Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/16 pozemků v obci Jevišovice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 2407/15
Město
Jevišovice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/16 na pozemcích p.č. 18, p.č. 95, p.č. 1668/16, p.č. 1668/46, p.č. 1676/1, p.č. 1688/43, p.č. 1688/47, p.č. 1688/55, p.č. 1708, p.č. 1808/30, p.č. 1840/10 a p.č. 1840/40 v obci Jevišovice, zapsané na listu vlastnictví č. 524 k.ú. Jevišovice, okres Znojmo.

Pozemky vedené na LV 524 - se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1 - 3 km jihozápadně od obce. Pozemky parc.č. 1668/16, 1668/46, 1676/1, 1688/43, 1688/47, 1688/55, 1708, 1808/30, 1840/10 a 1840/40 se nacházejí poblíž komunikace č. 398 vedoucí z Jevišovic do Boskovštejna. Pozemky parc.č. 18 a 95 se nacházejí dál od obce v lokalitě mezi komunikacemi č. 398 (vedoucí na Boskovštejn) a 361 (vedoucí na Bojanovice). Všechny pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemky obhospodařuje společnost AGRO Jevišovice a.s. na základě nájemní smlouvy. Roční nájemné za pronájem pozemků vedených na LV č. 524 ve výši spoluvlastnického podílu činí 316 Kč. Pozemky se dle platného územního plánu obce Jevišovice nacházejí v plochách zemědělských.
 
Všechny pozemky, kromě jediného pozemku parc.č. 1808/30, o celkové výměře 24.867 m2 jsou vedeny jako orná půda, pozemek parc.č. 1808/30 o výměře 21 m2 je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

Družstevní byt v obci Postoloprty, okres Louny

Spisová značka
030 EX 26774/13
Město
Postoloprty
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - bytové jednotky stavebního bytového družstva č. 44 na pozemku p.č. St. 1048 v obci Postoloprty, zapsané na listu vlastnictví č. 1855 k.ú. Postoloprty, okres Louny.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se šesti vchody a šesti čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 77 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaný podíl v Okresním stavebním bytovém družstvu Louny je spojen s užíváním bytu č. 44 v bytovém domě č.p. 502 Postoloprty. Byt č. 44 se nachází v budově č.p. 502 v 1. NP a jeho dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, jídelny, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, spíže, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné prosklené. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC. Byt je v původním stavu. K bytu patří lodžie (3,00 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 63,64 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt včetně spoluvlastnického podílu id. 5935/124491 na pozemku v obci Praha, k.ú. Podolí, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 5724/14
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - byt č.12, v bytovém domě č.p. 328 (LV 1189), na pozemku parc.č. 254 (LV 7122), vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5935/124491, v obci Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 6599 k.ú. Podolí, okres Hlavní město Praha a spoluvlastnického podílu ideální 5935/124491 pozemku p.č. 254 (na pozemku stojí stavba: Podolí, č.p. 328, byt.dům, LV 1189) v obci Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 7122, k.ú. Podolí, okres Hlavní město Praha.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 12 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Na střeše jsou žlaby se svody. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 328/12 se nachází v budově č.p. 328 ve 4. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, komory 1, komory 2, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Jádro bytu je zděné. K bytu patří sklepní kóje (1,2 m2) a balkón (0,79 m2). Podlahová plocha sklepní kóje a balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 59,35 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je lokální plynové. Ohřev teplé vody zajišťuje karma.

Na pozemku parc. č. 254 stojí bytový dům s č.p. 328. Pozemek je pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 432 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1975/1 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51404/13
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku p.č. 1273/2 (jehož součástí je stavba Klášterec nad Ohří, č.e. 345, rod.rekr.) a pozemku p.č. 1273/1 (ostatní plocha) v obci Klášterec nad Ohří, evidovaných na listu vlastnictví č. 1044, v katastrálním území Klášterec nad Ohří, okres Chomutov.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Chata je částečně podsklepená. Střecha budovy je sedlová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Celková dispozice chaty je 3+kk. V přízemí je umístěn pokoj s kuchyňským koutem, v podkroví jsou dva samostatné pokoje. Vnitřní dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Betonové podlahy jsou opatřeny kobercem. V koupelně se nachází sprchový kout a WC. Obklady jsou keramické. Proběhla rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny. Stáří chaty je cca 40 let. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a jímku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění chaty je lokální kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 1273/2 stojí stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 345. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 67 m2. Pozemek parc. č. 1273/1 navazuje na pozemek parc. č. 1273/2 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 145 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny živým plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1267/1, který je ve vlastnickém právu města Klášterec nad Ohří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Velatice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6856/09
Město
Velatice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemku p.č. 1274 (orná půda), v obci Velatice, zapsaný na listu vlastnictví č. 195, k.ú. Velatice, okres Brno-venkov.

Pozemek parc.č. 1274 se nachází přibližně 200 m jižně od okraje hlavní zastavěné částí obce. Necelých 600 m od oceňovaného pozemku (jižním směrem) prochází dálnice D1. Pozemek je součástí zemědělského celku, z jižní, východní a západní strany je obklopován pozemky vedenými jako orná půda. Přístup k pozemku je ze severní strany po nezpevněné polní cestě na pozemku parc.č. 1431 (ostatní plocha-ostatní komunikace), který je ve vlastnictví obce Velatice. Přibližně 80 m západně od se nachází les.
Oceňovaný pozemek je vedený jako orná půda a je součástí zemědělského celku. Má nepravidelný tvar přibližného obdélníku s vykrojením na jihozápadní straně. Necelá polovina pozemku (2 198 m2) je přihlášena ve veřejném registru půdy LPIS (Land Parcel Identification Systém) a využívána jako travní porost (na orné půdě). Tato část pozemku má mírný sklon. Zbylá část pozemku je svažitá, částečně pokryta náletovými porosty a zelení a má omezenou zemědělskou využitelnost. Dle platného Územního plánu obce (z roku 2012) i navrhované Změny č. 1 územního plánu obce Velatice (z roku 2017) je oceňovaný pozemek určen k zemědělské výrobě – orná půda. Dle kódu BPEJ (2.40.78) pozemek spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do V. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Jedná se o produkčně málo významnou půdu s výrazným sklonem.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Dešná, k.ú. Hluboká u Dačic, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 44/13
Město
Dešná
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 7/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Hluboká, č.p. 7, rod.dům a pozemku parc. č. 35/2 (zahrada) vše v kat. území Hluboká u Dačic, obec Dešná, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 7.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený (zabetonováno), přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou plastová. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo prkny. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je dobrý. Sklep je zabetonovaný.

V přízemí domu je chodba (13,19 m2), pokoj (13,42 m2), pokoj (19,97 m2), pokoj (15,18 m2), koupelna (7,5 m2), chodba (5,06 m2). V domě proběhla rekonstrukce elektřiny a oken. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je odebírána z vlastní studny (15 m). Kanalizace je svedena do septiku. Vytápění pomocí kamen na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 7/2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 7. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 251 m2. Pozemek parc. č. 35/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 923 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 7/1 a parc. č. 929/12. Zahrada je přístupná přes pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Stěbořice, k.ú. Nový Dvůr u Opavy, okres Opava

Spisová značka
030 EX 11376/17
Město
Stěbořice
Okres
Opava

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemk parc. č. 376 (orná půda) v kat. území Nový Dvůr u Opavy, obec Stěbořice, okres Opava, zapsáno na LV 142.
 
Pozemk p.č. 376 leží v jižní části k.ú., a to v těsné blízkosti zastavěného území Nového Dvora směrem na obec Hlavnice, přičemž je začleněn do menších půdních lánů. Pozemek p.č. 376 má přibližně lichoběžníkový tvar a leží v mírně svažitém terénu. Na severní straně sousedí s potokem, na jižní straně sousedí s pozemkem p.č. 574 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Stěbořice – původní polní cesta. V době místního šetření byl oset obilninou.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Horní Dubňany, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 6884/13
Město
Horní Dubňany
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 765/5 (orná půda) a parc. č. 765/23 (orná půda) v kat. území Horní Dubňany, obec Horní Dubňany, okres Znojmo, zapsáno na LV 184.

Pozemky parc.č. 765/5 a 765/23 o celkové výměře 4.158 m2 jsou vedeny jako orná půda, jedná se o sousedící pozemky přístupné z veřejného pozemku parc.č. 765/32, který je ve vlastnictví obce. Pozemky se nacházejí v zemědělských plochách, jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/5 pozemků v obci Násedlovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 37527/13
Město
Násedlovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/5 na pozemcích p.č. 419, p.č. 421/1, p.č. 421/2, p.č. 716, p.č. 738/82, p.č. 761/18, p.č. 803/13, p.č. 807/16, p.č. 813/2, p.č. 813/4, p.č. 813/5, p.č. 820/36, p.č. 820/76, p.č. 1089/59, p.č. 1281, p.č. 1720/209, p.č. 1751/372, p.č. 1813/86, p.č. 1822 a p.č. 1850 v obci Násedlovice, zapsané na listu vlastnictví č. 651 k.ú. Násedlovice, okres Hodonín.

Pozemky p.č. 419, p.č. 421/1, p.č. 421/2 - Jedná se o soubor tří na sebe navazujících zemědělských pozemků. Dohromady úzký a podlouhlý tvar, mírně svažitý až svažitý terén. Pozemky jsou situovány cca 700 m východně od centra obce Násedlovice, v lokalitě „Přední čtvrtě“. Pozemky jsou užívány k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Na malé části pozemku p.č. 421/2 se nachází trvalé porosty (remíz). Přístup k pozemkům je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2267/1 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Jihomoravského kraje (Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje), případně přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Pozemky užívá společnost ZEMAS, a.s. k zemědělské výrobě.

Pozemek p.č. 716 - Jedná se o zemědělský pozemek situovaný cca 1,1 km JV od centra obce Násedlovice, v lokalitě „Padělky“. Úzký a dlouhý pozemek, mírně svažitý charakter. Pozemek je zemědělsky využíván v rámci většího společně ohospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné veřejné komunikace na pozemku p.č. 2269/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Obce Násedlovice, případně přes sousední zemědělské pozemky. Pozemek užívá společnost ZEMAS, a.s. k zemědělské výrobě.

Více informací o dalších pozemcích naleznete od str. 6 znaleckého posudku. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Černiv, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 26812/13
Město
Černiv
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St. 14 (součástí je stavba Černiv, č.p. 32, rod.dům) a pozemku p.č. 20 (zahrada) v obci Černiv, evidovaných na listu vlastnictví č. 30, v katastrálním území Černiv, okres Litoměřice.

Rodinný dům čp.32 - podíl id.1/2 – § 13

Přízemní jednopodlažní nepodsklepená stavba zděné konstrukce bez izolací v tl.do 55 cm se sedlovou střechou na dřevěném krovu s krytinou z dvojitých bobrovek i cem. drážkovek, stropy klenbové i ploché omítané. Postavena na stísněném stavebním místě při samém severozápadním okraji zastavěné části obce, přístup ze silnice Černiv - Slatina. Dispozičně obsahuje jedno nadzemní podlaží, ve kterém je byla posledního způsobu užívání: kuchyň, dva pokoje, koupelna s mísou WC a komora. Podstřešní prostor přístupný dřevěným schodištěm není určen, ani stavebně technicky vybaven pro účelové užití, jde o půdu.
K datu ocenění je dům několik roků opuštěn, v havarijním stavu - bezprostředně ohrožuje bezpečnost ve svém okolí; bez funkčního vybavení, dlouhodobě mimo provoz, odpojen od veřejných sítí. Jeho stabilita je evidentně poškozena natolik, že nelze vyloučit samovolnou destrukci některých jeho konstrukcí, ohroženy i pozemky sousedící. Se situací je seznámen starosta obce i vedoucí místně i věcně příslušného stavebního úřadu v Libochovicích, kde jsem byl informován že řešení věci je v řízení.
 
Protože vnitřní ohledání by představovalo zvýšené bezpečnostní riziko (a povinný jen ani nezajistil), bylo možno provést jen vnější ohledání; dvůr i zahrada jsou totiž zavezeny odpadním materiálem, jinak prorůstá bujnou vegetací.
 
Informace k dalším stavbám na pozemku naleznete ve znaleckém posudku.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.
 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001