Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 pozemků v obci Vřesovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12657/18
Město
Vřesovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemků p.č. 615 (orná půda), p.č. 616 (orná půda), p.č. 1698 (lesní pozemek), p.č. 1701 (lesní pozemek), p.č. 1759/18 (ostatní plocha), p.č. 1759/20 (ostatní plocha), p.č. 1759/34 (orná půda), p.č. 1759/36 (orná půda).

Pozemky vedené na LV č. 569 v k.ú. Hýsly se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1,5 km severovýchodně od kraje obce, při komunikaci vedoucí z Hýsly do Vřesovic. Pozemky v k.ú. Vřesovice odpovídají stavu uvedeném v operátu KN, na lesních pozemcích, které navazují na ornou půdu, se nacházejí smíšené porosty, na pozemcích vedených jako ostatní plocha se nachází polní cesta.

 

Fotogalerie

 

Garáž v obci Ježov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12657/18
Město
Ježov
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc.č. st. 292 jehož součástí je garáž bez č.p./č.e. k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín, LV č. 1251.

Garáž v Ježově je součástí řadových garáží u bytového domu č.p. 75 a přístup k ní je možný pouze průjezdem domu. Pozemek parc.č. st. 292, jehož součástí je garáž, vedený na LV č. 1251 v k.ú. Ježov se nachází poblíž centra obce, ve dvoře u bytového domu č.p. 75. Garáž je řadová vnitřní, zděná jednopodlažní s plochou střechou. Garáž je přístupná průjezdem domem č.p. 75 po pozemku parc.č. st. 121/1, který je ve spoluvlastnictví soukromých subjektů (vlastníků bytů) a obce, která má na pozemku spoluvlastnický podíl ve výši 947/4940.

Fotogalerie

 

1/8 pozemků (vinice) v obci Hýsly, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12657/18
Město
Hýsly
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemků parc.č. 1169/177, 1169/192, 1169/210 k.ú. Hýsly, obec Hýsly, okres Hodonín, LV č. 569.

Pozemky vedené na LV č. 569 v k.ú. Hýsly se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1,5 km severovýchodně od kraje obce, při komunikaci vedoucí z Hýsly do Vřesovic. Pozemky v k.ú. Hýsly jsou vedeny jako vinice, dle prohlídky při místním šetření se na nich nacházejí jen neudržované křoviny.

Fotogalerie

 

1/6 pozemku (orná půda) v obci Jevišovice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 14381/07
Město
Jevišovice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 pozemku p.č. 6403, vedeném na LV č. 561 k.ú. Jevišovice, obec Jevišovice, okres Znojmo.

Oceňovaný pozemek vedený na LV č. 561 v k.ú. Jevišovice je veden jako orná půda. Pozemek je situován jako obdélníkový rohový, z delší strany při komunikaci č. 361, z kratší strany při místní komunikaci. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, který se skládá z několika pozemků.
Dle platného územního plánu obce Jevišovice je pozemek součástí ploch určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

1/24 rodinného domu v obci Dlouhomilov, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 31118/16
Město
Dlouhomilov
Okres
Šumperk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 na pozemku p.č. St. 168 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba: Dlouhomilov, č.p. 149, rod.dům, pozemku p.č. St. 181 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., pozemku p.č. 937/2 (zahrada) a pozemku p.č. 937/7 (ostatní plocha), vše evidováno na LV č. 166 v k.ú. a obci Dlouhomilov, okres Šumperk.

Posuzovaný rodinný dům je příslušenstvím pozemku p.č. st. 168. Byl postaven jako samostatně stojící zděná stavba s jedním pozdemním podlažím, jedním nadzemním a sedlovou střechou s valbičkami na štítech. V době prohlídky byl dům v rekonstrukci a do doby jejího dokončení není schopen běžného užívání.

Byly odstraněny dožité prvky (instalace, dveře, podlahy, část omítek) a je rozpracována jejich náhrada modernějším vybavením. Původně byl dům vytápěn lokálními kamny v jednotlivýc místnostech, nyní je v podzemním podlaží instalován kotel na tuhá paliva se zásobníkem. Topení není dokončeno a není funkční, bytí část radiátorů a část rozvodů. Jsou rozpracovány rozvody elektřiny, vody a odpadů. Na domě jsou nově osazena plastová okna a nová je plechová střešní krytina. Fasáda je původní, břízolitová, po výměně oken neopravená a bez zateplení. Dispozičně je dům rozdělen: 1. PP - ůchodba, kotelna se skladem paliva, prádelna, vodárna s čerpadlem a sklepy, 1. NP - zádveří, chodba, obvýací pokoj s kuchyňským koutem o ploše 30 m2, pokoj 17 m2, koupelna, WC, spíž a schodiště, podkroví - chodba, terasa, pokoj 18 m2 a půda. Voda dod omu čerpána ze studny u domu, odpady jsou svedeny do kanalizace. Dům je napojen na elektřinu. Příjezd je po místní zpevněné komunikaci.

Na č.p. St. 181 je vedlejší drobná hospodářská stavba, sloužící původně k chovu domácího zvířectva jako sklad. Je převážně zděná s dřevěnými výplněni části stěn a se sedlovou střechou, krytou vlnitým eternitem. Je v neudržovaném stavu.

Na pozemku za domem je kopaná studna, vyztužená železobetonovými skružemi. Je bez ručního čerpadla, napojená na vodárnu v suterénu domu. Kvalita vody nebyla doložena, předpokládá se nutnot vyčištění, protože studna nebyla delší dobu užívána.

Dům a vedlejší stavba jsou na samostatných parcelách, evidovaných jako stavební p.č. St. 168 a p.č. St. 181. Jejich okolí je vedeno jako ostatní, jiná plocha a navazující plocha je vedena jako zahrada, nyní zatravněna bez úpravy. Pozemky jsou oplocené. Terén je mírně svažitý východním směrem.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu 2+1 v obci Habartov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 27227/13
Město
Habartov
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na jednotce č. 3/12 (byt) v budově Habartov č.p. 1, 2, 3 (bytový dům, LV 2008) na pozemku parc. č. 129 (LV 2008) včetně podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 129 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 452/20649 v kat. území Habartov, obec Habartov, část obce Habartov, okres Sokolov, zapsáno na LV 2197.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, kde se nachází sklepy a společné prostory. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 36 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová. Na střeše jsou žlaby se svody, komíny a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné, částečně prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 3/12 se nachází v budově č.p. 3 ve 4. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny, WC, spíže a dvou sklepů.

Užitná plocha jednotky je 62,17 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je centrální dálkové.

Na pozemku parc. č. 129 stojí bytový dům s č.p. 1, 2, 3. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 601 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 99/218 a parc. č. 99/190 ve vlastnickém právu města Habartov.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu 3+1 v obci Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 7402/13
Město
Nové Sedlo
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na jednotce č. 495/2 (byt) v budově Nové Sedlo, č.p. 495, 496 (bytový dům, LV 775) na pozemku parc. č. 433/12 (LV 775) včetně podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 433/12 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 631/18052 v kat. území Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo, část obce Nové Sedlo, okres Sokolov, zapsáno na LV 969.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 34 jednotek (17 jednotek v každém vchodu). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová opatřena parapety. Vchodové dveře jsou hliníkové. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem ve vlastnictví obce. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 495/2 se nachází v budově č.p. 495 v 1. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny s WC. Okna bytu jsou plastová, orientovaná na severovýchod, severozápad a jihozápad. Bytové jádro je zděné. Na podlahách je PVC, keramická dlažba a plovoucí podlaha. Obklady jsou keramické.

Užitná plocha jednotky je 63,12 m2. Podlahová plocha sklepa a lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Informace o přípojkách jsou převzaty z databáze RIUAN. Vytápění je ústřední dálkové, ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 433/12 stojí bytový dům s č.p. 495, 496. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný ze zpevněné komunikace ve vlastnictví obce.

Příslušenstvím nemovité je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Věžná, k.ú. Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 3488/10
Město
Věžná
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemků p.č. st. 160, jehož součástí je stavba č.e. 28, rod. rekreace, p.č. 353/9, p.č. 353/19 a p.č. 1902/10, evidovaných na LV č. 191, k.ú. Věžná na Moravě, obec Věžná, kraj Vysočina.

Jedná se o starší rekreační chatu s přibližně čtvercovým půdorysem, která je nepodsklepená, s přízemím na kamenné podezdívce a zastřešená sedlovou střechou, která je protažena po stranách do pultových střech, přičemž v prostoru pod sedlovou střechou je využité podkroví.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.

Dispozice: Vstupní předsíň 4,43 m2, obytná místnost 12,28 m2, kuchyňka 4,12 m2, sklad přístupný z venku 0,85 m2, podkrovní ložnice 11,46 m2, lodžie u ložnice

Stáří, technický stav: Stáří chaty nebylo přesně zjištěno. Dle stavebnětechnického provedení, použitých materiálů a stavu je stáří odhadnuto na 40 až 50 let, přičemž později byla stavba zřejmě rozšířena postranními přístavbami. V současné době lze stavebně-technický stav chaty, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako průměrný, se zhoršenou údržbou v poslední době.

Příslušenství na pozemcích kolem chaty tvoří malý dřevník vpravo od chaty, suché WC u pravého předního rohu chaty, jednoduchý přístřešek v dolní části zahrady na pozemku p.č. 1902/10 a dále terénní a venkovní úpravy (opěrné zídky, schodiště na terénu, terasa před vstupem do chaty a další zpevněné plochy, laťkové oplocení včetně plotových vrat, přípojka elektro včetně přípojkové skříně v dolní části zahrady).
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu a provedení, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Pozemky:
Jedná se o soubor čtyř pozemků, které tvoří svažitou, oplocenou zahradu s dřevěnou chatou č.e. 28, jako součástí pozemku p.č. st. 160. Dálka zahrady činí přibližně 33 m, šířka se pohybuje od 15 v dolní části až po 23 m v horní části. Stavba chaty přesahuje levou a pravou částí i na p.č. 353/9, přičemž se jedná o části s pultovými střechami, které byly zřejmě přistavěny později a zákres stavby v katastrální mapě tudíž neodpovídá skutečnosti v terénu. Terén, který je v místě značně svažitý a zvedá se od vjezdu na zahradu, tedy od jihozápadu k severovýchodu, je částečně upraven do teras. Na pozemcích se nachází značné množství převážně jehličnatých, ale i listnatých dřevin různého stáří. Stav zahrady je značně zanedbaný.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Boskovice, okr. Blansko

Spisová značka
030 EX 26255/14
Město
Boskovice
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. ? nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 2395, jehož součástí je stavba č.p. 1136 (rod. dům) a pozemku p.č. 2396, evidovaných na LV č. 2531, k.ú. Boskovice, obec Boskovice.

Oceňované nemovitosti se nachází v severní okrajové části města při ulici Bedřicha Smetany, cca 700 m severně od centra města. Jedná se o zděný, řadový koncový rodinný dům (levá část dvojdomu), který je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešený sedlovou střechou s valbou na levé straně. Příslušenství domu s pozemky tvoří dřevěný sklad na dvorku za domem, dřevěný zahradní altán, studna, různé venkovní úpravy na pozemcích a přípojky na IS (elektro, voda, kanalizace, plyn).

Přístup k pozemku p.č. 2395 s domem je řešen z ulice Bedřicha Smetany na pozemku p.č. 7013 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Boskovice. Přístup k pozemku p.č. 2396 (zahrada za domem) je pak možný i zezadu z ulice Sadová s prašnou cestou na pozemku p.č. 7006 (ostatní plocha, ostatní komunikace) rovněž ve vlastnictví města Boskovice.

Dle informací zjištěných při místním šetření byl dům dokončen v roce 1933 a dosud neprošel žádnou celkovou rekonstrukcí. V průběhu jeho existence byly průběžně prováděny pouze dílčí udržovací práce, opravy a modernizace. Odhadem před 50 až 55 lety bylo zřízeno ústřední vytápění, provedena výměna střešní krytiny a přibližně před 10 lety byla provedena částečná modernizace bytu v 2.NP (výměna umístění původní ložnice a kuchyně s provedením potřebných stavebních úprav, modernizace koupelny, klimatizace obývacího pokoje). Dále byl z jedné místnosti v suterénu zřízena garáž.

Při místním šetření byly zjištěny lokální projevy zatékání střechou, místy vlhkost zdiva v suterénu a poškození fasády nad vstupem. Z hlediska stavebně-technického stavu je dům bez problémů běžně uživatelný, ale z hlediska současných standardů bydlení by již bylo vhodné provést celkovou rekonstrukci.

Předmětem ocenění jsou dva pozemky. Pozemek p.č. 2395, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 1136, má obdélníkový tvar, a kromě domu se na něm nachází sjezd do garáže v suterénu domu, předzahrádka s okrasnými trvalými porosty, přístup ke vstupním dveřím, průchod za dům a dvorek za domem. Pozemek p.č. 2396 má mírně lichoběžníkový, téměř obdélníkový tvar a slouží jako zahrada za rodinným domem, která navazuje na dvorek. Kromě některých venkovních úprav se na pozemku nacházejí trvalé porosty (různé ovocné i okrasné dřeviny).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (ostatní plocha) v obci Brno, k.ú. Řečkovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 6118/14
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 3898/90 v k.ú. Řečkovice, obec Brno, okres Brno-město, vše zapsáno na LV č. 3421.

Pozemek see nachází v zastavěné části města za zástavbou rodinnými doby podél ul. Žilkovy ve směru na vojenský prostor. K datu ocenění je pozemek využívaný jako zatravněný úzký pás podél zpevněné komunikace ul. Terezy Novákové, který je součástí tělesa pozemní komunikace. Pozemek je přístupný z místní zpevněné komunikace ul. Terezy Novákové umístěné na pozemku parc. č. 3898/3 (vlastnictví: Statutární město Brno, způsoby využití: ostatní komunikace). Dle platného územního plánu Statutárního města Brna je pozemek parc. č. 3898/90 umístěn v ploše SV - plocha výroby a služeb (plocha stavební návrhová).

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh