Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Pozemky (ostatní plocha) v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 2645/18
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 3278/1 a p.č. 3278/3, evidovaných na LV č. 3225, pro k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, Moravskoslezský kraj.

Pozemky se nacházejí jihovýchodně od centra města, po pravé straně ulice Těšínská ve směru z města, respektive mezi ulicí Těšínská a tramvajovou tratí vedoucí z centra města směrem k přestupnímu terminálu Hranečník, který leží cca 300 m jihovýchodním směrem.
Pozemek p.č. 3278/1 má mírně lichoběžníkový tvar a je obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků.
Pozemek p.č. 3278/3 má nepravidelný tvar připomínající písmeno V a kromě severovýchodní hranice, která sousedí se silničním pozemkem, je rovněž obklopen obdobnými pozemky jiných vlastníků.
Pozemky leží odděleně cca 130 m od sebe a jsou součástí rozsáhlejšího lesního porostu, tvořeného listnatými stromy i keři různého druhu a různého stáří.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku v obci Nová Lhota, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 11962/12
Město
Nová Lhota
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 2533/2, evidovaném na LV č. 1267 pro k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou a obec Nová Lhota, Jihomoravský kraj.

Pozemek je situovaný mimo zastavěné území obce, cca 4 km severovýchodně od centra obce, na severovýchodním okraji jejího katastrálního území.
Jedná se o lokalitu „Louky nad mlýnem“ s loukami a lesy. Terén je v místě členitý, kopcovitý a zvlněný. Předmětný pozemek je svažitý. Přibližně 1/3 výměry pozemku pokrývá okrajová část lesa, na zbývající části pozemku je louka s několika jednotlivě situovanými stromy.
Přístup k pozemku je možný z nedaleké nezpevněné polní cesty a z okolních pozemků v různém vlastnictví, resp. spoluvlastnictví.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 3+1 v obci Židlochovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 23632/16
Město
Židlochovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jednotky č. 719/7 (byt) v budově Podolí č.p. 717, 718, 719 na pozemku parc. č. 1107/2 včetně podílu id. 750/19313 na společných částech domu a na pozemku parc. č. 1107/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Židlochovice, obec Židlochovice, okres Brno - venkov, zapsáno na LV 2584.

Bytový dům č.pop. 717, 718, 719 je při zpevněné komunikaci místního významu ulice Masarykova v severovýchodní části města, cca 600 m severně od centra obce (městského úřadu při Náměstí Míru) v zástavbě obdobných bytových domů a rodinných domů. Západně je za bd je koryto řeky Litavy; lokalita je v záplavovém území, zóna 3 – střední nebezpečí výskytu povodně/záplavy. Centrum města je při Náměstí Míru, kde je MÚ, obchody, služby; autobusové nádraží je cca 600 m jižně od bd; dostupnost do Brna cca 20 minut.

Oceňovaný byt 719/7 je v panelovém bytovém domě č.pop. 717, 718, 719 při ulici Masarykova v Židlochovicích. Panelový bytový dům je řadový krajní se třemi samostatnými vchody, s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Bytový dům pochází ze 70-tých let minulého století, v 2008-2012 byla provedena nadstavba 5. nadzemního podlaží a celková revitalizace domu - okna, zateplení střechy, svislé vedení IS, zateplení fasády, společné prostory. Podlahy jsou ve spol. prostorách teracové, v budově není výtah. V budově je v 1.PP technické zázemí a byty, v dalších 5 NP jsou bytové jednotky. V budově je celkem 30 bytů, nebytové prostory zde nejsou. Budova je napojena na přípojky elektro, vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění z kotelny mimo budovu, kabel. TV, internet; přístup z veřejného chodníku a komunikace ulice Masarykova na pozemcích města Židlochovice.

Byt č. 719/7 je ve 4.NP vchodu č.pop. 719 (krajní vchod budovy). Povinný je uveden jak na zvonkovém tablu, tak na poštovních schránkách; schránka se jménem Antonický je přeplněná – viz. obr; dle sdělení pošty nelze zásilky doručovat - „nelze vhodit“. Byt č. 719/7 s dispozicí 3+1 nebyl zpřístupněn, pro účely ocenění předpokládám standardní vybavení a průměrný stavebně-technický stav. Budova č.pop. 717, 718, 719 v panelové technologii je po celkové revitalizaci a nadstavbě 5.NP, dokončeno v 2012; stavebně-technický stav budovy je velmi dobrý. Podrobnosti viz. tabulka konstrukce a vybavení stavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (orné půdy) v obci Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 25645/13
Město
Lhota pod Libčany
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemcích parc. č. 470/2 (orná půda), parc. č. 472/5 (orná půda), parc. č. 486/11 (orná půda), parc. č. 861/2 (orná půda) v kat. území Lhota pod Libčany, obec Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 117.

Oceňované pozemky se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Lhota pod Libčany. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 861/2 se nachází v lánu. Soubor pozemků parc. č. 470/2, parc. č. 472/5 a parc. č. 486/11 je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jihozápadní straně korytem potoka Hubenická svodnice a nachází se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 491/1, který je ve vlastnictví České republiky. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plcoha zemědělská. Přes pozemek parc. č. 861/2 vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno. Na pozemcích parc. č. 472/5 a parc. č. 486/11 je věcné břemeno chůze a vozové cesty.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (orná půda) v obci Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 25645/13
Město
Lhota pod Libčany
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemku parc. č. 492/4 (orná půda) v kat. území Lhota pod Libčany, obec Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 432.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Lhota pod Libčany. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. Pozemek se nachází v lánu. V územním plánu je pozemek veden jako plocha zemědělská. Přes pozemek parc. č. 492/4 vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 tří staveb sloužících jako truhlářská dílna v obci Hrotovice, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 13588/18
Město
Hrotovice
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 nemovitých věcí, a to pozemků p.č. st. 72/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., p.č. st. 665, jehož součástí je stavba: Hrotovice č.p. 609, jiná st. a p.č. st. 666, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., včetně příslušenství, evidovaných na LV č. 1320, k.ú. Hrotovice, obec Hrotovice, kraj Vysočina.

Předmětem ocenění jsou tři pozemky, jejichž součástí jsou stavby, které mají funkční návaznost. Stavba č.p. 609, která je součástí pozemku p.č. st. 665, slouží jako truhlářská dílna, stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 72/2, je s ní propojena dveřmi a slouží částečně jako dílna, částečně jako sklad a v suterénu je umístěna kotelna. Mezi objekty zabíhá klínek pozemku p.č. 89/4, který je ovšem přestřešen a mezera mezi objekty je vyplněna dřevěnou stěnou, tato část pozemku je tudíž v podstatě zastavěna, přičemž přes ní vede propojení mezi objekty. Stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 666, slouží jako zásobník pilin napojený na odsávací systém pilin od obráběcích strojů v truhlárně ocelovým potrubím. Na zásobník pilin pak ještě navazuje ocelový přístřešek rovněž na pozemku p.č. st. 666.

Přístup do objektu č.p. 609 je veden z komunikace a chodníku ulice Bří Lohniských v místě na pozemku p.č. 883/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hrotovice. Přístup do objektu na pozemku p.č. st. 72/2 je buď přes objekt č.p. 609 nebo přes pozemek p.č. 89/4 (zahrada) ve vlastnictví pana Antonína Křístka, přes který vede i příjezd k vratům do objektu. Přístup k objektu na pozemku p.č. st. 666 je možný pouze přes pozemek p.č. 89/4 (zahrada) ve vlastnictví pana Antonína Křístka.

Příslušenství tvoří pouze přípojka elektro, přípojka vody, přípojka kanalizace a betonové shody u vstupu z ulice a u zadního vchodu do objektu situované na pozemku p.č. 89/4.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Zalešany a Žabonosy, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 12151/13
Město
Zalešany, Žabonosy
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/5 (jedna pětina):

- na pozemku parc. č. 79/64 (orná půda) v kat. území Zalešany, obec Zalešany, okres Kolín, zapsáno na LV 112,

- na pozemku parc. č. 141/4 (orná půda) v kat. území Přebozy, obec Zalešany, okres Kolín, zapsáno na LV 189,

- na pozemcích parc. č. 228/1 (ostatní plocha) a parc. č. 230/18 (orná půda) v kat. území Žabonosy, obec Žabonosy, okres Kolín, zapsáno na LV 590.

Oceňovaný pozemek parc. č. 79/64 se nachází cca 500 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Zalešany. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 633 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Oceňovaný pozemek parc. č. 141/4 se nachází cca 600 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Přebozy. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 776 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 195/2, který je ve vlastnictví obce Zalešany.

Oceňované pozemky parc. č. 228/1 a parc. č. 230/18 se nacházejí cca 600 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Žabonosy. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 2 722 m2. Na pozemku parc. č. 228/1 se nacházejí keřové porosty. V terénu nejsou pozemky blíže ohraničené a převážně nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky využívané a udržované. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemky v obci Valašské Meziříčí, k.ú. Křivé, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 13570/18
Město
Valašské Meziříčí
Okres
Vsetín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 1133 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 157 Podlesí, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 1121/3 (ostatní plocha), parc. č. 1134 (zahrada) a parc. č. 1135 (zahrada) vše v kat. území Křivé, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín, zapsáno na LV 267.

Oceňované nemovitosti se nachází v místní části Podlesí, což je původně samostatná obec, která vznikla v roce 1960 spojením historických obcí Křivé a Brňov a v roce 1980 byla připojena k městu Valašské Meziříčí. Konkrétně se jedná o polohu cca 2,5 km jihovýchodně od centra Valašského Meziříčí v místě s nesouvislou zástavbou starších rodinných domů a původních zemědělských usedlostí.

Jedná se o starší rodinný domek s příslušenstvím a zahradou, který je pravou částí původního dvojdomku, k níž byla zřejmě později realizována přístavba. Původní část na obdélníkovém půdorysu je přízemní se sedlovou střechou. Přístavba, která je zastřešena plochou střechou, má půdorys tvaru L, kdy přiléhá k zadní polovině pravé štítové stěny a cca dvěma třetinám délky zadní stěny. Tato přístavba má dvě podlažní, přičemž horní navazuje výškově na přízemí původní části rodinného domku a dolní je pod touto úrovní i když s ohledem na svažitost terénu rovněž nad jeho úrovní. Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří zděná kolna, studna, oplocení z ocelových rámů na betonové podezdívce se vstupní brankou a vjezdovou bránou, oplocení z pletiva na ocelových sloupcích, zpevněná plocha před vstupem do domku, opěrné zdi a zpevněná plocha příjezdu ke garáži. Elektropřípojka je řešena kabelem vedeným vzduchem. Vzhledem k tomu, že v místě není veřejná kanalizace ani vodovod, tvoří další příslušenství splašková jímka s přípojkou od domu a přípojka vody od studny do domu.

Dle územního plánu města Valašské Meziříčí se oceňované pozemky nacházejí v ploše s označením SO.4 - plocha smíšená rekreační, která má definované hlavní využití pro rodinnou rekovi, hromadnou rekreaci nebo bydlení individuální v rodinných domech.

Přístup k nemovitostem je z veřejné komunikace – silnice spojující části Hrachovec a Podlesí po nezpevněné cestě odbočující vlevo, která se nachází převážně na pozemku p.č. 1678 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Valašské Meziříčí a částečně i na soukromých pozemcích p.č. 1139/3, p.č. 1121/2 a jednom z oceňovaných p.č. 1121/3. Dle vyhledávání adres v registru UIR-ADR je adresa oceňované nemovitosti vedena v databázi Kooperativy pojišťovny, a.s. s kódem záplavy 1 (mimo předpokládané rizikové území záplav).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rekreační chaty v obci Černošín, k.ú. Lažany u Černošína, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 8334/16
Město
Černošín
Okres
Tachov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 objektu rod. rekreace č.e. 16, Lažany, k.ú. Lažany u Černošína, obec Černošín, okres Tachov, LV č. 629.

Předmětem ocenění je objekt rodinné rekreace č. e. 16 na pozemku parc. č. St.121. Nemovitá věc je užívána asi od r. 1975 (dle informace spoluvlastníků). Pozemky s objektem užívané pč. st.121 a 1364/32 jsou ve vlastnictví Města Černošín - nebyla předložena smlouva o jejich pronájmu ani jiný dokument oprávněnosti jejich užívání. Dle informace z portálu České asociace pojišťoven, se nemovitá věc nachází v zátopové oblasti, ve 4. rizikové zóně. V místě není žádná OV, přístup je pěší po lávce přes řeku. U vstupu na lávku je provizorní parkoviště pro OA vlastníků rekreačních objektů. Příjezd na parkoviště je po zpevněné komunikaci k nádraží ČD, od nádraží k parkovišti po nezpevněné cestě (asi 550 m). Vzdálenost na zastávku ČD je 650 m. V místě je možné napojení na IS: elektro; jiné IS se v místě nenacházejí. Nejbližší obcí je obec Ošelín ve vzdálenosti 2,5 km od parkoviště. V obci je Obecní úřad, obchod se základními druhy zboží a zastávka autobusu se sporadickým počtem spojů v pracovní dny, o víkendu bez spojení. Obhlídka nemovité věci proběhla pouze z vnějšku, vstupní dveře se nepodařilo otevřít a na oknech jsou zavřené okenice.

Objekt je samostatně stojící; přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. V 1. NP jsou místnosti určené pro rekreační způsob bydlení. Základové pasy bez izolace, podezdívka kamenná s izolací pod stěnami, dřevěná rámová konstrukce oboustranně obitá, dřevěný sedlový krov, krytina střechy z eternitových šablon, klempířské detaily střechy z pozinkovaného plechu - okapy a svody se nevyskytují, okna dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné, podlaha prkenná, bez vnitřního vybavení nebo je vybavení dožilé, vytápění lokální kamny na tuhá paliva. Stáří objektu je 49 let. Od roku 2006 není objekt užívaný, nevětraný, neudržovaný a minimálně jednou zaplavený rozvodněnou řekou. V důsledku kombinace těchto skutečností došlo k prolomení podlahy v hlavní části objektu (průhled do podezdívky objektu) a k havarijnímu stavu verandy. S ohledem na neužívání a neprovádění údržby je uvažována zkrácená technická životnost 70 let.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 2+1 v obci Praha, k.ú. Podolí, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 20598/14
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jednotky č. 46/25 (byt) v budově Podolí č.p. 46, 48 (bytový dům, LV 5618) na pozemku parc. č. 61/6 (LV 5618) včetně podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 61/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 505/36284 v kat. území Podolí, obec Praha, část obce Podolí, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 5828.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 44 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 46/25 se nachází v budově č.p. 46 v 6. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, komory, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC, keramickou dlažbou, koberci a parkety. Obklady jsou keramické. Byt je v původním stavu, určen k celkové rekonstrukci.

K bytu patří terasa (17,90 m2). Podlahová plocha terasy se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 50,49 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 61/6 stojí bytový dům s č.p. 46, 48. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 737 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 61/17 a parc. č. 2010 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001