Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 stavby v obci Pohoří, k.ú. Pohoří u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou

Spisová značka
030 EX 26481/13
Město
Pohoří
Okres
Rychnov nad Kněžnou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. 466/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 211 Pohoří, způsob využití: jiná stavba, včetně příslušenství vše v kat. území Pohoří u Dobrušky, obec Pohoří, část obce Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou, zapsáno na LV 387.

Jedná se o řadový dům s jedním nadzemním podlažím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu je částečně zateplená, na některých místech naese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské kontrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou částečně dřevěná a plastová. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V domě je umístena dílna, koupelna, kotelna a kancelář. Součástí domu je vestavěná garáž s plechovými vjezdovými vraty. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Betonové podlahy jsou opatřeny keramickou dlažbou nebo plovoucí podlahovou krytinou. Obklady jsou keramické. V koupelně je umístěn sprchový kout a WC. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na elektřinu, vodovd a kanalizaci. Je zřízena přípojka plynu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je kotlem na tuhá paliva. Ohřev TUV zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 466/2 stojí jiná stavba č.p. 211. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 562 m2. Pozemek je nepravidelného půdorysného tvaru a je rovinatý. Pozemek je oplocen drátěným plotem. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 953, který je ve vlastnickém právu obce Pohoří.

Fotogalerie

Další soubory

 

7/144 pozemků v obci Kněžičky, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 55753/13
Město
Kněžičky
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideálních 7/144 pozemku p.č. 253/188 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 253/193 - orná půda, LV č. 1244, vše v k.ú. Kněžičky, obec Kněžičky, okres Nymburk.

Jedná se o pozemky trvalého travního porostu a orné půdy nacházející se mimo souvisle zastavěné území obce, u kterých se jiné než zemědělské využití nepředpokládá. Na pozemcích nejsou žádné stavby ani trvalé porosty. Pozemek trvalého travního porostu je umístěn v chráněném území národní přírodní památky Dlouhopolsko.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Kovanec, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 9309/13
Město
Kovanec
Okres
Mladá Boleslav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 49 Kovanec, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství vše v kat. území Kovanec, obec Kovanec, část obce Kovanec, okres Mladá Boleslav, zapsáno na LV 96.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a vikýř a komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 105 se nachází stavba rodinného domu č.p. 49. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 169 m2. Pozemek je oplocen. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 61/21, který je ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 a 2/16 rodinných domů se zahradou v obci Holasice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 22181/13
Město
Holasice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 rodinného domu č.p. 78, který je součástí pozemku parc.č. 136 včetně pozemku parc.č. 136, k.ú. Holasice, obec Holasice, okres Brno - venkov, LV č. 97 a spoluvlastnického podílu ideální 2/16 rodinného domu č.p. 6, který je součástí pozemku parc.č. 134 včetně pozemků parc.č. 134 a 135, k.ú. Holasice, obec Holasice, okres Brno - venkov, LV č. 208.

Dle evidence Katastru nemovitostí se jedná o dva rodinné domy č.p. 6 a 78 vedených na dvou listech vlastnictví č. 97 a 208. Dle skutečnosti zjištěné při místním šetření není možné užívat rodinné domy samostatně – jsou propojeny provozně, mají jeden společný vchod a přípojky inženýrských sítí. Koupelna a WC se nachází pouze v levé části – č.p. 78. K domu č.p. 78 je provedena přístavba pokoje směrem do dvora, která se již nachází na pozemku parc.č. 135, který je vedený na LV č. 208 (jiní vlastníci a jiný podíl povinné).

Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem č.p. 78 a 6, kolnou, základními venkovními úpravami a pozemky.

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je v malém rozsahu podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je osazen ve svahu, orientovaný k východu. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V levé části rodinného domu (č.p. 78) se nachází předsíň, kuchyň, dva pokoje, koupelna a WC o celkové výměře cca 51 m2. V pravé části rodinného domu (č.p. 6) se nachází průchozí chodba, dva pokoje, kuchyň a směrem do dvora veranda a prostory, které byly zaskládány různými věcmi a nebyly přístupné. Prostory v pravé části domu (č.p. 78) nejsou obývané, nemají vlastní koupelnu a WC – slouží jako skladiště. Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací nebo již strávenými, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelně. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře náplňové, podlahy z PVC, prkenné, s koberci a z keramických dlažeb. Vytápění je lokální plynovými topidly jen v části objektu.

V RD jsou provedeny rozvody vody, plynu a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC (pouze v levé části – RD č.p. 78). Technický stav rodinného domu je zhoršený. Na obvodovém zdivu jsou patrny známky vzlínání vlhkosti, konstrukce dlouhodobé i krátkodobé životnosti jsou na hranici své životnosti. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.

Fotogalerie

 

1/36 pozemků v obci Drahobuz, k.ú. Strážiště u Drahobuze, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 3071/13
Město
Drahobuz
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/36 pozemku p.č. 71/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 71/3 - zahrada, pozemku p.č. 71/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 148/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 148/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 195 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 196/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 275/37 - orná půda, pozemku p.č. 275/38 - orná půda, pozemku p.č. 275/39 - orná půda a pozemku p.č. 275/40 - orná půda, LV č. 228, vše v k.ú. Strážiště u Drahobuze, obec Drahobuz, okres Litoměřice.

Pozemky p.č. 71/1, p.č. 71/3 a p.č. 71/4 se nachází v okrajové, zastavěné části obce Drahobuz, v místní části Strážiště. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 563 - ostatní plocha a p.č. 564 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Drahobuz, č.p. 35, 411 45 Drahobuz.
Pozemky p.č. 148/2, p.č. 148/4, p.č. 195 a p.č. 196/2 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 573 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. Na části pozemku p.č. 148/2 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.
Pozemky p.č. 275/37, p.č. 275/38, p.č. 275/39 a p.č. 275/40 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 581 - ostatní plocha a p.č. 1628 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Drahobuz, č.p. 35, 411 45 Drahobuz. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Dle informací ČSÚ je v obci Drahobuz možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.


Dle platného územního plánu obce Drahobuz (zveřejněného na aktuálních www stránkách města s rozšířenou působností Litoměřice) jsou pozemky vedeny v plochách:
- část p.č. 71/1 - část (cca 400 m2) „NS - plochy smíšené nezastavěného území“
- část p.č. 71/1 - část (cca 2.685 m2) „návrhové plochy SB - plochy smíšené obytné“
- p.č. 71/3 - „návrhové plochy SB - plochy smíšené obytné“
- p.č. 71/4 - „návrhové plochy SB - plochy smíšené obytné“
- p.č. 148/2 - „NP - plochy přírodní“
- p.č. 148/4 - „NP - plochy přírodní“
- p.č. 195 - „NP - plochy přírodní“
- p.č. 196/2 - „NP - plochy přírodní“
- p.č. 275/37 - „NZ - plochy zemědělské“
- p.č. 275/38 - „NZ - plochy zemědělské“
- p.č. 275/39 - „NZ - plochy zemědělské“
- p.č. 275/40 - „NZ - plochy zemědělské.“

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Mělnické Vtelno, k.ú. Radouň, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 32739/13
Město
Mělnické Vtelno
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. St. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 111 Radouň, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a na pozemcích parc. č. 66/1 (ovocný sad), parc. č. 66/2 (zahrada) vše v kat. území Radouň, obec Mělnické Vtelno, část obce Radouň, okres Mělník, zapsáno na LV 333.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek, ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody, ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová. Dveře domu jsou plastové prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 42 stojí stavba rodinného domu č.p. 111. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 517 m2. Pozemky parc. č. 66/1 a parc. č. 66/2 navazují na stavební pozemek parc. č. St. 42 a tvoří s ním jeden fuknční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ovocný sad a zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty, zděná kolna a drevník. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 738/5 ve vlastnickém právu obce Mělnické Vtelno a přes pozemek parc. č. 710/1 ve vlastnickém právu Středočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (lesní pozemek) v obci Kuroslepy, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 8450/07
Město
Kuroslepy
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc.č. 507 v k.ú. Kuroslepy, obec Kuroslepy, okres Třebíč, LV č. 732.

Oceňovaný pozemek je situován na západním okraji obce, při hranici se sousedními obcemi Březník a Kladeruby nad Oslavou, v blízkosti řeky Oslavy. Pozemek je součástí přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, na rozhraní krajů Vysočina a Jihomoravského na řece Oslavě od Náměště nad Oslavou po Čučice a jejího levostranného přítoku Chvojnice od Rapotic. Pozemek je na okraji lesního porostu a sousedí s ornou půdou. Vzdálenost od okraje hlavní, zastavěné části obce činí přibližně 1 km.

Oceňovaný pozemek parc.č. 507 v k.ú. Kuroslepy je vedený jako lesní pozemek, se způsobem ochrany – pozemek určený k plnění funkce lesa. Pozemek je mírně svažitý a má podlouhlý tvar. Je součástí lesního celku, který je obklopen zemědělskou půdou. Jeho celková výměra činí 2 219 m2. Přístup k pozemku není zajištěn, nejbližší komunikace je vzdálena cca 340 m jihovýchodně.

Dle Lesní hospodářské osnovy (LHO) se na pozemku nachází porostní skupina 438 Ni0 popsaná v lesní hospodářské osnově platné pro roky 2013 až 2022 jako pruhovitá parcela na mírném svahu JV expozice v údolí Oslavy a Chvojnice. Lesní porost je popsán jako stará holina s nárostem keřů a doporučeným zalesněním na ploše 0,13 ha borovicí a na ploše 0,09 ha dubem. Zalesnění však nebylo provedeno, pozemek je k datu ocenění pokryt keřovými náletovými porosty.

Dle platného územního plánu obce Kuroslepy z roku 2015 je pozemek součástí lesní plochy - pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Fotogalerie

 

Pozemek (lesní pozemek) v obci Černá Hora, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 8450/07
Město
Černá Hora
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc.č. 1411/2 v k.ú. Černá Hora, obec Černá Hora, okres Blansko, LV č. 1098.

Oceňovaný pozemek je situován na západní okraji městyse, při hranici se sousední obcí Žernovník, přibližně 1 km jihozápadně od hlavní zastavěné části městyse Černá Hora. Pozemek je umístěný na okraji souvislého lesního porostu, v těsné blízkosti mládežnického střediska s názvem „Centrum Word of Life“, kde jsou pořádány zimní a letní dětské tábory. Přibližně 35 m západně od oceňovaného pozemku protéká potok Litkov.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1411/2 v k.ú. Černá Hora je vedený jako lesní pozemek, se způsobem ochrany – pozemek určený k plnění funkce lesa. Pozemek je svažitý a má nepravidelný tvar. Je přístupný z nezpevněné komunikace na pozemku parc.č. 1414/3 (ostatní plocha – neplodná půda), který je vlastnictví soukromých osob. Jeho celková výměra činí 2 767 m2.

Dle Lesní hospodářské osnovy (LHO) je na pozemku lesní porostní skupina 310 DI0. V době začátku platnosti lesní hospodářské osnovy platné pro období 2011 až 2020 byl lesní porost vytěžen a doporučeno zalesnění Dubem zimním na ploše 0,11 ha a lípou na ploše 0,05 ha. Porostní skupina je na plošině až západním svahu a je součástí ÚSES - LBC "Pod Lopatami". Zalesnění však nebylo provedeno, pozemek je k datu ocenění pokryt keřovými náletovými porosty.

Fotogalerie

 

Stavební pozemek v obci Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 11822/18
Město
Račice nad Trotinou
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. St. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 43 Račice nad Trotinou, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství v kat. území Račice nad Trotinou, obec Račice nad Trotinou, část obce Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 200.

Dle předloženého LV stojí na pozemku parc. č. St. 39 stavba pro bydlení č.p. 43. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 266 m2. Dle stavu, který byl zjištěn při místním šetření se na pozemku parc. č. St. 39 nenachází stavba č.p. 43. Na pozemku se nachází porosty a zbytky stavebního materiálu. Pozemek je nepravidelného tvaru, mírně svažitý, travnatý a neudržovaný. V ÚP je pozemek zařazen v plochách smíšených obytných - venkovských. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 900/7, který je ve vlastnickém právu obce Račice. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí se v ulici nachází rozvody elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Přelouč, k.ú. Tupesy u Přelouče, okres Pardubice

Spisová značka
030 EX 12189/17
Město
Přelouč
Okres
Pardubice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/5 pozemků parc. č. 261/2 (ostatní plocha) a parc. č. 261/4 (trvalý travní porost), vše evidováno na LV č. 98, k.ú. Tupesy u Přelouče, obec Přelouč, okres Pardubice.

Pozemek parc. č. 261/4 - jedná se o trvalý travní porost o výměře 3209 m2, nachází se v okrajové části, mimo souvislou zástavbu. Pozemek je přístupný pouze po nezpevněné komunikaci a není možné jeho napojení na inženýrské sítě.

Pozemek parc. č. 261/2 - jedná se o ostatní plochu (silnice) o výměře 344 m2, nachází se v okrajové části, mimo souvislou zástavbu. Pozemek je přístupný pouze po nezpevněné komunikaci a není možné jeho napojení na inženýrské sítě. Pozemek navazuje na pozemek parc. č. 261/4 a nacházejí se zde porosty vzniklé náletem (neudržované, v plném zápoji a ve velmi špatném stavu).

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001