Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/7 bytu 3+1 v obci Chomutov, k.ú. Chomutov II, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50992/13
Město
Chomutov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 jednotky č. 4199/8 (byt v budově Chomutov č.p. 4199 (bytový dům, LV 2562) na pozemku parc. č. 373/2 (LV 2562 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 373/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 699/39108 v kat. území Chomutov II, obec Chomutov, část obce Chomutov, okres Chomutov, zapsáno na LV 2772.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 14 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 65 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezenám množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 4199/8 se nachází v budově č.p. 4199 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, šatny, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří sklepní kóje (1,1 m2), lodžie (3,4 m2), a lodžie (3,4 m2). Podlahová plocha lodžití a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 699 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 373/2 stojí bytovým dům s p.č. 4199. Pozemek je obdélníkového tvaru. V takstru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 399 m2. Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Vrbka, k.ú. Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 2609/09
Město
Vrbka
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc.č. 1794, vedeného na LV č. 624, k.ú. Vrbka u Sulimova, obec Vrbka, okres Kroměříž.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1794 je vedený v operátu Katastru nemovitostí jako orná půda, je protáhlého tvaru. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

Na předloženém listu vlastnictví nejsou k oceňovanému pozemku uvedená žádná věcná břemena ani jiná omezení.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Skalka, k.ú. Skalka u Kyjova, okres Hodonín a 1/4 pozemku (orná půda) v obci Žádovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 1192/14
Město
Skalka, Žádovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. 2520, vedeného na LV č. 242, k.ú. Skalka u Kyjova, obec Skalka, okres Hodonín a pozemku parc. č. 1452 vedeného na LV č. 555, k.ú. Žádovice, obec Žádovice, okres Hodonín.

Oceňovaný pozemek parc.č. 2520 v k.ú. Skalka u Kyjova je vedený v operátu Katastru nemovitostí jako orná půda, je protáhlého tvaru.

Pozemek parc.č. 1452 v k.ú. Žádovice je vedený rovněž jako orná půda a je rovněž protáhlého tvaru.

Pozemky jsou součástí větších zemědělsky obhospodařovaných celků.

Na předložených listech vlastnictví nejsou k oceňovaným pozemkům uvedená žádná věcná břemena ani jiná omezení.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (ostatní plocha) v obci Kamenný Přívoz, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 29771/16
Město
Kamenný Přívoz
Okres
Praha-západ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. 214/7 (ostatní plocha) v kat. území Kamenný Přívoz, obec Kamenný Přívoz, okres Praha-západ, zapsáno na LV 622.

Oceňovaný pozemek se nachází cca v severní zastavěné části obce Kamenný Přívoz. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 699 m2. Pozemek je ohraničený ploty okolních vlastníků. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 217/9, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Přípojky IS jsou v dosahu. V územním lánu je pozemek vedený jako plocha chatové zástavby typu „A” - změna na trvalé bydlení. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků (orná půda) v obci Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 10971/15
Město
Třebechovice pod Orebem
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/5 na pozemcích parc. č. 1431 (orná půda) a parc. č. 1432 (orná půda) v kat. území Třebechovice pod Orebem, obec Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 1713.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m severně od okraje zastavěné části města Třebechovice pod Orebem. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 3 636 m2. Na severní straně jsou pozemky ohraničené korytem místního potoka a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že Zemědělské družstvo Dobruška nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.


 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 rodinného domu v obci Drnholec, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 7755/15
Město
Drnholec
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 na pozemku p.č. 767 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Drnholec, č.p. 318, rod. dům,vše v kat. území Drnholec, obec Drnholec, okres Břeclav, zapsáno na LV 282.

