Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/12 rodinného domu v obci Chlum, k.ú. Chlum nad Berounkou, okres Rokycany

Spisová značka
030 EX 33844/16
Město
Chlum
Okres
Rokycany

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku parc. č. St. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 40 Chlum, způsob využití: rod. dům v kat. území Chlum nad Berounkou, obec Chlum, část obce Chlum, okres Rokycany, zapsáno na LV 64.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné dvoukřídlé. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné a dřevěné. Dům je určen k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 6 stojí stavba rodinného domu č.p. 40. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 555 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a udržovaný. Pozemek je oplocený drátěným a dřevěným plotem. Na pozemku se nachází zděná stodola se sedlovou střechou, zpevněné plochy a porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 675/1 ve vlastnickém právu obce Chlum.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a stodola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Přelovice, okres Pardubice

Spisová značka
030 EX 13190/13
Město
Přelovice
Okres
Pardubice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku parc. č. St 88 se součástí jiná stavba bez čp/če, bez LV v obci Přelovice, k.ú. Přelovice, okres Pardubice, vedené LV č. 14.

Oceňované nemovité věci jsou umístěny v k.ú. a obci Přelovice. Pozemek p.č. St. 88 zastavěná plocha a nádvoří je zstavěný jinou stavbou bez čp/če (není zapsána na LV) a je využívána ke dni ocenění jako sklad nářadí s přístupme přes pozemek ve vlastnictví Mysliveckého spolku Vlčí Habřina, bez řízeného věcného břemene. Tento přilehlý pozemek je využíván k chovu bažantů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradami v obci Mladoňovice, k.ú. Deblov, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 8866/12
Město
Mladoňovice
Okres
Chrudim

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 7 Mladoňovice, způsob využití: rod. dům a pozemků parc. č. 592/1 (zahrada), parc. č. 592/2 (zahrada), parc. č. 1552 (zahrada), vše v kat. území Deblov, obec Mladoňovice, část obce Mladoňovice, okres Chrudim, zapsáno na LV 31.

Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojka plynovodu je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 21/1 stojí stavba rodinného domu č.p. 7. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 877 m2. Pozemky parc. č. St. 21/1, parc. č. 592/1 (zahrada), parc. č. 592/2 (zahrada) a parc. č. 1552 (zahrada) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hospodářská budova navazující na rodinný dům. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy smíšené obytné - venkovské. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 927/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářská budova. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (lesní pozemky, trvalý travní porost) v obci Mladoňovice, k.ú. Deblov, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 8866/12
Město
Mladoňovice
Okres
Chrudim

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 690 (lesní pozemek), parc. č. 692 (lesní pozemek), parc. č. 693 (lesní pozemek), parc. č. 696/3 (trvalý travní porost) a parc. č. 1654 (trvalý travní porost), vše v kat. území Deblov, obec Mladoňovice, část obce Mladoňovice, okres Chrudim, zapsáno na LV 31.

Pozemky parc. č. 690 (lesní pozemek), parc. č. 692 (lesní pozemek), parc. č. 693 (lesní pozemek) a parc. č. 696/3 (trvalý travní porost) na sebe navazují a tvoří jeden celek. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy lesní a plochy smíšené nezastavěného území. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 930/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice a České republiky a pozemek parc. č. 1776 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.

Pozemek parc. č. 1654, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 6 064 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 930/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice a České republiky a pozemek parc. č. 1776 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemku (ostatní plocha) v obci Jirny, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 22092/08
Město
Jirny
Okres
Praha-východ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/20 na pozemku parc. č. 100/30 (ostatní plocha) v kat. území Jirny, obec Jirny, okres Praha-východ, zapsáno na LV 1127.

Oceňovaný pozemek se nachází na západním okraji zastavěné části obce Jirny. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 1 319 m2. Pozemek je na severovýchodní straně ohraničený zdí a na severozápadní straně zděným domem. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta a několik porostů. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1693/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná – specifická. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Šanov, k.ú. Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 4702/16
Město
Šanov
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 135 (ostatní plocha) v kat. území Šanov nad Jevišovkou, obec Šanov, okres Znojmo, zapsáno na LV 637.

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části obce Šanov. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 154 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený zděným oplocením a na jižní straně zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku se nachází několik stromů. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 6/1, který je ve vlastnictví obce Šanov.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha veřejného prostranství. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Luby, k.ú. Luby I, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 8041/13
Město
Luby
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. St. 758/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 68 Luby, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 128/4 (zahrada) vše v kat. území Luby I, obec Luby, část obce Luby, okres Cheb, zapsáno na LV 171.

Jedná se o řadový krajní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon v horším stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná, dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 758/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 68. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 148 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 128/4, který je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 96 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným nebo drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a altán. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2642, který je ve vlastnickém právu města Luby a pozemek parc. č. 2619/3, který je ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a altán. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 bytu 3+1 v obci Mikulášovice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 34780/13
Město
Mikulášovice
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/16 bytové jednotky č. 1059/4 s podílem o velikosti 754/14215 na společných částech budovy č.p. 1059 a pozemku parc. č. st. 1334 v obci Mikulášovice, okres Děčín,  katastrální území Mikulášovice.

Oceňovaná bytová jednotka je umístěna v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a má jedno podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy má betonové izolované, objekt je panelové konstrukce a stropy jsou železobetonové montované. Má rovnou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou prefabrikované a dům není zateplen. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště.
Objekt byl postaven přibližně na začátku 70. let 20. století.
Na domě proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: okna – částečná (řeší si vlastníci byt. jednotek sami), dále bylo v r. 2019 rekonstruováno stoupací vedení, v r. 2016 lina na chodbách v domě a v r. 2015 vstupní dveře. Opravena byla také krytina střechy.
Bytový dům je v silně zanedbaném stavu, určený ke kompletní rekonstrukci.

Oceňovaná bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Je umístěna v 4. podlaží objektu a její dispozice je 3+1. Součástí bytové jednotky je kuchyně o výměře 12,40 m2, pokoj o výměře 12,40 m2, pokoj o výměře 8,20 m2, pokoj o výměře 18,50 m2, předsíň o výměře 5,50 m2, koupelna o výměře 3,10 m2, WC o výměře 1,00 m2, komora o výměře 2,00 m2, sklep o výměře 3,00 m2, balkon o výměře 3,70 m2, balkon o výměře 3,70 m2. Podlahová plocha činí 63,10 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 73,50 m2.
Stav bytu je velmi zanedbaný, prakticky veškeré prvky vybavení jsou zcela za hranicí životnosti. Umakartové jádro zcela dožité, stejně tak sanita, podlahové krytiny, dveře, kuchyňská linka i vnitřní rozvody. Byt má v havarijním stavu obě lodžie, na kterých zcela chybí ocelová zábradlí. Okna v bytě jsou původní dřevěná zdvojená, stav je špatný, zcela dožitý. Byt je určen ke kompletní rekonstrukci.

Byt je odpojen od všech dodávek elektřiny, vody i tepla. V domě je centrální plynový kotel, který zajišťuje vytápění domu včetně ohřevu TUV. Dům je napojen na vlastní septik.
Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Bytový dům je situovaný ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je nízká - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí domu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se nachází pobočka České pošty.
Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti, jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu.
Jedná se v rámci obce o méně atraktivní lokalitu. Kriminalita průměrná, běžné krádeže apod.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Bačkovice, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 697/15
Město
Bačkovice
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. St. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: Bačkovice, č.p. 41, (rod. dům, LV 176) v kat. území Bačkovice, obec Bačkovice, okres Třebíč, zapsáno na LV 159.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Bačkovice. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěné plocha a nádvoří o výměře 295 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku se nachází zděný rodinný dům č.p. 41, který není předmětem ocenění a porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2187, který je ve vlastnictví obce Bačkovice.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Cizkrajov, k.ú. Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 24664/15
Město
Cizkrajov
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. St. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 37 Dolní Bolíkov, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 65 (trvalý travní porost) vše v kat. území Dolní Bolíkov, obec Cizkrajov, část obce Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 185.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná, kamenná. Dům je určen k rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená. Omítka je v horším technickém stavu nebo na některých domu zcela chybí. Na několika částech domu jsou viditelné praskliny. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek v horším technickém stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena 2 komíny, na jednom z komínů je viditelný horší technický stav. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a plastová. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Vodovod, kanalizace a plynovod jsou v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. 

Na části stavebního pozemku parc. č. St. 38 se nachází stavba rodinného domu. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 586 m2. Pozemek parc. č. 65 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 38 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost a jeho výměra je 960 m2. Výměra stavebního

pozemku je 586 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným oplocením.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh