Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/10 pozemku (ostatní plocha) v obci Chlumec, k.ú. Žandov u Chlumce, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 38151/13
Město
Chlumec
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 pozemku p.č. 413/2 v obci chlumec, k.ú. Žandov u Chlumce.

Pozemek tvoří okraj přístupové komunikace k rodinným domům. Chlumec je obec ústeckého okresu. Jedná se o obec dle Lexikonu měst a obcí s 4346 obyvateli, propojen s krajským městem Ústí nad Labem MHD. Pozemek je v části obce - Žandově, který není stavebně srostlý s Chlumcem a je 1 km severozápadně ve směru k Telnici.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Bor, okres Málkovice, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 2833/09
Město
Bor
Okres
Tachov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 50/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 14 Malovice, způsob využití: rodinná rekreace a pozemku parc. č. 770 (ostatní plocha), včetně příslušenství, vše v kat. území Málkovice, obec Bor, část obce Malovice, okres Tachov, zapsáno na LV 101.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní stavbu rodinné rekreace s obytným podkrovím. Konstrukce objektu je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Střecha je opatřena žlaby se svody, komínem a střešním otvorem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do chaty jsou dřevěné plné. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Fasáda není zateplená. V podkroví je lodžie. Na chatu navazuje zděná garáž s dřevěnými dvojitými vjezdovými vraty. K rodinné rekreace náleží zahrada, na které se nachází přístřešek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Zdrojem vody je kopaná studna. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 50/3, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o výměře 82 m2, je zastavěn plochou pod stavbou rodinné rekreace č.e. 14 Malovice. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 770, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, je o výměře 319 m2, je využívaný jako zahrada a je zčásti zastavěn plochou pod garáží. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené dřevěným oplocením. Na zahradě se nachází přístřešek. Přístup k pozemkům je po komunikaci ve vlastnictví města nebo po pozemku ve vlastnictví státu.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáž a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Droužkovice, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51728/13
Město
Droužkovice
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemcích parc. č. 503/109 (orná půda) a parc. č. 512/20 (ostatní plocha) v kat. území Droužkovice, obec Droužkovice, okres Chomutov, zapsáno na LV 532.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 150 m východně od okraje zastavěné části obce Droužkovice. Jedná se o sousedící travnaté pozemky obdélníkových tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 1 790 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

Přípojky IS nebyly zjištěny. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha výroby a skladování. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Jezeřany-Maršovice, k.ú. Jezeřany, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 16188/17
Město
Jezeřany-Maršovice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 39 a pozemku p.č. st. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 37, evidovaných na LV č. 688, k.ú. Jezeřany, obec Jezeřany - Maršovice, Jihomoravský kraj.

Stavba č.p. 39 a č.p. 37 (rod. dům), součást pozemků p.č.st. 71 a p.č.st. 72
Dle evidence v katastru nemovitostí se jedná o dva rodinné domy, a to č.p. 39 a č.p. 37. Fakticky jsou ovšem nyní domy spojeny do jednoho, kdy vchod je zřízen v části na pozemku p.č. st. 71.
Rodinný dům je řadový vnitřní, s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem pod sedlovou střechou. Je tvořen uliční částí, která je v místě styku původních dvou domů mírně zalomená, a dvorní částí která kolmo navazuje převážně na uliční část na pozemku p.č.st. 71.
Jedná se o dům zděný, a to dle odkrytých částí obložení soklu zřejmě převážně z pálených cihel (nelze ovšem vyloučit ani použití kamene a nepálených cihel). Zastřešení je provedeno sedlovými střechami s krytinou z pálených tašek na pravé uliční části a dvorní části a z betonových tašek na levé uliční části. Klempířské konstrukce provedeny z pozinkovaného plechu. Fasáda na uliční stěně břizolitová, na stěnách ve dvoře hladká. Sokl obložen sololitem. Okna a vstupní dveře plastové.
Provedení dalších konstrukcí, úroveň vybavení a stav interiérových prostor nebylo možno zjistit.
Stáří a technický stav:
Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí 80 až 100 let. Dle provedení fasády a plastových oken a dveří byl dům průběžně částečně rekonstruován. Dle sdělení sousedky není dům minimálně dva roky užíván a udržován. Stav se zhoršuje a další užívání k bydlení bude vyžadovat kompletní rekonstrukci.

Příslušenství náležející k pozemkům s domem, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří vedlejší hospodářská stavba na části pozemku p.č. st. 71, v KN nezapsané kolny s pultovými střechami za částí na pozemku p.č. st. 72, zřejmě zpevněná plocha dvorku za částí na pozemku p.č. st. 72, předložené schody před vstupem a přípojky na inženýrské sítě.

Pozemky p.č. st. 71 a p.č. st. 72
Pozemek p.č. st. 71 je v celém rozsahu zastavěn rodinným domem a navazující dvorní hospodářskou částí. Pozemek p.č. st. 72 je z části zastavěn rodinným domem, z části vedlejšími stavbami, na části se nachází dvorek a zadní část ve výškové úrovni střech vedlejších staveb je volná. Na dvorku na pozemku p.č. st. 72 a na zadní nezastavěné části tohoto pozemku se nachází několik náletových keřů.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/22 rodinného domu v obci Dolní Rychnov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 21028/13
Město
Dolní Rychnov
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/22 na pozemku parc. č. 605 (zahrada) a na pozemku parc. č. 606 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 213 Dolní Rychnov, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství vše v k.ú. Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov, část obce Dolní Rychnov, okres Sokolov, zapsáno na LV 74.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravdědopodně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je špatný. Dům vyžaduje rekonstrukci. Vnější omítky jsou z větší části chybějící. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Střešní krytina je na střeše z části chybějící. Chybí podbití střechy, žlaby a svody. Okna budovy jsou plastová. V přízemí rodinného domu se nachází tyto místnosti: pokoj, kuchyně a koupelna s vanou. V obytném podkroví rodinného domu se nachází jeden pokoj. Podlahy v domě jsou kryté dlažbou, nebo betovné kryté PVC. K domu náleží zahrada, na které se nachází porosty. Vytápění v domě je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je lokální na tuhá paliva. Dále k domu náleží zděná kolna ve špatném stavu s pultovou střechou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu.

Pozemek parc. č. 605 je v Katastru vedený jako zahrada. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý až mírně svažitý, travnatý a nachází se na něm porosty. Celková výměra pozemku je 444 m2. Na pozemku parc. č. 606 stojí rodinný dům č.p. 213. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý, travnatý a nachází se na něm porosty. Celková výměra pozemku je 261 m2. Pozemek je z části oplocený. Vjezd na pozemek je zajištěn kovovou dvoukřídlou branou. Přístup na pozemek je z místní zpevněné komunikace.

Součástí namovité věci jsou IS, porosty a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci je zděná kolna a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy a věcná břemena nebyly zjištěny.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 rodinného domu s pozemekem v obci Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 33979/16
Město
Ústí nad Orlicí
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/24 na pozemku st.p.č. 350 se stavbou RD čp. 273, pozemku st.p.č. 351/2 a p.č. 135/3, vše v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí, zapsané na LV č. 714, vedené u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Stavba je řadová krajní, nepodsklepená, přízemní se stavebně neupravenou půdou, zastřešená sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek. Stavba RD obsahuje 2 byty o velikosti 2+1 s vlastním příslušenstvím, se společnou chodbou a jedním vchodem. Byt ve východní části (uliční) je užíván, byt v západní (dvorní) části je trvale neobydlen, je v zanedbaném stavu. Po dřevěných schodech je přístupná půda, v její východní části je dřevěnou konstrukcí vymezena místnost, která nesplňuje podmínky obytné místnosti. Stavba je na betonových a kamenných základech, s dodatečně provedenou hydroizolací, svislé konstrukce zděné z cihel, střecha sedlová, klempířské konstrukce jednoduché, vnější omítky vápenné, okna v části plastová izolační a ostatní dřevěná zdvojená. Vnitřní omítky vápenné štukové, podlahy různé - prkenné, PVC a betonové, v části s keramickou dlažbou, stropy s rovnými podhledy. Koupelny jsou vybaveny vanou, WC jsou splachovací. Kuchyně vybaveny jednoduchou linkou. Vytápění ve východním bytě etážové plynové, v západním lokální plynovými topidly, ohřev TUV el. boilerem.
Příslušenstvím je vedlejší stavba zděné kolny s navazujícími dřevěnými kolnami (zastřešené pultovou střechoua dále venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí NN, VV, VK, plyn a zpevněné plochy ze zámkové dlažby okolo stavby, částečného oplocení.
Stavebně technický stav:
Z dokumentace vyplývá vybudování stavby v r. 1901, v dalších letech došlo k rozdělení stavby na 2 byty, dále byla před cca. 50 lety provedena obnova krytiny, v předním bytě byly provedeny rozvody etážového vytápění a osazení plynového kotle a zřízení koupelny. V posledních 15 letech byla opravena fasáda a v uliční části vyměněna okna za plastová. Celkový technický stav odpovídá stáří a realizovaným úpravám. Negativní okolností je záplavové území (4 zóna). Objekt vyžaduje náklady na modernizaci a revitalizaci, zvláště do západního bytu, který je v posledních letech neužíván a neudržován.

Pozemek st.p.č. 350 je z části zastavěn stavbou RD, zbylá část tvoří nádvoří, pozemek stp.č. 351/2 je nádvořím a pozemek p.č. 135/3 je zahradou, pozemek je oplocen, rovinatý. Území je zainvestováno, napojeno na VV, NN, VK, plyn, obec nemá platnou cenovou mapu pozemků, užívání je v souladu s právním stavem.
Pozemky se stavbou RD tvoří funkční celek, tzn. že pozemky mají shodného vlastníka, funkčně spolu souvisí a jsou určeny ke společnému užívání. Tvoří proto funkční celek ve smyslu §9 zákona č. 151/97 Sb. O oceňování majetku. Budou proto oceněny společně jako funkční celek.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/65 bytu 3+1 v obci Česká Kamenice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 2128/13
Město
Česká Kamenice
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/65  k bytové jednotce č. 764/16 včetně podílu na společných částech domu č.p. 763, 764 způsob využití: bytový dům na pozemku parc. č. st. 1011 v kat. území Česká Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín.

Bytová jednotka č. 764/16 o velikosti 3+1 se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 764 v ulici 5. května, v České Kamenici. Česká Kamenice je město na severu Čech, v okrese Děčín. Česká Kamenice má 5247 obyvatel, výměru katastru 3876,50 ha, z toho lesy 1771,38 ha. Českou Kamenicí protéká řeka Kamenice. PSČ města je 407 21. Na území České Kamenice se stýkají tři chráněné krajinné oblasti, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Bytový dům. č.p. 764 je jedna polovina dvojdomu, podsklepený s osmi nadzemními podlažími, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované, stropy panelové, střecha plochá, fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou, okna plastová. Nebyla umožněna prohlídka bytové jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (zahrada) v obci Oloví, k.ú. Hory u Oloví, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 9178/13
Město
Oloví
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 187/3 (zahrada) v kat. území Hory u Oloví, obec Oloví, okres Sokolov, zapsáno na LV 567.

Oceňovaný pozemek se nachází na jihovýchodním okraji zastavěné části obce Hory. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 105 m2. Pozemek je částečně ohraničený dřevěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná bouda. Pozemek je svažitý k jihovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu pěší přístup přes sousední pozemek parc. č. 187/13, který je ve vlastnictví několika vlastníků. Přístup je zajištěný pomocí věcného břemene.

Přípojky IS nebyly zjištěny. V územním plánu je pozemek vedený jako plochy rekreace – zahrádkářské osady.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je část oplocení a bouda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcné břemeno spočívající v povinností strpět vlastníkům a uživatelům předmětných pozemků přístup k těmto pozemkům s povinností k pozemku parc. č. 187/13 ve prospěch pozemku parc. č. 187/3.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Prostějov, k.ú. Vrahovice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 5342/09
Město
Prostějov
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č.č 38/2 evidovaného na LV č. 1353, k.ú. Vrahovice, okres Prostějov, obec Prostějov.

Oceňovaný pozemek p.č.38/2 o celkové výměře 35 m2 se nachází v katastrálním území Vrahovice, obec Prostějov (počet obyvatel dle aktuálního malého lexikonu obcí cca 43.000), v okrese Prostějov. Oceňované nemovitosti se nacházejí na severovýchodním okraji města Prostějova na ulici Kyjevská v sousedství rodinného domu č.p.790 v bezprostřední blízkosti severně umístěné železniční trati Olomouc-Prostějov. Pozemek má pouze částečně právně zajištěný přístup z veřejných komunikací, jelikož je z jižní strany od zpevněné přístupové komunikace v ulici Kyjevská oddělen budovou garáže na pozemku p.č.St.611 ve vlastnictví Horvátha Bohdana, Kostelecká 379/9, 79601 Prostějov. Přístup je fyzicky možný pouze z východní strany z nezpevněného pozemku p.č.38/1 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně rezidenční zástavbou, východně od areálu navazuje přes železniční podjezd extravilán obce. Na oceňovaném pozemku se v době ocenění nacházejí stavby drátěného oplocení se dvěma plotovými brankami, venkovního betonového schodiště, dlážděná plocha, gabionová opěrná stěna a plechový přístřešek bez základových konstrukcí. Veškeré tyto stavby tvoří součást pozemku mimo plechový přístřešek a gabionovou stěnu, která dle zvláštního požadavku objednatele součást pozemku (stěna vybudována nákladem objednatele pro zpevnění svahu) netvoří a nebude proto zohledněna do ocenění. Součástí pozemku také drobné trvalé porosty tvořené zeravy. Pozemek je možné z přístupové komunikace připojit na veškeré inženýrské sítě v obci – kanalizaci, vodovod, elektřinu, plynovod. Samotný pozemek je však prostý přípojek inž. sítí. Pozemek se nenachází v záplavovém území 100leté vody dle Zprávy o záplavách ČAP. Terén pozemku je mírně svažitý směrem k jihu, severní část pozemku je strmá.
Dle územního plánu města Prostějova je pozemek vymezen jako součást stabilizované plochy smíšené obytné 0865. Hlavním využitím této plochy jsou pozemky rodinných domů, bytových domů, staveb a zřízení polyfunkčních domů určených pro bydlení a občanské vybavení a pozemky ostatních polyfunkčních staveb a zařízení. Skutečný stav vlastnictví tedy odpovídá právnímu stavu vedenému v katastru nemovitostí a jeho užívání je také v souladu s územním plánem.

Pozitivním vlivem na prodejnost nemovitosti je umístění ve vyhledávané lokalitě města Prostějova, stavby a trvalé porosty na pozemku, mimo záplavovou oblast.
Negativním vlivem na prodejnost nemovitosti je právně částečně zajištěný přístup z nezpevněné veřejné komunikace, bez napojení na inž. sítě, nemovitosti omezeny několika zástavními právy exekutorskými a exekučními příkazy, strmost pozemku v jeho severní části, nevhodný tvar a malá velikost pozemku neumožňující jeho samostatné zastavění, těsná blízkost železniční trati – zdroj hlučnosti.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní garáž č.ev. 915 v obci Litvínov, k.ú. Horní Litvínov, okres Most

Spisová značka
030 EX 16672/13
Město
Litvínov
Okres
Most

Bližší informace

Připravujeme dražbu členského podílu povinného v družstvu Stavební bytové družstvo Krušnohor, Čsl. armády 1766/84, 434 01 Most, IC: 00043257, s nímž je spojeno právo užívat: pozemek parc. č. 2265/34 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 915, zp. využití: garáž v kat. území Horní Litvínov, obec Litvínov, část obce Horní Litvínov, okres Most, zapsáno na LV 3809.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Fasáda garáže není zateplená. Střecha garáže je pultová. Na střeše jsou žlaby. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 2265/2, který je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je dostupná přípojka elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 2265/34 stojí stavba garáže č.e. 915. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 19 m2. Pozemek je celý zastavený stavbou garáže a má obdélníkový tvar. K pozemku vede zpevněná cesta.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh