Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 bytu 3+1 v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 15515/14
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na bytové jednotce č. 953/25 v bytovém domě č. popisné 953 na pozemku parcelní č. 6175, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, v k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno-město, LV č. 7262.

Bytový dům s oceňovaným bytem je situován na ulici Vejrostova, ve východní, zastavěné části městské části Brno – Bystrc. Okolní zástavbu tvoří především panelové bytové domy a objekty občanské vybavenosti. Přístup a příjezd k bytovému domu je z veřejné komunikace a chodníku na pozemku parc.č. 7379/1 (ostatní plocha – zeleň), parc.č. 7385 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 7378/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), které jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Bytový dům s oceňovaným bytem je do uliční zástavby začleněn jako samostatně stojící. Jde o panelovou stavbu se sedlovou střechou, půdorysně ve tvaru obdélníka. Bytový dům obsahuje 9 nadzemních podlaží (dále NP) s celkovým počtem 32 bytových a 1 nebytové jednotky. V 1. NP se nachází společné prostory – prádelna, sušárna, kočárkárna, výměník TUV, sklady a další technické místnosti. Dále jsou zde sklepy náležející k jednotlivým bytovým jednotka a jeden nebytový prostor (jednotka č. 953/33 – prodejna), který je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotlivých bytových jednotek. Dům byl odhadem postaven v roce 1980. Přibližně v roce 2009 proběhla revitalizace: zateplení fasády, oprava lodžií, výměna oken a vchodových dveří a oprava společných prostor.

Oceňovaný byt č. 953/25 je umístěn v 8. NP a jedná se o tří pokojový byt s kuchyní, koupelnou, samostatným WC, šatnou, předsíní a lodžií. K bytu dále náleží dva sklepy v 1. NP. Vytápění bytu je ústřední – dálkové. Pro účely ocenění je uvažován standardní původní, udržovaný stav s původním umakartovým jádrem.

Fotogalerie

Další soubory

 

67/100 komerční budovy v obci Litoměřice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 29956/13
Město
Litoměřice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 67/100 pozemku p.č. 2682 (jehož součástí je stavba bez Předměstí, č.p. 232, techn.vyb) v obci Litoměřice, evidovaných na listu vlastnictví č. 12359, v katastrálním území Litoměřice, okres Litoměřice.

Jedná se o samostatně stojící komerční budovu se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová nebo valbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské kontrukce a prvky jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná nebo plastová. Na domě jsou světlíky z luxfer. Okna jsou opatřena parapetními deskami a část oken je osazena ocelovými mřížemi. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. 

V hlavní části budovy je umístěna ubytovna, která zahrnuje 12 pokojů a společné sociální zázemí se čtyřmi sprchovými kouty. WC jsou samostatná. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené v ocelových zárubních. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou opatřeny PVC krytinou nebo keramickou dlažbou. Z jihozápadní strany k domu přiléhá přízemní přístavba s plochou střechou. Tyto prostory slouží k ručnímu mytí aut. Celkově je objekt v udržovaném stavu. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění a ohřev vody je zajištěn plynovým kotlem.

Na pozemku parc.č. 2682 stojí stavba technického vybavení č.p. 232. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2682 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru a je přístupný přes pozemky parc. č. 2672/1 a parc. č. 2680/2, které jsou ve vlastnickém právu města Litoměřice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Ústí nad Labem, k.ú. Střekov, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 28331/13
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 2077 (jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž) v obci Ústí nad Labem, evidovaných na listu vlastnictví č. 856, v katastrálním území Střekov, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž bez čp/če. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky. Vjezdová vrata jsou plechová dvoukřídlá. Fasáda vykazuje známky opotřebení. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Inženýrské sítě nebyly zjištěny. Přípojky inženýrských sítí nebylo možné ověřit.

Na oceňovaném pozemku parc. č. 2077 stojí stavba garáže. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 19 m2. Pozemek je zastavěný stavbou. Přístup k nemovité věci je přes nezpevněný pozemek, který je ve vlastnictví města.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Troubsko, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 8985/12
Město
Troubsko
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemcích p.č. 1449/70, p.č. 1454/8, p.č. 1454/18, p.č. 1454/21, p.č. 1454/22, p.č. 1454/25 a p.č. 1504/16 v obci Troubsko, zapsané na listu vlastnictví č. 424 k.ú. Troubsko, okres Brno-venkov.

Pozemky vedené na listu vlastnictví č. 424 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jihovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 700 m, je přístupný veřejnou účelovou komunikací odbočující z komunikace vedoucí z Ostopovic do Střelic, v lokalitě Pod skalkou. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, je rozdělený komunikací, jejíž část se nachází i na pozemku parc.č. 1504/16 vedeného jako ostatní komunikace, který je vedený na LV č. 424 a zároveň předmětem tohoto ocenění. Předpokládá se, že je pozemek využívaný na základě pachtovní smlouvy, žádná však nebyla doložena. Pozemky se dle platného územního plánu obce Troubsko nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě.
Oceňované pozemky parc.č. 1449/70, 1454/8, 1454/18, 1454/21, 1454/22 a 1454/25 jsou vedeny jako orná půda a dle platného územního plánu se nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě.
Pozemek parc.č. 15024/16 je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace, nachází se na něm veřejná  komunikace a dle ÚP se jedná o dopravní infrastrukturu.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Rekreační chata v obci Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 26949/14
Město
Kudlovice
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - stavby Kudlovice, č.e. 6, rod. rekr. stojící na parc.č. St. 394 (LV 2217) v obci Kudlovice, evidované na listu vlastnictví č. 196, v katastrálním území Kudlovice, okres Uherské Hradiště.

Objekt pro rodinnou rekreaci (chata) č.e. 6 je samostatně stojící stavba, která má zřejmě suterén částečně zapuštěný do svažitého terénu a obytné přízemí. Stavba je pravděpodobně zděná s nízkou sedlovou střechou. Předpokládané konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle vzhledu a stavu objektu, které bylo možno vyhodnotit na základě prohlídky pouze přes oplocení, lze odhadovat stáří chaty až kolem 50 let. Vzhledem k nezpřístupnění objektu nebylo možné blíže zhodnotit provedení a stav konstrukcí. S ohledem na dostupné informace a celkový vzhled exteriéru objektu lze předpokládat vyšší morální opotřebení prvků krátkodobé životnosti, bez modernizace v posledních letech. S ohledem na stav vegetace kolem chaty se jeví, že tato není již delší dobu běžně užívána.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Holešov, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 17256/17
Město
Holešov
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/6 na pozemcích p.č. 3269, p.č. 3276 a p.č. 3293/12 v obci Holešov, zapsané na listu vlastnictví č. 2464 k.ú. Holešov, okres Kroměříž.

Pozemek p.č. 3269 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3615 nebo p.č. 3617 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3276 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3617 nebo p.č. 3618 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3293/12 - Jedná se o pozemek situovaný cca 500 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek přibližně obdélníkového tvaru, rovinatý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalý travní porost a v jihozápadním rohu roste ořešák. Pozemek se nachází v návrhové ploše individuálního bydlení. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3661 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Zlínského kraje (Ředitelství silnic Zlínského kraje).

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Šanov, k.ú. Šanov u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 8634/17
Město
Šanov
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 1175, v obci Šanov, zapsaného na listu vlastnictví č. 203, k.ú. Šanov u Rakovníka, okres Rakovník. 

Oceňovaný pozemek se nachází v severozápadní zastavěné části obce Šanov. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 531 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými a betonovými sloupky. Na pozemku se nachází několik listnatých porostů, skleník, zděná hospodářská stavba a dřevěná kolna. Rovinný pozemek je částečně svažitý k jihu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1698/9, který je ve vlastnictví obce Šanov. Přípojky IS jsou v dosahu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemku v obci Lidice, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 5272/13
Město
Lidice
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/12 pozemku p.č. 850 (orná půda), v obci Lidice, zapsaný na listu vlastnictví č. 238, k.ú. Lidice, okres Kladno.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 850 m západně od okraje zastavěné části obce Lidice. Jedná se o zemědělský a rovinný pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 12.952 m2. Na jižní straně je pozemek ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 857, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Luhačovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 8404/14
Město
Luhačovice
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St. 727 (jehož součástí je stavba Luhačovice, č.p. 604, bydlení) v obci Luhačovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 272, v katastrálním území Luhačovice, okres Zlín.

Objekt č.p. 604 je řešen jako řadový krajní, podsklepený, se třemi nadzemními podlažími a částečně obytným podkrovím, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou plechovou krytinou, resp. hliníkovými šablony. V domě se nachází tři bytové jednotky, kde v 1.NP se nachází jednotka o dispozici 3+1, kterou využívá povinný. Ve 2.NP se nachází jednotka rovněž o dispozici 3+1, kterou využívá spoluvlastník nemovitosti a ve 3.NP se nachází dle sdělení jednopokojový byt, který nebyl ovšem při místním šetření zpřístupněný. V 1.PP se nachází garáž, sklepní prostory, kotelna a dílna. Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizační řád, elektrickou přípojku a plynovou přípojku.

Původní stáří objektu je dle sdělení datováno k roku 1942, přičemž je objekt od tohoto data trvale obýván. Byt v 1.NP je v původním stavu, kde nebyla provedena žádná zásadní rekonstrukce či modernizace. Byt ve 2.NP prošel kompletní rekonstrukcí mezi lety 2005-2006. Na bytovém domě jsou cca ze 2/3 vyměněny nová euro okna, nová střešní krytina a proveden nátěr fasády. Objekt je v dobrém stavebně technickém stavu s prováděnou údržbou.
 
Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Chotoviny, k.ú. Jeníčkova Lhota, okr. Tábor

Spisová značka
030 EX 17202/16
Město
Chotoviny
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 186/1 (trvalý travní porost), parc. č. 210/9 (orná půda) a parc. č. 258 (trvalý travní porost) v kat. území Jeníčkova Lhota, obec Chotoviny, okres Tábor, zapsáno na LV 15.a, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu – společnosti Znovín.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 – 1100 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Jeníčkova Lhota. Jedná se o dva soubory zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 17 667 m2. Pozemky parc. č. 210/9 a parc. č. 186/1 jsou na severní straně ohraničené korytem Jeníčkolhotského potoka a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 258 je na jižní straně ohraničený jehličnatým lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité k východní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 258 vede nezpevněná příjezdová cesta, nacházející se na pozemku parc. č. 735/14, který je ve vlastnictví obce Chotoviny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001