Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Rodinný dům v obci Úžice, k.ú. Netřeba, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 8416/15
Město
Úžice
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 46 Netřeba, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství v kat. území Netřeba, obec Úžice, část obce Netřeba, okres Mělník, zapsáno na LV 460.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je stanová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dispozice domu je 3+1. Podlahy v domě jsou opatřeny keramickou dlažbou nebo PVC. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Obklady jsou keramické. V koupelně je umístěna vana a WC. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a jímky. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 53 stojí stavba pro bydlení č.p. 46. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 87 m2. Pozemek je celý zastavěn stavbou. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 8/2, který je ve vlastnickém právu České republiky.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plochy) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 188/82 (ostatní plocha) a parc. č. 188/144 (ostatní plocha) v kat. území Věkoše, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 22079.

Oceňované pozemky se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Sousedící pozemky parc. č. 188/82 a parc. č. 188/144 jsou na západní straně ohraničené zděným domem a z ostatních stran zpevněnou komunikací. Na pozemku parc. č. 188/82 se nacházejí okrasné porosty a na pozemku parc. č. 188/144 se nachází část zpevněné komunikace. Pozemky jsou v územní plánu vedené jako plochy pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 188/127 (ostatní plocha) v kat. území Věkoše, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 22079.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Pozemek parc. č. 188/127 je na severní straně ohraničený plotem sousedních vlastníků a na západní straně zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku se nachází sloup el. vedení. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 188/148 (ostatní plocha) v kat. území Věkoše, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 22079.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Travnatý pozemek parc. č. 188/148 není v terénu blíže ohraničený. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 190/3 (ostatní plocha) v kat. území Věkoše, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 22079.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Travnatý pozemek parc. č. 190/3 je na východní jižní a západní straně oplocený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Děčany, k.ú. Solany, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 33292/13
Město
Děčany
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. St. 51 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Solany, obec Děčany, okres Litoměřice zapsáno na LV 609.

Oceňovaný pozemek se nachází v jihovýchodní zastavěné části obce Solany. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2. Pozemek je na jižní a západní straně ohraničený zpevněnou cestou a na východní straně zděným domem. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a zbytky obvodového zdiva. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 822/6, který je ve vlastnictví obce Děčany. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení venkovského charakteru. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zbytky obvodového zdiva. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/18 pozemku (zahrady) v obci Brumov, k.ú. Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 16813/16
Město
Brumov
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 5/18 na pozemku parc. č. 186/3 (zahrada) v kat. území Brumov u Lomnice, obec Brumov, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 88.

Pozemek se podle platné územně plánovací dokumentace nachází v zastavěném území obce a je součástí stabilizovaných ploch bydlení označených Br - bydlení v rodinných domech. Jedná se o zahradu užívanou v současné době jako zatravněný pozemek za objektem vybavenosti č.p. 55 na parcele č. St. 64 a za rodinným domem č.p. 84 na parcele č. St. 118. Do pozemku v jihovýchodní části zasahuje v rozsahu cca 1-2 m2 část živého plotu vedle bazénu za rodinným domem.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 1+1 v obci Most, k.ú. Most II, okres Most

Spisová značka
030 EX 21486/14
Město
Most
Okres
Most

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jednotky č. 2392/15 (byt) v budově Most č.p. 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2375, 2376, 2392, 2393 (bytový dům, LV 5033) na pozemcích parc. č. 3861 (LV 5033), parc. č. 3862 (LV 5033), parc. č. 3863 (LV 5033), parc. č. 3865 (LV 5033), parc. č. 3866 (LV 5033), parc. č. 3867 (LV 5033), parc. č. 3868 (LV 5033), parc. č. 3869 (LV 5033), parc. č. 3871 (LV 5033), parc. č. 3872 (LV 5033), parc. č. 3873 (LV 5033), parc. č. 3874 (LV 5033), parc. č. 3875 (LV 5033) včetně podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 3861 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3862 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3863 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3865 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3866 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3867 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3868 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3869 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3871 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3872 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3873 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3874 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3875 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 383/165280 v kat. území Most II, obec Most, část obce Most, okres Most, zapsáno na LV 17985.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce se třinácti vchody a třinácti čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 5 - 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 288 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je z části sedlová s krytinou z tašek a z části plochá. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je odpovídající průměrné údržbě. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 2392/15 se nachází v budově č.p. 2392 v 5. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, chodby, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 38,3 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

8/16 rodinného domu v obci Vysoké Veselí, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 5400/13
Město
Vysoké Veselí
Okres
Jičín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 8/16 stavby Vysoké Veselí, č.p. 179 (bydlení) na parcele St. 192 (LV 10001) v obci Vysoké Veselí, k.ú. Vysoké Veselí, okres Jičín, zapsané na LV č. 276

Hlavní nemovitost c.p. 179 na st.p.č. 192 ve vlastnictví jiného subjektu bez další pozemků ve funkčním celku. Stavba se nachází v ul. Prof. Seemana, která spojuje ulici 1. máje s výjezdem z obce směrem na Sběř a Hrobičany okolo areálu firmy vyrábející okna ( býv. Fenestra) Okolní lokalita je zastavená částečně rezidenční a částečně bývalou komerční zástavbou. Vlastní objekt bydlení je bývalá železniční stanice dnes již zrušené železniční trati z Vysokého Veselí na Bydžov, což dokládá jak nápis na západním pručelí budovy, tak i tvar okolních pozemků a zbylé stavby. Stáří objektu nebylo možné přesně zjistit, ale dle provedení a užitých stavebních prvků byla nemovitost zřejmě postavena v 30-tých letech minulého století a v cca 70-tých letech byla po zrušení trati obydlena původně zřejmě nájemníky, pozdeji došlo k převodu na současné vlastníky (nabývací titul v LV je již dědictví po puv. vlastníkovi).
Vlastní stavba je nepodsklepený objekt s neobytným přízemím, patrem a jednoduchým podkrovím v prostoru sedlového krovu nad hlavní částí. Převážná část konstrukcí je zjevně původní a dožívá a během doby existence je patrná pouze vestavba provizorní koupelny s WC v 2 NP před cca 35 lety zřejmě ješte nákladem města.
Nemovitost je napojena pouze na veřejný rozvod elektřiny, vody a kanalizace, plyn není zaveden.
Kanalizace se zřejmě ucpala - za domem je odkopáná a je prakticky otevřenou stokou! Stavba je ve zhoršeném stavebně technickém stavu, konstrukce krátkodobé životnosti jsou převážně dožité a bez nutné rekonstrukce střechy a klempířských konstrukcí a poměrně nákladné celkové rekonstrukci je stavba předurčena k zániku. Použité materiály, stávající konstrukční řešení a vybavenosti stavby je patrná z popisu ve vybavení stavby ve stanovení věcné hodnoty na straně č. 4 znaleckého posudku.
Dispozicní členení: 1 NP 5 hygienicky nevyhovujících místností (od roku 2015, kdy byly neobyvatelné byly osazeny dvoje dveře ze štítu domu a zřejmě jsou prostory též obývány rómskými obyvateli; 2 NP - chodba se schodištěm, koupelna s WC a tři obytné místnosti a v podkroví chodba se schodištem a dvě obytné místnosti se skladem v části krovu. Veškeré obytné prostory zjevně nevyhovují současným hygienickým předpisům.
K objektu náleží pouze přípojky na IS - v havarijním stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemků v obci Úštěk, k.ú. Bílý Kostelec, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 22498/15
Město
Úštěk
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 (jedna desetina) na pozemcích parc. č. St. 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 54/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 907/2 (ostatní plocha), parc. č. 907/3 (zahrada) a parc. č. 1011 (lesní pozemek) v kat. území Bílý Kostelec, obec Úštěk, okres Litoměřice, zapsáno na LV 260.

Oceňované pozemky parc. č. St. 54/1, parc. č. St. 54/3, parc. č. 907/2 a parc. č. 907/3 se nacházejí cca 500 m severně od okraje zastavěné části obce Bílý Kostelec. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha a zahrada o výměře 1 702 m2. Pozemky jsou na severní straně ohraničené zpevněnou cestou a na východní straně nezpevněnou cestou. Na travnatých pozemcích se nacházejí porosty a zpevněné plochy. Pozemky jsou svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1270, který je ve vlastnictví města Úštěk. Přípojky IS jsou v dosahu.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1011 se nachází cca 700 m severně od okraje zastavěné části obce Bílý Kostelec. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 3 564 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Pozemek je svažitý k jihovýchodní straně. Na pozemku se nachází listnatý lesní porost (habr, jasan, dub) starý cca 87 let. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Pozemky se nacházejí v CHKO České středohoří.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k pozemkům parc. č. 907/2 a parc. č. 907/3 ve prospěch pozemku parc. č. St. 54/4.Věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k pozemku parc. č. St. 54/2 ve prospěch pozemku parc. č. St. 54/1.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001