Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Rodinný dům v obci Ivančice, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 26661/14
Město
Ivančice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parcelní č. st. 1959, jehož součástí je rodinný dům s č. popisným 1512 a pozemku parcelní č. 940/59, k.ú. Ivančice, obec Ivančice, okres Brno - venkov, LV č. 4412.

Oceňovaný pozemek s rodinným domem je situován na severním okraji zastavěné části Ivančic, při ulici Břízová, která odbočuje z hlavní komunikace – silnice II. třídy č. 394, vedoucí do Rosic. Jedná se o klidnou lokalitu s nově vznikající rodinnou zástavbou, s výborným napojením na dálniční systém. Přístup k pozemkům je z veřejné komunikace a chodníku na pozemku parcelní č. 940/31, který je ve vlastnictví města Ivančice

Oceňovaný pozemek parcelní č. st. 1959 (veden jako zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 84 m2 je mírně svažitý (celkové převýšení činí 1 m) a v celé výměře zastavěn stavbou rodinného domu s č. popisným 1512. Rodinný dům obepíná pozemek parcelní č. 940/59 o výměře 286 m2, který je vedený jako orná půda, ale využíván ve funkčním celku s rodinným domem jako zahrada. Rodinný dům je řadový - koncový, půdorysně ve tvaru obdélníka. Jde o dřevostavbu se sedlovou střechou. Obsahuje dvě nadzemní podlaží (dále NP), v prvním NP se nachází garáž pro parkování jednoho osobního automobilu, dále pokoj s kuchyňským koutem, chodba, šatna a WC. Z hlavní obytné místnosti se vchází na terasu se zámkovou dlažbou a dřevěnou pergolou, ze které vede schodiště na zahradu. Ve druhém NP jsou tři pokoje, šatna, chodba, koupelna s WC a balkon.

Kuchyň je vybavena vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou plovoucí laminátové, případně z keramické dlažby. Vytápění je podlahové teplovodní s elektro-kotlem, pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) je instalován elektrický bojler, okna jsou dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci. K domu dále náleží běžné venkovní úpravy - zpevněné plochy a oplocení. Rodinný dům byl postaven v roce 2008 a je původním stavu. Údržba stavby je zanedbaná. Zahrada je udržovaná, s několika okrasnými dřevinami.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 stavebního pozemku v obci Příbor, okres Nový Jičín

Spisová značka
030 EX 5316/08
Město
Příbor
Okres
Nový Jičín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 pzemku parc. č. 2359/47 v k.ú. Příbor, obec Příbor, okres Nový Jiřín, zapsáno na LV č. 1993.

Předmětem ocenění je podíl 1/24 nemovitosti - pozemku parc.č. 2359/47 v katastrálním území Příbor, obec Příbor, okres Nový Jičín, zapsáno na LV č. 1993.
Oceňovaný pozemek parc.č. 2359/47 - se nachází v zastavěné části města Příbor, okr. Nový Jičín, na ul. Na Nivách. Pozemek má výměru 262m2 a je v KN veden jako orná půda. Pozemek je přímo přístupný z veřejné asfaltové komunikace ul. Na Nivách - pozemku parc.č. 1966/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace, ve vlastnictví města Příbora). V místě je možné napojení na veřejné ing. sítě. Tvar pozemků je protáhlý-obdélníkový, s průměrnou šířkou cca 3,2m, a průměrnou délkou cca 85m. Oceňovaný pozemek je v celé své ploše určen dle platného územního plánu města k zastavění.
Nachází se v zóně SO - plochy smíšené obytné. Na pozemku se ke dni ocenění nenacházejí žádné stavby. Napříč přes oceňovaný pozemek veden nadzemní vedení VN 35kV. Pozemek není oplocen, na pozemku se nachází křoviska a dřeviny náletového charakteru.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu v obci Kladno, k.ú. Dubí u Kladna, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 4509/16
Město
Kladno
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 na pozemku parc. č. 441 o výměře 136 m2 - zastavěná plocha a  nádvoří, jehož součástí je stavba Dubí p.č. 708 - bydlení, na pozemku parc.č. 441, vše v katastrálním území Dubí u Kladna, obec Kladno, okres Kladno.

Oceňovaný objekt sestává ze severním směrem mírně sklonitého stavebního pozemku o výměře 136 m2, jehož součástí je stavba nárožního rodinného domu, přízemní vedlejší stavba zastřešená nízkou pultovou střechou užívaný jako příbytek a venkovní úpravy minimálního rozsahu a provedení, jako je zpevněná plocha ze zámkové dlažby, zděné oplocení, plotová vrátka a přípojky inženýrských sítí.

