Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 pozemků v obci Brumnovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 6682/14
Město
Brumovice
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemků parc.č. 1960/17, 1960/84, 1960/85, 1960/86, 1960/189, 1960/223 a 1960/272 k.ú. Brumovice, obec Brumovice, okres Břeclav, LV č. 165.

Pozemky vedené na listu vlastnictví č. 165 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jihozápadně od obce, pod Hotařským kopcem, ve vzdálenosti cca 1,0 km od hranice obce. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
Pozemky se dle platného územního plánu obce Brumovice nacházejí v zemědělských plochách s využitím vinice, viničné tratě.

Oceňované pozemky parc.č. 1960/17, 1960/189 a 1960/223 jsou vedeny jako vinice, pozemky parc.č. 1960/84, 1960/85 a 1960/86 jsou vedeny jako ostatní plocha a pozemek parc.č. 1960/272 je veden jako orná půda. Všechny pozemky se dle platného územního plánu nachází v zemědělských plochách.

Fotogalerie

 

2/3 pozemku (ostatní plocha) v obci Hrobice, k.ú. Hrobice na Moravě, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 10178/18
Město
Hrobice
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 2/3 na pozemku parc. č. 707/2 (ostatní plocha), včetně příslušenství, vše v kat. území Hrobice na Moravě, obec Hrobice, část obce Hrobice, okres Zlín, zapsáno na LV 13.

Jedná se o pozemek parc. č. 707/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 153 m2. Pozemek má protáhlý tvar, je velmi svažitý, travnatý a udržovaný. Pozemek se nachází v severní části obce u rodinného domu č.p. 140 Hrobice. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví obce.

IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/3 rodinného domu v obci Hrobice, k.ú. Hrobice na Moravě, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 10178/18
Město
Hrobice
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/3 na pozemku parc. č. 376 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 42 Hrobice, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství, vše v kat. území Hrobice na Moravě, obec Hrobice, část obce Hrobice, okres Zlín, zapsáno na LV 13.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. Budova není zateplená. Fasáda je vápenná, je v horším stavu. K domu patří zahrada, na které se nachází přístřešek a samostatně stojící, přízemní stavba s půdou. Konstrukce stavby je zřejmě zděná se sedlovou střechou s krytinou z tašek a žlaby se svody. Vjezdová vrata do objektu jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna, viz LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 376, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 311 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 42 Hrobice, přístřeškem a hospodářskou stavbou. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemek je mírně svažitý, travnatý, udržovaný a oplocený. Oplocení je plotovými dílci s betonovou podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, hospodářská stavba a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu 3+1 v obci Vlašim, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 9298/18
Město
Vlašim
Okres
Benešov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 jednotky č. 1303/3 (byt) v budově Vlašim č.p. 1303, 1304 (bytový dům, LV 4060) na pozemku parc. č. St. 2423/1 (LV 4060) včetně podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. St. 2423/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 73/1507 v kat. území Vlašim, obec Vlašim, část obce Vlašim, okres Benešov, zapsáno na LV 4073.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům smíšené konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 24 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je částečně zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1303/3 se nachází v budově č.p. 1303 v 1. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny, sklepa a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou, parkety a koberci. Obklady jsou keramické a dřevěné. Byt je v původním stavu.

K bytu patří lodžie (72,66 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 72,66 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. St. 2423/1 stojí bytový dům s č.p. 1303, 1304. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 462 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2277/177 ve vlastnickém právu města Vlašim.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemku (orná půda) v obci Milotice, k.ú. Milotice u Kyjova, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 34492/13
Město
Milotice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 pozemku parc.č. 5619 (spoluvl.podíl 1/12) k.ú. Milotice u Kyjova, obec Milotice, okres Hodonín, LV č. 1661.

Oceňovaný pozemky parc.č. 5619 je v operátu katastru nemovitostí vedený jako orná půda. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Nájemní nebo pachtovní smlouva na užívání pozemku nebyla předložena.
Dle platného územního plánu obce Milotice je pozemek součástí zemědělských ploch v říční nivě vhodné k lučnímu a rybničnímu hospodaření.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Kovářská, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 2817/12
Město
Kovářská
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. St. 630 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 156 Kovářská, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství v kat. území Kovářská, obec Kovářská, část obce Kovářská, okres Chomutov, zapsáno na LV 158.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná, dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, plné. K domu patří pozemek pod stavbou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dům byl postaven cca v roce 1926 a je v původním stavu. Celková dispozice domu je 4+1. V přízemí domu se nachází chodba (17,93 m2), koupelna + kuchyně (16,20 m2), veranda (6,30 m2), WC (1,21 m2) a obývací pokoj (15,92 m2). V podkroví jsou tři pokoje (18,10 m2; 7,34 m2; 17,56 m2) a chodba se schodištěm (15,78 m2). V koupelně je umístěna vana. WC je samostatné. Podlahy jsou opatřeny PVC, keramickou dlažbou, koberci nebo prkny. Vnitřní dveře jsou dřevěné, plné. Dům je cca 1 rok neobývaný.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Na pozemku cizího vlastníka se nachází septik. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 630 stojí stavba rodinného domu č.p. 156. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 74 m2. Pozemek je celý zastavěn stavbou. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 676/2, který je ve vlastnickém právu pana Františka Horna a přes pozemek parc. č. 676/9, který je ve vlastnickém právu České republiky.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 271/09
Město
Lubenec
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemcích parc. č. 76 (ostatní plocha), parc. č. 171/12 (orná půda), parc. č. 438/1 (ostatní plocha), parc. č. 553/10 (orná půda), parc. č. 553/11 (orná půda), parc. č. 814/17 (trvalý travní porost), parc. č. 848/3 (ostatní plocha), parc. č. 848/4 (ostatní plocha), parc. č. 934/1 (orná půda), parc. č. 934/4 (orná půda) a parc. č. 1175/2 (ostatní plocha), vše v kat. území Přibenice, obec Lubenec, okres Louny, zapsáno na LV 84.

Pozemky parc. č. 76 a parc. č. 1175/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 76 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 747 m2. Pozemek parc. č. 1175/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 281 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Pozemek parc. č. 171/12 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 10 976 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako zemědělská plocha. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1141/1 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 438/1, parc. č. 553/11 a parc. č. 553/10 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 438/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 937 m2. Pozemek parc. č. 553/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 644 m2. Pozemek parc. č. 553/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 24 987 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 553/129 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 814/17, parc. č. 848/3 a parc. č. 848/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 814/17 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 12 773 m2. Pozemek parc. č. 848/3 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 223 m2. Pozemek parc. č. 848/4 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 151 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 814/39 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 934/1 a parc. č. 934/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 934/1 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 19 126 m2. Pozemek parc. č. 934/4 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 2 303 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1158/1 ve vlastnickém právu Ústeckého kraje.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 hospodářské budovy s pozemkem v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 271/09
Město
Lubenec
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. St. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: zem. stavba, včetně příslušenství a parc. č. 1130/4 (ostatní plocha), vše v kat. území Přibenice, obec Lubenec, část obce Přibenice, okres Louny, zapsáno na LV 114.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní hospodářskou budovu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše chybí žlaby se svody. Vrata budovy jsou plechová. K budově patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 18/1 stojí stavba hospodářské budovy bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 183 m2. Pozemek parc. č. 1130/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 18/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 542 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty se zahradou v obci Praha, k.ú. Klánovice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 18602/13
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 1373/20 (zahrada) a na pozemku parc. č. 1373/30 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 240 Klánovice, způsob využití: rodinná rekreace, včetně příslušenství, vše v kat. území Klánovice, obec Praha, část obce Klánovice, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 814.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní objekt rodinné rekreace s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená. Chata je v horším stavu, je ve fázi nedokončené modernizace. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičných šablon. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře do chaty jsou dřevěné plné. Fasáda je částečně zateplená. Chybí finální úprava fasády. Dispoziční řešení domu je 1+1. Koupelna je vybavena sprchovým koutem. WC je samostatné. K chatě patří zahrada, na které se nachází řadová, krajní, zděná garáž se sedlovou střechou s krytinou z živičných šablon a dřevěnými vjezdovými vraty. Dále se na zahradě nachází dřevěná kolna a kotec pro psa. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Zdrojem vody je studna. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Pozemek parc. č. 1373/30, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 53 m2, je zastavěn plochou pod rodinnou rekreací č.e. 240 Klánovice. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1373/20, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 500 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, udržované a oplocené drátěným oplocením. Na pozemcích se nachází garáž, kolna, kotec pro psa, zpevněné plochy a porosty.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáž a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (ostatní plocha, orná půda) v obci Žiželice, k.ú. Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 18602/13
Město
Žiželice
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemcích parc. č. 643/3 (ostatní plocha), parc. č. 643/4 (ostatní plocha), parc. č. 1190/78 (ostatní plocha), parc. č 1190/130, parc. č 1190/131 (ostatní plocha) a parc. č. 1702 (orná půda), včetně příslušenství, vše v kat. území Žiželice nad Cidlinou, obec Žiželice, okres Kolín, zapsáno na LV 1608.

Jedná se o pozemky parc. č. 643/3 o výměře 96 m2, parc. č. 643/4 o výměře 92 m2, parc. č. 1190/78 o výměře 61 m2, parc. č. 1190/130 o výměře 42 m2, a parc. č. 1190/131 o výměře 24 m2. Pozemky jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, v územním plánu jako plochy zemědělské nebo jako zeleň přírodního charakteru. Pozemky spolu tvoří jeden celek, jsou nepravidelných tvarů a jsou přístupné přes okolní pozemky ve vlastnictví obce, státu nebo soukromých osob. Pozemky se nacházejí cca 300 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce, u dálnice D11. Dále se jedná o pozemek parc. č. 1702 o výměře 2.117 m2, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a v územním plánu jako plochy zemědělské. Pozemek je pravidelného tvaru a je obhospodařovaný. Pozemek se nachází na okraji zastavěné části obce poblíž dálnice D11. Přístup na pozemek je přes pozemky ve vlastnictví státu, obce nebo soukromých vlastníků.

Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Věcná břemena byla zjištěna, viz LV. Přípojky IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001