. 657/2 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 740, který je ve vlastnictví obce Lípa.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata se zahradou v obci Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 8082/16
Město
Bělá pod Bezdězem
Okres
Mladá Boleslav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 1608 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 127 Bělá pod Bezdězem, způsob využití: rod. rekr. a pozemku parc. č. 1937/15 (trvalý travní porost) v kat. území Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem, část obce Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav, zapsáno na LV 946.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází na severozápadním okraji města Bělá pod Bezdězem v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Chata je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Fasáda chaty není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě určené pro pěší nacházející se na pozemku parc. č. 1937/29, která je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 1608 stojí stavba rekreační chaty č.e. 127. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 32 m2. Pozemek parc. č. 1937/15 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 1608 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 302 m2. Pozemky jsou svažité, travnaté a neudržované. Na pozemku parc. č. 1937/15 se nacházejí porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1937/29, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (ostatní plocha) v obci Litvínovice, okr. České Budějovice

Spisová značka
030 EX 15167/08
Město
Litvínovice
Okres
České Budějovice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na pozemcích parc. č. 476/38 (ostatní plocha), parc. č. 480/7 (ostatní plocha), parc. č. 480/13 (ostatní plocha), parc. č. 480/16 (ostatní plocha), parc. č. 488/5 (ostatní plocha) a parc. č. 970/3 (ostatní plocha) v kat. území Litvínovice, obec Litvínovice, okres České Budějovice, zapsáno na LV 949.

Oceňované pozemky parc. č. 476/38, parc. č. 480/7, parc. č. 480/13, parc. č. 480/16, parc. č. 488/5 a parc. č. 970/3 se nacházejí cca 1,1 km západně od okraje zastavěné části obce Litvínovice v místní části Šindlovy Dvory. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 2 963 m2. Soubor pozemků je na severní a částečně východní a západní straně ohraničený drátěným oplocením. Na pozemku parc. č. 488/5 se nachází nezpevněná cesta. Na pozemku parc. č. 970/3 se nachází zpevněná komunikace. Na pozemcích parc. č. 476/38, parc. č. 480/7 a parc. č. 480/16 se nachází listnatý lesní porost. Na travnatém pozemku parc. č. 480/13 se nacházejí zpevněné plochy a listnaté porosty. Na travnatém pozemku parc. č. 746/38 se nachází dřevěná bouda, která není předmětem ocenění. V době oceňování byly pozemky neudržované. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 970/4, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

V územním plánu je část pozemků vedená jako plocha smíšeného nezastavěného území a částečně jako plocha dopravní infrastruktury.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci České Budějovice, k.ú. České Budějovice 2

Spisová značka
030 EX 15167/08
Město
České Budějovice
Okres
České Budějovice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4  na pozemcích parc. č. 1900/83 (orná půda) a parc. č. 1904/5 (ostatní plocha) v kat. území České Budějovice 2, obec České Budějovice, okres České Budějovice, zapsáno na LV 2161.

Oceňované pozemky parc. č. 1900/83 a parc. č. 1904/5 se nacházejí cca 300 m západně od okraje zastavěné části města České Budějovice. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 2 092 m2. Pozemky jsou na východní straně ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházejíc se na pozemku parc. č. 1903, který je ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Desná, k.ú. Desná I, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 22258/16
Město
Desná
Okres
Jablonec nad Nisou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 1161 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 139 Desná I, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství a pozemku parc. č. 1162 (zahrada) vše v kat. území Desná I, obec Desná, část obce Desná I, okres Jablonec nad Nisou, zapsáno na LV 576.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená a je opatřena dřevěným obkladem. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s asfaltovou střešní krytinou. Na části střechy jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1161 stojí stavba rodinného domu č.p. 139. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 105 m2. Pozemek parc. č. 1162 navazuje na pozemek parc. č. 1161 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 513 m2. Pozemky jsou velmi svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 1166/1 a parc. č. 1116, které jsou ve vlastnickém právu města Desná.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001