Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/6 pozemku (orná půda) v obci Smidary, k.ú. Červeněves, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 26317/14
Město
Smidary
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. 459 (orná půda) v kat. území Červeněves, obec Smidary, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 1123.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 700 m východně od okraje zastavěné části obce Červeněves. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 3 925 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený železniční tratí, na východní straně korytem Stíhňovského potoka a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemku (orná půda) v obci Cítoliby, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8552/18
Město
Cítoliby
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/20 na pozemku p.č. 532/4 v obci Cítoliby, okres Louny, k.ú. Cítoliby, evidovaného na LV č. 807.

Jedná se o pozemek na kraji města se zkorodovaným oplocením a několika stromy. Pozemek dle vyjádření Městyse Cítoliby není zahrnut v územním plánu k jakémukoli zastavění. Proto oceněn jako zemědělský.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemku (orná půda) v obci Libořice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 8552/18
Město
Libořice
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/20 na pozemku p.č. 1466 v obci Libořice, okres Louny, k,ú. Libořice, evidovaný na LV 225.

Pozemek p.č. 1466 je zemědělský pozemek cca 800 m od okraje obce při polní neudržované cestě.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Ostopovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 14311/19
Město
Ostopovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 394 na pozemku parc.č. 1490/130, jiné stavby bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc.č. 1490/303, a pozemků parc.č. 1490/130, 1490/131, 1490/205 s 1490/303, k.ú. Ostopovice, obec Ostopovice, okres Brno - venkov dle LV č. 1426.

Oceňovaný rodinný dům se nachází na severozápadním okraji obce při ulici Větrná – jedná se o vedlejší neprůjezdnou ulici. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je podsklepený (PP), s jedním nadzemním podlažím (NP), s valbovou střechou. Přístup k domu je z veřejné komunikace na veřejném pozemku. Dům je osazen ve svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného nepravidelného L. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 5+kk s příslušenstvím, v podzemním podlaží přístupném přímo z přístupové komunikace a po vnitřním schodišti, se nachází garáž a sklepní prostory.

Základy jsou z betonových tvárnic (ztracené bednění) s izolací, nosné zdivo z vibrolsovaných betonových tvárnic, se sendvičovou skladbou izolační vrstvy, stropy nad PP nespalné s rovným podhledem, nad 1.NP jsou podhledy, střecha sklonitá valbová, s dřevěnou konstrukcí z vazníků a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky sádrové resp. sádrových tvárnic, vnější kontaktní zateplovací systém s obkladem, Okna jsou dřevěná EURO s izolačními dvojskly, dveře dřevěné s obložkovými zárubněmi, podlahy s keramickými dlažbami, schodiště kovové točité. Koupelna má vanu, sprchový kout a umyvadlo, je zde samostatné splachovací WC se sprchovým koutem. Vytápění je podlahové teplovodní s plynovým kotlem, v obývacím pokoji je krbová vložka. Ohřev TUV je v elektrickém bojleru.

Rodinný dům byl stavebně dokončen a zkolaudován jako novostavba v roce 2007. Technický stav rodinného domu je velmi dobrý.

Opotřebení: Stanoveno ve výši 13 %
Zastavěná plocha: 172 m?
Podlahová plocha: 190,47 m?
Obestavěný prostor: 1292,35 m?

Výčet místností je uveden na straně 4 dodatku ke znaleckému posudku.

Ostatní stavby, venkovní úpravy
Součástí pozemku parc.č. 1490/303 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří je jiná stavba bez č.p./č.e., kde se nachází vnitřní zapuštěný bazén o rozměrech 7,30 x 3,30 s ohřívanou vodou, odpočinková místnost s barem a sociální zařízení s WC a sprchou. Zastavěná plocha činí 88 m?. Stavba s bazénem byla údajně dokončena v r. 2012.
K rodinnému domu dále náleží venkovní úpravy – opěrné gabionové zídky, venkovní schody, zpevněné plochy, oplocení, přípojky IS apod.

Fotogalerie

 

Rekreační chata v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9009/19
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - objektu rodinné rekreace č.e. 1416, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město, LV č. 1055 na pozemku parc.č. 1700 (ve vlastnictví jiného vlastníka – LV č. 10001 – Statutárního města Brna).

Oceňovaný objekt č.p. 1416 je veden v operátu KN jako objekt pro rodinnou rekreaci. Pozemek, na kterém se nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna a předpokládá se existence nájemního vztahu – nájemní smlouva však nebyla doložena. Společně s rekreačním objektem je užívaný pozemek parc.č. 1699 o výměře 277 m? vedený jako zahrada, který je oplocen a tvoří celek s oceňovaným rekreačním objektem a který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Dle platného Územního plánu města Brna je objekt nachází v plochách určených pro rekreaci.
Lokalita se nachází v záplavové zóně 3 – v zóně se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Podíly na pozemcích v obci Praha, k.ú. Cholupice, okr. Hl.m.Praha

Spisová značka
030 EX 31045/13
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí:

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/252 na pozemcích parc. č. 260/16 (orná půda), parc. č. 265 (ostatní plocha) a parc. č. 266/1 (ostatní plocha) v kat. území Cholupice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 727,

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/132 na pozemku parc. č. 255/15 (orná půda) v kat. území Cholupice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 1022.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 - 500 m východně od okraje zastavěné části obce Cholupice. Na pozemku parc. č. 265 se nachází nezpevněná cesta. Pozemky parc. č. 255/15, parc. č. 260/16, parc. č. 266/1 nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Varnsdorf, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 1259/09
Město
Varnsdorf
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 7493/2 (trvalý travní porost) v kat. území Varnsdorf, obec Varnsdorf, okres Děčín, zapsáno na LV 3566.

