Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 rodinného domu v obci Lechovice, okr. Znojmo

Spisová značka
030 EX 9250/18
Město
Lechovice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 217/4, jehož součástí je stavba č.p. 23 (bydlení), pozemku p.č. 217/5, jehož součástí je stavba bez čp/če (zem. stav) a pozemku p.č. 217/2, vč. příslušenství, evidovaných na LV č. 80, k.ú. Lechovice, obec Lechovice, Jihomoravský kraj.

Jedná se o samostatně stojící, celopodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, který je zastřešen plochou střechou. Za domem se nachází zemědělská stavba (obdélníková jednopodlažní stavba, zastřešená sedlovou střechou s hřebenem kolmým k ulici) situovaná na vlastním pozemku, zboku domu pak těsně přiléhá garáž (jednopodlažní, zastřešená plochou střechou), která není v KN samostatně evidována, je však vymezena v rámci zákresu v katastrální mapě. K domu se váže také další příslušenství v podobě venkovních úprav a trvalých porostů. Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří zpevněné plochy z betonové dlažby (příjezdový chodník do zahrady, plocha před schodištěm, dlažba pod pergolou a okapový chodník ze štítu domu) a z betonových zatravňovacích dlaždic (příjezd do garáže), venkovní schodiště (ocelová konstrukce, žulové stupně), předložená terasa, vjezdová dvoukřídlá vrata do zahrady, dřevěná pergola a přípojky inženýrských sítí. Další příslušenství v podobě běžných venkovních úprav (zejména oplocení) se předpokládá za domem na pozemku p.č. 217/2, nicméně toto nebylo možno blíže specifikovat.

Pokud jde o IS, tak dům je napojen na všechny obecní/veřejné řady, a to kanalizace, plyn, el. a vodovod.

Přístup a příjezd k nemovitostem je zcela bezproblémový, a to z veřejné zpevněné komunikace na p.č. 130/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Lechovice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (zbořeniště) a podíl 1/27 na pozemku (ostatní plocha) v obci Louny, okres Louny

Spisová značka
030 EX 33430/13
Město
Louny
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 758/2 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) evidovaného na LV č. 5014 a spoluvlastnického podílu ideální 1/27 na pozemku p.č. 760/1 (ostatní plocha) evidovaného na LV 4807, v obci Louny, k.ú. Louny, okres Louny.

Jedná se o rozestavěnou stavbu garáže stojící v menší garážové kolonii na pozemku č. parc. 758/2 v rovinatém terénu ve východní části města Louny ve dvoře za domem čp. 570. Jedná se o krajní řadovou stavbu. Přístup a příjezd ke garáži průjezdem domu čp. 570 a přes pozemek č. parc. 758/1 je pomocí věcného břemena. Nemovitost se skládá ze stavebního pozemku, rozestavěné stavby garáže a z ideálního podílu 1/27 na pozemku č. parc. 760/1, který slouží k přístupu a příjezdu do jednotlivých garáží. Ze stavby jsou provedeny základové pasy, cihelné stěny a ocelová vrta s plechovou výplní. Všechny další části stravby chybí. Stáří rozestavěné stavby je cca 15 let. Z hlediska stavebního stavu se jedná o stavbu bez viditelných závažných statických poruch, ale nechráněné cihelné zdivo je povrchově narušené dlouhodobým působem povětrnostních vlivů.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Prostějov, k.ú. Krasice, okr. Prostějov

Spisová značka
030 EX 45865/13
Město
Prostějov
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 nemovitých věcí, situovaných při ulici Západní č.or. 11, a to rodinného domu č.p. 81 postaveného na pozemku p.č. st. 89 v jiném vlastnictví a pozemku p.č. 172/3 (zahrada), včetně příslušenství, evidovaných na LV č. 4476, k.ú. Krasice, obec Prostějov, Olomoucký kraj.

Jedná se o rodinný dům bez zastavěného pozemku ovšem se zahradou za tímto domem. Oceňovaný majetek se nachází při ulici Západní v městské části Krasice, která leží západně od centra města.

Jedná se o starší rodinný dům s příslušenstvím a zahradou, kdy pozemek zastavěný tímto rodinným domem je v jiném vlastnictví a není zahrnut do ocenění. Dům je řadový, vnitřní, zřejmě nepodsklepený, s přízemím a zřejmě pouze s částečným patrem na straně do ulice. Hlavní uliční část domu je zastřešena sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Na zadní zeď vpravo navazuje úzké, zřejmě hospodářské, dvorní křídlo s pultovou střechou.

Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření tvoří ocelová vstupní branka ze zadní strany na pozemek p.č. 172/3, betonový chodník od branky na zahradu za domem a přípojky inženýrských sítí. Další příslušenství v podobě běžných venkovních úprav, které se na pozemku p.č. 172/3 nachází nebylo možno blíže specifikovat.

Přístup k nemovitostem je z veřejné komunikace – ulice Západní, která se nachází na pozemcích p.č. 450 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 452 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví statutárního města Prostějov. Zahrada p.č. 172/3 je pak přístupná i ze zadní strany z ulice Za Plumlovskou se štěrkovou cestou na pozemku p.č. 172/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) rovněž ve vlastnictví statutárního města Prostějov.

Fotogalerie

Další soubory

 

13/120 pozemků v obci Mšec, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 2757/13
Město
Mšec
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 13/120 (třináct sto dvacetin) na pozemcích parc. č. 1491/1 (ostatní plocha) a parc. č. 1646/29 (orná půda) v kat. území Mšec, obec Mšec, okres Rakovník, zapsáno na LV 11.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m východně a cca 2,1 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Mšec. Jedná se o nesousedící pozemky různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 8 759 m2. Pozemek parc. č. 1646/29 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 1491/1 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na travnatém pozemku se nachází několik listnatých stromů. V době oceňování byl pozemek parc. č. 1646/29 udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku parc. č. 1491/1 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1492, který je ve vlastnictví městyse Mšec.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Džbán. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba rodinné rekreace v obci Dolní Krupá, okr. Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 16322/15
Město
Dolní Krupá
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - chaty č.e. 5, evidované na LV č. 127, k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá, kraj Vysočina, situované na pozemku p.č. st. 183/1, který je jiného vlastníka.

Oceňovaná nemovitost se nachází mimo zastavěné území obce, cca 1,7 km východně od centra obce mezi železniční tratí a Břevnickým potokem, a to po levé straně silnice z Dolní Krupé ve směru na Kojetín, přičemž od této silnice je vzdálena cca 100 m.

Jedná se o starší zděnou rekreační chatu, která je zřejmě nepodsklepená, přízemní a zastřešená sedlovou střechou, pravděpodobně s obytným podkrovím. Půdorys hlavní základní části je obdélníkový s tím, že k zadní cca ? jižní stěny je přistavěna vstupní veranda a k severozápadnímu rohu je přistavěna kolna. Jako další příslušenství byly na pozemku p.č. 544 kolem chaty vybudovány dřevěný altán, venkovní krb, dřevník, venkovní suché WC, ocelový prádelní sušák a zpevněná plocha před vstupem.

Přístup k chatě je možný ze silnice z Dolní Krupé ve směru na Kojetín sjezdem vlevo přes pozemky p.č. 1561/2 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví kraje Vysočina, p.č. 540/3 (lesní pozemek) ve vlastnictví fyzické osoby, p.č. 1509/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Dolní Krupá a p.č. 544 (lesní pozemek ve spoluvlastnictví dvou fyzických osob. Dle dostupných informací není přístup přes soukromé pozemky nijak právně ošetřen.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/32 bytu 2+1 v obci Sadská, okr. Nymburk

Spisová značka
030 EX 33423/13
Město
Sadská
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/32 (jedna dvaatřicetina) jednotky č. 831/1 (byt) v budově Sadská č.p. 831 (bytový dům, LV 2701) na pozemku parc. č. St. 2541 (LV 2701) včetně podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. St. 2541 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 1/6 v kat. území Sadská, obec Sadská, část obce Sadská, okres Nymburk, zapsáno na LV 3025.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 6 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 831/1 se nachází v budově č.p. 831 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, komory, sklepů, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

K bytu patří balkon (4,60 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 72,85 m2.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/32 bytu 2+1 v obci Sadská, okr. Nymburk

Spisová značka
030 EX 29780/13
Město
Sadská
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/32 (jedna dvaatřicetina) jednotky č. 831/1 (byt) v budově Sadská č.p. 831 (bytový dům, LV 2701) na pozemku parc. č. St. 2541 (LV 2701) včetně podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. St. 2541 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 1/6 v kat. území Sadská, obec Sadská, část obce Sadská, okres Nymburk, zapsáno na LV 3025.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 6 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 831/1 se nachází v budově č.p. 831 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, komory, sklepů, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

K bytu patří balkon (4,60 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 72,85 m2.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradami v obci Suchdol nad Lužnicí, k.ú. Tušť, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 28269/14
Město
Suchdol nad Lužnicí
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 155/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 25 Tušť, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 156/4 (zahrada) a parc. č. 156/6 (zahrada) vše v kat. území Tušť, obec Suchdol nad Lužnicí, část obce Tušť, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 225.

Jedná se o řadový krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Objekt zahrnuje obytnou část a část hospodářskou jejíž součástí je stodola. Dispozice obytné části domu je 1+1. WC je suché. Koupelna v domě není. Podlahy jsou opatřeny PVC nebo prkny. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a studny. Kanalizace se nachází v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 155/1 stojí stavba pro bydlení č.p. 25. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 418 m2. Na pozemek parc. č. 155/1 navazuje pozemek parc. č. 156/4, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 67 m2 a pozemek parc. č. 156/6, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 307 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a studna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 154/2 a parc. č. 655/1, které jsou ve vlastnickém právu města Suchdol nad Lužnicí.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek a 1/62 pozemku (zahrady) v obci Kadaň, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50914/13
Město
Kadaň
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 3106/166 (zahrada) v kat. území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov, zapsáno na LV 8513 a ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/62 (jedna šedesáti polovina) na pozemku parc. č. 3106/1 (zahrada) v kat. území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov, zapsáno na LV 8491.

Oceňovaný pozemek parc. č. 3106/166 se nachází v severozápadní zastavěné části města Kadaň v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 174 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na travnatém pozemku se se nacházejí porosty a záhony. V době oceňování byl pozemek využívaný jako zahrada. Přes západní kraj pozemku vede nadzemní vedení VN. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3106/1, který je předmětem ocenění.

Oceňovaný pozemek parc. č. 3106/1 se nachází v severozápadní zastavěné části města Kadaň v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 1 561 m2. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3078/1, který je ve vlastnictví města Kadaň.

Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy rekreace - zahrádkářská osada. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a betonové záhony. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (ostatní plochy) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 188/82 (ostatní plocha) a parc. č. 188/144 (ostatní plocha) v kat. území Věkoše, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 22079.

Oceňované pozemky se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Sousedící pozemky parc. č. 188/82 a parc. č. 188/144 jsou na západní straně ohraničené zděným domem a z ostatních stran zpevněnou komunikací. Na pozemku parc. č. 188/82 se nacházejí okrasné porosty a na pozemku parc. č. 188/144 se nachází část zpevněné komunikace. Pozemky jsou v územní plánu vedené jako plochy pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001