Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/6 rodinného domu s pozemky a 1/3 pozemků v obci Kaplice, k.ú. Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov

Spisová značka
030 EX 8073/18
Město
Kaplice
Okres
Český Krumlov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí:

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemku parc. č. St. 53/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 55 Blansko, způsob využití: bydlení, a na pozemcích parc. č. 2026/2 (ostatní plocha) a parc. č. 2027/1 (trvalý travní porost), včetně příslušenství, vše v kat. území Blansko u Kaplice, obec Kaplice, část obce Blansko, okres Český Krumlov, zapsáno na LV 421,

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemku parc. č. 2025/1 (orná půda), včetně příslušenství, vše v kat. území Blansko u Kaplice, obec Kaplice, okres Český Krumlov, zapsáno na LV 421,

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemcích, parc. č. 2120/2 (ostatní plocha), parc. č. 2120/14 (orná půda), parc. č. 2128/2 (ostatní plocha), parc. č. 2132/1 (orná půda), parc. č. 2132/2 (ostatní plocha) a parc. č. 3333/6 (ostatní plocha), včetně příslušenství, vše v kat. území Blansko u Kaplice, obec Kaplice, okres Český Krumlov, zapsáno na LV 421,

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemcích parc. č. 2216/15 (lesní pozemek) a parc. č. 2216/23 (lesní pozemek), včetně příslušenství, vše v kat. území Blansko u Kaplice, obec Kaplice, okres Český Krumlov, zapsáno na LV 421,

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 (jedna třetina) na pozemcích parc. č. 2025/3 (orná půda) a parc. č. 2025/4 (trvalý travní porost), včetně příslušenství, vše v kat. území Blansko u Kaplice, obec Kaplice, okres Český Krumlov, zapsáno na LV 1856.

LV 421 - Rodinný dům č.p. 55 Blansko

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zčásti kamenná a zčásti zděná a její stavebně - technický stav je špatný. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Stáří budovy je více jak 200 let. Budova je v původním neudržovaném stavu a dle sdělení povinného je cca 40 let neobývaná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na dům navazuje kamenná stodola se sedlovou střechou a dřevěnými vchodovými dveřmi. Stodola je ve špatném technickém stavu. K domu patří zahrada, na které se nachází schlév. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Věcná břemena byla zjištěna, viz LV.

V 1. NP domu se nachází pokoj (8,96 m2), pokoj (17,71 m2), kuchyň (15,94 m2), špajz (18,51 m2), veranda 3,40 M2) a chlév (19,33 m2). V podroví je pokoj (16,09 m2) a půda. Koupelna chybí. WC je suché, přístupné z venku. Zdi vykazují stopy po plísni a po vzlínání vlhkosti. Vnitřní omítky opadávají. Části dřevěných konstrukcí jsou ve špatném technickém stavu, dle sdělení povinného jsou napadeny červotočem nebo dřevokaznými houbami. Podlahy jsou betovné nebo prkenné. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. K dispozici je studna, která je dle sdělení bez vody. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 53/2, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 456 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 55 a navazující stololou a chlévem. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 2026/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 393 m2 a parc. č. 2027/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 434 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví kraje. Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je stodola a chlév. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

LV 421 - Pozemek Blansko

Jedná se o pozemek parc. č. 2025/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 665 m2. V územním plánu je pozemek veden jako zábor orné půdy - plochy smíšené obytné - území malých sídel. Pozemek je pravidelného tvaru, je udržovaný. Pozemek navazuje na výše uvedený pozemek parc. č. 2026/2. Pozemek je přístupný po pozemku ve vlastnictví města.

LV 421 - Zemědělské pozemky

Jedná se o pozemky parc. č. 2025/1 o velikosti 665 m2, parc. č. 2132/1 o velikosti 1.986 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, pozemky parc. č. 2120/2 o velikosti 460 m2, parc. č. 2128/2 o velikosti 325 m2, parc. č. 2132/2 o velikosti 198 m2, parc. č. 3333/6 o velikosti 120 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky tvoří jeden celek, nacházejí se cca 250 m východně od rodinného domu č.p. 55 v zemědělsky obhospodařovaném území. Pozemky jsou v územním plánu města vedeny jako plochy zemědělské nebo plochy vodní a vodohospodářské. Přístup na pozemky je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví města nebo státu.

LV 421 - Lesní pozemky

Jedná se o pozemky parc. č. 2216/15 o velikosti 1.416 m2 a parc. č. 2216/23 o velikosti 93 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemek. Pozemky jsou od sebe odděleny pozemkem parc. č. 2216/10 ve vlastnictví města. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a nacházejí se na nich porosty. Pozemky se nacházejí cca 300 m východně od oceňovaného rodinného domu.

LV 1856 - Pozemky Blansko

Jedná se o pozemky parc. č. 2025/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 1.349 m2 a parc. č. 2025/4, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 467 m2. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako zábor orné půdy - plochy smíšené obytné - území malých sídel. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky se nacházejí cca 20 m severně od rodinného domu č.p. 55. Pozemky jsou přístupné po pozemku ve vlastnictví města.

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Uhlířská Lhota, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 36965/13
Město
Uhlířská Lhota
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 177/27 (orná půda), parc. č. 177/40 (trvalý travní porost), parc. č. 177/41 (trvalý travní porost), parc. č. 270 (lesní pozemek), parc. č. 278 (lesní pozemek), parc. č. 279 (lesní pozemek), parc. č. 280 (lesní pozemek), parc. č. 712 (lesní pozemek), parc. č. 927/3 (lesní pozemek), parc. č. 928/7 (lesní pozemek) a parc. č. 990 (ostatní plocha) v kat. území Uhlířská Lhota, obec Uhlířská Lhota, část obce Uhlířská Lhota, okres Kolín, zapsáno na LV 47.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m severozápadně, cca 300 m severně, 700 m jihovýchodně a cca 950 m jižně od okraje zastavěné části obce Uhlířské Janovice. Jedná se o soubor lesních nesousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost a lesní pozemek o výměře 32 795 m2.

Rovinný pozemek parc. č. 712 je na severní straně ohraničený zpevněnou cestou a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází částečně smíšený lesní porost (borovice, dub) starý cca 105 let a částečně borovicový porost starý cca 81 let.

Rovinné pozemky parc. č. 928/7 a parc. č. 927/3 jsou na východní straně ohraničené zpevněnou cestou a na jižní a západní straně ornou půdou. Na pozemcích se nachází smíšený lesní porost (borovice, dub) starý cca 65 let.

Pozemky parc. č. 177/40, parc. č. 177/27 a parc. č. 177/41 nejsou v terénu blíže ohraničené. Na travnatých pozemcích se nachází několik náletových keřových porostů. Pozemky jsou mírně svažité k jihovýchodní straně.

Pozemky parc. č. 270, parc. č. 280, parc. č. 279 a parc. č. 278 jsou z jedné strany ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází borovicový porost starý cca 33 až 104 let. Pozemky jsou mírně svažité k jihovýchodní straně.

V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1007, který je ve vlastnictví obce Uhlířská Lhota a zpevněné cesty nacházející se na pozemku parc. č. 1054/5, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a parc. č. 1051, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Oceňovaný pozemek parc. č. 990 se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Uhlířská Lhota. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 72 m2. Pozemek je na jižní a východní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na rovinném pozemku se nacházejí porosty. Travnatý pozemek byl v době oceňování neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 995, který je ve vlastnictví obce Uhlířská Lhota.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je část oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Dolní Dunajovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 19442/13
Město
Dolní Dunajovice
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 (jedna osmina) na pozemku parc. č. St. 372 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 86 Dolní Dunajovice, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Dolní Dunajovice, obec Dolní Dunajovice, část obce Dolní Dunajovice, okres Břeclav, zapsáno na LV 154.

Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající velmi zanedbané údržbě. Budova je neobývaná a vhodná ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Vnější omítka místy opadává. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 372 se nachází stavba rodinného domu č.p. 86. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 342 m2. Na pozemku se dále nachází kolna. Pozemek je pravidelného tvaru a je neudržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 7674/108.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu v obci Kučerov, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 3259/15
Město
Kučerov
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 (jedna dvanáctina) na pozemcích parc. č. St. 259 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4350 (zahrada) a na stavbě č.p. 177 Kučerov, způsob využití: bydlení, která stojí na pozemku parc. č. St. 259, vše včetně příslušenství, v kat. území Kučerov, obec Kučerov, okres Vyškov, zapsáno na LV 181.

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Stavebně - technický stav domu je špatný. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Do střechy zatéká, krytina místy chybí. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení. Na dům navazují pozůstatky hospodářské stavby. K domu náleží zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 259, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 250 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 177. Zbylou část pozemku tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 4350, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 1.439 m2. Pozemek parc. č. 4350 bude dle schvalovaného nového územního plánu určen k zástavbě. Zahrada je středně svažitá, travnatá, neudržovaná a neoplocená. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnickém právu obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Klokočov, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 2429/15
Město
Klokočov
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 (jedna třetina) na pozemku parc. č. St. 53/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 92 Klokočovská Lhotka, způsob využití: bydlení a na pozemku parc. č. 374/2 (ostatní plocha), vše včetně příslušenství, v kat. území Klokočov, obec Klokočov, okres Havlíčkův Brod, zapsáno na LV 62.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající špatné údržbě. Objekt je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín a vikýř. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné zčásti prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu náleží zahrada, na které se nachází zčásti dřevěná a zčásti zděná kolna ve špatném stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna, viz. LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN.

Pozemek parc. č. St. 53/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 254 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 92. Zbylou část pozemku tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 374/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o velikosti 334 m2 a je využíván jako zahrada. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, neudržované a oplocené plotovými dílci s podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnickém právu obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 15941/18
Město
Uherský Brod
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - - pozemku parc.č. 9692 vedeného na LV č. 3322, k.ú. Uherský Brod, obec Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.

Pozemek vedený jako trvalý travní porost se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, nachází se v plochách určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Prusinovice, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 6990/15
Město
Prusinovice
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemků vedených na listu vlastnictví č. 1409 k.ú. Prusinovice, obec Prusinovice, okres Kroměříž, LV č. 1409

Pozemky parc.č. 10119, 10305, 10558, 10662, 11726, 12397, 12446 a 12455 jsou užívané k zemědělské výrobě na základě smlouvy o pronájmu pozemku společností AGROVA a.s. uzavřené ještě s původními vlastníky pozemků manžely Miloslavem a Ludmilou Sklenářovými. Nájemní smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 7 let za roční nájemné v aktuální výši 5.917,- Kč (to je 2.915,- Kč/ha). Dle spoluvlastnického podílu id. 1/2 povinného činí výše ročního nájemného 2.958,50 Kč. Tuto částku lze považovat za nájemné v místě a čase obvyklé a existence nájemní smlouvy nemá dle znalce vliv na tržní hodnotu předmětných pozemků, respektive nesnižuje cenu v případě realizace prodeje.
Výše nájemného k aktuálnímu datu a stav užívaných zemědělských pozemků, byl znalcem ověřen dne 10.10.2019 na ekonomickém oddělení AGROVA a.s., Prusinovice 85.
Stav lesních pozemků parc.č. 11643, 12062, 12115, 12158, 12268, 12273, byl dle možností ověřen rovněž dne 10.10.2019, pozemky nejsou v terénu vyznačeny, jsou součástí větších celků. Na uvedených lesních pozemcích jsou smíšené lesní porosty. Pozemky jsou situovány severovýchodně od obce Prusinovice, v oblasti zvané „Ochozy“.
Pozemek parc.č. 10661 ostatní plocha, jiná plocha, který nemá v KN vyznačen způsob ochrany, je v oblasti zvané „Hrádek“ a v části má smíšené a náletové porosty, navazuje na proluku mezi p.č. 10662 (trvalý travní porost), na kterém jsou v části rovněž náletové porosty.

Fotogalerie

 

Zahrádkářská chata v obci Brno, k.ú. Řečkovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 16125/16
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - stavba pro rodinnou rekreaci s č. evidenčním 1137 (na pozemku jiného vlastníka parcelní č. 3749/9), k.ú. Řečkovice, obec Brno, okres Brno - město, LV č. 2674

Předmětem ocenění je zahrádkářská chata s číslem evidenčním 1137, která je na pozemku jiného vlastníka parcelní č. 3749/9. Jde o dřevěnou stavbu s plochou střechou (s mírným sklonem), střecha je dřevěná, pokryta asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou neúplné, z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné s jednoduchým zasklením, okno dřevěné, zdvojené zasklení. Na západní straně je dřevěná přístavba pro uskladnění nářadí přístupná z venku (v havarijním stavu. Objekt není napojen na žádné inženýrské sítě. Stavba vykazuje značné známky opotřebení a poškození – poškození střešní krytiny, vlhkost vnitřních nosných konstrukcí vlivem zatékání apod.

Fotogalerie

 

1/12 pozemku (orná půda) v obci Niva, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 7348/17
Město
Niva
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 pozemku p.č. 540/72 vedeného na LV č. 239, k.ú. Niva, obec Niva, okres Prostějov.

Oceňovaný pozemek je situovaný mimo souvisle zastavěnou část obce jihozápadně od obce, ve vzdálenosti cca 600 m od kraje obce. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

Fotogalerie

 

Pozemek (zahrada), 1/106 pozemků (zahrada, zastavěná plocha a nádvoří) v obci Postřelmov, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 12504/15
Město
Postřelmov
Okres
Šumperk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí:

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/106 na pozemku parc. č. 1678/75 (zahrada) v kat. území Postřelmov, obec Postřelmov, okres Šumperk, zapsáno na LV 1976,

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/106 na pozemku parc. č. 1679 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, (jiná st., LV 1013) v kat. území Postřelmov, obec Postřelmov, okres Šumperk, zapsáno na LV 1787,

- pozemku parc. č. 1678/76 (zahrada) v kat. území Postřelmov, obec Postřelmov, okres Šumperk, zapsáno na LV 1024.

Oceňované pozemky se nacházejí v jihovýchodní zastavěné části obce v místní oplocené zahrádkářské lokalitě. Jedná se o soubor sousedících pozemků pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada o výměře 5 935 m2. Na pozemku parc. č. 1678/75 se nacházejí nezpevněné cesty umožňující přístup ke všem pozemkům v oploceném areálu. Na pozemku parc. č. 1679 se nachází zděná stavba, která není předmětem ocenění. Na travnatém pozemku parc. č. 1678/76 se nacházejí ovocné porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1674/2, který je ve vlastnictví obce Postřelmov.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako sady a izolační zeleň.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001