Oceňovaný pozemek se nachází cca v severovýchodní zastavěné části města Varnsdorf. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 337 m2. Pozemek je na jihozápadní straně ohraničený zpevněnou cestou, na severozápadní straně drátěným a na jihovýchodní a jihozápadní straně dřevěným oplocením sousedních vlastníků. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty a zděná bouda určená k demolici. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 7490, který je ve vlastnictví města Varnsdorf.

Přípojky IS jsou v dosahu. přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha obytná zástavba nízkopodlažní. Součástí nemovité věci jsou zbytky boudy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je část oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Zdounky, k.ú. Těšánky, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 4181/04
Město
Zdounky
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 709/11, p.č. 709/29, p.č. 709/30, p.č. 709/31, p.č. 709/34, p.č. 709/42, p.č. 709/59, p.č. 709/80. p.č. 709/84, p.č. 709/85, p.č. 709/86, p.č. 709/87 a p.č. 709/88, evidovaných na LV č. 345, k.ú. Těšánky, obec Zdounky, Zlínský kraj.

Předmětem ocenění je soubor celkem třinácti pozemků, které se nacházejí mimo zastavěnou část Těšánek u jejího severozápadního okraje. Většina pozemků na sebe navazuje, pouze pozemky p.č. 709/34 a p.č. 709/80 jsou odděleny pozemky jiného vlastníka. Pozemky jsou součástí krajinné zeleně mezi zastavěnou částí obce a zemědělskou půdou. Část pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace slouží jako cesta vedoucí po břehu říčky Kotojedka. Na ostatních pozemcích se převážně nachází porost charakteru smíšeného lesního porostu. Pouze na částech pozemků p.č. 709/59 a p.č. 709/11 se nachází travní porost.

Řešené pozemky jsou přístupné po nezpevněných cestách, které leží na pozemcích různých vlastníků. Cesta vedoucí podél břehu říčky Kotojedka se nachází i na některých oceňovaných pozemcích, a to těch, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Bor, okres Málkovice, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 2833/09
Město
Bor
Okres
Tachov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 50/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 14 Malovice, způsob využití: rodinná rekreace a pozemku parc. č. 770 (ostatní plocha), včetně příslušenství, vše v kat. území Málkovice, obec Bor, část obce Malovice, okres Tachov, zapsáno na LV 101.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní stavbu rodinné rekreace s obytným podkrovím. Konstrukce objektu je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Střecha je opatřena žlaby se svody, komínem a střešním otvorem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do chaty jsou dřevěné plné. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Fasáda není zateplená. V podkroví je lodžie. Na chatu navazuje zděná garáž s dřevěnými dvojitými vjezdovými vraty. K rodinné rekreace náleží zahrada, na které se nachází přístřešek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Zdrojem vody je kopaná studna. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 50/3, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o výměře 82 m2, je zastavěn plochou pod stavbou rodinné rekreace č.e. 14 Malovice. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 770, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, je o výměře 319 m2, je využívaný jako zahrada a je zčásti zastavěn plochou pod garáží. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené dřevěným oplocením. Na zahradě se nachází přístřešek. Přístup k pozemkům je po komunikaci ve vlastnictví města nebo po pozemku ve vlastnictví státu.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáž a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/22 rodinného domu v obci Dolní Rychnov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 21028/13
Město
Dolní Rychnov
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/22 na pozemku parc. č. 605 (zahrada) a na pozemku parc. č. 606 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 213 Dolní Rychnov, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství vše v k.ú. Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov, část obce Dolní Rychnov, okres Sokolov, zapsáno na LV 74.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravdědopodně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je špatný. Dům vyžaduje rekonstrukci. Vnější omítky jsou z větší části chybějící. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Střešní krytina je na střeše z části chybějící. Chybí podbití střechy, žlaby a svody. Okna budovy jsou plastová. V přízemí rodinného domu se nachází tyto místnosti: pokoj, kuchyně a koupelna s vanou. V obytném podkroví rodinného domu se nachází jeden pokoj. Podlahy v domě jsou kryté dlažbou, nebo betovné kryté PVC. K domu náleží zahrada, na které se nachází porosty. Vytápění v domě je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je lokální na tuhá paliva. Dále k domu náleží zděná kolna ve špatném stavu s pultovou střechou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu.

Pozemek parc. č. 605 je v Katastru vedený jako zahrada. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý až mírně svažitý, travnatý a nachází se na něm porosty. Celková výměra pozemku je 444 m2. Na pozemku parc. č. 606 stojí rodinný dům č.p. 213. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý, travnatý a nachází se na něm porosty. Celková výměra pozemku je 261 m2. Pozemek je z části oplocený. Vjezd na pozemek je zajištěn kovovou dvoukřídlou branou. Přístup na pozemek je z místní zpevněné komunikace.

Součástí namovité věci jsou IS, porosty a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci je zděná kolna a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy a věcná břemena nebyly zjištěny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh