Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Garáž v obci Bechyně, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 9709/16
Město
Bechyně
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 2148/33 (součástí je stavba Bechyně, č.e. 193, garáž) v obci Bechyně, evidovaných na listu vlastnictví č. 3354, v katastrálním území Bechyně, okres Tábor.

Objekt č.e. 193 (garáž):
Jedná se o řadovou vnitřní garáž umístěnou po pravé straně komunikace (v rámci bloku dvanáctou zprava při čelním pohledu) situovanou v druhém ze tří bloků řadových garáží situovaných po obou stranách panelové přístupové komunikace. V každém ze tří bloků je umístěno přibližně 40 garáží. Objekt je přízemní, zděný, půdorysně tvaru obdélníku. Garáž je zastřešena plochou střechou s asfaltovou krytinou. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné, vnější omítky břízolitové, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, podlaha pravděpodobně betonová. Pro vjezd slouží ocelová dvoukřídlá garážová vrata s nátěrem. V garáži je zavedena elektřina. Dle zjištění byl v minulosti proveden nový nátěr fasády z čelní strany garáže, nátěr vrat a nové klempířské konstrukce. Výstavba garáží probíhala kolem roku 1968. Technický stav objektu je průměrný, resp. odpovídající stáří a běžné údržbě. Zastavěná plocha garáže činí 18 m2, obestavěný prostor je 45,90 m3.

Pozemek p.č. St. 2148/33:
Pozemek je obdélníkového tvaru, o celkové výměře 18 m2. Pozemek je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je zcela zastavěn stavbou oceňované garáže.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Plesná, k.ú. Lomnička u Plesné, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 16874/13
Město
Plesná
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St. 126(součástí je stavba Lomnička, č.p. 3, rod.dům), pozemku p.č. 72/2 (zahrada) a pozemku p.č. 73/1(zahrada) v obci Plesná, evidovaných na listu vlastnictví č. 414, v katastrálním území Lomnička u Plesné, okres Cheb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, patrový rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Střecha budovy pultová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou plastová/dřevěná dvojitá. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, koberci, PVC, nebo prkny. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. V přízemí domu je obytný prostor o dispozici 0+1. V patře budovy je obytný prostor o dispozici 3+0.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, voda je odebírána z vlastní studny, kanalizace je svedena do septiku. Vytápění pomocí elektrického kotle, nebo na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 126 se nachází stavba rodinného domu č.p. 3. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 209 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 73/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 267 m2.a pozemek parc. č. 72/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 378 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, udržované, oplocené. Na pozemku se dále nachází samostatná garáž (plechová vrata, bez IS), skleník, dřevník. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 446/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

16/288 rodinného domu se zahradou v obci Mikulovice, k.ú. Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 210/15
Město
Mikulovice
Okres
Jeseník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 16/288 pozemku p.č. St. 463 (součástí je stavba Mikulovice, č.p. 29, bydlení) a pozemku p.č. 2745 (zahrada) v obci Mikulovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 172, v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník.

Rodinný dům - Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům s podkrovím a s půdou. Je obdélníkového půdorysu. Stáří domu je cca 83 let. Je situován v zastavěném území uprostřed obce v blízkosti komunikace. Vstup do domu ze dvora dveřmi do chodby domu. V budově jsou dvě bytové jednotky. V přízemí domu jsou 3 místnosti a kuchyň, koupelna, WC, komora a spižírna s průchodem do kůlny.
V podkroví je byt se 3 místnostmi s kuchyní, koupelnou a WC.
Nad podkrovím je nízká půda přístupná pouze průlezem. Rodinný dům je vyzděn z cihelného zdiva tloušťky cca 45 cm. Základy kamenné, bez izolací. Střecha je sedlová s osinkocementovými šablonami. Klempířské výrobky (okapy, svody, žlaby ) jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda celého domu břízolitová, opadaná. Sociální zařízení – WC a koupelna jsou standardní, uvnitř domu. Odpady ze střech – volně na terén. Objekt je napojen na vodovod a kanalizaci. Přípojka elektro na 220 a 380 V. Vytápění ústřední na plyn. Okna a dveře standardní.
Budova je ve špatném technickém stavu, neudržovaná. Dolní byt je po povodni, kdy byl zatopen, neopraven a neobyvatelný.

Vedlejší stavba - hospodářská budova - Jde o obdélníkovou zděnou budovu, přistavěnou k severovýchodnímu štítu domu, která je nepodsklepená přízemní, se sedlovou střechou, která sloužila jako sklad a dílna. Podlaha je standartní. Budova je stáří jako dům. Dveře ocelové, okna jednoduchá, osinkocementové šablony.

Vedlejší stavba - kůlna - Jde o obdélníkovou zděnou budovu, která je nepodsklepená s pultovou střechou, která sloužila jako veranda a sklad. Budova je stáří jako dům. Dveře a okna standartní, elektroinstalace standardní, střecha osinkocementové šablony.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Novosedlice, okr. Teplice

Spisová značka
030 EX 41959/13
Město
Novosedlice
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 650/4 (trvalý travní porost) v kat. území Novosedlice, obec Novosedlice, okres Teplice, zapsáno na LV 754.

Pozemek se nachází v severozápadní zastavěné části obce Novosedlice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 478 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná přízemní stavba ve velmi spatném stavu (ke zbourání). V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 650/1, který je ve vlastnictví obce Novosedlice. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha změn na plochu smíšeně obytnou městskou v nerozlišených formách výstavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 3+1 v obci Třebíč, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 14555/16
Město
Třebíč
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id.1/2 bytové jednotky č. 7v budově Horka-Domky, č.p. 993, 994 (byt.dům, LV 8745) na pozemku parc. č. St. 2870 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 680/15081 v kat. území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč, zapsáno na LV 11773.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 993 a 994 o dvou vchodech je nepodsklepený a má 5 nadzemních podlaží, přičemž v 1. NP jsou situovány částečně byty, ale převážně pak společné prostory a sklepy náležející k jednotlivým bytům. Dům stojí na pozemku p.č. st. 2870. V bytovém domě je vymezeno celkem 26 bytových jednotek (po 13 bytech v každém vchodu). Svislé konstrukce domu jsou zděné, stropy betonové s rovným podhledem, střecha je velmi nízká sedlová s krytinou z izolačních pásů, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádu tvoří tenkovrstvá omítka na kontaktním zateplovacím systému, schodiště teracové, okna v bytech i ve společných prostorách plastová, vstupní portál plastový. Dům je napojen na veškeré IS a je vybaven výtahem. Vytápění je zajišťováno z dálkového zdroje tepla pomocí předávací stanice umístěné v 1.NP domu. Dle informací poskytnutých při místním šetření byl dům předán do užívání v roce 1964. Jeho současný stav je velmi dobrý po provedené revitalizaci v roce 2016 (zateplení, nová fasáda domu, vstupní portál, schránky, zvonky, výměna balkonů) V roce 2018 byl dům dodatečně vybaven výtahy, které byly přistavěny k jeho zadní stěně.

 

Bytová jednotka č. 993/7
Jedná se o třípokojový byt umístěný ve 3.NP bytového domu. Byt má standardní provedení a vybavení a je v podstatě v původním stavu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, keramické obklady provedeny v koupelně, na WC a v kuchyni kolem linky, dále je proveden dřevěný obklad stěn do výšky cca 1,2 m v chodbě a kuchyni, tzv. jádro je zděné, povrchy podlah pokojů kryty textilními krytinami položenými na dřevěných vlýskách, v chodbě je položena rovněž textilní krytina, v kuchyni tvoří podlahu PVC a v koupelně a na WC je dlažba, vytápění je řešeno žebrovými radiátory, okna jsou plastová, vnitřní dveře dřevěné, plné i prosklené do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka (původní s vyměněnými dvířky), zařizovací předměty - vana, umyvadlo, samostatné WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Z obývacího pokoje je přístupný poměrně rozměrný balkon, nově osazený v rámci revitalizace domu. Dále k bytu náleží zděný sklep s dřevěnými mřížovými dveřmi, umístěný v 1. NP domu.
K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 993 a 994 a pozemku p.č. st. 2870 ve výši id. 680/15081. Pozemek p.č. st. 2870 je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 435 m2 a je zcela zastavěn bytovým domem.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/20 rodinného domu se zahradou v obci Vevčice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 12199/12
Město
Vevčice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/20 pozemku p.č. St. 71 (součástí je stavba Vevčice, č.p. 58, bydlení) a pozemku p.č. 519/28 (zahrada) v obci Vevčice, evidovaných na listu vlastnictví č. 5, v katastrálním území Vevčice, okres Znojmo.

Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 58 situovaný v jižní okrajové části obce. Od centra Vevčic je objekt vzdálený cca 500 m. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům nacházející se na pozemku parc.č.st. 71 s jedním nadzemním podlažím se sedlovou v části s pultovou střechou. Objekt je postaven na rovinatém terénu s možnosti napojení na veškeré inženýrské sítě v obci. Přístup je umožněn po místní nezpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc.č. 302/1 a dále přes pozemek parc.č. 321/11 (oba ve vlastnictví: Obec Vevčice, způsob využití: ostatní komunikace). Věci nemovité jsou tedy tvořeny rodinným domem č.p. 58 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 71, parc.č. 519/28.

Popis rodinného domu č.p. 58
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům nacházející se na pozemku parc.č.st. 71 s jedním nadzemním podlažím se sedlovou v části s pultovou střechou. Stavebně konstrukční charakteristika: Objekt je zděný, fasáda je vápenná v části opadaná. Střecha je sedlová krytá taškami, na pultové části je krytina plechová, klempířské konstrukce nejsou provedeny. Okna jsou dřevěná dvojitá. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě (předpoklad): vodovod, kanalizaci, elektroinstalaci a přípojka plynu je u domu, hromosvod je proveden.
Dispoziční řešení:
Vzhledem k nepřístupnosti objektu nebylo možno zjistit jeho dispoziční řešení.
Stáří a opotřebení:
Současný stavebně technický stav je zhoršený, údržba je zanedbaná (provedeno vizuální prohlídkou).
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že nebyla umožněna prohlídka nemovitostí, není známo vybavení objektu a nelze posoudit přesně jeho technický stav.
Venkovní úpravy
Jedná se zejména o oplocení a přípojky inženýrských sítí.
Pozemky
Jedná se o pozemek parc.č.st. 71 a parc.č. 519/28 zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 5. Pozemek parc.č.st. 71 je zastavěn rodinným domem č.p. 58 a části zahrady s dvorem, pozemek parc.č. 519/28 tvoří zahradu před domem. Pozemky jsou rovinaté v zadní části mírně svažité s možnosti napojení na veškeré inženýrské sítě v obci.

Fotogalerie

 

1/2 pozemku (trvalý travní porost) v obci Sadská, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 24875/13
Město
Sadská
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 2387/235 (trvalý travní porost) v kat. území Sadská, obec Sadská, okres Nymburk, zapsáno na LV 3355.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,1 km severozápadně od okraje zastavěné části města Sadská. Jedná se o sousedící travnaté pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 601 m2. Pozemky jsou ohraničené porosty a ploty sousedních vlastníků. Přes pozemek parc. č. 2387/219 vede nadzemní vedení VN. Na pozemku parc. č. 2387/235 se nacházejí náletové keřové porosty. Pozemky jsou mírně svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 171/4, k.ú. Doubrava u Kostomlat nad Labem, který je ve vlastnictví České republiky. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochy přírodní rekreační funkce.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Kersko - Bory.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemku (trvalý travní porost) v obci Sadská, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 24875/13
Město
Sadská
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/16 na pozemku parc. č. 2387/219 (trvalý travní porost) v kat. území Sadská, obec Sadská, okres Nymburk, zapsáno na LV 3356.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,1 km severozápadně od okraje zastavěné části města Sadská. Jedná se o sousedící travnaté pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 601 m2. Pozemky jsou ohraničené porosty a ploty sousedních vlastníků. Přes pozemek parc. č. 2387/219 vede nadzemní vedení VN. Na pozemku parc. č. 2387/235 se nacházejí náletové keřové porosty. Pozemky jsou mírně svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 171/4, k.ú. Doubrava u Kostomlat nad Labem, který je ve vlastnictví České republiky. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochy přírodní rekreační funkce.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Kersko - Bory.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu s pozemky v obci Suchov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 6410/16
Město
Suchov
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. St. 170/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 130 Suchov, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemcích parc.č. 224 (zahrada), parc. č. 2490/256 (orná půda), parc. č. 2661 (ostatní plocha), parc. č. 2883/25 (trvalý travní porost), parc. č. 2883/26 (trvalý travní porost), parc. č. 2917/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2919/2 (ostatní plocha), parc. č. 2936/61 (ostatní plocha), parc. č. 3035/1 (ostatní plocha), parc. č. 3058/67 (ostatní plocha, parc.č. 3058/128 (ostatní plocha) a parc.č. 5042/10 (vodní plocha) vše v kat. území Suchov, obce Suchov, část obce Suchov, okres Hodonín, zapsáno na LV 290.

Budova č.p. 130 na pozemku parc. č. St. 170/1 je přízemním částečně podsklepeným řadovým vnitřním rodinným domem. Dům je pravděpodobně založen na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová. Střešní krytina je z pálených tašek v horším stavu. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou nová plastová a dřevěná špaletová v horším stavu. Vnější omítky jsou brizolitové. Stáří domu je cca 90 let. Budova má půdorys ve tvaru písmene L. V uliční části je v budově jednotka o dispozici 3+1, včetně příslušenství, v zadní navazující části jsou tři pokoje a WC. V pravé části budovy je průjezd s dřevěnými vraty. Budova je v původním udržovaném stavu. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Vedení kanalizace a plynovodu jsou na hranici pozemku. Voda je z vlastní studny. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je bojlerem.

Pozemek parc.č. St. 170/1 je převážně zastavěnou plochou pod domem č.p. 130. Zbývající část stavebního pozemku tvoří dvůr u domu ze zpevněnými plochami. Na stavebním pozemku je postavena samostatná garáž a na stavbu rodinného domu navazují chlévy a dřevník. Garáž je přízemní zděnou stavbou s pultovou střechou s osinkocementovou krytinou. Garáž je v dobrém udržovaném stavu. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 224 využívaný jako zahrada. Zahrada má obdélníkový tvar a je oplocená drátěným plotem. Zahrada je v části za domem svažitá k východu a po 100 m je svažitá k západu. Na zahradě se nacházejí zpevněné plochy, porosty, septik a studna.

Informace k dalším pozemkům naleznete ve znaleckém posudku na str. 6.

Fotogalerie

 

1/2 bytu 3+1 v obci Nová Ves, k.ú. Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 22256/13
Město
Nová Ves
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id.1/2 bytové jednotky č. 10 v budově Nová Ves, č.p. 198(byt.dům, LV 52) na pozemku parc. č. St. 261/1 a pozemku parc. č. ST. 261/2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 65/1334 v kat. území Nová Ves u Sokolova, obec Nová Ves, okres Sokolov, zapsáno na LV 83.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 22 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 198/10 se nachází v budově č.p. 198 ve 4. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, spíže, komory, sklepa, koupelny a WC. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné.

K bytu patří balkón (3,50 m2). Podlahová plocha balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 62,40 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie smlouvy o převodu bytové jednotky.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. St. 261/1 a parc. č. St. 261/2 stojí bytový dům s č.p. 197, 198. Pozemky jsou obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 452 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1991/28 ve vlastnickém právu obce Nová Ves.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001