Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

7/60 pozemků (zahrady) v obci Boskovice, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 17/15
Město
Boskovice
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 7/60 pozemku p.č. 2073/18 (zahrada), pozemku p.č. 2073/39 (zahrada) a pozemku p.č. 2073/40 (zahrada) v obci Boskovice, zapsané na listu vlastnictví č. 5136, k.ú. Boskovice, okres Blansko.

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části města Boskovice. Jedná se o travnaté rovinné soudsedící pozemky nepravidelných tvarů. Na severní, východní a západní straně je soubor pozemků ohraničený drátěným plotem s ocelovými sloupky. Na travnatých pozemcích se nachází několik ovocných stromů a zpevněné plochy. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes pozemky cizích vlastníků. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu v obci Chodov, k.ú. Dolní Chodov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 33122/13
Město
Chodov
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/4 bytové jednotky č. 3 v budově Chodov, č.p. 838 (byt.dům, LV 2315) na pozemku parc. č. 1648 (LV 2315) včetně podílu na společných částech domu  o velikosti 609/9432 v kat. území Dolní Chodov, obec Chodov, okres Sokolov, zapsáno na LV 6792.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 18 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 838/3 se nachází v budově č.p. 838 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny s vanou a samostatného WC. Okna bytu jsou plastová. Koupelna má původní umakartové jádro s vanou. Vchodové dveře do bytu jsou bezpečností. Podlahy jsou kryté koberci nebo PVC. Byt je celkově v původním stavu a není užíván. Informace o vnitřním stavu bytu podal spoluvlastník p. Říha.

K bytu patří sklep (2,2 m2). Plocha sklepa se nezapočítává do celkové plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 60,9 m2. Plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. 1648 stojí bytový dům s č.p. 838. Pozemek je pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 201 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1652, který je ve vlastnictví města Chodov.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Dubňany, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 17550/14
Město
Dubňany
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 1008/30 v budově Dubňany, p.č. 1008, byt. dům (LV 4878), na pozemku p.č. 1987 (LV 1) vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 345/17547 v obci Dubňany, zapsané na listu vlastnictví 5067 k.ú. Dubňany, okres Hodonín.

Protože prohlídka nemovitosti nebyla umožněna, vychází ocenění z informací o srovnatelných nemovitostech a z podkladů získaných z katastru nemovitostí – zejména Prohlášení vlastníka budovy (COMPLETE Developer, s.r.o.) ze dne 30.05.2007. Vybavení a stav bytové jednotky je pro účely ocenění uvažováno standardní s běžně prováděnou údržbou.
Bytový dům s oceňovaným bytem je do uliční zástavby začleněn jako samostatně stojící. Jde o zděnou stavbu s valbovou střechou, půdorysně ve tvaru obdélníka. Bytový dům obsahuje jedno podzemní (dále PP), tři nadzemní podlaží (dále NP) a podkroví s dalšími bytovými jednotkami. Celkem je zde 37 bytových jednotek a tři nebytové jednotky, dům je bez výtahu. V 1. PP se nachází společné prostory – kočárkárna, společná plynová kotelna, místnost pro bojlery a plynoměry. Dále jsou zde sklepy náležející k jednotlivým bytovým jednotkám.
V bytovém domě se nachází dvě nebytové jednotky, které jsou ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Hornická č.p.1008 - jedná se o dvě místnosti v 1. PP. Třetí nebytový prostor je umístěn v 1. NP a jde o prodejnu COOP Jednota.
Bytový dům je napojen na všechny inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plyn. Pozemek zastavěný bytovým domem parc.č. 1987 zapsaný na LV č. 1 o výměře 571 m2 je ve vlastnictví města Dubňany a není proto předmětem ocenění. Dům byl odhadem postaven v roce 1960. Přibližně v roce 2006 proběhla kompletní revitalizace: zateplení fasády, výměna oken a vchodových dveří, oprava společných prostor apod. Dle dostupných informací probíhá ke dni ocenění půdní vestavba podkroví se 6 bytovými jednotkami, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako rozestavěné.
Oceňovaný byt č. 1008/30 je umístěn ve 3. NP a jedná se o jedno pokojový byt s kuchyní, předsíní a koupelnou s WC a sprchovým koutem. K bytu dále náleží sklep v 1. PP. Vytápění bytu je ústřední – ze společné plynové kotelny v 1. PP. Pro účely ocenění je uvažován standardní původní stav s běžně prováděnou údržbou.
 