Hlavní stavba je svým charakterem částečně podsklepená rohová polovina rodinného dvojdomku o jednom nadzemním podlaží a podkroví, zastřešený sedlovou střechou s vikýřem do ulice E. Větrovcové a s přístavbou verandy do dvora. Dle typu domu a jeho vnějších znaků se v přízemí nacházejí patrně 2 pokoje a kuchyň s příslušenstvím a v podkroví se patrně nacházejí 2 ložnice. Užitná plocha stavby byla odvozena od zastavěné plochy a počtu podlaží na 110 m2. Základy domu jsou patrně kamenné, obvodové stěny cihelné s přidaným zateplení obvodového pláště, finální vrstva fasádních omítek však není dokončena, krov dřevěný vázaný s taškovou krytinou, klempířské konstrukce z pozink.plechu, okna plastová s izolačním dvojsklem. Topný systém se nepodařilo zjistit, lze však předpokládat, že je objekt vytápěn ústředním teplovodním systémem. Objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do veřejné kanalizace a je napojen na veřejnou el. síť a patrně i na veřejný plynovod. Stáří stavby nelze přesně určit, avšak dle typu stavby, použitých konstrukčních prvků a umístění objektu v zástavbě lze předpokládat, že se jedná o stavbu stáří cca 80-100 let, která byla v průběhu let postupně modernizována, ke dni ocenění je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu, v části do Tiché ulice je však patrná částečná vlhkost obvodových stěn.

Vedlejší stavba je patrně původní garáž o zastavěné ploše 25 m2, která byla stavebně upravena k bydlení. Základy jsou patrně betonové, svislé konstrukce zděné se zateplením obvodového pláště, střecha pultová s taškovou krytinou, okna a vstupní dveře plastové, klempířské konstrukce a omítky dosud nejsou dokončeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s jinou stavbou a zahradou v obci Ostrava, k.ú. Michálkovice, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 11478/12
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 20/2, jehož součástí je stavba č.p. 172 (bydlení), pozemku p.č. St. 545, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) a pozemku p.č. 331/2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č. 376 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, Moravskoslezský kraj.

Objekt k bydlení č.p. 172, jako součást p.č.St. 20/2

Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím, který je zastřešen sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení je uvedeno v tabulce na str. 5 a 6 znaleckého posudku.

Dispozice - 4 pokoje, chodby, sklad, kuchyně, koupelna s WC, půda, sklípek
Stáří, technický stav: Dům byl dle sdělení majitele postaven cca v roce 1915. Je prakticky v původním stavu, pouze dva pokoje mají novější omítku. Majitel dále provedl ze strany k ulici Čihalíkova venkovní izolaci jedné strany domu proti zemní vlhkosti nopovou folií. Stavebně-technický stav domu je špatný, předpokládáme provedení zcela zásadní rekonstrukce.

Jiná stavba bez čp/če, jako součást pozemku p.č. St. 545
Jedná se o samostatně stojící podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím, který je zastřešen polovalbovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení je uvedeno v tabulce na straně 6 a 7 znaleckého posudku.

Dispozice - V 1. NP se nachází jedna místnost (dříve garáž), v 1. PP se nachází bývalý uhelný sklep
Stáří, technický stav: Objekt je nejméně 50 let starý, je prakticky v původním stavu. Stavebně-technický stav objektu je špatný, předpokládáme provedení zásadní rekonstrukce.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (orná půda, ostatní plocha) v obci Strachotice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 20906/15
Město
Strachotice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 388, p.č. 389, p.č. 1432 a p.č. 1434, evidovaných na LV č. 483 pro k.ú. Strachotice, obec Strachotice, Jihomoravský kraj.

Pozemek p.č. 388 - Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji Strachotic, při boční klidné ulici. Pozemek je rovinatého charakteru, obdélníkového tvaru. Inženýrské sítě jsou dostupné v okolí.
Dle platného územního plánu obce Strachotice se oceňovaný pozemek nachází ve stabilizované zastavitelné ploše BI – bydlení v rodinných domech.

Pozemek p.č. 389 - Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji Strachotic, při boční klidné ulici. Pozemek je rovinatého charakteru, obdélníkového tvaru. Inženýrské sítě jsou dostupné v okolí. Na pozemku se nachází větší množství dřevěných palet, dále nádrž na vodu, vlečka k traktoru a jiné. Na pozemek je vybudován sjezd z ulice.
Dle platného územního plánu obce Strachotice se oceňovaný pozemek nachází ve stabilizované zastavitelné ploše BI – bydlení v rodinných domech.

Pozemek p.č. 1432 - Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji Strachotic. Pozemek je rovinatého charakteru, přibližně lichoběžníkového tvaru. Pozemek je zarostlý rákosem.
Dle platného územního plánu obce Strachotice se oceňovaný pozemek nachází ve stabilizované ploše PV – veřejná prostranství.

Pozemek p.č. 1434 - Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji Strachotic, při boční klidné ulici. Pozemek je rovinatého charakteru, obdélníkového tvaru. Inženýrské sítě jsou dostupné v okolí.
Dle platného územního plánu obce Strachotice se oceňovaný pozemek nachází ve stabilizované zastavitelné ploše BI – bydlení v rodinných domech.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada s chatkou a 1/3 pozemku v obci Krnov, k.ú. Opavské Předměstí, okr. Bruntál

Spisová značka
030 EX 14326/19
Město
Krnov
Okres
Bruntál

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 2712/31, evidovaného na LV č. 4880 pro k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, Moravskoslezský kraj a spoluvlastnického podílu id. 1/3 na pozemku p.č. 2712/29, evidovaného na LV č. 4869 pro k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, Moravskoslezský kraj.