Veškeré informace a údaje o nemovitostech věcech byly zjištěny z uvedených listin a místního šetření a údaje jsou uvedeny ve znaleckém posudku. Jedná se o rodinný dům, stavebně disponovaný na rovině v severovýchodní části obce, nepodsklepený, v nadmořské výšce cca 173 m. n. mořem. Vstup do RD je z uličního traktu a jedná se v řadě o krajní dům. Pozemek je průchozí s možností vjezdu do zadní části domu, využívaný jako zahrada a skladové plochy. RD je stavebně rozdělený a to na obytnou část, přístavbu skladů a část podnávratí s možností vstupu do dvora. Vstupní část domu je tvořena dřevěnými vraty, vstupními prosklenými dveřmi, dřevěným oknem, omítka místy opadaná a místy opravena, zjištěna vlhkostní vzlínavost. Střecha pultová, pálená taška, dále nika na plynovou přípojku, přívod uzavřený. Do RD je přípojka el. 230/400V, rozvod po domě jen 230 V. Vstup do domu tvoří vstupní chodba s dlažbou, vchod do obývací místnosti, využitý jako skladiště, na podlaze linoleum a koberec, okno do místnosti kastlového typu, dřevěné. Na stěnách je zjištěná vzlínající vlhkost, vodorovná izolace spotřebovaná. V místnosti se topení na tuhá paliva. Dále menší obytná místnost. Sociální zařízení je tvořeno společné WC a koupelna. Na stěnách jsou částečně obkladačky, venkovní plastové rozvody vody, zdroj teplé vody z el. bojleru. Dále následuje z přístřešku a prodloužené chodby provizorní kuchyně, bez zabudovaných elektrospotřebičů, zasklení stěny jednoduchým sklem v rámu. Následuje plocha „zahrady“, bez pěstebních zásahů, pozemek porostlý travou, nachází se zde různé kamenné desky a dřevěné euro palety. Zahrada je částečně oplocena, je zde možný příjezd ze zadní části. Půdní prostor je tvořený částečně rekonstruovanou střechou, chybí hřebenová část, tedy do objektu zatéká. Půdní prostor nelze použít pro půdní výstavbu. Volná boční štítovázeď je opravována, částečně dozděná, silně popraskaná, vidět sesedání stavby. Celkově stavba je silně zanedbaná, bez průběžné údržby a rekonstrukce. Bez rozsáhlého stavebního zásahu se jeví stavba jako zbor.
Dle platného územního plánu obce z 2015, nebyla zjištěna žádná omezení či jiné zařazení oceňovaných pozemků, jedná se o plochy zastavěné a zastavěné - plochy bydlení ve venkovských rodinných domech.
Pozemek - zahrada a sady. Pozemek není zařazený do systému LPIS.
Nemovité věci a to pozemek a stavba jsou v terénu identifikovatelné dle sousedních parcel jiných vlastníků, vyznačených bodů v terénu a existující komunikační sítě. Pozemek má pravidelný plošný tvar. Expozice pozemku ke světovým stranám je různá – rovina. Pozemek je částečně oplocené a zastavěný, na pozemku se nachází trvalá stavba RD, pozemkem neprotéká žádný vodní zdroj. Předmětné oceňované nemovité věci v době místního šetření jsou využívány a to jako zastavěná plocha se stavbou RD. Dle LV nebyla zjištěna existence věcného břemene (služebnosti).

Fotogalerie

Další soubory

 

Nebytový prostor v obci Jeseník, k.ú. Bukovice u Jeseníka, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 3695/20
Město
Jeseník
Okres
Jeseník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - jednotky č. 101/7 (jiný nebytový prostor) v budově Bukovice č.p. 101 (bytový dům, LV 422) na pozemku parc. č. 1080/1 (LV 422) včetně podílu na společných částech domu a na pozemcích parc. č. 1080/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1080/3 (ostatní plocha) a parc. č. 1080/4 (ostatní plocha) o velikosti 178/518 v kat. území Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník, část obce Bukovice, okres Jeseník, zapsáno na LV 906.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a volný půdní prostor. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné před domem.

Oceňovaná jednotka č. 101/7 se nachází v budově č.p. 101 v podkroví a jedná se o nebytový prostor sloužící jako sklad. Okna nebytového prostoru jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře nebytového prostoru jsou dřevěné plné. Výška stropu je 3,90 m. Užitná plocha jednotky je 178,00 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1080/1 stojí bytový dům s č.p. 101. Pozemek je nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 391 m2. Pozemky parc. č. 1080/3 a parc. č. 1080/4 navazují na stavební pozemek parc. č. 1080/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1524/9 ve vlastnickém právu města Jeseník.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Golčův Jeníkov, k.ú. Římovice, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 27071/13
Město
Golčův Jeníkov
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. St. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 32 Římovice, způsob využití: rod.rekr, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 78/4 (zahrada) vše v kat. území Římovice, obec Golčův Jeníkov, část obce Římovice, okres Havlíčkův Brod, zapsáno na LV 147.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepenou budovu č.e. 32 Římovice s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá průměrné údržbě. Budova je určena k rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená, omítka břízolitová. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá s parapety z pozinkovaného plechu. Okna jsou vybavena dřevěnými okenicemi v horším stavu. Vchodové dveře do objektu jsou dřevěné plné. K budově patří oplocená zahrada. Přístup je zajištěn z nezpevněné cesty.

Dispozice objektu převzatá ze znaleckého posudku:

V 1. PP se nachází sklep (15,17 m2). V 1. NP je veranda (15,12 m2), koupelna (3,04 m2), WC (1,12 m2), 3 pokoje (8,84 m2, 8,84 m2, 9,00 m2).

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Na pozemku je studna. Vytápění je lokální kamny na pevná paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 78/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 59 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 459 m2. Stavební pozemek má výměru 66 m2, na pozemku je postavena zděná chata č.e. 32. Soubor pozemků je travnatý, mírně svažitý, udržovaný a oplocen drátěným oplocením s ocelovými sloupky a zděnou podezdívkou. Ke vjezdu na pozemek slouží kovová vrata. Přístup je zajištěn z nezpevněné cesty - pozemku parc. č. 399, který je ve vlastnictví: Město Golčův Jeníkov, Nám. T. G. Masaryka 110, 58282 Golčův Jeníkov.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Nebylo umožněno vnitřní ohledání.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (zahrada) v obci Dolní Nivy, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 7690/13
Město
Dolní Nivy
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 8/1 (zahrada) v k.ú. Dolní Nivy, obec Dolní Nivy, okres Sokolov na LV 37.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Dolní Nivy. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 668 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná bouda ve špatném stavu. V době oceňování byl rovinný pozemek nevyužívaný a neudržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední pozemek parc. č. St. 23, který je ve vlastnictví pana Josefa Marhana.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 60 m. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je bouda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/20 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Brno, k.ú. Komín, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8364/12
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu spoluvlastnického podílu ideální 2/20 nemovitých věcí, a to pozemků parcela č. 2732/35, 5214, 5706, 5863, 5885, 5984, 6111 a 6194 v k.ú. Komín, obec Brno, okres Brno-město, LV č. 1720.

Pozemek parcelní č. 5214 je situován na severním okraji katastrálního území Komín, v přírodním parku Baba. Pozemek o výměře 921 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je jen mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 22901. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.01 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 9,58 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 59. Jedná se o méně produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek z větší části obhospodařován. Uživatelem je Petr Juránek, U památníku 176/20, Kníničky, 63500 Brno.

Pozemek parcelní č. 5984 je situován v severní části katastrálního území Komín, v blízkosti Letiště Medlánky. Pozemek o výměře 1 626 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitý. Menší část pozemku (o výměře 519 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810 a větší část pozemku (o výměře 1107 m2) má označení 22911. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.10 legislativně spadá do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 11,78 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 63. Jedná se o méně produkční půdy. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.11 legislativně spadá do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 8,18 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 52. Jedná se o málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 6111 o výměře 2 246 m2 je situován jihozápadně od pozemku parcelní č. 5984 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a neudržované ovocné stromy a keře a k datu ocenění není zemědělsky obhospodařován. Pozemek je svažitý. Menší část pozemku (o výměře 23 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 22911 a větší část pozemku (o výměře 2 223 m2) má označení 22951. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.51 legislativně spadá dle do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 6,97 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 40. Jedná se o velmi málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS pozemek není obhospodařován.

Pozemek parcelní č. 6194 o výměře 2 700 m2 je situován západně od pozemku parcelní č. 6111 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a je svažitý. Část pozemku (o výměře 767 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810, část pozemku (o výměře 641 m2) má označení 20840, část pozemku (o výměře 750 m2) má označení 22911 a část (o výměře 542 m2) má označení 22951. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.40 legislativně spadá do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 9,44 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 51. Jedná se o málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 5863 o výměře 1 889 m2 je situován východně od pozemku parcelní č. 6111 v těsné blízkosti veřejného Letiště Medlánky (západně od něj). Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 21000. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.10.00 legislativně spadá do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 15,82 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 85. Jedná se o velmi produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem většiny půdy je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 5706 o výměře 2 663 m2 je v katastru nemovitostí evidován jako trvalý travní porost. Je situovaný východně od pozemku parcelní č. 5863, východně od veřejného letiště Medlánky. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a k datu ocenění je využíván jako orná půda. Pozemek je mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 21000. Jedná se o velmi produkční půdu. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Petr Juránek, U památníku 176/20, Kníničky, 63500 Brno.

Pozemek parcelní č. 5885 o výměře 2 447 m2 se nachází jižně od pozemku parc. č. 5863 a v katastru nemovitostí je evidován jako orná půda. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a je svažitý. Část pozemku (o výměře 1 052 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810, část pozemku (o výměře 14 m2) má označení 20850, část pozemku (o výměře 342 m2) má označení 21000 a část (o výměře 1 039 m2) má označení 21010. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.50 legislativně spadá do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 10,09 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 53. Jedná se o málo produkční půdy. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.10.10 legislativně spadá do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 14,64 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 76. Jedná se o produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 2732/35 o výměře 149 m2 se nachází jihozápadně od pozemku parc. č. 5885 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je svažitý, obtížně využitelný a není součástí zemědělského celku. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20850. Jedná se o málo produkční půdu. Dle centrálního registru půdy LPIS pozemek není obhospodařován.

Dle platného územního plánu města Brna jsou všechny oceňované pozemky z převážné části součástí zemědělského půdního fondu jako plocha stabilizovaná nestavební. Pozemek parcelní č. 6111 je na nestavební stabilizované ploše s funkcí krajinné zeleně.

Bylo zjištěno věcné břemeno, které neomezuje možnost využití pozemku parcelní č. 5984 a nemá proto vliv na cenu obvyklou tohoto pozemku.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh