Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

3/6 rodinného domu se zahradou v obci Plzeň, k.ú. Malesice, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 10498/16
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 3/6 na pozemku p.č. 16 - zastavěná plocha  a nádvoří, jehož součástí je stavba: Malesice, č.p. 39, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 16) a dále pozemku p.č. 18 - zahrada, vše v k.ú. Malesice, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Jedná se o zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Plzeň, v místní části Malesice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ke Kostelu 39/1, Malesice, 318 00 Plzeň. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 54/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, p.č. 55 - ostatní plocha a p.č. 14 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a plynové vedení. Dle informací ČSÚ ve městě Plzeň je dále možné napojení na obecní vodovod.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 150 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V posledních letech objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a
údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Loučka, okr. Vsetín

Spisová značka
030 EX 5062/09
Město
Loučka
Okres
Vsetín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - Pozemkový katastr PK - parc. č. PK 1764, parc. č. PK 1765, parc. č. 1766 a parc. č. PK 1970, včetně příslušenství, vše v kat. území Loučka u Valašského Meziříčí, obec Loučka, okres Vsetín, zapsáno na LV 89.

Jedná se o pozemky parc. č. PK 1764 o velikosti 190 m2, parc. č. PK 1765 o velikosti 405 m2, parc. č. PK 1766 o velikosti 534 m2 a parc. č. PK 1970 o velikosti 331 m2, které jsou vedené ve zjednodušené evidenci. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny v plochách zemědělských. Pozemky navazují na výše uvedený pozemek parc. č. 1765/1 a tvoří s ním jeden celek. Pozemky jsou rovinaté a udržované. Přístup na pozemky je po pozemku parc. č. 1765/1 nebo po pozemku parc. č. 2434/19.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Loučka, okr. Vsetín

Spisová značka
030 EX 5062/09
Město
Loučka
Okres
Vsetín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 186 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 45 Loučka, způsob využití: rodinný dům a pozemku parc. č. 1765/1 (zahrada), včetně příslušenství, vše v kat. území Loučka u Valašského Meziříčí, obec Loučka, část obce Loučka, okres Vsetín, zapsáno na LV 89,

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou komíny a vikýř. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá nebo plastová, opatřena parapety. Vchod do domu je zastřešen. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. V podkroví domu je balkon. Fasáda domu není zateplená. Dle databáze RÚIAN se v domě nacházejí 2 byty. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází hospodářská budova s 2 dvěmi garážemi s vjezdovými dvojitými dřevěnými vraty, pergola a dřevěná kolna. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Plynovod je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 186, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 719 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 45 Loučka. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1765/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 1.920 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, udržované a oplocené drátěným oplocením. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu vo bci Veselý Žďár, okr. Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 1991/14
Město
Veselý Žďár
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na stavbě č.p. 153 Veselý Žďár, způsob využití: rod.dům nacházející se na pozemku parc. č. St. 257 (LV 609) v kat. území Veselý Žďár, obec Veselý Žďár, část obce Veselý Žďár, okres Havlíčkův Brod, zapsáno na LV 37.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy stanová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC nebo parketami. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená.

V přízemí domu je bytová jednotka o dispozici 2+1. V patře budovy je bytová jednotka o dispozici 2+1. Vytápění je na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynovod (přípojka).

Na pozemku parc. č. St. 257 (LV 609) se nachází stavba rodinného domu č.p. 153. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 91 m2. Pozemek není předmětem ocenění. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1503/9, která je ve vlastnictví povinné a cizího vlastníka.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 Rekreační stavby s pozemky v obci Varnsdorf, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 5758/09
Město
Varnsdorf
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. 6803 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 56 Varnsdorf, způsob využití: rodinná rekreace, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 6817/1 (zahrada) a parc. č. 6817/2 (trvalý travní porost) vše v kat. území LVarnsdorf, obec Varnsdorf, část obce Varnsdorf, okres Děčín, zapsáno na LV 2291.

Jedná se o samostatně stojící rekreační objekt s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Kontrukce budovy je zděná a její stavbně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech oapadává. Dům je částečně podsklepený. Sklep je dle sdělení matky povinné plný vody. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žalby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Oknad domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Budova byla kolaudována v roce 1989 a je v původním stavu. Dispozice je 2+1. Vnitřní dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou. WC je samostatné. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální krbovými kamny na tuhá paliva.