Pozemky se nachází v jihovýchodní okrajové části Krnova v zahrádkářské osadě Cvilín při ulici Nová Cvilínská. V okolí jsou obdobné pozemky sloužící jako zahrady většinou se zahradními chatkami.

Dle platného Územního plánu města Krnov se pozemky nachází ve stabilizované ploše s označením RZ – plochy rodinné rekreace – zahrádkářské osady, přičemž se současně jedná o plochu územní rezervy prověřované pro využitá jako plochy s označením SO – plochy smíšené obytné.

Přístup na pozemek p.č. 2712/31 je řešen z pozemku p.č. 2712/29 (zahrada) v podílovém spoluvlastnictví povinné, který navazuje na pozemek 2713 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví České republikyúřad, jenž slouží jako cesta mezi zahradami. Na okraji tohoto pozemku u veřejné komunikace (ulice Nová Cvilínská) na pozemku p.č. 2019/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Krnov nebo se nachází uzamčená brána, která zamezuje cizím osobám vstup k zahradám v lokalitě.

Pozemek p.č. 2712/31 - Pozemek se nachází v jihovýchodní okrajové části Krnova v zahrádkářské osadě Cvilín při ulici Nová Cvilínská. Jedná se o pozemek přibližně lichoběžníkového tvaru ležící v mírně svažitém terénu. V jihovýchodním rohu pozemku se nachází jednoduchá zahradní chatka (podrobněji viz B.4.2.). Dle stavu zahrady zjištěném při místním šetření je zjevné, že není v poslední době udržována. Tráva není pokosená a místy se nachází náletové dřeviny. Na pozemku p.č. 2712/31 se nachází dřevěná zahradní chatka s nízkou asymetrickou sedlovou střechou, která má plechovou krytinu. Vzhledem k tomu, že zahrada nebyla zpřístupněna, nebylo možno blíže zjistit provedení jednotlivých konstrukcí chatky a její stav.

Pozemek p.č. 2712/29 - Jedná se o pozemek přibližně tvaru T, jehož jedna část leží na okraji cesty procházející zahrádkářskou osadou a druhá část zabíhá mezi jednotlivé zahrady, které zpřístupňuje. Pozemek je zatravněn.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Blíževedly, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 2416/16
Město
Blíževedly
Okres
Česká Lípa

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - stavby bez č.p./č.e., způsob využití: garáž, která stojí na pozemku parc. č. 123/3 (LV 25), vše v kat. území Blíževedly, obec Blíževedly, okres Česká Lípa, zapsáno na LV 46.

Jedná se o přízemní budovu bez č.p./č.e. s 10 garážemi. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek a pultová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody, ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jednotlivých garáží jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 123/3 stojí stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 190 m2. Pozemek má obdélníkový tvar a je zastavený stavbou bez č.p./č.e. Pozemek je ve vlastnickém právu soukromého vlastníka a není předmětem ocenění. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 123/1 ve vlastnickém právu soukromého vlastníka.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků (trvalý travní porost) v obci Sytno, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 31186/13
Město
Sytno
Okres
Tachov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemcích parc. č. 1270 (trvalý travní porost), parc. č. 1271 (trvalý travní porost) a parc. č. 1272 (trvalý travní porost) v kat. území Sytno, obec Sytno, okres Tachov, zapsáno na LV 146.

Oceňované pozemky se nacházejí na severovýchodním okraji zastavěné části obce Sytno. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 3 655 m2.

V územním plánu jsou pozemky vedené částečně jako zeleň soukromá a vyhrazená a částečně jako louky a pastviny, které se z větší části nacházejí v zastavěném území obce.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Přes pozemek parc. č. 1270 vede nadzemní vedení VN.

 

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Olešná, k.ú. Olešná u Hořovic, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 21617/13
Město
Olešná
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 433/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 152 Olešná, způsob využití: rod. dům vše v kat. území Olešná u Hořovic, obec Olešná, část obce Olešná, okres Beroun, zapsáno na LV 350.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy stanová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je průměrný.

V prvním nadzemním patře je ložnice, obývací pokoj, kuchyně, koupelna s WC. Ve druhém nadzemním patře jsou tři pokoje, koupelna s WC.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Vodu lze také získat z vlastního zdroje - studny. Kanalizace je svedena do jímky. Teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 433/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 152. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 560 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a oplocený. Na pozemku jsou zpevněné plochy a porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 441.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Součástí nemovité věci jsou IS, jímka, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/54 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Uhelná Příbram, k.ú. Pukšice, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 9002/15
Město
Uhelná Příbram
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/54 na pozemcích parc.č.450/13 (orná půda) a parc. č. 451/1 (trvalý travní porost) v kat. území Pukšice, obec Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod, zapsáno na LV 478.

Oceňované pozemky parc. č. 450/13 a parc. č. 451/1 se nacházejí cca 630 m severovýchodně od obce Pukšice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 14 650 m2. Soubor pozemků je na západní straně ohraničené zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité. Přes pozemky vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 758, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zbytky zdiva. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.
Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001