Fotogalerie

 

Lesní pozemek v obci Rousínov, k.ú. Královopolské Vážany, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 715/03
Město
Rousínov
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 651/34 (lesní pozemek), v obci Rousínov, zapsané na listu vlastnictví č. 607, k.ú. Královopolské Vážany, okres Vyškov.

Jedná se o lesní pozemek nacházející se cca 1,5 km SZ od obce Habrovany a cca 2,3 km S od městské části Královopolské Vážany, na pomezí 3 katastrálních území (Královopolské Vážany, Habrovany a Olšany). Pozemek se nachází v rámci většího lesního celku (lesní komplex), vlastnicky je lesní celek rozdělen mezi drobné vlastníky. Pozemek má míně svažitý až svažitý charakter, pravidelný podlouhlý tvar. Přístup k pozemku je možný po nezpevněné polní cestě na pozemcích v různém vlastnictví. Na pozemku se nachází trvalé porosty lesního charakteru, převážně smrky, modříny a duby. Stáří cca 45 až 65 let.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rodinného domu s ovocným sadem v obci Mělník, okr. Mělník

Spisová značka
030 EX 37317/13
Město
Mělník
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/5 (jedna pětina) na pozemku parc. č. 6288 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1547 Mělník, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 6289 (ovocný sad) a parc. č. 6295/2 (ostatní plocha) vše v kat. území Mělník, obec Mělník, část obce Mělník, okres Mělník, zapsáno na LV 2643.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Půdorysný tvar domu je ve tvaru písmene „L”. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Dispozice domu je 1+1 (ložnice, obývací pokoj, kuchyňka a sociální zařízení). Dům má malý sklípek. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Objekt je neužívaný a ve špatném stavu.  Přístup k nemovité věci je po nezpevněné cestě.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 6288 stojí stavba rodinného domu č.p. 1547. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 217 m2. Pozemek parc. č. 6289 navazuje na pozemek parc. č. 6288. V katastru nemovitostí je veden jako ovocný sad o celkové výměře 3883 m2. Dále na pozemek navazuje pozemek parc. č. 6295/2, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové výměře 339 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hosp. stavení. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 7886, který je ve vlastnickém právu města Mělník.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Libochovice, okr. Litoměřice

Spisová značka
030 EX 37780/13
Město
Libochovice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 (jedna osmina) na pozemku parc. č. St. 546 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 465 Libochovice, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství, pozemku parc. č. 460/66 (zahrada) vše v kat. území Libochovice, obec Libochovice, část obce Libochovice, okres Litoměřice, zapsáno na LV 144.

Jedná se o řadový, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Na pozemku parc. č. St. 546 se nachází stavba rodinného domu č.p. 465. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 148 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 460/66, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 106 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté, neudržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 460/10.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Bor, k.ú. Skviřín, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 13621/16
Město
Bor
Okres
Tachov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 stavby Skviřín, č.p. 47, rod. dům, který stojí na pozemku parc. č. ST. 27/2 (LV 10002) vše v k.ú. Skviřín, obec Bor, okres Tachov, zapsáno na LV 799.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu s obytným podkrovím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně  -  technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Krytina střechy místy chybí. Součástí střechy jsou komíny a střešní otvor. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské kontrukce jsou z pozinkovanho plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá nebo dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné, částečně prosklené. Budova není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na jižní stranu domu navazuje pravděpodobně zděná garáž z pultovou střechou. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky. Informace o přípojkách byly převzaty z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavba č.p. 47 stojí na pozemku parc. č. St. 27/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 103 m2. Pozemek je téměř zastavěn plochou pod domem. Pozemek je ve vlastnictví státu. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (trvalý travní porost) v obci Soběslav, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 55872/13
Město
Soběslav
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku parc. č. 2906/1 (trvalý travní porost) v kat. území Soběslav, obec Soběslav, okres Tábor, zapsáno na LV 97.

Pozemek parc. č. 2906/1 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1 148 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 3926 ve vlastnickém právu České republiky. Nájemní smlouva byla zjištěna. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 55872/13
Město
Veselí nad Lužnicí
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. 208 (součástí je stavba Veselí nad Lužnicí I, č.p. 3061, bydlení) a pozemku p.č. 209 (zahrada) v obci Veselí nad Lužnicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 86, v katastrálním území Veselí nad Lužnicí, okres Tábor.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je zděné. Dům je určen k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 208 stojí stavba rodinného domu č.p. 306. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 139 m2. Pozemek parc. č. 209 navazuje na stavební pozemek parc. č. 208 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 369 m2. Pozemky jsou rovinaté a travnaté. Pozemky jsou oploceny zděným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a kolna. Konstrukce kolny je zděná. Střecha kolny je pultová. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2684/12 ve vlastnickém právu města Veselí nad Lužnicí. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 3040/18
Město
Leština u Světlé
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 103 (součástí je stavba Leština u Světlé, č.p. 88, bydlení) a pozemku p.č. 138/31 (zahrada) v obci Leština u Světlé, evidovaných na listu vlastnictví č. 14, v katastrálním území Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod.

Dům č. p. 88 je zděný, přízemní, s obytným podkrovím a malým sklepem pod jihovýchodním rohem. Zastřešení je provedeno polovalbovou střechou. Umístěn je jako samostatně stojící s odstupem cca 8 m od silnice, přičemž polovinu odstupu tvoří oplocená předzahrádka a při levé straně je situován vjezd na pozemek. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření se původně jednalo o dům z počátku minulého století. Do současného stavu byl dům uveden postupnou rekonstrukcí, která byla započata v roce 2002 a probíhala cca do roku 2010. V rámci rekonstrukce bylo provedeno podřezání nadzemního zdiva a dodatečná izolace proti zemní vlhkosti, vestavba koupelny s WC do původní chodby, veškeré nové instalace, výměna oken a dveří, nové vnitřní  omítky, nové podlahy včetně podkladních vrstev, kompletní vestavby podkroví, nové bednění střechy, nová střešní krytina a přístavba kryté terasy.
Stavebně technický stav objektu je celkově poměrně dobrý, zhoršený je pouze stav fasády a sklepa. Ve sklepě se vyskytuje podzemní voda, která je průběžně odčerpávána do zahradního jezírka. Opotřebení je vzhledem ke stavu domu odhadnuto na 40%.
 
Pozemek p.č. st. 103 má tvar složený z přibližného obdélníku v přední části a navazujícího lichoběžníku v zadní části. Na části pozemku vpravo vpředu je s odstupem od přední hranice situován rodinný dům. Před domem se nachází předzahrádka s okrasnými trvalými porosty. Po levé straně domu je nezastavěný pruh pozemku umožňující vjezd za dům. U zadní hranice tohoto pozemku je pak situována vedlejší stavba (kolna). Dále je na pozemku situována převážná většina uvedeného příslušenství, trvalé porosty a travnatá plocha. Pozemek je rovinatý. Pozemek p.č. 138/31 má lichoběžníkový tvar a mírně šikmo navazuje na pozemek p.č. st. 103. Pozemek slouží v celém rozsahu dle svého určení jako zahrada s trvalými porosty (ovocné i okrasné) a z uvedeného příslušenství se na něm nachází skleník, fóliovník, část oplocení a studna společná se sousedy. Pozemek je rovinatý. Zadní část pozemku p.č. 138/31 je připlocena k pozemku p.č. 138/123 a užívána sousedy jako součást zahrady. Dle informací poskytnutých při místním šetření není tento užívací vztah nijak písemně ošetřen.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001