Na pozemku parc. č. 6803 stojí stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 56. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 73 m2. na pozemek parc. č. 6803 navazuje na pozemk parc. č. 6817/2, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 322 m2 a na pozemek parc. č. 6817/1, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 242 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celke nepravidelného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 6752, který je ve vlastnickém právu města Varnsdorf.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Přísušenstvím nemovité věci je oplocení.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemku (trvalý travní porost) v obci Humpolec, k.ú. Petrovice u Humpolce, okres Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 2613/09
Město
Humpolec
Okres
Pelhřimov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/20 na pozemku parc. č. 449 (trvalý travní porost) v kat. území Petrovice u Humpolce, obec Humpolec, okres Pelhřimov, zapsáno na LV 122.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,1 km severně od okraje zastavěné části obce Petrovice. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 5 866 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 107/1, který je ve vlastnictví České republiky.

Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že Zemědělské družstvo „Vysočina” Želiv nemá s panem Františkem Zavadilem uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Borotín, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 116/09
Město
Borotín
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí:

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 (jedna osmina) na pozemcích parc. č. 261 (orná půda), parc. č. 262 (orná půda), parc. č. 264 (orná půda), parc. č. 273 (ostatní plocha), parc. č. 280 (trvalý travní porost), parc. č. 553/1 (orná půda), parc. č. 553/2 (orná půda), parc. č. 554 (orná půda), parc. č. 1010/60 (orná půda), parc. č. 1010/61 (orná půda), parc. č. 1380 (orná půda), parc. č. 1383/2 (orná půda), parc. č. 1474/20 (orná půda) a parc. č. 1475 (orná půda), vše v kat. území Borotín u Tábora, obec Borotín, okres Tábor, zapsáno na LV 934,

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 (jedna osmina) na pozemcích parc. č. 922 (orná půda), parc. č. 925 (orná půda) a parc. č. 926 (orná půda), vše v kat. území Pikov, obec Borotín, okres Tábor, zapsáno na LV 574.

LV 934 - zemědělské pozemky

Pozemek parc. č. 261 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 1 636 m2 a pozemek parc. č. 262 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 3 129 m2. Tyto dva zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru a nachází se cca 250 m západně od zastavěné části obce. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2191/1, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Pozemek parc. č. 264 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 2 608 m2. Jedná se o pozemek se zemědělským využitím, který ze západní strany navazuje na zastavěné území obce a je přístupný přes pozemek parc. č. 179, který je ve spoluvlastnictví povinného.

Pozemek parc. č. 273 je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové výměře 827 m2 a pozemek parc. č. 280 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 3 039 m2. Tyto dva zemědělské pozemky netvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a nachází se cca 400 m západně od zastavěné části obce. Pozemky jsou přístupné přes pozemky cizích vlastníků.

Pozemek parc. č. 553/1 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 3 084 m2, pozemek parc. č. 553/2 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 1702 m2 a pozemek parc. č. 554 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 198 m2. Tyto zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru a nachází se cca 800 m severozápadně od zastavěné části obce. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 720/43, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Pozemek parc. č. 1010/60 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 3 004 m2 a pozemek parc. č. 1010/61 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 18 745 m2. Tyto dva zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru a nachází se cca 750 m východně od zastavěné části obce. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1010/53, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Pozemek parc. č. 1380 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 4 046 m2 a pozemek parc. č. 1383/2 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 54 m2. Tyto dva zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru a nachází se cca 550 m západně od zastavěné části obce. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2184/1, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Pozemek parc. č. 1474/20 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 1 350 m2 a pozemek parc. č. 1475 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 1 345 m2. Tyto dva zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru a z jižní strany navazují na zastavěné území obce. Přes pozemky vede nadzemní vedení vysokého napětí. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1473, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

LV 574 - zemědělské pozemky

Pozemek parc. č. 922 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 3 273 m2, pozemek parc. č. 925 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 989 m2 a pozemek parc. č. 926 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 2 086 m2. Tyto zemědělské pozemky netvoří jeden funkční celek. Pozemky se nachází v severovýchodní části katastrálního území Pikov. Pozemky jsou přístupné přes pozemky cizích vlastníků.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Borotín, k.ú. Borotín u Tábora, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 116/09
Město
Borotín
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemku parc. č. St. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 18 Borotín, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 179 (zahrada), parc. č. 1471/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1471/2 (ostatní plocha) a parc. č. 1484/2 (zahrada), vše v kat. území Borotín u Tábora, obec Borotín, část obce Borotín, okres Tábor, zapsáno na LV 150.

LV 150 - rodinný dům

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení, fasádní omítka je původní - břizolit. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V domě se nachází zádveří, chodba, tech. místnost, WC, koupelna, komora, obývací pokoj, ložnice a pokoj. V koupelně je umístěna vana a umyvadlo. WC je samostatné. Na WC, v koupelně a kuchyni jsou keramické obklady. Podlahy jsou betonové převážně opatřeny keramickou dlažbou. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené v ocelových zárubních.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, studny a septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 36 stojí stavba pro bydlení č.p. 18. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 627 m2. Pozemek parc. č. 179 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 36 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1 550 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny ocelový plotem s ocelovými vjezdovými vraty a brankou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna (kopaná 6 m), septik, fóliovník a kolna. Konstrukce kolny je zděná. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2178/1, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna, septik a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, fóliovník a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

LV 150 - pozemky

Pozemek parc. č. 1471/1 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 575 m2, pozemek parc. č. 1471/2 je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové výměře 500 m2 a pozemek parc. č. 1484/2 je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové výměře 220 m2. Výše uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek nepravidelného podlouhlého a úzkého tvaru. Pozemky se nachází v jižní zastavěné části obce. Pozemek parc. č. 1471/1 a pozemek parc. č. 1484/2 jsou dle ÚP vedeny jako plochy smíšené nezastavěného území. Pozemek parc. č. 1471/2 je dle ÚP veden jako plochy bydlení. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2236/3, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Inženýrské sítě jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Mříčná a Jilemnice, okres Semily

Spisová značka
030 EX 11041/19
Město
Mříčná a Jilemnice
Okres
Semily

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí:

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemcích parc. č. 1707/1 (trvalý travní porost) a parc. č. 1708 (trvalý travní porost) v kat. území Jilemnice, obec Jilemnice, okres Semily, zapsáno na LV 926,

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemcích parc. č. 268 (trvalý travní porost), parc. č. 677/45 (ostatní plocha), parc. č. 677/52 (trvalý travní porost), parc. č. 677/57 (lesní pozemek), parc. č. 678/8 (lesní pozemek), parc. č. 679/2 (lesní pozemek), parc. č. 805/2 (ostatní plocha), parc. č. 807/2 (trvalý travní porost), parc. č. 807/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1694/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1698/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1701 (trvalý travní porost), parc. č. 1702/2 (trvalý travní porost) a parc. č. 2064 (trvalý travní porost) v kat. území Mříčná, obec Mříčná, okres Semily, zapsáno na LV 35.

Oceňované pozemky parc. č. 1707/1 a parc. č. 1708 se nacházejí cca 600 m západně od okraje zastavěné části města Jilemnice. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 9 764 m2. Sousedící pozemky jsou na jižní straně ohraničené keřovými porosty a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k východní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Oceňované pozemky parc. č. 268, parc. č. 677/45, parc. č. 677/52, parc. č. 677/57, parc. č. 678/8, parc. č. 679/2, parc. č. 805/2, parc. č. 807/2, parc. č. 807/4, parc. č. 1694/3, parc. č. 1698/2, parc. č. 1701, parc. č. 1702/2 a parc. č. 2064 se nacházejí cca 1,2 km severovýchodně, cca 350 m západně a v jižní zastavěné části obce Mříčná. Jedná se o soubor nesousedících travnatých a zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, ostatní plocha a lesní pozemek o výměře 18 498 m2. Pozemky parc. č. 1694/3 a parc. č. 1701 jsou na jižní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 667/52 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou nacházející se na pozemku parc. č. 677/45 a nachází se v lánu. Na pozemcích parc. č. 677/57, parc. č. 678/8 a parc. č. 679/2 se nachází smíšený lesní porost (olše, topol a bříza) starý cca 85 let. Pozemky parc. č. 807/2 a parc. č. 807/4 jsou na severní straně ohraničené lesním porostem, na východní straně nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Pozemky parc. č. 2064 a parc. č. 268 jsou na východní straně ohraničené zpevněnou cestou a na jižní straně korytem řeky Olšina. Na pozemcích se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2104, který je ve vlastnictví Libereckého kraje a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2016/3, který je ve vlastnictví obce Mříčná.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské, lesní a pozemky parc. č. 2064 a parc. č. 268 jsou vedené jako plocha smíšeně obytná.

Pozemky parc. č. 1707/1 a parc. č. 1708 v k.ú. Jilemnice a pozemky parc. č. 807/2, parc.č. 807/4, parc. č. 1694/3, parc. č. 1698/2, parc. č. 1701 a parc. č. 1702/2 v k.ú. Mříčná jsou pronajímané Zemědělskému družstvu Mříčná - Peřimov.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (trvalý travní porost) v obci Mysletín, okres Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 1217/19
Město
Mysletín
Okres
Pelhřimov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 303/19 (trvalý travní porost) v kat. území Mysletín, obec Mysletín, okres Pelhřimov, zapsáno na LV 133.

Pozemek parc. č. 303/19 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1 410 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru a nachází se na něm porosty. Pozemek se nachází cca 210 m jihozápadním směrem od zastavěné části obce v blízkosti silnice II/347. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 595/2, který je ve vlastnickém právu obce Mysletín.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Přípojky nebylo možné ověřit.  Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001